Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 844819x
Příspěvků:
42605

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 07:42:57 | #22838

(Bible, Jóel 2:18)

*35292* Horlivě se ujme Živý Bůh své země a se svým lidem bude mít soucit. *33792*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 07:49:38 | #22839 (1)

(Bible, Jóel 2:12-13) *34027*

*15154* Nyní tedy, je výrok Živého Boha, NAVRAŤTE SE KE MNĚ CELÝM SRDCEM, v postu, pláči a nářku.
Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Živému Bohu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. *15154*

(Živé Slovo Boží) *34027*


 #22838 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 07:55:43 | #22841 (2)

*12694* Lidé, připravte se na setkání se svým Bohem!!! *12694*

*12694* Připravte se na osobní setkání s Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva! *12694*

*12694* Jsi "žid"? Připrav se! Jsi "židovka"? Připrav se! Jsi "křesťan"? Připrav se! Jsi "křesťanka"? Připrav se! Jsi "muslim"? Připrav se! Jsi "muslimka"? Připrav se! JSI ČLOVĚKEM? PŘIPRAV SE. *12694*


 #22839 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 07:59:22 | #22842 (3)

*4502* Hledejte dobro a ne zlo! Konejte dobro a ne zlo! Milujte dobro a ne zlo! Amen. *34027*


 #22841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 08:01:00 | #22843 (4)

*12694* Žijte v lásce a úctě k Bohu, bratři a sestry, žijte v lásce a úctě k našemu Tatínkovi. *12694*


 #22842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Jóel 2:18)
18.03.24 08:02:04 | #22844 (5)
  • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #22843 

| Předmět: Otče!
18.03.24 07:28:29 | #22837

*15154* Otče!

*15154* Lásko moje!

*15154* Tatínku můj milovaný!

*12694* TY JSI NÁŠ JEDINÝ ŽIVÝ BŮH - TY JSI NÁŠ PANOVNÍK I SPASITEL.

*12694* Kromě Tebe žádný spasitel není! Ty jediný jsi nám vše oznamoval a oznamuješ a Ty jediný nás jistě všechny zachráníš! Důvěřuji Ti, Tatínku můj milovaný, a miluji Tě, Lásko moje!

*12694* TY JSI NAŠÍ ŽIVOU A OŽIVUJÍCÍ LÁSKOU - TY JSI NAŠÍM MILUJÍCÍM TATÍNKEM.

  • *34027*


| Předmět: Ano, já prosím Boha!
18.03.24 07:13:30 | #22832

*3122* Ano, já Boha Stvořitele a Otce lidstva prosím! *3122*

*5653* Nepřeji si potrestání viníků, přeji si jejich omilostnění a morální i psychické uzdravení! *3467*

  • *3456* *22971* *14586*


| Předmět: RE: Ano, já prosím Boha!
18.03.24 07:14:48 | #22833 (1)

*16266* PŘEJI MILOST A AMNESTII LIDEM VŠEM. *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #22832 

| Předmět: RE: RE: Ano, já prosím Boha!
18.03.24 07:16:23 | #22834 (2)

*3467* Na planetě Zemi PEKLO nepotřebujeme!!! *5653*

  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #22833 

| Předmět: RE: Ano, já prosím Boha!
18.03.24 07:20:04 | #22835 (1)

*4511* Neznám důvod, proč by všichni lidí nemohli být láskyplní, mírumilovní, zdraví a šťastní!!! *4511*


 #22832 

| Předmět: RE: RE: Ano, já prosím Boha!
18.03.24 07:21:02 | #22836 (2)

*12694* LÁSKA "SLUŠÍ" KAŽDÉMU ČLOVĚKU. *12694*


1  
 #22835 

| Předmět: Prosím!
18.03.24 06:56:34 | #22830

*14586* Prosím Tatínka, našeho jediného Živého Boha, Panovníka a Spasitele, aby byli všichni lidé na celém světě láskyplní, mírumilovní, zdraví, usměvaví a šťastní! *34027*| Předmět: RE: Prosím!
18.03.24 06:57:46 | #22831 (1)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #22830 

| Předmět: RE: Prosím!
18.03.24 08:20:52 | #22849 (1)

Tak tomu ale nikdy nebude, to ani v bibli není nikde slíbeno, nebo i jen naznačeno, že tomu může být, že budou všichni lidé mírumilovní, atd. To by člověk zase okamžitě zpychnul, protože by zjistil, že nepotřebuje boha a bylo by šmahem tisíckrát hůř naopak! *27179*
Kdepak hochu...to by opravdu nešlo a bylo by to v rozporu s božím slovem, řekl bych.


