Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 246169x
Příspěvků:
16666

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Job 1:8-11
20.01.21 22:53:18 | #19106

(Job 1:8-11)
Jehova Satanovi řekl: „Všiml sis mého služebníka Joba? Na zemi není nikdo jako on. Je to bezúhonný a čestný člověk, který se bojí Boha a vyhýbá se tomu, co je špatné.“ Satan na to Jehovovi odpověděl: „Copak se Jobovi nevyplácí, že se bojí Boha? Nepostavil jsi snad plot okolo něj, okolo jeho domu a okolo všeho, co má, abys ho chránil? Žehnáš všemu, co dělá, a jeho stáda se v zemi rozrůstají. Ale napřáhni ruku a sáhni mu na všechno, co má, a uvidíš, že tě prokleje přímo do očí!“

Satan vznesl námitku, jestli bude člověk uctívat Boha nezištně a z lásky. Odpověď vyžadovala čas, který se chýlí ke konci. Každý na to dává odpověď svým životem.
Proto nás Jehova prostřednictvím Šalomouna povzbuzuje:
(Přísloví 27:11)
Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce, abych mohl dát odpověď tomu, který mě popichuje.| Předmět: RE: Job 1:8-11
20.01.21 23:44:00 | #19107 (1)

Jenom spatny a necestny clovek se boji Boha -- jinak Buh je dobrosrdecny a bat se ho nemusime.


 #19106 

| Předmět: RE: RE: Job 1:8-11
21.01.21 03:49:30 | #19108 (2)

Římanům 3:22  Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;


1  
 #19107 

| Předmět: RE: RE: RE: Job 1:8-11
21.01.21 09:33:45 | #19116 (3)

Ano, i ti, kteří se modlí:
"ať je posvěceno tvé jméno".


 #19108 

| Předmět: RE: RE: Job 1:8-11
21.01.21 07:03:28 | #19109 (2)

O tom není řeč.


 #19107 

| Předmět: RE: RE: Job 1:8-11
před 21 hodinami | #19171 (2)

Taxi otevři Bibli:
„Bojte se Boha a oslavujte jej.“ (Zjev. 14:7)


 #19107 

| Předmět: RE: Job 1:8-11
21.01.21 07:09:19 | #19111 (1)

Uctívat Boha nezištně, třeba i navzdory problémům, je jeden ze způsobů jak naplňovat první myšlenku Pánovy modlitby:
"ať je posvěceno tvé jméno".


 #19106 

| Předmět: RE: RE: Job 1:8-11
21.01.21 09:31:33 | #19115 (2)

Tak jak to píšeš to máš vystavěné na nějaké své úvaze. Jenže tady asi sotva někdo bude vědět, jak ta tvá úvaha zní. Proto lze napsat, že je to naprostá pravda, ale se stejnou vážnosti lze napsat, že je to nesmysl. Kdybychom se k tomu měli nějak vyjádřit, museli bychom tedy vědět víc než víme.


 #19111 

| Předmět: RE: RE: RE: Job 1:8-11
21.01.21 09:42:31 | #19117 (3)

Ty k tomu tématu svoji vlastní úvahu nemáš?


 #19115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19119 (4)

K tomu, k čemu jsem se vyjádřil svou úvahu mít nemohu, protože bych musel spekulovat, co jsi měl na mysli ty a sotva bych se trefil správně. A ke knize Job je možné mít nesčetné množství vlastních úvah.


 #19117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19120 (5)

Například, abych nebyl tak strohý, nemyslím si, že Job dokázal Boha milovat nezištně. To by pak přece nepotřeboval Spasitele a o tom by se Písmo jistě někde zmínilo, že Job na tom byl tak dobře, Ale to je možní jiné téma, než jsi tady chtěl prodiskutovat.


 #19119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19121 (6)

Z toho ho právě obvinil Satan, že nemiluje Boha nezištně. Job dokázal, že Satan nemá pravdu.
Potřeba Spasitele není závislá na naší nezištné lásce k Bohu, ale na naší bezhříšnosti. A tu neměl nikdo z lidí, ani Job.


 #19120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19127 (7)

Jsou tři věci. Víra, naděje a láska, ale největší z těch třech je láska. Je to láska, která nás zbavuje hříchů. Kdo miluje tak,že je plný lásky dokáže milovat nezištně. Aby byl Job schopen milovat Boha nezištně, musel by být plný lásky a prost hříchů. Kdo je prost hříchů, nepropadá smrti a proto nepotřebuje Spasitele. Nezištné lásky je schopen pouze Bůh!


