Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 854424x
Příspěvků:
43182

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
12.05.24 05:23:40 | #32325

Muhammad je stejný osel jako Vy *27179* *2351*| Předmět: RE:
12.05.24 05:32:38 | #32338 (1)

*34003* Nerouhejte se!!! *34003*

*4502* (Před muslimy byste to nevyslovil, před nimi byste si nadělal do kalhot!!!) *4502*


 #32325 

| Předmět: RE: RE:
12.05.24 05:36:03 | #32342 (2)

Táhni i se svýma muslimakama k čertu démone ohavný *35074* Postav si jeho modlu na zahradě a klan se mu zastánce nepravosti


 #32338 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.05.24 05:41:46 | #32351 (3)

*14586* JSTE NA MNE ZLÝ. *3456*


 #32342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.05.24 05:42:45 | #32353 (4)

Dostal jste pohlavek od Boha?


 #32351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.05.24 05:43:17 | #32355 (5)
*34003*

 #32353 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.05.24 05:42:45 | #32354 (3)

*6578* Lituji děti, které z vůle Boží pokládáte dnes za své! *6578*


 #32342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.05.24 05:47:26 | #32360 (4)

Prahade bezcenný starej se o svou demonskou rodinu už si v koncích z a kopes jak stará bachyně Démone ohavný fuuujj *35074* *35074*


 #32354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.05.24 05:52:24 | #32363 (5)

*12592* ODPOUŠTÍM VÁM I TATO ĎÁBELSKY ZLÁ SLOVA! *35292*


 #32360 

| Předmět:
12.05.24 05:22:55 | #32324
*4101* *4101*


| Předmět: RE:
12.05.24 05:31:08 | #32336 (1)
*3135* *3135* *3135*

 #32324 

| Předmět:
12.05.24 05:22:11 | #32321
*2351*
*265*
*17251*
*27179*


| Předmět: RE:
12.05.24 05:29:43 | #32335 (1)

Tak pilně pracujte a nedělejte lumpárny! *34003*


 #32321 


| Předmět:
12.05.24 05:21:27 | #32319
*5446* *5446* *5446* *5446*

1  

| Předmět: RE:
12.05.24 05:28:53 | #32333 (1)
*33991* *33991*

1  
 #32319 


| Předmět: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:10:22 | #32311

*12694* ZÁKON BOŽÍ. *12694*

*4502* Připomínejme si, že existuje! *4502*| Předmět: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:11:57 | #32312 (1)

*14695* Právě mě napadlo: "Lze vnímat nelásku a neúctu k Bohu jako zločin?" *14899*


 #32311 

| Předmět: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:13:05 | #32313 (2)

*34091* To je zapeklitá otázka! *33902*


 #32312 

| Předmět: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:15:54 | #32314 (1)

*12694* ZÁKON BOŽÍ našeho Otce má platnost věčnou! *12694*

*4502* Žádný nový zákon nemůže BOŽÍ ZÁKON nahradit, i když je tu ta fáma rozšířená!!! *4502*


 #32311 

| Předmět: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:17:44 | #32315 (2)

*4502* Nikdo není moudřejší, láskyplnější a spravedlivější než Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *4502*


 #32314 

| Předmět: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:18:39 | #32316 (3)

*27179* Lidově řečeno: "Nikdo nesahá Bohu ani po kotníky!" *27179*


 #32315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:20:32 | #32318 (4)

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš má absolutní moc v nebi i na zemi. *33792*


 #32316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:22:34 | #32322 (5)

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš je absolutním Panovníkem veškerého tvorstva! *33792*

*4502* (P.S. Panuje i nad Ježíšem a Muhammadem!!!) *4502*


 #32318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:22:35 | #32323 (5)

Kterou dal do rukou svého Syna: Ježíše Krista.


 #32318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:27:19 | #32331 (6)

*32223* Nerouhejte se, Vy hříšná ženo!!! VEŠKEROU MOC MÁ NEUSTÁLE NÁŠ OTEC. *34027*


 #32323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:29:27 | #32334 (7)

Ty mi nenadávej do hříšné ženy nemáš k tomu pravomoc aby jsi mohl takovéto věci určovat.


 #32331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON…
12.05.24 05:36:54 | #32343 (8)

*4502* To není nadávka, to je konstatování!!! *4502*

*6578* To už jste tak ďábelsky pyšná, že se za hříšnici před Bohem nepovažujete? *6578*


 #32334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:21:41 | #32320 (4)

Ježíš je po pravici Boha a ne že nikdo.


