Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 370199x
Příspěvků:
24796

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: 1. Korinťanům 5:9-11
08.07.20 21:40:46 | #6899

(1. Korinťanům 5:9-11)
Ve svém dopise jsem vám napsal, abyste se přestali společensky stýkat se smilníky, [což neznamená] úplně se smilníky tohoto světa nebo chamtivci a vyděrači nebo modláři. Jinak byste skutečně museli ze světa vyjít. Ale nyní vám píšu, abyste se přestali společensky stýkat s kýmkoli, kdo je nazýván bratrem, když je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo vyděrač, abyste s takovým ani nejedli.| Předmět: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 05:12:58 | #6900 (1)

1 Korintským 9:7  Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda?


 #6899 

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 08:41:20 | #6901 (2)

Souvislost?| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 09:22:10 | #6903 (3)

aby nejedli / slovo "nejí"


 #6901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 09:24:58 | #6904 (4)

Aha... *596*| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 10:52:07 | #6905 (3)

Take ji marne hledam.....


 #6901 

| Předmět: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 08:56:27 | #6902 (1)

Pavel se odvolává na dopis, který se nezachoval. Zřejmě byl důležitý pouze pro sbor v Korintu a v aktuálním čase.
Dělá tady rozdíl mezi kontakty s lidmi "ze světa" těmi, kteří se dopustili závažných hříchů.
Je třeba Pavlova slova chápat v kontextu několika jím formulovaných zásad.
Například na jedné straně píše, že "každému se stal vším, aby zachránil mnohé". Je tedy rozdíl kázat takovým lidem evangelium, a klábosit s nimi u piva. *19837*
Kromě toho varuje, že "špatná společnost kazí užitečné návyky". (1. Kor 15:33)
Výraz "kazí" je zde použit ve významu "narušuje", je to tedy proces.| Předmět: RE: 1. Korinťanům 5:9-11
09.07.20 16:27:46 | #6906 (1)

V druhé části pasáže Pavel v podstatě nařizuje nestýkat se s bratrem, který se dopustil smilstva se svojí nevlastní matkou.
V 1. Kor 5:1, 2 má Pavel sboru za zlé, že situaci neřešili.| Předmět: Žalm 119:105
07.07.20 07:33:40 | #6871

(Žalm 119:105)
Tvé slovo je lampou pro mé kroky a světlem pro mou cestu.| Předmět: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:15:49 | #6873 (1)
| Předmět: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:31:30 | #6875 (2)

Stránku, kde členové prezentují své názory pouze mezi sebou, lze jen těžko nazvat lampou. *19831*
(Žalm 26:4)
Nemám nic společného s podvodníky a vyhýbám se těm, kdo tají, co jsou.| Předmět: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:36:56 | #6877 (3)

je to má skupina, jmenuji se Martin Vlasák
ber, nebo nech být


 #6875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:38:03 | #6878 (4)

Nechávám být.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:39:09 | #6880 (5)

tvůj problém, má zbytečná starost


 #6878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 08:38:26 | #6879 (4)

při 7 tis. skupinu uzavřu


 #6877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 15:17:52 | #6895 (5)

Co tam máš za chlupatého bezdomovce na té úvodní fotce? A proč šlape v obilí, to si neváží Božího daru z kterého se dělá chléb?


 #6879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
08.07.20 17:24:05 | #6897 (6)

Ty tak máš čl říkat!


 #6895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 10:11:15 | #6887 (4)

Nevěřící Vlasák? *19364*


 #6877 

| Předmět: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 09:34:54 | #6884 (2)

Proč to sem vůbec dáváš? *3199*


 #6873 

| Předmět: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 09:41:11 | #6885 (3)

Potřebuje těch 7 000 členů, aby to mohl uzavřít.
Zatím jsou dva...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalm 119:105
07.07.20 10:01:42 | #6886 (4)

Dva na co?


 #6885 

| Předmět: RE: Žalm 119:105
07.07.20 10:57:38 | #6889 (1)

Jeden z výkladů tohoto verše zní, že Písmo může osvětlovat naše každodenní kroky a rozhodnutí, ale i ukazuje, co přinese budoucnost.| Předmět: RE: Žalm 119:105
07.07.20 13:24:17 | #6894 (1)

:-)


 #6871 

| Předmět: RE: Žalm 119:105
07.07.20 18:45:30 | #6896 (1)

Když k tomu přidáme dvě Kristovy myšlenky, krásně se nám to propojí:
(Matouš 7:13, 14)
Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.
(Jan 14:6)
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.| Předmět: RE: RE: Žalm 119:105
08.07.20 17:25:50 | #6898 (2)

Dopis dostaneš skrze postu, ale nepíše ti ta pošta, ani neodpovídal poště, je to prostě prostředník....


