Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1293258x
Příspěvků:
76508

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy jsou tu NIRASA, MARGO A ABUKA.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Co to znamená být milosrdný Samaritán?
06.09.21 21:09:42 | #82492

Co to znamená být milosrdný Samaritán?

Výraz „milosrdný Samaritán“ pochází z příběhu, který vyprávěl Ježíš. Byl to příběh o muži, který nezištně pomohl někomu v nouzi. Ježíš tím chtěl ukázat, že dobrý člověk pomáhá druhým bez ohledu na to, z jakého prostředí nebo kultury pocházejí.| Předmět:
06.09.21 10:05:01 | #82341

Hříšní jsme všichni, Ratko. Není člověk, který by nehřešil.| Předmět: RE:
06.09.21 10:10:38 | #82343 (1)

No vida, začínáme se blížit k porozumění


 #82341 

| Předmět: RE: RE:
06.09.21 10:16:14 | #82347 (2)

A to...? *34896*


 #82343 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.09.21 10:17:37 | #82349 (3)

 #82347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 10:19:01 | #82352 (4)

No a?


 #82349 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.09.21 11:06:43 | #82371 (3)

že jsme hříšní... tedy odrážíme podobu Boha nesprávně. Nebo zčástky a nejasně. Dokonalý obraz v sobě nese člověk Ježíš Kristus, a proč? Protože v sobě plně nese Boha. Tedy v ježíši Kristu se Bůh plně zjevuje. Ale v nás hříšných nikoliv, i když se snažíme a děláme co můžeme pořád je to zastřené, nejasné a oddělené od Boha. Taky umíráme a tělo se nám rozpadá... ale věříme že v dokonalém člověku ježíši Kristu jsme nalezli spásu, tedy v jeho dokonalém těle (jedno tělo, jeden Duch) jsem spaseni. To je také tělo duchovní... v tomto těle se Bůh přesně zrcadlí, to je také Jeho Tělo (jedno)


 #82347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 11:15:34 | #82375 (4)

Problém je v tom, že i kdybychom Boha odráželi sebelíp, nebudeme jeho součástí. Stvoření není součástí svého tvůrce.


 #82371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 11:18:59 | #82378 (5)

Nevíme jakou formu má Duch. To přesahuje naše chápání. Duch se může (možná ano možná ne) projevit pouze otiskem jinak je neviditelný, neměnný a věčný.
Osobně pochybuji že by měl nějaké tělo. K čemu by mu bylo ?


1  
 #82375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 11:26:56 | #82381 (6)

Nečetla jsi, že je i tělo duchovní? K čemu by asi tak bylo? No přece jestliže existuje nějaká myslící, cítící a konající bytost, musí být nějak organizovaná, jjako organizmus funguje. Tedy tomu říkáme tělo. Člověk má tělo hmotné, nebeské bytosti mají tělo duchovní - jsou duchové.


 #82378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 11:42:19 | #82382 (7)

Právě že četla, je to tělo které má Ježíš po svém vzkříšení. Tedy je to nějaké podivuhodné lidské tělo, které nepodléhá fyzikálním zákonům. Pro nás nepředstavitelné. Protože tělo je jedno a my jsme údy, věřím tomu že jsme nějakým podivuhodným způsobem s tímto tělem spojeni a to v přítomnosti Boží. To je opět pojem nepředstavitelný


1  
 #82381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 12:01:36 | #82384 (8)

Ježíš se vrátil do svého těla duchovního, jaké měl předtím, než přišel na zem.

(Jan 17:1–5)
Po těch slovech Ježíš zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého syna, aby tvůj syn oslavil tebe. 2 Dal jsi mu pravomoc nad všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu svěřil. 3 K věčnému životu vede to, že poznávají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 4 Oslavil jsem tě na zemi tím, že jsem dokončil dílo, kterým jsi mě pověřil. 5 A teď mě, Otče, oslav vedle sebe slávou, jakou jsem měl vedle tebe dřív, než byl svět.

  1. Petra 3:18: „Kristus zemřel jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás vedl k Bohu, on, který byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu
  2. Kor. 15:45: „Tak je to i napsáno: ‚První člověk Adam se stal živou duší.‘ Poslední Adam [Ježíš Kristus, který byl dokonalý, jako byl při svém stvoření Adam] se stal životodárným duchem.“

 #82382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 14:01:25 | #82395 (9)

o duchovním těle předtím není nikde řeč. To je fabulace


 #82384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 14:30:33 | #82396 (9)

Ježíš se stal duchem. Byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu.
Duchem se stal proto, že žádal od svého Otce stejnou slávu, jakou měl ještě předtím, než byl svět. Tak asi předtím byl taky duchem, ne?
Ježíš říkal, že přišel z nebe. Jaké jiné tělo tam mohl mít, než duchovní, tedy nehmotné?

RTak co z toho je fabulace?


 #82384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 14:47:52 | #82399 (10)

Třeba tato věta mi nedává smysl, nerozumím tomu: Duchem se stal proto, že žádal od svého Otce stejnou slávu, jakou měl ještě předtím, než byl svět.

Proč by se kvůli nějaké žádosti měl stát duchem, nic mi to neříká.


 #82396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 14:59:24 | #82404 (11)

Přečti si to v souvislosti. Ježíš se o to modlí. Ví, že to tak bude. Však je později napsáno, že byl oživemn v duchu. Však taky v nebi nic jiného nežije než duchovní bytosti. Bůh je Duch. Andělé jsozu duchové.


 #82399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 15:11:21 | #82409 (12)

Ale my taký budeme oživení v duchem Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
Římanům 8:11

Přebývá li v nás Duch...to znamená, že my jsme taky museli být v nebi.


 #82404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 18:50:53 | #82462 (13)

Proč by to mělo znamenat? *19742*


 #82409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 16:06:36 | #82426 (11)

vzdyt to takhle psal apostol Petr.
Jezis byl vzkrisen v duchu, vratil se do nebe.
Nesedi to jenom s katolickym pojetim, jinak je to jasne...


1  
 #82399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 16:09:50 | #82431 (12)

nenapsali že se stal duchem, je psáno že byl vzkříšen v duchu, duchovně.., v duchu.


 #82426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 18:52:29 | #82464 (13)

A že zemřel v těle, znamená co?Až si odpovíš, zkus znovu tu větu: zemřel v těle - oživen v duchu.


 #82431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:15:36 | #82470 (14)

a ty si zkus odpovědět na tohle:
Římanům 8
10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.
11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.


 #82464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:42:50 | #82483 (15)

9 Vy ale nežijete v souladu s tělem, ale s duchem, pokud ve vás Boží duch opravdu přebývá. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, nepatří Kristu. 10 Pokud je Kristus v jednotě s vámi, tělo je sice kvůli hříchu mrtvé, ale duch dává život na základě prohlášení za bezúhonné. 11 A pokud ve vás přebývá duch toho, kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, oživí také vaše smrtelná těla svým duchem, který je ve vás.

Jo, rozumím. Jak z toho poznáme, v jakém těle byl vzkříšen Ježíš?

A odpovídáš otázkou. Co říkáš tomu, co jsem ti napsala já?


 #82470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 21:26:24 | #82499 (16)

To právě nepoznáme... to patří mezi tajemství, které poznáme teprve na konci našeho života


 #82483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 22:12:30 | #82506 (17)

Ok. Tak proč jsi ten text dávala?

A nějaký výstup z toho textu, co jsem dala já? Ty ho normálně pomineš, jako kdyby nebyl, a odvrátíš pozonost jinam, k jiné své úvaze. To není dobré, Ratko.


