Rozcestník >> Náboženství >> Svědkové Jehovovi

Informace

Název: Svědkové Jehovovi
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 10.01.2020 12:41
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1614713x
Příspěvků:
90978

Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi - Na co byste se ptali jinde, když se můžete zeptat přímo "u zdroje" ? Za svědky Jehovovy jsou tu NIRASA, MARGO A ABUKA.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Na Armagedon se můžeme těšit!
05.01.22 17:41:25 | #96675

Na Armagedon se můžeme těšit!

MOŽNÁ už jsi slyšel, jak lidé výrazem „Armagedon“ označují jadernou válku nebo nějakou ekologickou katastrofu. Z Bible ale vyplývá, že Armagedon je něco, na co se můžeme těšit. (Zjev. 1:3) Armagedonská válka totiž lidstvo nezničí, ale zachrání. Jak to?

Článek hledá odpovědi na následující otázky:
Co je Armagedon?
Jaké události mu budou předcházet?
Co máme dělat, abychom Armagedon přežili?
Co nám v této době, kdy je Armagedon blíž a blíž, pomůže zůstat Jehovovi věrní?

Jedná se o studijní článek, takže skutečně obsahuje myšlenky, kterých se držíme.| Předmět: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 07:32:30 | #96714 (1)

V článku se mi líbilo vysvětlení, co to je Armagedon.
Jak si ho lidé představují? Existuje mnoho filmů na podobné téma a většinou (vždycky) představují Armagedon jako totální zničení celé planety země. Tak to ale nebude, protože Bible Armagedon představuje jako zničení všech, kteří úmyslně odporují Bohu Jehovovi.

Jak ho představuje Bible?
Slovo Armagedon znamená hora Megido. Některé náboženské skupiny a církve učí, že se celý svět fyzicky shromáždí na Blízkém východě a tam budou souzeni - to bude Armagedon. Ale Bible to popisuje jinak. Z článku: Za prvé, žádná doslovná hora Megiddo neexistuje. Za druhé, oblast kolem Megidda je příliš malá, než aby se tam mohli shromáždit králové celého světa spolu se svými armádami a zbraněmi. A za třetí, jak si v článku dál ukážeme, armagedonská válka začne, až králové světa zaútočí na Boží lid – a ten žije po celé zemi.

Co mu bude předcházet?
Bude prohlášen Mír, ale bude falešný:
Až lidé řeknou: :Mír a bezpečnost!", pak na ně hned přijde náhlé zničení jako porodní bolesti na těhotnou ženu a rozhodně neuniknou. 1.Tesal. 5:3
Bude zničeno všechno falešné náboženství:
protože jeho rozsudky jsou správné a spravedlivé. Vykonal totiž rozsudek nad velkou prostitutkou, která zkazila zemi svou sexuální nemravností, a pomstil krev svých otroků, kterou měla na rukou.“ Zjevení 19:2
Bude zahájen útok koalice národů proti Božímu lidu:
Na konci let vtrhneš do země, jejíž lid se už zotavil ze zkázy způsobené mečem a byl shromážděn z mnoha národů na izraelské hory, které byly dlouho zpustošené. Obyvatelé této země se vrátili z národů a všichni žijí v bezpečí. Přiženeš se proti nim jako bouře a přikryješ zemi jako oblaka, ty i všechna tvá vojska a mnoho národů, které budou s tebou.“‘ Ezekiel 38:8, 9

Jak můžeme Armagedon přežít?
Musíme znát Boha a vědět, co se mu líbí a co ne:
To, že jsme ho poznali, víme podle toho, že dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká: „Poznal jsem ho“, a přesto nedodržuje jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda. Ale v tom, kdo jeho slovo dodržuje, byla láska k Bohu opravdu přivedena k dokonalosti.a Podle toho víme, že jsme s ním v jednotě. 1. Jana 2:3–5
Modlitba pomáhá k vytrvalosti:
Buďte tedy bdělí a stále úpěnlivě proste, aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, které musí nastat, a obstát před Synem člověka.“ Lukáš 21:36


 #96675 

| Předmět: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 11:39:23 | #96779 (1)

Armagedonska válka totiž lidstvo nezničí, ale zachrání. Píše abuka.

Já jsem myslela, že nás zachránil Bůh svým Synem.

Který přišel na zem, ohlásil nám svobodu, položil svůj život za celé lidstvo, aby to co se stálo tam v ráji, kdy Adam s Evou byli svedeni ďáblem, uvěřili jeho špatnému výkladu Slova Božího, tím přivedli na svět smrt, nemoc, hřích.... svým Synem nám znovu privratil to co bylo ztraceno, zachránil nás .....a teď čtu, že lidstvo záchrani Armagedonska válka. *32594* *17281*

Kde se prosím stala chyba?


 #96675 

| Předmět: RE: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 11:49:42 | #96780 (2)

Chyba se stala ve výkladu armagedonské války.


1  
 #96779 

| Předmět: RE: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 12:33:25 | #96786 (2)

Ano, Bůh nás zachránil svým Synem. A myslíš, že tohle, jak to tady na zemi vypadá, byl účel té záchrany? V čem ji tady v lidstvu vidíš?


 #96779 

| Předmět: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 14:45:39 | #96816 (3)

Třeba takovéhle zprávy už bychom po Armageddonu neuseli číst:

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/detska-brutalita-jaka-nema-obdoby-deti-mucily-11letou-divku-40383145#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=RLXWzmEnUr6-202201061339&dop_id=40383145&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest183_vzhled_vyh_pole_na_tel_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

To je jedna z mnohých hrůz, které můžeme přečíst ve zprávách. Kdyby Bůh na zemi nechal lidi, kteří páchají takové a ještě daleko horší věcii, tak co by to bylo za ráj?


 #96786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 16:08:37 | #96818 (4)

Křesťanské Slovensko.
Rodiče půjdou ke zpovědi a vše bude odpuštěno.
Na Zemi možno ne, ale v Nebi "určitě" *19376*
*3422* *19376*


 #96816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se…
06.01.22 20:40:38 | #96838 (5)

veľmi jednoducho si to predstavujete, nie je to celkom tak, vidím, že o spovedi neviete nič...


 #96818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 16:29:08 | #96819 (4)

a tvůj návrh je jaký? zlikvidovat ty blbá děcka v armagedonu?


 #96816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se…
06.01.22 20:37:49 | #96837 (5)

A víš, že jsem přesně tuhle otázku čekala? Co bys navrhovala ty? Nechat je, ať masej další nevinné děti a ať z nich vyrostou dospělí násilníci? Donekonečna má Bůh trpět násilí na nevinných lidech? Opravdu se ti to líbí? Můj návrh je pokusit se je vychovat, svědčit jim o Bohu, jestli by změnily osobnost. Šlo by to? No, a kdyby to nešlo až do doby, kdy se Bůh rozhodne zřídit své království, tak co potom, Ratko? Do pekla s nimi? *3199*


 #96819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se…
06.01.22 22:15:05 | #96871 (6)

tvé uvažování mi je úplně cizí.


 #96837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 08:29:01 | #96880 (7)

Jo? A kdybys byla Bůh a měla tu moc, jak bys ty zařídila ráj na zemi? Nebo jak bys řešila násilníky, kteří by ubližovali ostatním, pokojným lidem? Nechala bys je, ať to dělají dál a šíří zlo? Nebo bys je nechala navěky "hýčkat" v tom pekle? Je opravdu zajímavé, jak to zlo programově hledáte jen a jen na nás, když jen vysvětlujeme, co je psáno v Božím slově, a jak jste citliví ke slovům o Božím soudu, pokud o něm mluvíme my. Přitom máte rozdělené lidi na nebe, očistec a peklo. Vadí vám, když má Bůh odstranit zlé lidi, protože o tom mluvíme my, ale už vám vůbec nevadí, když ten soud, tedy soud nespravedlivý, berou do svých rukou lidi, když se navzájem pobíjejí ve válkách, když jeden druhého utlačují, vykořisťují, znásilňují, mučí, okrádají...? To je najednou řečí o spravedlivých válkách...! Jen Bůh nemá právo na spravedlivou válku? Hrajete si tady na soucitné, hájíte lidi, které Bůh odsuzuje, a přitom nemáte soucit s těmi, kdo jejich zlem trpí? Něco ti povím: Když vnímám zlo, které se na zemi děje, a to zdaleka netuším, jak strašně moc ho je, jaké hrůzy se na zemi denně dějí, tak bych si opravdu přála, aby Bůh ten svůj soud provedl co nejdřív, i kdybych mezi odsouzenými měla být i já.


 #96871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 08:46:22 | #96881 (8)

Silná slova a odvážná slova margo. Myslíš, že peklo je oheň? Víš ty vůbec co je peklo? I jazyk je připodobněn k ohni a když jsem na sebe vyplazla jazyk do zrcadla, tak se z něho nekouřilo.

I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem.
Jakub 3:6 B21

A jak mi teď dle toho verše vysvětlíš jak je to s tím peklem? Když člověk může mít za živa i peklo v ústech.


 #96880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 08:49:56 | #96882 (9)

Vím, co znamená slovo, které je překládáno jako "peklo". Jde o stav mrtvých, nic víc. Ale taky vím, jak peklo líčí církve. O tomhle mě fakt nepoučuj. Onomu verši rozumím velmi dobře.


 #96881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 08:57:39 | #96884 (10)

Nerozumíš, protože by jsi tady pořád nepsala stejné příspěvky a pořád se neopakovala.

Píšeš, jde o stav mrtvých, nic víc. To znamená, že když zemřel Pavel, Petr, Jan, Abrahám, kral David ....tak jsou teď v pekle. Tak to je výsledek tvého vědění? Omlouvám se, že jsem se ptala, když ty to bereš za poučení.
Ale jak je to s tím peklem v ústech?


 #96882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:08:24 | #96888 (11)

Jazykem člověk může škodit tak, že to vede k smrti.
Původní slovo, které přeložili jako "peklo", je na tomto místě gehenna. Gehenna bylo místo za Jeruzalémem, kde stále hořela síra. Házely se tam odpadky a mrtvoly k úplnému zničení ohněm.