 #6896 

| Předmět: jen pro pohled
06.07.20 20:03:11 | #6858

χλευάζω [chleuazó]
posmívat se, dělat si posměšky

Acts 17:32
32ἀκούσαντες Having heard δὲ but ἀνάστασιν resurrection νεκρῶν of dead (ones) οἱ the (ones) μὲν indeed ἐχλεύαζον were mocking οἱ the (ones) δὲ but εἶπαν said ᾿Ακουσόμεθά We shall hear σου of you περὶ about τούτου this καὶ also πάλιν.| Předmět: RE: jen pro pohled
06.07.20 20:05:23 | #6859 (1)

Galatským 6:7  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

tento verš potřebuju


 #6858 

| Předmět: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 20:13:07 | #6860 (2)

A co s nim?
Drž se ho!


 #6859 

| Předmět: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 22:00:07 | #6862 (2)

Zde je použit řecký výraz myktérizó, který má rovněž význam vysmívat se, v tomto případě v trpném tvaru být vysmíván.| Předmět: RE: jen pro pohled
06.07.20 21:05:36 | #6861 (1)

Ano.
PNS zní:
(Skutky 17:32)
Když slyšeli o vzkříšení mrtvých, někteří se začali posmívat a další říkali: „Poslechneme si to od tebe zase jindy.“

a:
Co bychom z toho měli vyvodit?| Předmět: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:21:14 | #6863 (2)

z tohodle nic, je to špatný překlad tečka


 #6861 

| Předmět: RE: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:23:12 | #6864 (3)

Jaký překlad je správný? (otazník) *33018*| Předmět: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:30:27 | #6865 (4)

Ekumenický


 #6864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:33:56 | #6867 (5)

*Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: „Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy.“ *
a:
Jaký je rozdíl mezi "smát se někomu" a "posmívat se někomu"?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 13:13:28 | #6892 (5)
*27482* *27482* *27482*

 #6865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 13:23:18 | #6893 (6)

V žádné z 39 knih Starého zákona nenaleznete v Ekumenickém překladu odpověď na otázku, který to je ten sedmý den, uvedený jako „Den sváteční“. Mnozí protestanté i katolíci budou přesvědčeni, že se jedná o den nedělní. Dokonce ani v desateru není v Ekumenickém překladu uvedeno, že se jedná o den sobotní! Den, který ustanovil Hospodin při stvoření světa, jako památku svého stvořitelského díla, a který podle Bible je stále znamením mezi Bohem a jeho lidem.

Pozorný čtenář brzy zjistí, že změny provedené v Ekumenickém překladu, Bibli 21.století a dalších, na mnoha místech vedou také k likvidaci víry ohledně významu a jedinečnosti Pána Ježíše Krista, jako jediné cesty ke spasení a jako hlavy církve Boži...
http://www.znamenicasu.cz/zmeny-v-prekladech-bible/

Neříkám, ze ten názor je správný, ale považovat 1 překlad, za jediný spravny, je hodně bláhové a tendenční!


 #6892 

| Předmět: RE: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:33:50 | #6866 (3)

K takovému tvrzení máš jistě spoustu důkazů, že? *17622*


 #6863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
06.07.20 23:38:19 | #6868 (4)

ano


 #6866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 06:40:48 | #6869 (5)

A mohl bys nějaké utrousit?


 #6868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 08:35:46 | #6876 (6)

tady jsou nepovolané oči


 #6869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro…
07.07.20 08:40:32 | #6881 (7)

(Lukáš 11:33)
Když člověk rozsvítí lampu, nedá ji do skrýše ani pod koš, ale na stojan, aby ti, kdo vejdou dovnitř, viděli světlo.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro…
07.07.20 09:32:44 | #6883 (7)

Jasně, Descu. *3761*


 #6876 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 07:22:41 | #6870 (5)

Můžeš, prosím, odpovědět na otázku, jaký je v daném kontextu významový rozdíl mezi smát se někomu a posmívat se někomu?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 08:14:27 | #6872 (6)

směju se do očí
posmívám se za zády


 #6870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro…
07.07.20 08:24:53 | #6874 (7)