 #82499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 06:39:52 | #82507 (18)

Byla to reakce na dvě věci. 1. Označení Ježíěk Krista za ducha, z toho pak vyplynuly různé citace které měly vést k úvahám. Například že vzkříšení v Duchu neznamená duch.
2. Zda Bůh má nějaké své tělo, opět nebyla řeč o Ježíši Kristu, kterého my považujeme za Boha, (zcela Bůh a zcela člověk) který má po vzkříšení tělo duchovní proměněné (oslavené) lidské.


 #82506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 09:15:51 | #82509 (19)

Dovolila bych si různé překlady:

1P 3:18

CSP V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen.

MPCZ byl sice usmrcen co do masa, oživen však co do Ducha,

OP Byl sice usmrcen po tělesné stránce, ale po stránce ducha se mu dostalo nového života.

BKR1 umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha.

NBK06 V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.

B21 V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.

JB Byl usmrcen podle těla a pak oživen podle ducha.

COL podle těla byl sice usmrcen, ale zůstal živý podle duše.

KLP Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

SYK byv usmrcen sice podle těla, ale obživen podle ducha.

SKR byl sice usmrcen vzhledem k tělu, ale oživen vzhledem k duchu.

Prosím, mohla bys mi vysvětlit, co teb verš znamená a proč byl takhle napsán?


 #82507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 09:38:16 | #82512 (20)

To je tak jednoduché margo, že to netřeba rozebírat.

Ježíš se narodil z Ducha Svatého, což samá říkáš, že je Bůh, takže ta část nemohla zemřít. Bůh nemůže zemřít, Bůh je věčný. A tělo které dostal Ježíš je smrtelné, tak jak každé tělo pozemské.

Na Golgote bylo usmrceno tělo, ale Duch nemohl umřít, protože pocházel od Boha. Proto se Ježíš mohl vrátit na zem. Kdyby duch Ježíše nebyl od Boha, tak by se připojil ke svému lidu, ke svým předkům a čekal na vzkříšení. Nebylo by zmrtvýchvstání, nevrátil by se na zem, neukázal se učedníkům. Jak citujes v poslední citací.... oživen vzhledem k duchu....k duchu Božím, který je nesmrtelný.

Abraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.
Genesis 25:7‭-‬8

A když Jákob dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.
Genesis 49:33
.{color: green} *32594*


 #82509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 09:53:15 | #82514 (21)

Že se Ježíš narodil z ducha svatého, znamená pouze tolik, že to Bůh svým duchem způsobil. Že prostě Marie nepočala obvyklým způsobem, ale z Boha, zázrakem od Boha. Ježíš už předtím, než přišel na zem, existoval, takže šlo jen o jeho přeměnu na lidský zárodek. Narodil se jako skutečný, dokonalý člověk, bez dědičného hříchu. Jen takto mohl být adekvátní protiváhou Adama, a tedy vhodnou obětí za jeho hřích. Nešlo o Svatého ducha (osobu Trojice) zahaleného do člověčího těla.

Duch se nerodí ani neumírá, protože to není bytost.

Ježíš zemřel jako každý jiný člověk. Kdyby jeho duch žil dál jakožto nějaká bytost, nebylo by potřeba ho vzkřísit, že?

Ježíš na rozdíl od všech před ním zesnulých nebyl připojen ke svému lidu, protože byl prvním ze vzkříšených k věčnému životu.

(1Ko 15:12–21)
Když se tedy o Kristu káže, že byl vzkříšen z mrtvých, jak to, že někteří z vás říkají, že vzkříšení mrtvých není? 13 Pokud vzkříšení opravdu není, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. 14 A pokud Kristus nebyl vzkříšen, naše kázání je zbytečné a zbytečná je i vaše víra. 15 Navíc jsme falešnými Božími svědky, protože svědčíme proti Bohu, že vzkřísil Krista, kterého vlastně nevzkřísil, pokud mrtví opravdu nejsou kříšeni. 16 Pokud mrtví nejsou kříšeni, ani Kristus nebyl vzkříšen. 17 A pokud Kristus nebyl vzkříšen, vaše víra je k ničemu – zůstáváte ve svých hříších. 18 A také ti, kdo zemřeli jako Kristovi následovníci, zemřeli navždy. 19 Pokud v Krista doufáme jen v tomto životě, jsme ti největší chudáci ze všech. 20 Ale Kristus byl vzkříšen z mrtvých, a to jako první z těch, kdo zemřeli. 21 Protože smrt přišla prostřednictvím člověka, přišlo prostřednictvím člověka také vzkříšení mrtvých.


 #82512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:05:46 | #82518 (22)

margo - ja ti moc dobre nerozumim -- Jednou napises, ze Jezis byl synem Josefa a Marie - podruhy napises, ze byl synem Marie a potreti napises, ze uz existoval predtim nez prisel na svet jako Jezis a po ctvrte napises, ze by z rodu Davidova ikdyz existoval davno pred Davidem -- Prosim napis pravdu jak to ve zkutecnosti bylo -- ja tapu v tom co pises. Dekuji.


 #82514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:17:50 | #82523 (23)

To všechno je pravda. Ještě ti tam schází, že byl taky Synem Božím. *3476*


 #82518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 09:59:19 | #82516 (21)

A pořád nemám tvoji odpověď, jaké že má Bůh tělo. To si tu ze mě děláš legraci, že mě desetkrát vyzýváš, abych svoji představu napsala nejprve já, i přesto, že jsem ji desetkrát napsala, a pak se nevyjádříš? Co to má být, tohleto? *3199*


 #82512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:14:32 | #82520 (22)

A proč odpovídáš margo timto stylem na můj úplně s jinou tématikou příspěvek? Student, by neměl nikdy takhle mluvit se svým učitelem. *4108*

Myslím, že jsem to taky tady dost do podrobná popsala
Takže pro uspokojení tvých nervů ( můžeš si to vytisknout schovat *19848* )

Bůh je Duch je to hned na začátku v první kapitole Genesis psáno. Doufám, že jsem teď uspokojila tvou otázku? *3473*

A pokud Bůh je Duch tak může přebývat všude v člověku v církvi, dokonce může promlouvat i přes zvíře.....

Je to stejné jak s láskou, nebo zlostí..... Čteme přece o ovoci DUCHA...a ty se projevují přes člověka a to se přenáší do církve, rodiny, děti......

To je manifestace každého ducha. Najde si příhodného člověka a tam se zabydlí.

To stejné dělá Bůh jak již víme, že je to to stejné co Duch Svatý a ten byl tady poslán....
Tož tak Margo *24124*


 #82516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:28:10 | #82524 (23)

Pproč tak odpovídám? Protože bych ti to ráda připomněla. Jsem bezprostřední až drzá, hyperaktivní a zvídavá žačka. Nechceš mi přidělit asistenta? *5689*

Pančelko *32818* , pančelko, prosím, a má tedy ten duch tělo?
A prosím ještě *32818* , když tedy ten Bůh duch, co je třeba i v lidech, je trojjediný, mohla byste mi třeba množinovým způsobem vysvětlit, jak to funguje, když Duch má být součástí té Trojice? Kdo z nich je Jehova, prosím?


 #82520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:40:04 | #82529 (24)

Zase všetečna otázka a provokativní žačka.

