Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 677735x
Příspěvků:
34900

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
22.05.24 09:10:04 | #34507

*27179* Synbohatohotosveta má opět průjem *27179*
Docela by mě zajímalo kolik ti za ty žvásty neziskové organizace platí !?*27179*| Předmět: RE:
22.05.24 09:12:07 | #34509 (1)

*34041* DOBRÉ RÁNO, BRATŘE! VÍTÁM VÁS TU. *34027*


 #34507 

| Předmět: Válčení je zločin.
22.05.24 08:48:26 | #34493

*7266* Válčení je zločin! *7266*

*4502* Jen Bůh má absolutní právo umravňovat zločince!!! *4502*| Předmět: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 08:49:50 | #34494 (1)

*4502* Lidé nemají právo zabíjet a vraždit lidi! *4502*


 #34493 

| Předmět: RE: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 08:51:01 | #34495 (2)

*6578* A všichni, co jiným lidem pomáhají zabíjet a vraždit lidi, jsou zločinci. *6578*


 #34494 

| Předmět: RE: RE: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 08:52:41 | #34497 (3)

*12694* JEN BŮH MÁ PRÁVO O LIDSKÝCH ŽIVOTECH ROZHODOVAT. *12694*


 #34495 

| Předmět: RE: RE: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 08:55:22 | #34499 (3)

*4502* Chceš podporovat válku? Tak jdi tam, kde válka "zuří"! Uvidíš tam zmrzačená lidská těla a hromady mrtvol; uslyšíš bolestný nářek a snad Tě to morálně uzdraví. . . *14586*


 #34495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 08:56:09 | #34501 (4)

*7266* VÁLKA JE ZLO *7266*


 #34499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Válčení je zločin.
22.05.24 09:00:55 | #34503 (5)

*4502* Ve válkách většinou neumírají lidé, co války sadisticky rozpoutávají, ti na rozpoutání války většinou chytře zbohatnou; ve válkách umírají nevinní mladí lidé v uniformách, které obelhali. A dále v ní umírají civilisté - muži, ženy i děti. *17063*


 #34501 

| Předmět: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:14:08 | #34475

*12694* *4563* *12694* ANO, ČESKO JE BOŽÍ. *12694* *4563* *12694*


1  

| Předmět: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:18:29 | #34477 (1)

*8734* Z milosti Boží jsem "pomazán" či "osvícen" Duchem Božím! Nejsem NIC, ale současně "jsem" ŽIVÝM SLOVEM BOŽÍM, které "vychází" z Božích úst a z Božího srdce! CO PROROKUJI, TO NASTANE. *34694*


 #34475 

| Předmět: RE: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:34:36 | #34483 (2)

*12694* *4563* *12694* Opakuji: "ČESKO JE BOŽÍ." *12694* *4563* *12694*


 #34477 

| Předmět: RE: RE: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:37:05 | #34485 (3)

*13293* A Boží jsme i my všichni lidé, co v Česku žijeme! *24611*


 #34483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:39:32 | #34487 (4)

*12694* (P.S. Božími lidmi jsou všichni lidé na celém světě, ale dost často o tom neví a nežije mezi nimi nikdo, kdo by jim to sdělil a denně trpělivě opakoval na veřejné sociální síti.) *14586*


 #34485 

| Předmět: RE: RE: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 08:51:25 | #34496 (3)

Škoda jen, že je třicet let plundrováno lidmi, kterým na českých občanech nezáleží. Třicet let se na této zkáze podílejí i lidovci ve vládě. Československo už neexistuje, Česko je obrovsky zadlužené, rozprodané (rozkradené ) jsou státní podniky, banky spořitelny. Zisky z nich odtékají do ciziny stejně jako veškerá voda z našich řek. Kde je poválečná výstavba levných bytů, rodinných domů, dálnic, továren, atomových elektráren, zemědělství které zajišťovalo potravinovou soběstačnost státu. Kdyby existoval bůh, jak by mohl takovou zkázu dopustit. *1060* *1060* *1060*


 #34483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ANO, ČESKO JE BOŽÍ.
22.05.24 09:05:07 | #34504 (4)

*4502* LIDSKÝ ŽIVOT NENÍ O MAJETKU - LIDSKÝ ŽIVOT JE O LÁSCE. *4502*

*35060* A ptáte-li se, proč to Bůh v Česku dopustil, potom Vám dám jasnou odpověď: "Bůh dal lidem možnost, aby "na vlastní kůži" poznali, jak hanebně zlý je i kapitalisticko-demokratický systém!!!" *35060*


1  
 #34496 

| Předmět: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 07:55:18 | #34464

*12694* LIDSTVO MÁ JEDNOHO BOHA! *12694*| Předmět: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 07:56:57 | #34465 (1)

*6578* *7266* *6578* "Oplocení" nebo "ohrazení" nějakého území je vůči Bohu Otci lidstva nepřátelské!!!


