Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 673568x
Příspěvků:
36851

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Prosím o výklad:
15.02.20 19:02:57 | #984

Ezechiel 1 :
1 Třicátého roku ve čtvrtém měsíci , pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha.
2 Pátého dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína,
3 událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka.
4 Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
5 Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.
6 Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla.
7 Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz.
8 Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách; měly po čtyřech tvářích a křídlech.
*20*
Pokud věříte ve vidění proroků - které se vykládají všelijak - vyložte ni toto Ezechielovo vidění : událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi
*145* *701*| Předmět: RE: Prosím o výklad:
15.02.20 21:05:30 | #1022 (1)

Jo, Dalko, můžeme si to rozebrat, ten Otčenáš asi už nedobereme, protože se každé téma tak trochu rozplizne doztracena. Domluvíme se s Abukou a já tohle vypíchnu nahoru. OK?


 #984 

| Předmět: RE: Prosím o výklad:
16.02.20 01:26:16 | #1042 (1)

To vidění v podstatě ukazuje Boží slávu, velikost a další atributy.
Jsou tam například čtyři postavy se čtyřmi obličeji, z nichž každý symbolizuje jednu ze základních Božích vlastností. Dnes už upouštíme od snahy vyložit každý detail, protože ty detaily nemusely mít jiný význam, než po orientálním způsobu obohatit text.
Důvod, proč se Ezekielovi dostalo tohoto vidění, bylo povzbuzení. Následně je zaznamenáno, že prorok byl vyslán ke vzpurným Izraelitům s velmi nepříjemným poselstvím, a v takovém případě to nebyla žádná kratochvíle.| Předmět: RE: RE: Prosím o výklad:
16.02.20 02:47:04 | #1044 (2)

reakce na 1042

Michelangelo Buonarroti viděl a nmaloval boha s jednou tváří, bez křídel a bez kopyta. Zato měl jeho bůh fousy a Ezechijášův ne..

Komu věříme víc Buonarrotimu a nebo Ezechijášovi?

A jistě se najde a nacházelo po celém světě spousta lidí, kteří viděli boha, popřípadě bohů víc. Jen ve starém Řecku byli bohové všudy přítomní a velice živí a činní.
Kdo z možná milionů "očitých" svědků zjevení měl pravdu?
A nebo je takové zjevení jen následkem duševní poruchy, přeludu, halucinace, autosugesce, náboženského snu, nebo požití nějaké drogy?


 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: Prosím o výklad:
16.02.20 07:47:30 | #1048 (3)

Michelangelo byl ve své době slavný, a notně namyšlený umělec, který si z církevních dogmat moc nedělal. Jako takovému mu v rámci umělecké licence prošlo i zobrazení Boha.
Antičtí bohové jsou takoví, jako jejich tvůrci: prolhaní intrikáni, smilníci, svárliví, ješitní atd., zatímco na druhé straně někteří vypovídají o tehdejšícjhi ideálech morálky, krásy a vzdělanosti.
Bůh Bible je naopak nepředstavitelným a nedostižným ideálem, což všichni pisatelé Bible neopomněli zdůrazňovat. ("ke komu mě připodobníte")
Ezekiel své vidění nijak nevykládá, což může znamenat, že mu buď nerozumněl, nebo mělo naopak pro tehdejší Izraelity jasnou symboliku, například Božích vlastností.
Zajímavé je srovnání s Danielem, který ve svých prorockých snech týkajících se událostí v historii dostal i vysvětlení, které pozdější historie potvrdila.
Přesto v jednom případě dostal pokyn proroctví zapsal, přestože si posteskl, že mu nerozumí. Byl ujištěn, že porozumění přijde v patřičném čase.
Židé docela dobře rozlišovali mezi prorockými viděními a patologickými duševními projevy. Udělat jmenovitě z Ezekiela blázna by se jim hodilo, protože jim říkal velmi nepříjemné věci.| Předmět: RE: RE: Prosím o výklad:
16.02.20 11:50:02 | #1098 (2)

No mě to spíš svádí k tomu,že Ezechiel viděl vše reálně,ale byl z toho tak v "šoku",že to bral jako vidění,protože to vylo pro něj reálně nemožný.
Ve světě je dost indícií k tomu,aby jsme se mohli domnívat,že zde doopravdy byly bohové - vyspělá civilizace,která předčila jiné o tisícky let.
Těch indícií je podstatně víc než ty,které "hovoří" o jednom Bohu.
*65* *65*
Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky,staré legendy, záznamy z kronik, či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi.
*81*
Toto je spíš uvěřitelné - protože je to "hmatatelné" - než obsah Bible,který jeho pisatelé poskládali z poznání více kultur, aby do něj "vložili" vznik své kultury - kultury židovské.
*145*
Takže z toho spíš vychází,že ten váš Bůh má reálný v nějaké (nechci tvrdit mimozemské) "vyšší inteligenci".
*33684*
A tato část Bible tento můj názor víceméně potvrzuje.
*3440*
10 Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí.
25 Zvuk se šířil svrchu nad klenbou, kterou měly nad hlavou; když stály, svěsily křídla.
26 A nahoře nad klenbou, kterou měly nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu, a na té podobě trůnu, nahoře na něm, bylo cosi , co vypadalo jako člověk.
Eze 3 :
11 Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: ‚Toto praví Panovník Hospodin,‘ ať poslechnou nebo ne.“
*20*


 #1042 

| Předmět: RE: RE: RE: Prosím o výklad:
16.02.20 12:12:16 | #1106 (3)

Hmatatelné jsou jen některé nálezy, jiné jsou podvrhy a "zbožná přání" lidí jako Däniken, který by byl ochotný hledat stopy mimozemských civilizací i v Kájovi Maříkovi.
S interpretací nálezů je to stejně problematické, jsou hodně poplatné naší současné zkušenosti a představivosti.
To, že si některé věci nedovedeme představit, bývá způsobeno předpokladem, že naši předkové museli být hloupější než my.

Pokud jde o ten úryvek z Ezekielova vidění, jeho symbolika je celkem jasná.
To "cosi, co vypadalo jako člověk", je vidění samotného Boha, kterého si Židé nesměli zobrazovat a ani si o něm z posvátné úcty nevytvářeli žádné představy.
O těch osobách se čtyřmi tvářemi máme prakticky jistotu, že představují 4 hlavní lidské vlastnosti:
Lev - právo
Býk - moc
Orel - moudrost
Člověk - láska| Předmět: RE: RE: RE: Prosím o výklad:
20.02.20 09:28:02 | #1410 (3)

Deniken, co?
Jako nevěřící nevěřící to četl, taky mě to chytlo.
Než jsme zjistil, kolik je tam nepřesnosti...


 #1098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Prosím o výklad:
20.02.20 11:38:36 | #1416 (3)

Vědecké bádání, nebo byznys?
"V Dänikenově případě nejde o bádání, ale o velmi výnosný byznys, který s vědou nemá vůbec nic společného a je postaven na záměrných podvodech," říká vysokoškolský učitel logiky a filozofie Lukáš Novák. Díly švýcarského autora je podle něj zbytečné ztrácet čas.

Vizitka Ericha von Dänikena


 #1098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Prosím o výklad:
20.02.20 11:45:06 | #1418 (3)

DÄNIKEN, UFO, BIBLIA A VEDA1
Igor Kapišinský †
Abstrakt. Článok prináša pohľad na fenomén diel E. von Dänikena a jemu
podobných, ktoré si získali obrovskú čitateľskú popularitu za cenu ignorovania
jedných a prekrúcania a/alebo nesprávnej interpretácie iných faktov a ktoré sú
v rozpore ako s vedou, tak aj so základmi učenia kresťanských cirkví obsiahnu-
tých v svätej Biblii.
Däniken, UFO, Bible and Science.


 #1098 

| Předmět: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 07:19:09 | #890

‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.| Předmět: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 07:41:53 | #894 (1)

Je tím myšlen úplný stav, kdy všechny bytosti budou podřízené Boží vůli.
Nejprve se tak stalo v nebi, kdy byl svržen Satan a démoni, neboli jim bylo zabráněno v duchovním světě působit. (Zjevení 12:9-12)
Ne zemi tento stav nastane příchodm Božího království.
Je jasné, že dost dobře nelze modlit se o to, aby se na zemi děla Boží vůle, a přitom se nesnažit ji poznat a hlavně činit.
(1. Tim 2:3,4)
To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.| Předmět: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 09:57:32 | #902 (1)

Pokud chcete,aby se děla jeho vůle a ne vaše,tak jste otroci v nesvobodě - Bůh řídí váš osud a tím je neměnný - tím pádem - proč odsuzujete ty,kteří se od vaši víry odvrátili - přece se děje vůle Boží.
A pokud se vymluvíte na Ďábla - tak i to je také jeho vůle - protože on je odpovědný za to,že se z jeho syna stal Ďábel.
*20* *20*


 #890 

| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 10:18:09 | #904 (2)

Dalko, na zemi se Boží vůle neděje.
Pokud jde o tu svobodu, je tvoje svoboda nějak narušena tím, že se řídíš návodem k použití nějakého přístroje, který vydal jeho výrobce?
Je to celé pořád o tom, jestli Bůh ví, co je pro člověka dobré nebo ne.
My si myslíme, že ví. Naopak bychom se cítili nesvobodně, kdyby nám někdo bránil se tím řídit.
Bůh neřídí osudy lidí.
I Satan byl svobodný, proto se mohl vzbouřit. Pak už svobodný nebyl, protože byl ovládán svými špatnými pohnutkami.

Takže modlitba o to, aby se děla Boží vůle v našich životech a na celém světě, je pozitivní.| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 11:10:27 | #908 (2)

„Kde je Jehovův duch, tam je svoboda.“ (2. KORINŤANŮM 3:17)
„Pokud zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32)

Já tomu takhle věřím. Podívej se, kam lidi došli se svou domnělou svobodou! Skutečná svoboda musí být v rámci dobrých a spravedlivých mantinelů. A já věřím, že Boží mantinely jsou jediné správné. *6084* (Odsud potud je svoboda)

Bůh neřídí náš osud, to bychom byli nesvobodní. Takže ani ti, kteří od nás odešli, to neudělali z vůle Boí, ale z vůle vlastní. Neodsuzujeme je, soudit je bude Bůh.

Bůh není zodpovědný za něčí hřích, ale dal nám svobodu rozhodnout se. A k tomu rozhodování dal zákony, k nimž se můžeme postavit buďto kladně, nebo záporně. SVOBODNĚ! *19753*

„Dnes ... jsem ti předložil život a smrt, požehnání a zlořečení; a vyvolíš si život, abys zůstal naživu ty a tvé potomstvo, tím, že budeš milovat Jehovu, svého Boha, tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš.“ (5. Mojžíšova 30:15, 19, 20)


 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 14:42:03 | #926 (3)

Jehova nie je v listoch ap. Pavla....


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 15:56:17 | #944 (3)

Už zase je. *19753*


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 15:57:57 | #948 (3)

vy ste schopní všetko: i dát Jehovu tam, kde se to hodí VRO...


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá…
15.02.20 15:59:31 | #952 (4)

Každé uvedení Božího jména v NZ je odůvodněno v dodatku k Bibli. Ale to si lehko můžeš najít sám na našich stránkách v biblických odvolávkách. *32594*


 #948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje…
15.02.20 16:15:54 | #958 (3)

A jinak tě prosím, zkus se odpoutat od vedlejších problémů a sledovat hlavní myšlenku, jíž se věnujeme. Dík.


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se…
15.02.20 16:22:42 | #960 (3)

v tej hlavnej myšlienke máte (u Pavla) Jehovu, s čím nikto nemôže súhlasiť...všetko ostatné je potom mimo...


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať…
15.02.20 16:37:25 | #962 (4)

A o kom to tedy je, když ne o Jehovovi? Čí duch to je, který přináší svobodu?


