Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723629x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
02.12.23 18:51:55 | #8859

Hrobníka na tebe| Předmět: RE:
02.12.23 18:55:08 | #8863 (1)
*27179* *10760* *27179*


| Předmět: RE: RE:
02.12.23 18:56:07 | #8865 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Provokace


 #8863 

| Předmět: RE: RE:
02.12.23 18:56:48 | #8867 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Hnus!


 #8863 

| Předmět:
02.12.23 18:44:42 | #8852
*1247* *17163*
*6821*


| Předmět: RE:
02.12.23 18:53:49 | #8861 (1)

Pravý Ježíš se narodil 19.září v roce 6 před tímto letopočtem! *34862*

(Vánoce jsou svátkem, který pokřtění hodnostáři převzali od pohanů!) *6195*

A zajímá-li Vás, kdy byl popraven, potom vězte, že se to stalo v roce 28 tohoto letopočtu! *3456*| Předmět: RE: RE:
02.12.23 18:55:04 | #8862 (2)

Keci keci keci


1  
 #8861 


| Předmět:
02.12.23 18:29:12 | #8832
*33792*

"SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ ŽIVÝ BŮH, BŮH VŠEMOHOUCÍ,
TEN, KTERÝ BYL A KTERÝ JEST A KTERÝ PŘICHÁZÍ."

  • *12694* *33792* *12694*


| Předmět: RE:
02.12.23 18:32:48 | #8837 (1)
*34027*

"AMEN! DOBROŘEČENÍ I SLÁVA A MOUDROST,
DÍKY A ČEST I MOC A SÍLA BOHU NAŠEMU NA VĚKY VĚKŮ. AMEN!"

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*| Předmět: Pravda
02.12.23 18:00:47 | #8812

ŠMUDLÍKU, zase jsi v přímém ROZPORU s Tatínkovým slovem-)))

Jana 14,1–3: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

Máme-li víru v Krista, jsme a budeme spaseni. 1. Korintským 1,7–9 (SNC): Zbývá jen jedno: s touhou vyhlížet návrat našeho Pána, Ježíše Krista. On vám dá také sílu vydržet až do konce, takže se toho dne určitě dočkáte bez úhony. Vždyť ke společenství s Kristem nás přece povolal sám Bůh – můžeme snad mít lepší záruku?“| Předmět: RE: Pravda
02.12.23 18:17:34 | #8822 (1)

Bratře ŠMUDLÍKU, zase snižujete absolutní moc našeho Otce! Proč? *14899*

Mne neobelstíte citacemi z Písma Satana! Ježíš je naším bratrem a přítelem, to ano, ale naším jediným Živým Bohem a Panovníkem je náš milující Tatínek! *33792*| Předmět: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:19:33 | #8825 (2)

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣


 #8822 

| Předmět: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:35:51 | #8838 (2)

Se kterým se objímáte :-).


 #8822 

| Předmět: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:36:40 | #8839 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nechutná pomluva!


 #8838 

| Předmět: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:42:53 | #8847 (3)

Při setkání nebo loučení často ano! *32618*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:44:02 | #8849 (4)

Tak mezi lidmi je to zvykem že se objímají :-)


 #8847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:46:22 | #8853 (5)

Ale ten "zvyk" vznikl už v zahradě v Edenu, když Tatínek přicházel ze svých cest vesmírem nebo na ně odcházel.

  • *10715* *32618*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:47:48 | #8855 (6)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nadávka.


 #8853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:52:44 | #8860 (6)

To se ale v Bibli nepíše :-).
A tak o tom když dovolíte pochybuji :-).


 #8853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:56:32 | #8866 (7)

O Vás se také v Bibli nepíše, mám tedy o Vaší existenci pochybovat? *14899*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 18:57:24 | #8868 (8)

😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂🤣🤣


 #8866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pravda
02.12.23 19:02:57 | #8874 (8)

Jak to že ne ?
Jsem jedna z těch co naplnili zemi, bylo i je nás tu hodně :
Genesis 1
28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.


 #8866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 19:10:28 | #8876 (9)

Jistě tušíte, že to je sporné!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 19:12:04 | #8877 (10)

Pro mne "Evou" nejste!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 19:16:24 | #8878 (11)

Jo Eva se nejmenuji, tady byli a jsou miliardy lidí tak jedna z nich a to sporné vůbec není.