 #19121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8…
před 23 hodinami | #19129 (8)

Hříchů nás nezbavuje láska, ale dokonalost. A protože nikdo dokonalý není, tak všichni hřešíme. Přesto můžeme projevovat nezištnou lásku vůči Bohu.


 #19127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 23 hodinami | #19131 (9)

Jedině láska nás může udělat dokonalými.


 #19129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19132 (10)

Ne. Jedině Kristova oběť.


 #19131 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19145 (11)

Kristus je Láska


 #19132 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19148 (12)

Ano, ale to by ke smazání našich hříchů nepomohlo. Jedině oběť dokonalého člověka, jako byl on.


 #19145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19165 (13)

Takže tady máme oběť, dokonalost a lásku. Všichni věřící křesťané vědí, že Bůh je Láska. Vědí také, že Bůh je „Bytí“ které je ze všeho kladného nej. Ale podle tvého osobního přesvědčení to tak asi není, protože ty vidíš jako nej ještě jiné věci. Například oběť a dokonalost. To, že bez Boha, bez lásky by žádná dokonalost ani oběť nebyly, tě nijak neomezuje ve tvé fantazii. Dobře tedy, ponechme si každý své viděni. Nebudu tě déle přesvědčovat.


 #19148 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 21 hodinami | #19192 (9)

Hříchů nás nezbavuje dokonalost, ale toto:

Koloským 2.kap.:

14 Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Margo hříchy jsou zrušeny .....přibitím na kříž nebo na kůl, ......toto je zcela fuk....na co to bylo..


 #19129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19200 (10)

Já jsem nikdy nepsala, že dokonalost naše, *5620* ale dokolost položené oběti. Až v \Božím králvství budou lidi k dokonalosti dovedeni právě na zákldě vykoupení z hříchů.


 #19192 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19219 (11)

To jsem pochopila, že myslíš dokonalost oběti.

Ale všimni si, že vstupujeme dnes, ne až v budoucnu........do Božího království, protože jen tam je .....věčný život, uvedený v Janovi !


 #19200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19223 (12)

Ty tady kolem sebe vidíš Boží království? Já tedy ne. Víš, jaké podmínky v něm mají vládnout?
Ano duchovně se v království cítíme být, ale na skutečné si ještě musíme počkat.


 #19219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19228 (13)

Margo, Boží království je oblast, kde vládne Bůh. A my jsme nejen jakoby duchovně v něm,.......ale my skrze Krista vcházíme a vycházíme a nalézáme pastvu. To není jen jako nebo metafora......

My máme svědectví, podle 8.kap. Řím,16.verš.......-,že žijeme ve věčném životě, už teď, přesně co je napsáno v Janovi.

Kristus přijde zřidit další fázi Božího království na zem. To je o něčem jiném.....

Margo, jestli píšu dokola, to je proto, že mi ani neodpovíš, jak tomu rozumíš........


 #19223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19229 (14)

Většinou se neptáš, ale sama už máš jasno, jak tomu prý rozumím já. *17622*


 #19228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19235 (15)

Tak mi řekni, jak rozumíš tomu verši:

Jan 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


 #19229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19240 (16)

Je, pardon, tak teď jsem četla odshora a první jsem četla tvůj poslední příspěvek. Položila jsem ti podobnou otázku. Dávám ti tedy přednost (určitě budeš starší *15238*).


 #19235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #19245 (17)

Já jsem to už asi vysvětlovala víckrát.

Jan 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

Znamená to to přijetí Krista z Jana 1.kapitoly, kdy se pouhým přijetím Krista rodí z Boha.

Ono to ten verš říká velmi jasně, že člověk pouhou vírou v Krista přijme věčný život, čili jinými slovy přechází ze smrti do života.

Proto jsem zmínila Jana 1.kapitolu, protože nestačí jen tak věřit v Krista. K tomu se hlásí spousta lidí, ale teprve zpětné potvrzení Boha dokazuje, že člověk měl tu správnou víru a to správné přijetí Krista.

Ovšem těžko se popisují věci Ducha svatého, kdy člověk naprosto jasně ví, že tomu tak je, že byl přenesený do věčného života.


 #19240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #19246 (18)

Kjaro, řeč byla o Božím království na zemi, ale ty máš na všechno stejnou písničku. Sem jsme se doatali od výkladu textu z Joba. Neskutečné.
Jo, člověk ví, že má zaslíbení věčného života, ale ani apoštol Pavel si nebyl jistý, jestli ho skutečně dosáhne.


