Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 868247x
Příspěvků:
43750

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Otče! Miluji Tě!
06.05.24 15:04:44 | #31314

*30457* Otče! Miluji Tě! *34027*| Předmět: RE: Otče! Miluji Tě!
06.05.24 15:05:27 | #31315 (1)

*30457* Tatínku! Mám Tě moc a moc rád. *34027*


 #31314 

| Předmět: RE: RE: Otče! Miluji Tě!
06.05.24 15:06:20 | #31316 (2)

*30457* TY JSI MOU LÁSKOU I LÁSKOU NÁS VŠECH LIDÍ. *34027*


 #31315 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče! Miluji Tě!
06.05.24 15:06:56 | #31317 (3)
 • *12694* *22063* *12694*

 #31316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče! Miluji Tě!
06.05.24 15:07:50 | #31319 (4)
*15154* *12694* *15154* *22063* *15154* *12694* *15154*

 #31317 

| Předmět: Dobrořeč, má duše, Živému Bohu!
06.05.24 14:59:34 | #31309

*33770* Dobrořeč, má duše, Živému Bohu! *6904*| Předmět: RE: Dobrořeč, má duše, Živému Bohu!
06.05.24 15:00:26 | #31310 (1)

*33770* Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě. . . *6904*


 #31309 

| Předmět: RE: RE: Dobrořeč, má duše, Živému Bohu!
06.05.24 15:01:40 | #31311 (2)

*33770* Ty jsi můj a náš jediný Živý Bůh! *6904* Ty jsi můj a náš jediný Panovník! *6904*


 #31310 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobrořeč, má duše, Živému…
06.05.24 15:02:29 | #31312 (3)

*15154* *22063* *15154* Děkuji Ti! *15154* *22063* *15154*


 #31311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobrořeč, má duše,…
06.05.24 15:03:32 | #31313 (4)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #31312 

| Předmět:
06.05.24 14:49:35 | #31305
*964* *964* *964*
*2351*
*265*


| Předmět: RE:
06.05.24 14:58:12 | #31308 (1)

*6904* Milosrdenství Živého Boha, našeho milujícího Otce, je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. *6904*

 • (Bible, Žalm 103:17-18)

 #31305 


| Předmět: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:38:02 | #31300

*15154* *22063* *15154* Dobrořeč, má duše, Živému Bohu, celé nitro mé jeho svatému jménu! (103:1)| Předmět: RE: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:39:39 | #31301 (1)

*15154* *22063* *15154* Dobrořeč, má duše, Živému Bohu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (103:2)


 #31300 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:43:16 | #31302 (2)

*15154* *22063* *15154* On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě milosrdenstvím a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. (Žalm 103:3-5)


 #31301 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:44:57 | #31303 (3)

*15154* *429* *15154* Živý Bůh zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným! (103:6)


 #31302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:47:58 | #31304 (4)

*15154* *35292* *15154* Živý Bůh je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;
nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. *33684* (Žalm 103:8-9)


 #31303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm 103)
06.05.24 14:50:09 | #31306 (5)

*15154* *17054* *15154* Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. (103:10)


 #31304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Žalm…
06.05.24 14:53:20 | #31307 (6)

*15154* *429* *15154* Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Živý Bůh nad těmi, kdo se ho bojí.
On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. (Bible, Žalm 103:13-14)


 #31306 

| Předmět: Radujme se!
06.05.24 14:31:31 | #31296

*12216* Radujme se! *2351*| Předmět: RE: Radujme se!
06.05.24 14:32:13 | #31297 (1)
 • *12694* *15154* *6084* *15154* *12694*

 #31296 

| Předmět: RE: RE: Radujme se!
06.05.24 14:34:12 | #31298 (2)

*12216* Radujme se, že nad námi Bůh Stvořitel a Otec náš láskyplně bdí. *2351*


 #31297 

| Předmět: RE: RE: RE: Radujme se!
06.05.24 14:34:45 | #31299 (3)
 • *12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #31298 

| Předmět: Klaním se před Otcem!
06.05.24 14:21:37 | #31288

*30457* Klaním se před Otcem!

*30457* Pravím: "Komu čest, tomu čest!"

