Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 701292x
Příspěvků:
36168

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
26.05.24 10:44:46 | #35489

*6578* Neláska a neúcta k Bohu je ZLO! *7266*


1  

| Předmět: RE: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
26.05.24 10:50:43 | #35496 (1)

Komu je zatěžko vyznat: "Bože a Pane můj, miluji Tě!", tomu Ďábel proměnil srdce v kus ledu! *14586*


 #35489 

| Předmět: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu je ZLO!
26.05.24 11:04:06 | #35507 (2)

Matouš 6
5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.


1  
 #35496 

| Předmět: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu je…
26.05.24 11:09:29 | #35510 (3)

*9391* Vyznání lásky nazýváte modlitbou? CO VY JSTE ZA ČLOVĚKA! *22640*


1  
 #35507 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu…
26.05.24 11:12:29 | #35512 (4)

Jistě že je to modlitba a nebo předvádění se, ve Vašem případě :-)


 #35510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k…
26.05.24 11:13:39 | #35513 (5)

*14586* ODPOUŠTÍM VÁM, máte bezcitné srdce a já Vás lituji. . . *14586*


2  
 #35512 

| Předmět:
26.05.24 10:41:04 | #35483
?si=SROPd5KGi5lZY­O8N *2351*


| Předmět: RE:
26.05.24 10:42:29 | #35486 (1)
  • *30377* *515* *30377* *515* *30377* *515* *30377*

 #35483 

| Předmět: Naše příspěvky dokazují mnohé...
26.05.24 10:35:48 | #35478

*4502* Naše příspěvky dokazují mnohé! Hned se pozná, kdo má k Bohu Otci lidstva lásku a úctu a kdo ne! *4502*


1  

| Předmět: RE: Naše příspěvky dokazují mnohé...
26.05.24 10:38:04 | #35481 (1)

Jojo to se hned pozná :
1 Jan 4
20Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
*32594*


1  
 #35478 

| Předmět: RE: RE: Naše příspěvky dokazují mnohé...
26.05.24 10:41:08 | #35484 (2)

Nenávidíte-li lidi, nesvádějte to jako Jan na druhé!!! *4502*

A Vaše neúcta a neláska k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je nepopiratelná!!! *7266*


1  
 #35481 

| Předmět: RE: RE: RE: Naše příspěvky dokazují…
26.05.24 10:42:09 | #35485 (3)

Vy tu od rána hromžíte na kde koho a to na Vás prozrazuje mnoho.


1  
 #35484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Naše příspěvky dokazují…
26.05.24 10:43:18 | #35487 (4)

*4502* Omyl, já Vám pouze zjevuji, co jste za osobu!!! *14586*


1  
 #35485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Naše příspěvky…
26.05.24 10:44:49 | #35490 (5)

Pouze o mně to tu nebylo, tak jako vždy, vy nemáte rád asi že nikoho.


1  
 #35487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Naše příspěvky…
26.05.24 10:47:15 | #35493 (6)

Mýlíte se! NEMÁM RÁD POUZE ZLO. (Zločincům ale láskyplně odpouštím. . .) *16217*


1  
 #35490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Naše…
26.05.24 10:49:09 | #35495 (7)

To by jste měl odpustit sobě.


 #35493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Naše…
26.05.24 10:52:05 | #35497 (8)

Nejsem Bůh!!! Jen Bůh mi může mou hříšnost odpustit. . . *19975*


 #35495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Naše příspěvky dokazují…
26.05.24 10:43:28 | #35488 (4)

A ne jenom dnes :-).


 #35485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Naše příspěvky…
26.05.24 10:45:53 | #35491 (5)

Ano, Vaše k Bohu neuctivé chování lze u Vás pozorovat už dlouho! *14586*


2  
 #35488 

| Předmět:
26.05.24 08:42:37 | #35472
*2217*
*17341*


| Předmět: RE:
26.05.24 10:22:38 | #35473 (1)

(Bible, Přísloví 14:22) *16360*

"Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci?
Kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro."


 #35472 

| Předmět:
26.05.24 08:42:02 | #35471
*2351* *34713*
*32615* *27179*


| Předmět: RE:
26.05.24 10:25:36 | #35474 (1)

(Bible, Přísloví 14:10) *16360*

"Jen srdce zná hořkost vlastní duše, ani do jeho radosti se nikdo cizí nemůže vmísit."

  • *14586* *35060* *14586*

 #35471 

| Předmět: RE:
26.05.24 10:37:21 | #35480 (1)

*7266* Vraždění lidí a opékání jejich mrtvol za účelem konzumace je hodně odporné!!! *7266*


1  
 #35471 

| Předmět:
26.05.24 08:39:21 | #35470

Zajímalo by mě kdy Synbohatohotosveta začne s pokáním zatím je to pouze o *2351* *265*
*27179*| Předmět: RE:
26.05.24 10:27:21 | #35475 (1)

*12694* Syn Boha, který vládne celému vesmíru, Vám Vaše zlotřilá slova opět odpouští! *4585*


 #35470 


| Předmět:
26.05.24 08:38:13 | #35469
*6687* *6687*
*2351* *34713*
*6927* *6927*
*27179*

1  

| Předmět: RE:
26.05.24 10:30:00 | #35476 (1)

(Bible, Přísloví 14:2) *16360*

"Kdo se bojí Živého Boha, chodí přímo, kdežto kdo jím pohrdá, chodí cestou neupřímnosti."

