Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 414550x
Příspěvků:
25913

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Římanům 5:10, 11
16.01.21 19:44:41 | #18659

(Římanům 5:10, 11)
Jestliže jsme totiž byli smířeni s Bohem smrtí jeho Syna, když jsme byli nepřáteli, tím spíše budeme zachráněni jeho životem nyní, když jsme byli smířeni. A nejen to, ale jásáme také v Bohu prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní obdrželi smíření.| Předmět: RE: Římanům 5:10, 11
16.01.21 22:40:06 | #18678 (1)

Boží Syn se narodil jako člověk a zemřel. Nepíše se tady, že by zemřel "plněčlověk", zatímco "plněbůh" odešel do nebe. Bůh totiž nemůže zemřít, takže by ani nemohl být vzkříšen.
Svou smrtí Ježíš smířil lidstvo s Bohem.
To vše si Pavel radostně uvědomuje. Z jeho slov vyplývá, že i svou radost sdílíme s Bohem skrze Krista.


 #18659 

| Předmět: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 07:38:42 | #18680 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18678 

| Předmět: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 19:54:21 | #18760 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18678 

| Předmět: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 19:56:12 | #18761 (2)

nie je to tak, Ježiš sa narodil ako Boh i človek v jednej osobe - v plnosti Boha i v plnosti človeka.- "a to Slovo-Boh sa stalo telom a prebývalo medzi nami" (Jn 1, 1, Jn 1, 14)...neviem si predstaviť Ježiša ako len človeka, takáto viera v kresťanstve by neprežila ani 24 hod, okamžite by sa zrútilo ako dom z kariet, takúto vieru by som okamžite odmietol ...ako vidím, prežíva možno u SJ - dočasne - čo je od Boha, zachová sa, čo nie je, rozpadne sa...


 #18678 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 19:59:53 | #18763 (3)

Koloským 2
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #18761 

| Předmět: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 07:38:43 | #18681 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:00:45 | #18764 (4)

já o voze, vy o koze...


 #18763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:04:23 | #18769 (5)

O ne:-), to vy jenom vše co nepotvrzuje lidmi vymyšlenou trojjjedinost, Boha ve třech osobách odmítáte, nesnášíte a napadáte.


 #18764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:01:23 | #18766 (4)

1. Korintským 12
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #18763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:03:43 | #18767 (5)

usporiadajte si v hlave, na čo reagujete!


 #18766 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:06:44 | #18771 (6)

Ja to uspořádané mám, přestańte mne laskavě slovně napadat pane nesnášenlivý :-)...


 #18767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5…
17.01.21 20:09:17 | #18773 (7)

předpokládám, že umíte číst příspévek, na který reagujete...pred reakciou si premyslite, čo sa v tom príspevku tvrdí, resp. o čom je, napočítajte do 5, a potom reagujte...


 #18771 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
17.01.21 20:10:40 | #18774 (8)

Přestańte mi diktovat pane diktátore:).


 #18773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 20:11:43 | #18775 (9)

prestaňte písať koza-voz!


 #18774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 20:13:12 | #18777 (10)

TO píšete vy .


 #18775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 20:14:49 | #18779 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18775 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
17.01.21 20:12:57 | #18776 (8)

Reagovala jsem na co jsem chtěla reagovat přestańte mne omezovat a zcela hloupě poučovat.


 #18773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.01.21 20:37:39 | #18786 (9)

vy ste nepoučiteľná!


 #18776 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:01:12 | #18765 (3)

Nj, jak jste si to udělali, takové to máte.


 #18761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:36:39 | #18785 (4)
*15238*

 #18765 

| Předmět: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:15:22 | #18780 (2)

je intelektuálne podivuhodné (antiintelektu­álne), keď niekto nazýva Krista Božím Synom, a neuznáva jeho božstvo! - to ako keby som tvrdil, že som človek, ale niekto by tvrdil, že nie som človek...


 #18678 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:18:17 | #18781 (3)

1.Jan 4.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.


 #18780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:23:26 | #18784 (4)
*4522*

 #18781 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:21:44 | #18782 (3)

Zatímco trojiční představa o Bohu je intelektuálně přímo průzračná. *33767*
Formuluješ nepřesně.
My neuznáváme Kristovo božství v takové podobě, v jaké ho prezentujete vy.


1  
 #18780 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 20:39:29 | #18787 (4)

Kristovo božstvo je steiné ako u Otca a Ducha Svätého, vy vôbec neuznávate Kristovo božstvo....ak ano, jaké?


1  
 #18782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 22:22:40 | #18788 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 22:24:45 | #18789 (6)

Ježíš se v Jan 17/21-23 modlí aby všichni jedno byli: Ty Otče ve mně - ja v nich - oni v nás, v Efezským 4/6 máte o tom samém, už by jste to mohl přijat.


 #18787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 22:34:28 | #18790 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
17.01.21 22:35:03 | #18791 (5)

A kde se dočtu o tom stejném božství?


 #18787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
18.01.21 10:33:21 | #18802 (6)

A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.
1 Timoteovi 3:16 BKR

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On ( Bůh )) byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.
1 Timoteus 3:16 B21

...God was manifest on the flesh.....

abuko, tajemství zbožnosti je bezesporu veliké *30944*


 #18791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5…
18.01.21 11:30:16 | #18808 (7)

Především většina českých i anglických překladů nepíše Bůh ale uvádí zájmeno on nebo ten, popřípadě nic.
V Bibli 21 není vysvětlující závorka (Bůh).

Ale hlavně, konwalinko, je celý 16. verš připomínkou jiných veršů o Ježíšovi:

  • Byl učiněn zjevným v těle - Jan 1:14
  • byl prohlášen za spravedlivého v duchu - 1. Petra 3:18
  • objevil se andělům - 1. Petra 3:22
  • kázalo se o [něm] mezi národy - Kolosanům 1:23
  • uvěřili v [něj] ve světě - Kolosanům 1:6
  • byl přijat nahoru ve slávě - Matouš 24:30

Ono to tajemství zbožnosti bude možná ještě o kousek větší, než tušíš. *32742*


 #18802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
18.01.21 11:55:22 | #18810 (8)

abuko, to v závorce jsem psala já, ale pokud čteš Bibli 21 století, tak je tam uvedeno, že některé pozdější rukopisy mají Bůh .

Nevím jestli je větší abuko, než já tuším, ale s Pavlem souhlasím, že to tajemství zbožnosti je veliké *30944*


 #18808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.01.21 12:01:51 | #18811 (9)

Nejde o velikost Božího tajemství, ale o tvoji snahu dokázat Kristovo božství veršem, který to rozhodně nedokazuje.
Výraz "Bůh" byl sice v některých překladech použit na podporu trojiční nauky, ale z kontextu je jasné, že je řeč o Kristu, nikoli Bohu.