Zajímavost:
Židovský komentátor David Kimhi (1160–1235?) v komentáři k Žalmu 27:13 tuto historickou informaci: „A je to místo v zemi přiléhající k Jeruzalému a je to odporné místo a házejí tam nečisté věci a mrtvoly. Také tam byl neustálý oheň, aby spaloval nečisté věci a kosti mrtvol. Proto je soud nad ničemnými obrazně nazýván Gehinnom.“


 #96884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:45:18 | #96902 (12)

Tak to jeden ráda, že to víš. Ptám se ale proč zneuzivas informace o hořícím pekle...a z Boha děláš sadistu?


 #96888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:48:29 | #96905 (13)

Možná jsi nepochopila, že z něj dělá sadistu KC? Proč to hážeš na mě? Já ničemu takovému nevěřím, ani Bible o tom nemluví.


 #96902 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:53:36 | #96907 (14)

Ale oni nic takového nepsali. To jsi celou dobu tady ty citovala! A ohanis se tím. Zneuzivas to čemu nevěříš.


 #96905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:56:10 | #96911 (15)
*3761*

 #96907 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:15:33 | #96890 (11)

Ti, které jmenuješ, nejsou v pekle podle církevního učení, ale jsou podle biblického učení ve stzavu smrti (hebrejsky "šeol", řecky "hádes") .
Prosím, mohla vbys mi ty vyložit smysl onoho verše o jazyku? Dík.


 #96884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:30:35 | #96894 (12)

Aha, takže celou dobu tady zneuzivas církevní učení, abys obhájila vaše učení. Tak to je vážně fér *17281*
Proč bych ti měla něco vyložit, když ty všechno víš. Vždyť jsi mě na to už dnes upozornila.


 #96890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:40:25 | #96898 (13)

Jak že zneužívám? Co je na tom za zneužívání, když těm, kteří kritizují naše učení, mimochodem biblické, zatímco sami kážou takové hrůzy, ukážu srovnání? Z nás tady dělají krvelačné nestvůry, protože věříme Bibli, kde je psáno, že zlí lidi budou odstraněni navždy. Proč by to mělo býtt fér od nich, a nefér ode mě? Nebo my SJ tady sloužíme k pranýřování a nesmíme ani ceknout? Jo, asi máte takovou představu. *3422*


 #96894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:43:35 | #96901 (13)

Já jsem nepsala, že vím všechno. Ale myslím, že tomuto verši rozumím. Ty to rozporuješ, tak bys mohla dát své vysvětlení, ne? Nebo jsi tady taky jen kvůli kritice? Dáváš otázky a hádanky a kritizuješ odpovědi. Sama ze svého poznání utrousíš máloco. Mohla bys být trochu průzračnější, prosím?


 #96894 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:47:32 | #96904 (14)

Řekla jsem si, že budu používat vaší strategií. Ty víš jak vás učili komunikovat. *7228*


 #96901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:53:34 | #96906 (15)

Prosím? Víš co, Konwalinko, normálně mě vynech. Takhle, jak to tady předvádíš, se opravdu komunikovat neučíme. Jde o tvůj vlastní, dost nepříjemný způsob. Tvůj zájem, který tady sleduješ, je průhledný. Zkoušej si to někde jinde. *3761*


 #96904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:02:55 | #96885 (10)

neviete! - cirkvi líčia peklo presne a doslovne podľa Mt 25, 46 - nie je to stav mŕtvych, ale stav rovnako vzkriesených živých - zatratených - zatratených hriešnych duší a hriešnych tiel (ktoré v pozemskom živote hrešili proti Duchu Svätému a vo svojej krutosti a bez milosrdenstva - bez pokánia boli zavrhnutí do večného ohňa, ktorý nikdy neskončí, a ktorý je určený diablom a ich služobníkom...


 #96882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:07:40 | #96887 (11)

Jak může hříšná duše mít věčný život visitore? To je falešné učení.

Věčný život je dar od Boha pro spravedlivého.
Hříšník bude odděleny od Boha na věky. Protože Bůh je věčnost. Už nikdy mu nebude dána šance na život s Bohem. Ale zemře v oddělení od Boha a to je ta druhá smrt.


 #96885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:33:25 | #96895 (12)

aj hriešny človek s nesmrteľnou hriešnou (nečistou) dušou a vzkrieseným/pri­deleným mu hriešnym (nečistým) telom bude rovnako vzkriesený, ale ako je v Mt 25, bude ako kozel oddelený od spasených a zavrhnutý do večného ohňa...ale vzkriesení s očistenou dušou (obmytou v krvi beránka) a vzkrieseným novým telom budú vzatí Kristom do Božieho kráľovstva (spasení)...


 #96887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:40:26 | #96899 (13)

To jsou odvážná tvrzení. Chybí jim jenom maličkost, aby někdo nad vší pochybnost dokázal, že ten pánbíček opravdu existuje. ŘKC na to měla přes 2000 roků a kde nic tu nic.


 #96895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:12:04 | #96889 (11)

No vidíš. Takže my jsme zlí, protože říkáme, že takoví lidi budou Bohem zničeni navždy, kdežto vy lidumilové byste je jen věčně trápili ohněm. Už několik dní se to tu snažím nadnést, ale dosud k tomu všichni byli hluší a slepí. Až ty jsi do toho našeho případu vnesl světlo. Dík. *23446*


 #96885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:35:38 | #96896 (12)

my ich ohňom večne trápiť nebudeme, nepozorne čítate, čo píšem - odsúdili sa do večného ohňa sami (spravodlivosť Boha ich odsúdila a tam zavrhla)...


 #96889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:45:36 | #96903 (13)

*2*
V textu, který tak rád uvádíš, je tam snad posílá Ježíš jako Bohem stanovený soudce. Nepozorne čítate.


 #96896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 08:51:29 | #96883 (9)

Tím jsem chtěla říct, že reaguju z pozice věřících z KC, jíž Ratka je.


 #96881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:04:36 | #96886 (10)

pozícia viery KC a iných cirkví o nebi a pekle je jasná, o čom je nebo a peklo, máme to plasticky vykreslené v Mt 25...a je to jasné každému,nechápem, že nie vám...


 #96883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:16:42 | #96891 (11)

No však. Právě z této pozice. *6927*


 #96886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:24:40 | #96892 (12)

..a v čom máte konkrétne problém? - napr. s tým, čo som napísal o poslednom súde? (ako bude prebiehať?):...


 #96891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:26:55 | #96893 (13)

Ne. Upřesňuju, že právě v této pozici jsem viděla Ratku, když jsem s ní vedla debatu o Božím soudu.


 #96892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:36:24 | #96897 (14)

ratka v niečom nepíše pravdu?


 #96893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 09:58:45 | #96913 (15)

Srovnávala jsem nauky SJ s naukami KC - o Božím soudu, o věčném zničení a věčném trápení v pekle.


 #96897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:02:23 | #96914 (16)

...a? môžete popísať podrobnejšie svojimi slovami, ako to chápete vy?/SJ?


 #96913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:04:49 | #96916 (17)

Vždyť se to tady několik dní točí pořád dokola a všichni nás za to cupujete na kusy! Ty sis ještě nevšiml? Sám jsi přiložil svoje polínko! *33072*


 #96914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:10:40 | #96919 (18)

VY si představujete likvidaci ostatních lidí včetně dětí a starců kromě sebe tedy své organizace.


 #96916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:27:04 | #96925 (19)

My hlavně spoléháme na Jehovovu spravedlnost a milosrdenství. A taky na to, že se nám do té doby podaří zachránit co nejvíc lidí. Jehova slibuje, že v poslední čas to urychlí, a taky že spravedlivého neodsoudí spolu s nespravedlivým. Trochu čti.


 #96919 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 12:41:16 | #96928 (17)

Vždyť se o Božím soudu, pekle a věčném životě nebo zatracení bavíme už několik dní, visitor77. Tys to nečetl? To máš co dohánět. *4585*


 #96914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 13:06:40 | #96932 (17)

Svými slovy to tady probíráme už několik dní.
Potřebuješ mít před očima přehledný článek, který tvysvětluje uákladní věci.
Je připíchnutý nahoře.


 #96914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 09:57:18 | #96912 (8)

to zlo je v každém... nelze řešit věci tak, že vybiju všecky kolem. tedy jde o to bojovat lidským způsobem (jak umím) o prosazení dobra věřit že to povede k dobrému výsledku s pomocí Boží. Věřím v dobrého Boha a tedy se obracím k dobrému. Neřeším koho Bůh zlikviduje.


 #96880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Na…
07.01.22 10:03:17 | #96915 (9)

I já bych to nechala na Bohu. On nehledá to zlo, které je v každém, hledá lásku k dobru. Takové lidi k sobě přitrhuje.
Ohledně toho zla a dobra ve světě, myslíš, že se to vede? Že ti dobří kolem sebe šíří dobro a je ho na světě čím dál tím víc? Že ti zlí se učí od dobrých? Opravdu to to tak připadá? Že by ráj na zemi vzniknul postupným zlepšováním společnosti? A víš, co o tom říká Bible?


 #96912 

| Předmět: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 11:57:41 | #96782 (1)

No a protože musím do terénu a budu zde mohla nahlédnout až večer. Ráda bych položila otázku abukovi, margo a spol... jaká že to bude válka?

Na jaké úrovni? Bude se bojovat srpy, kosy, tanky, meče, kopí...co bude Bůh používat v té válce? Slovo Armagedon je použit v Bibli jen jednou a koukám, že z tohoto slova jde udělat celou církevní nauku.


 #96675 

| Předmět: RE: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 12:02:22 | #96783 (2)

...žiadnu cirkevnú náuku!, nezvaľujte to na Cirkev, Cirkev nič s Armagedonom nemá spoločné, je to sektárska náuka, užívajú ju len sekty a tie, čo si hovoria náboženské spoločnosti...


