Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 824796x
Příspěvků:
41378

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible)
23.06.24 08:27:21 | #41651

(Bible, Přísloví 14:22) *14586*

*34003* Což nebloudí ti, kdo osnují zlé věci?
Kdežto milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro. *6904*| Předmět: RE: (Bible)
23.06.24 08:34:07 | #41652 (1)

(Bible, Přísloví 14:27) *34027*

*3474* *4740* Bázeň před Živým Bohem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. *6904*


 #41651 

| Předmět: RE: (Bible)
23.06.24 08:36:43 | #41653 (1)

(Bible, Přísloví 14:8) *16360*

*13842* Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě, kdežto pošetilost hlupáků je v záludnosti. *11581*


1  
 #41651 

| Předmět: RE: (Bible)
23.06.24 08:40:02 | #41654 (1)

(Bible, Přísloví 14:31) *14586*

*4502* Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil,
kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává. *17063*


 #41651 

| Předmět: RE: (Bible)
23.06.24 08:44:17 | #41655 (1)

(Bible, Přísloví 14:34) *16360*

*6904* Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. *32223*


1  
 #41651 

| Předmět: Ano, my všichni lidé žijeme v Lásce…
23.06.24 08:17:27 | #41643

*12694* *8734* *12694* Ano, my všichni lidé žijeme v Lásce Boží! *12694* *22063* *12694*| Předmět: RE: Ano, my všichni lidé žijeme v Lásce…
23.06.24 08:18:57 | #41644 (1)

*33770* Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti, že je tomu tak a že máme možnost v Tvé Lásce žít! *6904*


 #41643 

| Předmět: RE: RE: Ano, my všichni lidé žijeme v…
23.06.24 08:19:33 | #41645 (2)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Jsem Ti moc a moc vděčný! *22063*


 #41644 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, my všichni lidé žijeme…
23.06.24 08:20:04 | #41646 (3)

*33770* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! *6904*


 #41645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, my všichni lidé…
23.06.24 08:20:46 | #41647 (4)

*33770* ANO, MILUJI TĚ, BOŽE A PANE MŮJ MILOVANÝ! *6904*


 #41646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, my všichni…
23.06.24 08:21:56 | #41648 (5)

*33770* Plným právem jsi mnohými lidmi nazýván LÁSKOU. *6904*


 #41647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, my všichni…
23.06.24 08:22:58 | #41649 (6)

*33770* PLNÝM PRÁVEM TĚ I JÁ NAZÝVÁM "LÁSKOU LÁSEK"! *6904*


 #41648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, my…
23.06.24 08:24:17 | #41650 (7)

*12694* *22063* *12694* Miluji Tě, Otče můj! Mám Tě moc a moc rád. . . *33792*


 #41649 

| Předmět: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 07:54:12 | #41636

*12694* ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ. *12694*| Předmět: RE: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 07:55:13 | #41637 (1)

*12694* *8734* *12694* A mnozí lidé žijí i v lásce a úctě k Bohu! *12694* *8734* *12694*


 #41636 

| Předmět: RE: RE: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 07:56:32 | #41638 (2)

*9388* Patříte mezi ně? MÁTE LÁSKU A ŮCTU K BOHU OTCI SVÉMU? *34713*


 #41637 

| Předmět: RE: RE: RE: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 07:59:22 | #41639 (3)

*5114* (Odpovězte si v srdci! Ale neobelhávejte se! Ve svém srdci byste měli být upřímní!) *3474* *4740*


 #41638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 08:00:40 | #41640 (4)

*13845* ANO, MNOZÍ LIDÉ ŽIJÍ I DNES V LÁSCE A ÚCTĚ K BOHU OTCI SVÉMU. *13842*


 #41639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ŽIJEME V LÁSCE BOŽÍ.
23.06.24 08:01:40 | #41641 (5)

