Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 855715x
Příspěvků:
51534

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy tu jsou ABUKA a MARGO.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
22.02.21 23:50:00 | #57272

Klid a bezpečí nejsou pouhým snem

Z článku:
Ježíš Kristus měl na mysli právě Boží království, když ve své nejznámější modlitbě řekl: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle ... na zemi.“ (Matouš 6:9, 10) Boží království zařídí, aby se na zemi děla Boží vůle, ne vůle sobeckých lidí dychtících po moci.| Předmět: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
23.02.21 08:46:53 | #57299 (1)

KLÍČOVÁ MYŠLENKA (z článku)

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE CELOSVĚTOVÁ VLÁDA VYTVOŘENÁ BOHEM. AŽ BUDE VLÁDNOUT ZEMI, LIDÉ UŽ NEBUDOU ROZDĚLENÍ STÁTNÍMI HRANICEMI, ALE BUDOU SJEDNOCENÍ A BUDOU ŽÍT V KLIDU A MÍRU.


 #57272 

| Předmět: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
23.02.21 09:01:56 | #57301 (1)

Při popisu posledních dnů tohoto systému věcí Ježíš mimo jiné řekl:
Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka. (Matouš 24:37-39)
Přehlížet varovné příznaky je asi běžná lidská vlastnost, a to jak jednotlivců, tak lidstva jako celku.
Stejně tak typické je chlácholení ze strany nejrůznějších autorit, jak politických, tak intelektuálních nebo duchovních.
Situace se opakuje:
„Vždyť od nejmenšího z nich po největšího z nich každý dosahuje nepoctivého zisku; a od proroka až po kněze každý jedná falešně. A snaží se lehkomyslně uzdravit zhroucení mého lidu a říkají: ‚Je mír! Je mír!‘, když žádný mír není. Styděli se, protože bylo odporné, co učinili? Jednak se rozhodně nestydí; a pak nepoznali ani pocit pokoření. Proto padnou mezi těmi, kdo padají; v čase, kdy s nimi budu muset účtovat, klopýtnou,“ řekl Jehova. (Jeremjáš 6:13-15)


 #57272 

| Předmět: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
23.02.21 13:53:23 | #57372 (1)

Abuko, prosím tě neříkej, že se s tím článkem názorově shoduješ? Vždyť tam se píše, že Boží království bude snad nastoleno Bohem! Že to bude jakýsi diktát! Nebo jsem tomu špatně porozuměl?


 #57272 

| Předmět: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým…
23.02.21 14:51:10 | #57377 (2)

A kým by mělo být Boží království nastoleno jiným než Bohem?


 #57372 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:17:35 | #57391 (3)

Nastoleno by nemělo být a také že nebude nikým. Kdyby bylo nastoleno, došlo by ke znehodnocení svobody a tedy i lásky. A stav, ve kterém svoboda a láska nejsou základními hodnotami, lze nazvat království Božím?


 #57377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:19:35 | #57393 (4)

Ty se nemodlíš, aby se "děla Boží vůle ... i na zemi"?
Co si pod tím představuješ?


 #57391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 15:32:27 | #57399 (5)

Boží vůle je, aby lidé dokázali dobrovolně žít v lásce. Kdyby byla Boží vůle, aby nastolil diktaturu , tak by to mohl už dávno udělat. Ale diktatura lásky nastolit nelze. To přece víš stejně dobře jako já.


 #57393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 15:57:56 | #57420 (6)

To máš pravdu. A jak prosadit takovou vůli, když by polovina lidí chtěla žít v lásce, a polovina ne?


 #57399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 16:23:06 | #57427 (7)

To prosadit prostě nejde. Protože to Bůh ví, neměl jinou možnost, než nám předvést, v lidském těle, poté co se zřekl své božské podstaty, že to jde. Že na to máme, abychom se svobodně rozhodli pro hodnoty, které on nejvíce cení. No a kdo to neudělá, tak má prostě smůlu. Ale neměl by si stěžovat. Vždyť žil podle svých vlastních potřeb a tužeb. My máme v sobě jen malinký zlomeček lásky. A i ten nám říká, že se musíme snažit vysvětlovat oč jde těm, kteří to buď nevědí vůbec, nebo v tom mají nějaké omyly.


 #57420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 17:13:37 | #57434 (8)

A co učíme jinak? (Tedy kromě toho, že přišel na zem sám Bůh...)


 #57427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 17:29:32 | #57439 (9)

No, ale to je základ křesťanství. Izraelité přece očekávali příchod mesiáše. Pokud bychom tedy řekli, že Ježíš Kristus je tím mesiášem, což on skutečně je, ale kdybychom řekli, že je "pouze" tím mesiášem, naše náboženství by bylo jakousi odnoži judaismu. Židé, někteří z nich, by říkali, že to ještě mesiáš nebyl a jiní by říkali, že ano, že to mesiáš byl a všichni bychom byli stoupenci toho judaismu, akorát někteří bychom ho reformovali. Žádné křesťanství by nevzniklo, nebyl by důvod k tomu, aby křesťanství vznikalo. My se od judaismu lišíme tím, že jsme v Ježíši Kristu poznali Boha. A to už není reformovaný judaismus. O ten se pokoušíte vy, svědci Jehovovi.