 #96782 

| Předmět: RE: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 12:44:08 | #96788 (2)

Bude to válka Boží. Povede ji Ježíš spolu se svým "vojskem" složeným z andělů. Opravdu nepotřebují srpy, meče či tanky.
Slovo Armageddon skloňuje lidstvo ve všech pádech. Je to docela dost proznámený termín. Je tak označena Boží válka, ano, jen jednou, ale pak se rozebírá dál.


 #96782 

| Předmět: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 12:51:18 | #96789 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: drzost


 #96788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 13:19:13 | #96794 (4)

"B" je správně. Církev o tom opravdu nechce vědět, nehodí se jí to do jejích představ.


1  
 #96789 

| Předmět: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 20:49:47 | #96839 (3)

Armagedon je nezmysel, žiadna Boží válka!


 #96788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Na Armagedon se můžeme…
06.01.22 21:09:52 | #96849 (4)

Haf! Haf! *33812* Víc neumíš? Dej sem výklad, co to tedy je.


 #96839 

| Předmět: RE: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
06.01.22 13:23:58 | #96795 (2)

Rád ti odpovím, až se oprostíš od své přezíravé ironie.


 #96782 

| Předmět: RE: Na Armagedon se můžeme těšit!
10.01.22 19:15:25 | #97287 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: drzé nadávky


 #96675 


| Předmět: vedoucí sbor
05.01.22 12:36:33 | #96665

Tak jsem miísto svého příspěvku smazal ten tvůj.
Tady je:

no, ako je známe z SJ literatúry, vedoucí sbor (vždy 8 starších a starých veteránov NSSJ - nevieme, kto ich k tomu- a na základe akého práva určuje/menuje - to by chcelo vysvetlenie od abuku) si privlastňuje a bude privlastňovať právo byť v nebi, a odtiaľ vládnuť tým, čo budú na zemi...a vieme z Písma, že Ježiš sfúkol/pokarhal Zebedových bratov, keď sa snažili Ježiša pŕimět k tomu, aby sedeli vedľa neho v Božom kráľovstve po pravici a ľavici...čo s tým?| Předmět: RE: vedoucí sbor
05.01.22 12:38:01 | #96666 (1)

Nový člen vedoucího sboru je jmenován na základě společné modlitby těch zbývajících.
Vždy je to někdo, kdo celý život zasvětil službě Bohu. Na rozdíl od bratrů Zebedeových se nikdo z nich nesnažil tuto přednost získat, ale byli vybráni jako kandidáti na základě jejich životní dráhy. Schválně si někdy o jejich životě něco přečti.
Výsadu být v nebi si nikdo nepřivlastňuje. Je určena pro 144 000 spoluvládců s Kristem, kteří jsou pomazáni Božím duchem. To je záležitost výhradně mezi Jehovou a jimi, jak to popisuje Pavel.(Římanům 8:16)
Sám duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme Boží děti.

Z celkového počtu je jasné, že se povolání do nebe netýká jen členů vedoucího sboru.


 #96665 

| Předmět: RE: RE: vedoucí sbor
05.01.22 12:57:12 | #96667 (2)

Ještě bych upřesnila, že se bratři nestávají pomazanými jmenováním do vedoucího sboru, ale naopak se do vedoucího sboru vybírají bratři z pomazaných.


1  
 #96666 

| Předmět: RE: RE: RE: vedoucí sbor
06.01.22 13:10:43 | #96792 (3)

pomazáva len Boh prostredníctvom moci Cirkvi...samoz­vane/samoúkon­ne a bez Cirkvi nie je možné pomazanie...


 #96667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: vedoucí sbor
06.01.22 13:17:17 | #96793 (4)

Taky samozvaná role církve, kterou si přivlastnila. *7271*


 #96792 

| Předmět: RE: RE: vedoucí sbor
05.01.22 14:04:41 | #96669 (2)

hmm, viete si prispôsobovať Písmo par excellence, dokonca hovoríte o pomazaných! - len by som rád vedel, kto ich pomazal, kto si prisvojil a zobral také právo, a za aké zásluhy! - Kristus to nie je!...oni celý život slúžili Bohu? - a preto sú pomazaní? viete koľko miliónov slúžilo Bohu v kresťanských apoštolských cirkvách? viete že desaťtisíce (státisíce a milióny) z nich boli a sú hrdinovia viery a mučeníkmi (aj dnes) za vieru? - a nikdy sa nedali nikým pomazať? - je to len Cirkev, ktorá určí (až po smrti - oni o tom nevedia, - ak vedia, tak v nebi) niekoho na oltár svätosti, ale nepomazáva! - je absurdné, aby si niekto zo živých privlastňoval piedestál existencie v nebi (vedoucí sbor SJ) a odtiaľ vládol tým, čo budú na zemi!


 #96666 

| Předmět: RE: RE: RE: vedoucí sbor
05.01.22 14:27:30 | #96670 (3)

Ale jo, máš právo na svůj názor.
Ale je to opravdu jen tvůj názor.
Zopakuji:
Pomazání spočívá v tom, že Boží duch svědčí spolu s jejich duchem o tom, že jsou uznáni za Boží syny. Přečti si Pavlova slova v kontextu.
Napsal jsem, že kandidáti jsou vybíráni na základě jejich života, volba je záležitost modlitby a vedení Božím duchem. Zpochybňovat to klidně můžeš.
Mimochodem, pomazáni byli králové, byl to vlastně rituál ustanovení do vládnoucího postavení. Těch 144 000 je pomazáno jako spoluvládci s Kristem. Relevantní texty už tady byly uvedeny mnohokrát, ale můžeme se tomu pověnovat znova, pokud budeš mít zájem. *32742.
Otázka je, jestli je naše nauka absurdnější, než vaše osobování si nařizovat ze země nebi


 #96669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: vedoucí sbor
06.01.22 13:06:49 | #96791 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: odpusť si své obligátní drzosti


 #96670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: vedoucí sbor
07.01.22 09:41:35 | #96900 (4)

kto ich uznal za Božích synov? pomazáva (kráľov, panovníkov, a i.) len Cirkev z moci jej udelenej Bohom...nikto zo svetských ľudí nemá právo pomazať svetských ľudí! - ...rovnako len Cirkev rozhoduje o svätorečení a blahorečení svojich hrdinských služobníkov v dlhoročnom kanonizačnom procese len po ich smrti vo viere Cirkvi, že sú živí u Boha...


 #96670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: vedoucí sbor
07.01.22 09:54:20 | #96909 (5)

A co když je pomaže sám Bůh? *17625*


 #96900 

| Předmět: závod
04.01.22 23:01:49 | #96643

K zamyšlení:

Závod jsem dokončil. (2. Tim. 4:7)

Apoštol Pavel napsal, že každý křesťan je účastníkem závodu. (Hebr. 12:1) Ať jsme mladí, nebo staří, plní energie, nebo unavení, všichni musíme vytrvat až do konce. Jedině tak získáme cenu, kterou nám Jehova nabízí. (Mat. 24:13) Pavel mohl o tomto námětu mluvit bez zábran, protože on sám závod úspěšně dokončil. (2. Tim. 4:7, 8) Jaký závod měl vlastně na mysli? Když chtěl Pavel druhým předat nějakou důležitou myšlenku, někdy použil přirovnání z prostředí řeckých sportovních her. (1. Kor. 9:25–27; 2. Tim. 2:5) Při několika příležitostech přirovnal život křesťana k běžeckému závodu. (1. Kor. 9:24; Gal. 2:2; Filip. 2:16) Tento „závod“ pro člověka začíná, když se zasvětí Jehovovi a dá se pokřtít. (1. Petra 3:21) A cílem proběhne tehdy, když mu Jehova dá cenu v podobě věčného života. (Mat. 25:31–34, 46; 2. Tim. 4:8) w20.04 26 ¶1–3

Texty:

(2Ti 4:7)
Vedl jsem dobrý boj, závod jsem dokončil, udržel jsem si víru.
(Heb 12:1)
Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odhoďme i my každou zátěž a hřích, do kterého se snadno zaplétáme, a vytrvale běžme závod, kterého se účastníme.
(Mt 24:13)
Ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.
(2Ti 4:7, 8)
Vedl jsem dobrý boj, závod jsem dokončil, udržel jsem si víru. 8 Odteď je pro mě připravena koruna schválení, kterou mi v ten den dá za odměnu Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou čekají na to, až se objeví.
(1Ko 9:25–27)
Každý, kdo závodí, se ovládá ve všem. Oni to dělají proto, aby získali pomíjivou korunu, ale my korunu, která nepomíjí. 26 Neběžím tedy bezcílně. Mířím svými ranami tak, abych nebil do vzduchu. 27 Tluču do svého těla a vedu ho jako otroka, abych potom, co jsem kázal jiným, sám nepřišel o schválení.
(2Ti 2:5)
A ten, kdo při hrách nezávodí podle pravidel, nezíská cenu.
(1Ko 9:24)
Copak nevíte, že v závodě běží všichni běžci, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali.
(Ga 2:2)
Šel jsem tam na základě zjevení. Soukromě jsem se setkal s váženými bratry a předložil jim dobrou zprávu, kterou kážu mezi národy, abych se ujistil, že neběžím nebo jsem neběžel nadarmo.
(Flp 2:16)
a pevně svíráte slovo života. Pak budu mít v Kristově dni důvod se radovat, protože budu vědět, že jsem neběžel marně ani se marně nenamáhal.
(1Pe 3:21)
Křest, který tomu odpovídá, vás teď také zachraňuje (ne tím, že by odstranil tělesnou špínu, ale tím, že žádáte Boha o dobré svědomí) díky vzkříšení Ježíše Krista.
(Mt 25:31–34)
Až Syn člověka přijde ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj slavný trůn. 32 Budou před něj shromážděny všechny národy a oddělí lidi jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. 33 Ovce postaví po své pravici, ale kozly po své levici. 34 Pak řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, vy, kterým požehnal můj Otec, přijměte jako dědictví Království připravené pro vás od založení světa.
(Mt 25:46)
Tito odejdou do věčného zničení, ale spravedliví do věčného života.“
(2Ti 4:8)
Odteď je pro mě připravena koruna schválení, kterou mi v ten den dá za odměnu Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou čekají na to, až se objeví.| Předmět: RE: pohlaví
04.01.22 22:47:23 | #96641 (1)

Četl jsem vtip, který už přestává být vtipem:
Když jsem byl dítě, byla homosexualita trestná.
Když jsem dospěl, byla tolerovaná.
V současné době je propagovaná.
Doufám, že umřu dřív, než bude povinná.