 #18810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.01.21 12:47:33 | #18822 (10)

Ne drahý příteli, tak to vůbec není. Já nic nedokazují ani nechci dokazovat. Boží Slovo se samo obháji.

To samé bych mohla já psát, že jiné překlady podporují vaší nauku. Jen pro informaci, já trojiční nauku nepodporují. Já věřím v jednoho Boha! Který je všechno. Není mu zatěžko být Otcem, Synem, či Duchem Svatým. Může se nacházet v hořícím keři, může si stvořit tělo, může být v ohni, hovořit z oblaků...... pořád to je tentýž Bůh, včera, dnes i zítra ten stejný.

Jinak, jestli dobře čtu daný text, tak hovoří o Boží církvi. Takže pořád tam je řeč o Bohů.

Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
1 Timoteus 3:15 B21


 #18811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
18.01.21 10:16:33 | #18798 (4)

Lze ale říct že ho uznáváte v jiné podobě? v jaké?


 #18782 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
18.01.21 10:21:00 | #18799 (5)

V té, že jde o mocnou, nebeskou bytost.


 #18798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5:10, 11
18.01.21 10:27:00 | #18800 (6)

Zajímá mě odpověď abuky, tedy v jakém smyslu uznáváte Kristovo božství.


 #18799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5…
18.01.21 11:00:07 | #18804 (7)

Omlouvám se. *889*


 #18800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 5…
18.01.21 11:17:54 | #18805 (7)

to sa nedozvieme, lebo je len jedno božství Otce, Syna i Ducha Svatého...


 #18800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
18.01.21 11:32:31 | #18809 (8)

Nastudujte si toto:

1.Jan 4.
15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

1. Korintským 12
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

To aby jste nezaspal a věděl která bije :-).


 #18805 

| Předmět: Bible a jeji vyklad.
16.01.21 09:21:57 | #18633

Co rikate tomuto vykladu z Bible?? Patri pro vsechny - SJ i ostatni.
Jezis syn Bozi z rodu Davidova. Jak chapete tohle?| Předmět: RE: Bible a jeji vyklad.
17.01.21 15:23:33 | #18703 (1)

To je v pořádku.
Ježíš se narodil do Davidovy rodové linie.
Z Mariiny strany z hlediska rodového, z Josefovy strany po stránce právní.
Už jsme to tady řešili několikrát, a tímto to považuji za vyřízené jednou provždy.


 #18633 

| Předmět: Filipanům 3:13-16
15.01.21 11:33:30 | #18610

(Filipanům 3:13-16)
Bratři, ještě se nepovažuji za toho, který [to] uchopil. Jde však o jedno: Zapomínám na věci za sebou a napřahuji se po věcech před sebou, usiluji o cíl, o cenu Božího povolání vzhůru prostřednictvím Krista Ježíše. Mějme tedy my, kolik je z nás zralých, tento myšlenkový postoj; a jste-li v nějakém ohledu myšlenkově nakloněni jinak, Bůh vám výše uvedený [postoj] zjeví. Do jaké míry jsme udělali pokrok, rozhodně choďme dále řádně podle téhož postupu.

Tady je více myšlenek, tak nechci nic předem směrovat.| Předmět: RE: Filipanům 3:13-16
15.01.21 19:20:56 | #18623 (1)

Pavel si nebyl jistý, jestli už uchopil nebeské povolání, ale nepřestává o něj usilovat.


 #18610 

| Předmět: RE: Filipanům 3:13-16
15.01.21 20:25:36 | #18625 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18610 

| Předmět: RE: Filipanům 3:13-16
16.01.21 15:07:59 | #18647 (1)

Pavel hodně zdůrazňuje pokoru, s jakou by křesťan měl hodnotit svůj dochovní stav, víru a skurky víry. neměli bychom se tedy spokojit s tím, co máme, a už vůbec se nevracet k tomu, co jsme opustili.
Kromě toho také píše o nezbytnosti jednoty.


 #18610 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 3:13-16
16.01.21 15:09:42 | #18648 (2)

no vida, ako je to u SJ? - napr. s tou kresťanskou jednotou?, s láskou k blížnemu? - i k neSJ?


 #18647 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 3:13-16
16.01.21 15:18:45 | #18652 (3)

Nebylo by lepší zkoumat sebe, než ukazovat na druhé?


 #18648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 3:13-16
17.01.21 19:58:36 | #18762 (4)

mám lásku k blížnemu, ale nemusím súhlasiť s jeho názormi, ako i vierou....tak je to aj smerom k SJ...


 #18652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 3:13-16
17.01.21 20:03:59 | #18768 (5)

Takové krásné vyznání lásky k bližnímu. *33084*
Jedno oko nezůstalo suché. *2*


 #18762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 3:13…
17.01.21 20:22:38 | #18783 (6)

Chováš se jak hlupák!


 #18768 

| Předmět: margo krest
14.01.21 19:12:40 | #18544

margo pises:
margo
U KC top nebyl žádný křest. Nerozhodla jsem se pro něj.
-
sice mas pravdu ale rozhodli za tebe rodice a to je platne.| Předmět: RE: margo krest
14.01.21 19:21:04 | #18551 (1)

Konvertovala.


 #18544 

| Předmět: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:27:58 | #18553 (2)

margo pozadala o vystoupeni z RKC?


 #18551 

| Předmět: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:30:44 | #18555 (3)

Se ji zeptej.


 #18553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:34:53 | #18557 (4)

tak proc odpovidas zani ??


 #18555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:36:00 | #18560 (5)

No musela jsem to tu napsat za ni neb se k tomu nehlásila.


 #18557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:50:13 | #18566 (6)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:53:10 | #18567 (6)

Nejspíš budeš pod vlivem, ale Duch svatý v tom nebude, že?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:55:54 | #18568 (7)

To není Tvoje věc .

Př 1:1 
Šťastný je člověk, který se neřídí radami špatných lidí,
nestojí na cestě hříšníků
a nesedává s posměvači.


 #18567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo…
14.01.21 20:01:46 | #18570 (8)

Tak proc si takova?


 #18568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:03:32 | #18572 (9)

Tady je diskuze o výkladu Bible jestli vám toto téma pro něco nevyhovuje zajděte si jinam třebas na pavlač :-).