To přece záleží na situaci.
Můžu se někomu smát za zády, stejně jako se posmívat do očí.
Nic to nemění na informaci, že někdo znevažuje něčí názory, vzhled, osobnost nebo chování.
(2. Timoteovi 2:14)
Připomínej jim to a poučuj je před Bohem, aby se nehádali o slova, protože to není k ničemu, jen ke škodě těch, kdo naslouchají.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 09:28:49 | #6882 (6)

"Posmívat se" je v PNS! *15238*


 #6870 

| Předmět: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 13:10:29 | #6890 (3)

Rozeber jazykove puvodni recke slovo a pak se kasej! Predved svoji původní rectine, tečka.


 #6863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jen pro pohled
07.07.20 13:11:57 | #6891 (4)

Jinak stekas v jazyce, kterému nerozumis!!!
Tvůj *29808*


 #6890 

| Předmět: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 09:17:47 | #6839

(Izajáš 55:10, 11)
Stejně jako déšť a sníh padají z nebe a nevrací se tam,
dokud neprosytí zemi, která se pak zazelená, začne rodit
a dá semeno rozsévači a chléb tomu, kdo jí,
tak to bude se slovem, které vychází z mých úst.
Nevrátí se ke mně bez výsledků,
ale uskuteční to, co si přeji,
a úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal.| Předmět: RE: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 11:19:15 | #6843 (1)

Je to o absolutní Boží moci.
Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, že se nám podaří uskutečnit vše, co si přejeme.
Jehova ano, je to jedna z jeho základních vlastností.

Zajímavá je zmínka o koloběhu vody v 10. verši. Izajáš se zde zřejmě odkazuje na Šalomouna:
(Kazatel 1:7)
Všechny řeky tečou do moře, a přesto moře není plné. Vracejí se na místo, kde pramení, a znovu odtamtud vytékají.

Mimochodem, nejstarší mimobiblické zmínky o koloběhu vody v přírodě pocházejí až ze 4. st. př. n. l.| Předmět: RE: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 11:32:29 | #6846 (1)

už dlouho JHWH mlčel


 #6839 

| Předmět: RE: RE: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 12:30:06 | #6853 (2)

Jehova přece nemlčí. Stále například působí svým duchem.
A jednat bude v ustanoveném čase skrze svého Syna.
A pokud jde o jeho sdělení, tak všechno, co v dané fázi potřebujeme vědět, nechal zapsat v Písmu.| Předmět: RE: RE: RE: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 14:44:10 | #6854 (3)

Zjevení Janovo 10:11  Tehdy jsem slyšel: "Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům."


 #6853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Izajáš 55:10, 11
06.07.20 17:38:55 | #6855 (4)

To bylo řečeno Janovi.
Odsouzení národů boouřících se proti Jehovovi bylo znovu souhrnně a podrobněji popsáno ve vidění, které zapsal.
V posledních dnech je toto proroctví znovu připomínáno.| Předmět: Skutky 17:30-32
04.07.20 15:37:24 | #6807

(Skutky 17:30-32)
Bůh sice přehlédl časy takové nevědomosti, ale přesto nyní říká lidstvu, že by měli všichni všude činit pokání. Stanovil totiž den, v němž zamýšlí soudit obydlenou zemi ve spravedlnosti mužem, kterého ustanovil, a opatřil záruku všem lidem tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“ A když slyšeli o vzkříšení mrtvých, někteří se začali posmívat, zatímco jiní řekli: „Vyslechneme si to od tebe i jindy.“

a:
Takhle nějak fungují předsudky pramenící z neznalosti věci.| Předmět: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 18:08:42 | #6808 (1)

Skutky apoštolské 17:31  Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých."
Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli: "Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy."


 #6807 

| Předmět: RE: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 18:11:26 | #6809 (2)

Ano.
Nějaká změna ve významu textu?| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 19:00:55 | #6810 (3)

smát není posmívat


 #6809 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 21:49:56 | #6811 (4)

Sk 17:32

CSP Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se mu posmívali a druzí řekli: „Poslechneme si tě o tom ještě jindy.“

MPCZ A když uslyšeli o vstání mrtvých, tropili si někteří úštěpky a někteří zase řekli: Vyslechneme tě stran tohoto i podruhé.