Psala jsem to tady párkrát, což nedáváš pozor a měla by jsi stokrát za trest napsat...budu dávat pozor ve vyučování. *4502*

Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno .Je to ten stejný Duch. Nejsou to tři osoby ( prosím nezařazuj mě k lidem kteří Boha rozdělili na tři osoby, což děláš teď )

Otec, Syn a Duch Svatý jsou jen tituly. To znamená, jestli v tobě bude přebývat Boží Duch, tak v tobě je přece Duch svatý a pokud Ježíš má Božího Ducha, tak ten stejný duch je v každém z nás.

Je to tak těžké pochopit margo, nebo potřebuješ doučování?
U vás je veliká chyba, že vaši učitele vás učí, že oni mají jedinou pravdu a nikdo jiný. Je to jak v komunismu, ti dělali to stejné. Lidí drželi ve své bublině a vyprávěli jak je v okolním světě špatně jen oni jsou ti nejlepší a to svědčí o krachu každé organizace.


 #82524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:54:11 | #82530 (25)

Možná ti ještě nedošlo, že objektivní pravda může být jedna jediná. Nebo kolik pravd existuje? A to, co mi tady teď vysvětluješ, pravda není, viď? Nemyslíš si to, že? Tak to se mi ulevilo, že můžu zůstat u té svojí. *2108*


 #82529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:57:35 | #82533 (26)

Pravda je jen jedná margo, kdo by přidal ubral...to rozhoduje. *16695*


 #82530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:55:11 | #82531 (25)

Ale tady musím doplnit margo, pro tvé potěšení, to stejné dělají všechny organizace, nejste samí. *3456*
Lidé v těch organizacích jsou upřímní, pokud tam samozřejmě nechodí z vypočítavosti, nebo ze strachů. Ale ten systém je špatný....

Tady musím vysvětlit, že nejsem proti tobě, nebo proti tady někomu. Beru vás jako jedince, vaše organizace váš systém mě nic neříká. Proto ráda slyším, když tady píšete za sebe, neovlivněni církevním systémem, či dogmaty.


 #82529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:00:24 | #82536 (26)

No fakt, tak to Ježíš myslel, když říkal, abychom byli jedno, že si máme každý sám vymýšlet svoje duchovní teorie bez ohledu na to, jestli jsou pravdivé, nebo ne? Dokonce si ani nemáme myslet, že pravdivé jsou? To má být na Boží věci tolok různých pohledů, kolik existuje lidí?


 #82531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:56:56 | #82532 (25)

*32818* A prosím, prosím, já jsem asi hloupá, nevidím ve vašem příspěvku odpověď na svou otázku, jestli má Bůh tělo... Já bych to doučko docela brala... *30360*


 #82529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:00:01 | #82535 (26)

margo - Buh je vsemohouci -- jestli vis co to znamena.


 #82532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:02:54 | #82539 (27)

 #82535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:06:03 | #82541 (28)

margo co to je vol jw??


 #82539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:06:59 | #82543 (29)

promin dvojity v


 #82541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:09:08 | #82546 (30)

Tak se mrkni, ne? *15220*


 #82543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:14:59 | #82550 (31)

margo mne zajima tvuj osobni nazor a ne nazor nekodo jineho - ja osobne organizatori nemam rad ale nic proti tobe klidne bud zorganizovana nekym jinym a ne vlasni uvahou - tvoje osobni vec. -- Jak je to stim Jezisem co podle tvych organizatoru vlasne byl a kdy prisel na svet?


 #82546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:17:28 | #82553 (32)

Promiň, ale v téhle rovině se s tebou nemíním bavit. *3780*


 #82550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:01:14 | #82538 (26)

Tak to je na dizlektika. Pokud z dlouhých mých příspěvků jsi nepochopila, že Boží tělo je církev, jednotlivec ve kterém přebývá Boží Duch. Tak už nevím jak ti to ještě přiblížit, abys pochopila.
*4302* *4302* *4302*


 #82532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:05:33 | #82540 (27)

Nemyslela jste spíš dyslektika, pančelko? *16620*


 #82538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:09:03 | #82545 (28)

Ok přijímám opravu, na tom vlastně záležel celý příspěvek. Teď už víš správně cosi o tobě myslím *30944* ( neber si to osobně, ironie )


 #82540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:11:54 | #82548 (29)

No a co by si žáček měl myslet o pančelce, která neumí napsat správně "dyslektik"? *6578* Možná že má nějaké to "dys" ona sama? *3409* ( neber si to osobně, ironie )


 #82545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:16:29 | #82551 (30)

margo vis kolikrat si ty napsala spatne jmeno vaseho Boha?


 #82548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:17:45 | #82554 (31)

Ani v téhle. *3780*


 #82551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:22:49 | #82556 (32)

margo tak ty muzes tady vycitat konwalince chybu a kdyz ja ji chci vycist tobe tak se otom nechces bavit - tipicka organizace - my vime vse nejlip.


 #82554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:26:36 | #82557 (33)

O to vůbec nejde. Stejně jako tady v tom příspěvku tse snažíš jen urážet. A kdyby tě náhodou napadlo to srovnávat s přestřelkou, která tu proběhla mezi Konwalinkou a mnou, tak tady šlo jen o špičkování, jemuž obě jako špičkování rozumíme. Račte pochopit při vašem vzdělání. *3477*


 #82556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:08:33 | #82544 (27)

Když ted je Božím tělem církev, tak to Bůh žádné tělo nemá a je svou existencí závislý na církvi? A před začátkem svého tvoření, vlastně před založením lidstva neexistoval, či co? Nebo co byl předtím, než získal tělo z člověka? Pančelko, pančelko, vy si ze mě děláte legraci, že jo? *15238*


 #82538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:11:34 | #82547 (28)

margo, nemá smysl se s Tebou bavit, ty vlastně neznáš ani ten základ o Bohu. Je to marné, je to marné. Jedině co tě naučili ve škole ( ne v té škole kde ja jsem učitelka *30944* ) vytisknout nějaké dlouhé slogany.
*7187*


 #82544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:14:13 | #82549 (29)

Já jsem tu žačka a prosím svou učitelku o jasnou odpověď. Trpělivost je základem pro dobré vyučování, nikoli kárání žáků za nevědomost.
O jaké dlouhé sloGany ti jde? *3199*


 #82547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 17:21:32 | #82578 (29)

vždyť tady tahaš slogany ty, bez Biblických veršů...


 #82547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:58:07 | #82534 (25)

*32818* A prosím, když tedy ne tři osoby, jak to učí KC, tak co tedy ti tři jsou?


 #82529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:01:09 | #82537 (26)

Otec syn a DS = Buh jediny stvoritel -


 #82534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:06:17 | #82542 (26)

margo zase hloupá otázka, pořád se opakujes a normálně bych tě dala do zvláštní školy *4302*
Proč po mě chceš abych tady vysvětlovala Katolické učení? *4302* Já píšu za sebe, nikoho nepřesvědčují, napíšu jak mi Bůh dál porozumět a ty můžeš perlit, vztekat se nic ti to nepomůže. Pokud mě nepřesvědčis tak si nedelej z tím problém. Já taký nechci po tobě,abys věřila tak jak já věřím. To je jen následování člověka. A to Bůh nechce. Nasleduj Krista a Bůh ti ukáže cestu k němu. On


 #82534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:16:40 | #82552 (27)

JÁ JSEM PO TOBĚ NEŽÁDALA VYSVĚTLIT KATOLICKÉ UČENÍ, ALE JEN TVOJI PŘEDSTAVU, CO TI TŘI JSOU. *33072*

Přijde mi, Konwalinko, že se v tom trochu ztrácíš, a tak začínáš s kritikou oponenta. To je nedůstojné. *3780*


 #82542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 11:19:37 | #82555 (27)

A prosím, odpusť si otázky oponentů natývat hloupými. Normálně takové příspěvky mažeme. *17622*


 #82542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 16:01:02 | #82568 (20)

podle mě jsou všechny překlady stejné a znamenají že pomíjivé - hmotné tělo bylo usmrcen, tedy zaniklo (atomy, molekuly, buňky) ale zároveň byl Ježíš oživen v Duchu (Duchu svatém) a tedy žije. Ukázal se svým učedníkům, v Bibli je psáno že je po pravici Otce. Pro mě je to trochu záhadné, ale zní mi to jakoby byl nějaký nový život, jiný než známe. Ale nevíme o něm víc než je v Bibli.


