Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 608232x
Příspěvků:
31648

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
05.12.23 14:02:20 | #9730
*6873* *33102*


| Předmět: RE:
05.12.23 14:05:52 | #9735 (1)
*4502*


| Předmět: To, co řekl Bůh Kainovi, . . .
05.12.23 14:02:13 | #9729

To, co řekl Bůh Kainovi, platí pro nás všechny!!! *34003*

"Což nepřijmu i Tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po Tobě dychtit; Ty však máš nad ním vládnout." *13842*


1  

| Předmět:
05.12.23 14:01:58 | #9728

*5730* lalala *5730*| Předmět: RE:
05.12.23 14:05:06 | #9733 (1)
*29268*


| Předmět:
05.12.23 14:01:27 | #9727
*27179* *11809*


| Předmět: RE:
05.12.23 14:05:27 | #9734 (1)
*9388* *10342*


| Předmět:
05.12.23 14:00:59 | #9726

*6873* *6873* *6873* Tři démoni jdou v řadě za sebou zpívají si píseň hanebnou. *19768* Očima kouleji človíčka hledají do uší mu šeptají že je pomazaný lalalala.Leva pravá vpřed práva levá vzad cítit je tu pekelný smrad *27179* *33102*


1  

| Předmět: RE:
05.12.23 14:03:04 | #9731 (1)
  • *5925*| Předmět:
05.12.23 13:52:43 | #9722

Človíček nejlepší hosicek ⚠️☣️☢️| Předmět: RE:
05.12.23 14:03:40 | #9732 (1)
*33684*


| Předmět: RE: RE:
05.12.23 16:31:48 | #9740 (2)

Ale ano jsi ☢️☣️⚠️| Předmět: Bůh řekl ženě:
05.12.23 13:49:42 | #9715

*6574* Bůh řekl ženě:
"Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení,
budeš dychtit po svém muži, ale ON NAD TEBOU BUDE VLÁDNOUT."
(Bible, První Mojžíšova 3:16) *16360*| Předmět: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 13:50:54 | #9719 (1)

Ano ano❤️❤️❤️❤️❤️miluji tě ❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 13:53:12 | #9723 (1)

*3820* Ovšem paní "kroky" se snaží dosáhnout všemi prostředky toho, aby ona mohla vládnout mužům! *3840*| Předmět: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 16:52:58 | #9742 (2)

To by jsem nenaslouchal tomu co je v Bibli a asi tě to hodně moc štve že tomu co je v Bibli naslouchám dobře :-) ale Tobě zase až tak moc ne :-)


 #9723 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 18:07:43 | #9746 (3)

Jan 14
23„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. *10535* *6763* *27012* *25413*


 #9742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 18:44:59 | #9747 (4)

*15154* Náš Otec nás miluje a nepodmiňuje to zachováváním toho, co tu říkal Ježíš! A nepodmiňuje to ani zachováváním ZÁKONA JEHO VLASTNÍHO, který známe pod názvem "Desatero Božích přikázání"!!! *3521*

*15154* Náš Otec je milující Bůh!!! A kdo to popírá, ne-li ďábel a jeho služebníci a služebnice!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 18:50:24 | #9752 (5)

To docela chápu že by jste se s poslušnosti k Otci a jeho Slovu rád vyvlíknul :-) Ale ja ne :-).


 #9747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 19:15:19 | #9768 (6)

Jste zlá!!! Oproti Vám Tatínka MILUJI a poslouchám a pravý Ježíš je velmi poslušný také, když o jeho lásce a úctě k Tatínkovi snad nikdo nepochybuje! *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh řekl…
05.12.23 19:21:46 | #9774 (7)

Ona zlá nebude. Je to žena a tak musí mít poslední slovo:-)
Stejně jako v ráji. Když pozřeli plod poznání, řekla a co ten had, Adame?
Adam se na ní nechápavě podíval a řekl a co s ním?
Je také nahý?
Není.
Vysvlečeme ho, odvětila.
A od té doby hadi svlékají o samotě svou kůži, protože se bojí, že by jim zase někdo pomáhal:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
05.12.23 19:47:03 | #9795 (8)

Je Boží, je člověkem, ale snaží se být démonem! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
05.12.23 19:47:33 | #9796 (9)

Kdo to říká ten to je :-).


