Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 842662x
Příspěvků:
42525

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.03.24 09:38:21 | #23517

Matouš 6:5-6 B21
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.| Předmět: RE:
21.03.24 10:07:18 | #23522 (1)

(Matouš 15:7-9)

*4502* Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:

 • "Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;

marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými."

(Živé Slovo Boží) *14586*


 #23517 


| Předmět:
21.03.24 09:14:01 | #23516

*35387* přeji, obzvlášť clovíčkovi . *16217*


2  

| Předmět: RE:
21.03.24 09:59:56 | #23520 (1)

Děkuji! *5519*


 #23516 


| Předmět: PŘEJME MÍR CELÉMU LIDSTVU.
21.03.24 07:04:42 | #23507

*12694* PŘEJME MÍR CELÉMU LIDSTVU. *12694*| Předmět: RE: PŘEJME MÍR CELÉMU LIDSTVU.
21.03.24 07:05:34 | #23508 (1)

*12694* PŘEJME LÁSKYPLNÝ ŽIVOT KAŽDÉMU ČLOVĚKU. *12694*


 #23507 

| Předmět: RE: RE: PŘEJME MÍR CELÉMU LIDSTVU.
21.03.24 07:06:39 | #23509 (2)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #23508 

| Předmět: RE: RE: RE: PŘEJME MÍR CELÉMU LIDSTVU.
21.03.24 07:08:17 | #23510 (3)

*3122* A modleme se k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva, který jediný ten zázrak může učinit! *3122*


 #23509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PŘEJME MÍR CELÉMU…
21.03.24 07:13:35 | #23511 (4)

*15154* *22971* *15154* Prosme Tatínka, aby nás morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. *22971*


 #23510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PŘEJME MÍR CELÉMU…
21.03.24 07:15:04 | #23512 (5)

*15154* *22971* *15154* Prosme Živého Boha, Boha svého jediného, o milost pro všechny lidi. *22971*


 #23511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PŘEJME MÍR…
21.03.24 07:16:09 | #23513 (6)

*22971* Prosme! *22971* Prosme! *22971* A prosme! *22971*

 • *15154* *3122* *15154*

 #23512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PŘEJME MÍR…
21.03.24 07:17:21 | #23514 (7)
*4670* *4670* *4670* *23658* *4670* *4670* *4670*

 #23513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PŘEJME…
21.03.24 07:18:12 | #23515 (8)
*3775* *24574* *3775* *24574* *3775* *24574* *3775*

 #23514 

| Předmět: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:48:01 | #23496

*3122* Lásku, mír a zdraví všem lidem! *22971*| Předmět: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:49:00 | #23497 (1)

*14586* KONEC VŠEM VÁLKÁM ROZPOUTANÝM PSYCHOPATY A SADISTY!!! *3456*


 #23496 

| Předmět: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:50:49 | #23498 (2)

(Láskyplní a mírumilovní lidé války nerozpoutávají!!!) *33684*


 #23497 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:52:12 | #23499 (3)

*6578* ZABÍJENÍ A VRAŽDĚNÍ LIDÍ JE ZLO! *6578* ZLO PŘÍMO ĎÁBELSKÉ! *6578*


 #23498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:54:45 | #23500 (4)

*7266* LIDSKÁ KRUTOST OZBROJENÝCH PSYCHOPATŮ JE UŽ DÁVNO ZNÁMÁ!!! *7266*


 #23499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lásku a mír všem…
21.03.24 06:55:15 | #23501 (5)
 • *14586* *3456* *14586* *3456* *14586* *3456* *14586*

 #23500 

| Předmět: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:57:14 | #23502 (1)

*15154* *12694* *15154* Všichni lidé by měli mít možnost žít v lásce, míru a ve zdraví! *22063*


 #23496 

| Předmět: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:58:53 | #23503 (2)

*3122* Otče! Tatínku můj milovaný! Smiluj se nad námi všemi, prosím! Děkuji Ti. *3122*

 • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #23502 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 06:59:27 | #23504 (3)

*34027* MÍR S VÁMI VŠEMI. *34027*


 #23503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lásku a mír všem lidem!
21.03.24 07:01:55 | #23505 (4)

*33792* LÁSKU, MÍR A ZDRAVÍ VÁM VŠEM, BOHU MILÍ A BOHEM MILOVANÍ LIDÉ. *33792*

 • *12694* *15154* *2351* *15154* *12694*

 #23504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lásku a mír všem…
21.03.24 07:03:19 | #23506 (5)
 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #23505 

| Předmět: Lidé!
21.03.24 02:19:19 | #23481

Lidé! *6904*

Bůh nás miluje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Lidé!
21.03.24 02:20:51 | #23482 (1)
*34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071*

 #23481 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
21.03.24 02:21:58 | #23483 (2)

*15154* *22063* *15154* Bůh Stvořitel a Otec náš nás moc a moc miluje! *429*


 #23482 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:26:10 | #23484 (3)

*12694* I proto Tatínka prosím o milost pro celé lidstvo! Ano, i proto. . . *12694*

 • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #23483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:27:36 | #23485 (4)

*12694* *22971* *12694* Toužím, aby se všichni lidé měli rádi! *12694* *3122* *12694*


 #23484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:29:17 | #23486 (5)

*13842* Bůh Stvořitel a Otec náš tu moc má, aby i z psychopatů udělal láskyplné a mírumilovné lidi! *34027*


 #23485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:31:44 | #23487 (6)

*13842* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš má tu moc, aby ze všech pokrytců a zločinců udělal lidi hodné, citlivé a milující! *34027*


 #23486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:34:58 | #23488 (7)

