Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 673513x
Příspěvků:
36849

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ježíš je Pán
30.12.20 20:33:14 | #17046
 • Jan 15:16

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá oč byste ho prosili v mém jménu.

 • Skutky 8:5

Filip odešel do Samaří a zvestoval tam Krista

 • Římanům 10:20

A Izajáš má odvahu říci : 'Dal jsem se nalézti těm, kteří mě nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.

 • 1.Korintským 1:1,2

Pavel, z vůle Boží, povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes církvi Boží v Korintu, posvěcením v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás.

 • Skutky 7:55,56

Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl: "Hle vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.

 • Žalmy 130:4,5

Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději. Čekám na jeho slovo.

 • Izajáš 43:25

Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu.

 • Marek 2:5-7

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: "Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh"?

 • Efezkým 1:7-13

V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého.| Předmět: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 00:19:28 | #17016

(Hebrejcům 3:12-14)
Dejte si pozor, bratři, aby se v někom z vás někdy nevyvinulo ničemné srdce bez víry tím, že by se odtahovalo od živého Boha; ale dále každý den jeden druhého vybízejte, dokud lze říkat „dnes“, aby se někdo z vás nezatvrdil podvodnou mocí hříchu. Vždyť se skutečně staneme podílníky KRISTA jedině tehdy, jestliže se pevně až do konce přidržíme důvěry, kterou jsme měli na počátku| Předmět: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 07:24:45 | #17018 (1)

To je pěkný verš, i když opět ten překlad na mě působí divně. Necítím se jako podílník Krista nýbrž věřím že jsem v Kristu.


 #17016 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 08:03:06 | #17019 (2)

A kde v nem? Ve které části těla?


 #17018 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 08:56:19 | #17020 (3)

Opravdu nechapes co to znamena bit v Kristu?? Co dotoho pletes nejake telo?


 #17019 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:05:51 | #17021 (3)

rosse toť otázka? Ve které části těla......

Bůh je věčnost a do našeho srdce vložil Bůh věčnost o tom píše Šalamoun. My jsme byli v Bohu než jsme přišli na svět!

A teď je Bůh v nás.

Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
1 Jan 4:12


 #17019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:13:21 | #17022 (4)

Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.

Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce,člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
Kazatel 3:2‭-‬11 B21

Co je věčnost? Přece Bůh! To je ta část Boha která je v nás člověk ji pojmenoval duše.
Někteří, ale tu část Boha, duši pry nemají......

Tady na zemi žijeme v čase, ale tam uvnitř v nás volá věčnost, po té Boží části.....z které jsme " vypadli "....


 #17021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:35:51 | #17023 (4)

Jen Ratka mela problem se slovem "podilnik". Proto ta reakce.
Mzsi se podívat do rectiny a najít si vhodný překlad!


 #17021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:42:53 | #17026 (5)

Už jsem ti psala, že řečtina není originál. Bible byla psána v hebrejštině, bez interpunkci pod inspirací Boží.


 #17023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12…
30.12.20 09:45:52 | #17028 (6)

Hlavně NZ *27482* *27482* *27482* *27482* *27482*


 #17026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3…
30.12.20 09:56:39 | #17029 (7)

Jaka pocta, potkat"odborníka" na Bibli!


 #17028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 10:32:16 | #17030 (8)

Ale no tak, Rose, nevysmívej se pořád. Nemusí každý vědět všechno.


 #17029 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 13:18:51 | #17040 (9)

rosé má obzvlášť potřebu se druhým vysmívat, jakoby si něco musel kompenzovat.


 #17030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 17:22:43 | #17043 (10)

Myslím si to o Tobe....


 #17040 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 20:17:35 | #17045 (11)

rose : nic ve zlem a nic ve spatnem spis naopak ber to jako politovani: mne to uz delsi dobu pripada, ze se ti muselo stat neco spatneho v zivote a nevis jak z toho a tve mysleni - proste dvuj duch je rek bych omezeny a zije pouze v nejake kleci a nemuze jinam. Tim te nechci nijak ponizovat to vubec ne zato clovek nemuze a ver mne, ze takovych lidi pomerne dost -- zkus se zacit venovat necemu jinemu nez tomu cemu se venujes -- treba technice malovani nebo zivotu v hlubinach more --- jinak to bude horsi a horsi. Ber to jako radu a ne jinak.


 #17043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 20:53:45 | #17047 (12)

Mně přijde napůl dítě. Aspoň podle toho projevu.


 #17045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.01.21 09:28:38 | #17138 (12)

Máš problem, res si ho doma!


 #17045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3…
30.12.20 10:36:13 | #17031 (7)

Tak ty šklebící smajlíci ti o tobě hodně napovídají rosse.

Jinak, Matouš, Marek, Lukáš, Ján psali v Řečtině....oni byli Řekové?


 #17028 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12…
30.12.20 10:43:48 | #17033 (6)

Ano, to jsi psala, ale nezakládá se to na pravdě.
Jediné Matoušovo evangelium bylo s největší pravděpodobností napsáno hebrejsky, ale poměrně brzy bylo přeloženo do řečtiny.
Celý NZ byl tedy napsán řecky, a sice v obecné řečtině zvané koiné.
Byl to jazyk, kterým zcela běžně hovořila a psala mnohojazyčná společnost Malé Asie.


