Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 367799x
Příspěvků:
24731

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Skutky 3:13-15
23.01.21 08:53:24 | #19265

(Skutky 3:13-15)
BŮH Abrahamův, Izákův a Jákobův, BŮH našich praotců oslavil svého Sluhu, Ježíše, kterého jste právě vy vydali a zapřeli před Pilátovým obličejem, když se rozhodl ho propustit. Ano, zapřeli jste toho svatého a spravedlivého a prosili jste, aby vám byl velkoryse darován muž, vrah, zatímco jste zabili Hlavního zprostředkovatele života. Ale Bůh ho vzbudil z mrtvých a my jsme svědky této skutečnosti.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 09:56:04 | #19426 (1)

neni to pochopitelne - podle mne teda nepochopitelne -- porusil tim co napsal pravidla Chatujme.cz ??
To je to co chci vedet -- jestli podle vas -- je sparvedlive, ze spravce - vy - Ja nebo nekdo jiny ma pravo mazat nebo davat nekoho na BL ikdyz neporusil pravidla Chatujme.cz -- je to spravedlive nebo neni?


 #19425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 15:03:52 | #19503 (2)

1J 3,24 Nebo kdož ostříhá přikázání jeho, v němť zůstává, a on také v něm. A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal nám.


 #19501 

| Předmět: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 13:00:00 | #19266 (1)

s dovolením dám ještě jeden překlad, protože ten váš hrozně tahá uši:

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit.
14Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha.
15Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.


 #19265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 11:52:22 | #19430 (2)

Tady je odkaz na prvidla Chatujme.cz:
https://napoveda.chatujme.cz/pravidla-diskuzi

Je na posouzení správce, jak daný příspěvek vyhodnotí.
Není o čem dál mluvit, žejména když to není tvoje věc.


 #19426 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 17:19:55 | #19507 (3)

To je obráceně, Kroky. Když my se držíme přikázání, tak je v nás Bůh svým duchem a my jsme v duchu. Tedy tak tomu rozumím.


 #19503 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 13:31:43 | #19267 (2)

Dík. Nejlepší je ten "zprostředkovatel života..."!


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:06:53 | #19269 (3)

Ježíš nám zprostředkoval věčný život tím, že za nás zemřel.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:48:22 | #19273 (4)

existuje i vedlejší zprostředkovatel a pokud ano, kdo to je?


 #19269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:24:18 | #19276 (5)

Na to jsem opravdu neznala odpověď, tak jsem něco našla v naší literatuře:

Ježíš se tak stal celému lidstvu ‚Hlavním zprostředkovatelem [‚vůdcem‘, Ži; „Knížetem“, KJ; JB] života‘. (Sk 3:15) Základní význam řeckého výrazu, který je zde použit, je „hlavní vůdce“; příbuzné slovo bylo použito v souvislosti s Mojžíšem (Sk 7:27, 35), „panovníkem“ v Izraeli.
Ježíš jakožto „hlavní vůdce“ či „průkopník života“ (Mo) tedy zavedl něco nového a nezbytně nutného pro získání věčného života — je nejen jeho zprostředkovatelem, ale má také výkonnou moc. Je Boží Velekněz, který může lidi úplně očistit od hříchu a osvobodit je od smrtelných účinků hříchu (Heb 3:1, 2; 4:14; 7:23–25; 8:1–3); je ustanovený Soudce, do jehož rukou je svěřen veškerý soud, takže možnost mít užitek z výkupného uvážlivě dává těm lidem, kteří jsou hodni žít pod jeho Královstvím (Jan 5:22–27; Sk 10:42, 43); skrze něho je také možné vzkříšení z mrtvých. (Jan 5:28, 29; 6:39, 40) Jehova Bůh předem stanovil, že svého Syna použije tímto způsobem, a proto „v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni“. (Sk 4:12; srovnej 1Ja 5:11–13.)


 #19273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:28:47 | #19278 (6)

takže vedlejší zprostředkovatel není.


 #19276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 18:58:17 | #19280 (7)

Ne. Znamená to toho, který stojí v čele, nebio tak něco.


 #19278 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:10:36 | #19271 (3)

CSP Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.

ZP vůdce k životu jste dali zabíti, ale Bůh jej vzkřísil z mrtvých, čehož my jsme svědky.

BKR1 Ale dárce života zamordovali jste, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých; čehož my svědkové jsme.

B21 Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.

JB zatímco knížete života jste vydali na smrt. Bůh jej vzkřísil z mrtvých: my jsme toho svědky.

NK Ale vládnoucího vůdce života jste zabili, kterého božský probudil z mrtvých, čehož jsme my svědkové

Jak vidíš, překlady jsou rozmanité.


 #19267 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:06:12 | #19268 (2)

A copak tě tam tolik tahá za uši, Ratko?


 #19266 

| Předmět: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:09:29 | #19270 (2)

V pohodě, ratko. My předsudky tolerujeme, pokud nejsou zavádějící, což v tomto případě není. *33084*
Pokud jde o ten rozpor zprostředkovatel x původce, tak význam řeckého slova archégos je sice "původce, zakladatel", což koresponduje s postavením Ježíše jako dárce věčného života, ale nikoli života jakom takového. A Ježíš věčný život svou obětí zprostředkoval.
Význam řeckého slova je ale především "vůdce, vládce", jak to z českých Biblí překládá Jeruzalémská Bible. Protože je Ježíš pánem nad životy, dává i tento překlad smysl.
Pokud si uvědomujeme, že Ježíš svou výkupní smrtí život nestvořil, ale dal mu jinou kvalitu, je celkem jedno, k jakému přřekladu se přikloníme.


 #19266 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:43:36 | #19272 (3)

Hlavně, za žádnou cenu nesmí být ....původce života......., to by mohlo znamenat, že Kristus je Bohem.

Tady to není vztaženo na výkupné Krista, původce života není o tom, že sejmul hříchy a tím se stal ....původcem....!

On je skutečný původce života.....!

Bible se dá ohnout podle potřeby výkladu.......

Ve skutcích se ještě neoperuje takto s výkupným a darováním života Kristem !


 #19270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 14:56:35 | #19274 (4)

Ještě je i v přímém kontextu s tématem proč byl Ježíš zabit.

Že Kristus byl zabit, protože neustále prohlašoval, že je Božím Synem !

Margo tvrdila, že ne.

A taky je psáno, že Pilát, když to slyšel, tak se polekal a nechtěl Ježíše soudit. I on věděl dobře co to znamená.

Jan 19.kap.:

6Když ho velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám.“
7Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za syna Božího.“
8Když to Pilát uslyšel, ještě více se ulekl.


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:27:53 | #19277 (5)

Ne, já jsem naopak tvrdila, že Ježíš o sobě tvrdil, že je Božím Synem (tedy spíš že Bůh je jeho Otcem), ale nikoli že je Bohem. *17622* *17622* *17622* Pokud chceš trvat na téhle své verzi, musel by takový výrok najít v mých příspěvcích. Ale dopředu ti říkám, že zbytečně ztratíš čas.


