Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 702949x
Příspěvků:
36191

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ATEISMUS NENÍ ZLÝ!
25.05.24 08:27:48 | #35249

*5671* ATEISMUS NENÍ ZLÝ! *4511*

Ano, ateismus není zlý, nevědět o Bohu zlem není, ale jestliže ateisté Boha pomlouvají nebo mu nadávají, přestože tvrdí, že neexistuje, potom je to velmi divné, napíši-li to "diplomaticky"! *34035*| Předmět: Odpuštění.
25.05.24 08:02:55 | #35236

*16781* *3355* Odpuštění. *3474* *4740*

*9388* Tak to je také pěkný "oříšek"! *11104*| Předmět: RE: Odpuštění.
25.05.24 08:11:14 | #35241 (1)

*14695* Lehce se řekne: "Neboť jestli odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení." (Bible, Matouš 6:14-15)

*14695* Ale ve skutečnosti to tak asi nebude, protože Bůh je slitovný, milosrdný a plný milosti. *17063*

*4502* Tím ale nikoho nenabádám, aby lidem neodpouštěl, to skutečně nedělám, ale doplňuji, že Bůh není člověkem, aby nám nemohl odpustit! Bůh je Soudcem milosrdným, když je v roli Soudce, a nepřestává být naším milujícím Otcem! *34027*


 #35236 


| Předmět: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
25.05.24 07:58:30 | #35233

*4502* "Nesuďme, abychom nebyli souzeni!" *4502*

*9388* I to se lehce vysloví! Máme i schopnost vnímat, jak rozumná ta rada je! Ale. . . *14586*| Předmět: RE: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
25.05.24 07:59:32 | #35234 (1)

NESUĎME, ABYCHOM NEBYLI SOUZENI. JEDINÝM SPRAVEDLIVÝM SOUDCEM JE BŮH.


 #35233 

| Předmět: RE: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
25.05.24 08:01:11 | #35235 (1)

*35060* Je tu i otázka: "Máme v očích 'trámy'?" *9388*


 #35233 

| Předmět: RE: RE: Nesuďme, abychom nebyli souzeni!
25.05.24 18:02:00 | #35370 (2)

Někdo určitě. Poznání světa rychle pokračuje ale někdo je stále ve víře neexistujícího boha. *6561*


 #35235 

| Předmět: RE: RE: RE: Nesuďme, abychom nebyli…
25.05.24 18:07:41 | #35374 (3)

Bůh ale žije, o tom vím stoprocentně! *34027*


 #35370 

| Předmět: Milovat bližního svého. . .
25.05.24 07:50:50 | #35229

*9388* "Milovat bližního svého" se lehce vysloví, ale těžce naplní! *35060*| Předmět: RE: Milovat bližního svého. . .
25.05.24 07:52:05 | #35230 (1)

*34694* Ale láska a úcta k Bohu člověka naplní radostí! *33792*


 #35229 

| Předmět: RE: RE: Milovat bližního svého. . .
25.05.24 07:54:10 | #35231 (2)

*12694* LÁSKA A ÚCTA K BOHU JE ZÁZRAČNĚ NEVYČERPATELNÝM ZDROJEM RADOSTI. *12694*


 #35230 

| Předmět: RE: RE: RE: Milovat bližního svého. . .
25.05.24 07:55:45 | #35232 (3)

*33770* Ano, Človíček má Tatínka moc a moc rád. *6904*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #35231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Milovat bližního svého.…
25.05.24 08:05:15 | #35237 (4)

Prostuduj literaturu ze které se dozvíš jak přicházejí děti na svět. V rodném listě máš také uvedeno, kdo je tvůj otec a maminka. *6561*


 #35232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Milovat bližního…
25.05.24 08:14:54 | #35242 (5)

Autoři těch knih opomenuli, že člověka člověkem dělá jeho lidská duše, kterou stvořil a oživil Bůh! *30614*

Navíc! Mne osobně stvořil a oživil Bůh Stvořitel a Otec můj v době, kdy tu ještě žádní lidé nebyli. *2*


 #35237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Milovat bližního…
25.05.24 08:23:13 | #35247 (5)