 #17026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3…
30.12.20 11:01:22 | #17034 (7)

abuko, myslíš, že Bible je tak psána,aby jsme se tady hádali o slovíčka?
Vždyť Ježíš hovořil nářečím ( určitě nehovořil řečtinou ) což by ti mělo napovědět, proč farizeové Ježíše nepochopili.

Čím víc budeš kombinovat abuko, tím víc se budeš oddalovat od Boží jednoduchostí.

Když chceš, zůstaň u řečtiny, je to tvoje věc, ale mě tím neuchvátite, naopak mě to vždy něco připomene.....


 #17033 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 11:20:19 | #17035 (8)

OK, zeptám se jinak:
Odkud čerpáš jistotu, že BZ původně nebyl napsán v řečtině, zatímco všichni odborníci se shodují, že byl?


 #17034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 11:52:08 | #17036 (9)

Dobrý den, já myslím, že všichni do jednoho se můžeme maximálně domnívat, jak to bylo nebo nebylo ve skutečnosti


 #17035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 12:01:42 | #17037 (9)

abuko, já neřeším Bibli přes odborníky ( díky Bohů za všechny překladatele i ty řecké....) ale tady jde o Boží zjevení a je jasně psáno v Bibli, že na cestě za Bohem nezbloudi ani hloupý...

Povede tudy také stezka, která se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po ní nečistý, bude určena jen pro poutníky – ani hloupí na té cestě nezbloudí.
Izaiáš 35:8 B21

Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovní, může rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: „Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?“ My ale máme mysl Kristovu!
1 Korintským 2:14‭-‬16 B21

Pokud člověk nemá mysl Kristovu, nepozná mysl Hospodinovu i kdyby četl řecké překlady Bible.


 #17035 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 12:15:57 | #17038 (10)

A tohle psal kdo?
konwalinka Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14před 3 hodinami | #17026
Reakce na příspěvek #17023
Už jsem ti psala, že řečtina není originál. Bible byla psána v hebrejštině, bez interpunkci pod inspirací Boží.


 #17037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 21:02:44 | #17048 (8)

Já to jako hádání o slovíčka nevidím.
Vědět, ke kterému jazyku se obrátit jako k původnímu, když se objeví nějaká nejasnost, považuji za důlěžité.
Poznání Boha a všeho kolem něho by se mělo odvíjet od poznání, a nikoli od dojmů.


 #17034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 21:15:03 | #17050 (9)

Asi si to neuvědomuješ, ale tento tvůj, a celkově váš SJ vědecký přístup k Bibli, vytýká Ježíš v J 5:39, že to je špatně. Několikrát jste tady tvrdili, že se držíte slov Ježíše. To ani zdaleka.


 #17048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 21:31:25 | #17053 (10)

(Jan 5:39)
Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně.

Ježíš vyčetl farizeům, že v Písmu nenašli svědectví o něm.
My jsme tady naopak mnohokrát upozorňovali na starozákonní protoctví, která se týkala Krista.
Takže když dovolíš, nebudu tvoje slova brát vážně.


 #17050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 22:45:51 | #17055 (11)

Když myslíš. Ono to totiž pokračuje dál -
40 Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.
...takže ne že moje slova, ale Ježíšova slova neberete vážně. A opět - neříkám to já, ale říká to Bible, říká to Pán.


 #17053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 07:42:53 | #17064 (12)

V čem jako nebereme Ježíšova slova vážně? *19364*


 #17055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 23:07:22 | #17056 (11)

A dále také :
45 Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v něhož jste složili svou naději.
A dále :
46 Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.

 • a poněvadž SJ, znáte dobře Bibli, tak se ptám, kde Mojžíš psal o Ježíšovi?

 #17053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 07:31:18 | #17060 (12)

(5Mo 18:15)
Jehova, tvůj Bůh, pro tebe povolá z tvých bratrů proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat.


 #17056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 07:35:30 | #17061 (12)

(1Mo 49:10)
Žezlo se od Judy nevzdálí ani velitelská hůl od jeho nohou, dokud nepřijde Šilo, kterého budou poslouchat národy.


 #17056 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 07:47:38 | #17066 (10)

Myslíš toto?

(Jan 5:39)
Zkoumáte Písmo, protože si myslíte, že jeho prostřednictvím získáte věčný život, a právě Písmo svědčí o mně.

Ježíš nekritizuje zkoumání Písma, ale spíš fakt, že zkoumají marně, protože tam nenašli svědectví o Ježíšovi - on je ten věčný život, který marně v Písmu hledají. Prostě se minuli cílem.


 #17050 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 13:17:04 | #17039 (3)

tak vysvětli toho podílníka


 #17019 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:39:29 | #17024 (2)

Sykora:
12hleďte, bratři, aby snad nebylo v některém z vás zlého srdce nevěrného, takže by odpadlo od Boha živého,13nýbrž povzbuzujte se vespolek každého dne, pokud se říká „dnes“, aby se nezatvrdil některý z vás klamem hříchu.14Neboť jsme se stali účastníky Kristovými, ačli pevně zachováme počátek bytnosti až do konce.

Tam he slov k ucastnik, takže originálu nemohlo byť he v Kristu.....