1  
 #96640 

| Předmět: RE: RE: pohlaví
04.01.22 22:59:36 | #96642 (2)

No, taky nevím, jestli se spíš smát, neb brečet...


 #96641 

| Předmět: RE: RE: pohlaví
05.01.22 07:32:43 | #96644 (2)

Svět mi připomíná Sodomu a Gomoru - lidé tam byli taky podobně zvrácení a asi si nemysleli, že je Bůh za jejich nemravnost potrestá.


 #96641 

| Předmět: RE: RE: RE: pohlaví
05.01.22 08:46:09 | #96645 (3)

(Izajáš 5:20)
Běda těm, kdo říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré, těm, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, těm, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
(Efezanům 4:19)
Ztratili veškeré morální cítění a oddali se nestoudnému chování, takže se chamtivě dopouští kdejaké nečistoty


1  
 #96644 

| Předmět: Humanitární pomoc v roce 2021 – na naše…
04.01.22 22:20:09 | #96639

Humanitární pomoc v roce 2021 – na naše bratry a sestry nezapomínáme

Ve služebním roce 2021 svět stále řešil problémy spojené s pandemií covidu-19. Jak bylo uvedeno v článku „Humanitární pomoc během pandemie“, zřídili jsme víc než 950 výborů pro humanitární pomoc a na tuto pomoc jsme vynaložili miliony dolarů.| Předmět: RE: Humanitární pomoc v roce 2021 – na…
05.01.22 17:10:49 | #96673 (1)

Ve Venezuele je asi 134 000 SJ.
Samozřejmě, že všichni humanitární pomoc nepotřebují, ale i tak to ukazuje na rozsah pomoci.


 #96639 

| Předmět: RE: RE: Humanitární pomoc v roce 2021 –…
05.01.22 17:20:31 | #96674 (2)

Škoda, že ke spolupráci nevyzvali ekonomického experta jonatana1 ze Sekt, který by původní náklady 1,5 milionů USD dokázal snížit na 0,5 milionu USD.
A ten zbytek by se mohl "rozdat chudým", podobně jako kdysi navrhoval jistý Jidáš. *7271*


 #96673 

| Předmět: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v roce…
05.01.22 17:45:47 | #96677 (3)

*30434*
jo, to určitě jo... *19831*


 #96674 

| Předmět: RE: RE: Humanitární pomoc v roce 2021 –…
05.01.22 17:46:52 | #96678 (2)

Pomáhat je potřeba. Nechtěla bych být v takové situaci, kdy nemám co do pusy nebo na sebe a mám úplně holé ruce. *33684*


 #96673 

| Předmět: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v roce…
05.01.22 21:48:27 | #96691 (3)

Zbytečná starost, niraso. V článku se jasně píše, že Jehova plní svůj slib, že svoje služebníky neopustí...


 #96678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v…
05.01.22 22:01:59 | #96695 (4)

To je jistě pravda, ale i člověka s pevnou vírou mohou přemoci starosti. Třeba jen dočasně.


 #96691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v…
06.01.22 06:47:19 | #96709 (4)

Myslíš si, Shuriken, že nemám city a nemám obavy a neptám se, co bude dále? *33102*
Jsem obyčejný člověk.


 #96691 

| Předmět: RE: RE: Humanitární pomoc v roce 2021 –…
05.01.22 21:06:47 | #96679 (2)

takže humanitárnu pomoc vo Venezuele potrebujú len SJ:-)...


 #96673 

| Předmět: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v roce…
05.01.22 21:39:00 | #96689 (3)

Humanitární pomoc ve Venezuele potřebují nepochybně i další, a také ji určitě dostávají, stačí se podívat na net.
My ji poskytujeme NAŠIM bratrům z NAŠICH prostředků.
Už se to tady rozebíralo mnohokrát, takže jen stručně:
My nejsme humanitární organizace, která dostává převážnou většinu finančních prostředků od států, sponzorů atd., ale poskytujeme ji z našich, a pouze z našich, dobrovolných darů.
Například ADRA pro své humanitární akce disponuje prostředky které z cca 95% nepocházejí z veřejných sbírek a darů věřících.
Katolická charita je na tom podobně, navíc má vlastní zdroje příjmů.
Je pochopitelné, že obě tyto organizace disponují finančními prostředky o dva řády vyššími.
Podobně jsou na tom i další organizace mimo církve. (Lékaři bez hranic, u nás Člověk v tísni apod.)


1  
 #96679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v…
05.01.22 21:43:46 | #96690 (4)

no, ale humanitárnu pomoc poskytujú Venezuele a inde (napr. Haiti) všetky kresťanské i svetské humanitárne organizácie všetkým, vy len svojim bratŕím a sestrám, nemýlim sa?


 #96689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Humanitární pomoc v…
05.01.22 21:56:51 | #96693 (5)

Samozřejmě.
Moje zdůvodnění ti nestačí?


 #96690 

| Předmět: nenávist žertem
04.01.22 10:02:06 | #96520
| Předmět: Hodně lidí přežije – můžete být mezi…
04.01.22 09:15:53 | #96519

Hodně lidí přežije – můžete být mezi nimi

Z článku:
Naše přežití závisí na tom, jestli budeme věrní Bohu Jehovovi a budeme se učit jednat tak, abychom se mu líbili. (Sefanjáš 2:3) Nenechte se tedy ovlivnit názorem většiny a neignorujte jasné signály toho, že žijeme v opravdu důležité době. „Pevně [chovejte] v mysli přítomnost Jehovova dne.“ Svědkové Jehovovi vám rádi v Bibli ukážou, jak můžete tento nadcházející den přežít.

Vidím to tak:
Buď o tom začnu přemýšlet, nebo to budu popírat.
Pokud tomu nevěřím, nemůžu zároveň vykřikovat nesmysly, že se někdo těší na moji smrt.


1  

| Předmět: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
04.01.22 10:06:34 | #96521 (1)

takže ty se netěšíš na "armagedon", netěšíš se, až Jehova zabije všechny ostatní, kromě vás?
ani vás nikdo neučí, že je to tak jednoduché jako sfouknout sirku?


 #96519 

| Předmět: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
04.01.22 11:43:37 | #96530 (2)

Netěším se na smrt nikoho a netěší se na to nikdo z nás.
Už mám dost tvých útoků.
Jdi si svoji nenávist šířit jinam, tady jsi skončil.
Chováš se jako kluk z pasťáku.


2  
 #96521 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete…
04.01.22 11:48:07 | #96531 (3)

no, to, vzhľadom na vaše stránky, on nie je ďaleko od pravdy, tak neviem, prečo vztekáte...


2  
 #96530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
04.01.22 11:52:42 | #96532 (4)

Skutečně?
Kde je napsáno, že se těšíme na smrt nesvědků?
Kde je napsáno, že přežijeme jen my?
Prosím konkrétní odkazy, už mám dot tohoto osočování a budu za to vyhazovat.
Nenecháme se urážet lidmi bez pochopení se zlou vůlí. *30357*


1  
 #96531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
04.01.22 12:14:31 | #96537 (5)

Ano, přesně tak, Abuko, tenhle postup ti chválím. *4569*


 #96532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
04.01.22 12:26:37 | #96546 (5)

A ještě něco visitore:
Podle vaší nauky skončí neschválení lidé v místě věčného trápení.
Četl jsi tady někdy od nás obvinění, že to těm lidem přejete?
Četl jsi někdy něco takového v naší literatuře?

Máte své představy a své nauky. Pokud s našimi nesouhlasíte, dává vám to právo podsouvat nám hnusná obvinění?
Nezapomeň na ty odkazy, prosím.


 #96532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 12:29:48 | #96548 (6)

pojem "neschválení lidé" v RKC, ani v kresťanstve, nepoznáme, takže sa vyjadrite, kto je to ten "neschválený"? - Písmo taký termín nepozná..takže, neviem o čom a o kom hovoríte...


 #96546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 12:32:35 | #96551 (7)

No fajn, tak jak nazýváte ty, kteří skončí v pekle?
A nezapomeň na moje otázky.


1  
 #96548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
04.01.22 12:55:14 | #96560 (8)

zavrhnutí/zatra­tení, ako hovorí Písmo...


 #96551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 13:00:12 | #96562 (9)

OK, teď ty další odpovědi, prosím.


 #96560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 13:08:14 | #96565 (9)

A problém vidíš v čem? Nebudou snad zavrženi ti, které Bůh neschválil pro své království? Zase válka o slovíčka? Myslím, že tu máš dost důležitějších témat k řešení, tak, prosím, neulpívej. *3312*


 #96560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 13:35:20 | #96570 (10)

Počkej, margo, prosím.
Visitor je teď určitě zaneprázdněn hledáním v naší literatuře.
Musí přece nějak prokázat, že jeho tvrzení je na reálném podkladu.


 #96565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 16:09:41 | #96573 (10)

výraz "schválit pro Boží/Nebeské království" je nebiblický....


 #96565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.01.22 18:45:00 | #96575 (11)

Nesmí se používat jiná slova, než která obsahuje Bible? No to potom ani Trojice. *5620* *5620* *5620*


 #96573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.01.22 22:06:42 | #96696 (12)

názov "Trojica" sa nemusí používať, stačia tři v jedném jménu (Mt 28, 19)...- ak sú tŕi v jedném jménu, tak ide o Trojici, že:-)...pozn. Trojica je vo všetkých katolíckch cirkvách (RKC ľ 22 východných cirkví), Trojicu nemajú vo vierouke pravoslávni, ani mnohí protestanti - ale majú ju napr. anglikáni a viaceré protestantské cirkvi, napr. metodisti - ...ale všetci, čo názov "Trojica" nepoužívajú, věří ve třech (Boha Otce, Boha Syna, i v Boha Ducha Svätého) v jedném jménu - takže de facto věří v Trojici...podstata je božstvo všetkých troch v jednote jedného Boha, a v to verí celé kresťanstvo..., a tak explicitný názov "Trojica" nie je až tak podstatný, hoci ho prijal katolicizmus...