*2* A Vy si prostudujte verše v Bibli, kde se píše, kdo jsem! *2*

  • (Člověk Syn Boží) *34027*

 #35237 


| Předmět: U Boha je domov náš!
25.05.24 07:47:50 | #35227

*15154* *22063* *15154* U Boha je domov náš! *9507*| Předmět: RE: U Boha je domov náš!
25.05.24 07:48:39 | #35228 (1)

*15154* *429* *15154* U Boha má domov i každý "bezdomovec"! *17063*


 #35227 

| Předmět: RE: RE: U Boha je domov náš!
25.05.24 08:06:33 | #35238 (2)

Tak proč dělat azylové domy pro bezdomovce a platit jejich pobyt ze státní pokladny? *6561*


 #35228 

| Předmět: RE: RE: RE: U Boha je domov náš!
25.05.24 08:17:42 | #35244 (3)

*4502* *14586* *4502* Opomenul jste, že státní pokladna se plní z daní lidí a že těchto daní je stále víc a víc, protože rozbujelý státní aparát stojí mnohonásobně víc než provoz azylových domů! *4502*


 #35238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: U Boha je domov náš!
25.05.24 18:04:25 | #35372 (4)

Naprosto souhlasím. Ale nebýt lidovců, tak tato vlády není. *6561*


 #35244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: U Boha je domov náš!
25.05.24 18:06:47 | #35373 (5)

Já to moc nezkoumám, kdo s kým pletichaří. *33684*


 #35372 


| Předmět: Jak nazvat nespravedlnost?
25.05.24 07:40:45 | #35225

*3975* Jak nazvat nespravedlnost? *4372*| Předmět: RE: Jak nazvat nespravedlnost?
25.05.24 07:41:59 | #35226 (1)

*34091* A jak rozpoznat spravedlnost? *33902*


 #35225 

| Předmět: RE: RE: Jak nazvat nespravedlnost?
25.05.24 08:07:17 | #35239 (2)

To tě jistě naučili rodiče. *6561*


 #35226 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak nazvat nespravedlnost?
25.05.24 08:19:52 | #35245 (3)

*4502* Nemám rodiče! Mým vlastním Otcem je pouze Bůh, který mě na počátku stvořil a oživil. (Napište si to někam do notýsku! Stále na to zapomínáte!!!) *4502*


 #35239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak nazvat…
25.05.24 18:08:24 | #35375 (4)

*6561* Přečtěte si něco z biologie člověka. Doufám, že svoje skutečné rodiče nezapíráte. Jste jim vděčný za život a vychování. Váš vývoj začal maličkého oplozeného vajíčka.


 #35245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak nazvat…
25.05.24 18:11:04 | #35377 (5)

Opakuji Vám, mne stvořil a oživil Bůh jako prvního člověka z celého lidstva! *34694*


 #35375 

| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.05.24 07:10:36 | #35208

*30416* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *13293*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.05.24 07:12:07 | #35209 (1)

*33692* Děkuji v srdci Bohu Otci svému, že nás všechny vnímá jako své milované Syny a Dcery! *8164*


 #35208 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
25.05.24 07:19:44 | #35213 (2)

*34027* Ano, lidé, Bůh je naším milujícím Otcem, a tak není divu, že na nás láskyplně lpí. *34027*


 #35209 

| Předmět:
25.05.24 04:42:10 | #35207
*2351* *34713*


| Předmět: RE:
25.05.24 07:15:02 | #35210 (1)

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. *5519*

  • (Bible, Matouš 5:10) *5519*

 #35207 

| Předmět:
25.05.24 04:40:55 | #35206
?si=cySRyP1a1l_BsXzp *17251* *34713* *27179*


| Předmět: RE:
25.05.24 07:16:37 | #35211 (1)

*4511* Já Vás tak nevnímám! *4511*


 #35206 

| Předmět:
24.05.24 23:20:32 | #35193

Chemie na to se můžem 💩💩💩| Předmět: RE:
25.05.24 07:18:25 | #35212 (1)

*29713* Snídáte čokoládové "indiánky" se šlehačkou? (To víte, dnes se chemie používá skoro všude.)


 #35193