*12694* *22971* *12694* Díky Bohu, že je tomu tak! *34027*


 #41640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ŽIJEME V LÁSCE…
23.06.24 08:02:19 | #41642 (6)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #41641 

| Předmět: Ty jsi člověk, já jsem člověk!
23.06.24 07:46:56 | #41627

*13845* Ty jsi člověk, já jsem člověk! *13842*| Předmět: RE: Ty jsi člověk, já jsem člověk!
23.06.24 07:47:50 | #41628 (1)

*3474* *4740* A poděkujme Bohu Stvořiteli a Otci svému, že je tomu tak! *3474* *4740*


 #41627 

| Předmět: RE: RE: Ty jsi člověk, já jsem člověk!
23.06.24 07:48:45 | #41629 (2)

*12694* *13845* *12694* My všichni jsme Božími lidmi. *12694* *13842* *12694*


 #41628 

| Předmět: RE: RE: RE: Ty jsi člověk, já jsem…
23.06.24 07:49:35 | #41630 (3)

*12694* *15154* *6084* *15154* *12694* A to je radost vědět i žít! *8734*


 #41629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ty jsi člověk, já jsem…
23.06.24 07:50:58 | #41631 (4)

*34694* Ano, Človíček má Tatínka plné srdce i plnou mysl. *6084*


 #41630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ty jsi člověk, já…
23.06.24 07:51:57 | #41633 (5)

*8734* Jistě máte také radost, že jste Otcem milováni! *8734*


 #41631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ty jsi člověk,…
23.06.24 07:52:45 | #41634 (6)

*15154* *8734* *15154* Jistě jste Tatínkovi vděční! *15154* *8734* *15154*


 #41633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ty jsi…
23.06.24 07:53:07 | #41635 (7)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #41634 

| Předmět: Jsme bratři a sestry!
23.06.24 07:30:20 | #41616

*10715* Jsme bratři a sestry! Patříme do láskyplné Boží rodiny! *32618*| Předmět: RE: Jsme bratři a sestry!
23.06.24 07:31:16 | #41617 (1)

*34089* Ano, Bůh je naším milujícím Otcem! Bůh je Otcem Tvým i mým! *8734*


 #41616 

| Předmět: RE: RE: Jsme bratři a sestry!
23.06.24 07:32:32 | #41618 (2)

*12694* *22063* *12694* Žijeme-li v lásce a úctě k Bohu Otci svému, žijeme šťastně! *6084*


 #41617 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme bratři a sestry!
23.06.24 07:36:42 | #41619 (3)

*14586* Vím, současné soužití lidstva je plné zlých problémů, které my sami vyvoláváme! *14586*


 #41618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme bratři a sestry!
23.06.24 07:37:22 | #41620 (4)

*34027* ALE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ ZÁZRAKY UMÍ. *34027*


 #41619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme bratři a…
23.06.24 07:39:47 | #41621 (5)

*12694* *3577* *2983* *12694* Prosme Tatínka, našeho Živého Boha a Panovníka, aby nás morálně uzdravil, abychom se k sobě chovali hezky a ohleduplně! TŘEBA SE NAD NÁMI SLITUJE A SMILUJE UŽ DNES. *22971*


 #41620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme bratři a…
23.06.24 07:41:05 | #41622 (6)
*12694* *12694* *3577* *12694* *2983* *12694* *12694*

 #41621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme bratři…
23.06.24 07:42:05 | #41623 (7)

*12694* *22063* *12694* DŮVĚŘUJME BOHU OTCI SVÉMU. *12694* *22063* *12694*


 #41622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
23.06.24 07:43:17 | #41624 (8)

*29742* *9540* *29742* A děkujme Bohu, že jsme! *13842*


 #41623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.24 07:45:00 | #41625 (9)

*13845* Mějme radost ze života! *8734*


 #41624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.06.24 07:46:02 | #41626 (10)

*13842* Jsme Boží lid. *13842*


 #41625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme bratři a…
23.06.24 07:51:31 | #41632 (5)

Tak proč jako všemocný a vševědoucí nezastaví válku na Ukrajině? Že by to byla jeho zvůle? *6561*


