Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 248929x
Příspěvků:
16835

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
30.08.20 22:39:08 | #9113

1 Pt 3, 19 Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,
text dokazuje (a tak učí aj katolícka vierouka/exegéza, že Ježišova duša a duch po smrti tela odišiel do väzenia/predpe­klia/očisca, kde uväzneným dušiam v pfredpeklí/očisci (ktoré tam dávali zadosťučinenie za svoje hriechy), oznámil radostnú zvesť o ich spáse - oznámil im, že skrze jeho obetu a zmrtvýchvstanie dielo spásy bolo dokonané! *9388*| Předmět: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
30.08.20 22:46:18 | #9114 (1)

..to je aj dôkaz, že Ježiš zomrel len v tele, ale nie jeho duch/duša - naviac text dokazuje, že Ježiš je Boh, lebo len v božskej podstate mohol vyhlásiť zvesť, že spása bola dokonaná, a že duše vo väzení/v predpeklí sú oslobodené a uvoľnené k spáse...


 #9113 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 00:18:06 | #9116 (2)

To je důkaz, že Ježíš zemřel jako člověk a byl vzkříšen jako duch.
A nevím, proč by musel vyhlásit zvěst pouze jako Bůh, to si fakt hodně domýšlíš, vždyť ke zvěstování Bůh používá i obyčejné lidi.


 #9114 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 00:45:24 | #9120 (2)

Totožnost těch duchů ve vězení je v následujícím verši jasně odhalena.
Nežily všechny zemřelé duše (podle ŘKC) v Noemových dnech, že?


 #9114 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 04:13:57 | #9129 (2)

To jsme potom všichni Bůh neb Ježíš Kristus je hlava těla kterého jsme údové.


 #9114 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 07:41:58 | #9140 (3)

Nejsme všicni Bůh, Kroky. 1. Ježíš není Bůh, 2. jde o podobenství o uspořádanosti v křesťanském sboru.


 #9129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v…
31.08.20 07:44:04 | #9142 (4)

Ja to vnímám tak že jeden Bůh v nás všech a milovati máme Boha svého(svou) a bližní své tak jako sebe.


 #9140 

| Předmět: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 00:15:17 | #9115 (1)

A kdy "tehdy"? Kdy to bylo?
A kde to bylo? Vězení je předpeklí? O očistci se tam nic nepíše. Ani o zadostiučinění za hříchy.
Kázal duším, nebo duchům?
Zkusil by sis přečíst kontext?

18 Vždyť i Kristus zemřel jednou provždy za hříchy, dobrý člověk za špatné, aby vás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu. 19 Potom šel kázat duchům ve vězení, 20 kteří byli kdysi neposlušní. Tehdy, v Noemově době, Bůh trpělivě čekal, zatímco se stavěla archa, ve které bylo několik lidí, celkem osm duší, bezpečně přeneseno přes vodu.

(2Pe 2:4)
Vždyť Bůh nenechal bez trestu anděly, kteří zhřešili, ale uvrhl je do tartaru a spoutal je řetězy husté tmy, aby tam byli drženi, než nad nimi bude vykonán rozsudek.

(Juda 6)
Anděly, kteří nezůstali ve svém původním postavení a opustili určený příbytek, drží ve věčných poutech v husté tmě, dokud nad nimi v tom velkém dni nebude vykonán rozsudek.

¨(1Mo 6:1–4)
Když lidí na zemi přibývalo a rodily se jim dcery, 2 synové pravého Boha si začali všímat, že lidské dcery jsou krásné. A tak si brali za manželky všechny, které chtěli. 3 Tehdy Jehova řekl: „Můj duch nebude tolerovat člověka navěky, protože je hříšný. Bude žít ještě 120 let.“ 4 V té době i potom byli na zemi obři. Synové pravého Boha totiž měli styky s lidskými dcerami a ty jim rodily syny. To jsou ti silní muži z dávné minulosti, slavní muži.

Z uvedených textů vyplývá, že Ježíš poté, co byl oživen v duchu, tedy vzkříšen do duchovní podoby, šel kázat neposlušným andělům, kteří byli vězněni za to, že opustili svá místa v nebesích, sestoupili na zem a měli styk s pozemskými ženami.


 #9113 

| Předmět: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 00:59:21 | #9121 (1)

Katolická věrouka/exegéze, by měla nejprve vysvětlit, kde vzala pojmy jako předpeklí, očistec a po smrti vykonané zadostiučinění za hříchy.
Jak uvádí margo, totožnost "duchů ve vězení" je jasně určena, jsou to andělé, kteří se vzbouřili v Noemových dnech.
Takže Ježíš jim možná přišel oznámit dokončení díla spásy, ale ne pro ně.
Je čeká soud a zničení.
Ježíš před smrtí prosil Boha v modlitbě, aby ho po vzkříšení oslavil slávou, "kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět." (Jan 17:5)
Než vznikl svět, byl Ježíš mocnou duchovní bytostí a do toho postavení se po svém vzkříšení vrátil, jak mu Bůh bezpochyby slíbil. Oslavené tělo je opět "vynález" ŘKC.
Měl tedy autoritu oznámit vzbouřeným andělům, že to mají "za pár".


 #9113 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 13:07:33 | #9242 (2)

tento Petrov verš krásne hovorí o tom, že Ježiš (jeho duch a duša: duša a duch sú zjednptené) po smrti nezomrel (teda nezomrel Ježiš v podstate Boha, zomrel len v prirodzenosti človeka - jeho telo), a oznámil uväzneným v predpeklí tú najradostnejšiu zprávu dejín spásy - vykúpenie bolo zavŕšené, vstanem z zmrtvých, smrť je porazená, allejiuja!, radujme sa!..peklo/pred­peklie nepriamo vyjadrené je v Písme (boháč mluví z pekla, zlato sa čistí v ohni, všetko treba splatiť do haliera...
Věříme-li, že Bůh je původce očistce, potom smýšlíme lépe o jeho všemohoucnosti, než kdybychom věřili, že učinil jen nebe a peklo. Pokud by nebyl očistec, věřili bychom, že Bůh je svrchovaně spravedlivý? Kdyby toho, kdo odtud odchází s všedními hříchy, nebo má být ještě trestán za poznané a oplakané smrtelné hříchy, Bůh přijal do nebe, do blahoslavené společnosti těch, kteří odtud odešli jako svatí a naprosto čistí - mohlo by se pak říct, že Bůh soudí a odplácí podle zásluh? Kdyby ale odsuzoval do pekla ty, kdo přicházejí na onen svět pro skrovné hříchy a malé poklesky - nebyl by podobně nespravedlivý?
Kdyby nebylo očistce/přeedpeklí, ale jen nebe a peklo, pak by se zajisté každý bál umřít. Neboť téměř žádný není dost dobrý a dokonalý a nemohl by přijít do nebe - a kdyby nebylo časných trestů, nemohl by se vyhnout peklu. Kdyby na onom světě bylo jen nebe a peklo, pak bychom celý svůj život na zemi prožili v trapné nejistotě. Buď bychom si mysleli, že nejsme tak zlí, abychom si zasloužili peklo, a že už máme dost dobroty k dosažení nebe, nebo bychom byli přesvědčeni, že nejsme dostatečně dobří, abychom měli přístup k nebi a tak by se naše srdce ustavičně trápilo a lekalo....
Ježíšova oběta je pro odpuštění hříchů, ale za hříchy musíme každý Bohu zadostučinit, jinak by to bylo nespravodlivé...