 #960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 16:52:03 | #964 (5)

 #962 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 17:16:54 | #966 (6)

Tak jsem to přečetla nevím... Co tebe tam tak zaujalo?


 #964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 17:29:55 | #968 (7)

Studovala jsem ty verše a hledala slovo ABBA v aramejštině..


 #966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 17:32:19 | #970 (8)

Nevím si s tím synovstvím moc rady když jsem dcera:-)matka, babička..


 #968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 18:58:43 | #982 (9)

Já to naopak chápu, vůbec s tím nemám problém. Zkus se nad to povznést.


 #970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 18:56:48 | #978 (8)

Aramejské slovo ʼab·baʼʹ je odvozeno od slova ʼav a doslova znamená „ten (určitý) otec“ nebo „Otče“. Děti tak důvěrně oslovovaly svého otce. Tento výraz v sobě spojuje důvěrnost slova „tatínek“ s důstojností slova „otec“, je neformální a přitom uctivý. Bylo to tedy spíše milé oslovení než titul a patřilo k prvním slovům, která se dítě naučilo.
V Písmu se aramejské slovo ʼab·baʼʹ objevuje třikrát. Ve všech třech případech nacházíme v původním řeckém textu a obvykle i v českých překladech transliteraci tohoto slova. Za slovem ʼab·baʼʹ pokaždé následuje řecký ekvivalent tohoto výrazu, ho pa·terʹ, který doslova znamená „ten (určitý) otec“ nebo, je-li použit jako oslovení, „Otče“. Vždy se vztahuje na nebeského Otce, Jehovu.
To, že jsou slova ʼAb·baʼʹ a „Otče“ použita dohromady, někteří lidé nepovažují za pouhý překlad z aramejštiny do řečtiny, ale vidí v tom jednak důvěru a poddajnost dítěte a jednak zralé ocenění synovského vztahu a vědomí odpovědnosti z něj vyplývající. Z těchto textů je zřejmé, že v apoštolských dobách křesťané používali slovo ʼAb·baʼʹ ve svých modlitbách k Bohu.


 #968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:16:50 | #998 (9)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:22:19 | #1002 (10)

No a co s tím? Píseň udělaná na motiv Pánovy modlitby?


 #998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 22:19:30 | #1026 (11)

On to je spíš původní text Otčenáše, protože Ježíš prý mluvil Aramejsky http://www.czechfreepress.cz/spiritu…/aramejsky-otcenas.html


 #1002 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 18:55:38 | #976 (3)

Já píšu,že vy to tak chcete - proto ta věta:
(Abuka)Je tím myšlen úplný stav, kdy všechny bytosti budou podřízené Boží vůli.
To budu raději ve věčné tmě - v zatracení.
*3440*


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 19:09:47 | #992 (4)

No klidně si můžeš vybrat, Dalko... *11334*


 #976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 19:10:36 | #994 (5)

Jsi přece svobodný... *35094*


 #992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje…
15.02.20 22:14:23 | #1024 (3)

uvedení Jehovu v NZ sú dodatky VRO?


 #908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se…
15.02.20 22:32:51 | #1028 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať…
15.02.20 22:35:49 | #1030 (5)

Když ale mně to nic neříká..


 #1028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať…
15.02.20 22:39:47 | #1032 (5)

Za to když se řekne Hospodin a nebo Hospodinka, to hned vím o čem to je: JSEM.


 #1028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 22:55:27 | #1034 (6)

Néééééééééé! *33072* *6578* *33072* *6578* *33072* *6578*


 #1032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 22:57:49 | #1036 (7)
*4506* *4648* *6763*

 #1034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 05:41:35 | #1204 (3)

Tenhle rozhovor s ni nema smysl, to chce utnout........


 #908 

| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 14:37:07 | #922 (2)

Sloužit Bohu, je nejvyšší stav svobody, jake je lidská bytost schopna!!!


 #902 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 14:39:42 | #924 (3)

Pokud se Bohu nepodridis, umřeš. A kolik svobody ma mrtve tělo? Může jenom svobodne hnit.....


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 15:57:34 | #946 (3)

Brrr. Ale je to tak.


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 18:57:07 | #980 (3)

Tak to vnímáme svobodu asi nějak jinak.

*65* *701*

 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 19:12:54 | #996 (3)

Jak ty si ji představuješ? Kdy by ses cítil zcela svobodný?


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 19:41:53 | #1006 (3)

No určitě ne tak,že budu někomu sloužit ještě i po smrti.
Stačí sloužit tady systému tohoto světa.
*20*
Co si vy představujete pod : "sloužit Bohu"
*701*


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá…
15.02.20 20:55:32 | #1016 (4)

Co si představujeme? Prostě respektovat jeho zákony. Tak, aby v tom Božím království bylo všem hezky, aby chom si neubližovali, ale žili v míru a lásce a starali se o tuhle zemičku. *34041*


 #1006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá…
19.02.20 19:20:16 | #1364 (3)

po smrti si prach a prach nikomu neslouží, jen se vymeta.....


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať se děje…
25.02.20 18:00:14 | #1597 (3)

iste, ale duša (nesmrteľná) nie je prach - možno vaša...


 #922 

| Předmět: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 11:29:04 | #912 (1)

Tohle jsem k tomu našel:
Ježíš vlastně řekl, že Boží vůle se stane na zemi stejně jistě jako v nebi, kde Bůh přebývá. Prokázalo se, že v nebi se Boží vůle nezadržitelně uskutečňuje. Boží Syn tam vedl válku se Satanem a jeho přívrženci a svrhl je do blízkosti země. (Zjevení 12:9–12) Tato třetí prosba ve vzorové modlitbě, podobně jako dvě předcházející, nám pomáhá, abychom zaměřovali svou pozornost na to, co je nejdůležitější — na to, co chce Bůh, a ne na to, co chceme my. Jeho vůle vždycky přináší ty nejlepší výsledky celému stvoření. I dokonalý člověk Ježíš proto svému Otci řekl: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42)| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 11:31:35 | #914 (2)

Moc hezky napsáno.


 #912 

| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 13:03:38 | #916 (2)

Laskavě výmaz všechny příspěvky co jste tam o mně napsali.


 #912 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 13:28:11 | #920 (3)

Nevím, které máš na mysli. Všechno jsem prošla a nenašla jsem nic, co by tě nějak poškozovalo - kromě omylu holek, co si text z Bile napasovaly na tebe. Myslím, že jsem to uvedla na pravou míru. Všechno je jen o tom, že nám diskutníci vyčítají náš postup (a já jen doufám, že ty sama ho chápeš), a my jim vysvětlujeme biblické hledisko. Můžeš napsat čísla příspěvků, které se tě nějak dotýkají, s vysvětlením důvodu? Děkuju.


 #916 

| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 19:44:16 | #1008 (2)

Jak si máme vyložit tento bratrovražedný boj mezi syny Boha?
*701*
Bůh je tomu vinen a ve své všemocnosti by to mohl zastavit.
*65*


 #912 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
15.02.20 20:59:32 | #1018 (3)

Pláčeš tady po Božím zásahu, a když Bůh zasáhne, tak ti to zase není po vůli. *24581* Je možné vymýtit zlo, aniž by se odstranily zlé bytosti? *24590*


 #1008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
20.02.20 08:47:05 | #1396 (3)

Lide chteji nadále kouřit, ale nechtějí rakovinu plic. Když ji dostanou, na vine dost ano Bůh. Co by dělali, kdyby právě ted, vyrazil vsem cigaro z ruky? To by bylo stížnosti!
Bůh Kaina upozornil na jeho vražedný sklon, mohl to Kain zastavit.
Zasahovat do svobodné vůle Bůh nebude, poprel by všechno co říká a dokazuje Satanovi.
Bůh stvořil člověka dobré, vždy mu bude někdo dobrovolně sloužit!


 #1008 

| Předmět: RE: Ať se děje tvá vůle
21.04.20 15:19:59 | #4396 (1)

Kde jsi přišel na** dluhy? V Bibli je přece napsáno - odpusť nám naše **viny. Takhle by příspěvek mohl napsat, jenom nějaký nenažraný žid.


 #890 

| Předmět: RE: RE: Ať se děje tvá vůle
21.04.20 15:24:11 | #4397 (2)

Prosím, byjadřuj se slušně. Naše hříchy jsou dluhy vůči Bohu. Takto mají i tyto překlady:

MPCZ a odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme svým dlužníkům,

NK a odpusť nám ty naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům

Strong: G3783
ὀφείλημα, τος, τό [ofejléma]

1. dluh 2. hřích, provinění, vina [2]


 #4396 

| Předmět: 1.Jan 5
14.02.20 18:31:37 | #788

Kamenem úrazu s Ruslanou asi že je 1.Jan 5
Koukla jsem se že překladově se tento list různě liší, co jinej překlad, to jiná verze, Ach jo.| Předmět: RE: 1.Jan 5
14.02.20 18:43:17 | #792 (1)

Ano, Kroky, je to velmi nejednoznačný text. Ale při troše dobré vůle se lze v něm vyznat. *32594*


 #788 

| Předmět: Ať přijde tvé království.
14.02.20 10:34:32 | #730

‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. ** Ať přijde tvé království.** Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám chléb na dnešní den  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.| Předmět: RE: Ať přijde tvé království.
14.02.20 10:36:45 | #732 (1)

Kolem posvěcení Božího jména jsme se moc nerozpovídali, ale ještě to nějak uzavřeme. Co tedy Boží království, o jehož příchod se modlí věřící po celém světě?


 #730 

| Předmět: RE: RE: Ať přijde tvé království.
14.02.20 13:02:32 | #750 (2)

Ono to spolu velmi úzce souvisí.
Nastolením Božího království bude Boží jméno definitivně posvěceno.| Předmět: RE: RE: RE: Ať přijde tvé království.
14.02.20 13:08:05 | #754 (3)

Posvěcení Božího jména je tedy mnohem důležitější než kterákoli jiná otázka.


 #750 

| Předmět: RE: RE: RE: Ať přijde tvé království.
14.02.20 18:39:44 | #790 (3)

Přesně tak. *10235*


 #750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ať přijde tvé…
18.02.20 21:24:41 | #1306 (3)

jo, súhlasím, posvěcení, ale nie jeho ohýbání v gramatických pádoch:-)


 #750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ať přijde tvé…
20.02.20 08:54:49 | #1400 (3)

nevíš o cem mluvis, Visitore!
Jak ohybas jmeno pana Ježíše? On se tak nejmenoval.


 #750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ať přijde tvé…
24.02.20 20:55:02 | #1565 (3)

Ježišovo jméno "ohýbame", robí to celé kresťanstvo, lebo bol na zemi ako človek, náš priateľ, ako píše ap. Pavel...


 #750 

| Předmět: RE: Ať přijde tvé království.
14.02.20 16:56:15 | #782 (1)

Je tady další aspekt.
Kdo se modlí o příchod Božího království, musí být srozuměn s tím, že to bude spojeno s problémy.
(Skutky 14:22)
Posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali: „Než vstoupíme do Božího království, musíme projít mnoha těžkostmi.“
(1. Tesaloničanům 3:4)
Když jsme byli s vámi, předem jsme vám říkali, že nás čekají těžkosti, a ty také přišly, jak víte.

O jedné z příčin těch těžkostí mluvil i Ježíš:
(Jan 15:19)
Kdybyste byli částí světa, svět by vás měl rád, protože byste byli jeho. Protože však nejste částí světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, svět vás nenávidí.| Předmět:
13.02.20 20:59:31 | #616

Tak Visitor nám nerozebere ani krédo, ani Otčenáš...*16620*, no co nám zbývá, zkusím to aspoň společně:

‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. 10 Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. 11 Dej nám chléb na dnešní den 12 a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům. 13 A nedovol, abychom podlehli pokušení, ale osvoboď nás od toho zlého.
.| Předmět: RE:
13.02.20 21:02:07 | #622 (1)

Nové téma tedy zní: Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno.