 #19245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #19230 (14)

Ano, já píšu o Božím království na zemi. My teď žijeme na zemi a kolem sebe skutečné Boží království nevidíme. Psala jsem, že v můžeme být v ráji duchovně, tedy cítit se být jeho součástí a radovat se ze společenství bratrů a sester, který s námi ten duchovní ráj tvoří.


 #19228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19232 (15)

Ale to neznamená toto co myslím já:

Jan 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


 #19230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19233 (16)

Mluvis o vzkříšení nebeském!
Ale bude i jiné!
Izajas 26
19 „Tvoji mrtví ožijí,
mrtvá těla mého lidu vstanou.
Probuďte se a radostně volejte,
vy, kdo bydlíte v prachu! /ne v nebi/
Vždyť tvá rosa je jako ranní rosa
a země nechá mrtvé ožít.


 #19232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #19234 (17)

Ne, já nemluvím o nebeském vzkříšení.

Já mluvím o tom, co se stane dneska, vzápětí když přijmu Krista.

Já mluvím o tom, jak se člověk stane křesťanem, teď na místě.

O tom mluví tento verš:

Jan 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

A vím samozřejmě o vzkříšení těla i o vytržení s Kristem.


 #19233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19236 (15)

Margo, ale ten verš musí platit........jako všechny ostatní..-.....

A já mu dobře rozumím a žiju ho.......samozřejmě nejen já.......


 #19230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19239 (16)

A jak mu rozumíš? Můžeš mi ho vyložit?


 #19236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 17 hodinami | #19242 (16)

Kromě toho debata je o Jobovi a vznikla z tohoto:

sioux [Uživatel je offline]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11

21.01.2021 11:04 | #19127
Reakce na příspěvek #19121

Jsou tři věci. Víra, naděje a láska, ale největší z těch třech je láska. Je to láska, která nás zbavuje hříchů. Kdo miluje tak,že je plný lásky dokáže milovat nezištně. Aby byl Job schopen milovat Boha nezištně, musel by být plný lásky a prost hříchů. Kdo je prost hříchů, nepropadá smrti a proto nepotřebuje Spasitele. Nezištné lásky je schopen pouze Bůh!

margo [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8…

21.01.2021 11:08 | #19129
Reakce na příspěvek #19127

Hříchů nás nezbavuje láska, ale dokonalost. A protože nikdo dokonalý není, tak všichni hřešíme. Přesto můžeme projevovat nezištnou lásku vůči Bohu.

Kam až jsme se dostali, co?


 #19236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 21 hodinami | #19174 (6)

Nebyl dokonalý, Byl jenom potomek Adama a Evi. Bez oběti JK, by nebyl pravni lodklac pro vzkriseni..


 #19120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 21 hodinami | #19188 (7)

Přesně tak. *20832*


 #19174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 23 hodinami | #19134 (5)

Zatímco když čekáš, abys rozcupoval, co napíšeme my, tak se trefíš?
To je snadnější, než jít do diskuse se svým vlastním názorem.
Téma je přece jasně dané:
Dáváme svým životem najevo, že uctíváme Boha nezištně bez ohledu na okolnosti?
Co to všechno obnáší?


 #19119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 23 hodinami | #19137 (6)

Můj vlastní názor na to, co jsi napsal, je, že když tvrdíš, že dáváte svým životem najevo, že uctíváte Boha nezištně, tak lžeš. Já vím, že to slovo nemáš rád, zvláště když ho někdo použije proti tobě, ale ono jiné slovo, které by pravdivě popisovalo čeho se tím dopouštíš, prostě není. Takže možná obdržím BL nebo bude tento můj vlastní názor smazán, v tom nejlaskavějším případě budu vyzván abych sem nechodil nebo abych dokázal, že opravdu lžeš. Ale nedá se nic dělat, všechno to musím risknout, protože nezačnu lhát i já, a to jen proto, abych se nedostal do některé z uvedených situaci.


 #19134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 23 hodinami | #19138 (7)

Abuka nepsal o sobě. Je to otázka, jestli sis nevšiml.
Je mi smutno z toho, jak se proti nám nepřátelsky stavíš. Jde o úvahu, Siouxi. Nikoli o anketu, kdo to tak dělá, nebo nedělá. *17622*


 #19137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 23 hodinami | #19140 (7)

Když jsi mi tak velkoryse dal na výběr, tak prosím důkaz o tom našem lhaní.
Jsem zvědavý, jak to uděláš, to bys musel vidět do našich pohnutek.
Tak do toho.
BL bude možná následovat, pokud své tvrzení neobhájíš. Ale uvidíme...