*13842* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš může udělat dobré lidi i z psychopatů, kteří sní o kariéře brutálních a nelítostných sériových vrahů!!! BŮH OTEC NÁŠ JE VŠEMOCNÝ A VŠEMOHOUCÍ. *13842*


 #23487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
21.03.24 06:38:57 | #23489 (8)

*15154* *22971* *15154* A já se od srdce modlím, aby Bůh morálně a psychicky uzdravil všechny lidi, kteří sní o kariéře zločinců!!! Je jich hodně mezi lidmi!!! A mne to trápí. . . *14586* *3456* *14586*


 #23488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:39:39 | #23490 (9)
 • *12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #23489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:42:00 | #23491 (9)

*13842* Ano, jen Bůh může celé lidstvo morálně a psychicky uzdravit. *13842*


 #23489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:44:22 | #23492 (10)

*12216* Tuto moc má skutečně pouze Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *6904*


 #23491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:44:56 | #23493 (11)
*12216* *12694* *15154* *2351* *15154* *12694* *12216*

 #23492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:46:00 | #23494 (12)

*3122* *22971* *3122* *22971* *3122* *22971* *3122* Modleme se k Otci! A prosme ho. . .


 #23493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.24 06:46:46 | #23495 (13)

*33792* Bůh zázraky umí! *33792*


 #23494 

| Předmět: Lidé, milujme Boha Otce svého!
21.03.24 02:14:14 | #23478

*15154* *3122* *15154* Lidé, milujme Boha Otce svého! Děkuji Vám! *34027*| Předmět: RE: Lidé, milujme Boha Otce svého!
21.03.24 02:15:35 | #23479 (1)

*15154* *30457* *15154* Bůh Stvořitel a Otec náš je naším milujícím Tatínkem. *2351*


 #23478 

| Předmět: RE: RE: Lidé, milujme Boha Otce svého!
21.03.24 02:17:07 | #23480 (2)

*12694* Od našeho Otce pochází veškeré dobro, které tak radostně vnímáme! *12694*

 • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #23479 

| Předmět: Ty jsi náš jediný Bůh, Otče!
21.03.24 02:10:22 | #23474

*12694* Ty jsi náš jediný Živý Bůh, Otče! *34027*

*12694* A Ježíš, který žije u Tebe v nebi, je naším milovaným bratrem a přítelem. *34027*

*12694* Všichni lidé, které jsi stvořil, jsou našimi milovanými bratry a sestrami, Tatínku můj milovaný! *34027*| Předmět: RE: Ty jsi náš jediný Bůh, Otče!
21.03.24 02:11:26 | #23475 (1)

*34694* Jsme velká rodina!!! *13293*


 #23474 

| Předmět: RE: RE: Ty jsi náš jediný Bůh, Otče!
21.03.24 02:12:34 | #23476 (2)
 • *34089* Děkuji Ti! *34089* Miluji Tě! *34089*

 #23475 

| Předmět: RE: RE: RE: Ty jsi náš jediný Bůh, Otče!
21.03.24 02:12:50 | #23477 (3)
*6084*

 #23476 

| Předmět: Otče! Lásko naše...
21.03.24 01:59:26 | #23470

*30457* Otče! Lásko naše... *34027*

*30457* Tato diskuze je zasvěcena Tobě! *34027*

*30457* Tato diskuze vyjadřuje i náš vděk za Tvé láskyplné dary... *34027*| Předmět: RE: Otče! Lásko naše...
21.03.24 02:02:17 | #23471 (1)

*12694* Ty jsi náš Bůh!

*12694* Ty jsi náš jediný Živý Bůh!

*12694* Ty jsi naším Stvořitelem, Otcem i Panovníkem!

*12694* Ty jediný jsi naším Spasitelem a naší ŽIVOU LÁSKOU...

 • Miluji Tě! *12694* *22063* *12694*

 #23470 

| Předmět: RE: RE: Otče! Lásko naše...
21.03.24 02:04:00 | #23472 (2)

*16266* Ty zkoumáš srdce každého z nás!

*16266* A já vím, Tatínku můj milovaný, že máš zalíbení v přímosti.

 • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #23471 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče! Lásko naše...
21.03.24 02:07:14 | #23473 (3)

*14586* Omlouvám se Ti, Lásko moje, za toho zlotřilého psychopata, který se tu tak zle chová, a prosím Tě, abys ho morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. *3456* Děkuji Ti, že to učiníš. *14586*

 • *14586* *3122* *3456*

 #23472 

| Předmět: Bůh nás miluje i dnes!
21.03.24 01:47:40 | #23465

*4919* Bůh Stvořitel a Otec náš nás miluje i dnes! *16217*| Předmět: RE: Bůh nás miluje i dnes!
21.03.24 01:51:20 | #23466 (1)

*34091* A přiznejme si, že to je obdivuhodné vzhledem k tomu, jaké mezilidské vztahy mezi námi jsou! *33902*


 #23465 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
21.03.24 01:53:46 | #23467 (2)

*33770* Požehnaný jsi, Otče náš milovaný, od počátku bytí až na věky věků! *34027*


 #23466 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
21.03.24 01:55:19 | #23468 (3)

*12694* Ty jsi ŽIVOU LÁSKOU pro každé dítě, pro každou ženu i pro každého muže! *12694*


 #23467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
21.03.24 01:56:17 | #23469 (4)

*33770* Ano, Tatínku můj milovaný, Ty jsi ŽIVOU LÁSKOU pro celé lidstvo! *6904*


 #23468 

| Předmět: Hezký den! Lidem všem!
21.03.24 01:39:42 | #23464

*17063* Hezký den! Lidem všem! *34694*