 #57434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 17:41:06 | #57441 (10)

Takhle ne, Siouxi. Ježíš je Mesiáš a splnil proroctví, která o něm měli Židé ve svých svitcích zapsaná. Chybya byla, že někteří v něm Mesiáše nepoznali nebo poznat nechtěli, protože i něm měli jiné představy. Vždyť i Ježíš jim řekl, že Písma zkoumají marně, protože jeho z nich nepoznali. Tvoje úvaha postrádá logiku, zdá se.


 #57439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 17:54:38 | #57446 (11)

Židé nenechali Krista ukřižovat proto, že byl falešný mesiáš, ale proto, že ho vinili, že tvrdí, že je Bůh. Pokud si myslíš něco jiného, tak neznáš Písmo svaté.


 #57441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 19:18:14 | #57452 (12)

Nemyslím si něco jiného, akorát že ho Židé obvinili křivě. Ježíš o sobě nikdy neřekl, že je Bůh. O Bohu mluvl jako o svém Otci a říkal, že přišel od něj. Pokud si myslíš něco jiného, tak neznáš Písmo svaté. *15238*


 #57446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 17:42:11 | #57442 (10)

A chtěla jsem vědět, co tedy učíme jinak, než jsi ty napsal o Biožím království. Prosím, můžeš mi odpovědět?


 #57439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 17:58:58 | #57447 (11)

Jestli čekáte, a z předchozích příspěvků to tak vypadá, že Boží království někdo nastolí, tak vůbec nevíte, co to Boží království je a když tohle nevíte, tak co můžete učit dobře o tom, co neznáte?


 #57442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 19:20:40 | #57453 (12)

A co když to neznáš ty? Nenapadlo tě? *21943*


 #57447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
24.02.21 13:12:29 | #57520 (8)

S tímhle názorem by tě Ježíš hnal. Do 4. století a Nikajskeho koncilu, se o tom neucilo. Až tam zlomek biskupů pod vedení pohanka Konstantin a, podepsal božstva Ježíše. Pozor nepidepsal Ježiš a jeho učení tomu neodpovídá.... *4105*


 #57427 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:36:02 | #57402 (4)

Máš právo tam nebýt. Pokud se nechceš podřídit zákonům Stvořitele.


 #57391 

| Předmět: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým…
23.02.21 15:17:14 | #57390 (2)

Bude to přesně tak, jak říkáš.
Předpověděl to už Daniel:
(Daniel 2:44)
A za dnů těch králů zřídí nebeský BŮH království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude stát na neurčité časy;

Opravdu není čas říkat "Je mír, je mír, když žádný mír není".


 #57372 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 16:44:34 | #57429 (3)

Ale prosím tě, copak věděl Daniel o Bohu, o Ježíši Kristu, co by ti asi řekl, kdybys mu tvrdil, že Bůh má Syna, kterého zplodil?


 #57390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 17:17:18 | #57437 (4)

Daniel měl vidění od Boha, a to zapsal. Bůh snad ví všechno, ne?


 #57429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 17:34:58 | #57440 (5)

A když mi řekneš něco o sobě, nebo se zeptám na tebe někoho jiného, kde dostanu lepší informaci?


 #57437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 17:44:42 | #57444 (6)

Já se moc nedokážu ztotožnit s tvým způsobem uvažování. Chceš snad říct, že se chodíš ptát Boha osobně?


 #57440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 18:02:04 | #57448 (7)

Ne, chci říct, že Bůh nám o sobě přišel vyprávět a Daniela ani jiného proroka k tomu nepotřeboval. Když tedy vím něco od Krista, předpokládám, že to má větší svědeckou hodnotu, než když to čtu ve Starém zákoně.


 #57444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 19:30:18 | #57456 (8)

Třeba "tvé slovo je pravda"? Nebo:
(Lk 24:25–27)
Řekl jim na to: „Vy nerozumní s nevnímavým srdcem! Jak těžké je pro vás uvěřit všemu, co říkali proroci! 26 Copak nebylo nutné, aby to Kristus vytrpěl a získal svou slávu?“ 27 A začal od Mojžíše a všech Proroků a vysvětloval jim, co se na něj v celém Písmu vztahovalo.
(Jan 1:45)
Filip našel Natanaela a řekl mu: „Našli jsme toho, o kom psal Mojžíš v Zákoně i Proroci – Ježíše, Josefova syna, z Nazaretu.“
Mat 5:
17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18 Ujišťuji vás, že spíš zanikne nebe a země, než aby zaniklo jediné nejmenší písmenko nebo jediná čárka ze Zákona a všechno se nesplnilo.
(Lk 16:17)
Spíš zanikne nebe a země, než aby se nesplnila jediná čárka ze Zákona.