 #41620 

| Předmět: Lásku Boží Vám všem!
23.06.24 07:26:12 | #41611

*33770* Lásku Boží Vám všem! *6904*| Předmět: RE: Lásku Boží Vám všem!
23.06.24 07:27:07 | #41612 (1)

*33770* A k tomu uzdravení a zdraví! *6904*


 #41611 

| Předmět: RE: RE: Lásku Boží Vám všem!
23.06.24 07:28:06 | #41613 (2)

*33770* Žijte, milujte, odpouštějte a usmívejte se! *6904*


 #41612 

| Předmět: RE: RE: RE: Lásku Boží Vám všem!
23.06.24 07:28:56 | #41614 (3)

*33770* Nepřejte nikomu nic zlého a sami tak prožijete hodně dobrého! *6904*


 #41613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lásku Boží Vám všem!
23.06.24 07:29:20 | #41615 (4)
  • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*

 #41614 

| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
23.06.24 07:15:33 | #41604

*30881* Dobré ráno, Bohu milí lidé! *7239*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
23.06.24 07:18:11 | #41605 (1)

*32830* Dobré ráno přeji i Bohu Otci svému, i když on vnímá současně ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer i noc na této naší točící se planetě! *86*


 #41604 

| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
23.06.24 07:19:47 | #41606 (1)

*34041* A tak, Bohem milovaní lidé, prožijme vděčně v Lásce Boží celý dnešní den! *34027*


 #41604 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
23.06.24 07:20:53 | #41607 (2)

*33684* Nevyhledávejme sváry a hádky, protože to dobré není! *4511*


1  
 #41606 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
23.06.24 07:22:41 | #41608 (3)

*12694* *22063* *12694* Žijme v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému, a tím budeme žít láskyplně a mírumilovně i ve vztahu k lidem všem. *12694*


 #41607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí…
23.06.24 07:23:49 | #41609 (4)

*34708* *22971* *34708* Modleme se za celosvětový mír! A prosme Otce, aby ho nastolil. *34089*


1  
 #41608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno, Bohu…
23.06.24 07:25:21 | #41610 (5)
*3577* *2983* *30758* *30806* *30758* *3577* *2983*

 #41609 

| Předmět:
23.06.24 00:02:05 | #41602

Dobrou noc🧠| Předmět: RE:
23.06.24 07:14:44 | #41603 (1)

*3421* Dobře jsem spal. Děkuji. *17063*


 #41602 

| Předmět: Bůh nás miluje i dnes!
22.06.24 22:17:42 | #41595

*12694* *22063* *12694* Bůh nás miluje i dnes! *12694*| Předmět: RE: Bůh nás miluje i dnes!
22.06.24 22:18:58 | #41596 (1)
*34708* *34708* *12694* *34708* *12694* *34708* *34708*

 #41595 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
22.06.24 22:20:18 | #41597 (2)

*33770* Boží milosrdenství od nás neodstoupí! *6904*


 #41596 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
22.06.24 22:20:42 | #41598 (3)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #41597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i dnes!
22.06.24 22:23:22 | #41599 (4)

*16905* *33792* *9507* Boží Láska je živá a oživující. *33792*


 #41598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje i…
22.06.24 22:23:55 | #41600 (5)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #41599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje…
22.06.24 22:24:47 | #41601 (6)

*16073* Hezky se vyspinkejte! *16073*

  • *6665* *6665* *6665* *6665* *6665*

 #41600 

| Předmět: Nebojte se, ono to nějak dopadne!
22.06.24 22:14:15 | #41592

*2210* Nebojte se, ono to nějak dopadne! *429*| Předmět: RE: Nebojte se, ono to nějak dopadne!
22.06.24 22:15:06 | #41593 (1)

*30422* Bůh to má promyšlené! *30440*


 #41592 

| Předmět: RE: RE: Nebojte se, ono to nějak…
22.06.24 22:16:39 | #41594 (2)

*24611* Nemáme se čeho obávat! *34089*


 #41593