 #18570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:10:29 | #18574 (10)

ale stou pavlaci jsi zacala prave Ty *27179*


 #18572 

| Předmět: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:35:38 | #18558 (3)

to RKC nepožaduje, stačí odejít/prerušiť akýkoľvek kontakt a šmitec, čím sa sám exkomunoikuje (na základe "latae sententiae") - nikto si to ani nevšimne (možno rodina, sna priatelia)...ale krst ostáva, nedá sa "zmyť", či zavrhnúť, lebo je to nezmazateľná pečať Ducha Svätého...odkrstiť sa jednoducho nedá...


 #18553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
14.01.21 19:43:12 | #18563 (4)

ja mel na mysli prave to odkrsteni - jestli se to da nejak zrusit - nikdy jsem nadtim nepremyslel -- ikdyz bych mel -- muj bratr se stal Pravoslavnim a nechal se take pokrtit -- Nikdy jsme se otom v rodine nebavili ani otec ani matka a taky nikdy nebyl nijak odvrzen z rodiny.


 #18558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 20:33:03 | #18626 (5)

odkrstenie platného krstu nie je možné, Boh nie je fackovací panák, pred ním nehráme pokryteckú hru...ak sa za krst/krstnú vieru krstenca zaručia rodičia + krstné rodičia, to platí aj prd Bohom, a toto slovo/sľub sa nedá brať spät.....právo poručníka (všeobecne, a rovnako v krstnej viere) je platné nielen pred svetským zákonom, ale rovnako aj pred Bohom....


 #18563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 22:59:26 | #18632 (6)

Znáš smysl křtu?


 #18626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
16.01.21 14:41:52 | #18644 (7)

iste, môže o ňom nakuknúť aj na "Křesťanský výklad..."...


 #18632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo…
16.01.21 17:45:10 | #18655 (8)

Jo, a ty nás odtud zase vypoklonkuješ, viď? *447*


 #18644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 11:36:39 | #18612 (4)

Není pravda. Pořád člověka vedou v evidenci.


 #18558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 13:16:28 | #18613 (5)

vo farskej matrike iste...odchodom (vdaním sa sviatostného života) Cirkev o ňom nič nevie...


 #18612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 13:57:53 | #18617 (6)

Buh mi hrich rodicu vymazal!
Jakékoliv matriky jsou mu ukradeny!


 #18613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 20:33:34 | #18627 (7)

hráte špinavú hru!


 #18617 

| Předmět: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 11:21:35 | #18603 (3)

Samozřejmě že požádala. Ještě za totáče coby mladá holka. Dědeček farář možná ještě žil a asi by z toho neměl radost, ale já se těším, až bude vzkříšený a já, dá-li Jehova, mu vysvětlím, jak to všechno je s Bohem doopravdy. *20832*


 #18553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 11:33:50 | #18611 (4)

To von to už asi ví :-) jak to je doopravdy :-)


 #18603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 13:22:32 | #18614 (4)

dédeček bude vzkriesený, SJ nebudú vzkriesení v novom tele - lebo nelámu a neprijímajú chlieb vpre vzkriesenie, ako to čítame v Jn 6, 53-55...tí, čo majú kresťanský krst a prijímajú telo a krv Pána, budú vzkriesení...
Jn 6,
53 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
55 Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.


 #18603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 13:29:16 | #18616 (5)

ad.: ak sa v spoločenstve veriacich neláme a neprijíma chlieb (telo Kristovo), tam sa neverí v jeho božstvo, a keď sa neverí v božstvo Krista, tam nemôže byť vzkriesenie...


 #18614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 19:17:12 | #18621 (6)

...říká Visitor.


 #18616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 19:21:04 | #18624 (7)

říká Bible...


 #18621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo…
15.01.21 22:51:31 | #18630 (8)

Kde? *19364*


 #18624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 14:00:03 | #18618 (5)

Kanibalismus a upirstvi?
Nechápe, ze Ježíš mluví o symbolu?
Když to prvně dával apostolum, sedel jeste ziv a zdrav mezi nima....


 #18614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 20:34:18 | #18628 (6)

Ježiš nehovoril v žiadnych symboloch!


 #18618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
16.01.21 10:19:20 | #18637 (7)

Ježíš skutečně mluvil v obrazech a podobenstvích, a dá se říct pravidelně. A to právě nebylo dáno pochopit každému. Někteří lidé si ta podobenství vykládají jako doslovnou literu, protože bez výkladu Ducha svatého je nepochopí dobře.


 #18628 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 19:06:12 | #18619 (5)

A co bude se svědky Jehovovými?


 #18614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 19:08:52 | #18620 (5)

A co bude s dědečken farářem smilníkem? Očistec? Nebo přímo peklo?


 #18614 

| Předmět: RE: margo krest
15.01.21 11:16:49 | #18602 (1)

Ne. Chápu, že věříš jen tomu, pro co nemáš žádné důkazy, já ale věřím Božímu slovu zapsanému v Bibli. Tam je smysl křtu popsán úplně jinak, než jak ho praktikuje KC.


 #18544 

| Předmět: RE: RE: margo krest
15.01.21 13:23:35 | #18615 (2)

veríte len tomu Božiemu slovu, ktoré sa vám hodí...selektujete si z neho, neveríte ho celé...


 #18602 

| Předmět: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 19:18:00 | #18622 (3)

A ty?


 #18615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
16.01.21 09:23:01 | #18634 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 20:35:00 | #18629 (5)

Cirkev verí v v Božie slovo v celku a kontexte...


 #18622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
16.01.21 09:49:50 | #18635 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
15.01.21 22:55:45 | #18631 (6)

Já myslela, že zná jem Jan 1:2, a to ještě s vynecháním nepohodlného u. *447*


 #18629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: margo krest
16.01.21 10:03:27 | #18636 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18634 

| Předmět: ...
14.01.21 12:12:52 | #18498

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět:
13.01.21 22:17:16 | #18436

A ještě jsem slíbila, že tady dám informace, kdy došlo ke změně formulace na Otce, Syna a Ducha Svatého při křtu a že tak v raném křesťanství nebylo.

Takže slib chci dodržet a citují.

Encyclopaedia Britannica, 11. vydání, svazek 3, strana 365-366:
Křestní formule byla změněna ze jména Ježíše Krista na slova Otce, Syna a Ducha svatého Katolickou církví ve 2. století.

Svazek 3, strana 82:
Staré prameny všude uvádějí, že vodní křest byl vykonáván ve jménu Ježíše Krista.

Katolická encyklopedie, svazek 2, strana 263:
Zde katolíci potvrzují, že křest byl změněn Katolickou církví.

M. A. Canney, Encyklopedie náboženství, strana 53:
První církev stále křtila ve jménu Pána Ježíše až do zrodu učení o „trojici“ ve 2. století.

