Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 844637x
Příspěvků:
42582

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.06.24 21:25:46 | #41290

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární příspěvek.| Předmět:
21.06.24 21:25:31 | #41289
| Předmět: RE:
21.06.24 21:37:21 | #41293 (1)

*5494* To je už zítra! *3359*


 #41289 

| Předmět: RE:
21.06.24 21:42:30 | #41300 (1)
*6665* *23670* *6665*

 #41289 

| Předmět:
21.06.24 20:26:45 | #41287
*31032*


| Předmět: RE:
21.06.24 21:37:42 | #41294 (1)
*5925*

 #41287 

| Předmět:
21.06.24 20:13:26 | #41284

Človíčků sem zvědavý za jak dlouhou odsud Sysla výstavou to tvoji věrní. *17365* *6927* *3528* *3527*| Předmět: RE:
21.06.24 20:14:34 | #41285 (1)

Věrní človíčkovi *7116* *5739* *6927*


 #41284 

| Předmět: RE: RE:
21.06.24 21:38:56 | #41296 (2)
*34694*

 #41285 

| Předmět: RE:
21.06.24 21:38:43 | #41295 (1)

Neřeším to. *33684*


 #41284 

| Předmět:
21.06.24 19:55:10 | #41280

Každý strom je vzácný.
Už proto ,že Nám dává kyslík.
Přeji zbytek hezkého večera.
.... *15009*


1  

| Předmět: RE:
21.06.24 20:16:27 | #41286 (1)

Strom zasazis nový! vzácný je dobrý člověk!! *3527*


1  
 #41280 

| Předmět: RE: RE:
21.06.24 21:29:11 | #41291 (2)

a dejchat budeme z *5655* člověka ten nám dá kyslík jo?


 #41286 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.06.24 21:41:51 | #41299 (3)

*17063* Ano, stromy jsou pro lidstvo dobré! *34089*


 #41291 

| Předmět: RE: RE:
21.06.24 21:40:43 | #41298 (2)

*6904* Nejvzácnější je Bůh! Je pouze jeden!!! *34027*


 #41286 

| Předmět: RE:
21.06.24 21:39:59 | #41297 (1)

*34866* Stromy jsou skutečně potřebné. *34866*


 #41280 

| Předmět: Máme proč Otce velebit!
21.06.24 19:41:59 | #41272

*33770* Máme proč Otce velebit! *33770*| Předmět: RE: Máme proč Otce velebit!
21.06.24 19:43:07 | #41273 (1)

*6904* Bůh Otec náš je naším milosrdným Spasitelem. *6904*


 #41272 

| Předmět: RE: RE: Máme proč Otce velebit!
21.06.24 19:44:49 | #41274 (2)

*12694* *22063* *12694* Bůh Stvořitel a Otec náš se nás ujímá na všech našich cestách! *22063*


 #41273 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme proč Otce velebit!
21.06.24 19:47:58 | #41276 (3)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Ano, Živý Bůh, Bůh Stvořitel a Otec náš, nás miluje! *34027*


 #41274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Máme proč Otce velebit!
21.06.24 19:48:38 | #41277 (4)

*33770* Žijeme v Lásce Boží našeho milujícího Otce! *6904*


 #41276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Máme proč Otce…
21.06.24 19:49:42 | #41278 (5)

*30457* Nedivte se mi tedy, že mám Tatínečka tolik moc rád. *34089*


 #41277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Máme proč Otce…
21.06.24 19:50:10 | #41279 (6)
*34089* *12694* *15154* *22063* *15154* *12694* *34089*

 #41278 

| Předmět: Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu je…
21.06.24 18:02:25 | #41261

*14586* *6578* *14586* Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu je lidský život utrpením! *14586*| Předmět: RE: Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu je…
21.06.24 18:03:10 | #41262 (1)

*4502* A to platí pro židy, křesťany i muslimy! *4502*


 #41261 

| Předmět: RE: RE: Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu…
21.06.24 18:08:11 | #41263 (2)

*14586* Víra v Boha je k ničemu, nemáte-li k Bohu lásku, úctu a důvěru! *14586*

  • *14586* *14586* *14586* *14586* *14586*

 #41262 

| Předmět: RE: RE: RE: Bez lásky, úcty a důvěry k…
21.06.24 18:36:19 | #41264 (3)

*4502* Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu jsou Vaše modlitby neupřímné!!! *14586*