 #19137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8…
před 23 hodinami | #19144 (8)

Jestli mi napíšeš, že byste vše co děláte v zájmu Jehovy, dělali i kdybyste věděli, že budete zatracení, tak přiznám, že vše co pro Boha děláte, děláte nezištně. Pokud ale to co děláte, děláte z nějakého důvodu ze kterého vám kyne jakýkoli prospěch, o jaké nezištnosti je řeč?


 #19140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 22 hodinami | #19146 (9)

Něco jsi tvrdil, tak to dokaž, nespekuluj "coby kdyby". *30357*


 #19144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19149 (10)

K tomu, abych to mohl dokázat, potřebuji předvolat a vyslechnout svědky, kteří budou pravdivě odpovídat na mé otázky, Pokud mi to bude znemožněno, pokládám to za zvůli tohoto soudu. Nepožaduji nic, co by se vymykalo běžnému dokazování.
Takže, odpověz mi na položené otázky. Mám právo ty odpovědi číst.


 #19146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19150 (11)

Když jsi nás obvinil ze lži, žádné odpovědi jsi nepotřeboval.
Máš tak akorát právo dokázat své obvinění.


 #19149 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19152 (12)

To je mi na jednu stranu nařizováno a na druhou stranu znemožněno. Toho by nebyli schopni snad ani v Rusku.


 #19150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19216 (13)

Ty jsi nás obvinil ze lži, tys to měl dokázat.
Namísto toho nebízíš jen další nenávistnou rétoriku.
Myslím, že BL ti bude slušet.
Na jak dlouho, to ještě nevím.


 #19152 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19224 (14)

Dobré rozhodnutí, bude mít čas na tu učebnici fyziky.
*5978*


 #19216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19218 (10)

O to právě jde, proč pořád píšu dokola jedno a totéž.

Pokud nejsou naše hříchy všechny přibity......při­jetím Krista, nejsme pouze a jen a jen jím očištěni, až tak, že vejdeme ....teď,,,,,,do věčného života,

pak každé naše úsilí se chovat dobře podle Bible .... musí být zištné , jinak to nejde !

Protože to vejití do věčného života neboli do Božího království je nutně v až budoucnu a tudíž naše snaha žít dobře a věrně musí být zištná, jinak to nejde.

Já vím, že vy osobně to nechcete dělat zištně a snažíte se upřímně to zištně nedělat,....**ale ono to není možné objektivně !

Kdežto ten, kdo je očištěný Kristem dnes** a vstoupil už do Božího království k Bohu a do věčného života dnes, se chová podle Bible z lásky a vděčnosti, že tak ohromnou a úžasnou věc, být smířený s Bohem, získat věčný život teď.....zadarmo z milosti , to vede k činění skutků z jiných pohnutek automaticky !

Protože naše skutky vedou pouze k odměně, jako je vláda nad deseti městy, ....nad pohany......nad třemi městy, ale nevedou ke spasení, odměna není záchrana !!!!

Samozřejmě můžeme být i my Kristem odmítnuti, i když už teď žijeme ve věčném životě.

Jan 5.kap.:

24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.


 #19146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19222 (11)

Promiň, Klaro, já už to ani nemůžu číst. Vždyť kje to pořád dokola.


 #19218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 22 hodinami | #19147 (9)

A to někdo napsal? Rozumíš té sporné otáízce, kterou vznesl Satan? Tam nešlo o zattacení, ale o to, jestli Job zůstane ryzí vůči Bohu, i když mu Bůh nebude žehnat a když ho postihnou životní rány. Zkus se nad tím zamyslet, prosím. Škoda, mohli jsme mít ze zamyšlení nad tím příběhem užitek, kdybys pořád nejevil snahy za každou cenu vyrejvět, stavět se do opozice.


 #19144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19156 (10)

Nemohu být přece na vaši straně, když jste mezi nás přinesli nepřátelství. Vy jste přišli s tím, že my przníme Boží slovo jeho špatným výkladem a účelovými úpravami. Vy jste to, kdo se chce hádat o tom, co je nám svaté. Tak se už opravdu probuďte!