 #17018 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:42:31 | #17025 (3)

P. Dr. Pavel Škrabal O. P. (1951) - New Testament

12Dejte pozor, bratři, aby snad v některém z vás nebylo zlé, nevěřící srdce, takže by odpadl od živého Boha,13ale povzbuzujte se jeden druhého každodenně, pokud se říká to „Dnes", aby se z vás nikdo nezatvrdil klamem hříchu.14Vždyť jsme se stali účastníky Kristovými, zachováme-li si ovšem přesvědčenost, jaká byla na počátku, pevnou až do konce.15Když se tam praví: Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte své srdce, jako v onom Rozhořčení,16kdo pak byli ti posluchači,

Ten ma účastníčky, kdo ma špatný preklad? Hazet blato je nejlehci...


 #17024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 13:21:33 | #17041 (4)

v pohodě, tak jak rozumíš tomu účastníku, podílníku či účastníčky. co to znamená?


 #17025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 13:55:46 | #17042 (5)

Podílet se s Ježíšem na nebeském království, na věčném životě.


 #17041 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12…
30.12.20 20:11:03 | #17044 (6)

podilnik je ten kdo ma nekde nejakou cast neceho - svuj podil - podilet se na zivote spolecne v nebeskem kralostvi zname to, ze mu podilnik muze doporucovat radit jak ten zivot v nebi se povede - je podilnikem --- bez tohoto prava se jedna o soucast neceho - to znamena ze je v nem - jak spravne napsala klara


 #17042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
31.12.20 03:20:06 | #17058 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #17054 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 09:44:53 | #17027 (2)

Porovnej si více překladů a neopakuj frází, ze my jsme si Bibli prizpusobili.....
To je nejlehci....
A bez znalostí původních jazyků......


 #17018 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 21:13:12 | #17049 (2)

´Ratko, všechny překlady, do kterých jsem se díval, jsou srozumitelné, a vyjadřují totéž.
Máme být Kristovými účastníky, druhy, máme mít účast na Kristu nebo mít s ním společenství.
Pokud "být v Kristu" znamená totéž, proč to tak nevyjádřit, i když to v tomto verši v žádném překladu nenašel.


 #17018 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 21:20:06 | #17051 (3)

Vy ale nejste žádnými Kristovy účastníky. A než mi zas napíšeš, že mně to nenáleží hodnotit, tak ti řeknu, že to hodnotí Písmo, ne já.


 #17049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
30.12.20 21:35:22 | #17054 (4)

Chceme tady diskutovat na poněkud jiné úrovni, než jakou tady prosazuješ ty.
Osočování, posměšky, snižování atd. k ničemu nevedou.


 #17051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
31.12.20 03:25:25 | #17059 (5)

abuka :: Podle mne neni dobre diskutovat pouze otom co je narizeno a nekym nalajnovano takhle to musi vypat a ne nic jinehopsat. Ja si rad prectu i jiny nazor ikdyz treba snim nesouhlasim ( treba mu dostatecne nerozumim) ale podle mne to je prave to jadro dobre diskuze cist i jiny nazor ne jenom ten ktery musim cist. To potom clovek zakrni a stava se zneho pouze jednostranne chapajici -- a casem zustava mene sebeovladatelnym a zacne se nadrizovat - ja pouze ja -- protoze nezna zadny jiny nazor na danou vec.


 #17054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12…
31.12.20 07:39:07 | #17062 (6)

Ty považuješ osočování, posměšky, snižování atd. za hodnotné názory do diskuze? *3476*


 #17059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
31.12.20 07:44:05 | #17065 (4)

Teď hodnotíš ty, Jirko.


 #17051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12-14
31.12.20 16:41:59 | #17094 (5)

Jj podle Bible však.


 #17065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3:12…
31.12.20 16:50:13 | #17095 (6)

Pokud má hodnotit Písmo, proč nepoužiješ srovnání s Písmem? Takhle jen planě štěkáš za plotem. *4569*


 #17094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3…
31.12.20 17:32:25 | #17096 (7)

Když to je právě "vono", kvůli tomu tady je.


 #17095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 17:39:03 | #17097 (8)
*2*

 #17096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 3…
31.12.20 17:41:05 | #17098 (7)

Však jsem příslušný verš uvedl. Zkoumáte Písma, ale za mnou nechcete přijít.


 #17095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.12.20 17:41:43 | #17099 (8)

Já jsem ti na něj odpověděla. Je trochu o něčem jiném, viď?


 #17098 

| Předmět: Hebrejcům 11:6
28.12.20 09:06:40 | #16993

(Hebrejcům 11:6)
Bez víry není možné líbit se Bohu, protože ten, kdo se k Bohu přibližuje, musí věřit, že je a že odměňuje ty, kdo ho usilovně hledají.| Předmět: RE: Hebrejcům 11:6
28.12.20 16:48:28 | #17005 (1)

Možná by někdo mohl namítnout, že ten, kdo věří, je už k Bohu přiblížen.
Co si o tom myslíte?


 #16993 

| Předmět: RE: Hebrejcům 11:6
29.12.20 08:28:51 | #17010 (1)

ano -- Hebrejcum se musi radit - souhlasim.