 #19274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:30:39 | #19279 (6)

takže je Božím Synem, stejné podstaty jako Otec.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 19:00:59 | #19281 (7)

Ano, Bůh ho nazval svým Synem, jsou stejné, duchovní podstaty. Ale na té podstatě to asi tak úplně nestojí, protože i Adam je nazván Božím synem, a to byl hmotný člověk.


 #19279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
23.01.21 19:13:56 | #19282 (8)

Ano, ale u Adama víme že byl člověkem. Tedy měl tělo z prachu (hmotné), pokud byl Božím Synem tak byl zrozen z Ducha svatého.


 #19281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 19:41:44 | #19283 (9)

Řeč je o podstatě. Co vlastně pokládáš za podstatu?


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:11:55 | #19288 (10)

Božství


 #19283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:50:38 | #19293 (11)

Božství je podstata? Co to vlastně znamená, takové Božství? Co to je?


 #19288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 07:17:04 | #19298 (12)

Jeden Bohu, vnitřní jednota v jediném Bohu. Lze to jen opsat (básnicky či metaforicky) jako láska, věčná láska.


 #19293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 09:05:06 | #19300 (12)

Metaforicky? A biblicky?


 #19293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 11:55:58 | #19311 (13)

pokud to biblicky není láska tak nevím co víc odpovědět.


 #19300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 11:59:08 | #19312 (14)

Takže si to mám jako dosadit tak, že Láska zplodila Lásku Láskou, a tak jsou tři Lásky v jedné Lásce? *3409*


 #19311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:03:17 | #19313 (15)

láska je něco co sjednocuje... v případě hmotných věcí je to gravitace co přitahuje, v případě ducha je to láska. Sjednocuje v Duchu svatém. Díky Duch svatému jsou Otec i Syn jedno.


 #19312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:06:33 | #19316 (16)

Ratko, uvědomuješ si, že už se pohubyješ na poli fantazie, a nikoli Bible?


 #19313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:08:48 | #19319 (17)

jak myslíš, snažila jsem se to vysvětlit. Nemusím.


 #19316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:14:11 | #19324 (18)

Jo, v pořádku, Ratko. Ale ohledně Boha a jeho slova nemůžeme postupovat tak, že se chytíme nějaké fahtazie o něm, a pak se ji snažíme pomocí nějakých dalších fantazií vysvětlit.


 #19319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:18:09 | #19327 (19)

vy jste jiný extrém, pomoci doslovného popisku se snažíte dát Bohu logickou (lidskou) strukturu. Chybí vám přesah lidské přízemnosti. Vše filtrujete jen přes doslovnou rétoriku. Amerikanismus. Vše je třeba vysvětlit, ukázat, a dotáhnout do úplného konce aby nezůstal ani kousínek osobního prostoru.


 #19324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:22:27 | #19330 (20)

Ratko, tady přece jde o vážnou věc. O Boha.. O to, jak se nám Bůh sám představuje, co nám o sobě dává vědět. Tady fakt není prostor pro nějaké spekulace či mámivé představy. A to si uvědom, že na základě představy, že Bůh je trojjediný a že že jde o křesťanskou nauku, nás někteří z křesťanství vylučují. Jehova je ale Bohem pravdy, a tak docela dost záleží na tom, jestli ho přijmeme oravdivého, jakoý skutečně je.


 #19327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:36:48 | #19338 (21)

Naopak, vy vylučujete zato že někdo věří že Otec, Syn a Duch svatý je jeden Bůh. Protože ho přijímá takového jaký je.


 #19330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:05:24 | #19314 (15)

ale ano, tři lásky v jedné lásce, pořád jedna láska... ať miluje kdo chce koho chce pokud se jedná o pravou lásku tak nese atribuy které popsal sv. Pavel a vede k jednotě a pokoji


 #19312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:24:54 | #19289 (9)

teologicky/biblicky je správne: Boží Syn bol splozen/zrozen Otcem skrze Ducha Svätého, - je teda Boh z Boha, pravý Boh z Boha ppravého....


 #19282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 00:13:47 | #19294 (10)

Jak můžou být dva praví Bohové? Nevíš, že sám Ježíš řekl, že jediným pravým Bohem je jeho Otec?


 #19289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:17:23 | #19284 (6)

Margo, ty jsi jen říkala, že to byla záminka pro židy.
Já vím, že vy nechápete, že něco takového říkat znamená že Kristus je Bohem.

Protože Bůh může zplodit jen také Boha. Druhově.

Ale židé tomu rozuměli velmi dobře a oni nemohli mít dva Boha, pro ně to bylo rouhání !

A toto byl důvod, proč musel Kristus zemřít.

A toto je dost podobné vám a vašemu odmítání Krista jako Boha ! Ty mi tady taky neustále říkáš, že mám dva Bohy !
Ale ono je to jinak Margo.


 #19277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
23.01.21 20:46:22 | #19286 (7)

Ne, |Kjaro, říkala jsem, že židé Ježíšova slova záměrně převrátili, jako že říkal, že je Bůh, aby ho mohli obžalovat a popravit. Ježíš nikdy neřekl, že je Bůh, ale že je Synem Boha. A být Synem Boha opravdu neznamená být tím Bohem. To je přece úplně jasné.

Bůh není druh. Bohem může být nazváno prakticky cokoli nebo kdokoli. A když je psáno, že Bůh zrodil zemi v porodních bolestech, znamená to snad, že i země je Bůh? "Druhově"?

„Než se zrodily hory nebo než jsi přistoupil k tomu, abys jako v porodních bolestech zrodil zemi a úrodnou půdu, ano od neurčitého času na neurčitý čas jsi Bůh.“ (Žalm 90:2)

Nikde není ani zmínka o tom, co si židé mysleli o "dvou Bozích", ale zato je tam zmínka o tom, že chtěli Ježíše na něčem chytit, za co by ho mohli obžalovat, a že se neštítili ani lhát a shánět falešná svědectví.

O dvou Bozích mluvíš ty. Když Bůh zplodí dalšího Boha, tak kolik ti vyjde Bohů? To jsou tvoje počty, ne moje. Já mám Boha jednoho, Jehovu. Stejného, jako má i Ježíš. A neintrikuj. *17622*


 #19284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
23.01.21 21:28:01 | #19290 (8)

Ježiš bol zplozený Bohom-Otcom skrze Ducha Svätého, - Boh môže zplodit len Boha...kto tvrdí iné, je lhář...


 #19286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.01.21 21:38:51 | #19292 (9)

Takze hovoris o dalsom bohu. Pre Krista aj jeho vernych ucenikov vzdy bol a bude len JEDINY BOH od ktoreho je VSETKO a tim je jednoznacne len OTEC. Jezis Kristus je tim prvorodenym splodenym bohem - BOZIM SYNOM, SKRZE ktoreho tento JEDINY BOH OTEC od ktoreho je VSETKO vytvoril VSETKO.