ZP Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se pošklebovali a druzí řekli: „Poslechneme si tě o tom jindy.“

OP Jakmile Athéňané uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni si z toho dělali smích a druzí řekli: »Poslechneme si tě o tom zase až jindy.«

BKR1 Uslyševše pak o vzkříšení z mrtvých, někteří se posmívali, a někteří řekli: Budeme tě slyšeti o tom po druhé.

B21 A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe někdy jindy."

JB Při těch slovech o vzkříšení z mrtvých se jedni posmívali a jiní říkali: "O tomhle si tě poslechneme někdy jindy."

NK Ale slyšíce 'vzkříšení mrtvých', ti se opravdu chlámali, ale ti další řekli, Uslyšíme tě znovu, týkaje se tohoto.

COL Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se posmívali, jiní však řekli: „O tom tě poslechneme někdy jindy.“

KLP Jakmile uslyšeli o vzkříšení mrtvých, jedni se tomu vysmívali a druzí řekli: »Poslechneme si tě o tom až někdy jindy.«

SYK Uslyševše pak o vzkříšení z mrtvých, jedni se posmívali, jiní řekli: „Poslechneme tě o tom někdy jindy.“

SKR Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni si tropili posměch, druzí zase pravili: „Poslechneme si tě o tom ještě jindy.“ :

ROH Ale keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali, a druhí povedali: Vypočujeme ťa o tom aj po druhé.

SKP Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: „Vypočujeme ťa o tom inokedy.“

SEP Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy.

DESCU, O CO SE TU NEUSTÁLE SNAŽÍŠ? ZPOCHYBNIT NÁŠ PŘEKLAD? nENÍ TI RO UŽ TRAPNÉ? KDYŽ UŘ CHCEŠ VYRÝVAT, TAK SI ASPOŇ K TOMU NĚCO ZJISTI, AŤ SE VĚČNĚ NEBLAMUJEŠ.

Strong: G5512
χλευάζω [chleuazó]
posmívat se, dělat si posměšky (*Sk 17:32) [1

Ale nejlepší je stejně "chlámali"! Takhle: *2*


 #6810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 22:17:05 | #6812 (5)

no dovol


 #6811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
04.07.20 23:07:11 | #6813 (6)

Co jako "dovol"? Víc k tomu nemáš? *3199*


 #6812 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17…
04.07.20 23:11:45 | #6814 (7)

co si to o mně myslíš ?


 #6813 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
04.07.20 23:22:19 | #6815 (8)

Není to poprvé, co jsi takhle vyjel po nějakém výrazu z PNS. Přijde mi, že bys na něj rád útočil. K těm výpiskům textů z mnohých překladů nemáš nic? *17622* *17622* *17622*


 #6814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 23:24:17 | #6816 (9)

ne


 #6815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 23:29:17 | #6817 (10)

Jasně. *17622*


 #6816 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 23:49:04 | #6818 (11)

nemám, neb jsem se vyjádřil jasně


 #6817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.07.20 23:59:14 | #6819 (12)

K těm výpiskům ses nevyjádřil vůbec. *6094*


 #6818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.07.20 13:17:31 | #6821 (11)

Ty preklady dokazují jeho predsudek, tak nema, co rict!


 #6817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
05.07.20 00:51:43 | #6820 (8)

Nevím, co si myslí margo.
Já ti ale každopádně děkuji za vpravdě čítankovou ukázku předsudku. *4522*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 16:19:20 | #6824 (5)

a jak je řecky v pasáži o posměvačích, že už dlouho nejde Bůh ?


 #6811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 19:29:39 | #6829 (6)

Tam je použit jiný řecký výraz se stejným významem.
Takové slovo je nazýváno synonymem.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17…
06.07.20 11:30:13 | #6845 (7)

můžeš i oba verše napsat řecky, nemám chuť to dohledávat, dík


 #6829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
06.07.20 11:37:52 | #6849 (8)

Ani já nemám chuť to dohledávat.
Nemám důvod překladatele všech překladů Písma podezírat z neznalosti řečtiny.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 12:02:41 | #6850 (9)

no tak prostě jeden překladatel to přeložil jinak a dle mne správně, padl tady jistý návrh a pokud navrhovatel chce, tak ty originály dohledá a já mu to dokážu


 #6849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 12:04:57 | #6851 (10)

Není nic snazšího, než abys uvedl ten podle tebe správný překlad.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 19:56:39 | #6857 (10)

Řecký mustr:
Kingdom Interlinear
Acts 17:32
32ἀκούσαντες Having heard δὲ but ἀνάστασιν resurrection νεκρῶν of dead (ones) οἱ the (ones) μὲν indeed ἐχλεύαζον were mocking οἱ the (ones) δὲ but εἶπαν said ᾿Ακουσόμεθά We shall hear σου of you περὶ about τούτου this καὶ also πάλιν.