 #8877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 19:27:21 | #8880 (12)

No tak, co to zase zkoušíte! *4502*

Použila jste slova Boha Stvořitele a Otce lidstva z počátku historie lidstva! Žili jsme tu tenkrát jen já a první žena! Kdy tu přestanete podvádět? Je to už trapné!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 03:59:14 | #8936 (13)

A měli jste za příkaz naplnit zemi lidstvem:-)
Ta je tet naplněná a i ja tu jsem :-).


 #8880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 04:44:32 | #8937 (14)

*27179* Ano, jste tu, jste tu z Milosti Boží! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 04:49:45 | #8940 (15)

Jan 15:16 Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo;


 #8937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:15:58 | #8954 (16)

Plnil Ježíš příkazy našeho Otce? ANO nebo NE?

Děla se i v době působení Ježíše jen a jen vůle Boží našeho Otce? ANO nebo NE?

Sloužil Ježíš Bohu nebo tu byl pánem lidstva? Ježíš nemohl nikoho vyvolit, protože tu moc neměl a nemá! Sloužil věrně a oddaně Bohu, i když tu občas hřešil, když se ho zmocnila pýcha... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:22:45 | #8958 (17)

Blafujete nevím proč se snažíte jednorozeného Syn Božího zdiskreditovat, k čemu Vám to je ?


 #8954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:33:00 | #8965 (18)

*3456* To Vy tu Ježíše pomlouváte!!! Ježíš je velmi hodným člověkem a na Boha nebo Pána lidstva si nehraje! Na Boha a Pána lidstva si hraje Satan, ten "Světlonoš", kterému sloužíte odvádět lidi od celé lásky a úcty k Bohu Otci lidstva! Chováte se ďábelsky!!! Snažíte se, aby lidé místo Otce uctívali "Ježíše", za kterého se dnes vydává Satan! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:50:25 | #8972 (19)

Židům 8, 6Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.


 #8965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:53:54 | #8978 (20)

A dost! TADY SATANOVI SLOUŽIT NEBUDETE - dostáváte zákaz psaní! *6552*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:55:42 | #8980 (21)

To vás musí vztekat že někdo jiný má větší moc než vy :-).


 #8978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 06:33:34 | #8988 (22)

Omyl, my všichni lidé si jsme před Bohem rovni! *33792*

Naše moc je pouze zdánlivá a hlavně!, je dočasná! Veškerou moc má Bůh Stvořitel a Otec náš! *33792*

NEZÁVIDÍM JEŽÍŠOVI JEHO ROLI - mám roli svou a stačí mi! *8734*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 05:54:36 | #8979 (19)

Opět jenom blafujete :-).
A potom z toho důvodu nedá se Vám nic věřit :-).


 #8965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 06:01:56 | #8981 (20)

Nikdy jsem nechtěl, aby mi lidé věřili - toužím, aby věřili Živému Bohu, našemu Otci! *13842* A TO SE VY SNAŽÍTE LIDEM ZNEMOŽNIT TÍM, ŽE JIM VNUCUJETE SATANA, KTERÝ SE VYDÁVÁ ZA "PÁNA BOHA JEŽÍŠE"! Ale zde už máte zákaz psaní - máte své diskuze, tam můžete svému pánu "Světlonošovi" (Satanovi) sloužit! Ale nebojte se, prosím Tatínka, aby Vás z moci Satana a démonů osvobodil a morálně uzdravil. *3577*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 03:56:03 | #8935 (10)

Jako že nejsem na planetě zemi naplněné?


 #8876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.12.23 04:48:05 | #8938 (11)

Planeta Země bude skutečně naplněná lidmi - stane se to, až Bůh Otec náš vzkřísí k životu všechny zesnulé lidi a až se sem vrátí už vzkříšení lidé, kteří žijí dočasně v nebi. *6552*| Předmět: Těším se!
02.12.23 17:32:54 | #8806

Těším se, až se zde Tatínek znovu objeví se svou družinou andělů a vzkříšených lidí! *3122*