 #9121 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 13:13:41 | #9243 (3)

Hezké, až dojemné...
Jen ty boblické argumenty jsem tam asi přehlédl.


 #9242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v…
31.08.20 14:22:44 | #9269 (4)

všetko je (nepriamo) - inými slovami, príbehmi) v Bibli, dá sa to z nej vyčíst (uviedol som - nič nečisté nevojde do Božieho kráľovstva)...a naviac logika, že - Ježiš nikdy nejde proti ľudskej logike, jeho slovo je logické, v súlade so spravodlivosťou­...bez očisca by svet bol plný nespravodlivosti, veriaci by zomrel od strachu: mal by len dve možnosti - nebo a peklo, žiadna iná nádej - teda treba to chápať hlavne z pozície/princípu spravodlivosti - a tá jasne hovorí v prospech očisca, ako Božieho diela pre zadosťučinenie Božej spravodlivosti...


 #9243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v…
31.08.20 16:34:58 | #9279 (5)

Nejsmě snad očištěni Ježíšovou krví? Pokud potřebujeme odčiňovat svoje hříchy, za něž Ježíš zemřel, tak proč vlastně zemřel?


 #9269 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 13:16:58 | #9244 (3)

 #9242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v…
31.08.20 13:21:36 | #9249 (4)

Ty jo kopírováním textů tady zahlcuje stránky a pak dělá jak je chytrej!!!


 #9244 

| Předmět: RE: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 14:04:24 | #9266 (3)

To je tvoje myšlenka, nikoli Boží.


 #9242 

| Předmět: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 04:08:19 | #9127 (1)

Ten je úplně strašnej ten šmajlík který všude dáváte, to se Vám líbí škrábat si ukazovákem do hlavy?


 #9113 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 07:36:40 | #9136 (2)

Jak jinak má dát najevo, že myslí? *3357*


 #9127 

| Předmět: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 04:41:54 | #9134 (1)

Alespoň kdyby nebylo to "škrábání se na hlavě" na nástěnce, ach jo.
Co to máte za vkus?


 #9113 

| Předmět: RE: RE: Ježiš vo väzení/ v predpeklí
31.08.20 08:12:47 | #9146 (2)

Moderátoři se nesměj, třebas během přenosu v televizi, škrábat se na hlavě:-) a nebo za uchem:-), to je taková etiketa.


 #9134 


| Předmět:
29.08.20 08:59:37 | #8844

Dala jsem k tomu výrazu odbornou vysvětlivku - z Biblenetu ke Strongovým číslům. Ani to nezabralo. Tak ještě jednou:

Strong: G1453
ἐγείρω [egejró]
(fut. ἐγερῶ, aor. ἤγειρα, pf. pas. ἐγήγερμαι, aor. pas. ἠγέρθην, fut. pas. ἐγερθήσομαι) 1. (akt.) probudit, vzbudit (i přen.); pozvednout; vzkřísit; (znovu) postavit ¦¦ (imp.) ἔγειρε vstaň!, postav se! 2. (pas.) vzbudit se, probudit se, vstát (ze země, z lože), postavit se, povstat (ἐπί τινα proti komu); být vzkříšen, vstát (z mrtvých) [144]| Předmět: RE:
29.08.20 09:05:14 | #8850 (1)

Visitor, mohl bys to nějak zhodnotit a okomentovat, prosím? *3820*


 #8844 

| Předmět: RE: RE:
29.08.20 10:04:04 | #8872 (2)

už som to okomentoval, tieto špekulácie sú vhodné tak ako pírko na ženský klobouk...Ježiš vstal zmrtvých, radujme sa! - bez jeho zmrtvýchvstania by sme boli ešte vo svojich hriechoch a spása by neexistovala - zmrtvýchvstanie Krista je najväčšia udalosť ľudských dejín, amen! - bez zmrtvýchvstania Krista, (a tým aj nášho zmrtvýchvstania) nikdo neprijíma Krista, naopak, odmieta ho...odmietam byť kresťanom bez zmrtvýchvstania Krista! (a pohŕdam takým pseudokresťanstvom) - amen!


 #8850 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.08.20 10:24:53 | #8885 (3)

Tady snad někdo popírá Ježíšovo zmrtvýchvstání? *3199*


 #8872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 11:11:21 | #8909 (4)

Možná je otázka, jestli vstal z mrtvých sám, nebo musel být z mrtvých vzbuzen, protože sám by to nedokázal. Tenhle rozdíl je jazykově jasně rozlišitelný. Nejsem sice znalec řečtiny, ale výraz ἐγήγερται, který je v 1 Kor 15:20 použit, poukazuje na to, že tak učinil vlastní vůlí (to ostatně zohledňuje většina překladů). Je zajímavé, že v tomto tvaru použil Pavel sloveso ἐγείρω ve svých listech celkem 7krát, z toho 7krát v 1 Kor, 15 kapitole (!). Další dva výskyty v evangeliích (Mat 11:11 a Mar 6:14) se sice nevztahují na Ježíšovo vzkříšení, vyplývá z nich však také činný modus.
Zdá se mi, že většina křesťanů mezi vstal / byl vzkříšen nerozlišuje, přestože je to znak významně vypovídající o Kristově podstatě.


 #8885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 11:28:29 | #8915 (5)

Vítej, Shurikene! *32818*
Takto by se dalo uvažovat o jednom verši, pokud by k tomuto tématu byl ojedinělý. Vzhledem k tomu, že existují další texty, s nimiž by i tato zpráva měla být v souladu, s určitostí můžu říct, že nemáš pravdu.

(Sk 2:32, 33)
Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33 A protože byl vyvýšen k Boží pravici a dostal od Otce slíbeného svatého ducha, vylil ho na nás, jak vidíte a slyšíte.

Tady si například přečteš, že Ježíše někdo vzkřísil, a ten někdo byl Bůh. Bůh ho taky vyvýšil na svoji pravici. Tak trocu snad z toho vyplývá, že Ježíš nebyl tím Bohem, který ho vzkřísil a povýšil na svou pravici, viď?

(Sk 3:15)
Zabili jste Hlavního zprostředkovatele života, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

(Sk 10:40)
ale Bůh ho třetí den vzkřísil a umožnil mu, aby se objevoval lidem –


 #8909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:01:32 | #8918 (6)

Ahoj. Není to jeden verš, jenom v 1 Kor 15 jich máme 7. :-) Určitě bychom našli jinde i jiné, které toto "sebevzkříšení" podpoří... Já to vnímám tak, že Ježíš byl člověk: narodil se, žil a umřel. Ostatně o sobě sám říkal, že je Synem člověka, tj. smrtelníkem. Ale taky o sobě říkal, že je Synem Božím, tj. nesmrtelným. A tím byl dávno před tím, než se Ježíš-člověk narodil. Co se podle tebe stalo se Synem Božím, když Syn člověka zemřel? Je možné, aby se nenarodili spolu, ale aby spolu umřeli?
Dnešní psychiatr by možná o Ježíšovi prohlásil, že byl schizofrenik, ale já si myslím, že byl největší záhadou, co se tu kdy objevila - že měl v sobě stejně věčnost jako pomíjivost. Proto o sobě mohl prohlašovat, že se vzkřísí sám, stejně jako ho vzkřísí Otec.
Vy to máte asi jinak, ale já se pravdu vždycky snažím hledat mezi řádky, protože pravda je neverbalizovatelná.