Pochod jasne zapisanu pravdu, ze OTEC je tym JEDINYM BOHOM, ktoremu sluzi uctieva ho a plni jeho volu aj pre Bozieho Syna Jezisa Krista, ktory ma jasne v pisme definovane postavenie PROSTREDNIKA medzi tymto jedinym BOHOM OTCOM a nami ludmi. Ma docasne aj autoritu a moc vyplyvajucu z jeho postavenia MESIASA KRISTA, ktore rovnako DOSTAL od OTCA, ktory nadalej pre KRISTA aj v tomto jeho mocnom postavani zostava jedinou a najvyssou autoritou.

Naviac Jezis Kristus ma i postavenie sluziaceho velknaza v symbolickom duchovnom chrame. Ty ked teda ides uctievat Boha predpokladam, ze vedla neho neuctievas i sluziaceho velknaza co mu za teba prinasa obet aj ked voci nemu mas velku uctu a uznavas jeho vysoke postavenie a autoritu.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:06:16 | #19364 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:08:04 | #19365 (10)

Jezis Kristus je tim prvorodenym splodenym bohem - BOZIM SYNOM, SKRZE ktoreho tento JEDINY BOH OTEC od ktoreho je VSETKO vytvoril VSETKO.

To znamená, že při tom tvoření všeho byli dva - Bůh a stvořená bytost Ježíš? Účastni tvoření byli oni dva?


 #19292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:56:14 | #19380 (11)

Vypadá to tak.


 #19365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 00:15:39 | #19295 (9)

PAK MÁŠ DVA BOHY, VISITORE. KDYŽ JEDEN BŮH ZPLODÍ DRUHÉHO BOHA, JSOU DVA. JEDEN PLODITEL A DRUHÝ ZPLOZENÝ.


 #19290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 07:19:01 | #19299 (10)

Ploditel - zplozený - plození samotné propojené v jednotu - jeden Bůh. (opět básnicky vyjádřeno)


 #19295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 09:07:00 | #19301 (11)

Jednota neznamená jednu bytost. Jednota je vztah mezi bytostmi.


 #19299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 09:37:02 | #19302 (12)

Dokázal by tvůj Jehova být zároveň na dvou místech?


 #19301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 11:37:41 | #19305 (13)

Zároveň všude, Volmane.


 #19302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:51:04 | #19340 (14)

Tak pak nechápu logiku vašich argumentů, že se Ježíš (Bůh) přece nemohl modlit k Otci (Bohu). To je přece vaše oblíbená mantra, že se Ježíš nemohl modlit sám k sobě! Mohl. Není nic, co by Bůh nesvedl. (I když to svědci nechápou, když jim to nenechal zapsat do Bible).


 #19305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:58:44 | #19341 (15)

Ano, mohl se Ježíš modlit sám k sobě, určitě by to svedl. I ty se můžeš modlit sám k sobě, když na to přijde. Spíš je třeba pochopit, jaký smysl by taková modlitba měla a hlavně jestli je to skutečnost, nebo jakási násilná snaha o obhajobu představy trojjediného Boha.


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:58:53 | #19342 (15)

Ano, není nic, co by Bůh nesvedl, ale to neznamená, že bude dělat absurdní věci.
Tvoje námitka je podobná nelogické otázce, zda Bůh dokáže udělat kámen, kterým by nedokázal pohnout.


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:00:06 | #19343 (16)

Asi tak. *15238*


 #19342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:02:01 | #19344 (16)

Ne, není podobná, stojí naprosto jinak. A že Bůh nedělá absurdní věci? A člověk je jako co?


 #19342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:15:31 | #19345 (17)

Bůh nedělá absurdní věci, vše, co dělá, je dokonalé. (5. Mo 32:4).
To jen nám lidem to někdy absurdní může připadat. Pak si to vysvětlujeme všelijak, i absurdně. *32742*


 #19344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:32:14 | #19346 (18)

Nesouhlasím s tvrzením, že Bůh všecko co dělá je dokonalé. Prostě nejsem domýšlivý, nenosím nos nahoru.


 #19345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:41:35 | #19347 (19)

Bůh je dokonalý, a tedy i veškerá jeho činnost. *33084*
Zřejmě si ho pletes se soudruhy z NDR.


 #19346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:24:25 | #19368 (20)
*2*

 #19347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:23:47 | #19367 (19)

Abuka nemyslel tebe, Volmane. *2* Nebo fakt - jsi Bůh? *19364* *19364* *19364*


 #19346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:21:57 | #19366 (17)

Já myslím, že to Abuka vystihl docela přesně.


 #19344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 14:51:49 | #19353 (15)

U katolíků jde všechno, hlavně nelogicnosti!


 #19340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:00:04 | #19355 (16)

A proč by nešlo? Jsme přece dokonalí. Jsme stvořeni Bohem a ten tvoří jenom dokonalé věci. Tvrdí to abuka, a ten přece nelže!


 #19353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:32:57 | #19356 (17)

Víra neznamená zříci se logiky!


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:38:59 | #19358 (18)

Jedná podle tebe Bůh logicky?


 #19356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:43:02 | #19360 (19)

S tim máš problém jen ty.
Proč Bůh stvoril člověku schopnost uvažovat logicky?


 #19358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:47:55 | #19361 (20)

Já s tím nemám problém, já se tě na to ptá, jak po podle tebe je.


 #19360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:54:47 | #19362 (21)

Ještě jednou se tě ptam:
Proč Bůh stvoril člověku schopnost uvažovat logicky?


 #19361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:32:39 | #19334 (22)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:02:42 | #19363 (22)

Já se ptal první. Jestli máš v sobě aspoň elementární slušnost tak odpovíš a já pak odpovím tobě na tvou otázku. Bereš?


 #19362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:36:54 | #19371 (23)

Takže nemáš. Umíš jenom pokřikovat a okopávat kotníky.


 #19363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:44:02 | #19373 (23)

Ne, Ježíš také nesmlouval, když položil otázku. Buď odpovez, nebo nech být ... .


 #19363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:55:57 | #19379 (24)

Tak se podle toho chovej . Na mou otázku kterou jsem ti dal neodpověděls.


 #19373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:33:47 | #19357 (17)

Mantra trojice nikde v Bibli neni!


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 15:41:13 | #19359 (18)

Nová katolická encyklopedie (angl.) poznamenává: „V římskokatolických seminářích je málo učitelů trinitářské teologie, kteří nikdy nebyli pronásledováni otázkou: ‚Ale jak mám vlastně vyučovat trojici?‘ A jestliže je ta otázka příznačná pro zmatek na straně studentů, je možná neméně příznačná pro podobný zmatek na straně jejich profesorů.“

Pravdivost tohoto postřehu lze ověřit návštěvou knihovny a zkoumáním knih, které podporují trojici. Bylo napsáno nespočetně stránek, které se ji pokoušejí vysvětlit. A přesto, když se badatelé proderou bludištěm matoucích teologických pojmů a vysvětlení, odcházejí nespokojení.