Bůh je naším Otcem...
Bůh je v nebesích...
Jméno Boží má být posvěceno - to už jsme probírali, jenom nevím, jestli zrovna na tomto fóru. *3409*


 #616 

| Předmět: RE: RE:
13.02.20 21:10:02 | #638 (2)

Myslím,že tady jsme ti samí diskutéři - kolem božího jména jsme se už "napovídali" dost a ke schodě jsme se nedopracovali.
*3440*


 #622 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.02.20 21:21:41 | #652 (3)

Tady přece nejde o znění Božího jména, ale o myšlenky, které tento jednoduchý text nese. Nastínila jsem je.


 #638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:27:33 | #684 (3)

problém je v tom, že vy ho vyslovujete, naviac skreslene...my ho posväcujeme, ale nevyslovujeme:-)


 #638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:32:27 | #690 (4)

A jak ho posvěcujete? *35092*


 #684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:57:27 | #706 (4)

Ptala jsem se, čím ho posvěcujete.
*32447*


 #684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 08:56:11 | #716 (3)

Ježíš ve své modlitbě v podstatě dal návod, co by mělo být předmětem našich modliteb.
Na prvním místě uvedl posvěcení Božího jména. Může být posvěceno jméno, které nejen není používáno, ale dokonce je zatajováno?
Mimochodem, není tajení Božího jména židovčení? *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 10:07:05 | #726 (4)

No jóóó! *16620*


 #716 

| Předmět: RE: RE:
14.02.20 12:37:57 | #746 (2)
Bůh je naším Otcem...
Bůh je v nebesích...
Jméno Boží má být posvěceno - to už jsme probírali, jenom nevím, jestli zrovna na tomto fóru

Ale věčný život je ve jménu Ježíše Krista

1 Jana 10Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 12Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.
13Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.
........... 20A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.


 #622 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.02.20 13:33:55 | #756 (3)

Jan 17
25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal.
26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.02.20 13:37:04 | #758 (3)

Ano, Ruslano, víme o tom. Přece se to netříští s posvěcením Božího jména. Vždyť i Ježíšova oběť s ním souvisí.Tebou uvedený text to nakonec potvrzuje.

Mám k tobě něco jiného: Určitě víš, že podle biblických pokynů se nemáme duchovně bavit s vyloučenými, tedy s těmi, kteří opustili naše učení. Proto tě prosím, abys sem k nám nechodila. Nebo ses už vrátila?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 14:38:01 | #766 (4)
Mám k tobě něco jiného: Určitě víš, že podle biblických pokynů se nemáme duchovně bavit s vyloučenými, tedy s těmi, kteří opustili naše učení. Proto tě prosím, abys sem k nám nechodila. Nebo ses už vrátila?

Znáš slova Pána Ježíše
Miluj bližního jako sám sebe, a vy ne milujete bližního, posloucháte více lidí než Boha.

A to že apoštol Pavel píše
11Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
12Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř?

Bratrů u Pána Ježíše je jenom 144000 vykoupenych že zemi.
Budu respektovat tvé přání, více psát nebudu.


 #758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 13:48:44 | #760 (3)

Tohle je oficiální fórum Svědků Jehovových, takž musíte držet dekórum a vyhazvat lidi jen proto že odešli od svědků? no to je teda dílo :-(


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 14:14:45 | #762 (4)

Ratko, tady nejde o dekorum, ale o jasně formulovanou biblickou zásadu.
Ruslana navíc odešla nebo byla vyloučena pro neslučitelnost svých názorů s tím, co učíme.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 14:35:24 | #764 (4)

Jo, Ratko, bylo to pro mě docela těžké rozhodování co napsat. Právě proto, že tohle fórum nepovažuju za "naše", jak to je s fórem Svědkové Jehovovi. Opravdu jsem promýšlela, jak to s Ruslanou udělat. Bavit se s ní nemůžeme. Jsou tedy takovéto možnosti:

 1. Poprosit ji, aby sem nechodila.
 2. Nechat ji tady a vyhýbat se rozpravě s ní, což by se asi těžko realizovalo.
 3. Odejít z tohoto fóra.
 4. Zrušit toto fórum.

Našla bys ještě nějakou jinou možnost?


 #760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 14:45:09 | #768 (3)

margo:
...že podle biblických pokynů se nemáme duchovně bavit s vyloučenými, tedy s těmi, kteří opustili naše učení.
v:
no tdea, a máme to tu znova_ - ako to nazvať z kresťanskej pozície? - to je práve tá pýcha na svoje učenie, - vy sa s nimi odmietate baviť? - kde je láska k blížnemu? ku kresťanovi? - však väčšina z nich drtivo odišla do nejakej kresťanskej cirkvi", - akým právom ich teda dehonestujete?, špiníte im česť len preto, že ste ich vyloučili, resp. od vás sami, v slobode rozumu a vôle odišli? - to je kresťanské? a čo keď odišli len a len preto, že už nechceli zdieľať vaše názory na Bibli, na VRO, na život, na vaše náboženské doktríny? - potom sa divíte, že ľudia majú k SJ všeobecne averziu?! - toto sa nedeje v žiadne kresťanskej cirkvi...


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:12:36 | #772 (4)

Visitore, rád to s tebou znova rozeberu, ale na fóru SJ, prosím.
Tady je to silně OT.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 14:56:20 | #770 (3)

Abuko, Margo, nám ostatním to přece může být úplně jedno jaké máte vztahy s Ruslanou. Neměli byste nás do svých problémů zatahovat. Pokud nechcete toto fórum sdílet se všemi a nechat nás osttní ať se s Ruslanou normálně bavíme, tak to tady zavřete. Prostě běžte někam.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:14:14 | #774 (4)

Ratko, s Ruslanou se můžete bavit kdekoli jinde.
Pokud to chceš řešit dál, tak na fóru SJ.
Děkuji.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:48:52 | #778 (3)

Abuko to neučíte tady na tomto fóru, na tomto fóru je řeč o výkladu Bible takže není důvod tady řešit otázku vyloučených. Prostě si toho nevšímejte je to .


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:50:41 | #780 (4)

My to neřešíme, už je to vyřešeno je.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:59:14 | #784 (3)

Vyhnáním z fóra...:-( Takže tím to taky pro mě končí.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 17:03:03 | #786 (4)

To je tvoje volba.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 18:51:41 | #794 (3)

Tohle není projev nelásky (pokud bys byla v nějakém problému, určitě bychom ti pomohli stejně jako komukoli jinému), ale poslušnosti Božích pokynů předaných skrze apoštoly.. Přece to znáš, Ruslano, těch textů je víc, a když jsi odcházela ze sboru, musela jsi s tím počítat.

Děkuju za pochopení. *10235*


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 18:59:44 | #796 (3)

Jestli sis všimla, Ratko, tak jsem Ruslanu slušně poprosila a vysvětla jí naše důvody, které ostatně ona dobře zná.
Kritizuješ nás zs to, že respektujeme biblické zásady? *3409* Já vůči ní nemám jinak žádné výhrady, neníé to nic osobního.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 19:09:52 | #798 (3)

naopak, je to v rámci témy, ktorú začala margo- jednoznačne deklaruje (a zneužíva k tomu text 1 Kor), a rovnalo vy, že máte právo "vyhadzovať" vašich členov, keď nesúhlasia s vašimi doktrínami, vžkladom Bible skrze PNS, - lebo napr. v Bibli "objavili" božstvo Krista (čo objavuje každý kresťan)? ktorých nazývate dokonca "odpadlíkmi", hoci oni sami v slobode, vo svojom presvedčení, odišli drtivo do kresťanských cirkví (RKC, protestantských) ...prečo ich s úsmevom, v slobode s prianím všetkého dobrého nenecháte odísť, bez toho, že by boli z vašej strany vystavení rôznym represáliám, prípadne psychickému ataku a nátlaku (napr. pri stretnutí s nimi na ulici, pretrhanie už vytvorených rodinných vzťahov, a pod.)?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 19:10:43 | #800 (3)

Ne, krtizuji vás za neetickou diskriminaci kvůli původu, názoru či vyznání. Tak jako když se na restauraci napíše že cikáni nesmí dovnitř nebo že tlusté ženy nesmí být učitelky, neco takového je neetické


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:21:18 | #802 (3)

Ne, Ratko, pleteš se znovu. Ani jeden tenhle důvod u nás neplatí, a o diskriminaci to zdaleka není. Jde o projev poslušnosti vůči Bohu. Mrzí mě, že to nechápeš, ale víc ti pomocz nemůžu. *30360*


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:23:19 | #804 (3)

Jsem zásadně proti tomu schovávat se za Jehovu, vymlouvat se že to On a že vy jste svatí... je mi to protivné. Nemůžu to nijak spojit s mým svědomím


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:28:15 | #810 (4)

Jakže schovávat se za Jehovu? Kdo poslouchá Boha, snad se za něj schovává? To nemůžeš pochopit, že se snažíme jednat podle Písma? *32594*


 #804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:25:33 | #806 (3)

No a aby to tedy bylo v rámci daného námětu, mohla bych podotknout, že jde o udržení čistoty (tedy svatosti) sboru.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:26:39 | #808 (3)

Takhle ji neudržíte, naopak. špiníte se vlastní nemilosrdností a povyšováním nad jiné.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:59:37 | #816 (4)

OK, tak já ti připomenu jednu situaci z Písma:

1. Korintským 5:5 Slyšel jsem, že je mezi vámi sexuální nemravnost, a to taková nemravnost, jaká není ani mezi národy – nějaký muž žije s manželkou svého otce. 2 A vy jste na to pyšní? Neměli byste spíš truchlit a muže, který se tohoto skutku dopustil, vyloučit ze svého středu? 3 I když nejsem fyzicky přítomný, jsem přítomný duchem a už jsem odsoudil muže, který to udělal, jako bych byl s vámi. 4 Když se sejdete ve jménu našeho Pána Ježíše s vědomím, že jsem v duchu s vámi spolu s mocí našeho Pána Ježíše, 5 musíte takového muže vydat Satanovi ke zničení těla, aby byl duch zachráněn v Pánově dni.
6 Vaše chlubení není správné. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7 Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, protože máte být bez kvasu. Vždyť Kristus, náš pesachový beránek, byl obětován. 8 Slavme tedy svátek s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy, ne se starým kvasem nebo s kvasem špatnosti a zkaženosti.
9 Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se nestýkali s lidmi, kteří se dopouští sexuální nemravnosti. 10 Neznamená to úplně se vyhýbat nemravným lidem v tomto světě nebo chamtivcům nebo vyděračům nebo modlářům. Jinak byste museli ze světa vyjít. 11 Ale teď vám píšu, abyste se přestali stýkat s každým, kdo je známý jako bratr, a přitom se dopouští sexuální nemravnosti nebo je chamtivec, modlář, uráží druhé, je opilec nebo vyděrač. S takovým člověkem ani nejezte. 12 Proč bych měl soudit ty venku? Nesoudíte ty uvnitř, 13 zatímco Bůh soudí ty venku? „Odstraňte toho ničemu ze svého středu.“

No a teď posuď, jak nemilosrdný a povýšený byl apoštol Pavel, a jak nemilosrdní a povýšení byli křesťané, kteří Pavla poslechli a "odstranili toho ničemu ze svého středu".