 #8915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:11:44 | #8921 (7)

Ale že Bůh Ježíše bzkřísil, je napsáno nadmíru jasně. Podle Bible byl Ježíš mrtvý, byl v hádu (což je stav mrtvých), a jak známo z biblického podání, v hádu člověk nemůže nic dělat, nemyslí, necítí, natož aby mohl vzkřísit sám sebe. Co říkáš těm textům, co jsem ti vypsala?

Když zemřel Sn člověka, zemřel Syn Boží, protože šlo o jednu a tutéž osobu. Prostě Boží syn byl v Mariině lůně přeměněn na skutečného člověka. Všechno, co vykonal, vykonal jako člověk a zemřel jako člověk. Bůh ho vzkřísil do duchovní podoby a výšil ho na svou pravici. To se stane i s mbohými lidmi, kteří pak budou bládnout s Ježíšem. Proč si Ježíš říkal "Syn člověka"? Protože změnil svou podstatu na člověčí, aby mohl vykonat svůj úkol. Proč ho lidi nazývali Synem Božím? Protože přišel z nebe, od Boha.

(Jan 3:16)
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.


 #8918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:20:28 | #8924 (8)

píšete bludy, nekompatibilné s kresťanskou vieroukou...Syn Boží ako Boh (Jn 1, 1) nezemřel...zomrel v tele - jeho telo...


 #8921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:48:18 | #8939 (9)

Není psáno, že zemřelo jeho tělo, ale že zemřel on.


 #8924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 14:54:03 | #8977 (10)

iste, na zemi bol ako človek, všetci hota vnímali a zažili, videli ho, ako bol ukrižovaný, a vieme, že na kríži zomrel ako človek (v tele)...ale jeho Duch nezomrel, jeho Duch mu nedovolil rozklad tela, jeho Duch oznámil dušiam v predpeklí, že sa zavŕšila spása - že vstane zmrtvých, a v tom momente majú všetci (duše v predpeklí) odpustené hriechy...keby zomrel (len ako človek), nemohol sám vstať zmrtvých ...
1 Kor 15,
17 Nebyl-li však Kristus vzkříšen je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších,
21 A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:
22 jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.
23 Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.


 #8939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 15:08:39 | #8982 (11)

Nikde není psáno, že jeho duch nezemřel. Nakonec duch je životní síla, ta nežije a neumírá, není to bytost. Nikoli jeho duch, ale Bůh nedovolil rozklad těla. Kde máš psáno, že jeho duch něco někde kázal, zatímco tělo bylo mrtvé|? Cituj, prosím, tu pasáž. P předpeklí se taky Písmo nikde nezmiňuje, natož ž by Ježíš něco kázal mrtvým. Mrtví přece nic nevědí, nevnímají, necítí.
Vak taky sám nevstal. Nečteš snad, že ho vzkřísil jeho Bůh? Bůh Jehova, jeho Otec.


 #8977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 09:52:51 | #9027 (12)

Ne, nevzkřísil ho Jehova, jeho Otec.....

Vzkřísil se sám !

Co jiného znamenají jeho slova : Jan.2.kap.:

19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“
20Tu řekli Židé: „Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?“
21On však mluvil o chrámu svého těla.
22Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.

Doufám, že to nemusím vůbec komentovat.


 #8982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 09:57:12 | #9028 (13)

Jan 14
11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!


 #9027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:04:22 | #9030 (14)

Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;


 #9028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:34:17 | #9038 (14)

Věříme. *20832*


 #9028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:28:51 | #9036 (13)

I v tomto úryvku máš psáno "Když byl pak vzkříšen z mrtvých".

Kroě toho jsem tu uváděla nějaké texty, kde je psáno, že Ježíše vzkřísil Bůh. Nečetlas?


 #9027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:49:07 | #9053 (14)

Když pak byl vzkříšen z mrtvých......­....tady to neříká, jestli to byl Kristus nebo jeho Otec.......

Mimochodem, je tak hovořeno o vzkříšení Krista jako o postavení..........

A ty sis nevšimla Margo, že i já jsem dříve mluvila o vzkříšení Bohem !

A že oboje musí platit ! Oboje je Boží slovo !

A moje logika to nemůže zrušit !

Ani stavět jeden verš nad druhý a tím ho vyloučit .....


 #9036 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:53:40 | #9056 (15)

Tak to vysvětli. Jak se Ježíš mohl vzkřísit sám, když byl mrtvý, a jak ho zároveň mohl vzkřísit Bůh?


 #9053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:16:18 | #9071 (16)

Margo, ty myslíš, že já svojí logikou dovolím Bohu dělat jen věci, které chápu ?!

Takového Boha bych ani nechtěla !

Bůh je všemohoucí a svrchovaný a nenechá se manipulovat mojí logikou......., chvála Bohu za to......

A ani tvojí logikou Margo !

A Boží slovo musí platit, i když je podle mé logiky protichůdné..­...........

Proto celý váš logický výklad celého Písma musí být nutně mimo Boha......

Písmo se vykládá jen, jestliže jsem chrámem Ducha, jen v Duchu svatém a ne lidskou logikou........, jinak musím začít přepisovat i Písmo .....!


 #9056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:37:20 | #9081 (17)

A to je pořád stejné bla bla bla pořád dokola, Kjaro. S tímhle můžeš vykládat cokoli, a my to máme přijmout jen kvůli tomu, že tvrdíš, že jsi chrámem ducha, kdežto my jsme tělesní? *24590* Já tuhle hru odmítám hrát.


 #9071 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:52:44 | #9083 (18)

Margo, no tak mi řekni, který z veršů si vybereš, že je pravda. ...Že Kristus dům svého těla postaví do tří dnů

Nebo, že ho vzkřísil Bůh.......

Margo, kromě toho stačí přijít za Kristem a poprosit ho o sejmutí hříchů a když Bůh dá, může přijmout Ducha svatého během několika minut a klidně mně sejmout ve čtvrté minutě, pokud se v něčem mýlím.......


 #9081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:56:55 | #9084 (19)

Já tě můžu "sejmout" i v první minutě! *2*


 #9083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:01:25 | #9085 (19)

Ne může....., ale můžeš......


 #9083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:03:48 | #9086 (19)

A teď vážně: To, co říkal Ježíš o chrámu, byl příměr. Je to jediné místo, které by byť jen vzdáleně evokovalo myšlenku, že by Ježíš svoje mrtvé tělo vystavěl sám. Mohlo by to znamenat něco v tom smyslu ´jako "do tří dnů vstanu". Všechny ostatní texty týkající se Ježíšova vzkříšení ani nenaznačují nic takového, že by se Ježíš ml vzkřísit sám. Mrtvý sám sebe nekřísí, není toho schopen, jinak by nebyl skutečně mrtvý. A nakonec i v tom byla velká zkouška Ježíšovy váry, že se musel spolehnout na slib svého Boha, že ho opravdu z té smrti vzkřísí.


 #9083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:13:16 | #9087 (20)

Margo, jste mistři v okecávání, to ano...........

Ano, všechno z Písma se dá logicky přetvořit a vydávat to za pravdu.........

Takových náboženských skupin je hodně........

Hodně to připomíná katolíky, to jsou mistři ve zneužívání Božího slova podle svých představ.