 #82509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 17:22:59 | #82579 (21)

až na to, že na 3. den. Do té doby z něho nic nežilo...


 #82568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:25:42 | #82604 (21)

Ano, takže Ježíš je teď zase duch.
Až na takkový detail. Ježíš zemřel a tři dny byl v říši smrti, tedy úplně mrtvý. Třetího dne byl vzkříšen v duchu, tedy stal se duchovní bytostí, jen tak totiž může žít v nebi a usadit se po pravici BOHA. (Napsala jsi "po pravici Otce", ano, Bůh je jeho Otcem, ale píšu jen kvůli upřesnění, aby si to náhodou někdo nepřebral, jako že to znamená po pravici jedné z osob Trojice). Vzkříšený Ježíš se vrátil do svého původního prostředí v nebi.


 #82568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 06:34:48 | #82630 (22)

Osobně nevěřím na duchy... víme ž v Bibli je pasáž kdy se přímo Ježíš ptají zda je duch. A on odpovídá záporně. Na jiném místě říká c rozhovoru s Nikodémem: 4. Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha...

Nejsem věroučně zdatná, ale nikdy nebudu věřit na duchy. Ale věřím že se můžeme narodit z Ducha svatého. A v Duchu svatém byl taky Ježíš vzkříšen. Co s tím duchem, nevím.


 #82604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 07:35:25 | #82631 (23)

No a aby se to nepletlo, Ježíš říká "Bůh je duch". A taky máme ducha svatého.


1  
 #82630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 09:24:28 | #82510 (19)

A má Bůh nějaké tělo?
O Ježíši by ve vašem případě řeč být musela, protože pokud je Ježíš Bůh, musel by teď Bůh být v oslaveném lidském těle.
Je někde psáno, že Ježíš má oslavené lidské rělo?


 #82507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 16:47:44 | #82569 (17)

Konec je dost jasny...
Když tedy umírá člověk, umírá jeho duše. Bible říká na mnoha místech, že to tak je. Nikde Bible netvrdí, že duše je nesmrtelná nebo že nemůže zemřít. Žalm 22:29 (22:30, KB) říká: „Sehnou se před ním všichni ti, kteří sestupují do prachu. A nikdo nikdy nezachová svou vlastní duši naživu.“


 #82499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 17:21:29 | #82577 (18)

Bible mluví o životě věčném.


 #82569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 17:31:10 | #82581 (19)

Ten byl v ráji slíben hmotním lidem, pod podmínkou poslušnosti.....
22 Potom Bůh Jehova řekl: „Člověk je teď jako jeden z nás v tom, že zná dobré a špatné. Teď se postarám o to, aby nevztáhl ruku a nevzal ovoce i ze stromu života, nejedl ho a nežil věčně.“

Pokud tohle není reálné, pak je příchod Ježíše beze smyslu....


 #82577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 18:51:14 | #82587 (19)

Věčnost nemá ani začátek ani konec - náš život počátek má.
Ani vesmír není věčný - tak kde bude po konci vesmíru ta věčnost pokračovat, když de facto čas jako takový skončí *32630*


 #82577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 18:54:00 | #82588 (20)

Ti, kdo zòskají věčnost, sicw mají počátek, ale jejech život bude pokračovat věčně, tedy nebude mít konec.


 #82587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 19:31:07 | #82590 (21)

Vesmír zanikne, ale život bude věčný?
?????
*19376*


 #82588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 20:13:09 | #82593 (22)

jak by mohl zaniknout a my dal žili na Zemi?


 #82590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 19:56:27 | #82591 (20)

A jak to víš?


 #82587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 07:57:40 | #82632 (21)

No dokazují to fyzikální procesy, které platí pro náš vesmír.
*32630*


 #82591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 20:59:11 | #82596 (19)

Ten ale nemáme automaticky, viď? Adam utratil možnost věčného života pro sebe i všechno své potomstvo. Věčný život můžeme mít až po vzkříšení nebo přejití do Božího království.


 #82577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 14:49:03 | #82400 (10)

A Ježíš byl stvořen na koho podobenství margo? Když měl 👻 duchovní tělo, tedy nehmotné než přišel na svět? *19848*
Další otázka příště děti, abych vás moc nezatěžovala. *6606*


 #82396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 14:59:02 | #82403 (11)

Sice píšeš, že Ježíš se stal Duchem Margo. Já jsem napsala, že byl stvořen jako duch. Tak teď nevím jestli Ježíš se stal Duchem, nebo byl stvořen jako Duch nebo se narodil jako duch a kde ten Duch zůstal, když se Ježíš narodil jako miminko? *32199*


 #82400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 15:02:38 | #82406 (12)

Ano, byl stvořen jako duch. Pak se stal člověkem, tedy duchovní bytost se změnila v bytost hmotnou. Byl donalým člověkem z masa a kostí, takže nikoli duchem. Miminko bylo lidské, nikoli duchovní. Když zemřel, byl vzkříšen k životu v nebi, takže jako duch.


 #82403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 15:06:44 | #82408 (11)

Jak na koho podobenství? Jako jestli byl celý tatínek? *3432* Prostě měl duchovní tělo, jak je na nebesích zvykem. Stejně jako všechny ostatní duchovní bytosti.


 #82400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 12:26:53 | #82387 (6)

ratko, omlouvám se tvůj příspěvek jsem chtěla potvrdit palcem nahoru a takový čert mi tam vletěl *3456* Promiň.
Posílám ti omluvu v podobě *13454* květinky.
Nevím proč ti čerti jsou tak rychlí *7185*


 #82378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 11:21:07 | #82379 (4)

Ježíš nesl dokonalý obraz Boha, protože s ním předtím žil v nebi, protože byl jeho oddaným Synem a dělal všechno tak, jak si jeho Otec přál. A byl dokonalým, tedy bezhříšným člověkem, stejně jako původně Adam. Kromě toho ho Bůh naplnil svým duchem, jímž se Ježíš nechal vést. To všechno ale neznamenalo, že Ježíš byl tím Bohem, jehož obraz nesl.


 #82371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 12:33:44 | #82388 (5)

Ježiš je večný Boh - večné Slovo, ktoré bolo Boh od večnosti...v plnosti času to Slovo prijalo ľudské telo a stalo sa človekom - Boh sa stal človekom, teda v plnosti božskej podstaty i ľudskej prirodzenosti - taká je jediná svätá pravda, viera od počiatku - viera apoštolov, prvých kresťanov, cirkevných otcov, je to viera Cirkvi od počiatku, Cirkev nič iné neverila...všetko ostatné, ktoré by túto biblickú pravdu odmietalo alebo spochybňovalo, boli, sú a budú bludy proti večnému božstvu Krista...