 #808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:28:44 | #812 (3)

súhlas, je to privlastňovanie si Boha, zneužívanie a prispôsobovanie si jeho slov v Písme, diktát Bohu podľa doktrín SJ, podsúvanie mu vôle VRO...- proste stále opakujete: tak to chce Jehova, tak to myslí Jehova, taká je jeho vôľa, my sme jeho verní otroci, a tak jenom nás slyší, a pod.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 19:44:31 | #814 (4)

Víš co, Visitore? Otevři si konečně Bibli a zkus ji číst nezaujatě a s porozuměním *32594*. MÁŠ NA TO, AKORÁT ŽE TO NEDĚLÁŠ. *17625*


 #812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:02:31 | #820 (4)

Poslouchání Božích příkazů je přivlastňování si Boha? A nebo je přivlastňování si Boha spíš ředění biblických pravd a stanovování si pravidel podle svého chtění, jako b Bůh musel respektovat náš vlastní názor? *3476*


 #812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:00:17 | #818 (3)

ja Bibli NZ poznám takmer naspamäť (okamžite spoznám, keď niekto píše proti Písmu NZ - i z necirkevných prekladov (tj., keď píše priamo proti textu NZ, resp. nepriamo v kontexte s viacerými textami), - mám certifikát (oprávnenie) od Cirkvi/z TF ju (NZ) aj vykladat - co chcete ŕíci?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:03:49 | #824 (4)

Co chci říct? No jestli je to tak, jak píšeš, jak to, že nevíš, jak se má v církvi naložit s nkajícným hříšníkem?


 #818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:32:57 | #834 (4)

Visitore, zkus se podívat nazpět, kolikrát jsi Písmo použil jako argument.
Většinou kolem sebe mlátíš katolickými naukami a tradicemi.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:11:21 | #842 (5)

Jo. *10235*


 #834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:10:51 | #828 (3)

to akože váš "odpadlík" je nekajícník? - čítate vôbec po sebe, čo tvrdíte? - naopak, nie ste práve vy (margo, a i.) nekajícníci? - keď nutite prijímať svojich členov len doktríny VRO? - aj vtedy, keď váš člen objavil v Písme (v Duchu Svätom) božstvo Krista?- to je akože hříšník/nekajícník? je to možné - takéto myslenie?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:10:09 | #840 (4)

A kdyby náhodou někdo ve vaší farnosti pochopil a začal mezi věřícími hlásat, že Bůh není trojjediný, že je to výmysl církve, byl by to podle tebe hříšník, nebo nebyl?


 #828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:29:02 | #830 (3)

Ne, krtizuji vás za neetickou diskriminaci kvůli původu, názoru či vyznání.
a:
Nějaký konkrétní příklad takové diskinace jistě ráda uvedeš.
Jinak je to jen pomlouvačný útok, nic víc.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:30:34 | #832 (3)

Visitore, nikoho nenutíme přijímat náš výklad Bible. Každý má dost času "vycouvat", když s něčím nesouhlasí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:38:24 | #838 (3)

jo, ale když couvá a vycouvá, co se stane? - sú o tom tisíce svedectiev od "odpadlíkov" - čo s tým? - o to ide, že neexistuje sloboda svédka po opustení NSSJ bez následných represálií rôzneho typu - i keď len formou znepríjemňovania jeho života - je na to x-spôsobov vo vzťahu SJ/VRO vs "odpadlík"...


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:17:20 | #844 (4)

Co se stane? Nestane se sv+ědkem Jehovovým! *3761*
Něco jinéhop je, když se po důkladném studiu Bible a srovnávání svědkem Jehovovým stane tím, že se Bohu zasvětí křtem, a potom se svému slibu zpronevěří, odpadá od víry. O jakých represáliíc, dokonce různého typu, mluvíš, nevím. Prosím, mohl bys uvést? *4371*
Většinou takový člověk napíše starším dopis, že už nechce být svědkem Jehovovým, a je vymalováno. *118*


 #838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:38:39 | #846 (3)

Proč to ale zatahujete sem? My přece nemáme nic společného s vašimi vnitřními směrnicami. Toto je veřejný prostor a vy z titulu "odpadlictví" vykazujete lidi z fóra. To je přece jasná diskriminace. To vidí každý. Jaký pomlouvačný útok? Vždyť je to doočíbijící. Píšu co vidím na vlastní oči teď a tady.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:42:58 | #848 (4)

No jo ale nedávno jsi vykazovala s diskuzí ty mne:-).
Asi to tak na světě chodí že když je nějaké nepříjemné diskuzní téma kterému se chceme vyhnout tak pošleme dotyčnou někam a je vystaráno, tedy alespoň na chvilku..


 #846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:56:13 | #856 (4)

No a Pavla to je podobnej kvítek a visitor už se změnil ve směru ke mně k lepčímu, musím ho pochválit:-), už mne tolik nemaže jako dřív, jenom zřídka, ni neblokuje mne:-)..
Za to kjara ta si umanula že jsem démonovic a všude mi to servíruje, co bude dál v tom to nevim, jestli ke zdravému rozumu přijde:-)..


 #846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:44:05 | #850 (3)

To je hloupost. Napsala jsem svůj názor, nikoho jsme nevykazovala, nemám ani na to mandát. Nejsem správce. I kdybych byla, není to můj styl.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:48:47 | #852 (4)

Abuka to smazal a ja si to neokopírovala tak že přesné znění toho co jsi mi napsala dnes nevim.
Pamatuji se že jsi napsala ať si najdu kamarádku a říkám to jí že v diskuzích to nikoho nezajímá co píšu.


 #850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:55:11 | #854 (3)

no a? to je přece jen můj názor. Je zde spousta jiných co si čtou to co píšeš. Můžeš psát klidně dál a já taky můžu psát, pokud mě nezablokují. I Ruslaně klidně napíšu že mě její názory nezajímají. Kritizuji přece něco zcela jiného! že ji vůbec neumožní aby něco psala.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:57:30 | #860 (4)

Asi jsi neměla mluvit za všechny, to bylo na tom to diskriminační..


 #854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:56:26 | #858 (3)

R:
Proč to ale zatahujete sem? My přece nemáme nic společného s vašimi vnitřními směrnicami. Toto je veřejný prostor a vy z titulu "odpadlictví" vykazujete lidi z fóra.

M:
Já jsem ti přece odpovídala. Upřímně. Sama jsem s tím měla dilema. Ano, je to veřejné fórum. Ale zodpovídáme za něj my dva, jsme tu správci. Chceme respektovat biblické zákony a neprobírat duchovní věci s lidmi, kteří od naší víry z jakéhokoli důvodu odpadli. Kdyby nešlo o námi spravované fórum a objevil se tu někdo vyloučený, normálně bychom to fórum opustili, šli bychom jinam. To nemůžeme udělat, když ho správcujeme. Proto jsem Ruslanu slušně poprosila, aby tohle fórum opustila. K diskuzi jich tady má dost dalších. Nevšimla jsem si - koho vyoučeného jsme ještě odsud vykázali?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 21:59:36 | #862 (3)

Kroky, to asi není na mě že jsem mluvila za někoho jiného. Mluvím vždycky jen za sebe, nikdy netahám jiné lidi jakože ... i ten si to myslí, nebo my si to myslíme. To nedělám. Tomi je proti srsti.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:02:01 | #864 (4)

Jo psala jsi že nikoho v diskuzích nezajímá co píšu, tedy jsi mluvila za všechny.


 #862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:02:03 | #866 (3)

Margo, velice mě to rozhorčilo. Opravdu. Je to vaše fórum, vy jste zde doma a já jen host. řekla jsem co jsme chtěla,nemám už k tomu co dodat.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:10:27 | #870 (4)

RATKO, NAPSALA JSEM TI TENTO DLOUHÝ PŘÍSPĚVEK, DALA JSEM SI S NÍM DOCELA DOST PRÁCE, A TY JSI HO ÚPLNĚ ZAZDILA. nECHTĚLA BY SES K NĚMU PŘECE JENOM VYJÁDŘIT? a NEBO TŘEBA NĚKDO JINÝ?

Reakce na příspěvek #808

OK, tak já ti připomenu jednu situaci z Písma:

1. Korintským 5:5 Slyšel jsem, že je mezi vámi sexuální nemravnost, a to taková nemravnost, jaká není ani mezi národy – nějaký muž žije s manželkou svého otce. 2 A vy jste na to pyšní? Neměli byste spíš truchlit a muže, který se tohoto skutku dopustil, vyloučit ze svého středu? 3 I když nejsem fyzicky přítomný, jsem přítomný duchem a už jsem odsoudil muže, který to udělal, jako bych byl s vámi. 4 Když se sejdete ve jménu našeho Pána Ježíše s vědomím, že jsem v duchu s vámi spolu s mocí našeho Pána Ježíše, 5 musíte takového muže vydat Satanovi ke zničení těla, aby byl duch zachráněn v Pánově dni.
6 Vaše chlubení není správné. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7 Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, protože máte být bez kvasu. Vždyť Kristus, náš pesachový beránek, byl obětován. 8 Slavme tedy svátek s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy, ne se starým kvasem nebo s kvasem špatnosti a zkaženosti.
9 Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se nestýkali s lidmi, kteří se dopouští sexuální nemravnosti. 10 Neznamená to úplně se vyhýbat nemravným lidem v tomto světě nebo chamtivcům nebo vyděračům nebo modlářům. Jinak byste museli ze světa vyjít. 11 Ale teď vám píšu, abyste se přestali stýkat s každým, kdo je známý jako bratr, a přitom se dopouští sexuální nemravnosti nebo je chamtivec, modlář, uráží druhé, je opilec nebo vyděrač. S takovým člověkem ani nejezte. 12 Proč bych měl soudit ty venku? Nesoudíte ty uvnitř, 13 zatímco Bůh soudí ty venku? „Odstraňte toho ničemu ze svého středu.“

No a teď posuď, jak nemilosrdný a povýšený byl apoštol Pavel, a jak nemilosrdní a povýšení byli křesťané, kteří Pavla poslechli a "odstranili toho ničemu ze svého středu".


 #866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:19:26 | #880 (4)

A ještě něco mě napadlo: Kdybychom dělali jako by nic a normálně se s Rusanou bavili, to by bylo ze všech stran kritiky, jak to, že se s ní bavíme, když je vyloučená, a že přstupujeme svá vkastní pravidla atp. *3476*


 #866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:09:12 | #868 (3)

Kroky, to je takové rčení....někdy se taky píše, a "koho to zajímá"? Kdybys to napsala ty mě, vůbec bych to nevzala doopravdy ale jen jako metaforu. Máš pravdu, nebylo to vhodně napsané. Nemyslela jsem o vážně, ani nemohla z podstaty věci.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:13:17 | #876 (4)

Tak mně to trochu vytočilo to jo ale ja se ve skutečnosti na nikoho nezlobím :-), mně to dlouho nevydrží nějaké zlobení se na někoho, to bývává jenom chvilkové.


 #868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:15:16 | #878 (5)
*19753*

 #876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:25:10 | #882 (3)

Margo, chceš říct že Ruslana žije s otcem svého manžela? řekněme že ano, že opravdu žije s otcem svého manžela a ty na základě textu se cítíš nucena ji vydat satanovi k zničení.

Tak a teď ta druhá strana. Ty vydáš Ruslanu satanovi k zničení a ....co? Teď jsi svatá? Protože jsi to udělala? Tak tomu nevěřím. Tím jsi se svatou nestala.

My nevíme co se dělo v dané komunitě když to Pavel psal. Jaké tam byly poměry. Stavět na tom, nelze. Jistě že máme nabádat ostatní k cnostnému životu a být sami příkladem, ale neměli bychom jiné odsuzovat a znemožňovat jim naší nemilosrdností nápravu. Když je prostě vyšikanujeme za nějaký prohřešek. Pokud Ruslana žije s otcem svého manžela, tak dobře... mohu mít námitky. Ale satanovi bych ji přesto nevydala. Protože neznáme přesně kontex daného textu, nelze někoho zabít jen proto že si přečtu v Bibli že ho mám jít zabít. Tohle je proti mému svědomí i když to čtu v Bibli. Je to můj bližní... v Bibli je hodně podobných textů, které nejsou jednoznačné


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 22:50:07 | #884 (4)

No co, no " žije s otcem svého manžela" to Ježíš se bavil o klíčových věcech se ženou která:
Jan 4
16Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“
17Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.
18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“


 #882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 08:18:07 | #900 (5)

Prosím tě, Kroky, to nebylo o Ruslaně, to byl příběh z Bible. Aby tady nevznikla nějaká fáma o Ruslanině hříchu. *5620*


 #884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 23:20:17 | #886 (4)

Já tím chtěla říct něco jiného. Napsala jsi, že jsme nemilosrdní a povýšení. Chtěla jsem vědět, jestli bys totéž řekla o apoštolu Pavlovi.

