Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 360295x
Příspěvků:
24433

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Hebrejcům 13:17
30.01.21 09:42:32 | #20276

(Hebrejcům 13:17)
Poslouchejte ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, a buďte poddajní, protože oni stále dávají pozor na vaše duše jako ti, kteří se budou zodpovídat; aby to dělali s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám bylo ke škodě.| Předmět: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 11:28:16 | #20281 (1)

Vedení křesťanských sbor považoval Pavel za velmi důležité. V jeho dopisech najdeme mnoho rad a doporučení.
Další myšlenku najdeme například ve Skutcích 20:28
Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás svatý duch ustanovil jako dozorce, abyste pásli Boží sbor, který vyplatil krví svého vlastního [Syna].


 #20276 

| Předmět: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 12:20:29 | #20282 (2)

Není více zneužitý verš, než je tento.

Nepopírám, že starší mají dohlížet na čistotu učení. Ovšem co to znamená je v obrovském rozměru výkladu, jak si to kdo vyloží.

Rozhodně na prvním místě to nesmí být SZ prostředník, který jediný byl pod SZ naplněný Duchem a který tlumočí Boží vůli kompletně lidu a už vůbec ne celému světu.
Protože v Židům v 8.kapitole je napsáno, že Nová smlouva bude založená na tom, že už nebude učit druh druha a bratr bratra. A hlavně je to myšleno takto, že SZ prostředník už nebude třeba, protože všichni křesťané budou chrámy Ducha a budou tedy sami rozumět Písmu.

Žid.8.kap:
8Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: ‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou,
9ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

Novozákonní učitel je někdo úplně jiný a je až na druhém místě důležitosti v tom co křesťan přijímá od Boha.

Váš starší vás stejně neučí, jen předčítá to, co se píše centrálně z ústředí ve Strážných věžích.


 #20281 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 12:40:58 | #20284 (3)

Opravdu záleží, jak si to kdo vyloží.
Výkladu podobných myšlenek věnujeme velkou pozornost, aby nedošlo k jejich nesprávnému pochopení.
Proto vážně nevím, proč bychom měli věnovat pozornost tvým "moudrostem".


 #20282 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 14:35:29 | #20292 (3)

A jak se podle tebe má dohlížet na čiszozu učení?
A jak se podle tebe má dohlížet na čistotu mravů?
A jak se má řídit jednotné celosvětové kázání Království?
Chrámy ducha budou rozumět Písmu obdobně jako ty?
Bla bla bla. *3422*


 #20282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 15:20:08 | #20303 (4)

Toto všechno se rozhodně nedělá centrálně SZ způsobem ! To smrdí SZ prostředníkem. Ani se nikdy neřídilo celosvětově kázání evangelia....­.....možná o království ano, u vás.........ale ne o Kristu.....


 #20292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 17:32:47 | #20311 (5)

Neodpovědělas mi na moje otázly, Kjaro.
Ty se z toho "centrálně" jednou zblázníš. *500*
A jak se má šířit evangelium, když ne celosvětově? Máš nějaké nápady, jak to dělat líp? Nebo jak se v tomto činí tvoje církev?


 #20303 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
31.01.21 09:37:33 | #20391 (6)

Margo, to jsou prostě lidské představy, jak to zařídit. Kromě toho, že je to návrat pod zákon a SZ prostředníka.

Já v Písmu nic takového nevidím. Učedníci byli vedeni individuálně. Kam mají jít, jak je psáno ve Skutcích o vedení Pavla Duchem. Dokonce Filip byl přenesený zcela nadpřirozeně Duchem z místa na místo a zpět.

Myslím, že i internet a diskuse nejsou až tak úplně od věci.

Ty ostatní věci se rozhodně nedělají centrálně, dokonce z jiné země......No, to zbláznění taky není tak úplně od věci........ovšem nevidím totožně osoby, kterých by se to mohlo týkat.........


 #20311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům…
31.01.21 11:42:51 | #20397 (7)

Víš co? Tak nám zu nedělej prostředníka a nech nás, ať si to děláme podle Božího ducha, jak vede nás. A je to. *15238*
Pokud tady chceš tvrdit něco o individuálním vedení, tak se hodně pleteš. Byly zakládány sbory. K čemu asi? Apoštol Pavel psal dopisy do všech možných sborů a vždy byla vyzdvihována jednota učení, těsná spolupráce. Pokyny byly vydávány pro všechny sbory. My máme dneska výhodu, že lze vytvořit jednotné closvětové společenství a všechny sytit stejným pokrmem, a že je to ve srovnání s prvním stoletím velmi jednoduché. Já osobně si toho velmi vážím. Jestli tobě je to trnem v oku, je to tvoje věc.


 #20391 

| Předmět: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
30.01.21 18:38:25 | #20314 (3)

Teď jsem si teprve všiml, že podle tebe naši sboroví starší nevyučují, jen předčítají.
To může napsat jen naprostý ignorant. (to jsem ještě decentní)


 #20282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
31.01.21 10:05:16 | #20392 (4)

rose mi odpověděl takto a já to nemůžu už najít, takže bych odpověděla tady:

rose66
Když něco Bůh zplodil, nebo stvoril u něho je to totéž, neboť nemá manželku a nepoodi lidským stylem. Proto tyto slova používá Bible na Boha jako synonyma
.

Synonymum je vlastně stejné slovo, jen vyjádřeno jinak, ale chápu, že rose je cizinec.

I když Bůh neplodí lidským způsobem, chtěl tím rozhodně vyjádřit dvě rozdílné věci.

A to je to, že Kristus je prvorozený, jednozplozený­........ a že andělé jsou pouze stvořeni, čili uděláni vlastníma rukama.
takže narozený a stvořený rozhodně není stejné slovo a i když Bůh neplodí jako lidé, tak Bůh tím vyjadřuje svoji rozdílnou činnost.!


 #20314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
31.01.21 13:19:41 | #20418 (5)

Tvuj nazor, nikoliv pravdivy. O Jezisi se pise i o zrození i o stvoření!


 #20392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům 13:17
31.01.21 13:20:29 | #20420 (6)

Tam je mezi téma výrazy úplně =. Equal!


 #20418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům…
31.01.21 13:21:56 | #20423 (7)

Cože? Mohl bys, prosím, ten svůj výklad trochu rozšířit? *11071*


 #20420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hebrejcům…
31.01.21 13:32:25 | #20432 (7)

Monogenes = Apoštol Jan opakovaně mluví o Pánu Ježíši Kristu jako o jediném zplozeném Božím Synovi.
Mono - jeden
geneze, genese - vznik, proces vznikání, zrod, původ, název první židovské i křesťanské bible.

Tedy vytvořen jedním. Používá se i na prvorozeného. Řecké slovo mo·no·ge·nesʹ je lexikografy definováno jako „pouze jediný svého druhu“ nebo „jediný člen určitého rodu či druhu“. (Thayerův Greek-English Lexicon of the New Testament, 1889, s. 417; Liddellův a Scottův Greek-English Lexicon, Oxford, 1968, s. 1144)


 #20420 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:33:34 | #20433 (8)

Zjev. 1:1; 3:14, EP: „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu. . . ‚Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek [řecky arché] stvoření Božího.‘“ (Podobné znění mají KB, Sý, Pe, Ži, NS a jiné překlady.) Je to správné vyjádření? Někteří jsou toho názoru, že Syn je tím, kdo ‚dal začátek Božímu stvoření‘, že byl jeho ‚základním zdrojem‘. Ale Liddellův a Scottův Greek-English Lexicon (Řecko–anglický slovník) uvádí jako první význam výrazu arché slovo „počátek“. (Oxford, 1968, s. 252) Logický závěr je, že ten, o němž je zmínka ve Zjevení 3:14, je stvoření, první z Božích stvoření, a že měl počátek. Srovnej Přísloví 8:22, kde se o Synu hovoří jako o zosobněné moudrosti, jak se shodují mnozí komentátoři Bible. Podle He a JB ta, o kom se zde mluví, je „stvořena“.


 #20432 

| Předmět:
29.01.21 08:08:46 | #20013

Všicni známe tu větu z genesis: Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. A taky víme jak to dopadlo, eva utrhla, okoštovala, pojedla a dala i adamovi. Ten si taky pochutnal. Já vím, že se obecně mluví o jabloni a jablku, a taky vím, že to stoprocentně tak být nemusí, a tak zajímal by mně zajímal ázor svědků, o jaký druh ovoce asi šlo. Jestli na to máte nějaký názor.| Předmět: RE:
29.01.21 09:38:44 | #20015 (1)

O jaký konkrétní druh ovoce šlo, nevíme. A spekulovat o tom nám nic užitečného nedá, protože to ovoce jako takové nebylo ničím výjimečné. Jehova ho označil jako hranici, aby si člověk uvědomil, že jeho svobodná vůle není absolutní, protože ani lidské myšlení není neomezené.


 #20013 

| Předmět: RE: RE:
29.01.21 09:40:58 | #20016 (2)

Zajímavé na tom je že Bůh řekl:
22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé.


 #20015 

| Předmět: RE: RE:
29.01.21 22:07:00 | #20196 (2)

Je to podobne jak s detmi. Taky potrebuji vedeni od svych milujicich rodicu a nemaji o vsech vecech dokonalou vedomost a tak by se mohli snadno zranit a nebo si nejak ublizit a nebo ublizit i jinym nebo jim proste chybi urcite vedomosti a informace co uz maji rodice takoveho ditete. Dokonale informace o cloveku ma jeho stvoritel a tak nejlepe vi co je pro nas zivot dobre.