 #57448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 18:17:54 | #57450 (5)

Vypadá, že všechno neví - pokud by věděl nikdy by člověka nestvořil
*20*


 #57437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 18:54:19 | #57451 (6)

Když ale ty víš to, co jsi napsal, tak to vypadá, že toho víš víc než Bůh. Kdybys toho věděl méně, než Bůh, tak bys to napsat přece nemohl.


 #57450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 20:44:39 | #57467 (7)

Přečti si to po sobě a přemýšlej v kontextu s mím příspěvkem - co jsi to vůbec napsal.
*20*


 #57451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 19:33:51 | #57458 (6)

Přinejměnším ví všechno, co se už stalo, a taky co se kde právě šustne. Ano, taky umí předvídat budoucnost, ale těžko říct, jak to dělá. Nevíme, jestli ví úplně všechno, co se stane v budoucnu.


 #57450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 20:49:41 | #57469 (7)

A ta informace pochází odkud?


 #57458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 21:11:35 | #57472 (8)

Z Bible.


 #57469 

| Předmět: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
23.02.21 14:29:04 | #57376 (1)

Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Ta vůle na Zemi může značit i to co se píše ve zjevení.
Videl jsem novou zemi - nemusí znamenat, že to bude na této zemi


 #57272 

| Předmět: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým…
23.02.21 14:52:33 | #57378 (2)

A nebo to může znamenat obnovenou zemi, obnovené pořádky na ní.


 #57376 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:16:40 | #57389 (3)

Samozřejmě, že muže - to nevylučuji - ale tvrdit se 100%-ntní jistotou to nejde.


 #57378 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:28:57 | #57397 (3)

Tak nějak by mohla přemýšlet housenka běláska zelného nad hlávkou zeli, kterou bude mít k jídlu ve svém příštím životě. Chuděra netuší, že bude motýlem.


 #57378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 15:58:50 | #57423 (4)

Aha. *33087*


 #57397 

| Předmět: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým snem
23.02.21 19:25:04 | #57454 (1)

Kdy byla a kym zalozena Bozi monarchie - kralostvi?


 #57272 

| Předmět: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou pouhým…
23.02.21 19:28:21 | #57455 (2)

Boží království bylo zřízeno v roce 1914, kdy se Ježíš ujal svého královského postavení v nebi.
A nejedná se o monarchii, ale o teokracii.


 #57454 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 19:34:43 | #57459 (3)

kralovstvi je monarchie a pise se o Bozim kralovstvi daleko pred rokem 1914 -- kdyz podle tebe vladne ted Jezis co dela Buh?


 #57455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 19:40:42 | #57460 (4)

Monarchie je vláda jednoho člověka.
Teokracie je Boží vláda.
O Božím královstvé se psalo opravdu dávno před rokem 1914, například v proroctvích, které na tento konkrétní rok ukazovaly.
Neboj, Bůh si nějakou činnost určitě najde.
(Jan 5:17)
Ale odpověděl jim: „Můj Otec stále pracuje až dosud, i já stále pracuji.“


 #57459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 19:45:59 | #57461 (5)

Jestli se jedna o teokracii tak to potom neni kralostvi -- jak si nato prisel, ze to bylo v roce 1914 - to predani moci Jezisovi? Kdy tohle Jezis prohlasil? Můj Otec stále pracuje až dosud, i já stále pracuji.“


 #57460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 19:51:56 | #57464 (6)

Jak už jsem napsal, existují o tom proroctví. Kromě toho omu odpovídají události, o kterých Ježíš mluvil.
Kd to Ježíš řekl, si můžeš zjistit z Písma, odkaz tam máš uvedený.


 #57461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 19:57:31 | #57465 (7)

to proroctvi ale neni presne datovano nekdo ho musel nejak vypocitat neco jak byl vypocitany i konec sveta - armadegon - takze co Jezis prohlasil nebylo to naco jsem se ptal ja Co dela Buh od doby co vladne podle tebe Jezis? To co jsi odpovedel Jezis rek uplne k necemu jinemu a daleko predtim nez se podle tebe stal kralem.


 #57464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 20:30:09 | #57466 (8)

Ano, Ježíš řekl, že Otec STÁLE pracuje. Stále znamená stále.

Tady je odkaz na docela dobře podané vysvětlení o proroctvích k roku 1914.
Co odhaluje biblická chronologie o roce 1914?


 #57465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 23:05:02 | #57481 (9)

abuka das mne odkaz na DOCELA dobre vysvetleni -- nemas nahodou pravdive?
Muzes mne napsat k cemu je Jezisovo titul kral kdyz nevladne?


 #57466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 23:17:10 | #57482 (10)

Kdyz je Jezis kralem nebeskym tak Pannenka Marie je zakonite -- matkou krale nebes.


 #57481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 23:24:47 | #57483 (10)

To máš smůlu.
Nebudu ti hledat vysvětlení podle tvých představ.