Proto je taky psáno, že litera zabíjí.........

Je zapotřebí hledat skutečného Krista a ne výklad Bible......Z Bible, litery, se dá doložit skoro cokoliv......, zvláště tehdy, když si jednu literu Bible napíšu i sám......l...


 #9086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:24:09 | #9088 (21)

Tvoje výpady jsou někdy poněkud drzé, Kjaro. Kdo tady co okecává či přetváří? *3820* Chápeš, že totéž můžu napsat o tobě, že zneužíváš Boží slovo podle svých představ? Skutečného Krista poznáš bez Písma jak asi? Jak vůbec víš, že existuje, bez Písma, bez "litery"? Jak víš, že duch, který na tebe působí, je Boží? A že Kristus, kterého následuješ, je skutečný Kristus? Jak to ověříš bez "litery"? A za tu tvoji ohavnou poznámku na závěr žádám omluvu.


 #9087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:47:52 | #9089 (22)

ještě stihla nakopnout katolíky :-)) dvě mouchy jednou ranou.


 #9088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:08:04 | #9099 (23)
*4569*

 #9089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:48:20 | #9090 (22)

Margo, kolikrát jsi napsala, že nepíšu v Duchu svatém, ty ses mi někdy omluvila......a přitom to může být hřích proti Duchu, který nebude odpuštěn,.........

Mat.12.kap.:
24Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“
32I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.

Když si čtu písma bez SZ prostředníka, tak není Bible literou a Bůh mi může dát takto v Písmu poznat skutečného Krista........

A když si po naplnění Duchem srovnávám vedení Duchem svatým s Písmem, tak Písmo není litera, ale je oživeno Duchem svatým ve mně......, takže mám kontrolu a mantinely, jestli je něco z Ducha nebo je to jiný duch......., a jestli je to můj milovaný Kristus nebo ne.......


 #9088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 13:13:49 | #9092 (23)

Hřích proti Duchu, můžou být i tvá slova.......


 #9090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 13:48:17 | #9093 (24)

Margo, vždyť ani vy sami o sobě neříkáte, že jste chrámem Ducha..........., já jen s vámi souhlasím......


 #9092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:12:10 | #9100 (23)

Mám na mysli tohle:

Z Bible, litery, se dá doložit skoro cokoliv......, zvláště tehdy, když si jednu literu Bible napíšu i sám......l...

Víš co, Kjaro? Tohle jsou hodně laciné tahy. A nechutné, poněvadž smyšlené. *17622* *17622* *17622*


 #9090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 13:50:27 | #9094 (21)

dajte pokoj katolíkom, tie vaše lži o katolíkoch sú úbohé...


 #9087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 01:06:29 | #9122 (22)

Nejen o katolících... *30357*


 #9094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 04:05:46 | #9126 (23)

Mně psal selen taky ať dám katolíkům pokoj, tak že katolíci jsou něco s kým se nesmí diskutovat?


 #9122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:35:07 | #9135 (24)

Diskutovat ano, ale chválit přito. Fackovací panáci jsme tu přece my. *3455*


 #9126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 04:10:57 | #9128 (23)

Zajímalo by mne proč chtějí katolíci získat pro sebe diskuzi "výklad Bible" Když a nebo nevědí co se v Bibli píše a nebo nepíše a nebo si před tím zavírají oči.


 #9122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:39:04 | #9138 (24)

Jsou nejstarší a nejmocnější církví. *35094*


 #9128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:40:52 | #9139 (25)

Pravoslavní asi že taky.


 #9138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:42:26 | #9141 (26)

Jenom že obě dvě si ujíždějí na modlách, ikonách..


 #9139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:45:44 | #9143 (26)

Však by si taky nárokovali, kdyby tady nějací byli.


 #9139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 07:46:27 | #9144 (25)

Nj, když oni mají hentu onú exegéziu o očistci a dalších "vynálezech".


 #9138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:55:20 | #9057 (15)

zbytočne mnoho slov: Krista vzkriesil Boh-Otec, a rovnako Kristus vstal zmrtvých sám vlastnou mocou ako Boží Syn- v podstate Boha - ako Boh (Slovo, ktoré sa stalo telom (Jn 1, 1; 14), amen! (obe tvrdenia máme v Biblii) - kto to odmieta, či nejak inak špekuluje, je heretik, vážne sa prehrešuje proti Bohu...


 #9053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:07:12 | #9062 (16)

Bůh Otec, který je tím jediným pravým Bohem a Kristovou hlavou? Toho myslíš?


 #9057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:07:43 | #9063 (16)

A nevyhrožuj! *2108*


 #9057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 13:51:37 | #9095 (17)

nikomu sa nevuyhrožujem, len odhaľujem zavádzanie a lož...


 #9063 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 00:41:50 | #9118 (18)

No tak to se tedy opravdu rychle zklidni, Visitore. Já taky tvoje názory nenálepkuju jako lež, i když nejsou ani zbla pravdivé. *17622* *17622* *17622*


 #9095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:29:46 | #8928 (8)

Máš pravdu, že v hádu člověk nemůže nic dělat, nemyslí, necítí. A co podle tebe může dělat v hádu Boží syn? Tím snad Kristus někdy přesta být???
Píšeš, že Boží syn byl přeměněn, že změnil podstatu. Myslím, že tu nikdy nezměnil, jinak by si nemohl souběžně říkat Boží syn. To je stejně nepravděpodobné, jako by svou podstatu někdy kvůli něčemu změnil sám Bůh.
Napsalas texty, které dokládají, že Ježíše vzkřísil Bůh. Zkusila sis někdy stejně pečlivě najít a vyložit texty, kde Ježíš nebo někdo jiný tvrdí, že vstal sám? Možná jich nebude tolik, ale asi je nejde zcela marginalizovat.


 #8921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:35:37 | #8929 (9)

presne!, píšete v mantineloch kresťanstva, - ono sú niektoré názory (z neznalosti Bible?, ako servis niekoho, kto to prikazuje?), ktoré nepatria do advokátskej kancelárie Krista, ale jeho protivníka:-)....


 #8928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:42:17 | #8930 (9)

Kristus nikdy nebol v hádu, po vojej telesnej smrti bol v pekle/gehenna (v jeho predpeklí), ale len preto, aby oznámil tým, ktorí tam dávali zadosťučinenie za svoje hriechy (po pokání na zemi) radostnú zvesť, že spása skrze neho bola dokonaná, a že príde (II. jeho príchod/Parúzia) v sláve, kedy spravodlivých, (ktorí urobili pokánie), zoberie so sebou do svojej slávy...


 #8928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:54:46 | #8942 (9)

Boží Syn - Syn Boha. Nikoli Bůh.

(Sk 2:22–27)
Izraelští muži, slyšte tato slova: Bůh vám jasně ukázal, že poslal Ježíše Nazaretského, když mezi vámi jeho prostřednictvím konal mocné skutky, zázraky a znamení, jak sami víte. 23 Toho muže, který vám byl vydán v souladu s Božím stanoveným záměrem a znalostí budoucích věcí, jste rukou zločinců přibili na kůl a zabili jste ho. 24 Ale Bůh ho vzkřísil a vysvobodil ho ze smrti, protože nebylo možné, aby ho smrt držela ve své moci. 25 Vždyť David o něm říká: ‚Jehovu mám stále před sebou. Je po mé pravici, takže mnou nic neotřese. 26 Proto se mé srdce raduje a můj jazyk jásá. Budu žít v naději, 27 protože mě nenecháš v hrobě ani nedovolíš, aby tělo tvého věrného služebníka podlehlo zkáze.