 #16993 

| Předmět: RE: Hebrejcům 11:6
29.12.20 12:20:46 | #17012 (1)

Měl jsem řadu zajímavých rozhovorů s lidmi, kteří tvrdili, že v Boha nevěří.
Zeptal jsem se, zda by si přáli aby Bůh spíš existoval, nebo aby neexistoval?
To je, myslím, základní otázka, kterou by si měl každý nevěřící zodpovědět.
Bylo zajímavé sledovat, jak se někteří bránili vůbec o tom přemýšlet, protože se báli, že by se ukázalo, že existuje. Jeden mladý muž (tehdy skoro vrstevník) jasně řekl, že si uvědomuje, že přiznat si existenci Boha, by pro něho znamenalo pustit si ho do života. A on zcela upřímně přiznal, že se mu to nehodí.
Ze zkušenosti mohu říct, že právě v tom tkví ateismus, nikoli v argumentech.
"A vo tom to je".


 #16993 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 11:6
29.12.20 16:39:55 | #17013 (2)

jj. ta předposlední věta. mám stejnou zkušenost, je to tak.


 #17012 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9,…
27.12.20 18:25:02 | #16965

To nemyslíš vážně. Chceš tím snad říct, že Štěpán svou modlitbou ke Kristu se dopustil modloslužby?!

 • Skutky 7:59-60

Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem : "Pane, odpusť jim tento hřích."

Jaké pro to máš vysvětlení?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.12.20 10:39:13 | #17032 (1)

Co když nešlo ani tak o modlitbu jako o rozhovor s někým, jehož měl vidění. Podobné rozhovory probíhají ve Zjevení Janově.


 #16965 

| Předmět: Vanocni svatky
26.12.20 09:56:34 | #16882

prozil jsem opet nadherne Vanocni svatky s oslavou narozeni naseho spasitele Jezise syna Boziho ( a ne zadneho Josefa) Dekujme Marii - matce Bozi, ze porodile Jezise a privedla na svet Boha (Jezise) z kreze DS -- podekujme za prokazani - trojedinost Bozi v kterou veri kazdy pravy krestan a ne nejaky prisluhovac co ze zanej vydava.| Předmět: RE: Vanocni svatky
26.12.20 12:53:09 | #16890 (1)

V den krásných saturnalii....


 #16882 

| Předmět: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 09:15:30 | #16945 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16890 

| Předmět: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 18:15:01 | #16961 (3)

žiadne saturnálie, je irelevantné, že je to aj deň slnovratu...


 #16890 

| Předmět: RE: Vanocni svatky
26.12.20 16:13:21 | #16901 (1)

Když tě to baví... *3476*


 #16882 

| Předmět: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 09:17:42 | #16946 (2)

ucta k narozeni neni o baveni -- je to laska k Jezisovi a vtom je podstatny rozdil -- chapes rozdil mezi laskou k nekomu a mezi osobnim pobavenim?


 #16901 

| Předmět: RE: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 09:42:15 | #16947 (3)

ZAČÁTEK SLAVENÍ VÁNOC JE I V POHANSTVÍ
Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každým rokem opětovně rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu zrození boha Slunce. Vypozorovali totiž, že Slunce po této noci stoupá na obzoru denně výš a výš. Tajemný jev si vysvětlovali jako vzrůst nově narozeného slunečního dítěte. Proto tato a další noci byly odedávna považovány za „svaté noci“.

„Jaký je asi původ slova vánoce? Podle jazykovědců pochází z němčiny. Jeho původní název byl „svatá noc“. Staré německé slovo Weihnachten si naši předkové počeštili zajímavým způsobem: první část
(vá-) převzali beze změny a druhou počeštili (weihen = zasvětit, nachten = stmívat se, Nacht = noc).

Vědci se shodují v tom, že kořeny dnešních vánoc je třeba hledat již v pohanských oslavách zimního slunovratu. Vánoce nemají jen tradici evropskou. Slavily se v Asii, u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy ustálily na 25. prosinec. Datum zvolil r. 274 po Kr. císař Aurelián jako den „natalis solis invicti“ - den Zrození nepřemožitelného Slunce“ (Nová Svoboda 24.12.1970).

„Významný německý badatel Herman Usener doložil, že před nicejským koncilem (konaný v r. 325) se vánoce neslavily. 25. prosinec byl jako datum zrození Krista neznámý. První zmínku o dni narození Ježíšova najdeme u Jana Zlatoústého (374 - 407), ale ten ho datuje na 20. prosinec. V Římě se vánoce poprvé slavily až roku 365.“ (Kostnické Jiskry, evangelický týdeník, 20.12.1972).

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/informace-o-vanocich-puvod-stromek-pecivo


 #16946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 09:57:11 | #16948 (4)

nezlob se na mne pletes si pojem a prujem --- jak se mohlo slavit Jezisovo narozeni pred tim nez se narodil? To, ze se narodil do nejakych pohanskych svatku nema s jeho narozenim vubec nic spolecneho -- priklad - mam tady znameho zida - ten mne jeden den rek -- narodil jsem se 20 dubna zrovna jako Hitler -- muj deda byl umuceny v koncentraku -- mam zato nenavidet den svych narozenin? To nema vubec nic spolecneho s umucenim dedy zrovna tak jako slunovrat nema vubec nic spolecneho s narozenim Jezise a jeste k tomu tvrdit, ze se jeho narozeni slavilo predtim je uz opravdu za carou normalniho mysleni.