Vztah byl a je zalozen na laske a ne na slepe poslousnosti, ale neposlusnost a vzpurnost muze prinest neblahe ovoci, kterym v pripade lidi byla smrt. Clovek tedy stejne jak i Kristus kdyz byl na zemi clovekem muze mit svoji vuli a muze se mu zdat tezke prijmout urcite veci, ale kdyz zustane poslusen Bozi vuli prinasi to pak pozehnani.


 #20015 

| Předmět: RE:
29.01.21 10:22:44 | #20017 (1)

Když to tam neni, co si name vymýšlet?
Máš někde ten odborný výklad slova nefeš? Ještě mi ho dluzis. Náš si narknul, ze cituheme henom jw, dal jsem ti 5 jinych zdrojů a ty mlcis.....
To je seriózní debata, nebo jen otirani zlych slin o nás?


 #20013 

| Předmět: RE:
29.01.21 14:09:04 | #20057 (1)

Nemáme na to názor. Písmo o tom nic neříká, archeologie taky ne... *15238*


 #20013 

| Předmět: Galaťanům 6:1
28.01.21 12:31:41 | #19897

(Galaťanům 6:1)
Bratři, i když člověk udělá nějaký chybný krok, dříve než si to uvědomí, pokuste se vy, kdo jste duchovně způsobilí, usměrnit takového člověka v duchu mírnosti, zatímco každý upíráš oči sám na sebe, abys také nebyl pokoušen.

Tohle je jeden z důvodů, proč nemůže být křesťanství individuálním náboženstvím.
Krásně to souvisí s Pavlovou radou v Hebrejcům 10:24, 25
A dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování, jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme jeden druhého, a to tím více, když vidíte, že se ten den blíží.| Předmět: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 15:14:40 | #19922 (1)

Zajímavá je poznámka "dříve než si to uvědomí".
Když duchovní pomoc přijde včas, může být člověk ušetřen spousty problémů nejen v duchovní oblasti.
Přesto, alespoň si to myslím, není moc velká ochota někomu radit.
Může za tím být přehnaný takt, snaha nedělat si problémy, nenaštvat přítele, nebo třeba určitá nejistota, jestli nejsem přehnaně kritický.
Ale stále platí Přísloví 27:17
Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří svého přítele.


 #19897 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 18:32:54 | #19941 (2)

Jistě si Abuko vzpomínáš, jak jsem tady popisovala moje napomínání pastora Kozohorského.

Myslím, že s tím nemám problém, jak vidíš i z mých příspěvků tady.

Nevím proč by křesťanství z toho důvodu nemohlo být individuální náboženství.

Když je někdo chrámem Ducha , tak funguje velmi individuálně a přesto je pouze jeden z údů Kristových a dohromady tvoří církev.

Naopak, rozhodně uniformita nepodporuje příliš..... "ostření"......


 #19922 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 22:40:43 | #20008 (3)

S usměrňováním druhých opravdu problém nemáš.
S tím ostatním je to už horší.
Z našeho pohledu nejsi duchovně způsobilá ani náhodou, a pokud jde o tu mírnost, škoda mluvit, že?
Radši zůstaň při usměrňování Kozohorského a dalších "obdařených duchem", a nás vynech.


 #19941 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 22:43:48 | #20009 (3)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19941 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 22:45:57 | #20010 (4)

Křesťanství nemůže být z tohoto důvodu individuální náboženství, protože pokud se mají křesťané v případě potřeby usměrňovat, musí se opravdu dobře znát, a například neblouznit stále dokola o dvouletém studiu.
Ti, kdo patří do společenství, se z něho nebudou vydělovat šířenám nesmyslů a pomluv, jako to děláš ty.


 #19941 

| Předmět: RE: Galaťanům 6:1
28.01.21 22:56:26 | #20011 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19897 

| Předmět: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:18:25 | #20086 (1)

Abuko Pavel pod inspiraci zapsal i tato slova.

"17 Dávám vám tyto pokyny, ale nemůžu vás pochválit, protože to, že se scházíte, je vám spíš ke škodě než k užitku. 18 Především jsem se doslechl, že když se ve sboru sejdete, máte mezi sebou rozkoly. Do určité míry tomu věřím. 19 A budou mezi vámi i sekty, aby se ukázalo, kdo z vás je schválený." (1 Korintskym 11 kap. preklad noveho sveta)

Jak tomu ty sam rozumis ? Souhlasis s tim co napsal ?


 #19897 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:26:45 | #20088 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20086 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:30:34 | #20089 (2)

No sláva, konečně někdo fundovaný, ty to budeš jistě vědět. Pátrám po tom ovoci, co bylo zakázané trhat a jíst. Netušíš co by to mohlo být? Skoro každý si myslí, že by to mohlo být jablko, ale já nevím! Co říkáš?


 #20086 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:32:43 | #20091 (3)

Vodítkem by mohlo být že ty dva zakázané stromy byli uprostřed ráje, kdo vi co to je za místo střed ráje?


 #20089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:37:18 | #20093 (4)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:43:09 | #20095 (4)

V tom se ale moc pletes. Prvnim lidem bylo zakazano jist ovoci pouze z toho jedineho stromu. To ze pak diky sve neposlunosti stratili i pristup ke stromum zivota je jen dusledkem teto jejich neposlusnosti, kde pred nasledkem - smrti - byli lidi predem varovani, ale pro svou neposlusnost pak tuto smrtelnost prenesli i na vsechny sve potomky.

"...Mezi tisícem jsem našel jednoho muže, ale ženu jsem mezi nimi nenašel. 29 Zjistil jsem pouze to, že pravý Bůh vytvořil lidstvo nezkažené, ale oni si vymysleli vlastní plány.“" ( Kazatel 7 kap.)

"...Ať se žena učí mlčky, v plné poddanosti. 12 Nedovoluji ženě, aby vyučovala ani aby uplatňovala autoritu nad mužem, ale aby mlčela. 13 Vždyť Adam byl vytvořen první, pak Eva. 14 Rovněž, Adam nebyl oklamán, ale žena byla důkladně oklamána a ocitla se v přestupku..." (1 Timoteovi 2 kap.)


 #20091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:45:11 | #20096 (5)

Zase až tak moc se nepletu:-), oba ty stromy byli uprostřed a Bůh řekl:
Genezis 3
22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“


 #20095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:56:09 | #20102 (6)

Ke stromu zivota lidi meli volny pristup a nemeli zakazano z neho jist dokud se nedopustili neposlusnosti tim, ze jedli ze stromu, kde jim jezeni toho ovoce bylo zakazno jist a byli i predem varovani, ze tohle jednani poruseni tohoto zakazu povede k jejich smrti.


 #20096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 17:05:03 | #20107 (7)

Jan 3
16 Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.


 #20102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:51:19 | #20098 (8)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:52:26 | #20115 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:55:16 | #20116 (8)

Ano SKRZE Jezise Krista nas nebesky Otec opet obnovi konani sve svate vule jak v nebi tak i na zemi a jako nepritel lidi bude odstranena i samotna smrt, co prisla do zivota lidi pro jejich neposlusnost. Kdo tedy projevi zajem zit v jednote s nasim nebeskym Otcem bude skrze Krista uzdraven.


 #20107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:46:45 | #20131 (9)

Jojo v jednotě s Otcem , to asi..


 #20116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:47:20 | #20097 (5)

No tak tady v písemných diskuzích se nemluví:-), tady se vzorně mlčí a psát chvála Bohu nikdo nikomu nezakázal :-) ani číst :-).


 #20095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:53:09 | #20100 (6)

První zvěstovatelkou Slova Božího přímo od Krista byla žena Samaritánská, kterou sám Kristus v tom vzdělal :-) při studni Jákobově.
Co by jsme si bez ní počali, ani by jsem nevěděli že Bůh je Duch...
Tedy Kristus byl zřejmě jiného názoru než Pavel i je.


 #20097 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 16:57:49 | #20104 (7)

Ne nebyla prvni a nebyla ani apostolem. Temi kdo se stali jeho apostoli byli vsichni pouze muzi.


 #20100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:01:11 | #20106 (8)

No jo ale mně Bůh a nebo Kristus pověřil v internetových diskuzích diskutovat, a tak diskutuji, mám pověření od Boha v nésti sem více světla:-).


 #20104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:12:33 | #20109 (9)

Slouzit Bohu jako Kristuv nasledovnik veden Bozim duchem muze kazdy clovek bez vyjimky muz ci zena bez ohledu na jejich svetske vzdelani ci postaveni.

"26 Vidíte sami na sobě, bratři, že Bůh nepovolal mnoho moudrých z lidského hlediska ani mnoho mocných ani mnoho urozených, 27 ale vyvolil hloupé věci světa, aby zahanbil moudré lidi, vyvolil slabé věci světa, aby zahanbil silné věci, 28 a vyvolil bezvýznamné věci světa a přehlížené věci, věci, které nejsou, aby zničil věci, které jsou, 29 aby se tak před Bohem nikdo nemohl chlubit. 30 Ale díky němu jste v jednotě s Kristem Ježíšem, který se pro nás stal Boží moudrostí a umožnil nám získat schválení od Boha a také posvěcení a propuštění na základě výkupného. 31 A proto, jak je napsáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Jehovovi.“" (1 Korintskym 1 kap. preklad noveho sveta)

Prís 1:7 CSP Počátek poznání je bázeň před Hospodinem (JHVH), moudrostí a kázní pohrdají hlupáci.
Cesky studijni preklad

Prís 9:10 BOT Prvým krokom k múdrosti je úcta voči Jahvemu, pravou rozumnosťou je poznanie Najsvätejšieho.
Katolicky Jeruzalemsky slovensky preklad


 #20106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:51:25 | #20134 (10)

je rozdiel ve jménech Jehova vs Jahve(h)=JHVH - len Jahve(h) je správny preklad, Jehova je len preklad SJ, ...- ano, Jahve(h) používa JB (v angličtene, češtine, slovenčine,...)