Zkus si tahle slova srovnat se svými představami. Tady jsou jasně vedle sebe dvě bytosti: Bůh a Kristus. Bůh Krista vysvobotuje ze smrti. Ta smrt byla skutečná, jak si můžeš všimnout z poslední věty.


 #8928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 14:25:19 | #8959 (10)

ak je Boží Syn, tak je i Boh - však ho Otec zplodil (čo je pravda), a zplozený vždy má entitu (podstatu) toho, kdo ho zplodil - božskú po Otci, lidskú po Marii...pravda je pravda, blud je blud...


 #8942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:18:46 | #8923 (7)

moc Krista sám vstať zmrtvých podporujete aj tento text:
Jn 2, 19 Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“ (on sám) *232*


 #8918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:46:41 | #8933 (8)

Hezké.
A můžeš tu pasáž ocitovat až ke 22. verši. *33084*


 #8923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:50:31 | #8934 (9)

to je váš úkol, vy sa dotazujete/resp. argumentujete...


 #8933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:56:24 | #8943 (10)

No vidíš, mohl jsi excelovat. *33084*
Některé překlady uvádějí, že byl vzkříšen z mrtvých, jiné, že vstal z mrtvých.
Nikde nečteme, že se vzkřísil.


 #8934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:28:49 | #8967 (11)

iste, a to niekto tvrdí - Písmo tvrdí, že "vstal zmrtvých" a "bol vzkriesený" - oba sú správne - keby bol Syn len človek, tak by "bol vzkriesený",...a keďže je Ježiš i Boh, tak je správne, že "vstal zmrtvých" (vo svojej božskej moci) - logické a jednoduché, že...


 #8943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 01:11:21 | #9123 (12)

Opět nebereš v potaz texty, kde je jasně uvedeno, že Ježíš byl vzkříšen. (např. Skutky 2:32).
To děláš schválně, nebo si jen s podobnými texty nevíš rady, a kličkuješ?


 #8967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:47:11 | #8938 (8)

Tobě nevadí, že je psáno, že "toho Krista Bůh vzkřísil..."?


 #8923 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 14:30:55 | #8970 (9)

iste, ale v Písme máme aj Ježiš "vstal zmrtvých" (sám, vo svojej božkej moci)...ak by tomu nebolo tak (ak by nemal moc Boha), tak by sme čítali len "bol vzkriesený" Bohom/Otcom...


 #8938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 14:38:13 | #8974 (10)

Tak znovu:

(Sk 2:22–27)
Izraelští muži, slyšte tato slova: Bůh vám jasně ukázal, že poslal Ježíše Nazaretského, když mezi vámi jeho prostřednictvím konal mocné skutky, zázraky a znamení, jak sami víte. 23 Toho muže, který vám byl vydán v souladu s Božím stanoveným záměrem a znalostí budoucích věcí, jste rukou zločinců přibili na kůl a zabili jste ho. 24 Ale Bůh ho vzkřísil a vysvobodil ho ze smrti, protože nebylo možné, aby ho smrt držela ve své moci. 25 Vždyť David o něm říká: ‚Jehovu mám stále před sebou. Je po mé pravici, takže mnou nic neotřese. 26 Proto se mé srdce raduje a můj jazyk jásá. Budu žít v naději, 27 protože mě nenecháš v hrobě ani nedovolíš, aby tělo tvého věrného služebníka podlehlo zkáze.


 #8970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:38:38 | #8975 (11)

Prosím, pověnuj se tomu trochu.


 #8974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:06:58 | #9031 (12)

Margo, v Písmu je mnoho veršů, které jsou jakoby protichůdné. Nebo skoro všechny.
Proto je zapotřebí Duch svatý.

Je velmi snadné vybrat jeden druh veršů a dělat úžasné výklady.

Ale v Duchu svatém je možné rozumět i protichůdnému.

Ale vy stále mlátíte, jak klackem tím jedním druhem veršů.

Visitor si uchoval můj odkaz na verš vzkříšení Krista sám sebou, ..../jako, že si uchoval více veršů, od ženské /, který jsem sem kdysi dala, takže těžko argumentuje dále, ale já naprosto vidím i biblický soulad.

To, že je psáno také, že ho vzkřísil Bůh, to je také naprosto v souladu.

To jen vy nejste schopni chápat !


 #8975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:12:06 | #9032 (13)

ja nepotrebujem "vaše" verše, ja prezentujem katolícku vierouku...


 #9031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:24:29 | #9034 (14)

1.Korintským 12
18 Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,


 #9032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:40:24 | #9040 (15)

prečo sa zasa predvádzate kopírovaním? - keď Pán rozdával dary Ducha, tak dal aj dar ruzumu - rozumového vysvetľovania/zdôvod­ňovania toho, čo chcem povedať, dal nám reč, aby sme ju využívali spolu s rozumom...kto len kopíruje, je lenivý, alebo má znížený intelekt:-)


 #9034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:44:40 | #9047 (16)

Kdo se moudře vyhýbá zbytečnému žvanění nešíří nijaké JPP:-)


 #9040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:47:49 | #9050 (16)

"znížený intelekt:" tady máte vy což je vidět na vašich věčně nejapných příspěvcích


 #9040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:34:35 | #9039 (14)
*2*

 #9032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:33:55 | #9037 (13)

Já mám, Kjaro, takový pocit z tebe - že mlátíš jědním druhem veršů jako klackem a děláš "úúúžasné výklady". To, že Krista vzkřísil Bůh, je v jakém souladu s tím, co tady tvrdíte vy?


 #9031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:41:21 | #9042 (14)

Kristus rovnako (sám) vstal zmrtvých vo svojej božskej moci, amen!..


 #9037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:43:13 | #9045 (15)

Ne, je psáno, že byl vzkříšen Bohem. Kdyby se dokázal sám vzkřísit, znamenalo by to, že nebyl mrtvý. Kdyby nebyl skutečně mrtvý, nepřinesl by oběť za naše hříchy.


 #9042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:45:43 | #9048 (15)

I si sám odvalil kámen ve vchodě hm.. *5296*


 #9042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:55:35 | #9058 (14)

Nikdy nechci a nebudu podléhat lidské logice, oproti Božímu slovu, natož jestli je to v souladu s vaší logikou......

Písmo říká obojí a stojí to proti sobě a proti naší logice,......ale Boží slovo je Boží slovo, minimálně ono musí platit, i když se mně osobně jako člověku a mé lidské logice,....... to zdá nerozumné.........


 #9037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:08:50 | #9064 (15)

No jo, litera je litera, a neradno o ní přemýšlet... *2108*


 #9058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:22:25 | #9074 (16)

Přesně tak, Margo, .....protože zabíjí.......­...litera zabíjí, ale Duch dává život........

2.Kor..kap.:
6který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.


 #9064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:30:04 | #9077 (17)

Tak ji nech na pokoji, Kjaro. A co ti pak zbude kromě nějakých tvých vlastních představ?


 #9074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:35:37 | #9080 (18)

Já literu klidně můžu vypustit, protože čtu Písma v Duchu svatém,,,,,,,,,, který dává život..............

To nejsou ani náhodou mé představy.........

Ale litera jsou nejen představy k ničemu, ale litera....je psáno, že zabíjí....


