Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 853717x
Příspěvků:
43153

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé!
20.06.24 08:40:49 | #40723

*4502* Lidé! *4502*

*4502* Dejte si pozor i na lidi posedlé démony! SLOUŽÍ SATANOVI. *6578*| Předmět: RE: Lidé!
20.06.24 08:41:42 | #40724 (1)

*12694* Naším Panovníkem je Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*


 #40723 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:43:05 | #40725 (2)

*4502* Nenechte se tedy posedlými zlými lidmi obelstít! *4502*


 #40724 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:44:30 | #40726 (3)

*4502* Vzpomeňte si, že Satan chtěl citováním Bible ošálit i Ježíše, když ho na poušti pokoušel. *14586*


 #40725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:45:21 | #40727 (4)

*7266* *7266* *7266* *7266* *7266* Satan nemá lidstvo rád! *6578* *14586*


 #40726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:46:27 | #40728 (5)

*7266* *7266* *7266* *7266* *7266* Satan na lidi nenávistně žárlí! *6578* *35139*


 #40727 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:47:24 | #40729 (6)

*14586* Satan člověka i celé lidstvo mnohokrát proklel. *14586*


 #40728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:48:11 | #40730 (7)

*12694* *22063* *12694* Bůh Otec náš nás ale miluje! *34027*


 #40729 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:49:00 | #40731 (8)

*33792* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš nás moc a moc miluje! *33792*


 #40730 

| Předmět: Lidé!
20.06.24 08:12:51 | #40700

*4502* Lidé! *4502*

*4502* Dejte si pozor na Satana! *4502*

*6578* Někomu se vydává za Ježíše, někomu za Marii a někomu za boha ženského rodu!!! *6578*| Předmět: RE: Lidé!
20.06.24 08:18:32 | #40701 (1)

*6578* *9540* *7266* *9540* *6578* Často se to děje uprostřed oslňující světelné záře, kterou naivní lidé vnímají jako slunce! I proto lidé nazývají Satana "Světlonošem"! (Ochutnáte "odlomený " paprsek a ihned máte démona v sobě!!!) *6578*


 #40700 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:19:57 | #40702 (2)

*4502* Pamatujte si, pravé slunce je přibližně uprostřed naší sluneční soustavy! *4502*


 #40701 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:30:01 | #40710 (2)

To vůbec není pravda, je to takto:
Jan 1
1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
4 V něm život byl, a život byl světlo lidí.
5 A to Světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.
*7228* *35188* *7228*


 #40701 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:33:22 | #40716 (3)

*6578* *7266* *6578* Satan Vás pěkně ošálil - v Bibli je toho od něj hodně!!! *14586*


 #40710 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:34:10 | #40718 (4)

Jo jasně :-)
*19557* *2543* *19557*


 #40716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:38:57 | #40722 (5)
  • *192* *21294* *193*

 #40718 

| Předmět: RE: Lidé!
20.06.24 08:21:30 | #40703 (1)

*4502* Satan má nyní roli POKUŠITELE lidstva! Rozhodně se s Vámi nechce kamarádit!!! *33684*


 #40700 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:24:24 | #40704 (2)

*14586* Satan Vás chce donutit, abyste Boha Stvořitele a Otce svého zradili a opustili! *6578* BUDE SE VÁM PODBÍZET, BUDE SE K VÁM LÍSAT, BUDE VÁM LICHOTIT, ALE DOBŘE TO S VÁMI MYSLET NEBUDE. *33684*


 #40703 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:26:04 | #40706 (3)

*14586* SATAN ČLOVĚKA I CELÉ LIDSTVO ŽÁRLIVĚ NENÁVIDÍ!!! *7266*


 #40704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:27:03 | #40708 (4)

Jo To Ti je podobné :-).


 #40706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:31:19 | #40711 (5)

*14586* Vidíte, co z Vás démon udělal? Vnímáte své zlé chování? *14586*

  • *15154* *4585* *15154* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*

 #40708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:32:20 | #40714 (6)

To je tvoje uctívání Boha, je vidět v čem se vyznáš :-).