 #16947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vanocni svatky
28.12.20 10:28:12 | #17001 (5)

V zimě pastýři na poli nespalí.....
Ty pojme a prujme!
„Vánoce vznikly později než velikonoce. Jejich počátek leží ve 4. století... Skutečný den narození Páně není znám! Ve 3. století se křesťané v Egyptě domnívali, že se Ježíš narodil v květnu... Pro křesťana, který se opírá pouze o Písmo svaté, neexistují žádné povinnosti vůči takovýmto památkám! Nový Zákon neobsahuje ani zvyk ani příkaz k takovýmto svátkům...“ (Heinz H., Adventecho, duben 1988).


 #16948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 18:07:51 | #16958 (4)

Takže jsi rose nevydržel přece jen se pochlubit tou......" mátou, koprem a kmínem", co všechno nedodržujete a jak jste ti čistší........a ti kteří to dělají líp......

No, dneska jsou to vánoce pro vás, že.......!

Minulý rok jsme tady postli výrok vašeho vedení VRO, abyste to nepřeháněli se zkoumáním dalších a dalších pohanských praktik v dnešních každodenních zvyklostech..
Mám to uloženo, protože je to něco, co si protiřečí příkazu neslavit vánoce !

Samozřejmě, že bylo dodáno, aby bylo zachováno neslavení alespoň největších svátků vánoc a velikonoc..

Jakou to má logiku. Jestliže denně používáme desítky zvyků, které kdysi používali pohanští předkové a není to hřích, kdežto slavení vánoc je pro toto hřích !

V Koloských 2.kap. je psáno, že nemáme odsuzovat někoho jestli slaví svátky nebo neslaví.........

Pokud si udělám něco jen pro radost nebo si připomenu narození Krista.......­......a nebudu používat okultní praktiky, které se na vánoce vážou a nebudu slavit Boha slunce Ré, tak nevím co je na tom závadného......

A to nebudu mluvit, že křesťané přijali autoritu nad démony v Kristu....a můžu si případně věco očistit, když to někdo dnes i špatně použil........

Tak se nevytahuj, jak jste znalí, jak jsou všichni hlupáci a jak jste čistí...., čistí....., čistí........je­diní, když vánoce neslavíte......

Hledejte raději Krista, aby vás očistil a ne váš mozek a vaše skutky............


 #16947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vanocni svatky
27.12.20 18:39:38 | #16973 (5)

Nepostli jsme to my, ale postli jste to tady vy loni.


 #16958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vanocni svatky
28.12.20 23:22:03 | #17009 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16958 

| Předmět: Galaťanům 6:9, 10
26.12.20 07:48:34 | #16880

(Galaťanům 6:9, 10)
Nevzdávejme se tedy konání toho, co je znamenité, neboť v patřičném období budeme sklízet, jestliže neochabneme. Pokud k tomu tedy máme příhodný čas, skutečně konejme dobro všem, zejména však těm, kdo jsou [nám] příbuzní ve víře.| Předmět: RE: Galaťanům 6:9, 10
26.12.20 16:37:15 | #16909 (1)

Nevzdávat se znamená vytrvávat. V čem?

1. Především v modlitbě.
Jsme zvyklí se modlit pravidelně, nebo si na modlitbu vzpomeneme, až když nám "teče do bot"?
2. V následování Krista.
Víme, v čem ho máme následovat, a ve kterých oblastech zaostáváme?
3. Nepřítelem vytrvalosti je únava, a také rutina.
Vytrváváme například v dobrých návycích, nebo se nám někdy nechce? Jak často je "někdy"?

Příhodného času je čím dál tím méně. Je to zvláštní. Máme techniku, která by nám měla ušetřit čas, ale nikde to není vidět.
Naopak přibývá stresu a finančních problémů, výchova dětí ke křesťanským zásadám je stále obtížnější.
Proto je důležité si vzájemně pomáhat, a jak je psáno, především "příbuzným ve víře".
A kázání dobré zprávy je podaná ruka, kterou každý může buď přijmout nebo odmítnout.


 #16880 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
26.12.20 17:21:39 | #16912 (2)

A jak se modlíte?


 #16909 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 17:45:24 | #16952 (3)

Modlíme se k Bohu prostřednictvím Krista.


 #16912 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 17:50:08 | #16954 (4)

Ano, používáte okultní formulku pořád stejnou: .....Ve jménu Ježíše Krista tě prosím Jehovo......., že ?

Ve jménu Ježíše Krista znamená být označený pečetí Ducha..........., pak to nemusím ani stále opakovat........, Bůh to pozná, že se modlíme skrze Krista....
Byli jsme jím očištěni dokonale a tím můžeme být přijati Bohem a stejně tak naše modlitba....!


 #16952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 17:55:30 | #16956 (5)

To jsi už přehnala.
Oslovení Boha jménem nazýváš okultní formulkou?


 #16954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9,…
27.12.20 18:26:18 | #16966 (6)

Já to nepovažuju za okultní formulku, protože se modlíte k Jehovovi, ale protože nejste v Kristu, ukrytí, očištění.....
Jen to venkovním způsobem stále opakujete.....