A nebo o Ježíšovi, který řekl:

Matouš 18:15 A tak když tvůj bratr proti tobě zhřeší, jdi a upozorni ho na jeho chybu mezi čtyřma očima. Pokud ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra. 16 Ale pokud ti nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá věc byla potvrzena slovy dvou nebo tří svědků. 17 Pokud nebude naslouchat ani jim, řekni to sboru. A pokud nebude naslouchat ani sboru, ať je pro tebe jako člověk z jiných národů a výběrčí daní.

K tvému příspěvku:
O Ruslaně jsem nic takového nechtěla ani naznačit. Nevím, proč odešla ze sboru.
Neříkáme o vyloučených, že je vydáváme Satanovi - ae Pavel se takto vyjádřil. Čteš to v Bibi, a přesto soi o Pavlovi nemyslíš nic špatného. O nás ano.
Já se necítítím nucena kohokoli vydat k čemukoli, od toho jsou starší sboru, aby s hříšníkem mluvili, snažili se ho přivést na správnou kolej, modiůi se s ním a pomáhali mu, a až pokud zjistí, že onen člověk nechce činit pokání, aby ho vyloučili zua sboru, aby se pro sbor nestal oním kvasem, o němž píše Pavel.
Nestává se svatým ten, kdo nekajícného hříšníka vyloučil. Jak jsi přišla na to, že bychom si to mysleli? Ae podle Pavlových slov jde o zachování čistoty sboru a jednoty jeho členů.
Vyloučení někoho je až poslední z věcí, které byly pro hříšníka udělány předtím. Kromě toho nejde o prkotiny, ale o vážné hříchy, které musejí být projednány radou starších,Nejde o nemilosrdnost, ale o pomoc. Možná ani netušíš, kolik takto vyloučených členů se po čase vrací zpátky do sboru - a jsou opravdu vřele vítáni.

Taky mě napadlo: Tady brojíte proti biblickému opatření, odsuzujete nás za to, že se ho věrně držíme, obviňujete nás kvůli tomu z nemilosrdfenství atd., ale když zmíním upálení Mistra Jana Husa a zabíjení dalších "heretiků", Visitor to tvrdě obhajuje - vždyť to byli kacíři. A když tu Rose dává články o tom, jak v Rusku pravoslavní nemilosrdně pronásledují, zatýkají, mučí a okrádfají svoje "odpadlíky", kteří se stali svědky Jehovovými, přijde vám to nanejvýš v pořádku. My odpadlíkům nic neděláme, nepronásledujeme je, nemučíme, neokrádáme, nezabíjíme je, jen je prostě vyčleníme z našich životů a čekáme, že si to jednou rozmyslí a zase se vrátí do Jehovovy náruče. Srovnej si to, Ratko, prosím.


 #882 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 23:35:02 | #888 (5)

A vracej se ?
A nebo, vrátil se někdo ?


 #886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 07:45:54 | #896 (6)

Ano, vrací se, někdy i po několika letech.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 08:16:16 | #898 (6)

Řekla bych že většia. Nebo aspoň mi to tak připadá, znám takových hodně.


 #888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 14:50:55 | #928 (3)

katolici by ji dali na hranici a meli by vystarano.......


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 18:31:50 | #972 (3)

Když je vydáte Satanovi, těžko se odtud vrátí. Alespoň v těch pavlových slověch nebylo nic o vracení se. Argumentujete Biblí, ale vybíráte si z toh jen co se vám hodí. Tedy argumentuješ pvlem o vylučování, jsou tam i jeho slova o vydání Satanovi ale není tam nic o přijímání zpět. nebo jsme něco v tom verši přehlídla. Pak to s tím dodržováním Pavlových slov nebude až tak přesné. Dodržujete jen něco.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:06:11 | #988 (4)

Ten člověk se vrátil a Pavel vybízí sbor, aby ho přijali s láskou. Má se zato, že psal právě o tomto člověku:

(2Ko 2:5–10)
Pokud někdo někomu způsobil smutek, tak ne mně, ale do určité míry (abych to příliš nezdůrazňoval) vám všem. 6 Takovému člověku stačí pokárání, které mu dala většina z vás. 7 Teď byste mu měli laskavě odpustit a utěšit ho, aby ho nepřemohl příliš velký smutek. 8 Proto vás vybízím, abyste ho ujistili o své lásce. 9 Vždyť proto jsem vám také psal, abych zjistil, jestli jste ve všem poslušní. 10 Pokud někomu něco odpustíte, odpustím mu i já. Vždyť cokoli jsem odpustil (pokud jsem měl co odpouštět), bylo to před zraky Krista kvůli vám,

Jiným příkladem může být třeba návrat ztraceného syna.


 #972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:08:04 | #990 (5)

Nebo myslíš, Ratko, že bychom takového člověka, který se chce k Jehovovi vrátit a napravil svůj hřích, neměli vzít zpátky? *3409*


 #988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 18:32:49 | #974 (3)

JIstě a taky bychom argumentovali stejně jako Margo. Tak kdo by měl pravdu? Kd by se přesněji a bibličtěji držel Pavlových slov?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:17:18 | #1000 (3)

Ratko, "vydat Satanovi" znamená pustit toho člověka vně sboru, to znamené do Bohu odcizeného světa. Aby si ti vyzkoušeli jako ten ztracený syn, a rozhodli se, na kterou stranu se přikloní.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 19:36:27 | #1004 (3)

Margo: Napsala jsi že se řídíte tímto:

1. Korintským 5:5 Slyšel jsem, že je mezi vámi sexuální nemravnost, a to taková nemravnost, jaká není ani mezi národy – nějaký muž žije s manželkou svého otce. 2 A vy jste na to pyšní? Neměli byste spíš truchlit a muže, který se tohoto skutku dopustil, vyloučit ze svého středu? 3 I když nejsem fyzicky přítomný, jsem přítomný duchem a už jsem odsoudil muže, který to udělal, jako bych byl s vámi. 4 Když se sejdete ve jménu našeho Pána Ježíše s vědomím, že jsem v duchu s vámi spolu s mocí našeho Pána Ježíše, 5 musíte takového muže vydat Satanovi ke zničení těla, aby byl duch zachráněn v Pánově dni.
6 Vaše chlubení není správné. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7 Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem, protože máte být bez kvasu. Vždyť Kristus, náš pesachový beránek, byl obětován. 8 Slavme tedy svátek s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy, ne se starým kvasem nebo s kvasem špatnosti a zkaženosti.
9 Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se nestýkali s lidmi, kteří se dopouští sexuální nemravnosti. 10 Neznamená to úplně se vyhýbat nemravným lidem v tomto světě nebo chamtivcům nebo vyděračům nebo modlářům. Jinak byste museli ze světa vyjít. 11 Ale teď vám píšu, abyste se přestali stýkat s každým, kdo je známý jako bratr, a přitom se dopouští sexuální nemravnosti nebo je chamtivec, modlář, uráží druhé, je opilec nebo vyděrač. S takovým člověkem ani nejezte. 12 Proč bych měl soudit ty venku? Nesoudíte ty uvnitř, 13 zatímco Bůh soudí ty venku? „Odstraňte toho ničemu ze svého středu.“

No a teď posuď, jak nemilosrdný a povýšený byl apoštol Pavel, a jak nemilosrdní a povýšení byli křesťané, kteří Pavla poslechli a "odstranili toho ničemu ze svého středu".

Tam nic o vzít zpět není!!! Tedy pokud se máte řídit tím co jsi mi dala, tak tam není nic o tom že někoho pošlete k Satanovi a pak ho zase vemete zpět. Odstránite ničemu a šmytec! Takhle to máte dělat pokud se chcet řídit veršem který jsi dala.

Na mě se s tím neobracej. Ja bych ničemu Satanovi nevydávala a pak bych ani nemusela řešit co pak s ním.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 20:53:04 | #1014 (4)

Ratko, znovu ti opakuju, že jsem ti sem ten úryvek dala poté, co jsi mi napsala, že tím, že vyloučíme hříšníka ze sboru, jsme povýšení a nemilosrdní. Chtěla jsem vědět, co bys asi tak řekla apoštolu Pavlovi za jeho vyjádření na toto téma.
Kromě toho - netočíme se na tomto jednom jediném textu, psala jsem ti i Ježíšova slova, a dál tuhle problematiku řeší ještě docela dost dalších. Jde o to, jestli chceme Boží slovo brát vážně, nebo si vybírat, jen co se nám hodí. *16386*


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 21:02:57 | #1020 (4)

Znvu jsem se dívala, nenapsala jsem, že se řídíme tímto, ale komentovala jsem ten tex takto:
No a teď posuď, jak nemilosrdný a povýšený byl apoštol Pavel, a jak nemilosrdní a povýšení byli křesťané, kteří Pavla poslechli a "odstranili toho ničemu ze svého středu".

Řešila jsem úplně jonou otázku. A k tomu ses ještě nevyjádřila.


 #1004 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 00:58:16 | #1038 (4)

ratka:
Tam nic o vzít zpět není!!! Tedy pokud se máte řídit tím co jsi mi dala, tak tam není nic o tom že někoho pošlete k Satanovi a pak ho zase vemete zpět. Odstránite ničemu a šmytec! Takhle to máte dělat pokud se chcet řídit veršem který jsi dala.
a:
Jistěže tam nic není.
Přece nebude Pavel psát, aby byl někdo vyloučen, a hned na to, aby ho vzali zpátky.
(2. Kor 2:6-8)
Toto přísné napomenutí, které dala většina, je pro takového člověka dostatečné, takže byste mu nyní měli naopak laskavě odpustit a utěšit [ho], aby takový člověk nebyl nějak pohlcen svým přílišným smutkem. Vybízím vás tedy, abyste mu potvrdili svou lásku.

a:
Než začneš do nás kopat, ujisti se, že víš, o čem píšeš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 07:45:20 | #1046 (3)

Přesně tak Abuko, takže nekopu do vás. Naopak Vás prosím abyste nikoho neztracovali a a nevydávali satanovi. Prosím o lidi které trápíte a chováte se k nim povýšeně. Viz to co jsme zde viděli. To je vše. Viděla jsem co jsem viděla napsáno. Takže prosím o milosrdenství protože i Bůh jemilosrdny.

A takymám verš, je to vlastně celý odstavec ale dám jen něco:
A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
18a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

Praví hospodin zástupů! Tady mluví Bůh, a jen Bůh vidí do Vaších srdcí. Tím že ss někým odmítnete mluvit na hloupé diskusi nedokážete jak jsou Vaše srdce čistá. To vidí jen Bůh. Vy to můžete halasně demonstrovat... ale je to jen demonstrace síly. Protože to můžete udělat. ( snad se pak cítíte čistě)


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 08:03:51 | #1054 (4)

Jsem si jist, že o významu obratu "vydat někoho Satanovi" máš zkreslené a zaujaté představy, stejně jako o důvodech vyloučení a konkrétních krocích.
A také je mi jasné, že svůj pohled nezměníš, stejně jako nezměníš své představy o našich pohnutkách.
Kážeš nám o milosrdenství, o povýšenosti, ale sama nás soudíš, aniž bys měla pohromadě alespoň základní fakta (ne zaujaté dohady a předsudky).| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 11:50:04 | #1100 (4)

Ratko, ano, v první řadě máme poslouchat Boha. Nemluví snad Bůh prostřednictvím Ježíše a apoštolů? Bereme vážně, co je napsáno. Vyloučené nezatracujeme, naopak si přejeme, aby se vrátili k Jehovovi, ale prostě chováme se k nim tak, jak říká Písmo. To nám vyčítáš? Prosíš za lidi, kteří vnášejí do sboru nemravnost, modlářství či jiné nauky? Myslíš si, že je dobré mít ve sborech chaos, rozepře a těžké hříchy? Cožpak nerozumíš biblickému varování? Odmítáš Pavlovo poučení?