 #19357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:51:19 | #19375 (17)

Stvořena byla první dvojice, která svou dokonalost ztratila.
Od té doby není žádný člověk dokonalý, vyjma Ježíše.


 #19355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 11:32:02 | #19304 (12)

Ne, u Boha je jednota něco jiného, Otec je v Synu a on je v něm, jak je psáno !

A co jim brání, jsou to duchovní bytosti, nemají tělesná těla......


 #19301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 11:55:34 | #19310 (13)

A jak jsme my v nich a oni v nás? Taky jsme s polu s nimi jedním Bohem? I když máme hmotná těla? Kolikáticí tedy vlastně Bůh potom je? Divná úvaha, viď? Nebylo by lepší pochopit, co to "v nás" vlastně znamená?


 #19304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:20:27 | #19329 (14)

Ne, Margo, to jen ty nemůžeš pochopit.

Kristus může v nás přebývat skrze Ducha, i Otec,........a naše tělo je chrámem Ducha.

Ty o chrámu Ducha nemáš ani ponětí, protože věříš podvodu, že budeš žít na zemi a že to nepotřebuješ, že jsi jiná ovce a z velkého zástupu.

Je to celé klubko namotané "studiem" na úvod za dva roky a upevňované další a další literaturou.

Takže chápu, že nejsi schopná pochopit.....svo­bodně....


 #19310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:24:03 | #19331 (15)

To jsi tedy dost uhnula od řešeného problému. Prosím podívej se do vlákna, o co šlo, a zkus mi dát novou odpověď.


 #19329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:38:34 | #19339 (15)

Zkus svobodně chápat sam. A možná by ti takové biblické studium docela bodlo. A možná taky trochu méně zaujatý pohled na svědky Jehovovy. K tomu dvouletému studiu "na úvod" už ani nemá cenu se vyjadřovat. Jedeš ty svoje zarytá schémata pořád dokola.


 #19329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 14:10:30 | #19352 (16)

Margo, kdybys věděla co říkáš........­......, snad to jednou budeš vědět........, doufám.....


 #19339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:53:19 | #19377 (17)

Zatím pořád vím, co říkám, Kjaro. Já ano.


 #19352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 13:51:10 | #19349 (14)

Já to nemusím.....tělesně a mozkem jen chápat, co to znamená , já to z Ducha svatého vím a žiju to.

Ne, Bůh a Syn jsou v sobě jinak, jsou si podstatou rovni, ale my nemáme stejnou podstatu jako oni.
My jsme minimálně pořád ještě tělesní.

Ale začít si to chápat, protože nemám Ducha svatého, nejsem chrámem Ducha a nějak si to vysvětlovat..­...nebo přejímat od někoho, kdo mi to vysvětluje...­......to je něco šíleného.....


 #19310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:41:02 | #19372 (15)

Víš co? Tak tady neargumentuj Biblí ani v jiných věcech. To je pak komické, když tam, kde vidíš, že bys svou pravdu neobhájila, najednou Bibli nepotřebuješ a tvým jediným argumentem je, že to víšna že mozek nepotřebuješ.

Jo, no jo, my jsme tělesní, a přesto Ježíš řekl, že máme být v nich a oni v nás. Řekl to v podstatě jedním dechem, a pokaždé to znamená něco jiného? A to mi povídej, Kjaro! *3477* No, a nejlepší pak je argument, že to chápeš jen ty, protože jsi chrámem ducha! A nené o čem mluvit. *3392*


 #19349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 11:29:20 | #19427 (16)

Ne, Margo, není to psáno pro všechny stejně. A vy to ani stejně nechápete. Vy myslíte a stačí vám, když je Kristus ...."ve spojení s vámi"......, ne ve vás, to tam udajně tak napsáno není, protože je to myšleno jinak.
Takto není možné Boží slovo přetáčet.

Navíc je jasně napsáno, komu že je to psáno třeba tady, odkud užíváte verše pro potvrzení, že jste křesťané z 1.Petra 2.kap.:
21.„K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“
Ale na úvod 1. Petra je napsáno komu je to adresováno, když nevěříš mně:

1. Petra 1:1,2 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii a .......byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.


 #19372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 18:18:32 | #19275 (4)

A ten Bůh, který ho vzkřísil z mrtvých, je kdo? *19364*


 #19272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:21:07 | #19285 (5)

No vidíš, to je ono.
Stejně jako židé nechápeš jak by to mohlo být možné.......

Ale u Boha nic není nemožné......

Nechceš přece být jako židé..........


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 20:48:00 | #19287 (6)

Co je no? Nemohla bys mi jasně odpovědět, Kjaro? *3820* Tohle je dost jalové, co jsi napsala. *3780*


 #19285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
23.01.21 21:32:50 | #19291 (5)

v Bibli čítame: 1. Ježiš bol vzkriesený Otcom, alebo 2. Ježiš vstal (sám) zmrtvých (skrze vlastnú moc svojho božstva)...obe tvrdenia sú pravdivé/biblické, preto, lebo Ježiš je Boh (má božskú podstatu, v ktorej sa vzkriesil sám svojou božskou mocou...


 #19275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
24.01.21 00:18:26 | #19296 (6)

Čítame, že

1. Ježíš byl vzkříšený BOHEM. To jako tím trojjediným?
Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme svědky této skutečnosti. Protože byl tedy vyvýšen na Boží pravici a dostal od Otce zaslíbeného svatého ducha, vylil to, co vidíte a slyšíte.“ — Sk. 2:32, 33.


 #19291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13-15
24.01.21 00:43:00 | #19297 (6)

Kedy uz konecne pochopis, ze vsetku moc, ktoru Jezis mal dostal od OTCA, ktoreho i on sam uznava ako jedineho Boha a najvyssiu autoritu, kde sa plne podriaduje jeho voli ?

Ked bol mrtvy nevstal z mrtvych vlastnou mocou a este pred smrtou pocitil i to, ze ho opusta Bozia ozivujuca moc. Jezis bol skutecne 3 dni mrtvy, co by pre teba znamenalo, ze zomrel VSEMOHUCI a VECNY BOH, ale ten skutocne nezomrel, ale vdaka nemu bol aj Bozi Syn Jezis Kristus opet vzkrieseny z mrtvych a privedeny k zivotu uz v novom oslavenom duchovnom tele a existencii aku mal aj predtym nez ho Otec poslal na zem.


 #19291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky 3:13…
24.01.21 11:24:00 | #19303 (7)

Kristus se vzkřísil sám.

Jan 2.kap.:
19Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím
21On však mluvil o chrámu svého těla.

Jan8.kap:
28Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem
24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já jsem, zemřete ve svých hříších.“

Proč ho tedy ponižujete ?!

Jan 8.kap.:
33Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“

Bible je plná dokladů, že je Kristus Bůh.