 #82379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 13:10:01 | #82391 (6)

No, patos to má... *19969* Ale to je asi tak všechno. *2108*


 #82388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 13:19:18 | #82394 (6)

Visitore, něco rozumnějšího: Jsi Slovák, tak bys mohl vědět, proč se Slovákům moc nechce na papeže. Proč tedy? Poslouchala jsem jeden pořad, kde se uvažovalo i o tom, že za to můžou papežovy postoje k homosexuálům a běžencům. Je to tak? Co ty?


 #82388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:02:58 | #82422 (4)

a kde se hrich vzal, kdyz Buh tvori jen dokonale veci?
Na hrich v raji nehrajes, to je podle tebe obrazne, tak kde se vzal ?


 #82371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:06:33 | #82425 (5)

No kde se vzal? Z nějakého důvodu (podle Bible had) se člověku zachtělo zakázaného ovoce a tím se vzdálil Bohu. mechanismus neznám, ale najednou ho Bůh neviděl....člověk se před Bohem schoval.


 #82422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:09:38 | #82430 (6)

A Bůh naschvál stvořil Satana, který v podobě hada oblbl Evu - no a Bůh - vševěd věděl, že se tak stane.
Pozoruhodný experiment boží,
*19376* *32630*


 #82425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:11:26 | #82434 (7)

To je příběh... je třeba to brát s určitým nadhledem nikoliv doslovně.


 #82430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:16:44 | #82440 (8)

Jezis snad nemel nadhled?


 #82434 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:11:52 | #82437 (7)

tve nepochopeni....


 #82430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:14:14 | #82438 (7)

Chápu to jako příběh, který má ukázat kde je náš domov. Kam patříme a kam se máme vrátit. že se nemáme nechat oblbnout :-))


 #82430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:17:57 | #82442 (8)

Jak ten pribeh ukazuje na domov, prosim ?


 #82438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:18:44 | #82444 (9)

Pocházíme z nebe, z Ráje


 #82442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:21:54 | #82446 (10)

slovo "raj", neznamena nebe....


 #82444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 17:25:53 | #82450 (11)

Všechny tři výrazy (hebrejský par·desʹ, perský pairidaeza a řecký pa·raʹdei·sos) však nesou základní myšlenku nádherného parku nebo zahrady podobné parku. První takový park vytvořil v Edenu Stvořitel člověka, Jehova Bůh. (1Mo 2:8, 9, 15) Hebrejsky se nazýval gan neboli „zahrada“, ale zjevně byl co do velikosti a charakteru podobný parku. Řecká Septuaginta vhodně používá na tuto zahradu výraz pa·raʹdei·sos. (Viz hesla EDEN č. 1; ZAHRADA, Zahrada Eden.) Kvůli hříchu ztratil Adam právo žít v tomto ráji a ztratil možnost získat právo na věčný život, které představovalo ovoce Bohem označeného stromu uprostřed zahrady. Tato zahrada Eden byla možná nějak ohrazena, protože k tomu, aby se lidem zabránilo do této zahrady vstoupit, bylo nutné postavit anděly jako strážce pouze na její vých. straně. (1Mo 3:22–24)


 #82446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 17:26:58 | #82451 (12)

tak mluví o ráji Písmo, církevní výklad se hodně odklání...


 #82450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 19:59:06 | #82490 (10)

Ale ten ráj byl na zemi, Ratko. Žádné nebe. Bůh usadil člověka na zemi a dal mu ji k užívání a opatrování. Kde jsi vzala to nebe? *3199*


 #82444 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 21:19:26 | #82496 (11)

Přítomnost Boží...to je Nebe


 #82490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 22:04:45 | #82503 (12)

POjednej o tom šířeji, prosím. Jak je přítomnost Boží Nebem? Tak nějak prakticky bych to chtěla podat.


 #82496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:01:45 | #82517 (13)

margo, ratka má pravdu, obdivují její poznání. Ne všechno co tady píše, vyučuje Katolická církev. Nebe mezi jiným je věčnost. A Bůh vložil do každého, kdo činil pokání věčnost, samého Boha, jeho ducha do srdec...A pokud nebude v tobě Boží duch, věčnost, nebe ... tak nebudeš mít věčný život. Musí v tobě být ten stejný duch, který byl v Ježíši,abys mohla věčně žít.

On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
Kazatel 3:11


 #82503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:13:52 | #82519 (14)

Kaz 3:11

CSP To všechno učinil krásné ve svůj čas. Také věčnost dal do jejich srdce, aniž by člověk ovšem postihl dílo, které Bůh vykonal, od počátku až do konce.

MPCZ On vše činí přiměřeně v svůj čas, i věčnost dal v jejich srdce, jenže člověk nemůže postihnout skutky, jež uskutečňuje Bůh, od začátku až do konce.

BKR Sám všecko činí ušlechtile časem svým, nýbrž i žádost světa dal v srdce jejich, aby nestihal člověk díla toho, kteréž dělá Bůh, ani počátku ani konce.

B21 On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.

B21P On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.

JB všechno, co on dělá, dělá v pravý čas. Vložil jim do srdce souhrn času, ale člověk přitom nedokáže pojmout od počátku do konce to, co Bůh dělá.

HEJCL Všecky věci činí pěkné časem svým, i svět vydal hádání jejich, ale tak, že nemůže člověk pochopiti dílo, jež Bůh činí od počátku do konce.

KLP Všechno činí vhodně ve svůj čas, i zvěst o věčnosti jim vložil do srdce, přece však nemohou proniknout dílo, které dělá Bůh od začátku do konce.

VS Stvořil vše krásné v svůj čas, do lidských srdcí dal vědomí času, člověk však díla, jež stvořil Bůh, až do dna nepochopí.

Z toho textu nevyplývá, že tu věčnost v srdci mají jen někteří lidi. Spíš jde o nějakou touho po věčnosti, směřování svého konání tak, aby po nís něco zbylo. S tím souzní ten jakýsi závěr, který z toho %Salomoun dělá:

Kaz 3:14

CSP Poznal jsem, že všechno, co Bůh učiní, to bude pro věčnost; není možné k tomu nic přidat a není možné od toho nic ubrat. Bůh to udělal, aby lidé měli před ním bázeň.


 #82517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:16:39 | #82522 (14)

No a to ostatní, co píšeš, tedy kromě Božího ducha, kterého bychom mít měli, to jsi taky někde v Písmu vyčetla, nebo jde zase o nějaké volné myšlenkové variace


 #82517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:29:15 | #82525 (15)

Tvá otázka mě udivuje margo *3770*
Čteš ty vůbec Biblí?


 #82522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 10:30:01 | #82527 (16)

Ano, čtu. Možní mi něco uniklo - můžeš mi to sem na doplnění hodit, prosím?


 #82525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 16:58:21 | #82573 (14)

poznání své církve, ne Bible.....


 #82517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 17:00:24 | #82574 (14)

a dál je to jenom, filozoficke fantazírování....
to není poznání....


 #82517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:09:44 | #82599 (15)

Taky mi to tak přijde. Pro někoho je žádoucí "svobodná" víra, tedy volná fantazie na náboženské téma - hlavně bez jakéhokoli "svazujícího" vedení.

„Viděl velký zástup, ale byl pohnut lítostí nad nimi, protože byli jako ovce bez pastýře. A začal je vyučovat.“ (MAREK 6:34)


 #82574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 18:56:18 | #82465 (7)

Ne, Satan se tady vzal podon´bně jako hříšný Adam. Oba byli dokonalí, bezhříšní, dokud se v nich neprojevila žádost.

(Jk 1:14, 15)
Ale každý je pokoušen tím, že ho láká a svádí jeho vlastní touha. 15 Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích. A když se hřích uskuteční, vede ke smrti.