 #9077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:37:45 | #9082 (19)
*24590* *24590* *24590*

 #9080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:55:16 | #8978 (11)

Boh ho vzkřísil, ...ale aj sám vstal zmrtvých:-)


 #8974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 15:03:57 | #8981 (12)

Jak "aj"? Nic takového v Bibli nestojí a nikdy nestálo. Věc je úplně jasná, Visitore. Bůh prostě vzkřísil svého mrtvého Syna. Jak prosté! Jenomže to nesouzní s trojiční naukou, viď?


 #8978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:41:58 | #9043 (13)

ale,no! - vzdelajte sa trocha v Bibli!:-)


 #8981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 13:55:05 | #9096 (11)

vy si vždy vyberete, čo sa vám hodí (to A), nájdite si aj texty (to B): Ježiš vstal zmrtvých...zborte tento chrám, a já ho za tri dni postavím, že...ale to vám už nesedí, takže to hádžete do pomyselného koša - ste strašne nevzdelaná v Písme, s vami debatovať, to radšej z nevberiacim...:-)...


 #8974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:17:02 | #9102 (12)

No to jo. Nevěřící by ti to možná zbaštil, viď? *4569*
A co kdybys mi namísto hodnocení mé vzdělanosti odpověděl k věci?


 #9096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
31.08.20 01:16:46 | #9125 (10)

No jistě, když je někdo vzkříšen, tak vstane z mrtvých.
Naproti tomu nikde nečteme, že se vzkřísil.


 #8970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:42:40 | #8931 (7)

Hledat pravdu mezi řádky dost často znamená doplňovat si tam tu svoji.
Pravda se vyznačuje mimo jiné tím, že je jasně formulovaná.


 #8918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:13:17 | #8936 (8)

Ahoj Abuko.
Ano, tento argument často používají lidé, kteří si myslí, že už mají nalezeno. Proč si myslím, že je nutné nespoléhat pouze na slova, jsem zdůvodnil v druhé části věty.
Jasně formulované bývají stejně dobře i lži, takto bych pravdu určitě nedefinoval. Pokud je něco jasně definované, pak je zřejmé, že to je lidský mentální konstrukt.


 #8931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 13:49:50 | #8940 (9)

Já mám opačnou zkušenost. Hledat v Písmu informace "mezi řádky" bývá vlastní těm, kdo se nespokojí s tím, co je jasně uvedeno, a hledají jakousi "vyšší pravdu".
Mluvíme o Písmu, takže bych variantu "jasně formulovaná lež" s dovolením vypustil.
Ale tohle je příliš akademická debata. Zkus třeba uvést, co jsi ty v Písmu objevil mezi zapsaným textem..


 #8936 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.08.20 10:17:00 | #9033 (8)

Abuko, ne není tomu tak.

Lidská pravda nekokáže pojmout Boží. Můžeš s ní i třískat......ale pro pravdu Boží je zapotřebí Duch svatý a tobě, tělesnému člověku se "musí" věci Ducha jevit jako bláznovství !

Je pravda Boží, že se Kristus vzkřísil sám. Jan.2.kap.
I to, že ho vzkřísil Bůh !

Není v tom rozpor !

Musí to být pravda, protože Boží slovo nelže !

Jasně formulovaná pravda není výběr jednoho druhu veršů, které se mi hodí....


 #8931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.08.20 10:40:59 | #9041 (9)

Moc si věříš, Kjaro. A že kolem sebe sama třískáš výroky, že ty jediná tady máš Božího ducha, je sice hezké, ale mělo by to taky být vidět na tvém poznání a chování.

Je v tom rozpor. A kromě toho, proč se tu zabýváš důkazy z Písma, když je pro tebe opovrhovanou iterou? *3199*


 #9033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.08.20 11:05:58 | #9061 (10)

Margo, Písmo samo o sobě není literou. Stává se jí, když si čteš Bibli bez toho, abys byla chrámem Ducha a věříš, že spolu s chováním podle ní, že takto budeš spasená.
Můžeš i věřit, že na tebe platí výkupné, stejně tak je to litera, která zabíjí !

Kristův kříž pro vás přestal být platný, takže Kristus a jeho výkupné pro vás neplatí.
Máte ho jednoznačně zavalený a zakrámovaný ohromnou spoustou znalostí........a to je důvod, jak říká Pavel.....

Písmo, které se čte v Duchu svatém, jestliže jsem chrámem Ducha, ..... dává život a Bible přestává být literou. Proto Margo, já můžu Písmo používat a ty bys neměla !!!


 #9041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.08.20 10:43:09 | #9044 (9)

O tom můj příspěvek nebyl.


 #9033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.08.20 13:59:33 | #9097 (8)

aj lož môže byť jasne formulovaná, ide o to, ako ju naformulovať, aby jej neznalý pravdy naletel...for­mulácia je vždy ľudská činnosť, rovnako jej chápanie, s Božou pravdou nemusí mať nič spoločné...


 #8931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:01:32 | #8919 (6)

Ahoj. Není to jeden verš, jenom v 1 Kor 15 jich máme 7. :-) Určitě bychom našli jinde i jiné, které toto "sebevzkříšení" podpoří... Já to vnímám tak, že Ježíš byl člověk: narodil se, žil a umřel. Ostatně o sobě sám říkal, že je Synem člověka, tj. smrtelníkem. Ale taky o sobě říkal, že je Synem Božím, tj. nesmrtelným. A tím byl dávno před tím, než se Ježíš-člověk narodil. Co se podle tebe stalo se Synem Božím, když Syn člověka zemřel? Je možné, aby se nenarodili spolu, ale aby spolu umřeli?
Dnešní psychiatr by možná o Ježíšovi prohlásil, že byl schizofrenik, ale já si myslím, že byl největší záhadou, co se tu kdy objevila - že měl v sobě stejně věčnost jako pomíjivost. Proto o sobě mohl prohlašovat, že se vzkřísí sám, stejně jako ho vzkřísí Otec.
Vy to máte asi jinak, ale já se pravdu vždycky snažím hledat mezi řádky, protože pravda je neverbalizovatelná.


 #8915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 11:39:26 | #8917 (5)

Ahoj, Shurikene.


 #8909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:03:38 | #8920 (5)

či Ježiš vstal, alebo bol vzkriesený, je naprosto jedno a to isté, oba výrazy sú v Bibli - Ježiš je Boh (Slovo, Jn 1, 1) i človek v jednej osobe v jednote božskej Trojice, a tak vstal zmrtvých i sám, vo svojej moci Boha - taká je vierouka celého kresťanstva..­.špekulácia, že prý sám nemohol vstať zmrtvých, sú bludná nekresťanské špekulácia...


 #8909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:15:06 | #8922 (6)

Tak to už jsme si vysvětlovali. Ježíš nemohl být napůl Bůh. To by nebyl adekvátní protiváhou Adama a jeho oběť by nebyla platná. Tedy podle zákona stejné za stejné.


 #8920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.08.20 12:44:03 | #8932 (7)

viete, rovnako x-krát som napísal, že vaše tvrdenia v tejto veci sú nekresťanské bludy...


 #8922 

| Předmět: spravci abuka
29.08.20 07:50:43 | #8835

promin jeste jednou -- // zrno je plne plevele\\ -- prosim muzes mne napsat kdo vzbudil Jezise ktery pro nas zemrel na krizi?| Předmět: RE: spravci abuka
29.08.20 09:03:43 | #8849 (1)

Už jsem ti odpověděla.