Ale vy potřebujete vidět, že Bůh není a Bible se dá velmi snadno takto zneužít !

Budete mít sice hodně stoupenců, protože lidem se to velmi líbí, když se dává na frak kc......., ale zemřete ve svých hříších........!

Máte za zlé, že se kc chce líbit lidem, to máte sice pravdu, ale vy se také chcete líbit lidem.......jenže daleko sofistikovaněji, ale také za cenu ztráty věčného života !


 #19297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Skutky…
24.01.21 11:44:11 | #19306 (8)

BV Bibli je mnohonásobně víc důkazů, že Ježíš Bůh není. Teď tedy píšu o jediném pravém Bohu, Nejvyšším, Stvořiteli, Jehovovi. Ježíšově Otci.

Napsalas například jeden text, který by se s přimhouřením obou očí dal považovat za výrok o samovzkříšení. Ovšem zapomnělas, že v Bibli existuje dost textů, které tuto domněnku uvádějí na pravou míru jasným tvrzením, že Ježíše vzkřísil Bůh. Písmo znáš dobře a dobře mu sama rozumíš, jak tvrdíš, tak asi pro tebe není problém si ty texty vybavit.


 #19303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:05:29 | #19315 (9)

Margo, není více textů , že Ježíš Bůh není. A jistě že vím, že se velmi často píše, že to udělal Otec a stejně tak, že to udělal Kristus.

Já je znám, na rozdíl od vás, protože je vidět nechcete.

Margo, ale nebudu ti tady všechny psát, ty neuvidíš, kdyby tě ty verše i kopaly......

Důležité ovšem je, že když Krista uvidíš jako Boha, můžeš být spasená......­.....kdežto když Krista ponížíš na anděla, ...on tě spasit nemůže......., ano můžeš si zvolit cestu sama......


 #19306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:07:50 | #19318 (10)

Jo? Znáš? Tak schválně: cituj! *3476*
Potom já, ano? *17625*


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:10:06 | #19321 (10)

A to ostatn, Kjaro, totéž: kde je to psáno? Kde je psáno, že pro spásu musím vidět Ježíše jako Boha? Já bych ho ráda viděla tak, jak je o něm psáno, jak sám o sobe mluvil. *32594*


 #19315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:26:45 | #19332 (11)

Když nevíš, že ze slepice se narodí jen slepice, tak jsi na úrovni dvouletého dítěte, kterému to popisovat nemíním.
Bez urážky Margo..........jsi zaslepená celým učením, že nevidíš až tak zřejmou věc, Že Boží Syn musí být Bůh......, tak promiň, to nemá smysl cokoliv rozvádět......


 #19321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 12:34:11 | #19336 (12)

To jsi trochu překroutila, Kjaro. Napsala jsem, že když ze slepice vzejde zase slepice, vzniknou dvě slepice, a nikoli jedna slepice dvoujediná. Nepřekrucuj, prosím. To opravdu od tebe není hezké. *17622* *17622* *17622* Možná by ses k tomuto problému mohla radši vyjádřit.

A nikoli "bez urážky", ale "s urážkou".


 #19332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 14:06:23 | #19350 (13)

Margo, ty protože nemůžeš přijmout, že budou slepice dvě, tak raději uděláš ze sebe dvouleté dítě, které to popírá a raději udělá z druhé slepice....brou­ka....-..
Tak co ti asi můžu vysvětlovat, to nejde.......


 #19336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.01.21 16:50:17 | #19374 (14)

Tak já nevím, brouka máš asi ty. Už potřetí ti píšu, že ano, že vzniknou slepice dvě, a nikoli jedna dvojjedináChtěla jsem tě vybídnout, aby sis to zkusila spojit s tím, co jsi tvrdila o Bohu, ale teď si fakt nejsem jistá... *24590*


 #19350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 11:37:26 | #19428 (15)

Margo, jenže když se narodí Bohu Syn, je taky Bůh.

To nemohli snést Židé a vy taky ne.

Jenže když se Bohu narodí Syn, Bůh, .......tak může být v Bohu a on v něm. Jsou to duchovní bytosti, nebrání jim tělo fyzické.
Jsou to ale dvě osoby a mohou být jedním Bohem .

Kristus to neustále opakoval, že je v Bohu a on v něm. Ale když si vyložím Boží slovo jinak, tak si pak musím vyložit i tisíc dalších věcí jinak. Hřích plodí další hřích.


 #19374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 15:24:26 | #19431 (16)

No, já se nepřu, jestli mohou, nebo nemohou, pro mě je důležizé, co říká Bible, jestli jsou, nebo nejsou.

Kristus taky říkal, že i my jsme v něm a v Bohu. Znamená to, že jsme Bůh? *24590* *24590* *24590*


 #19428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 16:23:46 | #19435 (17)

Ne! Znamená to, že Bůh je okolo.


 #19431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 16:28:14 | #19436 (18)

Kdežto Syn je v Otci a toří jednu bytost. Poškej, ale to je divné, oni mají být vlastně vedle sebe uvnitř Boha... nebo jak to vlastně je? *500*


 #19435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 17:02:06 | #19437 (17)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 17:51:24 | #19438 (17)

Vždyť Bůh přebývá v nás skrze Ducha svatého a my jsme v něm.

Ale je to trochu jiným způsobem, zatím jako závdavek, protože jsme v těle.


 #19431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 18:28:04 | #19439 (18)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 18:29:21 | #19440 (18)

Ty taky - nevíš, proč se takhle ptám, k čemu směřuju? Nevíš, co jsi předtím dokazovala ohledně Boha a Syna?


 #19438 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 20:33:56 | #19441 (19)

Margo, myslím na tebe a ráda si pročtu vlákno a ráda ti odpovím. Ale prosím, zítra, měla jsem toho dneska hodně a jsem unavená.


 #19440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 20:47:47 | #19443 (20)

OK. Jen si odpočiň, to je taky potřeba. *34109*


 #19441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:06:28 | #19455 (21)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19437 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 09:51:11 | #19446 (21)

Prosím, připomeň mi Margo, co vlastně rozebírat, jestli stále, že být Božím Synem znamená to co znamená, že Kristus je Bůh ?


 #19443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 10:44:41 | #19448 (22)

Cože? *19364*


 #19446 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 10:47:28 | #19449 (23)

To jsme rozebírali, ne ?


 #19448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 10:51:05 | #19450 (24)

Jo, psala jsi, že když je psáno, že Otec a Syn jsou jedno, znamená to, že jsou jedním Bohem. Já jsem namítla, že je taky psáno, že Ježíšovi následovníci jsou jedno s Biohem a Kristem, a ptala jsem se tě, jestli to znamená totéž, tedy že jsou taky tím jedním Bohem spolu s Otcem a Synem. Nebo ještě když křesťané mají být jedno, znamená to, že jsou jedním člověkem?