F. M. Colby / T. Williams, Nová mezinárodní encyklopedie, svazek 22, strana 477:
Termín „trojice“ se poprvé objevil ve spisech Tertulliana , římskokatolického církevního otce, žijícího přibližně v letech 150 až 220 po Kristu.

J. Hastings, Encyklopedie náboženství a etiky, svazek 2, strana 377:
Křesťanský křest byl vykonáván slovy „ve jménu Ježíše“.

Svazek 2, strana 378:
Používání jakéhokoliv druhu trojiční křestní formule v rané historii církve neexistuje| Předmět: RE:
13.01.21 22:26:10 | #18437 (1)

Pokud jde o křestní formuli, mohlo to tak být.
Pokud jde o význam podle Matouše 28:19, 20, tak tam není žádná změna prokázána, protože nejde o nějakou formuli.


 #18436 

| Předmět: RE:
13.01.21 22:32:13 | #18440 (1)

To potom museli ta Ježíšova slova do Bible dopsat, ne?


 #18436 

| Předmět: RE: RE:
14.01.21 08:27:44 | #18445 (2)

margo nic nedopsali. Jen změnili výklad.

Nevím proč mají lidé problém porozumět Ježíšova slova u Matouše. Hlava mi to nebere. *4302*

Po pravdě mi to připadá, jak bych komunikovala s negramotnými ( nemyslím to osobně ) a nebo Bůh v tom případě zaslepil lidí.

Přece každý normálně inteligentní člověk musí formulaci pochopit.

Kdybych to přeložila do řeči s mým synem. ( příměr ) a řekla bych mu....ve jménu mé matky, tvé babičky, této ženy.....jdi a vyřiď půjčku. Tak určitě nepůjde na úřady a neřekne, přišel jsem tady ve jménu matky, babičky, ženy ...... víte já vím o koho jde a vy si s tím poraďte. ...V takovém případě úkol nikdy nesplní ani nikdo nebude reagovat. Pokud neřekne jméno daného titulů, tak nic nezařídí i kdyby matkoval, babičkoval......a to stejné je s Ježíšovým příkazem.
Pokud budete Otcovat, Synovat.... jste mimo Božího příkazu.

Myslím, že tuto formulací pochopí i dítě školou povinne.


 #18440 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.21 08:42:06 | #18448 (3)

Já myslím, že si tu uměle bvyrábíme problém. A víš, co je zajímavé? Ohledně jména Božího Jehova vám nebrání otcovat, hospodinovat jsemovat... *2108*


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.21 08:46:19 | #18450 (4)

Jinakl bych ti k tomu ráda řekla, že ze všeho nejdůležitější je pochopit, proč se člověk křtí, co tím dává najevo.


 #18448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.21 09:10:23 | #18452 (5)

krtem je podle mne dan clovek - mimino na stpravnou cestu k Bohu z krze Jezise - ktery nas tou cesto vede.


 #18450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.21 11:23:34 | #18604 (6)

Ne, křtem se z mimina křesťan nestane. Musí ho někdo k Bohu a Kristu vést.


 #18452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.21 11:24:29 | #18605 (7)

A pak se stejně jednou člověk sám rozhoduje, jestli se chce Bohu oddat, nebo ne. To je smysl křtu.


 #18604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.21 09:23:10 | #18460 (4)

margo, já nefilozofují.

Petr, Pavel.... nám jasně ukázal jak máme se křtít, co křest znamená...je to o odpuštění hříchu, o přijetí Ducha Svatého....

Je to Slovo Boží! A pokud člověk hlásá jiné evangelium, říkal Pavel, ať je prokletý. Pokud někdo přidá, ubere taký ponese svou odplatu.

Taký jsem tady napsala, kdo toto pozměnil, takže máte to i historický doloženo, že od počátku tak nebylo.

Teď už to je na vás s čím se budete identifikovat.

A co se týče jména Božího Jehova s tím nemám problém. Bůh své jméno mění podle toho s kým komunikuje, podle období.... podle toho co vyjadřuje......to stejné dělá i s člověkem. Má pro něho připravené nové jméno. To staré jméno pomine.

K Bohů mužů přicházet jako k Otci, k stvořiteli, králi i Jehova, ale spasení, odpuštění....je mi dáno ve jménu Ježíše a to je jasně psáno v Bibli!


 #18448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.01.21 11:25:36 | #18607 (5)

Kde v Bibli je to jasně psáno, Konwalinko? *19364*


 #18460 

| Předmět: RE: RE: RE:
14.01.21 08:44:14 | #18449 (3)

Konwalinko, a co když j to naopak. Tedy nikoliv v jménu babičky a děděčka nýbrž v jménu toho který posílá jsme křtěni ve Jméno Otce, Syna i Ducha svatého.


 #18445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
14.01.21 09:13:22 | #18455 (4)

Ja by jsem chtěla být pokřtěna ve jméno JSEM:-).
Někdo takto křtí?


 #18449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
14.01.21 09:15:36 | #18458 (5)

Jestli nikdo takto nekřtí tak by zřejmě nebylo od věci takovou církev založit :-).


 #18455 

| Předmět: RE:
14.01.21 08:36:06 | #18446 (1)

Mt 3,11 Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.


 #18436 

| Předmět: RE:
16.01.21 18:21:06 | #18657 (1)

...kdy došlo ke změně formulace na Otce, Syna a Ducha Svatého při křtu a že tak v raném křesťanství nebylo.

  • ale bylo, miláz zlatá, na encyklopedia sa vykašlite, zavádzajú, máme jasný dôkaz, že už prví kresťania krstili vodou ve jménu troch božských osôb - v Didaché: (časť VII.)

https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=338
"Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly" je jedním z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, jehož vznik se klade do přelomu 1.-2. století. Obsahuje významné informace nejen o tehdejším liturgickém slavení či zřízení církevního společenství, ale i cenné podněty pro osobní duchovní život.
Mt 28, 19b je predsa už od 1. st., že, a prví kresťania už poznali evanjeliovú katechézu...

b


 #18436 

| Předmět: RE: RE:
17.01.21 08:13:13 | #18682 (2)

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Skutky 2:38‭-‬39

V Božím Slově je tento křest a ten křest je jediný, pravdivý. Kdo je jinak pokřtěn, je pokřtěn falešně a jeho hříchy nejsou odpuštěny ani nemá Ducha Svatého.