 #20109 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:53:00 | #20136 (11)

Mělo by se používat JHVH a nebylo by sporů.


 #20134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:03:00 | #20170 (12)

To už jsme diskutovali taky mnohokrát. Jak bychom to četli a jak bychom Boha oslovovali? Jéhávéhá? *2527*


 #20136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:04:17 | #20171 (13)

Pane, Otče, můj Bože


 #20170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 22:43:40 | #20204 (14)

Jako to dělají židé? A to proč? Není to pokrytecké?


 #20171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:59:56 | #20167 (11)

To co pises je uz davno vyvraceny nesmysl spochybnen mnoha serioznimi znalci starovekych rukopisu i hebrejskeho textu a jazyka, ktery maji uplne jasno v tom, ze spravna vyslovnost je JeHoVaH jak ji mimochodem do vokalizovaneho hebrejskeho prekladu Boziho slova zapsali driv i zidovsky znalci pisma znami jako Masoreti.

Tyhle vokalizovane preklady od Masoretu i dnes pouzivaji i samotni rimskokatolici, kteri stejne tak driv s tou vyslovnosti JeHoVaH zadnuy problem nemeli. Mimochodem ji pouzival i znamy katolicky ucenec Martin Luter, ktery pozdeji prispel i k rozsahle reformaci katolicke sekty a usiloval se o odstraneni toho co v uceni krestanu byt nema a snazil se tam dat co tam patri.

Mimo neho ale tuto vyslovnost prekladajic staroveke rukupisy Masoretu takto jasne prekladali i dalsi ucenci prekladajici Bibli a jinak to neni ani dnes.

JeHoVaH tedy ani zdaleka neni spravna vyslovnost pouzivana pouze v prekladech SJ.

Překlady Biblí, které uvádějí Boží svaté jméno ve tvaru Jehovah (Jehová, Jehova, Yehovah, Ihowa)
Více zde: https://bozijmeno.webnode.cz/clanky/bozi-jmeno-jehowah-v-prekladech-bible/


 #20134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:00:26 | #20168 (11)

Ještě jsi mi nikdy nepodal vysvětlení, jak vznikl tvar Jahve.

Kromě toho, Visitore, už to považuju za totální ignorantství, co tady předvádíš. Dobře, nemusíš všechno vědět. Ale po tom všem, co se tady všechno napsalo, zdokumentovalo, doložilo..., že ještě dokážeš napsat takovou kachnu, že Jehova je překlad svědků Jehovových, je nepomluvitelné. *21943* *21943* *21943*


 #20134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:18:48 | #20181 (12)

Je to spis patvar a filozofii a spekulacemi vytvoreny nesmysl, kde tuhle vyslovnost spochybnuji i soucasny zidovsky znalci starovekych zidovskych rukopisu. Skutecne seriozni znalci techto rukopisu nijak nezatizeni katolickou demagogii v teto veci za spravnou vyslovnost oznacuji tvar YeHoWaH

http://lexiconcordance.com/hebrew/3068.html Bozi jmeno יְהֹוָה oznaceno strongovym cislem H3068 je tedy zcela jasne yeh-ho-vaw Kdyz se podivas na tento odkaz tak tva Yah weh ma i v tom hebrejskem textu s tou vokalizacni punktaci zcela jiny tvar a podobu co se te punktace tyka a takto zapsane Bozi jmeno ve tvaru Yahweh nebylo nalezeno ani v jedinem starovekem rukopisu. Ve vsech rukopisech je pouzita pouze podoba yeh-ho-wah.

Celkem dobre to jinak vysvetluje i tento zidovsky karaita a znalec starovekych zivosky rukopisu podilejici se i na vyskumu zvitku od mrtveho more.

http://obohu.cz/attachments/article/95/Vyslovnost_Jmena-Nehemia_Gordon_CZ.pdf

"...NEHEMIA GORDON, ŽIDOVSKÝ KARAITA
hebrejština, archeologie, studium Svitků od Mrtvého moře,
Původní a jediná správná výslovnost je JEHOVAh, ne JAHVE.

knižně vydaná disertace
br. G. Gertouxe „The Name of God Y.eH.oW.aH Which Is
Pronounced
As It Is Written“ 2002
RUKOPIS ( Strong je # 3068) YEHOVAH "


 #20168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:17:22 | #20149 (9)

Občas nás jím přímo oslňuješ! *19364*


 #20106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:06:59 | #20108 (8)

Lukáš 10
42Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“


 #20104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:16:45 | #20110 (9)

Marie Jezisova Matka byla stejne tak poslusna Bozimu slovu i slovum uceni sveho Syna Jezise Krista a jako zena tedy nikdy nemela problem uznat autoritu hlavy, kterou treba pro ni v jeji rodinem souziti byl Jozef jeji manzel a pak se stejne tak podrizovala i autorite jinych muzu jenz se v krestanskem zboru ujimali vedeni i kdyz samozrejme stala vlastni virou a dostala stejne jak i jiny urcite poslani a stala se poslousnou Bozi sluzebnici a udelala vsechno tak jak to bylo od ni pozadovano.


 #20108 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:19:37 | #20112 (10)

Přesto Ježíš určil že jeho bratrem, sestrou i matkou je kdokoliv kdo koná vůli boží:-).
Matouš 12/50
Marek 3/35
Lukáš 8/21


 #20110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:59:58 | #20117 (11)

Samozrejme a vis v jake souvislosti rekl prave tato slova na ktere odkazujes ?


 #20112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 18:43:22 | #20128 (12)

No ty souvislosti mne tam docela zaujali, to jako by svoji rodinu odsuzoval a taky to na co vždy navazuje ten a ten samý příběh.


 #20117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:07:21 | #20174 (13)

Vis jista zena z toho zastupu lidi ktere vyucoval se snazila vyzvednot prave osobu jeho Matky Marie a tak Jezis temito slovy reagoval i v teto souvislosti. I tohle by si tedy meli katolici co dnes marii uctivaji jako bohyni pouzivajic i jeji modly a ruzne modlitebne pomucky a modlidby adresovane primo ni vzit k srdci a zamyslet se nad tim proc tohle tak razne Bozi Syn odmitl kdyz byla pronesena chvala smerem k jeho Matke, ktera pritom narozdil od jeho dalsich bratru a sester deti Marie a Jozefa byla oddanou sluzebnici jedineho Boha a sama uverila i tomu, ze skrze ni nas nebesky Otec poslal na tento svet Mesiase. Jeho vlastni sourozenci v Krista driv neuverili.


 #20128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:13:13 | #20178 (14)

Dokonce nemůže být jeho učedníkem kdo není v rozporu se svoji vlastní rodinou.


 #20174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:14:58 | #20179 (15)

takže nejdřív se musím rozhádat s rodinou a pak se mohu stát učedníkem?


 #20178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:19:23 | #20182 (16)

Na druhé straně, pokud někdo chce vstoupit do kláštera pak to může být pro rodinu i složité a nemusí se jim to líbit.


 #20179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:23:49 | #20185 (17)

To taky.


 #20182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:23:01 | #20183 (16)

Je o tom v Lukáš 14/26, ale i jinde a proč je to tak?
Ježíšova pokrevní skupina jsou asi jakýsi bezdomovci a nebo jak to nazvat, jak jinak tomu mám rozumět?


 #20179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 23:00:36 | #20209 (16)

Ne, Ratko. Ježíšova slova znamenají, že prostě když ho někdo začne následovat, můžou se někteří členové rodiny proti němu postavit. Víš proč?


 #20179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:23:33 | #20184 (15)

To ale neni tak uplne pravdou, ale Kristus varoval, ze jeho nasledovani muze vest i k pronasledovani primo v rodine a jasne rekl, ze neprateli se mohou stat i prislusnici vlastni rodiny, ktery Krista a jeho uceni neprijmou.

Nemusi to tak ale byt ve vsech rodinach.


 #20178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 20:25:27 | #20186 (16)

Ježíš přišel nikoliv za zdravými, co problémy nemají.


 #20184 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 21:30:52 | #20194 (17)

Pysnym a nepokorne jednajicim lidem popirajicich potrebu uzdraveni neni lze pomoct.


 #20186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 23:32:05 | #20218 (18)

No to máš pravdu. Člověk žije v omylu, že všichni nemocní, postižení, staří, chudí a jinak zbědovaní lidi touží po duchovních věcech a jen čekají, až jim někdo přijde zvěstovat Krista, aby po tom skočili... *4569*, a ono ne, ono to tak není *15238*. Jsou úplně stejní jako ostatní populace, a někdy bývají i nastraženějšía odmítavější - "přece nejsem žádný chudák". *35094*


 #20194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 05:05:01 | #20235 (18)

Bůh je i k takovýmto trpělivý, všechno má svůj čas.