 #19147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19159 (11)

Mýlíš se. Nepřátelství tu projevuješ ty ta tobě podobní. Nebo snad jiný názor je pro tebe projevem nepřátelství... *3409*?
Nic takového, co píšeš, jsme nikdy nepronesli, takováhle sprostá slova nepoužíváme, spíš jsme je četli z katolické strany proti nám. A hádat se taky chodíte vy sem. Koukám, jak jsi pěkně přednastavený a útočný. Prezentujeme a obhajujeme tady svoji víru. Nedokážeš překousnout, že někomu je svaté něco jiného než tobě? Jsi tak moc zaujatý, že nám odpíráš právo svobodného náboženského projevu? Chápu, že navazuješ na dějiny KC, která se s prosazováním své pravdy nikdy moc nemazala, ale do dnešní doby se to fakt už moc nehodí. A jinak děkuju, že jsi tak trochu dal nahlédnout do svého nitra. *11334*


 #19156 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19162 (12)

zkus si margo projít Katechismus či nějaká kázaní a texty. NIKDE nenajdeš útoky proti Svědkům Jehvovým. A nejen vůči vám, ale ani proti jiným církvím či denominacím. Tohle dělají jenom malé církve které se potřebují vymezit vůči těm velkým, tedy najít si nějaké oprávnění k existenci.


 #19159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19170 (13)

To je pravda, ale ono jde o to proč svědkové Jehovovi vůbec začali existovat. No protože my jsme ti špatní, ti zlí, kteří zaplevelili svět falešnými naukami a oni to teď musí napravovat. Tohle když ti někdo vmete do tváře a pak se diví, že se nim chceš přít, tak jeho postoj ztrácí veškerou soudnost.


 #19162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19175 (14)

To je i důvod vzniku ostatních protestanstkých církví. Chtějí to prostě dělat lépe a tak ukazují v čem jsou oni lepší a ta druhá strana špatná. JInak by neměli důvod existovat.


 #19170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19181 (15)

Ano. Někdy v tom hrají roli i materiální a mocenské zájmy a každý takový odklon přinesl i nějakou špetku pozitiva. I u svědku se to dá nalézt. Ale popření toho, že Ježíš je Bůh je za hranou křesťanství. To už se blíž k založení jiného než křesťanského vyznání.


 #19175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19184 (16)

Křesťanské vyznání je v Bibli - nikoli v katolické církevní tradici. S Biblí tedy srovnávej, c je za hranou křesťanství.


 #19181 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19189 (17)

Tak se podle toho chovejte.


 #19184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19197 (18)

Maximálně se o to snažíme. *500*


 #19189 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19198 (18)

Tak kde je, prosím, ta definice vakua z odborné knihy?


 #19189 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19199 (19)

Jen mluv, at se tady Kroky necítí tak sama! *27482*


 #19198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19201 (20)

Tak si to nazval, ne?


 #19199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19190 (15)

Jo. *17625* Je to snaha o nápravu, o návrat k pravému křesťanství.


 #19175 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19183 (14)

Takhle začaly existovat všechny křesťanské nekatolické církve, a dokonce i některé katolické denomince. Namísto řvaní na ně bys měl obhájit svoje nauky a svou církev na základě Božího slova. A uvědomuješ si, že to, čím tady brojíš proti nám, tady provádíte vy sami den co den? Zkusil by sis přečíst vaše příspěvky a popřemýšlet, jak to asi cítíme my? *3422*


 #19170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19193 (15)

Nemůžete se cítit dobře. Ale za to nemůžeme my. Za to mohou ti, kteří vás zatáhli do nauk svědků Jehovových. Bylo by dobré, kdyby to potkalo v budoucnu co nejméně dalších lidí, pokud možno už nikoho.


 #19183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19202 (16)

Myslím, že každý z vás může za to, jak se tu projevuje. *3820*
Sleduju, jak jsi militantní. Kdyby tak ještě měla moc svatá inkvizice, viď? *18535*


 #19193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19177 (12)

Mám tě snad uctívat za to, že o nás prohlašuješ, že jsme heretici? Jestli to o nás neprohlašuješ, tak proč neprokazuješ úctu ke Svaté Trojici Boží, jak o my? Jedna z našich stran heretická být musí, jinak to prostě nejde.