 #16956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.20 18:27:49 | #16967 (7)

Napsala jsi:
Ano, používáte okultní formulku pořád stejnou: .....Ve jménu Ježíše Krista tě prosím Jehovo......., že ?


 #16966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:42:36 | #16974 (8)

Ta okultní formulka je v tom,....ve jménu Ježíše Krista tě prosím...........t


 #16967 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:43:49 | #16975 (9)

Nemůže to být jen formulka.......


 #16974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:44:07 | #16976 (9)

Ano?
A co je okultního na tom, že se obracíme k Bohu skrze Krista?


 #16974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:51:54 | #16977 (10)

Ale zatím jste neřekli a ani nenaznačili v čem spočívá to skrze Krista.


 #16976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:56:18 | #16978 (11)

Před chvílí jsem to psal Jirkovi:
Ježíš dobře věděl, proč nám tento pokyn dal. Dáváme tím najevo, že si uvědomujeme význam Kristovy oběti, a také to, že mu patříme.


 #16977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 18:59:38 | #16979 (12)

Ale jaký pokyn, jak víte že se k Bohu obracíte skrze Krista?


 #16978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 19:35:55 | #16982 (13)

(Jan 14:6)
Ježíš mu řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.
(Jan 15:16)
Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal.


 #16979 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 21:41:01 | #16985 (14)

Přesně, takže jak víte že jdete skrze Krista? že nejdete třeba jinudy a jen říkáte skrze Krista.


 #16982 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 07:06:57 | #16990 (15)

Ježíš takový postup doporučil,
A je na každém, aby své modlitby zkoumal, jestli si to vše uvědomuje a prožívá.
Jistě, zadrmolit na konci modlitby "v Kristově jménu amen" je pochopitelně špatně.
To si ale musí ohlídat každý sám, eventuálně při pronášení hlasitých modliteb si toho může někdo všimnout (doma třeba manželka).


 #16985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 19:18:10 | #16980 (12)

Také ti nerozumím. Apoštolové se modlí přímo ke Kristu. Proč tedy odporujete Písmu?


 #16978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 19:21:00 | #16981 (12)

Vy si ho ale neuvědomujete


 #16978 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 19:36:51 | #16983 (13)

Tobě nepřísluší to hodnotit. *19831*


 #16981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 06:42:22 | #16987 (14)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 06:36:04 | #16986 (14)

abuka - Ty to muzes hodnotit?


 #16983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 06:51:35 | #16988 (15)

Ano.
Vím přece, čemu věřím, a proč tomu věřím.
To přece ví každý sám nejlíp.
Když někdo naopak přijde a začne mi tvrdit, čemu věřím nebo nevěřím, považuji to za projev přezíravost, pýchy, ne-li drzosti.


 #16986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 08:32:38 | #16991 (16)

abuka : ale tohle co jsi napsal neni celkove hodnoceni -- mozno by se podle toho co jsi odpovedel dala hodnotit tvoje osobnost ale nic jineho -- neber to jako urazku ale jako uprimnou odpoved.


 #16988 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 08:57:27 | #16992 (17)

Tak si to celé zopakujeme.
Napsal jsem toto:
Ježíš dobře věděl, proč nám tento pokyn dal. Dáváme tím najevo, že si uvědomujeme význam Kristovy oběti, a také to, že mu patříme.
Na to Jirka napsal, že si to neuvědomujeme.
Odpověděl jsem, že mu nepřísluší to hodnotit.
Ty ses zeptal, jestli mně to přísluší.
Myslím, že jsem ti odpověděl dost podrobně a srozumitelně.


 #16991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 09:13:59 | #16994 (18)

porad tam neni jasna odpoved na moji otazku -- nebo -Ja ji nechapu - Jirka napise, ze si neco neuvedomuje --- a ty mu nato odpovis -- ze se mu to neprislusi aby to hodnotil -


 #16992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 09:24:23 | #16995 (19)

Ano.
Můžeš například hodnotit můj názor na něco, ale nemůžeš hodnotit, jak dalece jsem s ním ztotožněn.


 #16994 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 09:34:17 | #16996 (20)

pokud nenapises - jak jsi ztotoznen s necim - tak se nemuzes vyjadrovat, ze to tak je po pravde.
Tohle je tezke posuzovat - ale podle mne Jirka napsal svuj nazor a tvoje odpoved byla tva ale ne presna ve smyslu co Jirka napsal uplne jasne -- -- asi takle ja napisu, ze mam nejradeji vuni ruzi --- a nekdo nato napise -- jo jo vune kvetu kerovych kitek je uzasna --- chapes co tim myslim?


 #16995 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 10:22:29 | #16999 (21)

Když se přidržím vého přirovnání:
Ty napíšeš, že máš nejraději vůni růží, já ti odpovím, že nemáš čich.
Považuji to za uzavřené.


 #16996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 10:28:00 | #17000 (22)

jinak to ani nedokazes -- si se zase ukazal -- proc to delas mas navic nebo ne?


 #16999 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.12.20 20:38:00 | #16984 (10)

Trochu jsem to přehnala. Ale obracet se k Bohu skrze Krista, znamená to, že Kristu patříme, že jsme označení pečetí Ducha.
Pokud mu nepatřím tak to vyjadřuju takto formálně navenek. A musím to opakovat..