 #32316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:26:00 | #32328 (5)

*34069* Náš milovaný bratr a přítel Ježíš vedle Otce občas sedává, to ano, ale to je asi tak vše! *27179*

*2* Jen se divím, že už netvrdíte, že je v Otci a Otec v něm! *2*

*8508* Dostala jste od Otce výchovný pohlavek, abyste pochopila, že není ani ve Vás!? *34003*


 #32320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:26:50 | #32330 (6)

Ale je je v nás všech ale ve vás ne, ale je takových víc jako jste vy.


 #32328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ.
12.05.24 05:28:28 | #32332 (7)

*6578* Vidím, že si koledujte o pobyt v pekle ohnivého jezera!!! *6578*


 #32330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON…
12.05.24 05:31:51 | #32337 (8)

Najednou to někomu přeješ, tvoje slova jsou samá lež a podvod.


 #32332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:38:35 | #32344 (9)

Nepřeji Vám to! Nepřeji to nikomu! Nepřeji to ani Satanovi!!! *4502*

Ale nelíbí se mi, jak na mé milosrdenství ďábelsky hřešíte!!! *4502*


 #32337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:40:00 | #32347 (10)

Do toho Vám nic není jak to mám s Bohem a před Bohem, do jaké to troufalé role jste se to navlékl ?


 #32344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:48:47 | #32361 (11)

Ale Vám, ženo, by to lhostejné být nemělo!!! *33684*


 #32347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:39:17 | #32346 (9)

*14586*DNES JSTE VELMI ZLÁ ŽENA!!! *3456*


 #32337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:40:54 | #32349 (10)

Že jsi lhář a podvodník ?


1  
 #32346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.05.24 05:50:38 | #32362 (11)

*22640* Vaši povahu nemám! (Vy si můžete podat ruku s člověkem, který má přezdívku "jitrnice"!!!) *4502*


 #32349 

| Předmět: Je-li člověk pro člověka člověkem. . .
12.05.24 04:28:45 | #32307

*34041* Je-li člověk pro člověka člověkem, potom je to z Lásky a Milosti Boží našeho milujícího Tatínka! *6904*| Předmět: RE: Je-li člověk pro člověka člověkem. …
12.05.24 04:29:47 | #32308 (1)

*15154* *22063* *15154* JE-LI ČLOVĚK PRO ČLOVĚKA ČLOVĚKEM, DĚJE SE ZÁZRAK. *33792*


 #32307 

| Předmět: RE: RE: Je-li člověk pro člověka…
12.05.24 04:31:26 | #32309 (2)
*3273* *5614* *23658* *13481*

 #32308 

| Předmět: RE: RE: RE: Je-li člověk pro člověka…
12.05.24 04:33:21 | #32310 (3)
  • *16380* *15154* *16380* *15154* *16380* *15154* *16380*

 #32309 

| Předmět: Je-li Bůh i Láskou. . .
12.05.24 04:12:36 | #32298

*15154* *22063* *15154* Je-li Bůh Stvořitel a Otec náš i Láskou, potom nemohou být naše upřímné modlitby a prosby oslyšeny!!! PŘEJME TEDY CELÉMU LIDSTVU BOŽÍ MILOST A SPÁSU. *35292*| Předmět: RE: Je-li Bůh i Láskou. . .
12.05.24 04:14:30 | #32299 (1)

*15154* *22063* *15154* Lásku! Zdraví! Mír! A radost ze života! *34027*

  • *33770* TO PŘEJI NÁM VŠEM LIDEM NA CELÉM SVĚTĚ. *33770*

 #32298 

| Předmět: RE: RE: Je-li Bůh i Láskou. . .
12.05.24 04:16:05 | #32300 (2)

*10736* A NEPODMIŇUJI TO VÍROU V BOHA ANI LÁSKOU A ÚCTOU K BOHU PRO VĚŘÍCÍ. . . *10736*


 #32299 

| Předmět: RE: RE: RE: Je-li Bůh i Láskou. . .
12.05.24 04:17:19 | #32301 (3)

*12694* Koho Bůh morálně uzdraví, tomu zásadně změní život k lepšímu! *12694*


 #32300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je-li Bůh i Láskou. . .
12.05.24 04:19:56 | #32302 (4)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Opakuji: "Lásku! Zdraví! Mír! A radost ze života! Lidem všem!" *6904*