 #96575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.01.22 22:12:56 | #96698 (13)

Aj keď ho Biblia nepozná...? *16620*


 #96696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.01.22 22:14:49 | #96699 (13)

Jenom že máme být všichni jedno, ne jenom tři :-)


 #96696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 06:57:22 | #96712 (14)

Je o tom psáno v Jan 17/21-23, i v Efezským 4/ 3-7,..asi to dávní čtenáři Bible přehlédli :-)


 #96699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 08:12:35 | #96716 (15)

Ano Pavol Efežanov povzbudzoval aby sa snažili zachovať si jednotu vo viacerých veciach (..sa snažte zostať spojení zväzkom pokoja a tak zachovávať jednotu,...). Okrem iného im tam pripomínal , že majú "jedného Pána, (ktorým je Ježiš Kristus) a jedného Boha, ktorým je Otec a nie troch ako ich menoval Visitor ( )

(1. Korinťanom 8:6) pre nás je len jeden Boh, Otec, z ktorého je všetko a pre ktorého žijeme, a len jeden Pán, Ježiš Kristus, prostredníctvom ktorého je všetko a vďaka ktorému žijeme.
1:Tim.2:5  Lebo je jeden Boh a jeden sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš,
(Matúš 23:9) Nikoho na zemi nenazývajte Otcom, lebo máte jedného Otca, toho nebeského.
Ef.1:17 aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal ducha múdrosti a schopnosť rozumieť tomu, čo vám zjavuje, aby ste ho dôkladne spoznali. 18 Otvoril oči vášho srdca, aby ste jasne videli,.....


 #96712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 08:36:26 | #96717 (16)

Visitor :... věří ve třech (Boha Otce, Boha Syna, i v Boha Ducha Svätého)....


 #96716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:14:12 | #96718 (17)

v jednote troch v jednom Bohu /vždy to tak píšem) - to ste zabudli dodať....


 #96717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 12:55:59 | #96790 (18)

Byť jednotní je jedná vec , lebo jednotní v niečom môže byť viac osôb, ale to ešte neznamená že spolu vytvárajú jednú bytosť osobu. Parlament nie je premierom a premier nie je parlamentom i keby medzi nimi bola superjednota.
....je iba jeden Boh, iného niet. 5 A hoci existujú takzvaní bohovia, či už v nebi, alebo na zemi – veď je mnoho „bohov“ a mnoho „pánov“ –, 6 pre nás je len jeden Boh, Otec
Čiže Bohom je iba OTEC , teda jeden.
Iz.44: 6 Toto hovorí Jehova, Kráľ Izraela a jeho Vykupiteľ, Jehova vojsk: ‚Som prvý a som posledný, okrem mňa niet Boha.
8....Je nejaký Boh okrem mňa? Nie, iná Skala nie je, o nijakej neviem.‘“

KKC 254 - ....sú medzi sebou skutočne odlišní: „Otec totiž nie je Syn, ani Syn nie je Otec, ani Duch Svätý nie je Otec alebo Syn.“69 Navzájom sa odlišujú vzťahmi, ktoré vyplývajú z ich pôvodu.....


 #96718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:22:20 | #96721 (17)

Když Bůh je v nás a Kristovo tělo jsou mnozí tak Bůh je mnoho osob v Duchu Svatém :-)


 #96717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:27:46 | #96724 (18)

...kde to nájdeme v Písme? - ak by ste napísali, že "Boh je v mnohých osobách", tak by sa to dal prijať:-)


 #96721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:36:55 | #96731 (19)

V Jan 17/21-23, v Efezským 4/3-6, v 1. Korintským 12/14,2o,27 a v Matouši 25/40 to Ježíš moc pěkně připomíná .. *30800*


 #96724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:53:45 | #96732 (20)

vypíšte aspoň jeden celý, kde ste to našli...ja to hľadať nebudem...


 #96731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:37:53 | #96800 (21)

Vypisovala jsem to 10-15 let, to jste si to za tu dobu nikdy ani nepřečetl?


 #96732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:42:53 | #96801 (22)

ešte raz, aspoň jeden verš...iné verše (aj ich desiatky) v pohode vypisujete x-krát - ale si neveríte?:-)


 #96800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:54:19 | #96810 (23)

Když tak všechny neb mají spolu souvislost. společné téma, je to moje biblická víra, víra kterou jsem se dočetla v Bibli:

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;

Efezským 4
3 a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

1. Korintským 12
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
20 Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


 #96801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:09:11 | #96917 (24)

takže ešte raz, aby bolo jasné, o čom je reč: Boh nie je v mnohých božských osobách, Boh je v jednote troch božských osôb v jednom Bohu = jedna osoba,...ale je v každom človeku, ktorý v neho verí, skrze svojho Ducha...


 #96810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 16:29:19 | #96935 (25)

Ale v Bibli tohle vaše tvrzení není:-).


1  
 #96917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 12:33:13 | #96553 (7)

No tak třeba ti kozli? Co je to za lidi než ti, kteří nebyli schváleni pro Boží královstvi?


 #96548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
05.01.22 22:07:15 | #96697 (8)

pojem "schváleni" Biblia nepozná...


 #96553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.01.22 22:25:26 | #96701 (9)

To je věc překladu.
Jaký je významový rozdíl mezi
"snažit se zalíbit Pánu"
a
"snažit se získat Pánovo schválení" ?


 #96697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.01.22 22:53:37 | #96704 (10)

Zajímavé pojetí. Zkusím reagovat:
Jaký je rozdíl mezi
"Romeo se snaží zalíbit Julii"
a
"Romeo se snaží získat Juliino schválení?"
Podle mě je to první je věc lásky, druhé je věc administrativní přijímací procedury.
Řekla bych tudíž, že tyhle dvě věci nejsou významově příliš zaměnitelné.


 #96701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 00:15:02 | #96705 (11)

Tady jde o schválení pro věčný život. Je to v podstarě protipól zatracení. Schválenému řekneš ano, zatracenému ne. Ale já myslím, že asi všichni rozumíme, o co jde, jen nás baví hádat se o slovíčka. Mám pravdu, viď? *5087*


 #96704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:49:22 | #96802 (12)

"schválení pro věčný život" je nebiblické, v Biblii máme přijmout, pozvat, určit, přikázat...a tak nemáme ani "neschválit" - ale máme odmítnout, zavrhnout, nepřijat, poslat do...


 #96705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:55:00 | #96811 (13)

Reč je především o schválení Bohem, jako ve dvou případech u Ježíše.


 #96802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 00:15:45 | #96706 (11)

Jinak musím tvůj příklad a jeho výklad ocenit! *20832*


 #96704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 06:48:33 | #96710 (11)

Pokud chceme skutečně důkladně zkoumat význam nějakého slova, je dobré použít nejen více překladů, ale i použití na více místech.
V tomto případě bychom například našli výraz "osvědčit se". To už je blíž významu "být schválen".


 #96704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:15:47 | #96719 (10)

pojem "schváleni" (v daných textoch Boh vs človek) Biblia nepozná - žiadny preklad v žiadnom jazyku....


 #96701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 09:33:54 | #96729 (11)

Boh nič neschvaľuje (s nikým nepolemizuje), - Boh rozhoduje, stanovuje, prikazuje, udeľuje (milosť), dáva na vedomie, oznamuje, prijíma, zavrhuje, súdi, odsúdi, omilostí...uveďte jediný text, kde "Boh schvaľuje"...ide o presnosť biblického vyjadrovania, pojem "schvaľuje" indikuje, že Boh má nejakú pochybnosť a s niekým o niečom polemizuje...


 #96719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 10:05:00 | #96734 (12)

A to máš zase nějaké utkvělé představy... *5620*


 #96729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:32:10 | #96798 (13)

to sú biblické údaje...


 #96734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:50:38 | #96804 (13)

uveďte jediný tverš, kde je schvaluje/nes­chvaluje!


 #96734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:53:37 | #96781 (12)

To už je taká chorobná alergia na všetko čo súvisí so SJ, či je to otázka prekladu, výkladu...
zkrátka neladí s tvojím náboženským až fanatickým prístupom, aké prejavovali náboženský predstavitelia Izraela voči Ježišovi a jeho nasledovníkom.


1  
 #96729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:26:11 | #96796 (11)

Výraz eudokeo znamená nejen "mít zalíbení", ale také "schválit".


 #96719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:30:57 | #96797 (12)

nič také v Písme nie je, neexistuje jediný preklad, ktorý "schváliť" v danom zmysle slova/vyjadrení, používa...


 #96796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:53:01 | #96808 (13)

Zřejmě překladatelům výraz "mít zalíbení" připadal vznešenější.
Když byl Ježí pokřtěn Božím duchem a pověřen tak plnit Boží vůli, nešlo jen o nějaké zalíbení, ale o schválení pro dílo, které bylo před ním.
Pokud ti to ale brání v porozumění nějakého verše, klidně uvažuj o "zalíbení"
Na smyslu věty to nic nemění.


 #96797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:17:29 | #96921 (14)

"mít zalíbení" je o ničom inom...uviedol som, čo Boh robí: Boh rozhoduje, stanovuje, rozhoduje, prikazuje, udeľuje (milosť), dáva na vedomie, oznamuje, prijíma, karhá, hnevá sa, chváli, zavrhuje, súdi, odsúdi, omilostí,...pojem "Boh schvaľuje" v tomto kontexte Biblia nepozná, resp. je nepresný...


 #96808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
07.01.22 10:10:40 | #96920 (8)

tí "kozli" sú v celom Písme jasne definovaní, a vysvetlení aj v Mt 25...


 #96553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.01.22 10:19:56 | #96923 (9)

No jasně. Takže jsou to lidi, kteří nebyli schváleni ptro Boží království?