Formální vnější opakování se může stát prázdnou formulkou a to v lepším případě-.


 #16976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 07:00:00 | #16989 (11)

Vlastně jsi to nepřehnala.
Přezíravé podsouvání názorů a postojů je u tebe běžný standard.
Ano, formální opakování slov modlitby se může stát prázdnou formulkou. Proto je třeba mít během modlitby "zapnutý" mozek a srdce.


 #16984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 10:14:53 | #16998 (12)

Tady nejde jen o formální opakování formulkou, i když se to pak začíná podobat růženci.
., ani u růžence nestačí zapnout mozek a srdce. O to ale vůbec nejde....

Jde o to, že člověk musí být narozený z Boha očištěním Kristem. Toto znamená patřit Kristu. Není to jen metafora.

A jedině tímto způsobem je možné se modlit skrze Krista a ve jménu Ježíše !

Nestačí to jen říkat......


 #16989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:05:18 | #16957 (4)

Proč se nemodlíte ke Kristu?


 #16952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:14:26 | #16960 (5)

To už jsme vysvětlovali mnohokrát, ale dobře:
Ježíš nám řekl, jak se máme modlit. (Matouš 6:9-12)
Dále řekl: Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne. (Jan 14:9)
Kromě toho je nám ve způsoby modlitby Ježíš příkladem. Modlil se mnohokrát k Bohu.
Naopak nikde v NZ není zmínka o modlitbě k Ježíšovi.


 #16957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9,…
27.12.20 18:33:51 | #16968 (6)

A co Tomáš, viděl Krista sedět po pravici, taky to farizeje pohoršilo a zabilo ho.....

Jan 5.kap. ¨ˇRíká Kristus sám:
40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

1.Kor.1.kap.:
2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:


 #16960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.20 18:37:06 | #16970 (7)

Pardon, ne Tomáš, ale Štěpán.


 #16968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.20 18:39:25 | #16972 (7)

A jak to souvisí s formou modlitby?


 #16968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:13:47 | #16959 (4)

modlíme sa aj ku Kristovi ako k Bohu...


 #16952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:15:07 | #16962 (5)

To je váš problém...


 #16959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
28.12.20 23:19:11 | #17007 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16959 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:20:41 | #16963 (4)

Rovnou k Bohu se modlit nesmíte?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9, 10
27.12.20 18:24:54 | #16964 (5)

Nejde o to, jestli smíme nebo nesmíme, ale jestli chceme nebo nechceme. Pokud vím, nikdo o tom takto neuvažuje.
Ježíš dobře věděl, proč nám tento pokyn dal. Dáváme tím najevo, že si uvědomujeme význam Kristovy oběti, a také to, že mu patříme.


 #16963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:9,…
27.12.20 18:36:00 | #16969 (6)

Vy naprosto nechápete, proč Kristus zemřel a jeho význam se neprojevuje ve vašem životě, ani tady ve slovech.

To se projeví tak, že se narodíte z Boha a jste chrámy Ducha.......a to vy nemáte...!


 #16964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
27.12.20 18:38:41 | #16971 (7)

A ty zase nechápeš, že ti naprosto nepřísluší hodnotit, co máme a co nemáme, a už vůbec nemáš právo svými scestnými názory zamořovat fórum.


 #16969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 09:58:16 | #16997 (8)

To mi právě přísluší. Mně nikdo neřekne tohle je pravá jediná organizace , tady musíš být......

Já musím bezpečně poznat své spolubratry, narozené z Kristovy krve, abych s němi mohla tvořit církev, Kristovo tělo.

Diskuse jsou různé názory, tomu říkáš zamoření........


 #16971 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 10:29:56 | #17002 (9)

Tak to ti věřím.
"Spolubratry" tady pozná každý, jen hrábnou do klávesnice. *17048* *7271*


 #16997 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 15:23:30 | #17003 (10)

Bratry v Kristu bychom si měli být všichni. Škoda že někteří o to nestoji.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 16:46:00 | #17004 (11)

Možná to bude tím, že se lidé dost liší v názoru, co znamená být v Kristu. *33084*


 #17003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.12.20 17:16:11 | #17006 (12)

Asi ano, to by mohl být v některých případech důvod.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.20 11:25:36 | #17011 (11)

Pokud svého Otce popisujeme různé, nemůžeme být bratři. Bratři mají stejného Otce.
Můj Otec není trojhlavy stvoritel pekla a neorganizuje krizacke vypravy, "svatou" inkvizici a hon na catodejnice!


 #17003 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.20 16:40:31 | #17014 (12)

Každý z bratrů může vidět otce jinak


 #17011 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.12.20 20:41:07 | #17015 (13)

Ale ne protichůdně...


 #17014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.12.20 07:09:00 | #17017 (14)

jistě že ano


 #17015 

| Předmět:
25.12.20 17:13:18 | #16872

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: Jakub 4:8
23.12.20 21:41:00 | #16855

(Jakub 4:8)
Přibližte se k Bohu, a on se přiblíží k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očistěte své srdce, vy nerozhodní.

Docela by mě zajímal katolický výklad.
Sebeoslavných řečí o nadřazenosti kazolických vyklafačů Písma tady zaznělo dost.
Tak do toho.| Předmět: RE: Jakub 4:8
23.12.20 21:55:32 | #16856 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16855 

| Předmět: RE: Jakub 4:8
23.12.20 22:03:07 | #16858 (2)

Ratko, omlouvám se, smazal jsem to omylem.
Ale ono vlastně o nic nešlo, že?