 #22830 

| Předmět: RE: RE: Prosím!
18.03.24 08:24:40 | #22850 (2)

Pravdou ovšem taky je, že o to máme všichni usilovat, aby všichni jsme byli ti hodní, mírumilovní, poctiví, atd, atd. Taky je pravdou, že naší lidskou silou a vůlí k tomu nikdy nikdo nemůže dojít. Jaká je k tomu jediná cesta, víme, že, tady ale nebudeme házet ony biblické perly sviním, chrochtajícím a šmejdícím okolo :)


 #22849 

| Předmět: RE: RE: RE: Prosím!
18.03.24 08:54:37 | #22852 (3)

*16266* PŘEJME SPÁSU A MILOST LIDEM VŠEM. ANO!? *16266*


 #22850 

| Předmět: RE: RE: Prosím!
18.03.24 08:53:42 | #22851 (2)

Jde o to, jestli vnímáte Boha jako láskyplného, milosrdného a slitovného Otce lidstva! *34027*

P.S. My ani netušíme, jaké DOBRO pro nás Tatínek do budoucna přichystal. (Kdyby to oznámil v Bibli, nebylo by to už milým a úžasným překvapením! To by bylo stejné, jako kdyby rodiče dětem předem oznámili, co dostanou pod stromeček!) A mimochodem, láskyplní lidé nemohou zpychnout, pakliže budeme úplně všichni láskyplní. *3775*


 #22849 

| Předmět: Chci věřit!
18.03.24 06:42:13 | #22825

*14586* Chci věřit, že si Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš konečně "KAJÍCNĚ" uvědomí, že to byl On, kdo stvořil strom poznání dobrého a zlého a že to učinil záměrně!!! *35060*

*33684* Já Tatínkovi neupírám právo dělat si, co se mu zlíbí! ON TO PRÁVO MÁ V CELÉM VESMÍRU. Ale přece jen, co je moc, to je moc! TOHO BOLESTNÉHO UTRPENÍ TU UŽ BYLO DOST A DOST. *14586*

  • *14586* *22971* *14586*


| Předmět: RE: Chci věřit!
18.03.24 06:46:58 | #22826 (1)

*14586* Ptám se: "A co děti? Mohou si všechny děti na celém světě bezstarostně hrát?" *14586*

*14586* "Nemají mnohé děti velmi často žízeň, hlad a ukrutný strach?" *14586*

*14586* "A nejsou mnohé děti nemocné nebo zmrzačené?" *14586*

  • *3456*

 #22825 

| Předmět: RE: RE: Chci věřit!
18.03.24 06:48:22 | #22827 (2)

*14586* Ano, mám vinu! Převelikou vinu! A neskrývám to, Tatínku můj milovaný... *14586*


 #22826 

| Předmět: RE: RE: RE: Chci věřit!
18.03.24 06:51:45 | #22828 (3)

*14586* *6578* *14586* Má je vina vin! Neexistuje přestupek, přečin nebo zločin, který by se nestal mou vinou! Vím to, a "štve" mě to!!! Trápí mě to!!! Ne neustále, to přiznávám, ale občas mě to hodně bolí... *14586*


 #22827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chci věřit!
18.03.24 06:52:21 | #22829 (4)
  • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #22828 

| Předmět: Lásku, mír a zdraví!
18.03.24 06:29:31 | #22821

*33770* Lásku, mír a zdraví lidem všem! *6904*


1  

| Předmět: RE: Lásku, mír a zdraví!
18.03.24 06:30:44 | #22822 (1)

*15154* *22971* *15154* Lásku, mír a zdraví lidem všem, Tatínku můj milovaný! *14586* *3456* *14586*