 #96920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 12:49:42 | #96559 (6)

A opravdu zásadně se od tebe lišíme v názoru na pronásledování lidí jiného vyznání kvůli víře.


1  
 #96546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
04.01.22 13:06:26 | #96564 (5)

Souhlasím, že za takové urážky a pohrdavé věty s urážkami byste měli s margo (jako správci) vyhazovat.
Je to neúnosné. *30431*


 #96532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
04.01.22 12:15:20 | #96538 (4)
*3422*

 #96531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
04.01.22 12:31:30 | #96549 (4)

(Matouš 23:13)
Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože před lidmi zavíráte nebeské království. Sami do něj nevcházíte a těm, kdo do něj chtějí vejít, v tom bráníte.

Vy jste stejní.
Nebráníte biblickou argumentací, ale pomluvami, posměšky a útoky na naši lidskou stránku.


1 1  
 #96531 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete…
06.01.22 09:18:29 | #96720 (3)

teší sa sa zrejme p. Anthony Morris v tom videu: "shoří a zhasne jak ta sirka!"...


 #96530 

| Předmět: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
04.01.22 11:57:27 | #96533 (1)

Já tomu samozřejmě věřím, jen nevěřím, že pobídka ze Staré smlouvy od Sefanjáše je dobrým návodem na přežití.....

Píšeš:
Naše přežití závisí na tom, jestli budeme věrní Bohu Jehovovi a budeme se učit jednat tak, abychom se mu líbili.

Toto není způsob, jak můžeme přežit.........

My se nemůžeme jen tak učit se jednat tak, abychom se mu líbili......, i Sefanjáš to neříkal všem lidem té doby, ale jen Božímu lidu, případně těm, kteří se pak jako proselyté přidali k Božímu lidu !

Takto nemůže být nikdo zachráněný......

Dnes lidé se mohou zachránit jen tak, že budou přicházet ke Kristu, který je Duch a život a který jediný je dárcem života, věčného života....
On jediný je schopen člověka očistit, tím že mu sejme hříchy,....tak, aby ho Bůh mohl vidět čistého a tak ho přijmout do svého lidu, tím že mu dá narození se z něj..... a k záchraně pro přežití .......při jeho příchodu..........


 #96519 

| Předmět: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
04.01.22 12:06:58 | #96534 (2)

vidím to podobně. Tedy věřím Svědkům že si nepřejí smrt jiných lidí. Na druhé straně způsob jakým se chtějí zachránit je pro mě nedůvěryhodný, prostě nevířím cestě kterou nabízí. Vidím že Kristus nabídl sám sebe pro naší záchranu, máme běžet za ním a nechat si od něj darovat život, nechat se očistit jeho obětí a přijmout Milost. Takže i proto neberu stránky o armagedonu moc vážně, nevěřím že to bude tak jak to kreslí oni. že Svědkové vysmátí budou pohřbívat mrtvé a za nimi hromady hořících kostelů. Tohle je jen fikce - jejích představa.


 #96533 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete…
04.01.22 12:13:13 | #96536 (3)

A my snad nevěříme, že záchrana je v Kristu a že musíme za ním jít, abychom mohli získat život? Neučíme to? Na druhé straně bychom ale měli brát vážně jeho učení, i to o Armageddonu a konečném Božím soudu.
Učení o pekle vážně bereš? A měla bych na internetu najít obrázky, které to peklo ilustrují?
Už jsi někde v nějaké naší ilustraci viděla, jak vysmátí SJ pohřbívají lidi zahynuvší v Armageddonu? Postni mi nějaký, prosím.


 #96534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
04.01.22 12:16:23 | #96539 (4)

Dobře, věřím vám že to tak nemyslíte. už jste to řekli, že nemáte žádnou radost z armagedonu. takže tím to pro mě končí.


 #96536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
04.01.22 12:25:40 | #96544 (4)

Margo, to že někdo věří na peklo nebo ne není podstatné, nejpodstatnější je věřit ve skutečného Krista, zplozeného a narozeného z Boha, nic stvořeného, ani anděl ti život dát nemůže........
A také je zapotřebí věřit správným způsobem,.....ne půl já svými skutky a půl Kristus !

Jen Kristus sám očišťuje plně a dokonale !

Jen Kristus je evangelium a Boží moc ke spasení, ne znalosti o pekle o tartaru, o nefilim......, to že to víte líp než jiní, vám přežití v Armagedonu, ani věčný život nedá.......


 #96536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
04.01.22 12:36:05 | #96556 (5)

V Bibli je snad nějaká podmínka, že "nic stvořeného"? Zkus, prosím, najít biblický text, který vysvětlije, jaké kvality oběť za lidstvo měla mít. *17625*


 #96544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 12:56:09 | #96561 (6)

Margo, je to sice více než jasné, ale udělám to. Ale nevisím na drátku, ....později....


 #96556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
04.01.22 13:12:14 | #96567 (7)

OK, těším se. *10235*


 #96561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 12:37:50 | #96787 (7)

Toto je jedním zobrazením, kdo a proč musel přinést platnou oběť pro spásu lidstva a člověka,..... takže žádný anděl ji přinést nemohl.

Žid. 7.kap.:

19zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti – avšak na jeho místo přichází lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu.
20A navíc se to nestalo bez přísahy. Levité se totiž stávali kněžími bez Boží přísahy.
21Ježíš však se jím stal s přísahou; vždyť mu bylo řečeno: ‚Hospodin přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz navěky.‘
22Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.
23A dále: Levitských kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale.
24Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.
25Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.
26To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa,
27který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.
28Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, podléhající slabosti, ale slovo přísahy, dané až po zákonu, ustanovuje Syna navěky dokonalého.


 #96561 

| Předmět: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
04.01.22 12:07:26 | #96535 (2)

A jak to vyvrací slova z Abukova příspěvku? *24581*


 #96533 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete…
04.01.22 12:17:08 | #96540 (3)

Margo, pokud postavíš naši snahu o dobré chování pro záchranu a přežití, pak stojíš přímo proti Kristu a jeho dokonalému očištění !

Buď se očistíš ty nebo se necháš očistit Kristem!

Kristus v průběhu tvé snahy o dobré chování k očištění nebude soupeřit, kdo z vás to bude !
On zaplatil a ne drahým kamením, ale svojí krví ! Nebude se dělit o to, za co draze zaplatil!

Ale on stvořený archanděl stejně není schopen nikoho očistit od hříchů.........

Takže je to tragédie, chtít takto vaším způsobem připravit sebe i jiné na přežití v Armagedonu........


 #96535 

| Předmět: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
05.01.22 22:42:44 | #96703 (1)

Pokud tomu nevěřím, nemůžu zároveň vykřikovat nesmysly, že se někdo těší na moji smrt.
Těšíte se na život v ráji, kde nebudou žádní darebáci? Těšíte, je to vaše mentální nastavení; margo ho prezentuje skoro pokaždé, když se na to téma spolu bavíme, je toho plná i vaše literatura, která jasně „biblicky“ vysvětluje, kam takoví darebáci patří a co si zaslouží. Jejich neexistence je pro rozjezd a fungování vašeho ráje naprosto zásadní. Ale jsou lidé, kteří mají nastavení odlišné a s vaší představou v sobě bojují: například František z Assisi nemohl mnoho nocí spát, protože ho bolelo srdce při pomyšlení, že by jen jediný špatný člověk měl skončit ve věčném zavržení, zatímco on by mohl být spasen, a vroucně se za takové lidi modlil. Přestal, až když mu Ježíš ve vidění ukázal, aby se o jejich osud nebál, protože i oni jsou Boží děti a nekonečně milující Bůh-Otec se o každého z nich postará s láskou větší, než ten nejsoucitnější pozemský otec. A protože dal Františkovi přímou zkušenost toho, co je to Bůh jako milující Otec i toho nejposlednějšího hříšníka, přestal se osudem zavržených trápit a radoval se, až mu slzy tekly. SJ s Bohem jako bezmezně milujícím otcem zřejmě žádnou osobní zkušenost nemají, řídí se výhradně podle toho, co se dočtou z Bible, kde si nikdo takovými otázkami hlavu netrápí, a proto můžou s klidným svědomím vyslovit i věty typu „moc se těšíme na to, až Jehovovi nepřátelé, naši nepřátelé, zmizí jako dým.“ (Br. Morris, 09.11.2020) Je to sice věta biblicky podložená, ale krásné na tom je, že když to opravdu cítíte a chcete, plnohodnotně biblicky podložit si můžete i úplný opak... Ta kniha možná není učebnice, jako spíš zrcadlo.


1  
 #96519 

| Předmět: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete být…
06.01.22 00:26:20 | #96707 (2)

No to jsi mě tedy dostala, Shuriken! Ty si jako myslíš, že se za lidi nemodlíme? I za všechny, co nás sem chodí urážet? Myslíš, že nám o jejich životy nejde a že bychom jim přáli smrt? Fakt si myslíš, že jsme takoví tupci? A právě proto kromě modliteb za ně lidem taky mluvíme o Bohu, Kristu a Božím království. Věnujeme tomu čas a prostředky. A víš, co je legrační? Že lidi často oponují, "proč tedy Bůh to zlo dopouští, proč ještě nezasáhl?", a když říkáme, že opravdu zasáhne a vymýtí ze země zlo, zase je to špatně? *5620*


 #96703 

| Předmět: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije – můžete…
06.01.22 10:02:08 | #96733 (3)

Díky ze se za mě modlíš.
*34087*
Proč bůh zabil při potopě nevinné děti?
A tom to je.
Proč je ještě pak zabil i v Egyptě?
Proč dopouští hladomor a umírání nevinných dětí, když by mohl při své všemocnosti změnit?
Vysvětlení :
Protože neexistuje a vše je záležitosti člověka a přírody.
Žádné jiné vysvětlení mi nenapadá, protože pochybuji, že by Bůh-Láska to nechal tak.
*32630* *32630*


 #96707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije –…
06.01.22 10:06:19 | #96735 (4)

A když to Bůh-Láska chce napravit, tak co?