 #57481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 23:56:22 | #57484 (11)

Ja nemam otom zadnou predstavu -- veri tomu jeste i nekdo jiny nez SJ? Nejaka cirkev nebo sekta?
Nechapu proc by se mel Buh zbavit kralostvi predat ho Jezisovi a co nato prvni syn z kraze ktereho to bylo vse delano - "Slovo" co ten?


 #57483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:01:06 | #57485 (12)

První Syn? *19364* *4363* *6578*


 #57484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:04:12 | #57486 (13)

Takze Slovo nebyl Bozi syn?


 #57485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:10:02 | #57487 (14)

Ano. Ten přišel na zem jako Ježíš. Kiwi, ty jsi věřící katolík? *24590*


 #57486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:11:49 | #57489 (15)

ANO - proto jsem se tehda divil kdyz nekdo napsal, ze slovo byl Bozi syn
Jezis na zem neprisel od se tam narodil z vajicka Marie


 #57487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 09:32:48 | #57491 (16)

A jak to, že žil dřív než Abraham? Jak to, že se rozhodl přijmout nižší postavení, než mají andělé, a stát se člověkem?


 #57489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:14:06 | #57490 (15)

Kdo pisel na zem jako Jezis?


 #57487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 09:34:41 | #57492 (16)

Provorozený všeho stvoření. Ten, skrze něhož a pro něhož Bůh tvořil všechny věci. Boží Syn.


 #57490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:05:09 | #57494 (17)

Margo porad nerozumim - kdo byl prvorozeny - a komu se narodil?


 #57492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:25:38 | #57499 (18)

Sám Bůh ho vytvořil jako první ze svých počinů. Je psáno, že byl prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno.


 #57494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:32:11 | #57501 (19)

margo -- ja to chapu ale stvoreni neni narozeni -- Adam se taky nikomu nenarodil -- napis jak se jmenoval ten prvni podle SJ?


 #57499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:44:24 | #57504 (20)

Adam se taky nikomu nenarodil, ale je tyky nazván Božíém synem. Já bych způsob, jakým Bůh přivádí na svět různé bytosti, nechala na něm a nepitvala to. Nebo je pro tebe tak strašně důležitý technický postup?


 #57501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:46:51 | #57507 (21)

margo -- dobre jak se podle SJ jmenuje prvni syn Bozi?


 #57504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:52:11 | #57510 (22)

Nikoli podle SJ, ale podle Bible: Logos = Slovo.


 #57507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 10:56:28 | #57511 (23)

margo - vcera jsi psala, ze ten prvni syn Bozi sestoupil na zem a narodil se Marii jako Jezis --- nic ve zlem -- slusne - Buh sveho ducha syna zhmotnil a tim zhmotnenim oplodnil Marii vajicko aby porodila Jezise?


 #57510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 11:02:27 | #57512 (24)

margo : musim do sprchy a do postele prectu si rano


 #57511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 12:10:01 | #57516 (25)

No to jdi. *17625*


 #57512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 12:09:29 | #57515 (24)

Nevím, jak to udělal, já osobně si myslím, že Mariiny geny Ježíš mít nemohl, aby nebyl hříšný. Myslím, že byl nějakým způsobem přeměněn a vložen do Mariina lůna.


 #57511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.02.21 00:10:20 | #57488 (13)

(2. Petra 3:3, 4, 9)
Především mějte na paměti, že v posledních dnech přijdou posměvači se svým posměchem. Budou se řídit svými touhami.


 #57485 

| Předmět: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 20:46:53 | #57468 (3)

*20*
Pro pobavení dobré


 #57455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí nejsou…
23.02.21 20:56:45 | #57470 (4)

Já se rád zasměju, když je něco k smíchu.
To už je ale na každém, čemu se směje.
(2. Petra 3:3, 4, 9)
Především mějte na paměti, že v posledních dnech přijdou posměvači se svým posměchem. Budou se řídit svými touhami a říkat: „Kde je ta jeho slibovaná přítomnost? Vždyť od té doby, kdy zemřeli naši předkové, všechno zůstává přesně tak, jak to bylo od počátku stvoření.“
...
Jehova neotálí se splněním svého slibu, jak si to někteří lidé myslí, ale má s vámi trpělivost, protože nechce, aby byl někdo zničen, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.


 #57468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 21:01:57 | #57471 (5)

Každé proroctví se dá vyložit k potřebám, které vyhovují tomu, k čemu je "určené".


 #57470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 21:12:07 | #57473 (6)

Asi ne.


 #57471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 21:38:05 | #57475 (7)

Ale jo.
Stačí zaměnit mladou ženu za pannu a je to.
*145*


 #57473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 21:41:06 | #57477 (8)

To přece není žádná záměna, ale synonymum.
V izraeli platilo, že mladá svobodná žena prostě byla panna.


 #57475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 22:27:38 | #57479 (9)

No taky mladá žena už mohla být vdaná mladá žena


 #57477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 22:36:54 | #57480 (10)

To nemohla.
Řecký výraz par·theʹnos znamenal neprovdanou ženu, která už z principu byla panna.
A dokonce tak byl označen i neženatý muž. Prostě osoba, která ještě nevstoupila do manželství.


