Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854090x
Příspěvků:
43177

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
17.03.24 07:50:59 | #22644

*21952* *27179* Synunezbedny máte zase záchvaty *6980* Je to s Vámi těžké *27179*


1  

| Předmět: RE:
17.03.24 07:53:15 | #22648 (1)

*4502* Satane, nejsem Vaším synem!!! JSEM SYN BOŽÍ. *34027*


 #22644 


| Předmět:
17.03.24 07:49:35 | #22642
*20017*


| Předmět: RE:
17.03.24 07:52:16 | #22647 (1)

*4502* Důtku Vám dávám, Satane, jediným Spasitelem lidstva je Bůh Stvořitel a Otec náš, který kdysi omilostnil a vzkřísil našeho milovaného bratra a přítele Ježíše po jeho popravě! *34027*


 #22642 

| Předmět:
17.03.24 07:48:43 | #22640

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (J 1,29)


1  

| Předmět: RE:
17.03.24 07:50:01 | #22643 (1)
 • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #22640 

| Předmět: Před Bohem si jsme rovni.
17.03.24 07:43:53 | #22636

*16905* Před Bohem si jsme všichni rovni. *9507*| Předmět: RE: Před Bohem si jsme rovni.
17.03.24 07:46:29 | #22638 (1)

*4502* Pokřtění lidé nebudou ostatním lidem v Božím ráji vládnout! Obelhávají se marně!!! *27179*

*4502* A stejně tak nebude žádný muslim v Božím ráji "prznit" panny a ukájet tak svůj chtíč!!! *27179*


 #22636 


| Předmět:
17.03.24 07:40:18 | #22633

*6266* Citujete Zjevení Víte kdo je tím beránkem?| Předmět: RE:
17.03.24 07:41:53 | #22635 (1)

Vím, kdo jsem! *6552*


 #22633 

| Předmět: RE: RE:
17.03.24 07:44:12 | #22637 (2)

*3456* Chudák Ježíš *3456* Trošku opovážlivost vydávat se za někoho jiného Zeptejte se bratra Dobromila zda je to etické *27179*


 #22635 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.03.24 07:47:33 | #22639 (3)

*4502* Nevydávám se za Ježíše! JEŽÍŠ JE MÝM MILOVANÝM BRATREM A PŘÍTELEM. *27179*


 #22637 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.03.24 07:49:27 | #22641 (3)

Vaše neustálé lži, kterými se snažíte vyvolat dojem, že zneužívám jméno Ježíše jako Vy, Satane, jsou trapné!

 • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #22637 

| Předmět: My všichni máme jednoho Boha!
17.03.24 07:32:09 | #22629

*12694* MY VŠICHNI MÁME JEDNOHO BOHA! BOHA ŽIVÉHO A MILUJÍCÍHO. *34027*| Předmět: RE: My všichni máme jednoho Boha!
17.03.24 07:35:06 | #22630 (1)

*33792* ŽIVÝ BŮH MILUJE KAŽDÉHO ČLOVĚKA I CELÉ LIDSTVO! *33792*

*4502* "Věřící" lidé u něho nemají protekci, jak se často nadutě a pyšně navzájem obelhávají! Živý Bůh miluje i všechny lidí "nevěřící" a to se nikdy nezmění! *15154* *22063* *15154*


 #22629 

| Předmět: RE: RE: My všichni máme jednoho Boha!
17.03.24 07:36:27 | #22631 (2)

*34694* Ano, Živý Bůh je milujícím Tatínkem každého člověka od počátku! *34694*


 #22630 

| Předmět: RE: RE: RE: My všichni máme jednoho…
17.03.24 07:38:44 | #22632 (3)
*4585* *14586* *4585*

"Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni."

 • (Bible, Matouš 5:4) *4585*

 #22631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: My všichni máme jednoho…
17.03.24 07:41:14 | #22634 (4)
*33770* *3474* *4740* *33770*

"Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť ONI UZŘÍ BOHA STVOŘITELE A OTCE SVÉHO."