1  
 #19449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 11:21:47 | #19451 (25)

Margo, už jsem ti na to odpovídala, ale zdá se, že jsi to ani nečetla nebo rychle zapomněla.

Margo, jednak Kristus říká, že je v Otci a Otec vněm. Kromě toho, že jsou jedno.

Samozřejmě, i když křesťané se rodí z Boha, že jako tělesní lidé nemohou být plně v Bohu a on plně v nás.

I když Bůh v nás přebývá skrze Ducha svatého v našem narozeném duchu.

Ovšem, vy chrámem Ducha nejste, takže nemáte nejmenší tušení, co může být v Bohu realita.


 #19450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 11:39:24 | #19452 (26)

Ne, Kjaro. Dokazuješ Boží trojjedinost (i když o Duchu zde není ani zmínka) na textu, kde Ježíš říká, že je s Otcem jedno. Já oponuju, že totéž ale říká o křesťanech. Takže to není žádný důkaz, naopak zmínka, že mají být jedno i křesťané, a zdaleka to neznamená, že mají být jedním člověkem, dokazuje, že tu zase jde o obrazné vyjádření jednoty. To samé se dá pochopit i z vyjádření, že Ježíš a Otec (zase Duch chybí) jsou jeden ve druhém navzájem, protože i křesťané mají být "v nich". Prostě ani jeden z těchto textů neznamená, že by Ježíš s Otcem byli jedním Bohem.


 #19451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 11:42:19 | #19453 (26)

Žádná takováhle teorie o plně-neplně v Písmu není. O přebývání to taky není.


 #19451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:24:53 | #19457 (27)

Margo, Bůh i Kristus jsou ve mně skrze Ducha.

Mé tělo by nemohlo být být chrámem Ducha, kdyby tomu tak nebylo.

Už jsi pochopila tu slepici ?

Margo na světě, který stvořil Bůh Stvořitel se všechno množí.....DRUHOVĚ !

I Bůh do toho spadá. Je ten nejvyšší druh. Je Stvořitel, takže se mu mohl narodit jen Stvořitel.

Je Bůh, tak se mu mohl narodit jen Bůh.

Proto Židé dostávali psotník, když něco takového slyšeli, když Kristus prohlašoval, že je Syn Boží !

Ne, že hledali záminku ! To je váš chytristický výklad, jak vygumovat i pro vás tuto možnost, že budou z tělesného pohledu dva Bohové.
Židé se raději neponížili, aby hledali s Bohem, co to má znamenat a jak je to možné., protože byli nejlepší, ......ale i vy to děláte účelově.a pyšně, ......, abyste se nepodobali křesťanstvu, jste také nejlepší. !

Ale Bohu se anděl narodit nemohl. Anděly Bůh stvořil svojí rukou a jsou stejně stvoření jako byl Adam s Evou původně, jen jsou duchovní stvoření.
A anděl nemůže položit výkupné.........z nikoho nemůže udělat chrámem Ducha, proto se to u vás neděje a výklad je takový, že dělá z nouze ctnost. Budete prostě žít na zemi. Není to to šimrání uší.......


 #19453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:54:10 | #19463 (28)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:55:00 | #19464 (29)

Kterou slepici? *15238*


 #19457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:56:52 | #19465 (28)

Jo tak Bůh je druh? OK. Když se Bohu narodí Bůh, máme tu dva Bohy. Když se Stvořiteli narodí Stvořitel, máme tu dva Stvořitele. Dobré, no. *3312*


 #19457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:11:44 | #19473 (29)

Už chápeš, proč se nazval, Já jsem...?


 #19465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:29:20 | #19475 (30)

Ježíš se nenazval "Já jsem". To by musel říct "já jsem Já jsem", nemyslíš? A jinak, co by to asi tak podle tebe mělo znamenat? Že je Bůh? A to jako proč? *19364*


 #19473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:36:09 | #19477 (31)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:37:33 | #19478 (32)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:38:55 | #19480 (33)

To tedy nevim proč by to měl říkat dvakrát :-)
A mi to taky můžeme říct to ono: Ja jsem...
Začíná se tak Desatero přikázání a pro koho je určeno?
Vždyt milovati máme Boha svého celým svým...a bližní své tak jako sebe:-)


 #19475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:40:08 | #19482 (30)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 14:38:08 | #19479 (30)

Ježíě se nenazval "já jsem" on prostě konstatoval, že byl dříve než Abraham.
Cituji, a doufám, že ten nesmysl se tady už neobjeví. *30244*

*Děj, o kterém se pojednává u Jana 8:58, začal „dříve než Abraham začal existovat“, a probíhá až dosud. V takovém případě je výraz εἰμί (ei·miʹ), což je první osoba jednotného čísla přítomného indikativu, přesně přeložen přítomným indikativem. Příklady téže syntaxe jsou rovněž u Lk 2:48; 13:7; 15:29; Jana 5:6; 14:9; 15:27; Sk 15:21; 2Ko 12:19; 1Ja 3:8.
G. B. Winer ve svém díle A Grammar of the Idiom of the New Testament (Andover, 1897, sedmé vydání) na s. 267 o této gramatické konstrukci říká: „Přítomný čas někdy zahrnuje i čas minulý (Mdv. 108), a to tehdy, jestliže sloveso vyjadřuje stav, který začal v minulosti, ale dosud trvá — stav v jeho trvání; například Jan xv. 27 ἀπʼ ἀρχῆς μετʼ ἐμοῦ ἐστέ [apʼ ar·chesʹ metʼ e·mouʹ e·steʹ], viii. 58 πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμι [prin A·bra·amʹ ge·neʹsthai e·goʹ ei·mi].“
Také Nigel Turner ve III. svazku díla A Grammar of New Testament Greek (J. H. Moulton, Edinburgh, 1963) na s. 62 říká: „Přítomný čas, který vyjadřuje, že děj trvá od minulosti až do okamžiku, kdy se o něm mluví, je v podstatě totožný s perfektem, a jediný rozdíl je v tom, že děj je chápán jako dosud probíhající. . . V N[ovém] Z[ákoně] k tomu dochází často: Lk 248 137. . . 1529. . . Jn 56 858. . .“


 #19473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 16:19:07 | #19504 (30)

Má spätný preklad. Prostuduj si, prosím, povodní znění!