 #20194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 05:47:25 | #20238 (19)

Jiste ma velkou trpelivost s kazdym z nas a nepreje si smrt nikoho z lidi i kdyz svym hloupym jednanim k ni vsichni smerujeme. Skrze vykupnou obet Krista je, ale kazdemu z nas nabizeno smireni s nasim nebeskym Otcem a ciste postaveni pred nim.

Clovek by si ale mel uvedomovat aspon tu samotnou potrebu uzdraveni a projevit uprimny zajem o to uzdraveni, co se v zivote kazdeho z nas muze projevit pak laskou a milosdenstvim.

Ono je tedy v poradku na jedne strane videt a odsoudit to hrisne jednani o kterem vime, ze nam lidem skodi, ale jiste by nebylo rozumne prestat milovat i toho hrisnika samotneho od ktereho vychazi, nebo takovymi hrisniky sme v mensi ci vecsi mire vsichni a tak v podstate kazdym nasim prisnym soudem vynesenym nad jinymi lidmi nastavujeme zrcadlo i sobe samotnym a vynasime tak v konecnem dusledku i rozsudek nad sebou.

„Neboť ten, kdo neprokazuje milosrdenství, bude souzen bez milosrdenství. Milosrdenství vítězně jásá nad soudem.“ (Jak. 2:13)

„Je to spolehlivá řeč a zasluhuje úplné přijetí, že Kristus ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky.“ — 1. Tim. 1:15


 #20235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:29:22 | #20264 (20)
*5482*

 #20238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 23:04:43 | #20210 (17)

Ježíš přišel za všemi. Nedělal rozdíly. Ale pro ty s problémy byl samozřejmě větší útěchou.


 #20186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 05:08:10 | #20236 (18)

Lukáš 5
31Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
32Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“


 #20210 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:13:50 | #20246 (19)

O čem to je, Kroky? Můžeš mi vyložit smysl těch slov?


 #20236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:15:25 | #20147 (20)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:26:33 | #20261 (21)

Odpovídala jsem tím na tvoje:
"Ježíš přišel za všemi. Nedělal rozdíly"


 #20246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 22:58:03 | #20208 (15)

To jsi vzala kde?


 #20178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 05:13:25 | #20237 (16)

Lukáš 14/ 26 Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem.
Matouš 10,37. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.
Atd.


 #20208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:17:34 | #20247 (17)

Tam je psáno "dokonce i svůj život". Znamená to snad, že se máme zabít, když chceme být Ježíšovými učedníky?


 #20237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:31:11 | #20266 (18)

No to ne :-)
I když "umírat" občas musíme.


 #20247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 19:12:12 | #20144 (7)

Ta slova řekl Ježíš, nikoli Samaritánka.


 #20100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:07:39 | #20142 (4)

Vodítkem k čemu? *19364*


 #20091 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:33:56 | #20092 (3)

Ty ani ja to vedet nepotrebujeme. Vedel to Adam s Evou a svoji neposlusnosti a porusenim tohoto zakazu prinesli do sveta vsech svych potomku smrt a utrpeni, kde je dnes pro nas jedinou nadeji na osvodozeni z tohoto stavu Bozi Syn Jezis Kristus, skrze ktereho lidi opet ziskaji to, co driv diky neposlusnosti prvnich lidi stratili.


 #20089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:51:44 | #20099 (4)

Když mně to zajímá. Jestli ten druh stromu pořád existuje, tak abych si taky neutrhl!


 #20092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:54:08 | #20101 (5)

To je pozdě, to máme všichni dědičně pojezeno z něho.


 #20099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:56:36 | #20103 (6)

Chceš snad naznačit, že eva si utrhla jabko, či co to bylo a já za to možu?


 #20101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 16:59:21 | #20105 (7)

Adam nemusel být až tak pasívní a nebo hloupej či zamilovanej či jakej a sníst co mu Eva podala, mohl víc o tom zapřemýšlet, co dělá, takto máš dědictví po Adamovi.


 #20103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:18:23 | #20111 (8)

A možu já za to, že byl adam jelito? Jak já k tomu přijdu?


 #20105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 17:22:27 | #20113 (9)

Přeci je byl jenom z bláta, tak mu to odpust a bude odpuštěno i Tobě :-).


 #20111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:22:28 | #20151 (10)

Opravdu z bláta nebyl. *24581*


 #20113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 05:04:17 | #20234 (11)

Vodu také obsahujeme


 #20151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:12:44 | #20245 (12)

Ano. Obsahujeme všechny možné prvky, které se navházejí rovněž v zemi. Ale nejsme z bláta.


 #20234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:20:41 | #20260 (13)

no mi ženy ne :-)


 #20245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:21:24 | #20150 (9)

Zdržím se komentáře. *3392*


 #20111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 21:21:59 | #20192 (10)
*4622*

 #20150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 19:15:59 | #20148 (8)

Ano. Já si myslím, že kdyby Adam odolal, a kdyby Evu pokáral, možná by celou situaci zacghránil. Protože byl hlavou své ženy. Vina padla, jak víme, na něj.


 #20105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 19:13:57 | #20146 (7)

Nemůžeš za to, ale doplatils na to. *447*


 #20103 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:12:57 | #20145 (6)

Jo, tak to je moudrá odpověď. *20832*


 #20101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:10:44 | #20143 (5)

Nešlo o druh, ale o jeden konkrétní strom. Tak tě musím ubezpečit, že do dnešní doby by fakt nevydržel. *15238*


 #20099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 20:36:55 | #20187 (6)

Tak on to byl fakt strom? A fakt ten hřích co uvrhl lidstvo do obrovského maléru, bylo utrhnuté jabko či neco podobného?


 #20143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
29.01.21 23:06:57 | #20211 (7)

Fakt, Volmane. Všechno to tady bylo rozebráno, nebudu se už opakovat. A ty se klidně posměj, jestli máš tlaky.


 #20187 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 16:30:43 | #20090 (2)

"5 Kdo je tedy Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, jejichž prostřednictvím jste uvěřili a kteří vykonali práci, kterou jim dal Pán. 6 Já jsem sázel, Apollos zaléval, ale Bůh dával vzrůst. 7 Ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, tedy nejsou nic, ale důležitý je Bůh, který dává vzrůst. 8 Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, mají stejný cíl, ale každý dostane odměnu podle své práce. 9 Jsme tedy Boží spolupracovníci a vy jste Boží pole, Boží stavba.

10 Podle nezasloužené laskavosti, kterou mi Bůh projevil, jsem jako zkušený stavitel položil základ, ale staví na něm někdo jiný. Ať každý dává pozor, jak na něm staví. 11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, a tím je Ježíš Kristus."

"To neznamená, že panujeme nad vaší vírou. Jsme spolupracovníci, kteří přispívají k vaší radosti. Stojíte totiž díky své víře." (2 Korintskym 1:24)


 #20086 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:04:15 | #20141 (3)

Chtělo by to nějaké průvodní slovo, Loraku, abychom věděli, co ty sám chceš těmi verši sdělit.


 #20090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:23:41 | #20153 (4)

Pro mnohe i v krestanskych zborech SJ uz neni tim jedinym duchovnim vudcem sam Jezis Kristus, ale jsou jimi ti jenz vystupuji jako VRO a mnoho z techto lidi se stavi ve zbore SJ jako pani nad virou jinych vericich a ne jako jejich duchovni bratri. Casto jsou ze zboru vylucovani lidi jen proto, ze nesouhlasi s ucenim od tech co se stavi do teto pozice duchovnich vudcu i kdyz ho oni sami pozdeji meni a uznavaji, ze nejsou neomylnou autoritou. I tak se ale casto stavi do pozice neomylne autority stejne jak je to i u katoliku v pripade papeze a cirkevnich koncilu.

Tohle je moc spatne zvlast kdyz je nekdo vyloucen jen za to, ze nesouhlasil s necim, kde jdou i ti co se samozvane prezentuji jako VRO jasne nad to co je napsano a timto skutecne takovy lidi jen vice skodi nez prospivaji jinym bratrum a sestram i kdyz chapu, ze za tim muze stat i uprimne usili nekterych zachovat jednotu.

Jednota jenz ale vychazi z uceni samozvaneho vudce, ktery se stavi do pozice pana nad virou jinych je ale vytvarenim sekty, kde uz neni vudcem Kristus a Bozi duch ale nedokonaly a chybujici clovek, chovajici se casto k bratrum s jinym nazorem a presvedcenim jako dravy vlk, ktery neni starostlivym pastyrem, ktery s uctou zachazi s tim co neni jeho, ale co patri Bohu a Kristovi.

V zborech SJ vidim hodne tech podobnych Diotrefesovi a bohuzel takove lidi vidim i v tech co se samozvane nazyvaji VRO a staveji se do pozice duchovni vudcu a panu nad virou jinych bratru a sestrer a nechovaji se vuci jinym s nalezitou uctou a respektem, ale jako dravi vlci.