 #57479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
23.02.21 21:35:29 | #57474 (6)

A k čemu je určené tohle proroctví?


 #57471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a…
23.02.21 21:40:06 | #57476 (7)

Podívej - to proroctví se hodí na každou dobu - minulou dnešní a možno i tu nějakou za 1000 let


 #57474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klid a bezpečí…
24.02.21 14:13:03 | #57524 (6)

Ono je hlavně k tomu, aby ses měl čemu posmivat...... *33286*

Petr napsal: **„Považujte trpělivost našeho Pána za záchranu, stejně jako vám také psal náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, když mluvil o těchto věcech, jako to činí také ve všech svých dopisech. Jsou v nich však některé věci těžko srozumitelné, jež neučení a nestálí překrucují, jako to rovněž, ke svému vlastnímu zničení, dělají s ostatním Písmem.“ (2. Petra 3:15, 16) **


 #57471 


| Předmět: Rossiq segodnq
22.02.21 13:32:51 | #57205

V Khakassii státní zástupce žádá Romana Baranovského o rekordních 8 let vězení za jeho víru a jeho matce - 5 let vězení.

https://jw-russia.org/news/2021/02/1.html| Předmět: RE: Rossiq segodnq
22.02.21 13:36:15 | #57206 (1)

V oblasti Kovrov, Vladimirov, byl poslán 65letý Boris Symonenko kvůli své víře ve vazební věznici na 2 měsíce.
https://jw-russia.org/news/2021/02/13.html#update


 #57205 

| Předmět: RE: Rossiq segodnq
23.02.21 14:54:40 | #57379 (1)

Já už se snad niočemu divit nebudu. Z historie známe, že se pro víru i zabíjelo. No, šlo spíš o prosazení moci. Asi jako tady. *30360*


 #57205 

| Předmět: dotaz
21.02.21 23:49:15 | #57071

Římanům 8:26  Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti.
Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

ve světle těchto veršů, jak si můžete myslet, že Duch není osoba ? Mohli by jste tu nějak osvětlit své myšlenkové pochody ?| Předmět: RE: dotaz
22.02.21 01:15:56 | #57072 (1)

z výsledků vyhledávání fráze "osoba" (celkem 4 veršů - 1 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=osoba&search=Hledat
z výsledků vyhledávání fráze "osoby" (celkem 5 veršů - 1 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=osoby&search=Hledat


 #57071 

| Předmět: RE: RE: dotaz
22.02.21 07:38:53 | #57078 (2)

Já myslím, že jsem ti dostatečně vysvětlila, oroč lze Boha považovat za osobu i přesto, že to není v Bibli výslovně řečeno. Považuju to téma za uzavřené, víc k tomu napsat nemůžu.


 #57072 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:00:25 | #57082 (3)

Odpovídala jsem "desc"mu - nikoliv tobě.


 #57078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:02:24 | #57084 (4)

Promiň, nevšimla jsem si. *889*


 #57082 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:47:24 | #57130 (3)

Boha nelze považovat za osobu z důvodu že obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena, tedy by jsem se tomu nevzpěčovala že Bůh osobou v Bibli nazván není..


 #57078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:49:43 | #57132 (4)

A co tedy je Bůh?


 #57130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:53:34 | #57135 (5)

Deut 4/12 I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.

Osoby mívají nějakou podobu že.


 #57132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:58:02 | #57140 (6)

Duchovní osoby ne.


 #57135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:59:05 | #57141 (7)

"Duchovní osoby" tak to už v Bibli vůbec nikde není.


 #57140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
23.02.21 14:55:36 | #57380 (8)

Když napíšu "duchové", bude to lepší?


 #57141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:54:06 | #57136 (5)

Co tedy je Bůh? margo dobrá otázka. Genesis první kapitola říká, že Bůh je Duch.


 #57132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:55:51 | #57138 (6)

To je v Jan 4/24 a má to pokračování..


 #57136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:59:22 | #57142 (6)

Ptala jsem se Kroky v určité souvislosti.


 #57136 

| Předmět: RE: dotaz
22.02.21 01:17:38 | #57073 (1)

V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba. Rozlišuje také původně právnický pojem substantia pro označení úhrnu těchto osob a personae pro jednotlivé strany tohoto celku. Podle tohoto rozlišení je Bůh ve své substanci jeden, ale v monarchii, panování jediného Boha, jsou činné tři personae, totiž Otec, Syn a Duch Svatý. Podle jiné verze původu těchto pojmů užil Tertullian metafory kartaginského divadla, v němž si herci nasazovali na obličej masku (persona), která představovala jejich úlohu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice

Ja tedy Tertuliána následovat nehodlám, zblbl celý svět.


 #57071 

| Předmět: RE: RE: dotaz
22.02.21 07:40:54 | #57079 (2)

Nevěříme ve tři osoby jednoho Boha. Tohle je přece o něčem jiném.