Těším se, až ho znovu obejmu a On mne... *22063*

P.S.
*3456* A místní deviantní úchyláky a úchylačky prosím, aby si už konečně odpustili své nechutně hnusné otázky, zda nejsem homosexuál. *6578*
Děkuji!!! *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: Těším se!
02.12.23 17:40:18 | #8809 (1)

*16266* Tatínek, náš jediný Živý Bůh a Panovník, byl na planetě Zemi osobně mnohokrát a chystá se sem znovu, aby tu nastolil pořádek! Umí to udělat velmi rázně! Přesvědčíte se o tom! *16266*

P.S.
Mohl by to udělat i na dálku, ale chce, aby se všichni přesvědčili, že je to skutečně pouze On, kdo má veškerou moc v nebi i na zemi. NEBUDE K PŘEHLÉDNUTÍ. *24611*| Předmět: RE: RE: Těším se!
02.12.23 17:43:04 | #8810 (2)

*34041* Mír s Vámi všemi! *15154* *34041* *15154*| Předmět: RE: Těším se!
02.12.23 17:56:21 | #8811 (1)

V Bibli není že by jsme se měli s Bohem objímat :-)
Nevím s kým jsi se objímal :-)
A s kým se hodláš zase objímat :-)


 #8806 

| Předmět: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:11:20 | #8815 (2)

Opakuji Vám, Bible není ničím než souborem písemností! *4502*

Ale Bůh je Živý Bůh! Je skutečně naším Otcem... *33792*| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:30:59 | #8835 (3)

A jak to stihne se všemi se obejmout ?


 #8815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:37:40 | #8840 (4)

TATÍNEK NEBUDE VŠECHNY LIDI OBJÍMAT - navíc ho mnozí lidé spatří pouze ve zprávách! Do jeho blízkosti se dostane málokdo!!! Jasné? *6904*

Ovšem Ježíš tu už s námi zůstane, tam budete mít větší šanci podat mu ruku a omluvit se mu, že jste si ho naivně spletla se Světlonošem. *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:39:00 | #8841 (5)

😂😂😂😂😂😂😂😂😂


 #8840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:39:31 | #8843 (5)

Světlonoše z něho děláte vy :-)
To nevim co oni na to až se s nimi zase setkáte :-).


 #8840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:43:01 | #8848 (6)

Zj 22,5 A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného; nebo Pán Bůh je osvěcuje, a kralovati budou na věky věků.


 #8843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:44:07 | #8850 (6)

Budou zářit radostí... *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:47:12 | #8854 (7)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Neslušný příspěvek!


 #8850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším…
02.12.23 18:57:41 | #8869 (8)

Napadání, vulgarity...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 18:58:31 | #8872 (9)

No a co?


 #8869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 19:01:57 | #8873 (10)

Dostal jste zákaz psaní! To!!! A nyní i ten nechutný příspěvek v záhlaví ještě odstraním! *13842*| Předmět: RE: Těším se!
02.12.23 18:02:08 | #8814 (1)

A tak to proto Ti tak moc vadí že by měl být Bůh i rodu ženského že to by jsi se musel objímat se ženou ?


 #8806 

| Předmět: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:13:16 | #8817 (2)

Bůh je stále jenom Bůh!!! *34027*

Vaše ďábelská snaha o jeho "trans" přeměnu je hodně hnusná! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:15:07 | #8820 (3)

Když je bezpečná hlavní jak tu tvrdíš nemůže být trans 😂😂😂😂😂😂😂😂😂


 #8817 

| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:15:50 | #8821 (3)

Znáš vůbec vyznam slova trans???


 #8817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:18:50 | #8823 (4)

Ano, znám! Proč se ptáte? *34091*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:20:15 | #8826 (5)

Pokud nemá bůh tělo jak může být trans?


 #8823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:25:31 | #8829 (6)

Ale Bůh tělo má! *13842*

Máte to i v Bibli, i když při jejím čtení buďte obezřetný! Pokřtěným lidem pomáhal při její výrobě Satan!!! *6578*

(Cituji: "A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi.")| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:29:26 | #8833 (7)

Aha sedí po pravici, tedy se neobjímají :-)


 #8829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším…
02.12.23 18:39:30 | #8842 (8)

Omyl, v tomto okamžiku po pravici Tatínka neseděl... *4511*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 18:40:17 | #8844 (9)

V jakém okamžiku ?