 #16855 

| Předmět: RE: RE: Jakub 4:8
23.12.20 22:02:01 | #16857 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16856 

| Předmět: RE: RE: Jakub 4:8
23.12.20 22:07:09 | #16859 (4)

Důležité je tam nechat ty sebeoslavné vyklafače. O to vlastně jde.


 #16858 

| Předmět: RE: Jakub 4:8
24.12.20 11:31:28 | #16866 (1)

Abuko, dám ti sem kontext. Je to psáno křesťanům, do kterých byl vložen duch. Tady je myšlen ,náš duch.

Jakub 4:
4Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.
5Či myslíte, že nadarmo je psáno: ‚Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil‘?
6Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘
7Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.

Vložen duch je podle proroctví Ezechiela. 36:26,27.
Podle Krista narozený náš duch.

Vůbec Jakub píše pro už narozené křesťany.

Není to psáno pro pohany, že toto mají dělat a budou křesťany !!!


 #16855 

| Předmět: RE: RE: Jakub 4:8
24.12.20 14:21:32 | #16868 (2)
*16386* *16386* *16386*

 #16866 

| Předmět: RE: Jakub 4:8
25.12.20 17:03:42 | #16871 (1)

Nejprve kontext.
Jakub tady hodně mluví o špatném jednání v souvislosti s přátelství se světem, který "leží v moci toho ničemného".
V předchozím verši přímo píše: Podřiďte se tedy Bohu, ale postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.
Vztah mezi člověkem a Bohem je oboustranný. Bůh je tak už nastaven, je na nás, abychom tu oboustrannost "nastartovali". K tomu se váže další text:
(Skutky 17:26, 27)
A udělal z jednoho [člověka] každý lidský národ, ... aby hledali Boha, zda by jej snad mohli nahmatat a skutečně jej najít, ačkoli vlastně není daleko od nikoho z nás.

Chceme-li se přiblížit k Bohu, je třeba se očistit od hříchu. To samozřejmě nejde absolutně, ale "snaha se počítá". *33084* Se špinavýma rukama se nesmí ke stolu, natož k Bohu.
Dramaticky je to vyjádřeno v Izajášovi 1:15, 16
A když rozestíráte dlaně, schovávám před vámi oči. I když vznášíte mnoho modliteb, nenaslouchám; vaše ruce, ty se naplnily krveprolitím. Umyjte se; očistěte se; odstraňte od mých očí špatnost svých jednání; přestaňte činit špatné.

A jak může ve vztahu k Bohu vadit nerozhodnost?
Nerozhodnost pramení z pochybností. A k tomu se Jakub vyjádřil hned na začátku svého dopisu.
(Jakub 1:5, 6)
Jestliže tedy někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána. Ať však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem.


 #16855 

| Předmět: RE: RE: Jakub 4:8
25.12.20 17:23:25 | #16873 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #16871 

| Předmět: Kdo je autorem Bible?
23.12.20 19:38:55 | #16854

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: abuka - margo
23.12.20 08:47:48 | #16851

chtel bych se zeptat na neco - je nekde v Bibli napsano proc dite SJ ktere jeste neni pokrteno na SJ nemuze treba oslavovat narozeniny - vanoce - nebo jist krvavou tlacenku a dostat transfuzi -- vzdyt se jedna o nepokrteneho SJ. Dik| Předmět: RE: abuka - margo
23.12.20 10:48:03 | #16852 (1)

Děti jsou darem od Boha, a rodiče jsou Bohu odpovědní za to, jak je vychovají.
Zpočátku je vedou a usměrňují absolutně, později dávají dětem stále více samostatnosti podle úrovně jejich rozumových a osobnostních vlatností a schopností.
To platí i v případech, které uvádíš.
Pak je tady ještě zákonná odpovědnost, která rodičům dává určité pravomoce.
Ve sporných případech rozhoduje soud.


 #16851 

| Předmět: RE: RE: abuka - margo
23.12.20 18:26:39 | #16853 (2)

Dik -- pochopil - proc se ptam stal se mne vcera pirpad: potkal jsem jednu znamou SJ -- znam se uz leta s manzelem taky je SJ - pred hodne lety jsme se dohodli, ze o vzajenbe vire se nebudem bavit - dodrzujem - potkal jsem ji v obchodaku i s dcerou taky SJ a jeji manzel taky - je tam dole v hale velky vanocni stromece a podnim sedi Santa a decka se tam snim foti dcera ma kluka myslim, ze uz mu bylo 5 let a druhe male taky kluk uz pry zacina chodit. Na tom starsim sem jasne videl, ze by chtel za tim Santou - pochopil jsem kdyz ho babicka zatahla za ruku - Ja se nabid, ze tam snim pujdu at muze jit za Santou a udelat si fotku. Nechteli a chteli jit dal - Ten Santa si bral do naruce i mimina ani to snim nenechali vyfotit. Ted uz to chapu jak pises deti jsou darem Bozim a rodice maji za jejich vychovu zodpovednost jak je vychovat a jakym smerem - Dik


 #16852