 #6850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
06.07.20 08:46:38 | #6830 (6)

Precti si kontext a udělej svůj závěr!


 #6824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
06.07.20 08:48:23 | #6831 (5)

Kralikovi stejně nerozumím!


 #6811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
06.07.20 08:51:02 | #6832 (6)

No jo ty jsi přes veverky:-).


 #6831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 17…
06.07.20 08:52:19 | #6833 (7)
*15238* *15238* *15238*

 #6832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
06.07.20 08:53:42 | #6835 (8)

*10648*
Foto z občanky!


 #6833 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 08:56:08 | #6836 (9)

Tak to jsi docela hezkej kluk. *10235* Ale představovala jsem si tě o poznání mladšího. *3409*


 #6835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:05:31 | #6837 (10)

Jen ty uši si měl nechat kupírovat. *19837*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:48:43 | #6841 (11)

Proč? Co se Ti na nich nelíbí?


 #6837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:08:45 | #6838 (10)

Myslím, že je to zakázané. Tedy nevím jak u veverek, ale u psů určitě. Snad pokud nejsou služební. *30360*


 #6836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:11:00 | #6842 (11)

Rose je služební veverka? *22341* *3168*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:21:33 | #6844 (12)

V kolečku :-)


 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:37:07 | #6848 (12)
*2* *2* *2*

 #6842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 09:47:54 | #6840 (10)

To ja Tebe taky...


 #6836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.07.20 11:35:50 | #6847 (11)
*5689*

 #6840 

| Předmět: RE: RE: Skutky 17:30-32
06.07.20 08:52:38 | #6834 (2)

Precti si to recky a prekladej, poučí nás to!


 #6808 

| Předmět: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 14:53:02 | #6822 (1)

Skutečně "parádní" předsudek předvedl Natanael:
(Jan 1:46)
Ale Natanael reagoval: „Může přijít něco dobrého z Nazaretu?“| Předmět: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 16:16:49 | #6823 (2)

bylo to město neřesti


 #6822 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 16:21:03 | #6825 (3)

Nevím, z čeho tak usuzuješ. Ale jde o něco jiného - o předsudek. Schválně jestli poznáš, v čem jsi Natanaelovi podobný. *30244*


 #6823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 16:21:48 | #6826 (4)

Nápověda: "Co dobrého může vzejít od svědků Jehovových?" *16386*


 #6825 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 17:30-32
05.07.20 19:08:30 | #6828 (3)

Nevím, jak jsi na to přišel, ale rád se dozvím nějaké nová fakta.
Nazaret Ježíšovy doby bývá považován za spíše menší město nevelkého významu, protože neleželo přímo na nadaleko vedoucí obchodní cestě.
Proto Natanaelův předsudek.
Z čeho pocházejí tvé předsudky vůči SJ?| Předmět: co se má stát to se stane
04.07.20 04:53:49 | #6803

Zjevení Janovo 13:10  Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.| Předmět: RE: co se má stát to se stane
04.07.20 07:26:30 | #6804 (1)

To je k cemu?
Všichni to známe!


 #6803 

| Předmět: RE: RE: co se má stát to se stane
04.07.20 08:04:44 | #6805 (2)

Desc si z našich for dělá nástěnky pro své texty. *15238*


 #6804 

| Předmět: RE: RE: RE: co se má stát to se stane
04.07.20 11:42:53 | #6806 (3)

To je náhodou docela zajímavý text. *19837*
Je ale třeba vzít v úvahu kontext od začátku 13. kapitoly.
Ta popisuje divoké zvíře vystupující z moře. Jsou to politické sytémy.
Od 5. verše čteme:
A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců. A otevřelo tlamu v rouhání proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání, i těm, kdo přebývají v nebi. A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem. A všichni, kdo bydlí na zemi, je budou uctívat; jméno žádného z nich není od založení světa zapsáno ve svitku života Beránka, který byl zabit.| Předmět: Lukáš 18:29, 30
02.07.20 11:10:39 | #6795