 #8842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.12.23 18:47:59 | #8856 (10)

V okamžiku, když měl Tatínek v ruce tu knihu! *4502* (Nedělejte ze sebe hloupou!) *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Těším…
02.12.23 18:40:46 | #8845 (8)

A to objímání se děje většinou při shledání nebo loučení! Tak jako u lidí!!! *32618*| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:18:58 | #8824 (3)

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣­🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣


 #8817 

| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:28:37 | #8831 (3)

Eva je obraz a podoba Boha zrovna tak jako Adam a nevím že by byli trans :-).


 #8817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:48:24 | #8857 (4)
*2615*


| Předmět: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:14:11 | #8819 (2)

On se raději objímá s muži že?


1  
 #8814 

| Předmět: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:20:44 | #8827 (3)

Hrobníku, nemám Vaše deviantní sklony! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Těším se!
02.12.23 18:31:01 | #8836 (4)

😂😂😂😂😂😂😂 až na to že nejsem hrobník 😂😂😂😂😂😂😂


 #8827 

| Předmět: RE: Těším se!
02.12.23 18:13:15 | #8816 (1)

😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂­🤣😂🤣😂🤣😂😂


 #8806 

| Předmět:
02.12.23 17:03:55 | #8789

Dva andělé...
"Nestraším modlitbami, ani nevolím zaříkání
s tebou jsem klidná, když mě tvé oči chrání."
Já bála se tvých očí
že smrt po mě skočí.
"Zůstaň u mě, bez tebe se mi neštěstí stane
odejdeš-li, nebudou mě chránit tvé teplé dlaně."
Já bála se tvých rukou
že učiní mě smutnou.
"Jsem smutná, když mě lidi maj za temnou
jen má jediná radost je být stále s tebou."
Já bála se tě celého
že způsobíš mi něco strašného.
"Jsi věrec a říkáš: Bůh spasí děti své
Kristus pro nás přijde
však jinověrci pohrdne
a antikristy trest nemine."
Ale duše šeptá: On tě nespasí
hřích je přece tvůj
máš osud nádherný
pod rouškou temnoty v klidu stůj.
"Jsi posel pravdy od Boha
jsi můj hrdý anděl tam ze z hora."
Vždy jsem se tě příteli bála
když temnota noci na zemi sáhla.
Stmívá-li se a nabývá bledá noc
to antikristům narůstá temná moc.
A ten krásný život jde zase spát
když slunko naše se chystá vstát
Vždyť je to jedno
zda anděl boží či anděl padlý
však oba dva z nebe spadli.
( text ze starého deníku)
Hezký zasněžený večer vám všem. *13845* *30740*| Předmět: RE:
02.12.23 17:26:58 | #8805 (1)

*33770* Já důvěřuji Tatínkovi! Miluje nás!!! *30457*| Předmět: Mělník je zasněžený...
02.12.23 16:55:26 | #8786

Mělník je zasněžený a má to svůj bělostný půvab... *8865*

Dopoledne jsem byl na procházce, sněžilo, ale několik snímků přírody jsem udělal. U nás je to vzácnost, aby tu ležel sníh v takovém množství! Ovšem pro děti to bylo darem z nebe! Na kdejakém svahu bylo živo jako někde na horách! Vnímat tu dětskou radost ze života bylo zase darem od Boha pro mne! *5594*


1  

| Předmět:
02.12.23 12:47:13 | #8783

Háj hou haj hou hrobníci si pro človíčka jdou 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂| Předmět: RE:
02.12.23 16:47:04 | #8784 (1)

Jdou, jdou a jdou - cestou sami zahynou... *3456*
| Předmět:
02.12.23 12:44:58 | #8782

Jmenuji se zahrobnik clovickuv zahrobnik 😂😂😂😂😂😂😂😂👻👻👻👻👻👻👻👻👻👻| Předmět: RE:
02.12.23 17:03:20 | #8788 (1)
*35236* *33976* *17169* *33974* *33975*


| Předmět:
02.12.23 12:36:58 | #8778
smutná ale krááásnááá *33548* *1247*

1 1  

| Předmět: RE:
02.12.23 17:02:28 | #8787 (1)

*30812* *17748* *30815* Drahé Šárce z lásky Tatínek. *30812* *17748* *30815*


1