„Nejděte nad to, co je napsáno.“ Ve svém dopise Pavel dále zdůraznil, že všichni potřebují být skromní, stejně jako byl skromný a správně hodnotil sám sebe on. Korinťané padli do léčky, když se vychloubali určitými muži, například Apollem, a dokonce samotným Pavlem. Pavel je pokáral, vysvětlil jim, že tímto jednáním se projevují jako tělesní, a ne jako duchovní lidé a napsal: „Bratři, tyto věci jsem předal tak, abych je uplatnil na sebe a na Apolla k vašemu dobru, abyste se na našem případě naučili pravidlo: ‚Nejděte nad to, co je napsáno [tedy nepřekračujte hranice, které Písmo stanovilo pro postoj lidí k sobě navzájem i k sobě samotným]‘, abyste jednotlivě nebyli nadutí ve prospěch jednoho proti druhému. Vždyť kdo působí, že se odlišuješ od jiného? Máš vskutku něco, co jsi nepřijal? Jestliže jsi to skutečně přijal, proč se chlubíš, jako bys to nepřijal?“ Má-li člověk tato slova na paměti, uchrání ho to před povýšeností a vychloubačností, jež mohou vzniknout na základě rodinného původu, rasy, barvy pleti nebo národnosti, tělesné krásy, schopností, poznání, pronikavé inteligence apod. (1Ko 4:6, 7) https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1200003099?q=nad+to+co+je+naps%C3%A1no&p=par


1  
 #20141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 20:07:20 | #20173 (5)

Jak si představuješ sbory, kde se každý řídí jen svým poznáním a představou o vedení Kristově? Jako volná seskupení lidí věřících každý něčemu jinému a věčně se mezi sebou dohadujících? Umíš si představit, jak takoví lidi spolupracují na celosvětovém kazatelském díle?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 21:52:46 | #20195 (6)

Vis ona ta jednota v zakladnych vecech a uceni jiste byt musi a je dulezita, ale musi byt zcela jasne podlozena uplne jasnym ucenim Boziho slova a ne pouze osobnim vykladem nejake casti Boziho slova vytrzene z kontextu.

Ani ranni krestani nebyli uplne ve vsem jednotni a tak treba nekteri zachovavali dal i ruzne predpisy a narizeni stareho zakona i kdyz uz pro verici krestany platne nebyli. Tykalo se to jak zachovavani ruznych svatku a stanovenych dnu vcetne sabatu a stejne tak i treba zdrzovani se urciteho jidla. Pavel v teto veci zastaval nazor, ze snaha vest k obrizke i nove prichozi krestany z narodu jak se to driv delalo kdyz tu jeste byl vyvoleny zidovsky narod a nekdo chtel konvertovat je zotrocovani necim co skutecne nemuze vest k svobode v spojeni s Bozim duchem, ale i tak sam urcite veci respektoval kdyz se nekdo jako verici zid uz i po krste rozhodl dal zachovavat jiste zvyklosti ze sveho drivejsiho zidovskeho zivota.

"...Ať se ten, kdo jí všechno, nedívá svrchu na toho, kdo nejí všechno, a ať ten, kdo nejí všechno, nesoudí toho, kdo jí všechno. Vždyť ho Bůh přijal. 4 Kdo jsi ty, že soudíš sluhu někoho jiného? Je to jeho pán, kdo posoudí, jestli obstál, nebo ne. A on obstojí, protože Jehova ho může podpořit.

5 Někdo považuje jeden den za významnější než druhý. Jiný považuje všechny dny za rovnocenné. Ať se každý drží toho, o čem je pevně přesvědčený. 6 Kdo zachovává nějaký den, dělá to pro Jehovu. A podobně ten, kdo jí všechno, to dělá pro Jehovu, protože Bohu děkuje. Ale i ten, kdo nejí všechno, to dělá pro Jehovu a děkuje mu. 7 Nikdo z nás totiž nežije jen pro sebe a nikdo neumírá jen pro sebe. 8 Vždyť pokud žijeme, žijeme pro Jehovu, a pokud umíráme, umíráme pro Jehovu. A tak ať žijeme, nebo umíráme, patříme Jehovovi. 9 Kristus totiž zemřel a ožil proto, aby byl Pánem mrtvých i živých.

10 Proč tedy soudíš svého bratra? A proč se ty na svého bratra díváš svrchu? Vždyť všichni budeme stát před Božím soudcovským stolcem. 11 Je totiž napsáno: „‚Jakože žiji,‘ říká Jehova, ‚každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk otevřeně uzná, že jsem Bůh.‘“ 12 Každý z nás se tedy bude Bohu zodpovídat sám za sebe." (Rimanum 14 kap. preklad noveho sveta)


 #20173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 20:12:55 | #20177 (5)

Apoštol Pavel například řídil sbory tím, že cestoval od jesdnho k druhému a většinou na dálku posílal ponaučení a rady důležité pro chod sborů, a taky vyučoval Boží slovo. V každém sboru byli ustanovováni starší muži. Všichni se hodně snažili o zachování jednoty, protože Ježíš si přál, aby byli jedno. Jak by mohli být jedno, kdyby si každý vykládal křesťanský život a učení po svém? Napadlo snad tady někoho, že Pavel a ostatní apoštolové byli pány nad vírou lidí ve sborech?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 20:15:05 | #20180 (5)

Lehko se kritizuje, těžko se ale ukazuje, jak by se to dalo úspěšně dělat jinak, viď?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 22:19:12 | #20197 (5)

Casto jsou ze zboru vylucovani lidi jen proto, ze nesouhlasi s ucenim? Jak často myslíš? Píšeš to tak, jako y šlo o každodenní chleba. Myslím, že kvůli učení je vyloučen zanedbatelný počet lidí, a to ještě musejí být docela závažné věci a ti lidi je musejí roztrubovat kolem sebe a přesvědčovat ostatní, že věří špatně, tedy působit rozbroje ve sboru. Daleko víc je ale vyloučených kvůli smilstvu, alkoholismu, nebo že prostě už nechtějí být svědky Jehovovými..., no a dál už skoro nevím. Vyloučení někoho ze sboru je poměrně vzácný jev, to už fakt musí být!
Nejsme uniformovabí, a opravdu se naše víra liší člověk od člověka. Ale prostě v zásadních věcech musíme být jednotní. Umíš si představit, že by každý z Božích služebníků kázal a vyučoval něco jiného?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 06:03:46 | #20239 (6)

Hlavne i to vylouceni ze zboru u Svedku Jehovovych probiha zcela jasne nebiblickym spusobem a v rozporu se zapsanymi slovy v pismu.

Nekajicni hrisnik dopoustejici se zavazneho jednani, kterym muze negativne vplyvat i na ostatnich ve sboru by mel byt za tohle sve jednani pri vylouceni i verejne ukaznovan a ma mu byt uplne jasne zdeleno na zaklade jasnych slov z Bible a uceni Krista v cem presne spociva jeho zavazne hrisne jednani, kterym skodi sobe i jinym a kterym prinasi pohanu nejen na krestansky zbor, ale i na samotneho Krista a naseho nebeskeho Otce.

U SJ ale probihaji tajne soudy a tak se skutecny duvod vylouceni ani vecsina clenu zboru nedovi, ale se od nich automaticky ocekava, ze se budou vyloucenemu vyhybat jako prasive ovci a musi se pouze slepe spolehat, ze ten tajny soud urcitych starsich ve zboru skutecne probehl v plnem souladu s ucenim Krista.

V pisme ale jasne cteme tohle.
" 20 Ty, kdo hřeší, kárej přede všemi, aby to pro ostatní bylo varování. 21 Zapřísahám tě před Bohem, Kristem Ježíšem a vyvolenými anděly, abys tyto pokyny dodržoval nestranně a bez předsudků." (1 Tim. 5 kap.)

Kdyz si podivas kontext uvidis, ze jsou tato slova zminovana v souvislosti se starsimi v zboru. I primo z textu Boziho slova vime, ze treba Pavel verejne prede vsemi ve zboru a dokonce i ve svych listech, ktere se nam zachovali odsoudil jednani urcitych nekajicnych hrisniku, ktery pak byli ze zboru pro toto sve jednani vylouceni.

To co tedy probiha v zborech SJ je nebiblicke a nevychovne a neni to zadnym poucenim ani pro jine v zbore. Navic je znamo, ze jsou zde casto i vazna pochybeni starsich u kterych je jista zaujatost a delaji tohle skutecne podobne jak to driv delal i Diotrefes o kterem mame zminku primo v textu Boziho slova.


 #20197 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 07:36:14 | #20248 (7)

Ubezpečuju tě, že hříšník ukazňován je, a to s velkým úsilím, protože nikdo si nepřeje toho člověka odříznout od sboru. Je přece jako rodinný příslušník. Co znamená to tvoje "veřejně"? Má být hříšník předveden na pódium a mají být přede všemi rozmazána jeho provinění? Mají se členové celého sboru (nebo jak moc široké společenství máš na mysli) sejít a dohadovat se jeden přes druhého? To určitě není cílem, viď?
Přece je jasné, že onen hříšník se určitě dozví, za co je kárán či vyloučen. Už jen proto, že se ním starší sboru i jeho přátelé, kteří o problému vědí, tento probvlém rozebírají ze všech stran a snaží se mu pomoct.
Jak ty si představuješ to veřejné ukazňování a kdo by ho měl provádět?


 #20239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:50:19 | #20250 (8)

Urcite by meli vsichni ve zbore vedet to za co je tento clovek vyloucen a v cem se od neho ocekava urcita naprava nebo to vylouceni ma byt vychovnym prostredkem jenz ma vest k pokani a naprave urciteho konani, ale zaroven slouzi i jako varovani pro jine ve zboru, aby si davali sami pozor na stejne jednani.

Jiste by nemelo byt ve zboru pouze oznameno, ze byl nekdo vyloucen, bez toho, aby vedeli za jaky konkretni zavazny prestupek a nasledujici nakajicne konani souvisejici s tim prestupkem to bylo.