 #8835 

| Předmět: Pro abuka
29.08.20 04:14:09 | #8829

Kdo prosimte "vzbudil" Jezise?| Předmět: RE: Pro abuka
29.08.20 06:09:40 | #8831 (1)

"Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."

Židé mu řekli: "Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?"
Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."
Tu řekli Židé: "Čtyřicet šest let byl tento chrám budován, a ty jej chceš postavit ve třech dnech?"
On však mluvil o chrámu svého těla.
Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.
Jan 2:13 – 22

"Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím."
Taky je to řečeno jinak a nikdo se nad tím nepozastavuje.


 #8829 

| Předmět: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 08:39:43 | #8836 (2)

no iste, len potvrdil, že vstane po 3 dňoch zmrtvých, nie, že ho niekto vzbudí...


 #8831 

| Předmět: RE: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 09:06:55 | #8851 (3)

Význa je stejný. Nebo co myslíš, že zde vyjadřuje sloveso "vzbudit"?


 #8836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 09:07:47 | #8852 (4)

A o čem je "vzkřísit"?


 #8851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 12:52:46 | #8935 (5)

keď to neviete rozlíšiť, je mi ľúto...ja sa ráno vzbudím - bol som vzkriesený?:-)


 #8852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 13:44:11 | #8937 (6)

Když už tady máme takhle veselo. *7271*
Margo i já jsme tady několikrát uváděli, že řečtina používá dva výrazy, které mají oba významy - jak vzbudit, tak i vzkřísit.
V 1. století nikdo neměl problém rozlišit, kdy se jedná o vzkříšení a kdy o doslovné vzbuzení.
Myslím, že ani dnes nemají průměrně inteligentní čtenáři Písma problém rozpoznat, jestli byl například Ježíš vzkříšen, nebo jestli mu zazvonil budík, případně jestli na něho zaklepala hotelová služba.
Nehledej problémy tam, kde je může vidět pouze zaujatý člověk.


 #8935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 13:50:40 | #8941 (7)

aj keď je v gréčtine na nejaké tvrdenie viac významov, je to práve biblistika/biblická hermeneutika/e­xegéza Písma, ktorá rozhoduje, ktorý výraz je ten správny, poplatný biblickému zjaveniu...predsa nemôžeme pristupovať k Biblii metódou, že akceptujeme (napr. z gréčtiny) x-výrazov, ktoré sú aj vecne a významovo odlišné, a len vnášajú do biblickej exegézy chaos...- o tom je odborná biblistika, nie o tom, ako si kto pri šálke kávy určí, čo je podľa neho správne...


 #8937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
29.08.20 13:59:46 | #8944 (8)

Buď v klidu, Visitore. Neumíš diskutovat jinak než shazováním oponentů? To je nerovné, neetické, a nebojím se říct podlé. Kromě toho bych ti ráda řekla, že všechny použité výrazy jsou správné a ať tam dáš jakýkoli, vždy to má stejný význam. Je zajímavé, že já to dokážu číst v jakémkoli překladu, a nic mi nevadí, normálně tomu rozumím stejně, ale ty jako hnidopich musíš ulpět na jednom jediném, ve svých závitech hluboko zarytém výrazu. Takhle sis představoval ty svoje biblické výklady? *17622*


 #8941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
29.08.20 14:03:24 | #8946 (9)

nezhadzujem oponentov, vymýšľate si, ale upozorńujem na nepravdy, ktoré tvrdíte proti Písmu a kresťanskej vierouke...


 #8944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:07:34 | #8948 (10)

A co tohle?

.- o tom je odborná biblistika, nie o tom, ako si kto pri šálke kávy určí, čo je podľa neho správne...


 #8946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:35:55 | #8971 (11)

áno, v čom sa mýlim? - majú SJ nejakú odbornú biblistiku? kde sú protagonisti (VRO) vašich náuk vzdelávaní? na akých inštitúciách? - teda, ako získavajú biblické vzdelanie?


 #8948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
29.08.20 14:03:22 | #8945 (8)

Pokud potřebuješ všechny ty vznešeně nazývané vědy k tomu, abys rozpoznal, kdo byl vzbuzem ráno budíkem, a kdo byl vzbuzen z mrtvých, tak to jo, to se omlouvám...
Mimochodem, v různých překladech čteme, že byl Ježíš vzkříšen, nebo vzbuzen. Čteme také, že vstal z mrtvých.
Nikde jsem ale nečetl, že se vzkřísil.
Nebo jsem něco přehlédl?


 #8941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
29.08.20 14:06:15 | #8947 (9)

nikto netvrdí, "že se vzkŕísil", ale že vstal zmrtvých sám zo svojej božskej moci (a to je možné len v moci Boha - Jn 1, 1), tak nepodsúvajte! - a to zavrhujete...


 #8945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:09:41 | #8949 (10)

To je přece to samé. Vzkřísit, vzbudit či vstát z mrtvých. OK? tak tedy nikde není psáno, že že vstal zmrtvých sám zo svojej božskej moci. Tohle už dokážeš akceptovat?


 #8947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 14:37:10 | #8972 (11)

nezmysel! - ráno som sa vzbudil, teda nebol som mŕtvy:-)


 #8949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 20:06:35 | #9012 (11)

prečo neodpovedá abuka? prečo sa vždy do veci montujete, hoci vás nikto neoslovuje?


 #8949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.08.20 22:09:18 | #9015 (12)

Nevšimla bych si, že by v pravidlech fóra stálo, že si každý může přát, kdo mu má odpovědět. Abuka asi má asi jinou práci než sedět u počítače. Já jsem právě doma, věnuju se domácím pracem, což určitě oceníš, a tak můžu občas přiběhnout a odpovědět na pár jednoduchých otázek. Jesrtli ti to vadí, piš si s Abukou po vzkazníku. *32456*


 #9012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:44:20 | #9046 (13)

abuka hrá často mŕtveho chrobáka - s niečím vyrukuje a potom sa nadlho stratí...žeby na to mal vás, ako vás nazýva jedna osoba?:-)


 #9015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:48:50 | #9052 (14)

No, jen se od té osoby uč, je to taková osoba s křesťanskými názory hodnými napodobování. *4316*
Ráda bych ti znvu připomněla, že tu nejsme nějaké non-stop centrála. Jak Abuka, tak já mámesvoji práci, své zájmy, svoje křesťanské aktivity. Tak, prosím, vynech ta trapná podezírání z nějakých našich intrik. *3780*


 #9046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:50:04 | #9054 (14)

Visitore, jak jsem už napsal, mrtvého brouka děláš ty.
Nepřišel jsi sem diskutovat, ale pohlavkovat nás katolickými naukami., ale naše argumenty ignoruješ, nebo demagogicky zlehčuješ.


 #9046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:14:34 | #9068 (15)

to nie sú len katolícke náuky, píšem všeobecne v ráci kresťanstva...to, čo píšete vy o zmrtvýchvstaní Krista (jen, že ho vzkříísil Jehova, resp, že byl vzbuzen/PNS), sú nekresťanské bludy...opakujem, tam, kde nie je viera v božstvo Krista, tam sa píšu len bludy mimo kresťanstva..­.abuko, všetko je o božstve v Krista, celé Písmo, inak sa nedá rozumne biblicky písať, ani myslieť, ani veriť v pravej viere...že to máte inak, to je váš neriešiteľný problém...