Až mi najdete jednoho člověka v Bibli pokřtěného na tituly Otec, Syn, Duch Svatý, tak budu věřit Vám a vaší církvi a samozřejmě půjdu se tak pokřtít *30944*


 #18657 

| Předmět:
13.01.21 15:25:31 | #18329

Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“ Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“
Skutky 2:37‭-‬40| Předmět: RE:
13.01.21 16:24:47 | #18334 (1)

Konwalinko, ty jsi chtěla tenhle text dát na rozbor? Pokud ano, napiš ho nejen tučně, ale i barevně. Pak ti ho přišpendlíme nahoru.


 #18329 

| Předmět: RE: RE:
13.01.21 16:50:02 | #18345 (2)

margo, nechtěla ( co jsem zase udělala *4302* ) musela jsem do terénu, tak jsem příspěvky posílala v rychlostí a když píšeš z mobilu, tak jsou v tom někdy zmatky *3456*


 #18334 

| Předmět: RE:
16.01.21 18:28:58 | #18658 (1)

konwalinka, vy si selektívne vyberáte z Bible, čo sa vám hodí...nepoznáte Bibliu NZ v celom kontexte...


 #18329 

| Předmět: Matouš 6:22
13.01.21 08:10:03 | #18283

(Matouš 6:22)
Lampou těla je oko. Jestliže je tedy tvé oko prosté, celé tvé tělo bude jasné;

Tady asi vyjdeme z pochopení, co je prosté oko. Těch významů je totiž několik.| Předmět: RE: Matouš 6:22
13.01.21 09:44:45 | #18290 (1)

To se Matousovi tohle nepovedlo -- ale to neni podstatne - podstata jev tom, ze se najdou lide co tomu dokonce i veri a nakonec se najdou i taci co v tom vidi dvoj smyslnost a dokonce i vice smyslnost coz je uplne --- normalni


 #18283 

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 10:59:51 | #18296 (2)

A co si myslíš o tom textu ty?


 #18290 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 01:19:13 | #18441 (3)

co si myslim - presne to co jsem napsal - Matous byl chytry a vzdelany rozhodne mel nato aby nepsal v hadankach. Muj nazor: Kdyz neuvidis spatnosti tak tva duse bude neposkvrnena a nebudes nijak konat spatnosti.


 #18296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 07:14:00 | #18442 (4)

To jsou Ježíšova slova. Jinak je to tak. Kde tam vidíš ty dvojsmysly?
Použitý řecký význam má i další významy, takže by mohl zatemnit mysl i například tím, že by se nechal rozptylovat množstvím jiných věcí a činnosti.


 #18441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 08:50:06 | #18451 (5)

Jezis mluvil recky? Nevim kolik toho znas o prekladani? Jsou pasaze slovni zvraty ktere nelze prelozit -- to vi a zna kazdy politik proto kdyz se primo preklada do jine reci tak politik mluvi jednoduse a nepouziva zadne fraze jinak to strati smysl - hodne frazi nelze prelozit do jine reci a hlavne filozofickych uvah.
Ty se ptas kde vidim dvojsmysli a sam napises -- Těch významů je totiž několik. Podle mne je to velkou chybou, ze Bible nebyla napsana k jasnemu pochopeni a hlavne NZ od pocatku o Jezisovi - Hned na zacatku nepochopitelna vec byla napsana.


 #18442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:10:47 | #18453 (6)

Prý mluvil aramejsky.


 #18451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:11:54 | #18454 (7)

Ale je možní že uměl víc řečí ..


 #18453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
14.01.21 09:18:11 | #18459 (8)

On nepotřeboval mluvit více jazyky, protože kázal prakticky výhradně Židům, k těm byl poslán.
Ano, aramejština byla v Palestině Ježíšových dob velmi rozšířená i mezi Židy.


 #18454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:25:03 | #18461 (9)

No jo ale jak s rodiči utíkali - cestovali, byli v emigraci, před Herodesem tak mohli pochytit víc řečí, celá jeho rodina.


 #18459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:33:59 | #18465 (10)

V Egyptě byl jako dítě, ve dvanácti letech byl už dávno zpátky.
Kromě toho byla v Alexandrii početná židovská komunita, takže nejspíš žili v ní.
A i kdyby uměl deset jazyků, vyučoval hebrejsky/ara­mejsky.
(Matouš 15:24)
Odpověděl a řekl: „Nebyl jsem vyslán k nikomu jinému než ke ztraceným ovcím izraelského domu.“

Mimochodem, jaký má smysl to řešit?


 #18461 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 17:49:26 | #18363 (11)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:57:21 | #18470 (11)

Tak že omezený v tomto být nemusel.


 #18465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 09:48:18 | #18584 (12)

Já si myslím, že jakožto Boží Syn zvládl všechny jazyky světa. Aůe jaký by mělo smysl mluvit s Židy jazykem, kterému nerozuměli, netuším. *3409*


 #18470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:02:22 | #18586 (13)

To máš tedy nápady proč by to jako měl dělat?


 #18584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:18:03 | #18587 (14)

No, viď? Tak tedy je asi jasné, jakým jazykem mluvil na území Izraele s Židy, že? *10235*


 #18586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:55:34 | #18597 (15)

No a tak jakým?
Tenkrát se tam mluvilo jak ?


 #18587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:00:12 | #18472 (10)

migrantů děti mnohem rychleji se učí řeči v dětských kolektivech než li dospělí, ale nevíme jak to probíhalo to jejich putování


 #18461 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:08:38 | #18474 (11)

Znova se ptám:
Jaký to má vztah k tématu?


 #18472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:16:52 | #18476 (12)

No jo no nechce se mi přemýšlet o Kristu tak že tyto schopnosti dorozumívat se neměl:-)


 #18474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:53:29 | #18483 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:29:09 | #18463 (9)

Ja ale netvrdim, ze to Jezis potreboval - ja pouze poukazuji neto, ze prekladem se straci dost casto presny vyznam a jeste k tomu kdyz je to napsano tak je to je ve versich


 #18459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:39:25 | #18467 (10)

Jediný veršovaný text v Bibli jsou Žalmy.


 #18463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 09:50:44 | #18585 (11)

No ale v překladu to převeršované není - tedy nenutí se to do rýmů. Tím pádem to může být přeloženo přesně.


 #18467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:20:04 | #18479 (9)

Chodil mezi celníky a prostitutky, a to židé asi že nebyli.


 #18459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 10:41:58 | #18481 (10)

Asi ze byli. 1 celnik se stal Jezisovym apostolem. (Matouš 9:9)


 #18479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
14.01.21 09:30:38 | #18464 (8)

dohady --


 #18454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 09:55:51 | #18469 (9)

Mohl mít takový dar od Boha rozumět mnoha řečem i jimi mluvit, někteří lidi to tak mají, je to i od hudebního sluchu a paměti odvozeno.