 #41263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bez lásky, úcty a…
21.06.24 18:37:43 | #41265 (4)

*4502* Bez lásky, úcty a důvěry k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva jsou Vaše prosby přímo falešné! *14586*


 #41264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bez lásky, úcty a…
21.06.24 18:38:44 | #41266 (5)

*14586* Vím, to Vám v kostele nesdělí, protože to tam neví! *14586*


 #41265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bez lásky, úcty…
21.06.24 18:40:19 | #41267 (6)

*12694* Tatínku! Lásko moje! Smiluj se nad námi všemi, prosím. . . Děkuji Ti! *12694*


 #41266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bez lásky,…
21.06.24 18:42:30 | #41268 (7)

*15154* *12694* *15154* Tatínku! Bože a Pane náš jediný! Miluji Tě! *15154* *12694* *15154*


1  
 #41267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bez…
21.06.24 18:43:10 | #41269 (8)
  • *30812* *12694* *15154* *22063* *15154* *12694* *30815*

 #41268 


| Předmět: Lid v Izraeli znal moc Živého Boha!
21.06.24 17:48:53 | #41253

*12216* Lid v Izraeli znal moc Živého Boha! *2351*| Předmět: RE: Lid v Izraeli znal moc Živého Boha!
21.06.24 17:49:49 | #41254 (1)

*12694* *22063* *12694* Kdysi se na moc Boží spoléhal, ale dnes je to bída! *14586*


 #41253 

| Předmět: RE: RE: Lid v Izraeli znal moc Živého…
21.06.24 17:51:37 | #41255 (2)

*14586* Lidem v Izraeli stouplo sebevědomí tak vysoko, že si Satan mne spokojeně ruce! *2213*


 #41254 

| Předmět: RE: RE: RE: Lid v Izraeli znal moc…
21.06.24 17:54:13 | #41256 (3)

*4502* Být před Bohem pyšný a samolibý se nevyplácí! *10736*


 #41255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lid v Izraeli znal moc…
21.06.24 17:56:30 | #41257 (4)

*14586* Lituji lid v Izraeli! Nenavrátí-li se v srdci kajícně k Živému Bohu, budou následky strašlivé! *14586*


 #41256 

| Předmět: RE: Lid v Izraeli znal moc Živého Boha!
21.06.24 17:58:18 | #41258 (1)

*12216* Ano, lid v Izraeli znal moc Živého Boha, ale dnes je opět svéhlavý! *6578* *14586* *6578*


 #41253 

| Předmět: RE: RE: Lid v Izraeli znal moc Živého…
21.06.24 17:59:40 | #41259 (2)

*14586* Dopouštějí se dnes velikého zla a jsou sami proti sobě! *14586*


 #41258 

| Předmět: RE: RE: RE: Lid v Izraeli znal moc…
21.06.24 18:00:38 | #41260 (3)

*6578* PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD. *6578*


 #41259 

| Předmět: (Bible)
21.06.24 17:44:35 | #41251

(Bible, Druhá paralipomenon 6:22-23) *16360*

Jestliže se někdo prohřeší proti svému bližnímu a ten by mu uložil, aby se zaklínal přísahou, a on by tu přísahu složil před Tvým oltářem v tomto domě, Ty sám vyslyš z nebes, zasáhni a rozsuď své služebníky; odplať svévolníkovi, uval na jeho hlavu, čeho se dopustil, a prohlaš spravedlivého za spravedlivého a odměň jej podle jeho spravedlnosti.| Předmět: RE: (Bible)
21.06.24 17:46:37 | #41252 (1)
  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #41251 

| Předmět: Mělník si vychutnává kroupy s deštěm!
21.06.24 17:11:34 | #41247

*12643* Mělník si právě vychutnává kroupy s deštěm! *3247*| Předmět: RE: Mělník si vychutnává kroupy s…
21.06.24 17:12:27 | #41248 (1)

*6084* Na pohled je to úchvatné! *6084*


 #41247 

| Předmět: RE: RE: Mělník si vychutnává kroupy s…
21.06.24 17:14:39 | #41249 (2)

*2* Sotva jsem to dopsal, tak to pominulo a žene se to někam dál. *2*


 #41248 

| Předmět: RE: RE: RE: Mělník si vychutnává kroupy…
21.06.24 17:14:59 | #41250 (3)
  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #41249