  • *16944* *16946* *16944*

 #35469 

| Předmět: BŮH JE ŽIVÝ BŮH.
26.05.24 08:25:42 | #35463

*33770* BŮH JE ŽIVÝ BŮH. *6904*

*34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: BŮH JE ŽIVÝ BŮH.
26.05.24 08:28:29 | #35464 (1)

*3474* *4740* A MY VŠICHNI LIDÉ JSME DÍKY TOMU ŽIVÍ TAKÉ. *6904*


 #35463 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE ŽIVÝ BŮH.
26.05.24 08:29:41 | #35465 (2)

*3474* *4740* ŽIJEME Z MILOSTI A LÁSKY ŽIVÉHO BOHA, SVÉHO MILUJÍCÍHO OTCE. *6904*


 #35464 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH JE ŽIVÝ BŮH.
26.05.24 08:30:53 | #35466 (3)

*3474* *4740* Žijeme proto, že Bůh Stvořitel a Otec náš chce, abychom žili. Miluje nás!!! *6904*


 #35465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH JE ŽIVÝ BŮH.
26.05.24 08:31:50 | #35467 (4)

*5614* Ano, opakuji, Bůh nás moc a moc miluje! *33792*


 #35466 

| Předmět: Pro Človíčka je Bůh Pánem lidstva!
26.05.24 08:07:06 | #35455

*12694* Pro Človíčka je Bůh Otec náš jediným Pánem lidstva! *12694*| Předmět: RE: Pro Človíčka je Bůh Pánem lidstva!
26.05.24 08:08:36 | #35456 (1)

*12694* Ano, pro Človíčka je Bůh Stvořitel a Otec náš naším jediným Panovníkem! *12694*


 #35455 

| Předmět: RE: RE: Pro Človíčka je Bůh Pánem…
26.05.24 08:09:58 | #35457 (2)

*12694* BOHU SE NIKDO NEVYROVNÁ! *12694* BOHA NIKDO NAHRADIT NEMŮŽE!!! *12694*


 #35456 

| Předmět: RE: RE: RE: Pro Človíčka je Bůh Pánem…
26.05.24 08:11:20 | #35458 (3)

*12694* BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ VLÁDNE VEŠKERÉMU TVORSTVU. *12694*


 #35457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pro Človíčka je Bůh…
26.05.24 08:14:24 | #35459 (4)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Miluji Tatínka! *34089* A proto tu tolik lidí běsní a proti mně ďábelsky útočí, protože mi mou "dětsky" radostnou lásku a úctu k Tatínkovi závidí. . . *14586*


 #35458 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pro Človíčka je Bůh…
26.05.24 08:16:02 | #35460 (5)

*4585* Já jim ale trpělivě a s láskou odpouštím - vždyť neví, co činí. . . *24611*


 #35459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro Človíčka je…
26.05.24 08:18:19 | #35461 (6)

*15154* *22971* *15154* LIDÉ, CHOVEJTE SE K BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU SLUŠNĚ, PROSÍM, MĚJTE K TATÍNKOVI ALESPOŇ ÚCTU, KDYŽ K NĚMU NEMÁTE LÁSKU - DĚKUJI VÁM. *14586*


 #35460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
26.05.24 08:19:27 | #35462 (7)
  • *14586* *12694* *15154* *3122* *15154* *12694* *14586*

 #35461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro Človíčka je…
26.05.24 08:35:22 | #35468 (6)

Pokřtění hodnostáři a pokřtěné panstvo ti taky trpělivě a s láskou odpouštějí neb nevíš co činíš :-).
*31247* *30* *6763*


 #35460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
26.05.24 10:32:45 | #35477 (7)

(Bible, Přísloví14:5) *16360*

"Spolehlivý svědek nelže, KDEŽTO KŘIVÝ SVĚDEK ŠÍŘÍ LŽI."

  • *14586* *6578* *14586*

 #35468 

| Předmět: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:51:49 | #35446

*33770* Miluji Tatínka!

*33770* Miluji Boha Otce svého! *15154* *22063* *15154*

*6578* A proto sem Satan posílá své služebníky a služebnice, aby mě špinili. *14586*| Předmět: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:53:54 | #35447 (1)

*6578* Satan se snaží Boha milující lidi umlčet, aby jim znepříjemnil život. . . *14586*


 #35446 

| Předmět: RE: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:54:43 | #35448 (2)

*7266* Satan zuří, je-li Otec lidmi milován!!! *7266*


 #35447 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:56:12 | #35449 (3)

*7266* Satan se snaží lidem vnutit sám sebe, toho falešného Ježíše, za kterého se jim vydává! *6578*


 #35448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:57:38 | #35450 (4)

*7266* Satan svedeným lidem umožňuje, aby vládli jiným lidem a vykořisťovali je všemi způsoby!!! *7266*


 #35449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 07:59:53 | #35451 (5)

*7266* Satan lidi podporuje v páchání zločinů a tvrdí jim, že poprava Ježíše je učinila beztrestnými, když Ježíše, ve skutečnosti však jeho, uznají za svého Pána místo Boha Otce svého!!! *7266*


 #35450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Miluji Tatínka!
26.05.24 08:01:04 | #35452 (6)

*6578* A existují lidé, co tato ďábelské učení šíří spolu s ním!!! *6578*


 #35451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Miluji…
26.05.24 08:04:45 | #35453 (7)

*7266* Satan má převeliký zájem, aby lidé Boha Stvořitele a Otce lidstva zradili, zavrhli, opustili a nemilovali. Chce tak Bohu dokázat, že lidstvo je zlé a nevděčné!!! *6578*


 #35452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Miluji…
26.05.24 08:05:43 | #35454 (8)

*15154* *34694* *15154* Ale Človíček Tatínka miluje a má k němu úctu! *22063*


 #35453