 #19159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19191 (13)

Výraz "heretici" používá vaše strana proti nám. My takové slovo ani ve svém slovníku nemáme. Proč bych měla uctívat Trojici, když vím, že to není pravý Bůh, nevíš? K čemu mě chceš takovými slovy dotlačit? *4316*
Ano, jedna strana nemá pravdu, a jste to vy! *447*


 #19177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19194 (14)

No vidíš! A máme to vyřešené.


 #19191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19204 (15)

Viď? *17625*


 #19194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19206 (14)

kto je pravý Boh, to vy neviete...a že neveríte v Trojicu, to je vaša tragédia viery - viete prečo? - lebo táto neviera vedie k totálnemu prekrúcaniu a nechápaní Bible...- čo roky predvádzate...


 #19191 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19209 (15)

No, víš, já mám takový pocit zase z tebe! *34041*
První křes´tané, jak jsou popsáni v Bibli, žádnou Trojici neuctívali. Zaznamenals to?


 #19206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19212 (15)

Od kdy vznikla nauky o trojici?
Proč o ní ani pan Ježíš, ani apostolove, nic neucili?


 #19206 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19186 (12)

Mě a ostatním křesťanům může byt naprosto lhostejné, co je pro vás svaté. Uctívejte si klidně Jehovu, mějte Krista za koho chcete, vypočítávejte si kolik konců světa budete potřebovat, popírejte Trojici, choďte si po lidech jak se vám líbí, zaplavte svět ještě větším množstvím tiskovin. Dělejte si naprosto vše jak děláte, i Bibli si přepište tak aby vám vyhovovala k tomu, k čemu bude potřeba, a pro vás výhodné, jen se přestaňte hlásit ke křesťanství. My s vámi nechceme mít, a nemáme, naprosto nic společného. Dokážete to pochopit?


 #19159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19196 (13)

Jo, dokážeme. Nemějte s námi nic společného, když nechcete. Ale následování Krista nám prostě upřít nemůžete. Nakonec to bude soudit sám Ježíš, kdo je jeho následovníkem:

Mat 7:21 Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22 Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?‘ 23 A přece jim pak vyznám: Nikdy jsem vás neznal! Jděte ode mne, vy, kdo se dopouštíte nezákonnosti.


 #19186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19211 (13)

A už si citoval špatně přeloženy vers z Bible, s podkladem v původních jazycích a vědeckým rozborem, jaký překlad je správný?
Štěká tady každý, ale ukázat verš neumí. *33684* ..


 #19186 

| Předmět: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 21 hodinami | #19182 (3)

Už jsi si přečetl tu definici vakua, ze nás plísní za úvahy?


 #19115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 21 hodinami | #19195 (4)

Hele, až přijde vnučka, já ji sem pustím a budete si povídat, jo?


 #19182 

| Předmět: RE: Job 1:8-11
21.01.21 09:52:59 | #19118 (1)

Job si zachoval pevnou víru i přesto, že nevěděl, kdo za jeho neštěstím stojí. Nevěděl, že je Ďáblem krutě zkoušen. Dobrý příklad pro nás, abychom na svého Boha nezanevřeli, když se nám děje něco zlého.


1  
 #19106 

| Předmět: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19122 (2)

většinou nevíme kdo za neštěstím stojí, tedy v absolutní většině případů to nevíme. stárnutí, nemoci, přírodní katastrofy, nehody. Ono se lehce ukáže prstem, že jakože tamten je viníkem mým problémů... ale ty problémy mohou mít mnohem hlubší podstatu.


1  
 #19118 

| Předmět: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19123 (3)

No jasně. |Job to taky nevěděl, a přesto zachoval ryzost, nezatrpkl. Je potřeba si uvědomovat, že ty zlé věci, které nás potkávají, nepůsobí Bůh. Naopak bychom měli Jehovu prosit o posilu, abychom i v těch nejtěžších zkouškách hlavně zachovali ryzost vůči němu.


 #19122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19124 (4)

je třeba porozumět tomu, že tyto věci se dějí protože jsme živí, máme dar života. Kdybychom byli mrtví žádné problémy bychom neměli.


1  
 #19123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19125 (5)

Živí a hříšní.


1  
 #19124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 24 hodinami | #19126 (6)

jistě hříšní... máme bolesti.