 #18464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:15:18 | #18457 (6)

Ježíš mluvil hebrejsky a asi i částečně aramejsky.
Matoušovo evangelium bylo původně napsáno hebrejsky a pak bylo (možná samotným Matoušem) přeloženo do řečtiny.
O významu použitého slova nejsou žádné pochyby.
Když už jsme u toho významu slov: "Dvojsmyslný" neznamená mající více významů, ale obsahující skrytou, většinou vulgární nebo oplzlou narážku.

Ježíš někdy zcela záměrně používal obrazy a podobenství, a svými učedníkům vysvětlil proč:
Oddělil tím přemýšlivé posluchače od těch povrchních. Funguje to i dnes.


 #18451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:26:08 | #18462 (7)

Ja verim, ze Jezis byl takovy jak pises ale prave prekladem se straci v mnoha poripadech presny vyznam. Nevim jaky byl duvod to prekladat do rectiny? V te dobe bylo asi 90% lidi negramotu - vedsinou se to sirilo vykladem a tim se straci presny presny vyznam -- bylo to dopisovano protoze se vse nezachovalo napsane -- Tak kdyz napises, ze to jsou slova Jezisova tak je to na povazenou ikdyz ja verim, ze jsou. Proto jsme verici a ne vedomi si a znali pravdy.


 #18457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
14.01.21 09:37:40 | #18466 (8)

I kdybys měl s tou gramotností pravdu, evangelia a dopisy kolovaly v mnoha opisech a četlo se z nich. Řečtina koiné byla v Palestině univerzálním jazykem, ke kterému inklinovali dokonce i Židé.


 #18462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
14.01.21 10:46:21 | #18482 (8)

O potřebné písemnosti se postaral Buh a hifi byli vesměs gramotni. Co tyden, se chodil číst zákon do synagog!


 #18462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
15.01.21 10:25:11 | #18588 (8)

No jo, Kiwi, pokud tedy víra znamená nevědomost, pak asi záleží na každém, čemu chce věřit, a to potom nechápu, proč se Ježíš namáhal kázat. Tedy jestli Ježíš vůbec existoval a jestli vůbec jexistuje Bůh... Podle tebe si asi každý může vymyslet, čemu bude chtít věřit, hlavně to nesmí být pravda, nic prokazatelného, protože pak už by nešlo o víru... *24590* *24590* *24590*


 #18462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:31:38 | #18592 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18588 

| Předmět: RE: Matouš 6:22
13.01.21 11:41:24 | #18297 (1)

naopak, je to od Mt jasný vynikajúci text, v súlade s iným textom: nepoohršuje to, čo vchádza zvonka do tela (skrze oko) ale to, čo vychádza zo srdca človeka...


 #18283 

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 12:19:33 | #18302 (2)

Právě naopak, visitore.
Ježíš varuje, že pokud naše vnímání světa nebude prosté (jiné významy "nezkalené, zaměřené jedním směrem, zaostřené, velkomyslné), je tady riziko, že své tělo (neboli myšlení a jednání) "zatemníme" věcmi, které nás mohou odvést od víry.
Koresponduje to s jinými Ježíšovými slovy (Matouš 6:33):
Neustále tedy hledejte nejprve království a [Otcovu] spravedlnost, a to všechno [ostatní] vám bude přidáno.


 #18297 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 20:48:07 | #18400 (3)

iste, dá sa to chápať aj takto, ale i mnou uvedenom zmysle, lebo oba sú v súlade...


 #18302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 20:59:42 | #18401 (4)

Kdyby nezáleželo na tom, co do nás vstupuje zrakem, nepovzbuzoval by nás Pavel, albychom si udrželi oko prosté.


 #18400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 12:01:20 | #18490 (5)

naopak, práve to prosté (a čisté oko) neprenesie do srdca to zlo a pohoršenie/hri­ech...stačí, aby nebolo prosté/čisté, a hneď to zlo vznikne aj v srdci...


 #18401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 17:35:51 | #18518 (6)

Jo, s tím by se dalo souhlasit. A kdy je oko "prosté"? Když je zaostřené na Boží království.


 #18490 

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:22
13.01.21 16:22:29 | #18333 (2)

Možná by bylo dobré, Visitore, kdyby sis ten text vždycky našel ve slovenské Bibli, abys líp rozuměl jemným nuancím řeči.


 #18297 

| Předmět: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:44:20 | #18468 (1)

Kdyz ctes kontext z toho i primo vyplyva, co je tim mysleno.

24... Nemůžete sloužit Bohu i bohatství....27 Kdo z vás může svůj život prodloužit o jedinou chvíli tím, že si dělá starosti? ...33 Dávejte tedy na první místo Království a to, co Bůh považuje za správné, a on vám dá to všechno ostatní....

I pozdeji dal v teto souvislosti Jezis podobenstvi o rozsevacovi a tam taky zminil i tuto vec
"...Pokud jde o to zaseté mezi trní, to je ten, kdo slyší slovo o Království, ale starosti spojené s tímto systémem a podvodná moc bohatství slovo dusí a ono nepřináší žádnou úrodu..." (Mat 13:22)


 #18283 

| Předmět: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 09:59:18 | #18471 (2)

Ano, Ježíš měl na mysli především vztah k majetku, ať už jeho hromadění, nebo naopak starosti o zajištění těch nejzákladnějších potřeb.


 #18468 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 10:03:02 | #18473 (3)

Jo On se nestaral ale jiní a nebo jiné jo:
1Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků
2a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů,
3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně ze svých prostředků staraly.


 #18471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 10:09:57 | #18475 (4)

A bránilo jim to nějak v zaměření se na duchovní věci?
To je totiž podstata věci.


 #18473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 10:17:26 | #18477 (5)

Komu, těm ženám ?


 #18475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 10:18:25 | #18478 (6)

Ano.


 #18477 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 6:22
14.01.21 10:21:25 | #18480 (7)

To nevim ale líbilo by se mi kdyby se o mně po hmotné stránce někdo staral že by jsem to mohla hodit za hlavu :-) ale na druhou stránku, ráda hospodařím :-)


 #18478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
14.01.21 11:13:19 | #18484 (8)

Jestli on si Ježíš nemyslel že je v království když se o něj starají ženy:-).


 #18480 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:26:21 | #18485 (9)

hospodinko v duchovnim svete se pohlavi nijak neresi *35245* *33012*


 #18484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:36:49 | #18486 (10)

Hehe :-)
A Otec a Syn to nic?
A Ruach je ženského rodu a to se proč vytratilo?


 #18485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:48:06 | #18487 (11)

Stale se tu bavime o duchovnich bytostech a ne o lidech.

