Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 840037x
Příspěvků:
42414

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:30:02 | #39643

*14586* Klidně mi spílejte!| Předmět: RE: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:30:58 | #39644 (1)

*4502* Ale tím z Boha Stvořitele a Otce lidstva tři osoby neuděláte!


 #39643 

| Předmět: RE: RE: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:32:36 | #39645 (2)

*4502* A z naší zesnulé sestry Marie, kterou vnímáte jako maminku Ježíše, se nikdy bohorodička nestane!


 #39644 

| Předmět: RE: RE: RE: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:37:44 | #39646 (3)

*4502* Ježíš, kterého tu v roce 28 tohoto letopočtu krutě popravili a kterého náš Otec následně omilostnil a vzkřísil k životu věčnému, byl a je člověkem jako my všichni ostatní lidé! Já osobně ho vnímám jako svého a našeho milovaného bratra a přítele, protože naším milovaným bratrem a přítelem z vůle Boží je! *34027*


 #39645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:50:09 | #39647 (4)

*35139* Ano, klidně mi zde ďábelsky spílejte, že neuznávám Satana, který se pokřtěným lidem za Ježíše vydává, za osobu "Boha-Syna", kterému údajně osoby "Boha-Otce" a "Boha-Ducha" přenechaly veškerou moc na nebi i na zemi, aby tu mohl skrze jakousi moci chtivou a chamtivou církev pozabíjet a povraždit všechny židy, muslimy, další nekřesťany a nevěřící! *35139*

*33792* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ MĚ MILUJE A TO VÁŠ ZLÝ PÁN SATAN NEZMĚNÍ. *33792*


 #39646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Klidně mi spílejte!
16.06.24 07:54:39 | #39648 (5)

*12216* Ano, Človíček Satana "Světlonoše" za svého Pána neuznává!!! Pro Človíčka je jediným Pánem, Králem a Panovníkem celého lidstva Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen. *2351*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #39647 

| Předmět: Klidně mě pomlouvejte!
16.06.24 07:28:14 | #39641

*14586* Klidně mě pomlouvejte!| Předmět: RE: Klidně mě pomlouvejte!
16.06.24 07:28:49 | #39642 (1)

*30457* Ale já jsem Tatínkovi za svůj život vděčný!


 #39641 

| Předmět: Klidně se mi posmívejte!
16.06.24 07:26:56 | #39639

*14586* Klidně se mi posmívejte!| Předmět: RE: Klidně se mi posmívejte!
16.06.24 07:27:31 | #39640 (1)

*30457* Ale já Tatínka moc a moc miluji!


 #39639 

| Předmět: Ano, miluji Boha Stvořitele a Otce…
16.06.24 07:22:55 | #39636

*33770* Ano, miluji Boha Stvořitele a Otce svého! *6904*| Předmět: RE: Ano, miluji Boha Stvořitele a Otce…
16.06.24 07:23:58 | #39637 (1)

*33770* Ano, myslím na Tatínka láskyplně a s úctou už od probuzení! *6904*


 #39636 

| Předmět: RE: RE: Ano, miluji Boha Stvořitele a…
16.06.24 07:26:09 | #39638 (2)

*33770* Ano, miluji Boha Stvořitele a Otce svého! A děkuji mu, že nás všechny i dnes miluje! *6904*


 #39637 

| Předmět: Bůh!
16.06.24 07:15:49 | #39629

*6904* Bůh!| Předmět: RE: Bůh!
16.06.24 07:16:12 | #39630 (1)

*6904* Živý Bůh!


 #39629 

| Předmět: RE: RE: Bůh!
16.06.24 07:16:37 | #39631 (2)

*6904* Bůh Otec náš!


 #39630 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh!
16.06.24 07:17:15 | #39632 (3)

*6904* Bůh Stvořitel a Otec náš milovaný!


 #39631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh!
16.06.24 07:17:54 | #39633 (4)

*6904* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš jediný!


 #39632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
16.06.24 07:19:37 | #39634 (5)

*6904* Pro mne je tento jediný Živý Bůh i Živou Láskou nás všech!


 #39633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh!
16.06.24 07:21:48 | #39635 (6)

*6904* Pro mne je Živý Bůh mým a naším vlastním milujícím Tatínkem! *8164*


 #39634 

| Předmět: Bůh nás miluje i dnes!
16.06.24 07:10:25 | #39624

*6084* Bůh nás miluje i dnes! *6084*


1  

| Předmět: RE: Bůh nás miluje i dnes!
16.06.24 07:11:50 | #39625 (1)

*35239* Je to k neuvěření, ale je tomu tak: "Bůh nás miluje i dnes!" *33792*


1  
 #39624 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
16.06.24 07:13:25 | #39626 (2)

*12694* *15154* *22971* *15154* *12694* Tatínku! Bože a Pane náš jediný! Děkuji Ti! *34027*


 #39625 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
16.06.24 07:14:24 | #39627 (3)

