Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 851492x
Příspěvků:
43016

Toto téma sledují (4):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proč nemít radost ze života?
10.07.24 16:55:28 | #45686

*14512* Proč nemít radost ze života!? *22060*| Předmět: RE: Proč nemít radost ze života?
10.07.24 16:57:07 | #45687 (1)

*34708* *30662* *34708* Proč se neradovat, když žijeme v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka! *30662*


 #45686 

| Předmět: RE: RE: Proč nemít radost ze života?
10.07.24 16:57:46 | #45688 (2)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #45687 

| Předmět:
10.07.24 16:44:16 | #45676


| Předmět: RE:
10.07.24 16:49:26 | #45679 (1)
*6404*

 #45676 

| Předmět: RE:
10.07.24 16:51:44 | #45680 (1)
*6404* *6404* *6404*

 #45676 

| Předmět: RE:
10.07.24 16:52:02 | #45681 (1)
*6404* *6404* *6404* *6404* *6404*

 #45676 

| Předmět: RE:
10.07.24 16:52:19 | #45682 (1)
*6404* *6404* *6404* *6404* *6404* *6404* *6404*

 #45676 

| Předmět: RE: RE:
10.07.24 16:53:15 | #45683 (2)
*27179*

 #45682 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.07.24 16:53:57 | #45685 (3)
*8734* *6605* *8734*

 #45683 

| Předmět: RE:
10.07.24 16:53:26 | #45684 (1)

*33770* Všichni spěchají k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva! *6904*


 #45676 

| Předmět: (Bible)
10.07.24 16:36:31 | #45673

(Bible, Žalm 74:12) *16360*

*30457* BŮH JE MŮJ KRÁL ODEDÁVNA, on uprostřed země koná spásné činy. *34027*| Předmět: RE: (Bible)
10.07.24 16:40:12 | #45674 (1)

(Bible, Žalm 71:19) *16360*

*33792* Bože, Tvoje spravedlnost až k výšinám sahá, vykonals veliké věci. Bože, kdo je Tobě roven! *33792*


 #45673 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
10.07.24 16:41:20 | #45675 (2)

*12694* *22063* *12694* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! *34027*


 #45674 

| Předmět: RE: (Bible)
10.07.24 16:48:25 | #45677 (1)

(Bible, Žalm 69:6-7) *16360*

*14586* *35060* *14586* Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.
Kvůli mně však ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v Tebe, Panovníku, Živý Bože zástupů,
ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo Tě hledají, Bože Izraele! *14586* *22971* *14586*


 #45673 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
10.07.24 16:48:57 | #45678 (2)
*14586* *12694* *15154* *22971* *15154* *12694* *14586*

 #45677 

| Předmět: (Bible)
10.07.24 16:22:37 | #45669

(Bible, Žalm 84:12-13) *16360*

*12694* . . . Živý Bůh je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.

*12694* *30457* *12694* ŽIVÝ BOŽE ZÁSTUPŮ, BLAZE ČLOVĚKU, JENŽ DOUFÁ V TEBE!| Předmět: RE: (Bible)
10.07.24 16:26:37 | #45670 (1)

(Bible, Žalm 80:20) *16360*

*33770* Živý Bože, Bože zástupů, obnov nás, (prosím), ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni! *6904*


 #45669 

| Předmět: RE: (Bible)
10.07.24 16:29:39 | #45671 (1)

(Bible, Žalm 79:9) *16360*

Bože, NAŠE SPÁSO, pomoz nám pro slávu svého jména,
vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno! (Prosím. . .)