 #40711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:34:37 | #40719 (7)
*15229* *34690* *33884* *34690* *5812* *34690* *21294*

 #40714 

| Předmět: RE: Lidé!
20.06.24 08:26:42 | #40707 (1)

He he tak že Eva je obraze a podobou po ..
Jen jestli to tu nepodstrkuješ zase nějakou lež :-).


 #40700 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:32:08 | #40713 (2)

*4502* "Eva" nebyla bohem ani bohyní!!! *4502*


 #40707 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:33:10 | #40715 (3)

Ale je obrazem a podobou Boha zrovna tak jako Adam.


 #40713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:33:44 | #40717 (4)

Tedy zrovna tak jako Adam né neb není z bláta, tak jako Adam :-).


 #40715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:38:00 | #40721 (5)

*35239* V Bibli se píše o blátě? Nebo je to opět pouze Vaše ďábelsky ohavná zášť? *6578*


 #40717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:54:08 | #40738 (6)

To je jenom VAŠE škodolibost :-)
Člověk je z prachu země ale ze 70 procent obsahuje vodu a co vznikne když se zamíchá prach země s vodou ?

!!!VZNIKNE BLÁTO !!!!


 #40721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:57:11 | #40741 (7)

*11171* Chápu Vás, Vy nikdy nepřiznáte, že se v Bibli o blátě nepíše, když je tam popisováno stvoření člověka! *14586*


 #40738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:58:28 | #40744 (8)

Tak umím logicky uvažovat o čem to asi že bylo i je :-).


 #40741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:00:25 | #40747 (9)

*6578* A Satan si nad Vámi mne ruce. . . *2213*


 #40744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:01:30 | #40748 (10)

Jo mneš si ruce :-). *2543*


 #40747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:02:24 | #40750 (11)

*33794* Nemohu, píši zde příspěvky! *2*


 #40748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:03:04 | #40752 (12)

Přiklepnul jsi k tomu svoji ilustraci :-).


 #40750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:07:19 | #40755 (13)

Mám tu i Vaši podobiznu: *3351*


 #40752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:15:12 | #40758 (14)
*3770*

 #40755 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 10:02:44 | #40759 (15)

A tady se poznáváte?

*8071* *8149* *8071*

 #40758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:36:03 | #40720 (4)

*2* Chcete tu lidem tvrdit, že "Eva" se podobala "Adamovi"! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #40715 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:55:33 | #40740 (5)

To právě že ne, je něčím jiná, žena od muže se liší ale oba dva jsou obraz a podoba Boha.


 #40720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:58:00 | #40743 (6)

*4502* Nebyli jsme si podobní!!! *4502*


 #40740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 08:58:47 | #40745 (7)

No právě :-).


 #40743 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
20.06.24 09:01:31 | #40749 (8)

*8734* Ale stvořil nás stejný Bůh! Stvořil nás Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*


 #40745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:02:36 | #40751 (9)

To právě že k tomu oslovil asi že paní Bohovou :-).


 #40749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:04:18 | #40753 (10)

*6578* Odstup! Satane! Živému Bohu, Bohu svému, se budeš i Ty klanět a jeho jediného uctívat!!! *4502*


 #40751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 09:14:44 | #40757 (11)

No právě :-)
Živému Bohu :-)
O tom je život :-).


 #40753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 10:04:04 | #40760 (12)

*33770* Ano, my jsme živými Syny a Dcerami Živého Boha, našeho Otce! *34027*


 #40757 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 10:10:55 | #40765 (13)

Ježíš řekl, kdo koná vůli Otce je můj bratr, sestra i matka, jinak to být ani nemůže :-).