 #82430 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 19:33:24 | #82475 (8)

Je Bůh vševědoucí a dokáže před-poznat budoucí události??
*32630*


 #82465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 19:34:56 | #82477 (9)

Někdy to tak dělá.


 #82475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 19:41:15 | #82481 (10)

Takže není dokonalý!?
*32630*


 #82477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:49:26 | #82486 (11)

Proč by neměl být? *19742*


 #82481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 21:16:48 | #82495 (12)

Když stvořil něco tak nedokonalého a ještě k obrazu svému.
No a taky anděle, kteří ho zklamali - Satan and company.
*32630*


 #82486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 22:03:24 | #82502 (13)

No jo. To nebylo nedokonalostí, Dalko. Projev svobodné vůle.


 #82495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 16:56:08 | #82572 (13)

chapes svobodnou vůli?
Nebo je lepsí být zvíře?


 #82495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.09.21 16:50:23 | #82570 (9)

jako dokonalý, si může zvolit, kam se nepodívá...


 #82475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 16:32:01 | #82448 (5)

Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
Genesis 1:2 B21

Zlo tady bylo rose, tak jak tady bylo dobro.
Tma a propast nemá nic společného s dobrém ani s Bohem.

Bůh když stvořil ráj a postavil tam člověka, Adam s Evou neznali zlo, Bůh jím dopřál jen dobro. Eva nic nevěděla o podvodech, lži....a proto hadů uvěřila.

Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“
Genesis 3:22 B21


 #82422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 17:23:31 | #82449 (6)

nešlo o jeho existenci, ale poznání.....
zlo tady nebylo...
to ten verš neříká...


 #82448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.09.21 18:57:12 | #82466 (6)

Tma je nějak špatná, nebo co? *3199* *5567*


 #82448 

| Předmět:
06.09.21 09:37:02 | #82330

Konvwalinko, ještě mi , prosím, dlužíš vysvětlení, jak je to s tím tělem Boha. Máš nějakou představu? Kdo tedy je podle tebe Bůh? Nebo dokonce co to je, když to nemá tělo?| Předmět: RE:
06.09.21 10:26:34 | #82356 (1)

Tak ty mi Margo neodpovíš a chceš po mě abych já ti napověděla *32199*


 #82330 

| Předmět: RE: RE:
06.09.21 18:58:32 | #82467 (2)

Prosím? To už ale fakt považuju za drzost, Konwalinko. Několikrát jsem tady o tom psala. Několikrát! A ty mě několikrát upomínáš, že jsem ti neodpověděla? *32456*


 #82356 

| Předmět: Boží jméno
05.09.21 19:49:00 | #82197

Vidím, že vás Boží jméno dráždí a vede k urážlivým a znevažujícím výrokům.
Proto uděláte moc dobře, když se k němu nebudete vyjadřovat.
Takže veškeré debaty o Božím jménu uzavírám.| Předmět: RE: Boží jméno
05.09.21 21:55:43 | #82235 (1)

Ptám se... Mojžíš neznal Boží jméno Jehowa? Bůh do té doby ještě neměl jméno?

Mojžíš ale pokračoval: „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich otců.‘ Co jim odpovím, když se mě zeptají: ‚Jaké má jméno?‘“ Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: „Jsem, který jsem.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám Jsem.‘“
Exodus 3:13‭-‬14 B21


 #82197 

| Předmět: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:03:26 | #82239 (2)

Boží jmén bylo známé. Například Mojžíšova matka se jmenovala Jokebed, což znamená „Jehova je sláva“.
Židé byli zotročení národem, který měl mnoho bohů. Mojžíš proto potřeboval národu sdělit jméno Pravého Boha včetně jeho významu, protože v tom bylo ujištění o splnění záchrany.


 #82235 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:12:13 | #82247 (3)

To jako chceš říct, že Mojžíš nevěděl s kým mluví?
Ptám se proč Mojžíšovi Bůh ale neříká, že je Jehowa?


 #82239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:14:22 | #82248 (4)

On mu to přece říká hned v 15. verši.


 #82247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:18:20 | #82256 (5)

JHW je odvozeno od Jsem, nebo jsouci.


 #82248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:20:06 | #82258 (6)

Nikoli.
Jehova ve svém jménu použil tvar slova "ha´wa", který neznamená pouhé "být" ale spíš "státi se".


 #82256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:16:13 | #82253 (4)

Vysvětlil jsem proč se Mojžíš takto psal a proč dostal citovanou odpověď.


 #82247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:19:37 | #82257 (5)

Abuko, Kiwiho jsi smazal z důvodu uzavření tématu, ale sám v tom pokračuješ. *24581*


 #82253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:22:42 | #82260 (6)

Uzavřené téma se týká sporu o formu (znění) Božího jména, nikoli o jeho význam.


 #82257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:41:38 | #82272 (7)

Ach tak! *889* To se neřeklo. *4363*


 #82260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
05.09.21 22:29:55 | #82265 (6)

margo dik ber to z legrace ja se hodne zasmal *27179* *27179* kdysi kdysi davno jsem se jako mlady kluk zapojij do diskuze socialistickeho podniku a verejne vystoupil na schuzi proti vedeni podniku -- jeden s tech vedoucich mne rek neco obdobneho -- debatu na toto tema uzaviram to vyresime pristi schuzi *27179* *27179* *27179* *27179* *27179* 27179 niukdy jsem se na tu schuzi pristi nedostal --- tak to margo ber jako legraci to me smazani.


 #82257 

| Předmět: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 15:27:20 | #82413 (2)

Spatny preklad, Konwalinko, to uz se tady probralo 100x....


1  
 #82235 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 15:37:43 | #82414 (3)

To máš tak rose, Bůh není ani minulost ani budoucnost. Bůh žije ve věčnosti. On je...jsem....a proto nepotřebuje žádné jméno. Dnes je pro někoho spasitel, pro jiného učitel, pro někoho bude lékař.....
Čím je dnes pro Tebe Bůh rose?


1 1  
 #82413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 15:47:45 | #82415 (4)

Prostě není, ať se ti to zamlouvá jak chce....


1  
 #82414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 18:32:41 | #82456 (4)

No a nechtěla by ses radši zeptat Boha, a nevymýšlet nějaké svoje teze? *3476*


 #82414 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 16:03:29 | #82423 (3)

Ale Mojžíš řekl pravému Bohu: „Dejme tomu, že půjdu k Izraelitům a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich praotců.‘ Co když se mě zeptají: ‚Jak se jmenuje?‘ Co jim mám říct?“
A tak Bůh Mojžíšovi řekl: „STANU SE TÍM, ČÍM SE ROZHODNU* STÁT.“ A dodal: „Toto řekni Izraelitům: ‚STANU SE mě k vám poslal.‘
No i pokud je tento váš "překlad" správný tak Boží jméno je - "Stanu se" - co je mimochodem dost nelogické, protože už se stal a ne, že se Stane,
Takže ten váš překlad je výklad k obrazu vašemu - a to ještě z nejakého x-týho opisu.
*19376*
Takže tvrzení - "zlý překlad" - nemá žádnou váhu.
*32630*


 #82413 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 16:07:59 | #82428 (4)

stává se pořád, přítomnost je věčná


 #82423 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 16:11:27 | #82435 (5)

On chtel rict vic, ale to bych se opakoval....
uzavrene....


 #82428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 18:38:00 | #82458 (5)

Jak že je přítomnost věčná? Co to je za filosofický obrat? *19385*


 #82428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 18:40:18 | #82460 (6)

věčnost je přítomnost... minulost je vzpomínka a budoucnost se nestala.