 #34464 

| Předmět: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:15:21 | #34476 (2)

Skutky apoštolů 17
26On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.


 #34465 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:22:05 | #34478 (3)

*35060* ANO, POKŘTĚNÍ LIDÉ TOUŽILI PŘÍMO CHAMTIVĚ MAJETEK BOŽÍ VLASTNIT, A TAK SE SNAŽILI OPLOCENÍ SVÝCH SÍDEL ZLEGALIZOVAT. *6578*


 #34476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:24:49 | #34480 (4)

*7266* Římskokatolická církev v Česku je zářným příkladem lidské chamtivosti mezi pokřtěnými lidmi! *7266*


 #34478 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:23:22 | #34479 (3)

Deuteronomium 32
8Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.


 #34476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:28:29 | #34481 (4)

*14586* To, co kdysi platilo v Izraeli, se stalo proto, že Bůh věděl, jak chamtivé budou jednotlivé rody v budoucnosti! Vidíte to i dnes, jak Izrael nemilosrdně válčí bez ohledu na lidské oběti!!! *6578*


 #34479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho…
22.05.24 08:34:37 | #34484 (5)

Vždyť to hamás napadl izrael povraždil nevinné a pobral rukojmí.


 #34481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má…
22.05.24 08:40:55 | #34489 (6)

*12216* Já nestraním nikomu!!! TO JE VĚC BOŽÍ. *2351*


 #34484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má…
22.05.24 08:44:04 | #34491 (7)

*7266* Válčení je zločin!!! *7266*


 #34489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:31:44 | #34482 (4)

*12694* Opakuji: "CELÁ PLANETA ZEMĚ PATŘÍ BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA!!!" *12694*

*27179* (P.S. A patříme mu i my všichni lidé!) *27179*


 #34479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:39:51 | #34488 (4)

Gn 12,7 I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“
Gn 13,15 neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
Gn 35,12 Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě; tvému potomstvu dám tuto zemi.“


 #34479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho…
22.05.24 08:42:55 | #34490 (5)

*27179*Sama velmi dobře víte, jak často jim ji i odebral a Izrael z tohoto území vyhnal do otroctví!!! *4502*


 #34488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho…
22.05.24 08:46:18 | #34492 (5)

*4502* Nikdy tu zemi neměli navěky!!! A ani dnes jim nepatří navěky!!! *4502*

*4502* Kdo hřeší, tomu Bůh často odebere všechny dary, které mu dal. *4502*


 #34488 

| Předmět: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 07:58:16 | #34466 (1)

*6578* Z neúcty k Bohu tu vznikala království! *7266*


 #34464 

| Předmět: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 07:59:05 | #34467 (2)

*6578* *7266* *6578* A z neúcty k Bohu vznikaly i státy!!! *6578*


 #34466 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:00:17 | #34468 (3)

*4502* Celá planeta Země patří Bohu Stvořiteli a Otci lidstva a ne nám lidem!!! *4502*


 #34467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:01:44 | #34469 (4)

*4502* Ano, všechny Tvé nemovitosti a pozemky patří Bohu a Bůh se o ně přihlásí!!! *4502*


 #34468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má jednoho…
22.05.24 08:03:49 | #34470 (5)

*4502* CELÉ "TVÉ BOHATSTVÍ" VČETNĚ "TVÉHO ŽIVOTA" PATŘÍ BOHU A BŮH TI TO RÁZNĚ PŘIPOMENE, S TÍM NAPEVNO POČÍTEJ - BŮH MÁ O SVÉM MAJETKU PŘEHLED. *4502*


 #34469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má…
22.05.24 08:06:37 | #34471 (6)

*4502* A myslí-li si "pan generál" Petr Pavel, že si může v Česku pletichařit, jak se mu zlíbí, potom se už brzy přesvědčí, že nemůže! (A to platí o celé lidské vládě v Česku!!!) *4502*


 #34470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo má…
22.05.24 08:08:12 | #34472 (7)