 • (Živé Slovo Boží) *33770*

 #22632 

| Předmět: SVATÝ JE BŮH OTEC NÁŠ!
17.03.24 07:15:19 | #22623

*33792* SVATÝ JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *33792*

"Svatý, svatý, svatý je Živý Bůh zástupů, celá země je plná jeho slávy."

 • (Izajáš 6:3) *3474* *4740*


| Předmět: RE: SVATÝ JE BŮH OTEC NÁŠ!
17.03.24 07:19:01 | #22624 (1)
*33792*

"Svatý, svatý, svatý Živý Bůh, Bůh všemohoucí, ten, který byl a který jest a který přichází."

 • (Zjevení Janovo 4:8)

 #22623 

| Předmět: RE: RE: SVATÝ JE BŮH OTEC NÁŠ!
17.03.24 07:21:38 | #22625 (2)
*35292* *33792* *35292*

"Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť Ty jsi stvořil všechno a Tvou vůlí všechno povstalo a jest."

 • (Zjevení Janovo 4:11)

 #22624 

| Předmět: RE: RE: RE: SVATÝ JE BŮH OTEC NÁŠ!
17.03.24 07:24:57 | #22626 (3)

*26721* A volali velikým hlasem: *26721*

"Díky Spasiteli, BOHU NAŠEMU, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

 • (Zjevení Janovo 7:10) *34027*

 #22625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: SVATÝ JE BŮH OTEC NÁŠ!
17.03.24 07:28:48 | #22627 (4)
*15154* *35292* *15154*

"Dobrořečíme Tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl,
že ses chopil veliké moci, KTERÁ TI NÁLEŽÍ, A UJAL SES VLÁDY."

 • (Zjevení Janovo 11:17) *35292*

 #22626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: SVATÝ JE BŮH OTEC…
17.03.24 07:30:39 | #22628 (5)

*33792* ANO, SPASENÍ, SLÁVA I MOC PATŘILA A PATŘÍ BOHU STVOŘITELI A OTCI NAŠEMU. *33792*


 #22627 

| Předmět: Ten den se blíží...
17.03.24 07:05:17 | #22621

*6904* Ten den se blíží. . .

"V onen den bude výhonek Živého Boha chloubou a slávou,
plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli."

 • (Izajáš 4:2)


| Předmět: RE: Ten den se blíží...
17.03.24 07:12:21 | #22622 (1)

*4502* ALE POZOR !!!

*4502* "Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo,
kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,
kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!"

*4502* "Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou."

*4502* "Běda bohatýrům zdatným v pití vína, mužům udatným v míchání opojných nápojů,
těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost."

 • (Izajáš 5:20-23)

 #22621 

| Předmět: Jsme lidmi.
17.03.24 06:57:37 | #22617

*33770* Jsme lidmi. Jsme Božími lidmi. Jsme Synové a Dcery Boží. *6904*

 • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Jsme lidmi.
17.03.24 06:59:26 | #22618 (1)

*8734* Radujme se ze života! Je tu nový Boží den! *8734*

*8734* DEN LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ NAŠEHO TATÍNKA. *8734*

 • *8734* *22063* *8734*

 #22617 

| Předmět: RE: RE: Jsme lidmi.
17.03.24 07:00:18 | #22619 (2)

*33792* BŮH NÁS MILUJE. *33792*


 #22618 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidmi.
17.03.24 07:01:53 | #22620 (3)

*8734* A ČLOVÍČEK Z TOHO MÁ RADOST, že nás Tatínek miluje! *6084*


 #22619 


| Předmět: SLOVO BOŽÍ.
17.03.24 06:55:27 | #22616

SLOVO ŽIVÉHO BOHA.

Pojďte, projednejme to spolu, praví Živý Bůh.
I kdyby Vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh,
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

 • (Izajáš 1:18-19)