 #19473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 16:25:24 | #19505 (31)

Bůh mu dává nádherně tajemné jméno Ehyeh-Asher-Ehyeh. Co Bůh řekl Mojžíšovi a nám o sobě nebo o sobě? Na tuto otázku byly napsány svazky. Věřím, že Bůh řekl něco jako následující: „Jsem, čímkoli ze mě chceš být. Jsem, čímkoli ze mě potřebuješ. Nemůžeš znát mou podstatu, ale budeme mít vztah a budete vyprávět příběhy o vašich setkáních se Mnou . Žádný z nich nebude úplně přesný, protože nejsem koncept. Jsem živá složitá realita, kterou lze zažít, ale není definována ani omezena jazykem. To je Kdo jsem a kdo budu."
Znalci hebrejstiny říkají toto.

https://reformjudaism.org/learning/torah-study/torah-commentary/who-god-ehyeh-asher-ehyeh


 #19504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 16:34:23 | #19506 (32)

Ehyeh Asher Ehyeh Žádní lidé neznají přesný význam tohoto jména - natož jak jej přeložit do angličtiny nebo japonštiny nebo do jiného jazyka. Víme, že hebrejské slovo ` Ehyeh` má nedokonalý aspekt, což znamená, že ještě nebylo dokončeno, mohlo být již dokončeno nebo může být dokončeno v budoucnu. I když se tedy často překládá jako ` Jsem, kdo jsem, existuje pocit, že Bůh jedná, nejen to, že Bůh je. Lze jej také přeložit jako ` Byl jsem, kým jsem byl` a ` Budu tím, kým budu`, zdůrazňující minulost nebo budoucnost. Tyto dva různé případy ` Ehyeh` nemusí mít stejný čas: ` Jsem, kým jsem byl` a ` Budu tím, kým jsem byl`, oba implikují Boha jako neměnný. ` Jsem, kým budu`` naznačuje, že Bůh je definován tím, jak pokračuje v jednání na tomto světě.

Výsledky univerzity:
http://theory.stanford.edu/~oldham/church/ehyeh-asher-ehyeh/index.html


 #19505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 12:54:50 | #19691 (33)

Bůh se takto představil ne proto, aby někdo exceloval ve výkladu co to znamená a měl to nejpřesnější vědecké poznání.
Bůh chtěl pouze povzbudit Mojžíše, že je to on kdo s nimi byl a zase bude v době kdy vyvede Židy z Egypta, kde trpěli.
Nebo myslíš, že měl s sebou vědeckou příručku, aby to věděl nejpřesněji a byl tak zachráněný a vycházející židé také....?!

Dnes se nám Bůh představuje tak, že skrze přijetí Krista můžeme být dokonale očištěni a tím můžeme vstoupit do nebeské svatyně a tam ho poznávat osobně, dokonce se z něj narodit a být jeho vlastními dětmi a on se může stát naším Otcem.

Ale když si myslíš, že budeš jednou spasený tím, že všechno budeš přesně znát, no tak to je tvůj problém, tvé rozhodnutí.....


 #19506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:00:23 | #19692 (34)

Bůh se nám především předstvil svým jménem. Přemýšlení nad významen toho jména je už jiná věc. No, a připusť si, že jsou na zemi i takoví lidi, kteří spoustu věcí zkoumají ze zvídavosti a nebo dokonce proto, aby co nejlépe porozuměli Stvořiteli.


 #19691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:14:58 | #19694 (35)

Rozumět Bohu je možné nejlépe, když vejdeme do nebeské svatyně zadarmo skrze Krista.


 #19692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:24:15 | #19695 (36)

No jo, no. Proč se vlastně ti lidi snažili psát celou Bibli, když bývalo stačilo udělat velký plakát "VEJDĚTE DO NEBESKÉ SVATYNĚ", to tedy nechápu.


 #19694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:39:36 | #19702 (37)

Margo, jednak mohou do určité míry poznat z Písma , kdo je Bůh i Kristus. Tělesně nemohou příliš poznat do hloubky, pokud jim to někdo manipulativně nestrká dva roky.

A pak mohou lépe důvěřovat Kristu a přijmout jeho očištění a smíření s Bohem.

Když přijmou Ducha, je Bible pokrm, který je živí, aby vyrostli a zesílili, skrze Písma jsou také usvědčováni z hříchů, aby mohli dělat pokáni, mohl se měnit jejich charakter.
Protože jsou Chrámy Ducha, sami rozumí Písmu do hloubky !
A jsou vybaveni do služby, která je pro ně připravená.


 #19695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:46:09 | #19705 (38)

Takže ty myslíš, že manipulativně dva roky by to šlo? *4316* To by mi za to stálo! *15238*


 #19702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:41:59 | #19460 (36)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.21 12:58:36 | #19466 (28)

Ne, to není žádný náš výklad, když Bibli rozumíš tak dobře a sama, určitě bys věděla, že je tam napsáno, že se na Ježíše radili, aby ho mohli zabít.


 #19457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 10:50:34 | #20025 (29)

Jistěže vím, že židé hledali, jak by ho nachytali a mohli ho zabít.

Ale Margo, jen proto, že to že se dělá Bohem výroky ...jsem Boží Syn,.....by ˇŘímanům k odsouzení k smrti nestačilo. To bylo rouhání jen pro židy k smrti, ale odsoudit k smrti mohli jen Římané., sami to udělat nesměli.


 #19466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:05:03 | #20026 (30)

Proto farizeove přidali politické obvinění, aby donutili Pilata k rozsudku.
Chtěli místodržitele přimět, aby proti Ježíšovi zakročil, a proto ho obvinili slovy: „Shledali jsme, že tento muž podvrací náš národ a zakazuje platit daně césarovi a říká o sobě, že je Kristus, král.“ (Lukáš 23:2)


 #20025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:57:48 | #20046 (31)

Takže potvrzuješ to co jsem napsala.


 #20026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:59:37 | #20047 (32)

Nedávno jsem tady dvakrát o Pilátovi a této situaci psala.


 #20046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 14:28:12 | #20060 (31)

No jasně, byli prohnilí až na půdu. Celý proces s Ježíšem byl krajně nespravedlivý, plný křivých svědectví.Běžná praxe i dneska.


 #20026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 14:26:06 | #20059 (30)

Nestačilo by, Kjaro. Proto ho křivě nařkli, že o sobě říká, že je Bůh. Stejně jako by jim nestačilo, řekl "dávjte cézarovy věci cézarovi a Boží věci Bohu", tak ho křivě obvinili, že zakazuje platit daně. Byli proradní, Kjaro.


 #20025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 15:15:35 | #20079 (31)

To je možné Margo, ale Kristus nelhal, že je Boží Syn. On jediný se narodil z Boha. Ani to neříkal v přeneseném smyslu.
Andělé jsou pouze stvořeni rukama Boha.


 #20059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:18:06 | #20120 (32)

Ježíš byl Božím Synem hlavně proto, že byl zplozen jeho duchem při křtu:

„Byl také slyšet hlas z nebe, který řekl: ‚To je můj Syn, milovaný, jehož jsem schválil.‘ “ — MATOUŠ 3:17

Jinak platí, že Božími syny jsou všechny nebeské duchovní bytosti a Ježíš je prvorozený z nich, tedy je udělaný Jehovou jako první ze všeho stvoření.


 #20079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:46:44 | #20130 (33)

Margo, kdo ti napsat tuhle větu je rozený manipulátor......

Takhle šikovně zaretušovat..­.....že narozený ....znamená že je udělaný..........

Promni si trochu oči nebo se pomodli, třeba to uvidíš........