 #57073 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:00:05 | #57081 (3)

Odpovidála jsem "desc"mu - nikoliv tobě.


 #57079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:01:47 | #57083 (4)

Promiň, nevšimla jsem si. *889*


 #57081 

| Předmět: RE: dotaz
22.02.21 07:36:19 | #57077 (1)

Bůh svým duchem vidí do našeho nitra, a i když my se modlíme a nenalézáme slov, pomáhá nám.

(Ří 8:26)
Stejně tak nám duch přichází na pomoc, když jsme slabí. Někdy ani nevíme, o co se máme modlit, a když beze slov naříkáme, sám duch za nás naléhavě prosí.

Ježíš dostal od svého Otce jeho ducha, jímž může svým následovníkům pomáhat.
Ve světle tohoto verše, jak si můžeš myslet, že Duch není osoba ? Mohl bys tu nějak osvětlit své myšlenkové pochody? *17625*
(Sk 2:32, 33)
Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33 A protože byl vyvýšen k Boží pravici a dostal od Otce slíbeného svatého ducha, vylil ho na nás, jak vidíte a slyšíte.


 #57071 

| Předmět: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:15:38 | #57101 (2)

Tak že podle vás vylili osobu? *233*


 #57077 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:16:42 | #57102 (3)

Osoba se nedá vylévat a nebo jo?


 #57101 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:20:45 | #57108 (3)

Ne, právě že o osobu nešlo.


 #57101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:21:01 | #57109 (4)

A nejde.


 #57108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:22:04 | #57110 (4)

o osobu nejde


 #57108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:22:56 | #57112 (5)

Jasně že ne.


 #57110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 08:28:13 | #57119 (6)

To ten Tertuliánus, ten tomu dal, asi hrál divadlo se třemi herci, se třemi osobami, ach jo.


 #57112 

| Předmět: RE: dotaz
22.02.21 19:53:43 | #57246 (1)

Jehova svého ducha používá m.j. také k obousměrnému předávání informací. Takže personifikace je celkem pochopitelná.
A teď ty:
Jak se může osoba naráz rozdělit a vylít na množství lidí?


 #57071 

| Předmět: RE: RE: dotaz
22.02.21 19:57:35 | #57249 (2)

Tak že působí v každém člověku zvlášť a zároveň je jednou, tedy sjednocuje lidi co jednoho jediného společného celku (vzájemně i pomáhají, budují, jeden s druhým soucití, chápe a také se doplňoují)


 #57246 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 20:08:30 | #57258 (3)

Ano, je to možné, protože jsou všichni, kterých se to týká, Božím duchem spojeni s Bohem.


 #57249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 20:23:25 | #57264 (4)

Možná by bylo dobré si připomenout jednu stiaci ze začátku Ježíšova působení.
(Lukáš 4:16-21)
A přišel do Nazaretu, kde byl vychován; a podle svého zvyku v sabatní den vstoupil do synagógy a postavil se, aby četl. Byl mu tedy podán svitek proroka Izajáše a otevřel svitek a nalezl místo, kde bylo napsáno: „Jehovův duch je na mně, protože mě pomazal, abych oznamoval dobrou zprávu chudým, vyslal mě, abych kázal propuštění zajatým a navrácení zraku slepým, abych zdrcené poslal pryč jako propuštěné, abych kázal Jehovův přijatelný rok.“ Na to svitek svinul, podal jej zpátky sloužícímu, posadil se, a oči všech v synagóze se na něj bedlivě upřely. Pak jim začal říkat: „Dnes se splnil tento [text] písma, který jste právě slyšeli.“

Ježíš četl ze 61. kapitoly Izajáše:
Duch Svrchovaného Pána Jehovy je na mně, protože Jehova mě pomazal, abych pověděl dobrou zprávu mírným...atd.

Z porovnání překladu Izajáše a Lukáše je vidět, že to byl Jehova, kdo svým duchem Ježíše pomazal = pověřil/zmocnil uvedenými úkoly.
Izajáš rozhodně nevěřil v trojici Bohů.


 #57258 

| Předmět: RE: RE: dotaz
22.02.21 20:32:54 | #57267 (2)

Marek 10:27  Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko."

Skutky apoštolské 4:11  Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

nemám jiné vysvětlení, než, že satan vás oblbnul úplně geniálně, jehova je jméno jako jakékoli jiné, je jen jedno jméno, tak to stojí úplně nekompromisně, proč věříte lži, kterou lze jednoduše vyvrátit ?