 #82458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
06.09.21 18:48:42 | #82461 (7)

A já myslela, že věčnost je "od nevidím do nevidím". Nepleteme si nějak pojmy? *500*


 #82460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Boží…
06.09.21 19:12:14 | #82469 (8)

od nevidím do nevidím? to si nedovedu představit... ale dovedu si představit přítomný okamžik, věčné TEĎ.


 #82461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:26:24 | #82471 (9)

Nedovedeš si představit v rámci věčnosti například takové "včera"?


 #82469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:37:12 | #82479 (10)

V rámci věčnosti "včera"??
*20*
Věčnost je neustále probíhající přítomnost - která de facto neexistuje, protože každý probíhající čas se stává minulostí. *19376*


 #82471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 19:48:27 | #82484 (11)

Ano, ve věčnosti může být včera, co je na tom divného?
Ve věčnosti přece také plyne čas.
Kdyby neplynul, jak bychom poznali, že např. žijeme věčně?
Každý děj probíhá v čase, ve věčnosti probíhá nebo se střídá po nekonečý čas.


 #82479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 21:12:16 | #82493 (12)

Věčnost je bezrozměrný časový údaj - takže včera není vyjádření, nebo poznání věčnosti. *32630*


 #82484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.09.21 22:00:47 | #82500 (13)

Věčný život znamená, že nebudeme vědět, co bylo včera? Tak nevím, jestli nejde spíš o demenci... *16620*


 #82493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 18:37:34 | #82585 (14)

Co má slovo/pojem včera s pojmem věčnost?
Podle mě - absolutně nic.
To co popisuješ je o něčem jiném - v poznání včerejška přece nemůžeš poznat věčnost.
*19376*


 #82500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 18:56:58 | #82589 (15)

Jen jsem chtěla vykádřit myšlenku, že i když budu žít věčně, určizě si bu uvědomovat, co bylo včera nebo před padesátu lety.


 #82585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 20:54:25 | #82594 (15)

Já se nesnažím o poznání věčnosti, ale chtěla jsem vysvětlit, že ve věčnosti lze docela dobře vnímat čas.


 #82585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:09:12 | #82598 (16)

A tam budou hodiny margo?
V Bibli je psáno, že tam už nebude noc. To by znamenalo, že bude pořád den. Tak pokud tam nebudou hodiny, tak jak poznám čas, nebo kdy začal a skončil den? Kdy bylo včera a kdy bude zítra?


 #82594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:14:52 | #82600 (17)

„A národy budou chodit prostřednictvím jeho světla a králové země do něho vnesou svou slávu. A jeho brány nebudou přes den vůbec zavřeny, neboť noc tam nebude existovat. A vnesou do něho slávu a čest národů.“ — Zjevení 21:24–26

To jsou všechno příměry - přečti si, prosím, celu kapitolu.


 #82598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:18:24 | #82602 (18)

Když je to příměr margo, tak mě vysvětli co ten příměr znamená.


 #82600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:33:44 | #82607 (19)

Zkus to třeba podle těchto textů:

(Jan 9:4)
Musíme konat skutky toho, kdo mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moct pracovat.
(Job 10:21, 22)
než nenávratně odejdu do země nejhlubší tmy, 22 do země neproniknutelné temnoty, kde vládne hluboký stín a zmatek, kde i světlo je temnotou.“
(Ří 13:11, 12)
Dělejte to všechno proto, že víte, v jakém období žijeme. Je čas, abyste se probudili ze spánku, protože teď je naše záchrana blíž než v době, kdy jsme uvěřili. 12 Noc velmi pokročila, den se přiblížil. Odhoďme tedy skutky tmy a vezměme si zbraně světla.
(Ef 6:12, 13)
protože nebojujeme proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocem, proti vládcům tohoto temného světa, proti zlým duchovním silám v nebeských místech.
(Kol 1:13, 14)
Vysvobodil nás z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného Syna, 14 jehož prostřednictvím jsme propuštěni na základě výkupného – jsou nám odpuštěny hříchy.
(1Te 5:1–11)
O časech a obdobích, bratři, vám není potřeba nic psát. 2 Vždyť sami dobře víte, že Jehovův den přijde jako zloděj v noci. 3 Až lidé řeknou: „Mír a bezpečnost!“, pak na ně hned přijde náhlé zničení jako porodní bolesti na těhotnou ženu a rozhodně neuniknou. 4 Ale vy, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil, jako denní světlo překvapí zloděje. 5 Všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. 6 Proto nespěme jako ostatní, ale buďme bdělí a uvažujme střízlivě. 7 Ti, kdo spí, totiž spí v noci a ti, kdo se opíjejí, jsou opilí v noci. 8 Ale my, kdo patříme dni, uvažujme střízlivě a oblečme si pancíř víry a lásky a jako přilbu naději na záchranu.
(Jan 8:12)
Potom k nim Ježíš znovu promluvil: „Jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života.“
(Jan 12:46)
Přišel jsem do světa jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě.
(1Pe 2:9)
Ale vy jste „vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid, který se stal zvláštním vlastnictvím, abyste široko daleko oznamovali nádherné vlastnosti“ toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
(2Ko 6:14)
Nevstupujte do nerovného svazku s nevěřícími. Vždyť co má společného správné jednání s nezákonným? Nebo světlo a tma?
(Mi 3:6)
‚Dolehne na vás noc, nedostanete žádné vidění. Zahalí vás tma, nebudete věštit. Nad proroky zapadne slunce, den se nad nimi zatmí.
(Jan 3:19–21)
A toto je základ pro soud: Světlo přišlo do světa, ale lidé si spíš než světlo zamilovali tmu, protože jejich skutky byly špatné. 20 Kdo totiž páchá zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. 21 Ale kdo dělá to, co je správné, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou v souladu s Boží vůlí.“
(Zj 21:25)
Jeho brány se nebudou přes den vůbec zavírat a noc tam nebude.
(Zj 22:5)
Už tam nebude noc. Nebudou potřebovat světlo lampy ani sluneční světlo, protože je bude osvětlovat Bůh Jehova. A budou kralovat po celou věčnost.


 #82602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:42:45 | #82612 (20)

To máš citace, které ti napovídají, že tma pochází od ďábla. Jak už jsem v minulém příspěvku psala. Bůh je vždy spojován se světlem. To znamená, že nevěřím, že v Božím království bude tma.


 #82607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:44:26 | #82614 (21)

Dokážeš rozeznat, kdy jde o skutečnou tmu, a kdy jde jen o symboliku? *33072*


 #82612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:16:29 | #82601 (17)

Lidi budou na zemi žít podobně jako Adam s Evou. Myslíš že nevnímali čas?


 #82598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:23:47 | #82603 (18)

A ty myslíš, že vnímali čas? Já to nevím *16695* ale o noci tam není nic zaznamenáno,jen o denním vánku. *7228*


 #82601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:26:51 | #82605 (19)

A proč by neměli vnímar čas? Vždyť Jehova dal slunce a měsíc, aby ukazovaly čas. Máš to v 1. kapitole Genesis.


 #82603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:39:08 | #82609 (20)

Jenže v té době ještě platily jiné zákony. Člověk žil na jiných přírodních zákonech, nikdy neměl zemřít. Jeho tělo nestarlo...a tma je vždy spojována s satanem.