 #32301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je-li Bůh i Láskou.…
12.05.24 04:20:53 | #32303 (5)

*33792* ANO, PŘEJI DOBRO LIDEM VŠEM. *33792*


 #32302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je-li Bůh i…
12.05.24 04:22:37 | #32304 (6)

*27179* A jak je to možné? Nejsem, DÍKY BOHU, žid, křesťan ani muslim, abych někoho ve svém srdci zatratil. *6904*


 #32303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je-li Bůh i…
12.05.24 04:24:12 | #32305 (7)

*12694* *15154* *10715* MÍR S VÁMI VŠEMI A LÁSKU VÁM VŠEM. *32618* *15154* *12694*


 #32304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je-li…
12.05.24 04:26:14 | #32306 (8)

*15154* *22971* *15154* A děkuji Tatínkovi, našemu jedinému Živému Bohu, že mi stvořil milující srdce. *5296*


 #32305 

| Předmět: Není snadné odpouštět!
12.05.24 03:59:44 | #32290

*33684* Není snadné odpouštět! *14586*

*30457* Ale je to správné a Bohu milé! *30457*| Předmět: RE: Není snadné odpouštět!
12.05.24 04:02:40 | #32291 (1)

*35060* Já osobně nejsem nevinný, nejsem pokrytcem, abych se za nevinného člověka vydával, ale snažím se už více nehřešit. Ne vždy sice úspěšně, ale snažím se. *11104*


 #32290 

| Předmět: RE: RE: Není snadné odpouštět!
12.05.24 04:04:57 | #32292 (2)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* A často se k Bohu Stvořiteli a Otci svému a našemu pokorně modlím, aby nás všechny morálně, psychicky a fyzicky uzdravil. . . *3577*


 #32291 

| Předmět: RE: RE: RE: Není snadné odpouštět!
12.05.24 04:05:49 | #32293 (3)

*6904* A budu rád, když mě v tom podpoříte modlitbami svými. . . *6904*


 #32292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Není snadné odpouštět!
12.05.24 04:06:31 | #32294 (4)
*12694* *15154* *3577* *2983* *15154* *12694*

 #32293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Není snadné…
12.05.24 04:07:32 | #32295 (5)

*34027* V MODLITBÁCH ZA SPÁSU CELÉHO LIDSTVA JE ÚTĚCHA. *34027*


 #32294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Není snadné…
12.05.24 04:09:04 | #32296 (6)

*33792* STEJNĚ TAK JE ÚTĚCHA V PROSBÁCH K OTCI, KDY PROSÍME O MILOST. *33792*


 #32295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Není snadné…
12.05.24 04:09:51 | #32297 (7)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #32296 

| Předmět:
12.05.24 03:50:03 | #32284

Pěkné ráno a pohodový den 🙂 vám přeji človíčku 🌞🌸


1  

| Předmět: RE:
12.05.24 03:58:18 | #32289 (1)

*8734* Děkuji! *34027*

*12694* Děkuji Vám i Bohu, který Vás sem od jisté doby přivádí. *34027*


1  
 #32284 

| Předmět: Zaklínáš "zlé duchy" pokřižováním?
12.05.24 03:48:13 | #32283

*6578* Zaklínáš "zlé duchy" pokřižováním? *6578*

*7266* Věz, že je tím k sobě pouze přivoláš! *7266*| Předmět: RE: Zaklínáš "zlé duchy" pokřižováním?
12.05.24 03:50:17 | #32285 (1)

*6578* Všechny ty pohanské totemy ve tvaru kříže, lhostejno, zda se sochou umrlce nebo bez ní, jsou modlami! *4502*


 #32283 

| Předmět: RE: RE: Zaklínáš "zlé duchy"…
12.05.24 03:55:07 | #32286 (2)

*6578* Pokleknete-li v kostele před nějakou sochou nebo před nějakým obrazem, potom se klaníte Satanovi! *4502*


 #32285 

| Předmět: RE: RE: RE: Zaklínáš "zlé duchy"…
12.05.24 03:55:52 | #32287 (3)

*6578* A zapálíte-li tam svíčku, uctíváte démony!!! *7266*


 #32286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zaklínáš "zlé duchy"…
12.05.24 03:56:17 | #32288 (4)

*4502* Myslete na to!!! *4502*


 #32287