*30383* *4437* *30383* Děkuji Ti, Lásko moje, za všechny Tvé dary! *4436*


 #39626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
16.06.24 07:15:06 | #39628 (4)

*16266* *22063* *16266* Miluji Tě! *16266* *22063* *16266*


 #39627 

| Předmět: Dobrou noc!
15.06.24 22:52:29 | #39622

*3775* Dobrou noc! *3775*

*6665* Dobře se na to vyspěte! *6665*| Předmět: RE: Dobrou noc!
16.06.24 07:09:19 | #39623 (1)

*8734* A už je tu ráno! *8734*

*8734* Už je tu nový Boží den! *8734*

  • *4109* *23658* *16022*

 #39622 

| Předmět: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:37:58 | #39612

*30457* Lidem vládne Bůh! *34027*| Předmět: RE: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:38:34 | #39613 (1)

*4502* Papež nemá právo vládnout lidem!!! *4502*


 #39612 

| Předmět: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:39:13 | #39614 (2)

*4502* Žádný člověk nemá právo vládnout lidstvu!!! *4502*


 #39613 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:40:14 | #39615 (3)

*4502* Ani pan Petr Pavel nemá právo vládnout lidem v Česku!!! *4502*


 #39614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:42:36 | #39616 (4)

*33792* JEDINÝM PRÁVOPLATNÝM VLÁDCEM CELÉHO LIDSTVA I VEŠKERÉHO TVORSTVA NA TÉTO PLANETĚ I V CELÉM VESMÍRU JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *33792*


 #39615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidem vládne Bůh!
15.06.24 22:44:32 | #39617 (5)

*4502* A bude-li nějaký člověk lpět na moci nad lidmi, velmi špatně dopadne! *4502*


 #39616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidem vládne…
15.06.24 22:45:32 | #39618 (6)

*4502* Lidé nemají právo lidem vládnout! Doba, po kterou to Bůh toleroval, je u konce! *4502*


 #39617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidem…
15.06.24 22:48:23 | #39619 (7)

*4502* Ďábelské utlačování, zneužívání a vykořisťování lidí lidmi končí! *4502*


 #39618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidem…
15.06.24 22:50:16 | #39620 (8)

*12694* Tak promluvil Bůh! Živý Bůh! Jediný Bůh, který existuje! *12694*


 #39619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.06.24 22:51:03 | #39621 (9)
  • *12694* *15154* *33792* *15154* *12694*

 #39620 

| Předmět: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:28:59 | #39603

*12694* OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA *12694*| Předmět: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:29:57 | #39604 (1)

*33770* O tom je můj život prvorozeného Božího Syna! *6904*


 #39603 

| Předmět: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:31:05 | #39605 (2)

*33770* O tom je život věčný Člověka Syna Božího v Lásce Boží! *6904*


 #39604 

| Předmět: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:32:28 | #39606 (1)

*4502* Ani miliarda pokřtěných lidí Boha Stvořitele a Otce lidstva o jeho trůn nepřipraví!!! *4502*


 #39603 

| Předmět: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:33:43 | #39607 (2)

*6578* Budou-li se o to i nadále snažit, potom ZEMŘOU! *6578*


 #39606 

| Předmět: RE: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:34:07 | #39608 (3)

*12694* AMEN! *12694*


 #39607 

| Předmět: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:35:19 | #39609 (2)

*12694* NAŠÍM JEDINÝM PRÁVOPLATNÝM PANOVNÍKEM JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *12694*


 #39606 

| Předmět: RE: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA + LÁSKA
15.06.24 22:36:01 | #39610 (3)

*12694* NAŠÍM JEDINÝM PÁNEM A KRÁLEM JE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *12694*


 #39609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: OTEC + SYN = PRAVDA +…
15.06.24 22:36:47 | #39611 (4)

*12694* Amen! *12694* Amen!!! *12694*


 #39610 

| Předmět: Dilema!
15.06.24 17:13:51 | #39598

*32570* Dilema! Mám jít k dlouhému stolu na vyhlídce u zámku nebo ne? *19975*| Předmět: RE: Dilema!
15.06.24 17:18:15 | #39599 (1)

*19810* Podívat bych se tam mohl. *17063*


 #39598 

| Předmět: RE: RE: Dilema!
15.06.24 17:20:03 | #39600 (2)

*2* Ale je tu i Zelčín, kde je od 19:00 koncert skupiny MIG 21. *2*


 #39599 

| Předmět: RE: Dilema!
15.06.24 20:14:15 | #39601 (1)

*16463* Tak už jsem doma! Dlouhý stůl je sice zajímavou akcí, ale pro mne to není. . . Prošel jsem se okolo, poklábosil jsem s jedním kamarádem a už jsem skutečně doma. *6904*


 #39598 

| Předmět: RE: RE: Dilema!
15.06.24 20:22:11 | #39602 (2)

*34089* Přeji Vám: *23655*


 #39601