*4563* CELÉ ČESKO I VŠECHEN LID V ČESKU PATŘÍ BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA! *33792*


 #34471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo…
22.05.24 08:10:50 | #34473 (8)

*12694* *4563* *12694* ČESKO NENÍ KAPITALISTICKO-DEMOKRATICKOU KOLONIÍ CELOSVĚTOVÉ BANDY VYKOŘISŤOVATELŮ A OTROKÁŘŮ, ČESKO JE BOŽÍ. *12694*


 #34472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.05.24 08:12:47 | #34474 (9)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #34473 

| Předmět: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 08:54:15 | #34498 (1)

Kolik je různých náboženství? Kolik je různých bohů? Kolikrát už byly na světě války z náboženské nesnášenlivosti různých církví? *6561*


 #34464 

| Předmět: RE: RE: Lidstvo má jednoho Boha!
22.05.24 09:08:48 | #34506 (2)

*27179* ALE POUZE JEDEN BŮH JE ŽIVÝ! *27179*

*12694* A tímto jediným Živým Bohem je Bůh Stvořitel a Otec náš. *12694*


 #34498 


| Předmět: BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.05.24 07:45:14 | #34461

*33792* BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM. *33792*| Předmět: RE: BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.05.24 07:47:33 | #34462 (1)

*15154* *22063* *15154* Bůh je naším milujícím Tatínkem, to ano, ale současně je jediným právoplatným Panovníkem veškerého tvorstva včetně celého lidstva! NA TO NIKDY NEZAPOMÍNEJME. *4502*


 #34461 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.05.24 07:52:08 | #34463 (2)

*4502* A POZOR!!! *4502*

BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ NENÍ "PODŘÍZENÝM SLUHOU" PAPEŽE ANI "PODŘÍZENÝM SLUHOU" KARDINÁLŮ - oni se tak sice pyšně tváří, jako by jim Bůh sloužil, ale pravdou to není!!!

*33792* Bůh Stvořitel a Otec náš nikomu podřízen není! JE ABSOLUTNÍM VLÁDCEM V CELÉM VESMÍRU. *33792*


 #34462 

| Předmět: RE: BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.05.24 08:55:56 | #34500 (1)

Pokud by tomu tak bylo, tak je to velice špatný panovník. Československo je historií a Česko zadlužené a spějící ke krachu. *1060*


1  
 #34461 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.05.24 09:10:28 | #34508 (2)

*4502* Opakuji: "Lidský život není o majetku! A už vůbec není o penězích!!! LIDSKÝ ŽIVOT JE O LÁSCE." *6904*


 #34500 

| Předmět: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 07:21:59 | #34452

*13293* Patříte do Láskyplné Boží Rodiny našeho milujícího Otce! *34027*


1  

| Předmět: RE: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 07:24:48 | #34453 (1)

*35060* Opustíte-li Rodinu Boží, abyste vstoupili do nějaké církve nebo sekty, potom to rozhodně nelze vnímat jako akt lásky a úcty k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva!!! *33684*


 #34452 

| Předmět: RE: RE: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 07:26:25 | #34454 (2)

*14586* Opustit Boží Rodinu znamená: "ZRADIT SVÉHO MILUJÍCÍHO OTCE." *3456*


 #34453 

| Předmět: RE: RE: RE: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 07:32:41 | #34455 (3)

*7266* A pamatujte si, většina zločineckých organizací je složena z pokřtěných lidí!!! Jsou ve stejných církvích a sektách jako Vy, když Otce zradíte a opustíte! Ti lidé prodávají jedovaté drogy a smrtonosné zbraně a Vy jim ve "sboru" podáváte ruku! Ti lidé vraždí, zabíjejí, znásilňují, loupí a kradou a Vy je ve "sboru" objímáte! *6578*


 #34454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 07:36:23 | #34456 (4)

*11171* A řešení? OMLUVTE SE BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU, OMLUVTE SE TATÍNKOVI KAJÍCNĚ A UPŘÍMNĚ, A NAVRAŤTE SE V SRDCI K NĚMU DOMŮ. ODPUSTÍ VÁM A OČISTÍ VÁS. . . Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš je slitovný, milosrdný a plný milosti. . . *34027*


 #34455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Patříte do Rodiny…
22.05.24 07:38:39 | #34457 (5)

*12694* Ano, my všichni lidé jsme bratři a sestry před Bohem, a ďábelský systém církví a sekt to popírá! *6578*