Jn 4:24
BKR Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.

2Kor 3:17
BKR Nebo Pán (JHVH) jest Duch ten, a kdež jest ten Duch Páně, tu i svoboda.


 #18486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:52:41 | #18489 (12)

A pak ti napíše, ze na biblenet slovo bytost neni a proto kecas.....
To už tady bylo 1000x.
Slovo bytost nechápe, ani to, ze duchovní svět nemá pohlaví.
Život v parech a plození, je vynález Boha až pro materialni svět!


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:15:52 | #18510 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:05:55 | #18492 (13)

Bytost ani osoba v Bibli v souvislosti s Bohem není.
Bůh je Duch a vyznávat jej máme v Duchu a v pravdě.


 #18489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:01:32 | #18501 (14)

Ano opravdu je mocnou duchovnou bytosti, ale ma i svoji osobnost a charakteristiku, ktera se i projevuje jistym chovanim a vlastnostmi, kde nektere z nich muzeme mit stejne tak i my nebo sme byli stvoreni jako osoby na Bozi obraz.

"Vždyť Kristus nevstoupil do svatého místa udělaného rukama, které je napodobením skutečnosti, ale do samotného nebe, aby se nyní za nás objevil před osobou Boha." (Hebrejcum 9 kap 24 vers.)

Slovo prelozene jako osoba ma i tyto dalsi vyznamy.

Strong: G4383
πρόσωπον, ου, τό [prosópon]

1. tvář, obličej 2. vnějšek, vzhled; povrch (τῆς γῆς země) 3. přítomnost 4. osoba 5. (význ. podle hebr.) κατὰ πρόσωπον do tváře; osobně; v přítomnosti ¦ ἐν προσώπῳ navenek, v přítomnosti ¦ ἀπὸ προσώπου (+ gen.) od ¦ πρὸ προσώπου (+ gen.) před ¦ εἰς πρόσωπον do tváře, před (očima) ¦ πρ. εἰς πρόσωπον tváří v tvář


 #18492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:06:13 | #18502 (15)

Židům 9
24Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří.


 #18501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:11:32 | #18504 (16)

No a rekni, jak muze mit nejakou treba i duchovni tvar nekdo kdo neni osobou ? Jinak jak uz sem ti to uvedl vyse tak to slovo pouzite v danem textu se pouziva i ve smyslu, ze se mluvi primo o osobe.


 #18502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:14:23 | #18506 (17)

To jak ve kterém překladu.


 #18504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:23:33 | #18511 (17)

Copak ty neznáš tu teorii o Boží činné síle?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 17:43:45 | #18521 (17)

To nemá cenu, Loraku... *3761*


 #18504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:11:12 | #18503 (15)

To jako jo, Moc má, ale nikoho jsem neviděla, nijakou osobu ni bytost, tak že to neřeším:

Deut. 5/12I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.


 #18501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:13:36 | #18505 (16)

12 A Jehova k vám začal mluvit zprostřed ohně.+ Slyšeli jste zvuk slov, ale neviděli jste žádnou podobu+ — nic než hlas.+

A říkat Kristu a nebo Bohu bytost a nebo osoba mi přijde být i nedůstojné :-)


 #18503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:16:54 | #18508 (17)

Bytosti i osoby v Bibli jsou aha :
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=bytost&search=Hledat
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=osoba&search=Hledat
Ale Bůh a nebo Kristus takto označeni, pojmenováni nejsou.


 #18505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:24:16 | #18512 (18)

Jojo, říkat a nebo psát o Bohu že je bytost a nebo osoba může být zavádějící, to si člověk hned přestavuje jak taková bytost a nebo osoba vypadá a to už je špatně a nebo má vztah k bytosti a nebo k sobě a to už je asi že taky špatně, nebod: Efezským 4/6


 #18508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:29:13 | #18513 (19)

A navíc :
Jan 17
23já v nich a ty ve mně;


 #18512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:38:47 | #18514 (20)

A nebo :
Jan 17
26Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.


 #18513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:42:31 | #18515 (19)

A navíc sousloví "vztah k Bohu" se v Bibli taky nenachází, tak že taky proto to zpochybnuji, když je v nás..
Vztahy máme s bližními a Bůh přeci není jeden z našich bližních :-).


 #18512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:48:47 | #18516 (20)

Milovati máme Hospodina "Boha svého" celým svým...a bližní své tak jako sebe.


 #18515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 14:50:00 | #18517 (21)

Což ženy jsou ale hospodinky.


 #18516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 17:47:09 | #18522 (20)
*33072*

 #18515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:18:08 | #18509 (17)

Ty ho jako clovek videt nemuzes. Na to uz sem ti odpovedel uz i nize. I Mojzis o kterem je zprava, ze s nim mluvil tvari v tvar ve skutecnosti nevidel jeho oblicej a to co videl byla pouze cast jeho slavy, kde mohl vnimat intenzivneji jeho pritomnost. Ten od koho je VSE ale ve skutecnosti neni daleko od nikoho z nas a diky jeho moci existujeme i my sami.


 #18505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 13:15:02 | #18507 (16)

Jako clovek ani Boha od ktereho je VSE ani videt nemuzes nebo je pro nas lidi neviditelnou bytosti. Muzeme ho videt pouze v nejakem videni, ale fyzicky to proste neni mozne se k nemu priblizit nebo je zdrojem veskere energie co muzeme videt i ve vesmiru a bylo by to dost podobne snazit se fyzicky priblizit k nejake hvezde, ktera je diky jeho obrovske energii pouze jeho nepatrnym vytvorem.


 #18503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:03:57 | #18491 (12)

z výsledků vyhledávání fráze "duchovní bytost " (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=duchovn%C3%AD+bytost+&search=Hledat

Kristus přišel v těle(1.Jan 4/ 1-4) a Jeho tělo jsme mi (1,Korinstkým 12/27), chrámem jeho těla jsme mi.(1.Korinstkým 6/19-20)


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:08:01 | #18494 (12)

ja to chápu tak že to mi máme být v Duchu a v pravdě,


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:08:45 | #18495 (12)

No právě kde je Duch Páně tam je svoboda :-)


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:30:12 | #18500 (12)

Vidíš, co si způsobil?


 #18487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:30:22 | #18590 (13)

Veverka uz jede evergreeny, rady se zatim psat neda....


 #18500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 11:49:45 | #18488 (10)

U ní je to nemoc. Vubec to neres, nebo se rozjede, ze Buh musi mit manzelku! *23266*


 #18485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 12:06:41 | #18493 (11)

A tak koho Bůh oslovuje k učinění člověka v Genezis 1/26?