*30457* A Bůh Stvořitel a Otec náš si mou chválu zaslouží!| Předmět: RE: Klaním se před Otcem!
06.05.24 14:23:05 | #31289 (1)

*6904* Tatínkovy činy jsou chvályhodné ve všech ohledech! *13842*


 #31288 

| Předmět: RE: RE: Klaním se před Otcem!
06.05.24 14:24:40 | #31290 (2)

*6904* Tatínkovo milosrdenství je vyhlášené a nepopiratelné! *13842*


 #31289 

| Předmět: RE: RE: RE: Klaním se před Otcem!
06.05.24 14:25:50 | #31291 (3)

*6904* A já jsem Tatínkovi moc a moc vděčný, že nad námi drží ochrannou ruku! *34027*


 #31290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klaním se před Otcem!
06.05.24 14:26:42 | #31292 (4)

*6904* Navíc!!! Kdyby nikdo, tak On nás skutečně miluje! *33792*


 #31291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klaním se před…
06.05.24 14:27:24 | #31293 (5)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #31292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klaním se před…
06.05.24 14:29:23 | #31294 (6)

*6904* Otcovo Boží požehnání je věčné! *6904*


 #31293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Klaním se…
06.05.24 14:30:43 | #31295 (7)

*15154* *22063* *15154* BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH. *33770*


 #31294 

| Předmět: Mým Pánem je Stvořitel a Otec můj!
06.05.24 10:23:24 | #31284

*12694* Mým Pánem i Bohem je pouze Stvořitel a Otec můj! *12694*| Předmět: RE: Mým Pánem je Stvořitel a Otec můj!
06.05.24 10:24:51 | #31285 (1)

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš je naším jediným Panovníkem a Spasitelem! *12694*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #31284 

| Předmět: RE: RE: Mým Pánem je Stvořitel a Otec…
06.05.24 10:26:03 | #31286 (2)

*33792* BŮH NEBYL A NENÍ ČLOVĚKEM. *33792*


 #31285 

| Předmět: RE: RE: RE: Mým Pánem je Stvořitel a…
06.05.24 10:28:06 | #31287 (3)

*12216* BŮH JE BŮH A VÍCE BOHŮ VE VESMÍRU NENÍ. *2351*

 • *33792* *33792* *33792* *33792* *33792*

 #31286 

| Předmět:
06.05.24 10:15:16 | #31280
*2351*
*265* *265*
*17251* *17251* *17251*


| Předmět: RE:
06.05.24 10:18:35 | #31282 (1)

*4502* I Vám Bůh Stvořitel a Otec náš shovívavě praví:

"Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já." *4502*

 • (Bible, Izajáš 46:9)

 #31280 

| Předmět: RE: RE:
06.05.24 10:21:40 | #31283 (2)

*8734* A pro Človíčka Tatínek jediným Živým Bohem a Spasitelem je!!! *8734*

*8734* Jediným Živým Bohem a Spasitelem je i pro Ježíše a Muhammada!!! *8734*


 #31282 

| Předmět: Nebojte se!
06.05.24 10:07:00 | #31278

*10736* Nebojte se!

*30457* Bůh Stvořitel a Otec náš pravil i toto:

"JÁ, JÁ SÁM VYMAŽU KVŮLI SOBĚ TVOJE NEVĚRNOSTI, NA TVÉ HŘÍCHY NEVZPOMENU."

 • (Bible, Izajáš 43:25) *6904*


| Předmět: RE: Nebojte se!
06.05.24 10:10:21 | #31279 (1)

*4502* A pozor, čtěte následující slova pozorně! Živý Bůh pravil i toto:

"Já jsem první i poslední, KROMĚ MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ." *4502*

 • (Bible, Izajáš 44:6)

 #31278 

| Předmět: RE: RE: Nebojte se!
06.05.24 10:15:29 | #31281 (2)

*30457* "Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a Spasitel není mimo mne."

*33770* "Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ."

 • (Bible, Izajáš 45:21-22) *6904*

 #31279 

| Předmět: (Bible)
06.05.24 09:57:40 | #31275

*16360* (Bible, Izajáš 33:22)

*3596* ŽIVÝ BŮH JE NÁŠ (SPRAVEDLIVÝ) SOUDCE,

*3596* ŽIVÝ BŮH JE NÁŠ (MOUDRÝ) ZÁKONODÁRCE,

*3596* ŽIVÝ BŮH JE NÁŠ KRÁL, ON NÁS SPASÍ.

*34041* P.S.

Ano, Tatínek nás spasí! Miluje nás!!! *34027*| Předmět: RE: (Bible)
06.05.24 10:00:34 | #31276 (1)

*33770* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš je a bude naším Spasitelem navzdory lžím pokřtěných lidí! *6904*


 #31275 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
06.05.24 10:03:05 | #31277 (2)

*12694* Tatínek pravil:
"Já, Živý Bůh, jsem Váš Svatý, Stvořitel Izraele, Váš Král." *34027*

 • (Bible, Izajáš 43:15) *33770*

 #31276