Co se týče Boha, tak ten skutečně milosrdný je. Ale v čem? V tom, že přijímá do své náruče lidi, kteří se snaží zbavit svých hříchů, činí pokání, a ne takové, kteří jednají svévolně.

(Mal 3:7)
Ode dnů svých předků jste se odchylovali od mých předpisů a nedodržovali je. Vraťte se ke mně, a já se vrátím k vám,“ říká Jehova, Bůh vojsk.
(Jer 3:12)
Jdi a provolávej k severu tato slova: ‚„Vrať se, odpadlice Izraeli,“ prohlašuje Jehova.‘ ‚„Nebudu se na vás dívat rozhněvaně, vždyť jsem věrný,“ prohlašuje Jehova.‘ ‚„Nezůstanu rozzlobený věčně.
(Ze 1:3)
Oznam lidem: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „‚Vraťte se ke mně,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, ‚a já se vrátím k vám,‘ říká Jehova, Bůh vojsk.“‘
(Jk 4:8)
Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistěte své srdce, vy nerozhodní.


 #1046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 08:23:13 | #1056 (3)

Znovu se ptám: Co bys, Ratko, řekla na základě toho textu o Pavlovi? Totéž co o nás, nebo eště něco horšího?


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 15:27:33 | #1150 (3)

Margo, točíme se dokola. O Pavlovi si nic špatného nemyslím, ani o Bohu starého zákona který nešetřil ani ženy ani děti. Prostě ty texty nemůžeme brát pohledem dnešních dnů...v té době se kamenovalo, umíralo z různých nám neznámých důvodů, dnes je jiná doba. Texty jsou součástí nějakého konkrétníh děje či situace a nelze je brát dosslovně. My si doslovně nevydloubáváme oči a neusekáváme ruce když jsou žádostivé. Tedy nelze brát všecko doslovně! Neodsuzujeme ženy když se nechají ostříhat a spouostu jiných věcí nebereme doslovně. Ted i ten verš který jsi dala neberu doslovně, není to pro mě důkaz a návod že mám nějakého člověka vyhnat a zatratit. I příklad s návratem ztraceného syna není relevantní. Ztracený syn odešel sám, nebyl vyhnán... a vrátil se a otec se radoval. Tedy radujeme se z toho že někdo najde svůj domov a svého otce, nevyhánějme nikoho ani bratra ani sestru od sebe. Oni se vzdálí a vrátí nebo nevrátí, ale neude to pak naše vina když se nevrátí. Dali jsme jim co jsme mohli a je to na nich.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 15:47:04 | #1152 (4)

Je jiná doba, tak Boží zákony neplatí? Můžeme si vymyslet svoje vlastní? Udávala jsi příklady ze Starého zákona, samozřejmě že ten už neplatí, křesťanství je trochu o něčem jiném. i když není na škodu vzít si ze Starého zákona poučení o Božím požadavku na čistotu mravní, duchovní i tělesnou, a že Bůh přestával s Izraelity komunikovat, chránit je a vést, když se dopouštěli hříchu, když vědomě mezi sebou trpěli protizákonné jednání.
Ano, Ježíš často mluvil v podobenstvích a my to o useknutí ruky tak chápeme a umíme si vyložit, co asi pro nás znamená. Nakonec není v Bibli žádný příklad, kdy by si někdo svou ruku skutečně usekl. Naproti tomu Pavlova doporučení byla velmi reálná, byly to rady pro život vznikajících sborů, navíc víme, že korintští křesťané se podle této rady zachovali.
Odpadlé spolukřesťany od sebe nevyháníme, klidně můžou chodit i na shromáždění, ale s tím, že se nemůžou do duchovních hovorů zapojovat.Pokorní to přijímají a často se vracejí zpět do sborů.


 #1150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
17.02.20 05:37:26 | #1202 (3)

Bloknout ji!


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 19:36:16 | #1370 (3)

kazde lidske společenství ma pravo vyloučiť ty, kteri se nedrzi určitých stanov
Klause vyloučili z ODS, zaniklo mu i členství v poslaneckém klubu
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klaus-mladsi-vykonna-rada-ods-vylouceni.A190316_140203_domaci_kop


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 19:40:36 | #1372 (3)

Jdete Kritizovat ODS za nelidské chování?

„Důvodem zrušení jeho členství je dlouhodobé nerespektování hodnot, principů a programu ODS, jeho veřejné útoky na členy poslaneckého klubu ODS a další kolegy ze strany, podpora protikandidáta Občanské demokratické strany v senátních volbách, jeho kontroverzní výroky, které jsou v rozporu s programem ODS. Václav Klaus mladší otevřeně podporuje vystoupení České republiky z Evropské unie, zpochybňuje účast vojáků Armády České republiky ve vojenských misích, účastní se akcí pořádaných problematickými organizacemi. Václav Klaus mladší navíc veřejně deklaruje, že v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu nebude volit kandidátku ODS,“ vyjmenoval důvody vyloučení Klause mladšího šéf ODS Fiala.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klaus-mladsi-vykonna-rada-ods-vylouceni.A190316_140203_domaci_kop


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.02.20 19:42:36 | #1374 (3)

znám osobně nekolik vrácených..


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 09:11:47 | #1406 (3)

Je to diskriminace? Žalujte na ODS.


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 09:40:03 | #1412 (3)

Vemte si ji, Visitorme u Vás může delat co chce!


 #746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.02.20 07:07:00 | #1680 (3)

Co když vycouva, Visitore?
Určitě to řešíme jak svatá inkvizice!!!!
*34258*


 #746 

| Předmět: RE:
13.02.20 21:07:26 | #632 (1)

A??
*4475*
Myslel jsem,že se sem dávají věty,které jsou nějak "zakamuflované" - nemají stejný výklad.pro každého - někdo to vidí tak,někdo jinak.
*20*
Např.
Ezechiel 1 :
4 Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu.
*20*


 #616 

| Předmět: RE: RE:
13.02.20 21:09:45 | #636 (2)

To si nech na příště.- Schváně: ty si fakt myslíš, že tento jednoduchý a jednoznačný text nebude oříšek? Tak sleduj (tedy jestli někdo vůbec dostane odvahu se do toho pustit). *24611*


 #632 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.02.20 21:13:43 | #642 (3)

No je to modlitba,která je neměnná na oslavu Boha.
Jméno - touto modlitbou ho posvěcuje každý - jménem,které je mu "nejblíž".
*65*


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 21:22:21 | #654 (3)

No vidíš - a chyba! *2468*


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 21:24:40 | #658 (3)

Z mého pohledu asi ne,ale z tvého pohledu bych rád věděl tvůj názor.
*33789*


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 21:32:09 | #668 (3)

Buď posvěceno (očištěno) tvé jméno - Jehova sám svoje jméno posvětí (očistí), až přijde soudit svět. V Bibli je na několika místech zmínka o tom, že Bůh své jméno očistil či očistí soudem (např. na faraonovi). I my k tomu můžeme napomoct, když budeme hlásat pravdu o Bohu a spojovat ji s jeho jménem.

Samotná modlitba o posvěcení Božího jména Boží jméno neočistí.


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 05:20:09 | #708 (4)

"Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého", tedy posvěcena majÍ být i jména všech křtěnců?


 #668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 09:16:48 | #720 (5)

Dano, křtěnec je osoba, která je křtěna.
Posvěceni, neboli očištěni pro svaté účely museli být i kněží před službou v chrámu.
Je tady zásadní rozdíl.
Zatímco lidé usilují být svatí pro službu Jehovovi, Bůh o nic takovéhu usilovat nepotřebuje, On svatý je.
Jeho svatost má být učiněna známou před všemi lidmi.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 09:34:42 | #722 (6)

To je to že ja v tom Matouši 28/19 slyším že máme být křtěni v jejich jméno, to jest ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, tak že by se všichni měli stejně jmenovat.


 #720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 10:30:56 | #728 (7)

Pokřtít neznamená pojmenovat.


 #722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 10:47:27 | #734 (8)

Skutky 19

2Zeptal se jich: „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?“ Odpověděli mu: „Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý.“
3Pavel řekl: „Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Křtem Janovým.“
4Tu jim Pavel prohlásil: „Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm – v Ježíše.“
5Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
6Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.


 #728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 10:52:05 | #736 (9)

Skutky 8
15Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,
16neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
17Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.


 #734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 10:56:29 | #738 (9)

Na co jsi reagovala, Kroky? Nemžu tvůj příspěvek najít ve vlákně. Prosím, pokud to přidáváš už někde daleko, bylo by dobré zkopírovat i příspěvěk, na něž reaguješ. Dík.


 #734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 11:01:44 | #740 (10)

je to v časovém zobrazení


 #738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 11:13:30 | #742 (11)

To já vím, že je to v časovém zobrazení *24590*, ale potřebuju přece vidět, na který příspěvek reaguješ. To v časovém nenajdu a musím hledat ve vlákně. *2527*


 #740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 11:30:19 | #744 (12)

V pravo v rohu je číslo příspěvku a nad příspěvkem je na co se reaguje.


 #742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 21:36:51 | #670 (3)

Navíc "jméno, které je někomu nejblíž", to je co? Jako že já si můžu vybrat, jakým jménem budu Boha nazývat a jaké vlastnosti mu přiřknu? Ne-e. *6640* Boží jméno Jehova identifikuje jediného pravého Boha, navíc v tom jménu je zaslíbení. K tomuto jménu se vážou jehio vlastnosti a jeho skutky, stejně jako jméno člověka je vázáno k jeho jedinečné osobnosti. Nebo: můžu ti říkat Frede? *5689*


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:20:01 | #676 (3)

Jehova sám svoje jméno posvětí
*65*
No - co si on má své jméno očisťovat?Prč??
Možno ho očistí od lidských výmyslů.
*20*
Je to myšleno na rozdílný výklad jeho jména - dost jsme ho probírali.
*3440*
Např.: Já tvrdím,ze on jméno nikdy neměl protože ho nepotřeboval.
Vy ho vyvozujete z jeho představení se Mojžíšovi - Jsem,který jsem - Jsem mě posílá k vám.
A ŘKC má k němu taky svůj výklad.
*3440*


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:23:05 | #678 (3)

posvätiť nie je očistit...miešate si pojmy...Božie jméno neočisťujeme, ale poväcujeme


 #636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:37:05 | #692 (4)

SVATOST
Stav nebo vlastnost toho, kdo je svatý, nebo toho, co je svaté. Svatost je „náboženská čistota nebo ryzost; posvátnost“. Původní hebrejské slovo qoʹdheš rovněž vyjadřuje myšlenku oddělenosti, výlučnosti, posvěcení pro Boha, který je svatý; stavu oddělení pro službu Bohu. Slova, která jsou v Křesťanských písmech překládána jako „svatý“ (haʹgi·os) a „svatost“ (ha·gi·a·smosʹ [také „posvěcení“]; ha·gi·oʹtes; ha·gi·o·syʹne), podobně znamenají oddělení pro Boha; jsou používána také k označení svatosti jako Boží vlastnosti a k označení ryzosti či dokonalosti v souvislosti s chováním nějakého člověka.