(Lukáš 18:29, 30)
Řekl jim: „Ujišťuji vás, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo manželku nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu království a nedostal by v této době mnohonásobně víc a v budoucím systému věčný život.“| Předmět: RE: Lukáš 18:29, 30
03.07.20 01:17:52 | #6796 (1)

Hledání Božího království není podmíněno opuštěním rodiny a jejích příslušníků.
Někdy ale může nastat situace, kdy člověk stojí před volbou...| Předmět: RE: RE: Lukáš 18:29, 30
03.07.20 07:12:46 | #6797 (2)

kdo je připraven, není překvapen


 #6796 

| Předmět: RE: RE: RE: Lukáš 18:29, 30
03.07.20 09:24:42 | #6799 (3)

Přesně tak.
Přesto ale, pokud je taková volba nutná, může být rozhodování bolestné, protože se jedná o rodinu.| Předmět: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 07:52:57 | #6786

(Zjevení 12:9, 12)
Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který se nazývá Ďábel a Satan a který svádí celý svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.
...
Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte! Ale běda zemi a moři! Sestoupil k vám totiž Ďábel a má velký hněv, protože ví, že mu zbývá málo času.| Předmět: RE: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 08:08:54 | #6787 (1)

Izajáš 14:13  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."
Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!  Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit:
"To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími?


 #6786 

| Předmět: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 16:15:02 | #6788 (2)

Jaká je souvislost se svržením Satana?| Předmět: RE: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 20:33:41 | #6790 (3)

to je o satanovi


 #6788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 21:31:15 | #6791 (4)

To si nemyslíme.
Podobné schéma sice nacházíme v Ezekielovi 28:11-15, kde je odsouzen král Týru, ale pro následující pasáž je to skutečně vztahováno na Satana:
A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo: „Synu člověka, vznes žalozpěv o tyrském králi, a řekneš mu: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova:
„Zpečeťuješ vzor, plný moudrosti a dokonalý v kráse. Prokázal ses být v Edenu, Boží zahradě. Tvým přikrytím byl každý drahokam, rubín, topas a jaspis; chryzolit, onyx a jadeit; safír, tyrkys a smaragd; a zpracování tvých obrouček a tvých lůžek v tobě bylo ze zlata. Byly přichystány v den, kdy jsi byl stvořen. Jsi pomazaný cherubín, jenž přikrývá, a dosadil jsem tě. Prokázal ses být na svaté Boží hoře. Uprostřed ohnivých kamenů ses procházel. Byl jsi bezúhonný ve svých cestách ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla nespravedlnost.

a:
Izajáš zmiňuje Babylonského krále, ale chybí tam zmínky o duchovní říši. Nepíše tedy o Satanovi, zatímco Ezekiel ano.
Satan byl v Edenu a byl i andělem se zvláštním postavením.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
02.07.20 09:12:06 | #6792 (5)

A kdo se procházka v Edenu?


 #6791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
02.07.20 09:12:36 | #6793 (6)

Prochazel, oprava....


 #6792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Zjevení 12…
02.07.20 09:13:40 | #6794 (7)

Ktery človek, je cherubin?


 #6793 

| Předmět: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
03.07.20 07:38:22 | #6798 (2)

Z jakého slova, je přeloženo to podsvětí a co to znamená a kde to je?


 #6787 

| Předmět: RE: RE: RE: Zjevení 12:9, 12
03.07.20 19:23:53 | #6800 (3)

Šeol. Smrt.


 #6798 

| Předmět: RE: Zjevení 12:9, 12
01.07.20 16:18:34 | #6789 (1)

Kristus svou vládu v nebi zahájil svržením Satana, který od té doby může působit pouze na lidi.
To vysvětluje, proč je počátek Kristovy vlády v nebi spojen se zhoršením podmínek na zemi v "časech konce".| Předmět: 1. Korinťanům 9:19-23
29.06.20 21:59:31 | #6775

(1. Kor 9:19-23)
Vždyť ačkoli jsem svobodný ode všech, učinil jsem se otrokem všech, abych získal co nejvíce lidí. A tak jsem se Židům stal jako Žid, abych získal Židy; těm pod zákonem jsem se stal jako pod zákonem, ačkoli sám nejsem pod zákonem, abych získal ty pod zákonem. Těm bez zákona jsem se stal jako bez zákona, ačkoli nejsem bez zákona vůči Bohu, ale [jsem] pod zákonem vůči Kristu, abych získal ty bez zákona. Slabým jsem se stal slabým, abych získal slabé. Stal jsem se lidem všeho druhu vším, abych rozhodně některé zachránil. Ale všechno činím kvůli dobré zprávě, abych se na ní stal podílníkem s [jinými].| Předmět: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
29.06.20 23:42:25 | #6776 (1)