 #34456 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Patříte do…
22.05.24 07:41:03 | #34458 (6)

*6578* *7266* *6578* Co lze slyšet v církvích a sektách? Toto: "My budeme žít po smrti v ráji a ostatní lidi skončí v pekle ohnivého jezera!!!" A to je hnus! To je jedna velká hrůza! *6578*


 #34457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Patříte do…
22.05.24 07:42:39 | #34459 (7)

*4502* Má snad nějaký "šéf" nebo nějaká "šéfka" v církvích a sektách nadvládu nad Bohem? Nemá!!! *4502*


 #34458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Patříte…
22.05.24 07:43:26 | #34460 (8)

*12694* O LIDSKÝCH OSUDECH ROZHODUJE JEN A JEN BŮH. *12694*


 #34459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Patříte do Rodiny Boží!
22.05.24 08:58:59 | #34502 (4)

To všechno co se na světě děje je přece zvůle boží. (slovo zvůle není překlep)


 #34455 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Patříte do Rodiny…
22.05.24 09:06:56 | #34505 (5)

*5671* Ano, děje se vůle Boží! BŮH NÁM DÁVÁ DOČASNĚ POZNAT ZLO I DOBRO. *11295*


 #34502 

| Předmět: Ptám se!
22.05.24 07:20:09 | #34451

*4502* Ptám se! *4502*

*6578* Je Bohem stvořený člověk ZMETEK, který musí být lidmi pokřtěn, aby byl dokonalý? *6578*

*10736* Odpovím si: "Ne, Bůh netvoří ZMETKY, tvoří dokonalé lidi!" (Ovšem křest z mnohého člověka "zmetka" udělá, a stává se to skoro vždy!!!) Zůstaňte tedy takoví, jak Vás Bůh stvořil a oživil. . . *34027*| Předmět: Je takový nešvar!
22.05.24 07:04:18 | #34447

*14586* Je takový nešvar! *3456*

*6578* V církvích a sektách Vás mravokárně nabádají: "Musíš to! Musíš ono! Musíš! Musíš! Musíš!" *6578*

*8734* Ale Človíček člověku na prvním místě sděluje: "Bůh Tě miluje takového, jaký jsi!" *34089*| Předmět: RE: Je takový nešvar!
22.05.24 07:05:36 | #34448 (1)

*34694* Vždyť kdo stvořil člověka takového, jaký je? Ano, byl to Bůh! Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*


 #34447 

| Předmět: RE: RE: Je takový nešvar!
22.05.24 07:08:17 | #34449 (2)

*4502* A věřte, že stvoření a oživení každého člověka učinil Stvořitel dokonale! Dokonale pro jeho dočasnou roli v Tatínkově Boží hře o dobru a zlu! *4502*


 #34448 

| Předmět: RE: RE: RE: Je takový nešvar!
22.05.24 07:13:17 | #34450 (3)

*3474* *4740* Mějme se tedy rádi... *3474* *4740*


 #34449 


| Předmět: My jsme Otcem milováni!
22.05.24 06:59:49 | #34445

*12694* My všichni lidé jsme Otcem milováni! *12694*| Předmět: RE: My jsme Otcem milováni!
22.05.24 07:00:46 | #34446 (1)

*12694* Víme, jací jsme, a tak i víme, jak moc nás Bůh Stvořitel a Otec náš miluje! *12694*


 #34445 

| Předmět: Život s Bohem je o lásce!
22.05.24 06:54:11 | #34441

*6904* Život s Bohem je o lásce! O převeliké lásce Boha Stvořitele a člověka! *6904*| Předmět: RE: Život s Bohem je o lásce!
22.05.24 06:55:35 | #34442 (1)

*6904* Souznění v lásce mezi Bohem a jím stvořeným člověkem je zdrojem lidského štěstí. *6904*


 #34441 

| Předmět: RE: RE: Život s Bohem je o lásce!
22.05.24 06:56:32 | #34443 (2)

*6904* Nemohu Tatínka nemilovat! A děkuji mu, že ho nemohu nemilovat! Mám ho moc a moc rád. *6904*


 #34442 

| Předmět: RE: RE: RE: Život s Bohem je o lásce!
22.05.24 06:58:37 | #34444 (3)

*6904* Ano, mezi Otcem a mnou je silné láskyplné pouto! NEJSOU TO OKOVY! Jedná se o živou lásku! *6904*


 #34443