Boží jméno je posvátné, oproštěné od každé poskvrny. (1Pa 16:10; Ža 111:9) Boží jméno Jehova má být zachováno svaté, má být posvěceno více než všechna jiná jména. (Mt 6:9) Neúcta k Božímu jménu zasluhuje trest, a to trest smrti. (3Mo 24:10–16, 23; 4Mo 15:30)


 #678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
13.02.20 22:30:31 | #686 (3)

Dalko:
Možno ho očistí od lidských výmyslů.

Margo:
Bingo! *35094*
A taky od Ďáblových. *11334*


 #636 

| Předmět: RE:
13.02.20 22:25:06 | #682 (1)

ten váš preklad Otče náš-a je špatný...


 #616 

| Předmět: RE: RE:
13.02.20 22:31:13 | #688 (2)

A co konkrétně je na něm špatného? *3312*


 #682 

| Předmět: RE: RE:
28.02.20 06:34:56 | #1679 (2)

Hlavně za vás preklad papež navrhl změnit!!
Máš co vykřikovat!


 #682 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.02.20 09:53:41 | #1688 (3)

To je rozruch a skandál...….změna Bible...!
Ale rose, že vy jste si ji změnili a napsali svoji novou...….to je ovšem ok....že ?!


 #1679 

| Předmět: RE: RE:
28.02.20 07:10:07 | #1681 (2)

Valné shromáždění biskupské konference v Itálii minulý měsíc schválilo nové znění modlitby Otčenáš. Papež František změnil část modlitby, v níž se hovoří o pokušení. Nová verze modlitby se objeví ve třetím vydání Messale Romano (Římský Misál)– liturgické knihy obsahující texty pro římsko-katolickou církev. Uvedly zahraniční weby The Fox News nebo The Guardian.
Papež František již v roce 2017 zmínil, že by byla vhodná změna modlitby. Dle něho nebyl původní překlad správný, vyzníval tak, že Bůh je ten, co nás do pokušení tlačí a nabádá hřešit, přestože my jsme ti, kdo hříchu propadají. Papež řekl, že římskokatolická církev už nové znění používá jako alternativu a že by se podobně měly zachovat i další církve.

https://echo24.cz/…a-v-otcenasi


 #682 

| Předmět:
13.02.20 14:30:08 | #596

Promiň, margo, chtěl jsem smazat to černé, a smazal jsem i to červené. *33693*
Můžeš to tam dát znova? *4585*| Předmět: RE:
13.02.20 14:42:29 | #598 (1)

Cože? To tedy nemůžu. Cožpak tobě za ta léta ještě nedošlo, že když smažeš začátek vlákna, sveze se s ním i všechno ostatní, co je pod ním? *15184* *5620*
Já už nevím, co to bylo. Prosím, napiš mi to do vzkazníku. A už nikdy nic nemaž - jen pod mým bedlivým dohledem!!! *32456*


 #596 

| Předmět: RE: RE:
13.02.20 21:14:20 | #646 (2)
*2* *2*

 #598 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.02.20 21:23:39 | #656 (3)

Podívej, Abuko, všichni se ti smějou! *31007*


 #646 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.02.20 13:06:39 | #752 (3)
*31007* *31007*

 #646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.02.20 16:25:21 | #776 (3)

Jo, já sleduju, kdo se mi směje... *3509* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.02.20 15:55:50 | #942 (3)

A máme to spočítány....


 #646 

| Předmět: Matouš 7:21
12.02.20 09:55:21 | #382

(Matouš 7:21)
Do nebeského království nevejde každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, ale jenom ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.| Předmět: RE: Matouš 7:21
12.02.20 10:20:13 | #386 (1)

Ale vůli Otce nejde konat tělesně a nejde ji tělesně ani poznat. Proto Kristus umřel, abychom to mohli dělat v Duchu svatém, jako chrámy Ducha.
Není to možné dělat jinak, i když je vám to tak vykládáno od VRO.


 #382 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 10:59:21 | #388 (2)

Kristus zemřel (to nestač), ale hlavne vstal zmrtvých - o tom je naša viera, ako píše ap. Pavel... píše. "...kdyby Ježíš nevstal zmrtvých marná by byla naše víra"...


 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 18:49:41 | #442 (3)

Božie/Nebeské kráľovstvo
Božie kráľovstvo nie je vláda Boha/Krista v zmysle nejakých príkazov/zákazov, ale Bohom ustanovený stav nebeskej blaženosti, a to na základe zásluh Ježiša Krista, Božieho Syna, - jeho obeti a zmrtvýchvstania,
Božie kráľovstvo dosiahnu tí, ktorí v úprimnosti a vo viere počas života plnili Božiu vôľu, Božie prikázania,

Božie kráľovstvo má tri aspekty/formy:


 1. "vnútorné" Božie kráľovstvo tých, ktorí osobne prijali vieru v Boha zjaveného v Kristovi, žijú v Duchu Svätom, Ježiš: Kráľovstvo Božie je medzi vami, vo vás,

 2. Božie kráľovstvo viditeľné - tí, ktorí žijú v Cirkvi - v pozemskom spoločenstve veriacich jednej viery - v spoločenstve spásy (viď Cirkev Kristova, Mt 16, 18, 19),

 3. Božie kráľovstvo neviditeľné pre nás, kým sme v tele - je to stav večnej blaženosti už spasených, ktorí vidia Boha a svätých z tváre do tváre, v zmysle:

1 Kor 2, 9: Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:19:45 | #586 (3)

Já vůbec nevím, o čem to je... *3761*


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 22:23:35 | #680 (3)

co?


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 22:38:16 | #694 (3)

To, co jsi napsal výše.


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 15:18:45 | #932 (3)

to jsou plky, to Ti Visitore vůbec nesedi....


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 15:27:18 | #934 (3)

Komu Jezis rikal, že Boží kráľovstvo je uprostred? Otevri Bibli a podivej se!


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 15:32:12 | #936 (3)

vezměme v úvahu, kdo byli ti posluchači, jimž Ježíš řekl slova zaznamenaná u Lukáše 17:21. V předcházejícím verši je uvedeno: „Když se ho farizeové ptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim.“ (Lukáš 17:20) Farizeové byli Ježíšovými nepřáteli. Ježíš prohlásil, že tito pokrytci nevstoupí do Božího Království. (Matouš 23:13) Jestliže tedy farizeové neměli vstoupit do Božího Království, mohlo být toto Království v jejich srdci? To není možné!


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 15:37:29 | #938 (3)

Tohle udělá tvůj pocit blazenosti, nebo tvá pritomnost v církvi?
Daniel 2:44
44 Za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A toto království nebude předáno žádnému jinému lidu. Rozdrtí a ukončí všechna tato království a samo bude trvat navždy.


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 15:53:10 | #940 (3)

že nevíte, o com to je, to som predpokladal...


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
15.02.20 15:58:32 | #950 (3)

Podle tvých slov, nevíš ty!


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
16.02.20 11:28:13 | #1088 (3)

a slusne odpovědět na moji otázku, místo osobního útoku?


 #388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
20.02.20 11:50:33 | #1420 (3)

V 1.Korint 2, Pavel mluví o nevericich, ze jejich oko neviděli a ucho neslyšelo. Věříci to maji vedet. 8 Tuto moudrost nepoznal nikdo z vládců v tomto systému, protože kdyby ji poznali, nepřibili by na kůl slavného Pána. 9 Jak je napsáno: „Oko nevidělo a ucho neslyšelo ani do lidského srdce nevstoupilo to, co Bůh připravil pro ty, kdo ho milují.“


 #388 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 17:10:08 | #420 (2)

Vrrrrrrrr...o! *11334* *11334* *11334*

*3357*

 #386 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 13:56:09 | #560 (2)
 1. Možná by to i šlo.
 2. VRO *15238* to vykládá tak, že se máme stále modlit o pomoc Božího ducha.
 3. Už toho nech, je to trapné. *3761*

 #386 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:01:43 | #566 (2)

Ale vždyť je psáno že naše těla jsou chrámem Ducha:
1.Korinstkým 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

A navíc Kristus přišel v těle a kdo nevyznává Krista v těle..(1.Jan 4/1-4)


 #386 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:20:25 | #588 (3)

To bylo na Kjaru. *10235*


 #566 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
14.02.20 12:49:06 | #748 (2)

To ji chces konat až v nebi?
Tedy, jestli tam budeš!


 #386 

| Předmět: RE: Matouš 7:21
12.02.20 11:05:53 | #390 (1)

do nebeského kráľovstva vstúpi ten, kto má pravú vieru v Krista Spasiteľa - Boha (zplozeného) z Boha, Svetlo zo Svetla, Boha z Boha (Otca) pravého, Slova - Boh, ktoré sa stalo telom (Jn 1, 1; Jn 1, 14) - kto vyznáva apoštolské alebo nicejsko-konstantinopolské vyznanie viery o božstve troch osôb v jednom Bohu Trojice, - naviac, kto plní prikázanie lásky...inak je pre neho (ak to robí vedome, pri zdravom rozume, a neovplyvnenej/nez­násilnenej vôli) nemá vstup do Božieho kráľovstva....


 #382 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 13:31:20 | #394 (2)

" kto vyznáva apoštolské alebo nicejsko-konstantinopolské vyznanie viery o božstve troch osôb v jednom Bohu Trojice" :-) je vstupenka k Vám do církve, ale ne do království:-).


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 14:47:14 | #402 (3)

je to vstupenka do neba, pretože ide o pravú vieru, - len s pravou vierou sa (kresťanskom prostredí/kultúre) dá vstúpiť do neba...ap. Pavel: skrze viere ste spasení...


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 16:44:24 | #406 (4)

No ale ja si myslím že ste naletěli bludu s Trojjediným bohem, s Bohem ve třech osobách, dle toho co je v Bibli je Bůh mnoho osob, skrze Kristovo tělo,.


 #402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 16:49:41 | #408 (4)

"ap. Pavel: skrze viere ste spasení." (Ef.2/8)

Efezským 2
6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši


 #402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 14:57:21 | #404 (3)

Do akého Neba??
V akej podobe?
V podobe neviditelnej duše?
A nebudete sa tam "tlačiť.
Aké velké je vlastne Nebo?
A čo nenarodené deti,alebo zomrelé v kojeneckom veku?
*33684*


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 17:29:22 | #432 (3)

Dalko: Do akého Neba??

V akej podobe?.......

Dalko, sú tu tisíce príspevkov na podobné témy, myslel som, že sa už niečo na vás nalepilo, aby ste netárali....


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 10:55:01 | #504 (3)

antikresťanské bludy plodí len ten, kto je mimo Cirkvi, kto si osobne opovážlivo vyrába vieru a vierouku na kolene v kuchyni alebo obývačke (resp. v nejakom bistre/café-hause/cukrárni s kámoškami) pri zákusku, šálke kávy, čaju alebo kokakoly...


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 11:31:53 | #524 (4)

visitore, nejvíce antikřesťanských bludů tady produkuješ právě ty...…., to ani svědkové jich tolik nemají...…..


 #504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 11:35:24 | #532 (3)

Kjaro, ovládej se. Vizitor má pravdu, překrucuješ co píšou jiní, podsouváš jim své vidění a napadáš agresivně ostatní.


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 22:41:39 | #698 (3)

V:
je to vstupenka do neba, pretože ide o pravú vieru, - len s pravou vierou sa (kresťanskom prostredí/kultúre) dá vstúpiť do neba...ap. Pavel: skrze viere ste spasení...

M: To tvrdíš ty, Visitore. Kde to stojí ve svatém Písmu? *32594*


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 22:46:07 | #700 (3)

Dalko:


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 22:51:27 | #702 (3)

DalkoT

Do akého Neba??
V akej podobe?
V podobe neviditelnej duše?
A nebudete sa tam "tlačiť.
Aké velké je vlastne Nebo?
A čo nenarodené deti,alebo zomrelé v kojeneckom veku?