1 Korintským 9:16  Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal.


 #6775 

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
30.06.20 07:43:35 | #6777 (2)

Pavel je vzorem v mnoha ohledech.
V horlivosti, o které píše v 1. Kor 9:16, i v přístupu k lidem, kterým kázal (viz úvodní text).
Jeho řeč na Areopagu je geniální.| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
30.06.20 09:00:13 | #6778 (2)

Jak rozumíš Pavlovým slovům, že se stal "každému vším"?| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
30.06.20 10:19:35 | #6780 (3)

Ja by sem věděla, ale bylo by tu toho ode mně toho moc:-)


 #6778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
30.06.20 10:38:42 | #6781 (4)

Jedna ze 3 manter?


 #6780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19…
30.06.20 10:45:31 | #6782 (5)

Nevim sice které myslíš ale proč jenom jednu?


 #6781 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
30.06.20 19:36:29 | #6783 (3)

empatie


 #6778 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19-23
01.07.20 07:28:44 | #6784 (4)

Přesně tak.
V tom je pro nás Pavel příkladem, zejména, když si uvědomíme, že vždy takový nebyl.
Jako horlivý pronásledovatel prvních křesťanů "vpadal do jednoho domu za druhým, vyvlékal z nich muže i ženy a dával je uvěznit." (Skutky 8:3)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 9:19…
03.07.20 19:28:39 | #6801 (5)

Pavel tu svou minulost vnímal jako dluh vůči všem lidem. Chtěl jim ho splatit, neuvěřitelně se pro ně nasazoval.


 #6784 

| Předmět: Bůh
29.06.20 05:46:30 | #6764

Izajáš 1:18
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.
Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.
Když však odmítnete a budete se zpěčovat, bude vás požírat meč.

Bůh je připraven k projednání, jsme i my připraveni ?| Předmět: RE: Bůh
03.07.20 19:46:33 | #6802 (1)

Dala bych to ve větší souvislosti:

11 „K čemu je mi množství vašich obětí?“ říká Jehova.
„Už mám dost beranů, které mi přinášíte jako zápalné oběti, i tuku vykrmených zvířat
a nemám potěšení v krvi mladých býků, beránků a kozlů.
12 Přicházíte a předstupujete přede mě.
Kdo ale po vás chce,
abyste šlapali po mých nádvořích?
13 Nepřinášejte už další bezcenné obilné oběti,
vaše kadidlo je mi odporné.
Zachováváte novoluní a sabaty a svoláváte shromáždění,
ale já nemůžu vystát, že pořádáte slavnostní shromáždění a zároveň používáte magii.
14 Vaše novoluní a svátky nenávidím.
Jsou pro mě břemenem,
unavuje mě je snášet.
15 A když pozvedáte ruce,
zakrývám si před vámi oči.
Přestože pronášíte mnoho modliteb,
nenaslouchám.

Vaše ruce jsou plné krve.
16 Umyjte se, očistěte se,
odstraňte z mého dohledu své špatné skutky.
Přestaňte páchat zlo.

17 Učte se konat dobro, usilujte o spravedlnost,
napravujte utlačovatele,
zastávejte se práv sirotka
a ujměte se sporu vdovy.“
18 „Pojďte a urovnejme to mezi sebou,“ říká Jehova.
„I když jsou vaše hříchy jako šarlat,
zbělají jako sníh,
i když jsou rudé jako krev,
budou bílé jako vlna.
19 Pokud budete ochotní poslouchat,
budete jíst dobré dary této země.

20 Ale pokud to odmítnete a budete se bouřit,
pohltí vás meč,
protože to řekl Jehova.“

Je to spíš o odpadnutí, o tom, když si člověk začne být jistý svým Bohem a službu pro něj okleští jen na nějaké náboženské úkony, zatímco srdcem je jinde. Jehova nepřijímá vnější projevy víry bez obsahu, nevykoupíme si hříšné jednání službou a modlitbami. Tedy když nerespektujeme Boží zákon, Jehova naše vnější projevy uctívání nepřijímá, a dokonce je mu odporné. Myslím, že v tebou uvedeném textu nejde o účtování, ale o výzvu k návratu k Bohu celým srdcem.


 #6764