 #19125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8-11
před 23 hodinami | #19128 (7)

Ano. Ale ústřední myšlenka toho Joba je jiná. Je o naší ryzosti, o tom, jestli zůstaneme Bohu věrní, i když se nám povede hodně špatně. Všimni si, z čeho Satan Joba obvinil: Satan na to Jehovovi odpověděl: „Copak se Jobovi nevyplácí, že se bojí Boha? Nepostavil jsi snad plot okolo něj, okolo jeho domu a okolo všeho, co má, abys ho chránil? Žehnáš všemu, co dělá, a jeho stáda se v zemi rozrůstají. Ale napřáhni ruku a sáhni mu na všechno, co má, a uvidíš, že tě prokleje přímo do očí!“
Na každém z nás je, abychom jeho slova vyvrátili.


 #19126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job 1:8…
před 23 hodinami | #19133 (8)

dnes lidé Boha neproklínají protože v něj vůbec nevěří. A pokud věří, tak věří v Boha milujícího a tedy ho opět neproklínají. Dnes proklínají akorát cikáni protože jejích víra je hodně animální.


 #19128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 23 hodinami | #19135 (9)

Neproklínat Boha je v pořádku, ale jako odpověď Satanovi to nestačí.


 #19133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19139 (10)

nevím jakou odpověď satanovi čekáš.


 #19135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19141 (11)

Odpověď dal Job. My si z něj můžeme vzít příklad.


 #19139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19142 (11)

No přece odpověď na to, co řekl Bohu v případě Joba.


 #19139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 23 hodinami | #19143 (12)

tak si to jdu ještě jednu přečíst. kdysi jsem dokonce psala dlouhý rozbor, jeden kněz mi za něj děkoval že mu pomohl v kázání.


 #19142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19151 (13)

teď jsem náhodně otevřela toto: - Job 31
2 Jaký je úděl od Boha shůry, dědictví od Všemocného z výšin?
3Zdali ne bědy pro bídáka a neštěstí pro pachatele ničemností?

Takže dnes víme, že tohle neplatí. A tudíž lidi kteří jsou stíháni nešťastným osudem nejsou horší než jiní.

Job 40
Chceš vskutku rušit můj soud, prohlásit mě za svévolníka a sám zůstat spravedlivý?
9Zdalipak máš paži jako Bůh a jako on hřímáš svým hlasem?
10Ozdob se tedy důstojností a vyvýšeností, oblékni si velebnost a vznešenost.

a pak Job 42
Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.
6Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“

a také:
10Hospodin také změnil Jóbův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.

je to velice podivuhodné dílo. Je třeba nad ním rozjímat a přesto není zcela srozumitelné.


 #19143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19153 (14)

zajímalo by mě, jaké poučení si z Joba vzali Svědci Jehovovi


 #19151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19157 (15)

Vždyť ho tady celý den rozebíráme. Měli bychom si být vědomi sporné otázky, kterou vznesl Satan roti Jobovi, a uvědomit si, že se týká nás všech. Křesťan by si neměl myslet, ž když se oddal Bohu, nemůže se mu v životě stát nic špatného. Jde spíš o to, aby člověk všechno, co k němu v životě přijde, bral jako výzvu ukázat Satanovi, že neměl pravdu a že budeme Boha uctívat a důvěřovat mu za všech nepříznivých okolností.


 #19153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19158 (16)

já nevím margo...Křesťan si dnes určit nemyslí (byl by blázen) že se mu nemůže stát nic špatného když se odda Bohu. To je přece očividné a k tomu nepotřebuje ani Joba ani Bibli.

Ta tvoje poslední věta se v Jobovi vůbec neobjevuje. Nemá k textu vůbec žádnou vazbu.


 #19157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19160 (17)

Bible byla napsána pro naše poučení. Já osobně jsem ráda, že mi bylo dopřáno porozumět knize Job a všeho, co z tohoto příběhu vyplývá. "Křesťan" nejsi jen ty, ale obrovské množství různě myslících a věřících lidí. Ty jsi nikdy od nikoho neslyšela zvolat "Bože, za co mě trestáš"? Nebo "kdyby Bůh byl spravedlivý, tak by nikdy nedopustil..."? Nebo "Bůh není, když mi nepomohl..." apod.?


 #19158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19163 (17)

Ta poslední věta právě má vazbu na Satanovo obvinění proti Jobovi.


 #19158 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19164 (18)

to jste si dodali sami. o Satanovi se mluví jen v prvních větách... pak je celé dílo snad 40 kapitol a o Satanovi žádné info.


 #19163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19169 (19)

V těch dalších kapitolách se řeší sporná otázka, kterou Satan předhodil. Dokonce dvakrát. Zkus si tu knihu prostudovat s pomocí článku, který jsem ti poslala.