A jestlize byl nekdo vyloucen jen proto, ze nesouhlasil s urcitymi veci, tak jak je treba vyucuji i starsi v zboru a ma na urcite veci jiny nazor, ale ho ma podlozeny primo ucenim Boziho slova. Tu by ale jiste nemel jit nikdo nad to co je napsano a co uplne jasne vyplyva i z kontextu uceni urcitych slov a uceni Krista a Boziho slova jako celku.

Jiste vis jak treba i zacinali i novodobi Svedkove Jehovovi v 19 stoleti driv znami jako Badatele Bible. Spolecne skoumali uceni Boziho slova a snazili se spolecne s prosbou o vedeni Bozim duchem dospet k urcitemu poznani co je skutecne Kristovym ucenim jasne vyplyvajicim z uceni Boziho slova a nebyla zde nadrazovana zadna lidska autorita a dokonce byl odmitan i status nejakeho duchovniho a rozdeleni na tech jakoze duchovnich vudcu a laiku beznych vericich co spis pasivne prijimaji uceni a vedeni od tech duchovnich.

Dnes uz ten status duchovnich starsi ve zborech SJ maji a casto je tato lidska autorita dulezitejsi nez autorita samotneho Krista a Boziho slova a v spornych vecech se ocekava slepa poslusnost, kde v opacnem pripade hrozi vylouceni ze zboru pro neuposlechnuti prave te lidske autority.


 #20248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:51:11 | #20251 (9)

To jsou metody jak z gulagu - donucovací tábor.


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:59:39 | #20255 (10)

Je mi jasné, proč dáváš přednost zrovna tomuto popisu.
Napadlo tě třeba, že Lorakův pohled je minimálně jednostranný?


 #20251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:01:09 | #20256 (11)

Už jsem si na něj u Vás stěžovala, podle mě je příliš horlivý.


 #20255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:01:28 | #20257 (12)

Tedy kope na všecky strany


 #20256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:08:20 | #20259 (12)

Nejde o horlivost, ale o "fakta", která předkládá, a které máš potřebu přirovnat ke gulagu, což je dost hnusné.


 #20256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 12:59:56 | #20288 (11)

To by ji napadlo, kdyby někdo popisoval metody v KC. *15238*


 #20255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 16:34:07 | #20306 (12)

Úplně přesně!


 #20288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 03:23:53 | #20348 (11)

Abuko, co jsem podle tebe nenapsal v souladu s Pravdou ? V cem konkretne v mich slovech vidis tu jednostrannost ?


 #20255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 07:53:00 | #20252 (9)

Cloveku co ma byt za nejakou vec vyloucen a je z neceho starsimi ci nekym jinym i obvinen by mela byt dana vzdy sance se i verejne hajit a rict, co v tom obvineni vuci nemu je ci neni pravdou. Casto zde i diky lidskemu faktoru a omylnosti prichazi i k lzivym obvinenim, ktere se zakladaji pouze na polopravdach a domnenkach tech co nekoho odsuzuji.


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:06:20 | #20258 (10)

Záleží na tom, co je tou "nějakou věcí".
Myslím, že že ve většině případů právních výborů, by dotyční o veřejné projednávání zrovna nestáli. *22705*
A pokud hájíš právo veřejně obhajovat nějaké odlišnosti v chápání nauk, můžeš si být jistý, že dotyčná osoba se o prezentaci svého pohledu na věc snažila už hodně dlouho předtím. Právní výbor se nesvolává kvůli tomu, že někdo něco jinak chápe a něčemu neeozumí, ale hlavně proto, že své představy veřejně šíří.


 #20252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 03:45:06 | #20350 (11)

" 5 Cílem těchto pokynů je láska, která vychází z čistého srdce, z dobrého svědomí a z víry bez pokrytectví. 6 Někteří se od toho odchýlili a sklouzli k prázdným řečem. 7 Chtějí být učiteli zákona, a přitom vůbec nerozumí tomu, co říkají a co s takovou jistotou tvrdí...18 Mé dítě Timotee, tyto pokyny ti svěřuji v souladu s proroctvími, která byla o tobě pronesena. Ta ti pomůžou dál vést dobrý boj 19 a udržet si víru a dobré svědomí, které někteří odvrhli, a jejich víra proto ztroskotala." (1 Tim 1 kap.)

Tu stojím, nemôžem inakšie - Martin Luther vo Wormse

Abuko v cem je tedy rozdil mezi katoliky a SJ, kdyz te nekdo nedokaze presvedcit ucenim Boziho slova o nespravnosti tveho presvedceni a zada od tebe, aby jsi mlcel a jednal v rozporu se svym biblicky skolenym svedomim, ktere zodpovidas Bohu a Kristovi ?

Nestydi se nekdo jineho bratra ci sestru soudit i kdyz ho nedokaze usvedcit o nespravnosti jeho presvedceni primo ucenim Boziho slova a Krista, kde pak i on sam za to, za co jine odsuzuje pozdeji i on sam zmeni na takou vec svuj nazor a uznava, ze to jeho presvedceni nebylo spravne ? Zajde snad pak kajicne za tim svym bratrem a omluvi se mu, ze ho odsoudil jen na zaklade vlastniho presvedceni, ktere ale nemuselo byt spravne na co, ale on sam prijde az mnohem pozdeji ?

"4 Kdo jsi ty, že soudíš sluhu někoho jiného? Je to jeho pán, kdo posoudí, jestli obstál, nebo ne. A on obstojí, protože Jehova ho může podpořit....10 Proč tedy soudíš svého bratra? A proč se ty na svého bratra díváš svrchu? Vždyť všichni budeme stát před Božím soudcovským stolcem. 11 Je totiž napsáno: „‚Jakože žiji,‘ říká Jehova, ‚každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk otevřeně uzná, že jsem Bůh.‘“ 12 Každý z nás se tedy bude Bohu zodpovídat sám za sebe..." (Rimanum 14 kap.)

"9 Pokud totiž svými ústy veřejně prohlašuješ, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. 10 Vždyť pokud člověk v srdci věří, získá Boží schválení, a pokud svou víru veřejně hlásá, získá záchranu.

11 Písmo přece říká: „Nikdo, kdo v něj věří, se nezklame.“ 12 Mezi Židem a Řekem totiž není žádný rozdíl. Nade všemi je stejný Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. 13 Vždyť „každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn“." (Rimanum 10 kap.)


 #20258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:02:52 | #20368 (12)

Jsi nečitelný, Loraku. Nerozumím, o co ti jde, spíš mi přijde, že si tu řešíš nějkou svou křivdu, al e děláš to až tak opatrně, že ti není rozumět. a zobecňuješ.


 #20350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:28:52 | #20373 (12)

Ani Ježíš nepřesvěčil všechny.
Chyba není ve vysílači, ale v přijímači.
Tvoje mlhavé náznaky jsou k ničemu, cenu má konkrétní příklad.
Kromě toho je řeč o právních výborech, kde zasedají tři starší, kteří názory dotyčné osoby už většinou dobře znají. Nikde se nedostane před právní výbor kvůli tomu, že jednou někde něco řekl.


 #20350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 12:57:35 | #20286 (10)

Často? Jak často, víš? Nebo bys to tak rád viděl?
Co je či není pravdou, to má právo ten člověk vypovědět starším, a má taky právo se odvolat. Nikdo není "souzen" za něco, co nelze prokázat, někdy ten provinilec sám starší vyhledá, protože ho tíží svědomí. Ti, kdo se dopouštějí smilstva, domácího násilí nebo nějakých podvodů apod., by k jejich projednávání těžko uvítali obecenstvo, že? Většinou po co nejširším veřejném procesu křičí ti, kteří by rádi exhibovali svými objevnými rádobibiblickými objevy. Ale ani ti snad něco takového nepotřebují, protože ti už dávno před právním výborem s nimi obešli kdejaký sbor.


1  
 #20252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 12:59:47 | #20287 (11)

Přesně tak. *33084* *20832*


 #20286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 04:08:20 | #20351 (11)

Margo ani ti omylni a chybujici starsi te nemusi vyslechnout a nemusi ti uverit a mohou jako chybujici lidi spis uverit prave tomu, cemu chteji i oni sami uverit, aby pak meli omluvu i ve svem svedomi, kdyz nad tebou vynasi soudy zalozene na polopravdach a lzich a nemusis byt vyslysena ani temi jejich kamarady, ktere si pozvou z jineho zboru pri odvolacim vyboru a budes pred nimi ve stejne pozici jako Job pred temi svymi podarenymi prateli jenz se ho snazili presvedcit o urcitych vecech i kdyz v tech vecech co mu rikali nemeli pravdu.

Nemame snad informace i primo z Boziho slova, kde Pavel primo odsoudil urcite jednani jednotlivcu, ktere i pojmenoval ? Proc maji SJ problem o takove veci verejne mluvit ? Muze snad byt pozehnan ten, kdo svuj prestupek skryva a ne spis ten kdo ho verejne vyznava a opousti ? Z podobnych veci delaji spovedni tajemstvi treba i rimsko katolicky knezi.

Co je ale ucenim Boziho slova a jak by tedy mel starsi jednat zvlast kdyz jde o nekajicneho hrisnika s kterym uz soukrome driv o jistych vecech mluvil a snazil se ho privest k zamysleni a zmene v jeho chovani, aby jim neskodil sobe jinym bratrum a neprinasel jim i pohanu na Jehovu a Krista ?