Boží syny do toho nepleť.....to jsem já taky...........my jsme syny naprosto jiného významu.........

A že byl zplozen až při křtu, to taky do toho netahej........, Kristus o sobě jako Synovi Boha mluvil daleko předtím, než byl pokřtěn..........


 #20120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:53:29 | #20165 (34)

Cituj mi verše, z nichž vycházíš. Jinak nemá cenu tady vařit z vody.


 #20130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 10:22:27 | #20280 (35)

Margo tady není zapotřebí používat další verše.

Tato věta, kterou jsi použila je protismyslná

Ježíš je prvorozený z nich, tedy je udělaný Jehovou jako první ze všeho stvoření.

Buď je Ježíš .....PRVOROZE­NÝ...........ne­bo udělaný......­.stvořený....­..obě věci spolu nedou udělat !

Ale ono stačí, když vám váš vůdce napíše, že prvorozený vlastně znamená prvního ze stvořených......a je vymalováno.....!
Vy ho tak posloucháte, že vypínáte mozek !

V tom ti Margo nepomůžu ani já, ani desítky jiných veršů........., když prostinkou větu.......pochopíš naprosto protismyslně, jen proto, že ti to někdo napíše.......

To pak nemá smysl cokoliv rozebírat z Bible. Ona je už rozebraná.....

Margo přece neřekneš o svém prvním dítěti, které se ti narodilo,.......že jsi ho udělala.......


 #20165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 14:43:25 | #20295 (36)

Jo, právě jsem si smazala odpověď. No tak znovu, al easi už to nebude ono s tím správným nasazením.

Zajímavé je, že tady apeluješ na mozek, když předtím jsi tu několikrát shazovala snahu o pochopení duchovních věcí rozumem a logikou. *3477* *15238*

Už mnohokrát jsme tady probírali, žře je nám jasné, že Ježíš byl jako úplně první bytost uveden v život přímo Bohem, všechno ostatní už bylo tvořeno jeho prostřednictvím. A taky že těžko lidskými slovy dokážeme popsat proces, kterým se to událo, protože o standardní porod tu skutečně nešlo. Takže si slovíčkař, jak ti je libo, ale nás do toho netahej.
Jinak bych zase mohla já apelovat na tvoje rozumové schopnosti, kdybych ti v onom textu tvýraznila jiné slovo: prvorozený všeho stvoření", tedy "toho, co bylo stvořeno". Hned je tu zase o čem přemýšlet, viď?


 #20280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 15:12:59 | #20300 (37)

Margo, j nejsem proti logice, ani proti rozumu. Nusí mít ale všechno svoje místo a míru.
Není možné mít celou logickou stavbu a říkat tomu víra.

Taky nevíme, jak byl přesně přenesen život Krista do Marie. Ale musíme to prostě respektovat a neroberírat humózně detaily.
Vám se hodilo to stvoření, ale pro mně to není nijak k dalšímu přemýšlení.
Blahopřeju ti, že ti to konečně došlo...........že narodit se a stvořit jsou dvě naprosto různé věci a že to není možné spojovat, ani zaměňovat.....Věř mi, že si toho vážím......


 #20295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 15:15:25 | #20301 (38)

Ježiš nebyl přenese do Marie, je to nehorázny antibiblický diabolský blud!


 #20300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 15:19:41 | #20302 (39)

Už si viděl tu Gehennu ve Vulgate, jak si tady vykřikoval, ze to je výmysl svědků?


 #20301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 15:49:09 | #20304 (39)

Já jsem teď řešila něco úplně jiného a řekla jsem to ne naukově, ale obrysově....., takovou oslovitost jsem neviděla........

Zlatí svědkové, to s katolíkama vedle je to mnohem horší.........


 #20301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 17:33:57 | #20312 (40)

Jakou oslovitost? *17622* *17622* *17622*


 #20304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 16:12:58 | #20305 (39)

A se svoji "výbornou pameti", jsem Te jenom já 3x upozorňoval, te na křesťany uplatnujes vers, kter Pavel pise o nevěřících. Tvá "výbor na pamet", vůbec neslape. ...
Takže tvé názory bereme podle toho!


 #20301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 17:29:34 | #20310 (39)

Antibiblický? Tak co o tom říká Bible?


 #20301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 17:27:36 | #20309 (38)

Prosím, mohla bys mi dát nějaký mustr, kolik procent rorumu a kolik logiky je dovoleno použít oproti... čemu vlastně? Na čem tedy víra stojí? Na pocitech? Na šalebných představách? Čím ty nahrazuješ rozum alogiku?

Poznámku o Marii jsem nepochopila, jakou má souvislost s naším tématem. Taky nevím, co je humózní rozebírání detailů.

Nám by se nehodilo nic, Kjaro. Ani stvoření, ani zplození, nám je to tak nějak jedno, protože, jestli jsi dobře pochopila moje slova, na tom nezáleží a ten proces uvedení Syna v život se lidskými slovy nedá pojmenovat a ani pochopit. Musí nám stačit pojem "prvorozený ze stvoření". Ty fakt čteš, co ti píšu, nebo to vynecháváš a jedeš si pořád svou? *24611* Tohe není dobrý způsob komunikace.

Ke tvé poslední větě: *33072*


 #20300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 18:20:40 | #20313 (38)

Když něco Bůh zplodil, nebo stvoril u něho je to totéž, neboť nemá manželku a nepoodi lidským stylem. Proto tyto slova používá Bible na Boha jako synonyma.


 #20300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 18:55:54 | #20315 (39)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 18:56:26 | #20316 (39)

Ale prosim Tebe:-) a koho tedy oslovuje k učinění člověka :-)?


 #20313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 19:07:03 | #20317 (40)

Třeba právě Syna?


 #20316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 19:08:26 | #20318 (41)

To by člověk byl muž a muž a ne muž a žena.


 #20317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 19:10:28 | #20319 (42)

Bůh není muž.


 #20318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.01.21 08:58:22 | #19420 (43)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 19:13:03 | #20320 (43)

Exodus 3
15 „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘


 #20319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 19:18:35 | #20321 (44)

Možná v knize Genezis 1/26 oslovuje Hospodinku Boha matek :-)


 #20320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 20:07:31 | #20328 (45)
*33072* *33072* *33072*

 #20321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 20:00:17 | #20322 (44)

O žádném muži není řeč. To si tam dáváš sama.


 #20320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 20:04:03 | #20323 (45)

No tak by byl člověk hospodář a syn a ne muž a žena?


 #20322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 20:09:55 | #20330 (46)

Kdyby byl člověk k Boží podobě ohledně vzhledu a pohlaví, bvyl by to duch bez pohlaví. *2527* Už kolikrát jsme ti tuhle myšlenku nabídli, ale ani se jí netkneš, pořád dokola opakuješ to svoje. Zamysli se nad nelogičností své představy, prosím.


 #20323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 20:16:08 | #20336 (47)

Mně přijde být logická až moc :-)


 #20330