 #9795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 08:53:04 | #9827 (10)

Oproti Vám tu občas připouštím možnost, že i já jsem posedlý démonem nebo démony. *3456*

Ano, oproti Vám mi není upřímnost cizí, paní "kroky"! *2351*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 08:54:47 | #9829 (11)

Nic takového neexistuje, je to jen převlečená pýcha.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 09:33:41 | #9856 (12)

Proč soudíte ostatní podle sebe? *9391*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 10:01:51 | #9876 (13)

Neodsuzuji se za poznání, odsuzuji se za nepoznané.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 14:21:21 | #9960 (11)

Co sis to zase o mně vymyslels ?
Že na tebe nekydám to co ty na mně nemusí být o upřímnosti, se mírni ve svých projevech a je.


 #9827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 17:39:38 | #9966 (12)

To máte tak, pravý Ježíš jako slunce nevypadá! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 18:04:52 | #9978 (13)

Měl by mít klasické palestinské rysy, pokud se nenarodil jako Noe, podle Henocha - kudrnaté vlásky, červená a bílá pleť a modré oči, jako andělé.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 18:08:39 | #9982 (13)

Pavlovi z Tarzu se taky tak podobně stalo :
Skutky 9/3
Skutky 22/6
Skutky 26/13


 #9966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 14:31:16 | #9961 (11)

Ono je to taky od víry v co kdo věří :-).ty věříš v démony a tak máš démony :-).


 #9827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 17:36:55 | #9964 (12)

Ano, někdo Boha Otce svého osobně zná, a někdo si i o něm čte v Bibli a v mysli z něj dělá hospodinku. *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 18:07:57 | #9981 (13)

Bůh živých se skrze ženy projevuje žensky ale ty máš Boha jako modlu někde v nebesích a tak to nejsi schopen pobrat.


 #9964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 18:17:41 | #9983 (13)

Když Boha osobně znáš tak proč mu píšeš sem do diskuze ?
To si myslíš jako že tě tu čte ?


1  
 #9964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
06.12.23 06:54:49 | #9824 (9)

Je to žena a ráda si povídá a ráda povídá:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 07:57:50 | #9825 (10)

O Bibli :-).


 #9824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 08:03:02 | #9826 (11)

O Slovu Božím. z Bible, chodím i na FB tam je víc lidí kteří mají rádi Slovo Bož z Bible :-).


 #9825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.23 08:53:45 | #9828 (11)

No, to jenom tady:-)| Předmět: RE: RE: RE: Bůh řekl ženě:
05.12.23 18:45:55 | #9749 (3)

Lituji Vás, to ano! *3456*| Předmět:
05.12.23 13:49:12 | #9714

Človíčku panáčků já tě budu kolibati ❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE:
05.12.23 13:50:27 | #9717 (1)
*5530*


| Předmět: RE: RE:
05.12.23 13:51:31 | #9720 (2)

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘­😘😘😘😘😘😘😘😘| Předmět: RE: RE:
05.12.23 13:52:17 | #9721 (2)

☢️☣️⚠️| Předmět:
05.12.23 13:34:56 | #9703

Miluji človíčka Syna božího ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE:
05.12.23 13:36:31 | #9704 (1)

Co tak najednou? *4506*| Předmět: RE: RE:
05.12.23 13:50:11 | #9716 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nevhodný příspěvek!| Předmět:
05.12.23 13:34:33 | #9702

Clovicku miluji tě ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE:
05.12.23 13:37:01 | #9705 (1)

Až tak? *9388*| Předmět: RE: RE:
05.12.23 13:46:53 | #9711 (2)

Narodil se človíček veselme se ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍| Předmět: RE: RE: RE:
05.12.23 13:54:10 | #9725 (3)
*34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071*