" 20 Ty, kdo hřeší, kárej přede všemi, aby to pro ostatní bylo varování. 21 Zapřísahám tě před Bohem, Kristem Ježíšem a vyvolenými anděly, abys tyto pokyny dodržoval nestranně a bez předsudků."...
"24 Hříchy některých lidí jsou veřejně známé a hned vedou k odsouzení. Ale hříchy jiných vyjdou najevo až později. 25 A stejné je to s dobrými skutky – některé jsou veřejně známé a ty, které nejsou, nezůstanou utajené natrvalo." (1 .Tim 5 kap. pokyny zcela jasne adresovany starsim ve zboru)

"...vyznávejte své hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. .." (Jakub 5:16)

"Kdo zakrývá svá provinění, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, tomu bude projeveno milosrdenství." Přísloví 28:13

"Pokud své hříchy vyznáváme, Bůh nám je odpustí a očistí nás od veškeré špatnosti, protože je věrný a spravedlivý." 1. Jana 1:9

Jsou tedy ochotni SJ vyznat i verejne sve hrichy a pochybeni, jak to treba udelali i Kristovi apostoli a ucenici, aby jim pak mohlo byt odpusteno a mohli ziskat pozehnani od Jehovu ?


 #20286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:15:43 | #20369 (12)

No a v čem myslíš, že by bylo lepší, kdyby si onen člověk stoupl před třeba 150 lid a začal před nimi rozebírat svoje hříchy? Ty si to umíš představit? Většina lidí by asi o takový proces nestála. A proč si myslíš, že výsledek takového veřejného probírání by byl spravedlivější, to tedy nevím. O tom prvním a červeně vyznačeném textu už jsme debatovali, oba víme, že je tam řeč o jednání mezi staršími sboru.


 #20351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 14:50:46 | #20299 (10)

Nikde v Bible nemáš popsanou veřejnou obhajobu vyloučeného. Tvé učení je velmi podivne a zavání odpadlictvim.....


 #20252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 08:26:48 | #20262 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #20241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 12:34:11 | #20283 (9)

K prvnímu odstavci:
Když se vyskytne nějaké nežádoucí jednání, a nemusí to být přímo při "příležitosti" vyloučení, bývá na to téma krátký prosloa. Neustíle je nám připomínáno, jaké jednání je žádoucí, a jeké nežádoucí.


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 12:42:27 | #20285 (9)

Tak když tolik apeluješ na učení z Božího slova - nečetl jsi, že sbory byly vedeny staršími muži a jejich pomocníky? A že ti se budou zodpovídat Bohu?

Jak bys chtěl vést celosvětovou organizaci bez vedení? *5620*
Jak jsi přišel na to, že "casto je tato lidska autorita dulezitejsi nez autorita samotneho Krista a Boziho slova a v spornych vecech se ocekava slepa poslusnost"? Ty si myslíš, že se starší nemodlí o vedení Božím duchem a že nehledají odpovědi v Božím slově? Všechno, co děláme a co se uříme, souvisí s Božím slovem.
Podáváš to tak, že svědek Jehovův si nesmí myslet a nesmí konat nic jiného, než "nařídí" organizace. Připomínáš mi Kjaru.


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 04:26:07 | #20352 (10)

No nekteri starsi se opravdu nemodli o vedeni Bozim duchem, ani kdyz jdou vynest nejaky soud nad jinym bratrem ci sestrou a chovaji se k nim povysenecky a bez lasky. Dokonce se i navzajem medzi sebou nedevi shodnout na tom, co je vlastne tim spravnym ci spatnym ucenim Krista a nedokazi casto ani argumentovat ucenim Boziho slova a nedokazou odpovedet kdyz jsou tazani a sami konfrontovani ucenim Boziho slova.

Kdyz maji rict konkretne ve svem obvineni, co je skutecnym prestupkem toho, koho obvinuji ze zavazneho prestupku proti Bohu a Kristovi a jeho uceni, tak na to biblicky odpovedet neumi a misto toho od nich dostanes odpoved "vzdyt ty vis za co". Margo netvrdim, ze jsou takovi vsichni starsi ve zborech SJ, ale jsou tam i taci jak ti je ted popisuji a proto opakuji, i soucasny SJ maji ve svych zborech dnes svych Diotrefu jenz se nechovaji s nalezitou uctou a laskou vuci jinym bratrum a sestram a prilis si potrpi na tom, aby si udrzeli svou autoritu a vaznost a nestrpi, aby tu jejich autoritu a presvedceni kdokoliv jakkoliv spochybnoval i kdyby jim treba rekl, ze to co uci, je dokonce i v primem rozporu s tim, co je dokonce i soucasti treba i te aktualni a soucasne literatury SJ nemluve o tom, ze je to casto i primem rozporu s ucenim Boziho slova a uceni samotneho Krista.


 #20285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:30:46 | #20374 (11)

No to tedy nevím, Loraku, začínám mít dojem, že ty sám asi jsi starším sboru a seděl jsi u mnohých takových jednání, když to všchno tak dobře víš a dokonce můžeš použít slovo "často". Ano, může se stát, že některý ze starších rozhodne nespravedlivě, protože je prostě jen hříšným člověkem. Ano, taky jsem zažila i starší, kteří nebyli zrovna laskaví. Pokud někdy rozhodli schváně nespravedlivě, budou se z toho zodpovídat. Víra by ale neměla stát na požadavku dokonalosti spolukřesťanů. Kdyby ji mělo porazit každé nespravedlivé jednání ve sboru, až bych dávno nebyla svědkem Jehovovým. Pokora a láska člověku pomůže přenést přes chyby ostatních, přece kvůli nim neodejdu od Jehovy. Každý přece neseme náklad svých vlastních chyb, a nechováme se k nim jako k chybám ostatních.
,


 #20352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:47:56 | #20381 (12)

Já zase mám už delší dobu dojem, že u takových jednání seděl na druhé straně stolu.
Tak doufejme, že pravda vyjde brzy najevo.


 #20374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:44:26 | #20380 (11)

Ty dokonce víš, jestli se starší modlí o Boží vedení? *7271*

Jistě, nejsme elitní sbory dokonalých lidí a tak se nějaký Diotrefes občas najde.
Stejně tak jsou mezi námi i další, kteří se snaží "zavádět podvodné nauky".
Tvoje příspěvky se hemží neurčitými výrazy "někdy, někdo, někteří" atd. Na takové polopravdy je obtížné reagovat, což ti možná vyhovuje.


 #20352 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 04:27:55 | #20353 (10)

Ohledne toho vedeni i uplatnovani autority uz sem ti zde uvedl i tento odkaz, ktery je primo ucenim SJ z jejich literatury.

https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2006249?q=Jak+autoritu+uplat%C5%88uje%C5%A1+ty&p=par


 #20285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:36:54 | #20377 (11)

To všichni známe. Ano, takhle by to mělo vypatat v ideálním případě. Nikdo tu nerozporuje, že někteří starší takoví nejsou. I jejich hřích někdy vypluje na povrch.


 #20353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 14:45:04 | #20296 (9)

Nesmysl! O přestupku se nema mluvit. Ten člověk se může vratit a lidi si budou říkat : "To je ten smilnic, nebo zloděj."


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 04:40:50 | #20354 (10)

Rose a bylo by to projevem lasky a duchovniho a nebo telesneho jednani tech, co by meli kajicneho hrisnika takto jak to popisujes uvitat ?

Nemeli by ho snad vitat jako sveho milovaneho bratra ci sestru se stejnou radosti s jakou kajicneho hrisnika vita i sam Jehova ?

Ty sam jsi bez hrichu a nikdy si se zadneho prestupku nedopustil ? Nepotrebujes i ty sam Bozi lasku a milosrdenstvi kazdemu cloveku projevovanou SKRZE Krista, aby jsi se mohl pred Jehovu postavit cisty ?

Ujistuji te, ze Jehova spis dokaze zachranit toho kajicneho hrisnika nez toho, co si o sobe mysli, ze je tim spravedlivym, co jeho uzdraveni a ocisteni nepotrebuje a nejedna vuci jinym lidem v souladu s laskou a milosrdne vedom si i vlastnich prestupku a hrisnosti a potreby ocisteni SKRZE Krista.

"8 Pokud tvrdíme: „Nemáme žádný hřích“, klameme sami sebe a pravda v nás není. 9 Pokud své hříchy vyznáváme, Bůh nám je odpustí a očistí nás od veškeré špatnosti, protože je věrný a spravedlivý. 10 Pokud tvrdíme: „Nehřešíme“, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není." (1 Jana 1 kap.)

"20 Pokud někdo říká: „Miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21 A máme od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, musí milovat i svého bratra." (1 Jana 4 kap.)


 #20296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 07:16:44 | #20359 (11)

Proc mi vypisujes, co vim sam dobre? Ja jsem žádnou z těchto myšlenek nezpochybnil. Bojuje s s větrnými mlýny. Jsi vyloučený? Tvá slova jsou mi divná, fakt!


 #20354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:00:32 | #20367 (12)

Vyse si napsal tato slova.

rose66 30.01.2021 14:45 | #20296 (9)
Nesmysl! O přestupku se nema mluvit. Ten člověk se může vratit a lidi si budou říkat : "To je ten smilnic, nebo zloděj."


 #20359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 14:46:24 | #20297 (9)

Jak dlouho si vyloučen?