 #96733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
06.01.22 10:10:54 | #96736 (5)

odporúčam teraz TV Noe (Zjavenie Pána/"Traja králi"), aby si každý uvedomil, kde krstom patrí...aspoň tú homíliu....


 #96735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:46:20 | #96744 (6)

Lá patřím křtem Jehovovi a uvědomuju si to docela dobře. *20832*


 #96736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:56:01 | #96749 (7)

po prekrstení?:-)


 #96744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
06.01.22 10:57:06 | #96751 (8)

To první, co mi udělali jako miminu, nebyl křest.


 #96749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:59:43 | #96752 (7)

to akože p. František sa mýli, a vy máte pravdu?


 #96744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
06.01.22 11:02:15 | #96755 (8)

Určitě. Je mi líto, ale musím to tak říct. *5087*


 #96752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:35:52 | #96778 (9)

podumajte, o tom, čo hovoríte! zdržím sa komentára, lebo mám rád múdrosť..inak to bol krásna homília p. Františka, takéto slová mohol vysloviť len človek celý ponorený v Duchu Svätom - o viere, čo je viera, aká má byť, - otvorená pre všetkých, živá, radostná, nie zaparkovaná vo svojom egu - osobnom, doktrinárnom, - snívajme, budujme vzťahy, otvárajme sa pre všetkých, bez rozdielu, klaňajme sa Bohu zjavenom v Kristovi, v tejto viere je šťastie človeka...


 #96755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 12:31:53 | #96785 (10)

No vidíš! Tak si z toho vezmi příkald a trochu na tom zapracuj! *20832* Já takovou víru mám: živou, radostnou, otevřenou pro všechny... *6084*


 #96778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:33:49 | #96799 (11)

vy máte vieru, ktorú nikto nemá, nikto sa jej nedrží - je to falošná viera! - p. Františka ste odsúdila/spochyb­nila, a jeho viera je iná ako vaša, nie je falošná...


 #96785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 14:35:52 | #96815 (12)

Já že jsem odsoudila papeže Františka? *34896*
Víru, kterou mám jám měli už křesťané v 1. století. a teď ji mají milióny dalších. Je to víra Kristova. Ježíš uctíval Boha Izrele, Jehivu. My taky. *447*


 #96799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí přežije…
06.01.22 10:37:08 | #96741 (5)

Ale jakým způsobem?
Pokud by byl takový dobrák, jak o něm píšete, a všemocný, tak by do mysle všech lidí umístil lásku a byl by klid. *5201*
Pokud existuje, tak by si měl zvážit to, že stvořil entitu nedokonalou a tím je odpovědný za její činnost - dá se to přirovnat k majiteli psa - on je odpovědný za jeho výchovu.
*19376* *32630*


 #96735 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:43:32 | #96742 (6)

Lidé byli stvořeni k podobě Boží... neznáme jak. Osobně věřím v evoluci ale to není předmětem diskuse. Tedy jak se člověk vyvíjí a jeho vědomí se vyvíjí (postupně zraje v čase) tak lne buď k hmotnému a sobecky vztahovačnému jájá tělu které člověka nedělá šťastným jelikož pomíjí nebo se dokáže povznést nad pozemsky vztahovačné a lne k Bohu a identifikuje se s Bohem - Kristem, který dává věčný života.


 #96741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:44:04 | #96743 (7)

věčný život.


 #96742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:49:20 | #96747 (7)

Naprosto s tebou souhlasím - je to věc člověka a ne činnost Boha.
*11274*
I ten Armageddon si přivodí sám - ale s tím rozdílem, že u toho "půjdou" všichni, bez rozdílu vyznání - buď přežijí, nebo nějak "uprchnou" ze Země.
*32630* *34087*


 #96742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
06.01.22 10:52:26 | #96748 (8)

Co se týče armagedonu, taky je nejasné o co jde i když si svědkové udělali z toho přímo filmový příběh. Může se jednat o podobenství a také symbolické místo. Tedy o možný boj ducha s tělem. Tělo stahuje dolů k zemi, duch lne k Bohu který ho dal.


 #96747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:01:37 | #96754 (9)

My jsme z toho filmový příběh neudělali, filmové příběhy natočili producenti. Lidi o Armageddonu vědí, používají ten pojem docela běžně, akorát mu dávají jiný význam. Prostě nějaká velká katastrofa.
No však to taky symbolické místo je. Podívej se do Katechismu, někdo sem zněj dával o Armageddonu článek, jestli se nemýlím.
Nikoli, nejde o boj ducha s tělem, k tomu většinou nejsou svoláváni pozemští panovníci (například).


 #96748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:03:42 | #96757 (10)

V tom vašem odkazu celý příběh uveden je i s obrázky. Tedy představivost vám jede na plné obrátky.


 #96754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:05:13 | #96759 (11)

Ty obrázky jsou znázorněním Janových vidění popsaných v Bibli.


 #96757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:06:44 | #96762 (12)

Tak je neznázorňujte. Jsou to blbosti tak jak to reprodukujete. Je to jen vaše vize a děláte z toho divadlo.


 #96759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:11:04 | #96766 (13)

Proč ne? Mně třeba taková ilustrace pomáhá to vidění si představit. Já bych si bez obrázku nepředstavila ani Jehovův chrám - prostě nemám na to si vytvořit takový obraz podle popisu, a tak jsem ráda, že to jiní udělají za mě.
Zjevení nepovažujeme za blbosti. Však ho Janovi předal anděl, který jho dostal od Krista a Kristus zase od Boha. Přečti si začátek první kapitoly, tam to je.


 #96762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:18:19 | #96770 (14)

Prý některé houby působí halucinogenně - vyzkouším je a uvidím kolik andělů ke mě "promluví" *2*


 #96766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:18:45 | #96771 (14)

Zjevení není blbost, to je proroctví... ale to jak si ho představujete je (pardon za výrok) mimoňské divadlo pro děti


 #96766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:20:10 | #96773 (15)

a pak je možné že někdo hraje divadlo a ostatní volají jééééé to taky chci a pak z toho vyleze video které kritizujeme.


 #96771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:25:44 | #96774 (16)

No já jako divadlo povařuji skoro všechny "projevy" ke svým "ovečkám" - protože se mi zdá, že většina farářů, starších a bůhví kdo ještě existuje ve všech těch organizacích vědí, že nahoře nic není, ale líbí se jim pohodlný život, kde nemusí makat ručičkami, nebo moc přemýšlet. *3422*
Odříkají si své - zahrají svoji roly a mají "klid".
*19376* *20*


 #96773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:28:47 | #96775 (17)

podle mě je činnost farářů hodně rozmanitá a vůbec ne jendoduchá. Nemyslím že by mohli jen tak něco odříkat a mít klid. Je to trochu jako povolání učitele. o těch tak nelze říct že mají jednoduchý život. zejména pokud to dělají poctivě.


 #96774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:32:33 | #96776 (15)

Jo? Máš jiný výklad?


 #96771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:34:04 | #96777 (16)

Jsem prostě jen zdrženlivější.

Doslovný a podrobný výklad i s obrázky a fantaziemi nese v sobě nebezpečí že se zafixuje a tím vyloučí možnost že se to odehraje jinak i když stejné proroctví.


 #96776 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 12:29:45 | #96784 (17)

Vy v církvi nic takového nemáte? Žádné obrazy s biblickými i nebiblickými výjevy? *3199*


 #96777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:06:00 | #96760 (10)

pozemští panovnící je symbolika... víš kolik je pozemských panovníků? to je celý parlament v demokratických státech. Dovedeš si představit jak jsou svoláváni na nějaké místo? a co by tam dělali? jakože by si vzali pušky a šli tam střílet? takhle si to představujete. Dokonce i farářovi dáte do ruky gulomet.


 #96754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
06.01.22 11:07:16 | #96763 (8)

Jenomže Armageddon znamená Boží soud, a tedy nikoli živelní pohromu, která ničí všechno a všechny bez výběru.


 #96747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:08:55 | #96765 (9)

A proto to nebude živelná pohroma.


 #96763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:12:21 | #96767 (10)

No nebude, samozřejmě že ne.


 #96765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:13:44 | #96769 (10)

No nebude, samozřejmě že ne.


 #96765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:52:16 | #96806 (9)

Armagedon nie je Boží soud, Boží soud je podrobne popísaný v Mt 25 - a to nie je Armagedon...


 #96763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 14:03:56 | #96812 (10)

Visitore, celé Zjevení je v podstatě o Božím soudu a událostech které se stanou před ním a po něm. Armagedon je to nedílnoum součástí.
Svět prostě nemůže a nebude pokračovat ve starých kolejích.


 #96806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 16:06:27 | #96817 (11)

Zjevení Janovo je směsí poznání historie - že každá kultura/národ se sama zlikviduje - sumerská, akkadská, urucká atd. a atd. - buď ji zničí války, nebo splyne s jinou. *6477*
Dál jsou to přání, aby byl nastolen klid a mír a aby byla zlikvidována římská nadvláda. *3632*
A jsou to i další vlivy, které přispěli k Janovu "živému" snu, který měl potřebu zapsat jako boží proroctví od Krista. *20*
V dnešní době jsou už poměrně dobře vysvětleny procesy, které vyvolávají sny a tak můžeme posoudit věrohodnost všelijakých "proroctví. *11274*


 #96812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:44:28 | #96835 (12)

Dík za fundovaný výklad! *5087*


 #96817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 14:23:46 | #96813 (10)

(Zj 16:14)
Tyto výroky jsou inspirované démony, dělají zázraky a vycházejí ke králům celého světa, aby je shromáždily k válce, která vypukne ve velkém dni Všemohoucího Boha.
(Zj 16:16)
A shromáždily je na místo, které se hebrejsky nazývá Armagedon.

(Zj 19:19)
A viděl jsem divoké zvíře a krále země s jejich vojsky shromážděné do boje proti tomu, který seděl na koni, a proti jeho vojsku.