 #18488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 17:39:12 | #18519 (12)

Přinejmenším svého Syna.


 #18493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 17:51:50 | #18523 (13)

Člověk ale vypadá jako muž a žena a ne jako muž a muž.


 #18519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:00:51 | #18525 (14)

Není to o podobě, Kroky. Kdyby bylo, byli bychom všichni duchové.


 #18523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:03:25 | #18526 (15)

Tam se u duchu ani o duchové nic nepíše.


 #18525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:04:13 | #18527 (16)

26 A Bůh* přikročil k tomu, aby řekl: „Udělejme*+ člověka* k našemu obrazu,*+ podle naší podoby,+


 #18526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:04:36 | #18528 (17)

27 A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu;+ stvořil je [jako] muže a ženu.+


 #18527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:07:06 | #18530 (18)

No a co jako?


 #18528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:08:10 | #18531 (16)

Bůh je Duch. Kdyby nás stvořil ke své skutečné podobě, byli bychom snad taky duchové, ne?


 #18526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:10:48 | #18534 (17)

Řekla by jsem že obraz Boha a podobenství Boha je člověk muž a žena, to se tam v tom Genezis 1/26,27 píše.


 #18531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:17:00 | #18536 (18)

To b tedy Bůh měl vypadat jako muž a žena? *24590*


 #18534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:17:56 | #18538 (19)

Ano tak vypadá to z toho textu vyplývá :-)


 #18536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:31:22 | #18591 (20)

Aha. Tak tedy dva lidi, muž a žena, stvořili celý vesmír, na zemi založili život a jako třešničku na dortu potom svoje dvojníky Afama a Evu. . Jo, dobré, Kroky, jen tak dál... *24590*


 #18538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:58:04 | #18599 (21)

To v Bibli to takto napsáno není ale Bůh oslovuje k učinění člověka koho, když jejich obraz a podobenství je člověk, muž a žena?


 #18591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 11:15:10 | #18601 (22)

No ale zase za boží rodinu, potomstvo alias děti v Bibli vyhlášeni jsme a nebo ne?


 #18599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:56:13 | #18598 (22)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 11:13:57 | #18600 (21)

Obsah příspěvku byl smazán


 #18599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 18:43:14 | #18540 (17)

Přsně tak... jsme duchové s hmotnými těly. Tedy ta podoba je duchovní nikoliv tělesná. Tělesně jsme savci


 #18531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:05:52 | #18543 (18)

To Bůh je kojná :-)i kvočna :-)


 #18540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:14:22 | #18546 (19)

Pro tebe je také psychiatr ten co trhá zuby?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:17:11 | #18548 (20)

Izaíáš 66
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.


 #18546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:18:11 | #18549 (21)

Lukáš 13
34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!


 #18548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:19:39 | #18550 (20)

Když jsi ńouma co nezná Bibli tak ti nebývá nic jiného než takovéto.


 #18546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:27:05 | #18552 (21)

Ty radeji nepis o znalostech Bible - ty ani nevis co to je modla -- drz se sveho kopyta


 #18550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:30:22 | #18554 (22)

Ale jo to právě že vím :-)
A to tě štve :-)


 #18552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:35:54 | #18559 (23)

tak pouc neznaleho - co to je modla? At se po ranu trochu zabavim *27179* *27179*


 #18554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:36:51 | #18561 (24)

Ježíškové na křížku atd.


 #18559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:46:30 | #18564 (25)

*27179* *27179* *27179* ale to neni modla nikdo se nemodli ke krizi ale prednim a zkrze nej se modli k Bohu - Jezisi -- Modla je to co uznavas za sveho Boha a modlis se k tomu - nikdo s RKC nepovazuje kriz nebo obraz za sveho Boha -- zkus si to nahore srovnat


 #18561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:48:53 | #18565 (26)

Jo jistě nikdo se k tomu nemodli :-).


 #18564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:59:47 | #18569 (27)

snad si devce nemyslis takovou hloupost, ze nekdo zada kriz o odpusteni hrichu a nebo obrazu a rekne klecici prednim dekuji ti obraze 2x1m olejem namalovany za pomoc pri uzdraveni meho ditete?


 #18565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:02:27 | #18571 (28)

Uplně normálně někteří věřící klekaj pod kříž a modlej se před ním a nebo pod ním, a nebo jej tisknou v ruce, nemůžeš za všechny mluvit že ne, že to nedělají.


 #18569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:09:55 | #18573 (29)

to jo ale porad se nemodli k tomu krizi chapes? Modlit se k necemu je zavrhnuti Boha stvoritele a dat prednost pren nim necemu - nekomu jinemu a modlit se k te veci a ne k Bohu. Porad nechapes co je modla?


 #18571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:15:39 | #18575 (30)

To máš fuk jak si pod poklekneš tak je hotovo.


 #18573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:29:08 | #18576 (31)

mas naprosto nesmyslnou predstavu co to je modla -- proste nevis a nechces vedet -- Modla je to k cemu se modlis a prestanes uznavat Boha a zacnes uznavat pouze modlu a nic jineho a modlit se k tomu -- ale kdyz pred krizem poklakrnes a modlis se k Bohu tak ten kriz neni modla ale kriz


 #18575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 20:47:30 | #18578 (32)

Zrovna vy katolíci máte Krista za Boha a jak to že je spodobněný?


 #18576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:40:02 | #18594 (32)

Můžeš se kroutit jak chceš, Kiwi, v tomhle má Krokina pravdu. Vaše náboženství je samá modla. A zdaleka nejde jen o kříže.


 #18576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:32:03 | #18556 (21)

Že bys mohla z fleku přednášet teologii toho jsem si všiml už dříve. Ale úplně mi uniklo, že jsi nějaká ptakopysk. Tedy, jestli tě tvůj bůh stvořil podle obrazu svého.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:13:56 | #18545 (18)

nie sme duchové - sme ľudskí jedinci s telom, dušou a duchom...- všetky tri sú biologickej jednote a tvoria rozumovú mysliacu a uvažujúcu osobu so svedomím a mravnou zodpovednosťou pred Bohom a človekom (ľudským právom ako súčasťou Božieho práva) v slobode rozume a vôle...


 #18540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:15:17 | #18547 (19)

jasně, jen jsem navázala na Margo :-) normálně bych něco takového netvrdila... náš duchovní svět by bz našeho těla a duše neexistoval.


 #18545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.21 10:33:06 | #18593 (18)

A zvířata? Taky duchové s hmotnými těly? *5620*


 #18540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.01.21 19:03:29 | #18541 (17)

Boh je Duch, ale nie duch...


 #18531