 #82605 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:42:36 | #82611 (21)

Nechápu spúojitost. Tma je spojována s temnými silami třeba v těch situacích, o nichž se zmiňují texty, které jsem ti vypsala. Ale to jde o symboliku, nikoli o skutečnou tmu, která je pro život na zemi důležitá.


 #82609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:48:29 | #82615 (22)

Podívej margo noc se projevuje tmou. V noci se dějí nejhorší věci, hřích má v noci zelenou, dokonce vylézají z nor potkani, zvířeta, které přes den jsou schované i ty slimáky mi v noci jdou na květiny a žerou mi je *3473*
Jak jsem psala noc v Božím království určitě nebude.


 #82611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 21:57:42 | #82617 (23)

Ano, v Božím království nebudou všechny ty špatné věci, které se dějí v noci. Noc za to nemůže, můžou za to zlí lidi. V Božím království žádné zlo nebude, a je to vyjádřeno symbolikou, že už nebude noc. Prosím, srovnej si to s texty, které jsem ti pracně vypsala. Doufám, že zeme se bude točit pořád, a že tedy střídání noci a dne neustane.


 #82615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 22:10:49 | #82620 (24)

margo, Bůh je světlo a před světlem vždy ustupuje tma.V Boží přítomnosti nebude tmy. Když přijdeš do pokoje, kde je tma a ty rozsvitis světlo. Tma musí ustoupit.


 #82617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 22:23:25 | #82624 (25)

Ano, ale jde o tmu duchovní. To je přece jasné.


 #82620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 22:27:24 | #82625 (25)

Je nějaký důvod si myslet, že Bůh kolem sebe neustále emituje elektromagnetické vlny ve viditelném spektru?


 #82620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 23:13:41 | #82628 (26)
*2*

 #82625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 08:04:22 | #82633 (24)

S texty si to nebudu srovnávat margo, protože každý text má svůj význam. Noc a tma v Biblí nemá jen příměr , ale taký nám ukazuje na noc, která se střídá s dnem.

Ale by mě zajímalo, jestli Bůh a andělé potřebují taký noc a kdy vlastně jí mají a jak dlouhou, když v přepočtu na naších tisíc let je u Boha jeden den.


 #82617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 08:18:07 | #82639 (25)

Ano, opravdu si to uvědomuju. *15238* Ale ty texty jsem ti chtěla ukázat proto, aby sis uvědomila ty, že se tma používá dost často i obrazně. *3476* V tom Zjevení je to klasika.

Myslela jsem, že je řeč o lidech a zemi, nikoli o andělech a nebi. *3199*


 #82633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 09:43:52 | #82648 (26)

A to se děje, nebo bude dít kde? Na nebi,nebi na zemí?

A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.
Zjevení 22:3‭-‬5 B21


 #82639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 13:43:33 | #82679 (27)

Tohle bude v nebi.


 #82648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.21 22:18:22 | #82622 (23)

Jak jsi psala, tak jsi psala špatně.
Noc existuje, stejně jako den, z Boží vůle.
Tma je absence světla, stejně jako chlad je absencí tepla.
Střídání světla a tmy je důležité nejen pro nejrůznější biorytmy počínaje fotosyntézou a konče obnovou sil u člověka, ale například i pro meteorologické jevy.
Já jsem za tmu vděčný, protože se mi potmě lépe a vydatněji spí.
Co děláš v noci ty?


 #82615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 08:14:28 | #82637 (24)

Tak co já dělám v noci se ptáš abuko. Samozřejmě, noc je na spaní, tak se snažím spát. Ale pro cestování autem, vybírám raději den, noc pro mě není příjemná, taky nemám ráda dlouhé zimní noce. Milují dlouhé dny, kdy můžu ve večerních hodinách za světla se procházet po zahradě, kdy světlo tomu drží ještě někde za obzorem. A ty brzké rána, kdy tma musí utéct před světlem to je pro mě lék v posteli mě nikdo neudrží.

A ptám se abuko, jaké biorytmy budou v našem novém těle, když nebudeme starnot a co s přírodou, ta bude stárnout? Budou probíhat roční období, jaro, leto, podzim, zima?


 #82622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 08:18:20 | #82640 (25)

Biorytmy v návaznosti na denní a roční období jsou součástí naší existence. Tak jsme byli stvořeni.
Nestárnout není založeno na zastavení času, ale na odstranění procesu stárnutí.


1  
 #82637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 10:00:03 | #82650 (26)

tady máš citací abuko, která by ti měla napovědět, že nebe a země budou založené na jiných přírodních zákonech.

Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.
Zjevení 21:1 B21

...a moře již nebylo.... proč asi moře nebude ( doufám, že to zase podle margo není nějaký příměr )

Nehraje si Měsíc a Slunce s mořem?

Odliv nastává vlivem gravitační síly Slunce a Měsíce.


 #82640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 13:40:22 | #82677 (27)

Odkud víš, že moře, země a nebe už nebude?
Ten verš mi napovídá úplně jiné věci než tobě, a představ si, že mě to nijak neznepokojuje.
Překvapuješ stále fantastičtějšími představami a názory, které se seriózním výkladem Písma nemají nic společného.
Sorry, nezajímá mě to.
Nemusím snad reagovat na všechno, že ne? *16386*


 #82650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 14:44:49 | #82694 (28)

Vždyť ty reaguješ abuko. A vůbec mě nepřekvapuje jak si s margo notujete.
Ale můžeš margo pomoct sepsat novou Biblí, možná bude věrohodnější, když bude mít dva autory.


 #82677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 13:49:27 | #82680 (27)

Nové nebe a nová země neznamená nový vesmír a novou zeměkouli, ale nové pořádky tam i tam.
Ano, rozbouřené moře znamená masy lidí:
(Iz 57:20)
„Ale ničemové jsou jako rozbouřené moře, které se nemůže uklidnit a jehož vody vyvrhují chaluhy a bahno.
(Juda 13)
divoké mořské vlny, které jako pěnu vyvrhují vlastní hanbu, bludné hvězdy, které budou navždy v té nejčernější tmě.


 #82650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 14:40:33 | #82693 (28)

*3770* margo, kde ty chodíš na ty výklady písma?
Já vážně nemám co odpovědět.

Ty bys mohla klidně napsat novou Bibli. Dokonce bys se mohla podepsat jako autor. *4108*


1  
 #82680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 14:48:12 | #82695 (29)

Totéž bych si mohla myslet já o tobě. Taky někdy žasnu, co z tebe vypadne. *3765*


 #82693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 18:48:56 | #82733 (29)

takhle reaguje nekdo, kdo nevi co odpovedet...


 #82693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 08:20:47 | #82641 (25)

Všechno se vrátí do podmínek, jaké měli Adam s Evou.


 #82637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 10:09:42 | #82651 (26)

To znamená margo, že tam bude znovu růst strom života a strom poznání. Že tam bude chodit po zahradě nejchytřejší zvíře ten had...

My budeme ale vědět, že s ním nemáme komunikovat... přece Bůh nechal Eden na pospas člověku, jen postavil anděly ke stromů života. Tam se člověk nemohl dostat, protože andělé ho hlídali.

Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.
Genesis 3:23‭-‬24

Cestu střežili andělé jen ke stromu života....


 #82641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 11:21:00 | #82652 (27)

Kdyz obnovi raj, nemusi obnovit kazdou puvodni molekulu.
My uz budem vyzkouseni, strom poznani nebude potreba a "had", bude na 1000 let v propasti.
Viz zjeveni...


 #82651 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.21 11:24:34 | #82654 (28)

rose - ta propast je zeme?? Pry byl satan svrzeny na zem -- nevis otom neco konkretnejsiho??