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*

 #45669 

| Předmět: RE: (Bible)
10.07.24 16:34:00 | #45672 (1)

(Bible, Žalm 75:2) *16360*

*33792* Vzdáváme Ti chválu, Bože, vzdáváme Ti chválu! *33792*

*12694* *22063* *12694* Tvé jméno je blízko, vypráví se o Tvých divech! *17063*


 #45669 

| Předmět:
10.07.24 15:58:40 | #45666
*32528* *32528* *32528*


| Předmět: RE:
10.07.24 16:15:28 | #45667 (1)
*6084* *32528* *32528* *32528* *6084*

 #45666 


| Předmět:
10.07.24 15:58:27 | #45665


| Předmět: RE:
10.07.24 16:17:26 | #45668 (1)
*27179* *6761* *8865* *6761* *27179*

 #45665 

| Předmět: Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU.
10.07.24 13:53:02 | #45658

*12694* *22063* *12694* Ano, pro mne je Bůh skutečně i LÁSKOU nás všech lidí! *12694*| Předmět: RE: Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU.
10.07.24 13:57:12 | #45659 (1)

(Bible, Žalm 89:7) *16360*

*34091* Vždyť kdo v oblacích se může Živému Bohu rovnat?
Kdo z Božích Synů se podobá Živému Bohu? *33902*


 #45658 

| Předmět: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh i LÁSKOU.
10.07.24 13:58:34 | #45660 (2)

*14586* P.S. A přesto pokřtění lháři a podvodníci tvrdí, že Bůh má pouze Syna jednoho!!! *6578*


 #45659 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh i…
10.07.24 14:05:37 | #45661 (3)

(Bible, Jób 1:6 +2:1) *16360*

*6786* Nastal pak den, kdy přišli Synové Boží, aby předstoupili před Živého Boha; přišel mezi ně i Satan.

*6786* A nastal opět den, kdy Synové Boží přišli, aby předstoupili před Živého Boha; přišel mezi ně i Satan, aby i on předstoupil před Živého Boha.


 #45660 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh i…
10.07.24 14:09:23 | #45662 (3)

(Bible, Žalm 29:1-2) *16360*

*33792* PŘIZNEJTE ŽIVÉMU BOHU, SYNOVÉ BOŽÍ, PŘIZNEJTE ŽIVÉMU BOHU SLÁVU I SÍLU.

*33792* Přiznejte Živému Bohu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Živému Bohu.


 #45660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, pro mne je Bůh i…
10.07.24 14:11:27 | #45663 (4)
*33792* *12694* *15154* *7228* *15154* *12694* *33792*

 #45662 


| Předmět: Obdivuji Boha Otce svého!
10.07.24 13:38:13 | #45652

*14970* Obdivuji Boha Stvořitele a Otce svého! *14970*| Předmět: RE: Obdivuji Boha Otce svého!
10.07.24 13:40:05 | #45653 (1)

*5671* Vůbec nechápu, jak může mít celé lidstvo pod kontrolou! *11295*


 #45652 

| Předmět: RE: RE: Obdivuji Boha Otce svého!
10.07.24 13:43:53 | #45655 (2)

*4037* Můj rozum, i když lze pochybovat, jestli nějaký mám, na to vůbec nestačí. *33684*


 #45653 

| Předmět: RE: RE: Obdivuji Boha Otce svého!
10.07.24 13:44:26 | #45656 (2)

Nevim


 #45653 

| Předmět: RE: RE: RE: Obdivuji Boha Otce svého!
10.07.24 13:50:11 | #45657 (3)

*14695* Tak jsme na tom stejně nebo velmi podobně! *34041*


 #45656 


| Předmět:
10.07.24 13:31:53 | #45647

Ja jiim. Redkvickovy salat pali me pusa| Předmět: RE:
10.07.24 13:33:59 | #45648 (1)

*30457* Tak dobrou chuť! *34694*


 #45647 

| Předmět:
10.07.24 13:31:03 | #45646

Potiime se a tolik nejime neni chut na jidlo| Předmět: RE:
10.07.24 13:34:49 | #45649 (1)

Ano, je to náročné! *560* *4191*


 #45646 

| Předmět: RE:
10.07.24 13:36:48 | #45651 (1)

A já jdu navíc odpoledne k zubaři. *6786*


 #45646