 #19164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19172 (20)

já se na ten článek dívala, ale tosou jen věci které jsou právě napsány v tom díle. Není tam žádný výklad nebo info, kam tato kniha mířila nebo jaké poučení z ní plyne.


 #19169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19173 (21)

Mohu odpovědět jen tak, jak jsem napsala v komentáři. Bůh ukazuje svoji velkolepost a ukazuje se Jobovi tváří v tvář. Proč? Protože uznal jeho velikost a vlastní malost. Nic víc nebylo třeba.


 #19172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19176 (22)

Nikdo nikdy Boha neviděl.
Jan 1


 #19173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19178 (23)

přečti si Joba, jen jsem citovala.


 #19176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19179 (24)

JOb 42:

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem.


 #19178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19214 (25)

Já citují NZ!


 #19179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19220 (26)

rozebírali jsme Knihu Jobovu :-))


 #19214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19180 (23)

Ježíš říká: Kdo vidí mne, vidí Otce. A já vidím, že máš mezery ve vzdělání.


 #19176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19185 (24)

A už sis někdy přečetl, proč to Ježíš říká?

Jan 5:19 Ježíš na to reagoval slovy: „Ujišťuji vás, že** Syn nemůže dělat nic sám od sebe, jenom to, co vidí dělat Otce. Co dělá on, to dělá podobně i Syn. 20 Otec totiž Syna miluje a ukazuje mu všechno, co dělá, a ukáže mu ještě větší skutky než tyto, abyste žasli. 21 Jako Otec křísí mrtvé a dává jim život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. 22 Vždyť **Otec nikoho nesoudí, ale všechno souzení svěřil Synovi, 23 aby všichni měli v úctě Syna, tak jako mají v úctě Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě Otce, který ho poslal.


 #19180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19205 (25)

Ty jsi rosákova mluvčí? On není svéprávný ?


 #19185 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19207 (26)

Spojila jsem to, co už tady psal, s tím, co soi o tom myslím já. Ty snad neodpovídáš na otázky položené někomu jinému?


 #19205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19210 (27)

Já jenom, že pár dní zpátky žadonila, abych ti nezamatlával vlákno! Pamatuješ? To byla stejná situace. Tak laskavě dodržuj svoje vlastní pravidla, ano?


 #19207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #19215 (28)

Myslím, že jsem psala k věci. Kromě toho - nevzpomínám, já hříchy jiných vůči mně zahlzuju láskou. *30440* *18535*


 #19210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #19187 (21)

To poučení jasně z příběhu vyplývá. Na počátku Satam obviní Joba, že je věrný Bhu jen z toho důvodu, že mu Bůh žehná, a pokud by pžehnat přestal, že by se Job od něj odvrátil. Bůh tedy Satanovi dovolil Joba vyzkoušet. Satan tedy způsobil Jobovi strašné rány, dokonce přišli jeho přátelé, kteří ho obviňovai, že ho Bůh trestá za nějaké špatné skutky. Žena, když viděla, jak Job trpí svými boláky, už se na to nemohla dívat a radila mu "proklej Boha a zemři", ale on se pořád držel své ryzosti, ač vůbec nevěděl, proč ho takové rány postihly. Řekl něco v tom smyslu, že dokud nevydechne naposled, Boha nezradí. Job vydržel, dokázal, že Satan neměl pravdu, a Bůh mu pak mnohonásobně požehnal. That´s all. *34689*


 #19172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19154 (14)

Ano, máš pravdu. Nemám básnické střevo a v tom textu bych se moc nevyznala, kdyby mi někdo nepomohl.
Zkus třeba tohle:

https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200002476


 #19151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #19155 (15)

žádné poučení se z toho nedá vyčíst... jenom opakování textu.


 #19154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Job…
před 23 hodinami | #19136 (9)

Je to o věřících. A nejde o jejich kritiku, ale o povzbuzení.


 #19133 


| Předmět: jenom muj nazor
před 28 minutami | #19247

Ubohost vladne svetem -- stim, ze jsou to posledni dni vasich dnu - nic uz nenadelate. Vse co zacalo lidma - proste musi skoncit - driv nebo pozdeji. Cetli jste ma slova.| Předmět: RE: jenom muj nazor
před 22 minutami | #19248 (1)

Jak tě tak čtu, musím s úvodem tvého prohlášení souhlasit. Ostatní už se od toho úvodu odvíjí. Jo, dobře ses odprezentoval. *20832*


 #19247