 #22821 

| Předmět: RE: RE: Lásku, mír a zdraví!
18.03.24 06:32:32 | #22823 (2)

*3122* *22971* *3122* *22971* *3122* Kéž jsou všichni lidé láskyplní a mírumilovní, Otče můj milovaný! *15154*


 #22822 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku, mír a zdraví!
18.03.24 06:35:05 | #22824 (3)

*33692* *15154* *22971* *15154* *33692* Kéž je na planetě Zemi celosvětový mír pro šťastný život láskyplného lidstva na všech místech, kde lidé žijí, Tatínku můj milovaný! *3122* *34089*


 #22823 

| Předmět: Kéž Bůh odpustí lidem všem!
18.03.24 06:14:26 | #22813

*12694* Kéž Bůh odpustí lidem všem! *12694*

*15154* *22971* *15154* A kéž Bůh Stvořitel a Otec náš morálně a psychicky uzdraví všechny agresivní a sadistické psychopaty, kteří rozpoutali a vedou bratrovražedné války, kde umírají tisíce mužů, žen i dětí! *3122*| Předmět: RE: Kéž Bůh odpustí lidem všem!
18.03.24 06:15:20 | #22814 (1)

*14586* Prosme Otce o celosvětový mír! *14586* *3122* *3456*


 #22813 

| Předmět: RE: RE: Kéž Bůh odpustí lidem všem!
18.03.24 06:16:21 | #22815 (2)

*15154* *22971* *15154* MODLEME SE, ABY BŮH TEN ZÁZRAK UČINIL. *3122*


 #22814 

| Předmět: RE: RE: RE: Kéž Bůh odpustí lidem všem!
18.03.24 06:19:26 | #22816 (3)

*14586* Prosme Tatínka, aby morálně i psychicky uzdravil všechny zločince na celém světě, aby už nikde a nikdy nemělo ZLO moc nad člověkem a lidstvem! *15154* *22971* *15154*


 #22815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kéž Bůh odpustí lidem…
18.03.24 06:20:18 | #22817 (4)

*15154* *22971* *15154* Přejme si celosvětový mír! *34027*


 #22816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kéž Bůh odpustí…
18.03.24 06:22:37 | #22818 (5)

(Výrobci zbraní mohou vyrábět rýče a motyčky pro lidi, kteří budou sázet stromy a keře pro uzdravení přírody.)

  • *34866* *34866* *29742* *9540* *29742* *34866* *34866*

 #22817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kéž Bůh odpustí…
18.03.24 06:24:11 | #22819 (6)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #22818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kéž Bůh…
18.03.24 06:28:07 | #22820 (7)

*16266* *3122* *16266* Modleme se k Živému Bohu a prosme Živého Boha, aby každého člověka i celé lidstvo morálně, psychicky a fyzicky uzdravil, jak nám slíbil. ABY TO UDĚLAL KVŮLI SOBĚ SAMÉMU, protože my lidé jsme veskrze hříšní a výjimek je mezi námi minimálně! *14586* *3456* *14586*


 #22819 


| Předmět: Dobré ráno!
18.03.24 06:05:25 | #22810

*3596* Dobré ráno! *4436*

Jdete-li ven, potom se teple oblékněte, je tam zatím chladno! *29334*


1  

| Předmět: RE: Dobré ráno!
18.03.24 06:06:44 | #22811 (1)

*4585* Přeji Vám láskyplný den bez problémů! *30383* *4437* *30383*


1  
 #22810 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
18.03.24 06:08:54 | #22812 (2)

*3474* *4740* Přeji Vám radost ze života a zdraví! *4740* *3474*


1  
 #22811 

| Předmět:
17.03.24 18:25:12 | #22807
*20859* *20859*


| Předmět: RE:
17.03.24 18:45:02 | #22809 (1)
*3074* *3074*

 #22807 

| Předmět:
17.03.24 18:24:42 | #22806

3 Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. 4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly. Budoucnost je dána *6266*| Předmět: RE:
17.03.24 18:44:28 | #22808 (1)

*34027* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš se mezi nás OSOBNĚ vrátí! Nebude tu sice napořád, ale bude se mezi nás OSOBNĚ vracet mnohem častěji než v současnosti. *34027*


 #22806