 #40760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 12:16:55 | #40877 (14)

*2* JEŽÍŠ TOHO NAPOVÍDAL. *2*


 #40765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.06.24 06:17:21 | #41028 (15)

Jan 14
24 A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #40877 


| Předmět: Hezký den!
20.06.24 08:09:03 | #40698

*33770* Hezký den! *6904*| Předmět: RE: Hezký den!
20.06.24 08:10:35 | #40699 (1)

*9540* Ráno jsem viděl poslední jarní východ slunce - byl překrásný! Ale nyní už je obloha plná mraků. *29742*


 #40698 


| Předmět: ❤️ DOBROU NOC ❤️
19.06.24 22:43:40 | #40694

❤️❤️❤️ DOBROU NOC ❤️❤️❤️| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:01:35 | #40688

*12694* BŮH NÁS MILUJE. *12694*| Předmět: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:01:58 | #40689 (1)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #40688 

| Předmět: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:19:19 | #40690 (1)

*14586* Škoda jen, že většina "věřících" lidí spoléhá spíš na své schopnosti než na pomoc Boží! *14586*


 #40688 

| Předmět: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:24:43 | #40691 (2)

*2* Človíček má ale výhodu! Žádné pořádné schopnosti nemá, a tak se na ně nemůže jako hlupák spoléhat! *2*


 #40690 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:25:29 | #40692 (3)

*12694* *22063* *12694* Človíček se spoléhá na Tatínka! *12694* *22063* *12694*


 #40691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 21:52:45 | #40693 (4)

*8734* Navíc! *8734*

*34089* Človíček Tatínka skutečně miluje! *34089*


 #40692 

| Předmět: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
19.06.24 23:59:43 | #40695 (2)

Je to zřejmě neprozkoumané ale asi že mohu důvěřovat Hospodince Bohu své -).
*19557* *32594* *2543*
Ř 8,17 A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však tak, jestliže spolu s ním trpíme, abychom spolu i oslaveni byli.


 #40690 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
20.06.24 08:08:27 | #40697 (3)

*6578* Důvěřovat "Světlonošovi" (Satanovi) se nevyplácí! *6578*


 #40695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
20.06.24 08:24:54 | #40705 (4)

To se mi stát nemůže neb je to mužskej :-).
*19557* *2543* *19557*


 #40697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
20.06.24 08:29:33 | #40709 (5)

*14586* Ale Vám se nejprve představil jako Ježíš v podobě slunce a Vy jste ten podvod neprokoukla! A dnes se k Vám lísá jako "bůh ženského rodu"! Jako jakási "hospodinka"! A vy jste se znovu nechala ošálit! *14586*


 #40705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS MILUJE.
20.06.24 08:31:49 | #40712 (6)

Nikdo se mi takto nepředstavil, dočetla jsem se to po letech v Bibli, kdo to mohl být, nevím proč tu podstrkujete lži, co Vás k tomu vede ?


 #40709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: BŮH NÁS…
20.06.24 09:05:04 | #40754 (7)

*14586* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*


 #40712 

| Předmět: Bůh to s námi myslí dobře!
19.06.24 20:54:58 | #40683

*16266* Bůh to s námi myslí dobře! *16266*| Předmět: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
19.06.24 20:55:58 | #40684 (1)

*16266* Ano, já Bohu Stvořiteli a Otci svému důvěřuji. *16266*


 #40683 

| Předmět: RE: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
19.06.24 20:57:14 | #40686 (2)
*741* *16266* *30383* *4437* *30383* *16266* *741*

 #40684 

| Předmět: RE: Bůh to s námi myslí dobře!
19.06.24 21:00:38 | #40687 (1)

*16266* Ano, já vím, že Bůh Stvořitel a Otec náš má veškerou moc v nebi i na zemi! *16266* Ale on svou moc nezneužívá, jako to dělají lidé, využívají ji pro blaho lidstva! *16266*


 #40683 

| Předmět:
19.06.24 20:04:13 | #40673

Človicku já nebudu spát .
Čtu na internetu nikde není platba předem max 50 procent
Achjo dobrou| Předmět: RE:
19.06.24 20:30:06 | #40677 (1)

Dobrou noc. *3775*


 #40673 

| Předmět: Lidé! Na Satana si dejte pozor!
19.06.24 19:53:03 | #40670

*6578* *7266* *6578* Lidé! Na Satana si dejte pozor! Je lstivý!!! *6578*| Předmět: RE: Lidé! Na Satana si dejte pozor!
19.06.24 19:55:44 | #40672 (1)

*33792* Bůh je naším Otcem! *22063* Naším milovaným nebeským Tatínkem! *33792*


 #40670 

| Předmět: RE: Lidé! Na Satana si dejte pozor!
19.06.24 20:08:22 | #40675 (1)

Kdo to říká ten to je :).