Margo:
Do duchovní říše.
Duchovní, nehmotné bytosti.
Ne, duše není neviditelná, pojem "duše" se vztahuje na živé tvory, i na zvířata.
Nebudou se tam tlačit, ze zeme tam půjde jen 144 000 Ježíšových spoluvládců.
Nevíme.
O ty se Jehova postará - bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Sem do pozemského ráje.Doufám, že jsem ti podala vyčerpávající odpovědi. *19753*


 #394 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
15.02.20 16:03:51 | #954 (3)

Visitor uz rozdáva vstupenky, ale co o to řekl pan Ježíš?
Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka [Ježíš].“ (Jan 3:13)


 #394 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 16:53:26 | #410 (2)

Takhle to v Bibli není, Visitore. Nebo - řekneš nám kde?


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 10:50:30 | #496 (3)

to, čo je obsahom Creda, je absolútne biblické, desaťtíce-krát sme to za tie roky dokazovali a dokázali - ani jedna veta Creda nie je antibiblická....


 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:05:43 | #570 (4)

Ano? Tak si to Krédo můžeme rozebrat větu po větě ve světle Bible, co říkáš? Můžeš začít: *34689*


 #496 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:12:14 | #578 (3)

margo, s vami-ženou nič nechcem rozoberať/vykladať písmo, vy budete vždy protestovať a oponovať, čo napíšem, len preto (je jedno ,čo napíšem), že to musíte robiť, vám o objektívnu biblickú pravdu vôbec nejde, vám ide len o pravdu, akú forsíruje VRO, ktorá je v súlade s VRO...


 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 20:54:59 | #614 (4)

No vidíš, Visitore, a přesně takový pocit mám já z tebe - tedy akorát VRO zaměním na KC. *3780*


 #578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:21:41 | #590 (3)
*32456*

 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:01:12 | #618 (3)

porovnávať VRO s RKC? :-)


 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
13.02.20 21:04:19 | #624 (4)

V:
porovnávať VRO s RKC? :-)

M:
Ne, takovou pohanu bych na VRO nikdy neuvedla.*6578*


 #618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.20 14:52:59 | #930 (3)
*34258* *34258* *34258* *34258*

 #410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.02.20 04:44:11 | #1506 (3)

kam trpaslik nedosahne, alespon plyvne!!!


 #410 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 13:57:53 | #562 (2)

Něco takového je v Bibli, Visitore? Víš, že tady je to o výkladu Bible?*3820* Zkus to, prosím. *11071*


 #390 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:08:34 | #572 (3)

všetko, čo píšem, v pohode podložím Bibliou priama alebo nepriamo, kontextuálne v spojení s inými veršami, hermeneuticky - ale vy tom nemáte páru...

 • príklad:. aj asi pred 3 dňami napísal abuka. základe textov z Gen tvrdil, že anjeli môžu vystupovať v ľudskom tele a môžu aj jesť ľudské jedlá - ale kniha Tobias hovorí, že anjeli nemôžu jesť ľudské jedlá...proste, ak sa vyselektuje jeden text/verš, tvrdí sa z neho niečo ako pravda, tak môže dôjsť k chybnej exegéze textov, ako sa tieto nepodložia aj inými textami...to robíte vy, SJ - selektujete si pravdu bez kontextu s vysvetlením z iných textov....

 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 14:24:24 | #592 (3)

*15238* *15238* *15238*
No tak to se ti tedy povedlo! Na jednom vyselektovaném verši z nekanonického Tobiáše jsi to postavil ty, kdežto Abuka má nejméně (!) tři příklady z inspirovaného svatého Písma.
Visitore, mysli u toho trochu... *5620*


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 15:40:50 | #600 (3)

to, že Tobiáše máte nekánonického, to je váš problém...


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 16:59:04 | #602 (4)

TO MAJÍ KANONICKÉ snad JEN KATOLÍCI! *33072*
A jinak by to pořád byl 3+ texty proti jednomu. *15238*


 #600 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 18:31:16 | #604 (3)

kánon stanovovali katolíci, - to, že protestanti a iní (náb. spoločnosti, sekty) z neho vyhodili niektoré knihy, to je ich problém (knihu Tobias majú aj pravoslávni)...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biblick%C3%BD_k%C3%A1non


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
13.02.20 22:53:05 | #704 (3)

Kánon má svoje pravidla. Biblisté určitě vědí, proč tyto knihy do něho zařazeny nebyly.


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:03:30 | #822 (3)

jakí "biblisté"? - samozvaní protestantskí? samozvaní "bliblisti" rôznych iných náboženských skupín, denominácií? siekt? (aké majú biblické vzdelanie?)...


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.02.20 20:05:46 | #826 (4)

Pak kdo je tady povýšený. *15238* *35094*


 #822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
16.02.20 08:51:47 | #1058 (3)

Katolikum se neinspirovany Tobiáš hodí, můžou z neho dokazovat sve antibiblicke doktríny...


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
16.02.20 08:57:22 | #1060 (4)

No dobře, ale čarování s vnitřnostmi? *4266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 09:15:22 | #1064 (3)

Slovenský preklad Biblie, ktorú preložil prof. Jozef Roháček, predkladáme v upravenej verzii, kde je základným poznávacím znakom náhrada vlastného podstatného mena Hospodin skutočným Božím menom JHVH. Táto úprava bola vykonaná so súhlasom majiteľa autorského práva, pána Ivana Roháčka. Tento preklad predstavujeme pod názvom

SVÄTÁ BIBLIA

preklad profesora Roháčka
v autorizovanej verzii Dušana Seberíniho

Banská Bystrica
jún 2011

Skratka: ROH-AV
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ROH&styl_hled=nic&k=Gn&kap=2&ret=J%3Cspan+class%3D%22samohlaska%22%3Ee%3C%2Fspan%3EH%3Cspan+class%3D%22samohlaska%22%3Eo%3C%2Fspan%3EV%3Cspan+class%3D%22samohlaska%22%3Ea%3C%2Fspan%3EH&typ=1&omezeni=cela_bible&hled=adv&advsearch=Naj%C3%ADt


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
16.02.20 09:20:29 | #1066 (3)

proto, ze kanón stanovili katolíci je s přidanými, neinspirovanymi knihami, jejich Bible zmatek nad zmatek. Pokryty vyvraceji pravdu čistého Božího slova..


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.02.20 11:38:57 | #1096 (4)

Rose, nikoli KANÓN, ale KÁNON! *33072*


 #1066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
16.02.20 10:57:19 | #1084 (3)

Jeroným, který byl v rané církvi pokládán za „nejlepšího znalce hebrejštiny“ a který v roce 405 n. l. dokončil překlad latinské Vulgáty, se rozhodně postavil proti takovým apokryfním knihám a byl to vlastně on, kdo jako první použil slovo „apokryfy“ výslovně ve smyslu „nekanonické“, když mluvil o těchto spisech. Ve svém prologu ke knihám Samuelovým a Královským tedy Jeroným uvádí inspirované knihy Hebrejských písem v souladu s hebrejským kánonem (v němž je 39 knih vedeno jako 22) a pak říká: „Je tedy dvaadvacet knih . . . Tento prolog Písma může sloužit jako dobře podložený přístup ke všem knihám, jež překládáme z hebrejštiny do latiny, abychom věděli, že vše, co je mimo ně, se musí zařadit do apokryfů.“ V dopise jedné paní, která se jmenovala Laeta, psal Jeroným o výchově její dcery a radil: „Ať se vyhýbá všem apokryfním knihám, a pokud si je někdy bude chtít přečíst, ne proto, že by v nich byly pravdivé nauky, ale z úcty k jejich neobyčejným příběhům, ať si uvědomí, že je ve skutečnosti nenapsali ti, komu jsou přisuzovány, že je v nich mnoho nesprávných prvků a že k tomu, aby se v blátě našlo zlato, je třeba velké dovednosti.“ (Epistole sancti Hieronymi, III, III, 5)


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 05:31:49 | #1198 (3)

****za kanón prominte****


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 16:43:30 | #1242 (3)

Visitora nezajímá názor církevního otce, že ani neodpověděl? *15223*


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 17:17:28 | #1244 (3)

Jozef Roháček (* 5. február 1877, Stará Turá – † 28. júl 1962, Bratislava) bol protestantský farár a prekladateľ Biblie. - a z čoho že to prekladal tú svoju Bibliu?:-)


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.02.20 17:32:39 | #1246 (3)

O tři příspěvky výše. Je to o Jeronýmovi! *33072*


 #562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.02.20 11:53:01 | #1422 (3)

Jeronýma Visitor ignoruje.....
*34013*


 #562 

| Předmět: RE: Matouš 7:21
12.02.20 13:32:06 | #396 (1)

Tady není co rozebírat - text je jednoznačný.
*65* *20*


 #382 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
12.02.20 16:56:17 | #412 (2)

A to je taky pravda. *16620*


 #396 

| Předmět: RE: Matouš 7:21
13.02.20 18:34:26 | #606 (1)

v Písme čítame: Nebeské kráľovstvo získajú len tí, ktorí ho násilím dobyjú - to dobýjanie má svoje biblické atribúty...


 #382 

| Předmět: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 19:02:18 | #608 (2)

Kde to v Písme čítame? *35092*


 #606 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:02:02 | #620 (3)

tento text nepoznáte?:-)


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:05:24 | #628 (4)

V:
tento text nepoznáte?:-)

M:
Který, prosím? Mohl bys citovat? *32447*


 #620 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:05:22 | #626 (3)

Matouš 11, 12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:07:25 | #630 (4)

To máš špatně. Takhle je správné znění|:

(Mt 11:12)
Ode dnů Jana Křtitele až dosud se lidé do nebeského království tlačí a ti, kdo v tom nepolevují, se ho zmocňují.

Hnwed to dává jiný smysl, viď?
*10235*


 #626 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:08:16 | #634 (3)

12 Ode dnů Jana Křtitele až do nynějška trpí nebeské království násilí a násilníci se ho zmocňují (JB).


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
14.02.20 05:22:58 | #710 (4)

Jo je to asi že "mela " *2279* :-), i v diskuzích to bývává občas docela "mela" :-)


 #634 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:13:32 | #640 (3)

JB Mt 11,12 Since John the Baptist came, up to this present time, the kingdom of Heaven has been subjected to violence (násilí) and the violent are taking it by storm (storm = vojenský útok, prepad, prudký útok,...)


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:14:16 | #644 (3)

ten váš preklad je špatný...


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:18:09 | #648 (3)

CSP Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království Nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují.

Koukala jsem, že akorát tenro Český studijní překlad to má v podovbném duchu jako my. Souhlasíš aspoň, že význam toho textu souvisí s tímto:
(Lk 13:24)
„Usilovně se snažte vejít úzkými dveřmi. Říkám vám totiž, že mnozí se budou snažit vejít, ale nedokážou to."?


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:19:07 | #650 (3)

Zkus mi ten text vyložit, co znamená. Možná si o něm myslíme totéž.


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:26:17 | #660 (3)

v tom texte je jasne povedné, že Božie kráľovstvo nikomu nepadne do lona jenom tak, ako pečený holub do pusy, zdarma, musí oň tvrdo bojovať = uveriť v Boha, prijať ho do srdca, plniť jeho prikázania (ktoré nie sú ľahké), hlavne prikázanie lásky, a súčasne prijať vo viere osobne Ježiša Krista, a živiť sa jeho telom - z povedaného vidieť, že je to celoživotný boj, ktorý vyžaduje násilie na sebe, kto ho zvládne a v ňom vytrvá, vyhrá - dosiahne = dobyje Nebeské kráľovstvo, že...


 #608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
13.02.20 21:39:08 | #672 (4)

Jo, s v tom bych se tebou souhlasila. Ovšem výraz "násilník" je tak trochu nešikovný, násilník je člověk, ktwerý páchá násilí na jiných.


 #660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 7:21
13.02.20 21:27:28