 #57246 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 20:41:45 | #57268 (3)

A co když ty vůbec nerozumíš tomu, o co jde? Co když jsi úplně mimo? Hlavně že jsi nabubřelý, ale možná nemáš proč. *3780*


 #57267 

| Předmět: RE: RE: RE: dotaz
22.02.21 20:45:32 | #57269 (3)

A jak Ježíš k tomu jménu přišel, prozradíš nám? *32742*


 #57267 

| Předmět: uvedomte si
21.02.21 21:04:55 | #57062

Ja osobne nemam proti nikomu nic v co a jak veri -- pokud svoji viru nereprezentuje jako pravdu.| Předmět: RE: uvedomte si
21.02.21 21:05:43 | #57063 (1)

No jo, jasně. Je potřeba věřit lži. *2*


 #57062 

| Předmět: RE: RE: uvedomte si
21.02.21 21:07:04 | #57064 (2)

vidis a uz reprezentujes svoji viru -- ja nepisu nic o lzi ale to nevadi - -- vis vubec co to je vira?


 #57063 

| Předmět: RE: RE: RE: uvedomte si
21.02.21 21:09:04 | #57065 (3)

nebo jinak - nemam ted cas - jedu za kamosem atd.
Rozdil mezi pravdou a virou -
vira je dusevni uspokujeni - pravda je realita


 #57064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
21.02.21 21:16:41 | #57067 (4)

Nic ti nebrání věřit čemukoli jen pro duševní uspokojení. Tedy jdyž ti to stačí... *3476*


 #57065 

| Předmět: RE: RE: RE: uvedomte si
21.02.21 21:14:58 | #57066 (3)

Vím. A taky vím, co si o tom myslíš ty. Nechci se s tebou dostat do dalšího kolečka nesmyslného dohadování.


 #57064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
22.02.21 06:51:10 | #57075 (4)

tva domenka a tve videni je spatne -- zkusime to nezavisle nekomu poslat na VzK co si myslim Ja a co Ty?
Takle je to pouze o nicem - jedna baba povidala ja vim co si on mysli -- uzasne - ty jsi jasnovidec nebo co?


 #57066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
22.02.21 07:43:09 | #57080 (5)

Prmiň, nechce se mi pořád opakovat tohle nesčíslněkrát tady zopakované téma. *500*


 #57075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
22.02.21 08:04:04 | #57087 (6)

margo co ti nato odpovedet -- mam napsat pravdu? proc se tak vytacis?? Kdyz nevis kudy kam tak odpovis to co te naucili jini -- uz jsem otom psala - tohle jsme uz probrali - to se mam opakovat ?? A pritom se podivej na zacatek ty sama jsi zacala - proc jsi takova? Kdy jsme se my mezi sebou bavili o narozeni splozeni nebo svoreni Boziho syna?? Tohle je ale uplne o necem jinem nez otom jestli je Jezis syn Josefa nebo ne? Tady se jedna uplne o necem novem - tak nepis - ze jsme se otom bavili nescetne krat to neni pravda. Ja se slusne ptam muze si Buh stvorit vlasniho syna? Ted si pockam co te naucili za odpoved ve zboru. Nebo kam nato chodis?


 #57080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
22.02.21 08:08:50 | #57092 (7)

Měla jsem pocit, že ti odpovídám na tvoje nekonečné téma "víra-vědění".


 #57087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:11:25 | #57094 (8)

Začátek vlákna:

kiwiman [Uživatel je online]

Předmět: uvedomte si

21.02.2021 21:04 | #57062

Ja osobne nemam proti nikomu nic v co a jak veri -- pokud svoji viru nereprezentuje jako pravdu.


 #57092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:15:34 | #57100 (9)

Margo devce zlate - ja se neptal jestli umis cist a chapat - ja vysvetluji co je co a ty mne nato inteligentne a rozumne odpovis ::

margo

Prmiň, nechce se mi pořád opakovat tohle nesčíslněkrát tady zopakované téma.
-
Ja od tebe necekal zadnou rozumnou odpoved - ja te pouze ponaucoval aby jsi chapala - chapes?


 #57094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:22:38 | #57111 (10)

Nečekal jsi rozumnou odpověď, a nedočkal ses jí. Takže OK, ne? *15238*


 #57100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:27:22 | #57118 (11)

margo - pises jak neci otrok


 #57111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:29:33 | #57122 (12)

NBo a ty tak trochu z cesty. Možná si dej sprchu a jdi spát.


 #57118 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.21 08:12:10 | #57095 (8)

marga - vira je domenka - pravda je zkutecnost otom nemusime diskutovat to je jasna vec


 #57092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 14:58:51 | #57381 (9)

No tak to tedy je tvůj postoj k víře jasně patrný - stavíš na všelijakých domněnkách. Hlavně nám je nenuť, jsiou to čistě tvoje domněnky. *4569*


 #57095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.02.21 15:19:19 | #57392 (10)

Jenže to vám netřeba vnucovat - taky žijete v domněnkách - domníváte se, že to vše bude jak je to psané v Bibli - je to jen víra, která není postavená na faktech.