 #40670 

| Předmět: RE: RE: Lidé! Na Satana si dejte pozor!
19.06.24 20:29:35 | #40676 (2)
*192* *21294* *193*

 #40675 

| Předmět: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
19.06.24 19:47:50 | #40664
*12694* *22063* *12694*

Láska k Bohu má být Láskou k milovanému nebeskému Tatínkovi.

  • *12694* *22063* *12694*


| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
19.06.24 19:49:52 | #40665 (1)

Bůh může být i rodu ženského když Eva je také obraz a podoba Boha.


 #40664 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
19.06.24 19:50:57 | #40667 (2)

*6578* Satane! Odstup!!! *6578*


 #40665 

| Předmět: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
19.06.24 19:51:36 | #40669 (3)

Počkám až se vyvztekáš :-).


 #40667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
19.06.24 19:54:02 | #40671 (4)

*27179* Já jsem v klidu, Satane, ale Vaše nervozita se přehlédnout nedá! *4502*


 #40669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu =…
19.06.24 20:07:32 | #40674 (5)

To tedy na klid nevypadáte :-)
A proč Vám ženy a Bůh rodu ženského tolik moc vadí?


 #40671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k Bohu =…
19.06.24 20:32:40 | #40678 (6)

Ženy mi nevadí, ale vadí mi, když se snažíte z Boha Otce lidstva udělat ženu!!! *4502*

Ale klid neztrácím, chcete-li do pekla ohnivého jezera jako rouhačka, je to Vaše volba! *14586*


 #40674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
19.06.24 20:36:29 | #40679 (7)

Asi jsem se jenom chtěla vyhnout jakékoliv modloslužbě, a Bůh rodu mužského by bylo pro mně zřejmě jenom modloslužebnictví :-).
Byla by to totiž idolatrie, uctívání idolu.


 #40678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
19.06.24 20:49:43 | #40680 (8)

Jestliže se Bůh živých jmenuje JSEM tak je to platné pro všechny, pro muže i ženy.


 #40679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.24 20:53:55 | #40682 (9)

*12694* *22063* *12694* Ano, Bůh je milujícím Otcem všech mužů i všech žen! *34027*


 #40680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Láska k…
19.06.24 20:52:49 | #40681 (8)

*23353* To je Váš problém!


 #40679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.06.24 20:57:01 | #40685 (9)

Jo ale ho řeším :-).
A možná že jsem to jenom vyřešila.


 #40681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.06.24 12:17:34 | #40879 (10)
*35239*

 #40685 

| Předmět: RE: Láska k Bohu = Láska k Tatínkovi.
19.06.24 19:50:27 | #40666 (1)
*12694* *22063* *12694*

Láska k Bohu člověka mravně zušlechťuje a umožňuje mu žít čestně a poctivě.

  • *12694* *22063* *12694*

 #40664 

| Předmět: RE: RE: Láska k Bohu = Láska k…
19.06.24 19:51:10 | #40668 (2)

No právě :-). *6763*


 #40666 

| Předmět: Bible.
19.06.24 19:33:21 | #40661

(Bible, Přísloví 11:27) *16360*

*6904* Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne. *4502*| Předmět: RE: Bible.
19.06.24 19:36:38 | #40662 (1)

(Bible, Přísloví 11:20) *16360*

*35060* Živý Bůh ("JHVH") má v ohavnosti lidi falešného srdce,

kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná. *15154* *22063* *15154*


 #40661 

| Předmět: RE: RE: Bible.
19.06.24 19:44:41 | #40663 (2)

(Bible, Přísloví 14:34) *16360*

*6904* Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. *4490*


 #40662