 #9054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:26:00 | #9076 (16)

Nemáme problém, natožpak neřešitelný.


 #9068 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 14:53:53 | #9098 (17)

máte problém - neriešitelný v rámci SJ náuk...


 #9076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 15:13:51 | #9101 (18)

Ne, Visitore. Když do toho nepleteme Boží trojjedinost, všechno je najednou jasné jak sluníčko.


 #9098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.08.20 04:15:10 | #9131 (19)

A o Trojjedinnosti se v Bibli vůbec ani nic nepíše,


 #9101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 10:46:57 | #9049 (12)

Visitore, "občas" také dělám jiné věci, než je debata na diskusi.
Kromě toho mě nebaví sledovat, jak ignoruješ texty, které odporují tvým názorům. Pokud s nimi nesouhlasíš, tak je vyvrať, ale nedělej mrtvého brouka.


 #9012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 11:16:14 | #9070 (13)

predkladáte len texty, ktoré sa vám hodí, dokonca upravené v PNS...ja predkladám aj iné texty, a tie opomínáte, resp. ignorujete...


 #9049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.08.20 12:49:31 | #9091 (14)

To bys musel dobre ovladat starou hebrejstinu a rectinu, abys to kohl říct!


 #9070 

| Předmět: RE: RE: Pro abuka
29.08.20 08:53:19 | #8842 (2)

Kroky, v poslední době mě docela překvapuješ. Jo, dobrý závěr. *20832*


 #8831 

| Předmět: RE: Pro abuka
29.08.20 08:51:40 | #8840 (1)

No přece Bůh. Být vzbuzen, vstát (z mrtvých) je totéž co být vzkříšen. Nebo co znamená vzkříšení jiného? *33072*


 #8829 

| Předmět: 1. Korinťanům 15:20
27.08.20 13:29:57 | #8750

1. Korinťanům 15:20
Kristus však byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli [ve smrti].| Předmět: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 08:58:06 | #8751 (1)

Dvě poznámky:

  1. Z tohoto verše je jasně patrné, že do Ježíšova vzkříšení mrtví zůstávali mrtvými. Jak tomu bylo po něm, o tom zase někdy jindy.
  2. I tady se Zákon projevil jako "stín budooucích věcí". (Hebr 10:1).

Po svátku pesach začínal týdenní svátek nekvašených chlebů. Druhý den svátku (16. nisanu) začínala sklizeň, a symbolický první snop ječmene předložil velekněz jako "oběť prvotiny".
A nyní kontrolní otázka: Kdy byl Ježíš vzkříšen?
Ano, tušíte správně, bylo to právě 16. nisanu. *33084*


 #8750 

| Předmět: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 10:43:36 | #8752 (2)

otázka vôbec neznie o tom, kdy Ježiš vstal zmrtvých, ale o tom proč Ježiš vstal zmrtvývch - čo si o tom myslia SJ?:-)


 #8751 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 12:51:05 | #8759 (3)

Smazán kolenik.
Svě spekulace o nějakém podvodu si odpusť.


 #8752 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 13:22:29 | #8764 (3)

Vstal proto, ze byl **skutecne mrtvý! **


 #8752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 13:29:45 | #8766 (4)

Recka Bible:
Kingdom Interlinear
1 Corinthians 15:12
12Εἰ If δὲ but Χριστὸς Christ κηρύσσεται is being preached ὅτι that ἐκ out of νεκρῶν dead (ones) ἐγήγερται, he has been raised up, πῶς how λέγουσιν are they saying ἐν in ὑμῖν YOU τινὲς some ὅτι that ἀνάστασις resurrection νεκρῶν of dead (ones) οὐκ not ἔστιν.

Doslova vstal!


 #8764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
29.08.20 14:38:06 | #8973 (4)

iste, vstal zmrtvých, lebo bol v prirodzenosti človeka skutočne mŕtvy!


 #8764 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 13:27:27 | #8765 (3)

Ježíš vstal z mrtvých, protože mu to Bůh slíbil. To je velmi důležité, protože i lidé mají slib vzkříšení.
Vzkříšený Kristus předložil Bohu svou oběť.
Vzkříšením se vrátil do svého původního postavení po Boží pravici.


 #8752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 14:00:42 | #8767 (4)

takže ešte raz, otazka znie: proč Ježiš vstal zmrtvých?


 #8765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům 15:20
28.08.20 14:03:26 | #8768 (5)

Odpověděl jsem ti.
Pokud jsi to myslel jinak, napiš jak.
Na chytáky a schovávačka si hrát nebudeme.


 #8767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Korinťanům…
28.08.20 14:31:02 | #8769 (6)

no, zalistujte, je to podstatne o niečom inom (napoviem: v vzťahu k spáse)...je vidieť, ako vnímate Bibli, podstata vám uniká:-)


 #8768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
28.08.20 14:32:03 | #8770 (7)

Nekritizuj jen, a napiš svůj vlastní výklad. O to ti přece šlo, ne?


 #8769 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
28.08.20 14:42:52 | #8772 (8)

naznačím výklad otázkou: je nutné Ježišovo umučenie a smrť pre spásu?, - ak ano, stačí Ježišovo umučenie a smrť pre spásu? - ano?- ne?...:-).


 #8770 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
28.08.20 14:46:50 | #8774 (9)

Vy jste hrobník :-)?


 #8772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 14:51:54 | #8776 (10)

sú to legitímne otázky, sú to otázky podstaty spásy...


 #8774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 15:08:50 | #8780 (10)
*3357*

 #8774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
28.08.20 15:08:34 | #8779 (9)

Ano, Ježíš svou smrtí vykonanou nejhanebnějším způsobem vykoupil naše hříchy, čímž nám otevřel cestu k věčnému životu. Myslím, že by vykoupení hříchů stačilo. Ježíšovo vzkříšení ale blo pro něj odměnou od Boha a taky by jinak nemohl být splněn slib jeho kralování. Ježíš se stal prvním ovocem vzkříšených, je to taky zaslíbení pro všechny zesnulé. Tedy to v rychlosti za mě.


 #8772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 17:46:09 | #8785 (10)

hmm, je vidieť, ako nepoznáte/zle študujete Písmo, a robíte nepravdivé závery...ešte raz: aký význam má Ježišovo zmrtvýchvstanie? má/nemá vzťah k spáse: - ak áno, aký? (napoviem vám: verš v 1 Kor)...:-)


 #8779 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 18:20:35 | #8786 (11)

Ty jsi sem přišel, abys nás zkoušel? Prosím, Visitore, chtěl jsi tu dělat odborné biblické výklady, a hlavně nezáviské na výkladu našem. Prosím, máš na to prostor. Vyučuj nás tedy. *34689*


 #8785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 18:33:21 | #8787 (12)

..predkladateľ textu má aj prvý vyložiť tento text (je to povinnosť predkladateľa), diskutník bude reagovať, opačnú aktivitu odmietam,,,čo sa týka zmrtvýchvstania Krista (jeho význam), opomínáte (vedome? nevedome?) jeden podstatný verš z 1 Kor, nájdete ho? (máte ho presne preložený aj v PNS):-)


 #8786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.08.20 18:39:44 | #8788 (13)

Proč ho nenajdeš sám? *3199* Přeješ si celý 1. dopis Korintským?