(Zj 19:11–13)
Pak jsem uviděl otevřené nebe a bílého koně. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravý. Soudí spravedlivě a vede spravedlivou válku. 12 Oči má jako plamen ohně a na hlavě mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. 13 Je oblečený do oděvu postříkaného krví a jeho jméno je Boží Slovo.

(Zj 17:13, 14)
Ti mají společný úmysl, a proto dávají svou sílu a moc divokému zvířeti. 14 Budou bojovat proti Beránkovi, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Spolu s ním zvítězí ti povolaní, vyvolení a věrní.“

(Zj 19:1–21)
Potom jsem uslyšel silný hlas jakoby velkého zástupu v nebi. Zvolali: „Chvalte Jah! Záchrana, sláva a moc patří našemu Bohu, 2 protože jeho rozsudky jsou správné a spravedlivé. Vykonal totiž rozsudek nad velkou prostitutkou, která zkazila zemi svou sexuální nemravností, a pomstil krev svých otroků, kterou měla na rukou.“ 3 Pak zvolali podruhé: „Chvalte Jah! Dým z ní stoupá po celou věčnost.“ ... 11 Pak jsem uviděl otevřené nebe a bílého koně. Ten, kdo na něm seděl, se jmenuje Věrný a Pravý. Soudí spravedlivě a vede spravedlivou válku. 12 Oči má jako plamen ohně a na hlavě mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. 13 Je oblečený do oděvu postříkaného krví a jeho jméno je Boží Slovo. 14 Za ním jela na bílých koních nebeská vojska v bílých, čistých oděvech z jemného plátna. 15 Z úst mu vychází ostrý, dlouhý meč, aby jím pobíjel národy, a bude je pást železnou holí. Šlape ve vinném lisu velkého hněvu Všemohoucího Boha. 16 Na svém oděvu, na stehně, má napsané toto jméno: Král králů a Pán pánů. 17 Potom jsem viděl anděla, jak stojí ve slunci, a silným hlasem zavolal na všechny ptáky, kteří létají uprostřed nebe: „Pojďte, shromážděte se k velké Boží hostině, 18 abyste jedli maso králů, vojenských velitelů, silných mužů, koní i jejich jezdců – maso všech, svobodných i otroků, malých i velkých.“ 19 A viděl jsem divoké zvíře a krále země s jejich vojsky shromážděné do boje proti tomu, který seděl na koni, a proti jeho vojsku. 20 Divoké zvíře bylo chyceno a s ním i falešný prorok, který před ním dělal zázraky a sváděl jimi ty, kdo přijali označení divokého zvířete, a ty, kdo uctívají jeho sochu. Oba byli zaživa hozeni do ohnivého jezera, které hoří sírou. 21 Ostatní byli pobiti dlouhým mečem vycházejícím z úst toho, který seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich masem.
DRSNÉ, CO?


 #96806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 16:51:44 | #96820 (11)

Myslím že Jan byl již starší muž když psal zjevení. To je věk, kdy člověka mohou /a nemusí/ popadat různé úzkosti a obavy z budoucnosti. Pak mohou vzniknout takové děsivé obrazy. Můj tatínek je měl ke konci života taky. Všude krev, pořád utíkal a bál se. A moje švagrová se taky furt bojí. Je to až obtěžující protože máme spoustu jiné práce než někoho utěšovat aby se nebál.
Takže jak člověk stárne tak se může i více bát a s armagedonem se identifikuje zcela přirozeně. Odehrává se v jeho hlavě.


1  
 #96813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 20:53:26 | #96843 (12)

Jo? Tak proto to církev zařadila do Bible? *3199*


 #96820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:47:41 | #96745 (6)

Ale on nás vychovává. Ale holt někteří psi jsou nevycvičitelní. *33812*


 #96741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 10:48:39 | #96746 (7)

to je pravda


 #96745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně lidí…
06.01.22 11:00:57 | #96753 (7)

Ale mě to nějak nesedí. *5726*
Když si zpětně přemítnu svůj život, tak vnímám, že proti některým/mnoha věřícím, které jsem znal, jsem prožil podstatně méně "hříšný" život.
Jaká by to byla Boží spravedlnost, kdyby mě poslal do pekla a ty, co se 1-2x vyznávali ze svých hříchu(smilstvo, krádež, pomluvy a atd.) a prosili o odpuštěni, tak ty by mu byli "milejší"
Který byl ním lépe "vychovaný"?? *20*
*32630* *32630*


 #96745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hodně…
06.01.22 11:03:23 | #96756 (8)

JKežíš říkal, že ti, jimž je víc odpuštěno, taky víc milují.


 #96753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:06:39 | #96761 (9)

A to vědí jen z toho, že jim farář za plentou řekne - 2 otčenáše a bude ti odpuštěno?
*33648*
A večer jde místo k rodině k milence.
*19376* *19376*


 #96756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:08:21 | #96764 (10)

A manželka k milencovi a děcka sedí u počítače a sledují střílečky. A je to. A všichni kolem se pohoršují jak oni by to dělali jinak, ale nedělají protože jsou buď staří a svoje mají za sebou nebo žádnou rodinu nemají a jen kibicují.


 #96761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 11:19:46 | #96772 (11)

*11274* *2*
Tak


 #96764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 13:52:57 | #96807 (9)

kde to Ježiš říkal?


 #96756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 14:31:59 | #96814 (10)

(Lk 7)
40 Ježíš na to reagoval: „Šimone, rád bych ti něco řekl.“ Odpověděl: „Učiteli, řekni to.“ 41 „Jistý věřitel měl dva dlužníky, jeden mu dlužil 500 denárů a druhý 50. 42 Když neměli čím zaplatit, velkoryse jim oběma odpustil. Který z nich ho bude víc milovat?“ 43 Šimon mu odpověděl: „Předpokládám, že ten, komu odpustil víc.“ Řekl mu: „Správně.“


 #96807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 18:23:01 | #96822 (11)

margo píše: Ježíš říkal, že ti, jimž je víc odpuštěno, taky víc milují. - v Písme je: Který z nich ho bude víc milovat?“ 43 Šimon mu odpověděl: „Předpokládám, že ten, komu odpustil víc.“ teda:

  1. komu bude viac odpustené, ten viac miluje (margo),
  2. viac bude milovať ten, komu viac odpustil (Písmo),
  • je to stejné?

 #96814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 18:46:16 | #96823 (12)

Není to stejné, je to v negaci. Má to být vyjádřeno v pozitivu

JKežíš říkal, že ti, jimž je víc odpuštěno, taky víc milují. (margo)
Komu se málo odpouští, málo miluje.“ (Ježíš)

Je možné se nad tím zamyslet, co vlastě znamená věta "Komu se málo odpouští, málo miluje" a proč ji řekl.


 #96822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:24:51 | #96824 (13)

A odkud se hříšník dozví, kolik mu bylo odpuštěno, aby miloval Boha co nejvíc??
*20* *20*


 #96823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:28:42 | #96826 (14)

nechápu to jako příčinu a následek... tedy vůbec to takhle nechápu.
chápu to tak že kdo hodně miluje, tomu je odpouštěno hodně. a pokud miluje málo, pak mu ani není co odpustit.
Proto hříšnici bylo odpuštěno hodně... hodně hřešila, hodně milovala a hodně ji bylo odpuštěno.


 #96824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:30:43 | #96857 (14)

Tím je jen řečeno, že to někdy může být tak, že člověk, který si poté, co poznal Boha, uvědomil, že jak moc byl hříšný, může k Bohu přilnout víc než člověk, který Boha poznal jakožto řádný občan a nebylo mu pomalu co odpouštět.


 #96824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:28:34 | #96825 (13)

to je presne tak, akokeby som tvrdil, že Boh je láska, a rovnako tvrdil, že láska je Boh - je to stejné?:-)


 #96823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:31:13 | #96827 (14)

záleží co je podmět a co přísudek. Je těžké na to odpovědět. Boh jako podmět je láskou... a mohu říct že láskou je Bůh. Kdybych si vybrala za podmět lásku, pak bych to mohla vyjádřit takto Láska je Bohem. To je trochu jiný význam.

Proto je vždycky důležitý kontext. Co se vlastně chce vyjádřit, nějaký komentář etc.


1  
 #96825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:35:16 | #96829 (15)

myslím, že je to jasné: Boh je láska (to platí vždy), ale vice versa to NEMUSÍ platiť:-)


 #96827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:26:43 | #96856 (15)

Bo přesně, Ratko. Taky proto nelze obrátit "Bůh je Duch" *29059* "Duch je Bůh".


 #96827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:30:59 | #96859 (16)

A proč ne?


 #96856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:32:25 | #96860 (17)

Pepa je osel. *29059* Osel je Pepa.
Lze to?


 #96859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:33:55 | #96861 (18)

No osel se může jmenovat Pepa a Pepa může být osel.


 #96860 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 21:45:27 | #96864 (19)

Jo, to máš pravdu, ale nemůžeš to zobecnit. *5620*


 #96861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:35:42 | #96830 (14)

Vždyť to tvrdite.
Je podle vás Svatý duch zosobněním lásky? Je.
Je podle vás Svatý duch Bohem? Je
Láska je tedy Bohem. Bravo! *7271*


 #96825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:37:04 | #96831 (15)

V tomhle významu určitě. Proto bych zbytečně nechytala za slovíčka, takový lovec slovíček pak ztrácí kontext a zbytečně se rozptyluje v dohadovačkách


 #96830 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:43:15 | #96833 (16)

Ratko, slova mají svůj význam, někdy velmi přesný a jednoznačný.
Jestliže někdo tvrdí, že Boží duch je rovněž Bůh vám SOUČASNĚ hlásá, že v Trojici zosobňuje lásku, člověk opravdu nemusí být "lovec slovíček", aby si to spojil.


 #96831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.01.22 19:44:04 | #96834 (15)

niič také netvrdím, podsúvate:
platí:

  1. Duch Svätý je osobný/božská osoba, je Boh, a Boh/Duch Svätý je láska,
  2. Boh je láska, ale láska nemusí byť Boh (teda ani Duch Svätý) ...pozn. Duch Svätý je (v kresťanskej vierouke) s "D" a so "S"..

1  
 #96830