 #57381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: uvedomte si
22.02.21 08:12:25 | #57097 (7)

No a jinak - v tomhle trapném tónu, jaký jsi nadhodil, se nemíním bavit o ničem. *3422*


 #57087 

| Předmět: Bratru Igoru Carjovovi hrozí čtyři roky…
21.02.21 19:11:39 | #57041

Bratru Igoru Carjovovi hrozí čtyři roky vězení za to, že studoval Bibli

Tak tohle je pecka *7271*
Velmi neobvyklé je to, že státní zástupce požádal, aby se soudní slyšení konala bez účasti veřejnosti. Existuje totiž podle něj důvodná obava, že by posluchači mohli přijmout Igorovy názory za své. Soud této žádosti vyhověl.| Předmět: RE: Bratru Igoru Carjovovi hrozí čtyři…
21.02.21 19:15:03 | #57042 (1)

Tak si říkám, že soudruzi měli ve zvyku dělat veřejné soudy s "nepřáteli lidu", a pak uveřejňovat "dopisy pracujících" odsuzujících zločiny obžalovaných.
Tady to asi moc nefunguje... *22705* *7271*


 #57041 

| Předmět: RE: RE: Bratru Igoru Carjovovi hrozí…
22.02.21 06:45:20 | #57074 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #57042 

| Předmět: RE: RE: Bratru Igoru Carjovovi hrozí…
22.02.21 11:01:16 | #57185 (2)

Je to další indicie o objektivitě a zákonnosti pronásledování SJ v Rusku.


 #57042 

| Předmět: RE: RE: RE: Bratru Igoru Carjovovi…
22.02.21 12:53:39 | #57197 (3)

Indicie jen pro toho, kdo ji chce vidět.


 #57185 

| Předmět: RE: Bratru Igoru Carjovovi hrozí čtyři…
22.02.21 17:07:38 | #57226 (1)

Tohle je taky dost drsné:

Byl obviněn z toho, že studoval Bibli, „aby mohl šířit nauky svědků Jehovových“. Jako důkazní materiál proti Igorovi byly použité videonahrávky našich shromáždění, tajně pořízené příslušníky Federální bezpečnostní služby (FSB).


 #57041 

| Předmět: Rossiq
21.02.21 12:43:18 | #56871

Elena Reino-Chernyshova osobně zaslala prezidentovi Vladimiru Putinovi dopis a dostala na něj odpověď. U soudu se o něm zmínila, stejně jako o výroční tiskové konferenci konané v prosinci 2020, kde prezident uvedl, že v Rusku „nedošlo k represi z náboženských důvodů ... nedošlo k selektivnímu pronásledování pro žádné konkrétní náboženství“. Ruští aktivisté v oblasti lidských práv i mezinárodní společenství považují trestní stíhání svědků Jehovových v Rusku za nezákonné.

. Například Vladimír Ryachovskij, člen prezidentské rady pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv, říká, že pronásledování svědků v Rusku má dalekosáhlé důsledky: „Vždy to začalo svědky Jehovovými a pak to zasáhlo všechny.“

https://jw-russia.org/news/2021/02/11.html| Předmět: Rossia
20.02.21 16:32:47 | #56833

Občas hurá......

25. listopadu 2020 # Soudce městského soudu v Pechoře v Syktyvkaru Maxim Moiseev mění opatření omezující svobodu Gennadij Polyakeviče z vazby na domácí vězení na dobu 2 měsíců (do 27. ledna 2021 včetně).

Věřící je propuštěn z vazby v soudní síni, jde domů do Pechory. 27. ledna 2021 Po 364 dnech domácího vězení soud propustil Gennadije Skuteltsa po uznání, aby neodcházel.

https://jw-russia.org/cases/pechora.html#20210127| Předmět: Rossiq
20.02.21 13:11:06 | #56828

17. února 2021 věřící z města Kovrov ohlásili prohlídky, které proběhly na nejméně 6 adresách. 14 osob bylo zadrženo a odvezeno k výslechu, včetně starších osob. Podrobnosti jsou vyšetřovány.
Vladimirský region se stal 62. regionem Ruska, kde probíhá trestní stíhání svědků Jehovových pod rouškou boje proti extremismu. Úředníci donucovacích orgánů považují pokojné bohoslužby, během nichž věřící čtou Bibli, modlí se a diskutují o křesťanských učeních, za „zločin“. Navzdory skutečnosti, že ruské soudy nezakázaly náboženství svědků Jehovových, bezpečnostní síly přirovnávají jeho přiznání k pokračování činnosti zakázané organizace. V současné době je u soudu 81 trestních případů z téměř 200 zahájených.
V platnost vstoupilo 26 trestů, 49 osob bylo umístěno na zadržovací místa, 9 z nich - ve vezení. V žádném z trestních případů nejsou žádné oběti a nedošlo k újmě na osobě ani na žádné ze státních struktur.

Světové společenství jednoznačně klasifikuje trestní stíhání svědků Jehovových v Rusku jako neopodstatněné náboženské represe.

https://jw-russia.org/news/2021/02/13.html| Předmět: Návštěva právního oddělení ve světovém…
20.02.21 12:36:35 | #56826

| Předmět:
20.02.21 06:26:31 | #56805

Obsah příspěvku byl smazán