 #20250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 07:41:38 | #20249 (7)

Jaké tajné soudy? Co to máš za terminologii? Tedy spíš co to používáš za klišé (není první)? U nás se tomu říká právní výbor a jde o skupinu starších sboru, kteří s provinilcem rozebírají jeho hřích. Ve snaze mu pomoct. Vyloučení je až poslední krok, ksdyž ten člověk sveřepě projevuje nekajícný postoj.


 #20239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:30:27 | #20265 (8)

Margo nekonaji se snad ty takzvane pravni vybory SJ o kterych neni v Bibli ani jedina zminka za zavrenymi dvermi, kde je obvineny clovek predvolan pred takovy vybor skladajici se pouze z maleho poctu vecsinou 3 starsich z mistniho zboru a pri odvolani se za ucasti 6ti starsich, kde jsou dalsi 3 prizvani z jineho zboru ?

Nekdy se ale takto tajne souzeny clovek opravdovy biblicky duvod sveho obvineni a nasledneho vylouceni ani skutecne nedozvi a byl tu spis problem s tim, ze tento clovek pouze odmital slepou poslunost odporujici jeho biblicky skolenemu svedomi v urcitych vecech a upozornil na telesne a neduchovni chovani a zneuzivani lidske autority v krestanskem zboru ?

Hodne obvineni je casto vzneseno jen na zaklade polopravd a naslednych domnenek, ale zde neni zadny prostor na konfrontaci s tim, kdo podobne obvineni vznesl a tak i ti starsi casto soudi jen na zaklade toho, co maji sami z doslechu od jineho cloveka, co jimi souzeneho bratra ci sestru ze zboru z neceho obvinil.

Navic samotni starsi, co takto soudi maji casto sami problem kdyz jsou oni sami primo konfrontovani tim, co je dokonce tim oficialnim ucenim SJ vychazejicim i z literatury SJ, kde jsou i odkazy na uceni Boziho slova a jsou o mnoha vecech sami v nevedomosti. Nedokazou se dokonce ani sami medzi sebou shodnout na tom, co je tim spravnym biblickym ucenim a vykladem urcitych veci a jeden druheho ukaznuje a usmernuje i pred takto souzenym bratrem ci sestrou. Je zde ta lidska omylnost a lidsky faktor a uceni SJ se casto meni a tak treba nekteri starsi muze treba i nespravne verit necemu co bylo u SJ vyucovano driv, ale je to dnes vyucovano jinak. Nekdy ale prave to co bylo driv vyucovano muze byt ale mnohem vice v souladu s kontextem a ucenim Bible jako celku, jak to prichazejici nove uceni.

A ted si vem, ze takto souzeny clovek, co se ridi svym svedomim da starsim jasny dotaz a ocekava jasna slova, aby vedel za co je vlastne jimi souzen a pro co ma byt vyloucen z krestanskeho zboru, ale misto odpovedi nastane mlceni a pak prijdou slova "vzdyt ty vis za co".

Zda se ti takoveto pocinani starsich spravne, duchovni a biblicke ?

Vis podobne i driv, ale i dnes treba rimskokatolici, ale i dalsi soudili a soudi i sve spoluverici hlavne kneze jenz odmitaji slepou poslusnost vuci te cirkevni vrchnosti a omylne lidske autorite na zaklade sveho biblicky skoleneho svedomi, jenz je temito lidmi znasilnovano a vedeno ne k poslusnosti vuci Jehovovi a Kristovi ale prave vuci te omylne lidske autorite.

Uvedu jen takove 2 priklady z minulosti jakym je treba Jan Hus a Martin Luter. Podivej si treba jak se oni sami hajili pred cirkevni vrchnosti, ktera je ale i tak nakonec odsoudila.

JAN HUS
Tu stojím, nemôžem inakšie - Martin Luther vo Wormse

Uprimne Margo ani v krestanskych zborech SJ to pro zneuzivani te lidske autority casto neni lepsi, nez jak je to videt i v techto ukazkach, kde jsou souzeni lidi, co prinesli mnoho dobreho a z ceho i dnes soucasni SJ cerpaji pri obnove cisteho uctivani vychazejici z uceni Boziho slova v navratu k tomu puvodnimu Kristovu uceni.


 #20249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:33:59 | #20267 (9)

Nemohu se nezaptat, z jakého superobjektivního zdroje čerpáš své informace, když se cítíš být kompetentní je takto kategoricky předkládat.


 #20265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 07:53:27 | #20253 (7)

Ano, důvěřujeme našim starším, že jednají v souladu s Božím duchem a rozhodují správně. Nakonec oni za svá rozhodnutí nesou odpovědnost před svou hlavou, Kristem. Kromě toho si vůbec nemyslím, že by sbor neznal provinění "souzeného" člověka, protože jeho hřích se většinou nejprve provalí, a až potom probíhá poměrně dlouhý proces rozhovorů, snah o nápravu a nakonec, pokud ten člověk nezmění postoj, i k vyloučení. A pokud jde o jakousi naukovou nejednotnost hodnou vyloučení, tak to si piš, že před takovým krokem, předchází aktivita toho dotyčného po sborech, kdy hustí vlastní teologické úvahy do spolukřesťanů. Nepamatuju si případ, kdy bychom nevěděli, proč je ten člověk vyloučený, a to nikoli proto, že by to starší roztroubili. Hřích toho člověka přijde ve známost jeho vlastními skutky.


 #20239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 08:57:50 | #20273 (8)

Pockej margo jak presne myslis tohle "oni za svá rozhodnutí nesou odpovědnost před svou hlavou, Kristem" ?
Oni jsou snad v krestanskem zboru pro tebe hlavou a nadrazenou autoritou. Neni snad i pro tebe sam Kristus tou jedinou hlavou a autoritou v krestanskem zboru a nenahlizis i na tyto starsi co by meli slouzit jinym k jejich duchovnimu uzitku jako na sve duchovni bratry, ale na ne nahlizis jako na nejakou nadrzenou cirkevni vrchnost, ktera je ti nejak ve vztahu ke Kristovi nadrazena ?

Samozrejem kazdy kdo se v krestanskem zbore ujima vedeni a je ucitelem bude mit i mnohem prisnejsi soud nez jini, ale nedela to z neho nadrazenou autoritu a nestava se proto takovy clovek ani nejakym duchovnim vudcem jinym. Tim jedinym duchovnim vudcem v krestanskem zboru by pro kazdeho vericiho krestana mel vzdy vyhradne Jezis Kristus.

Snad i sama dobre znas tato Kristova slova.

"...vy si nenechte říkat Rabbi, protože Učitele máte jen jednoho a vy všichni jste bratři. 9 A nikoho na zemi nenazývejte otcem, protože máte jen jednoho Otce, toho nebeského. 10 Ani se nenechte nazývat vůdci, protože váš Vůdce je jen jeden, Kristus. 11 Ale největší mezi vámi bude vaším služebníkem. 12 Kdo se vyvyšuje, bude pokořen, a kdo se pokořuje, bude vyvýšen." (ev. Matouse 23 kap.)

„Panovníci národů se nad nimi vypínají jako páni a . . . velcí muži nad nimi vykonávají autoritu. Mezi vámi to tak není; ale kdokoli se chce stát velkým mezi vámi, bude vaším služebníkem.“ (Matouš 20:25, 26)

Vsimni si co treba i o tom uplatnovani te lidske autority napsali SJ primo ve sve literature.
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/2006249?q=Jak+autoritu+uplat%C5%88uje%C5%A1+ty&p=par

V clanku je uvedana i tato otazka. "...Podřizují se ostatní v rodině tvým rozhodnutím proto, že se tě bojí, nebo z lásky?...Despo­tičtí světští vládci se nad svými poddanými „vypínají“. Nařizují jim, aby jednali podle jejich vůle, trvají na tom, aby dělali věci určitým způsobem, a hrozí jim sankcemi v případě, že neuposlechnou. Ježíš Kristus však kladl důraz na to, že druhým se má sloužit a že nemají být utiskováni. (Matouš 20:27, 28) Ke svým učedníkům se vždy choval laskavě a pozorně. Když se budeš Ježíšovým příkladem řídit, bude pro druhé mnohem snazší s tebou spolupracovat. (Hebrejcům 13:7, 17) Také pro ně bude mnohem snazší udělat víc, než se po nich žádá, pokud to bude v jejich možnostech, a udělají to rádi, aniž k tomu budou nějak nuceni. (Matouš 5:41)..."


 #20253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 07:57:54 | #20254 (7)

Další klišé - prašivá ovce. Kdybys tak jen tušil, jak je nám líto, když je někdo vyloučený, a jak moc si všichni přejeme, aby se co nejdřív vrátil! Člověk, který je vyloučený, moc dobře ví, že se s ním přestaneme stýkat, a ví taky proč, že to není proto, že bychom ho považovali za prašivou ovci. Zná Boží slovo a ví, že jde o nezbytné opatření. Však taky když se vrátí, je ve sboru vřele vítán jako ztracený syn.


 #20239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 09:39:41 | #20274 (8)

Margo neni to tak vzdy a u kazdeho. Nekteri jsou minimalne vystraseni uz jen samotnou pritomnosti takoveho cloveku a o nejake lasce k vyloucenemu treba i pri nesouhlasu s jeho jednanim pak nemuze byt casto ani rec.
Neni nic neobvykle, ze se i ti co dal zustavaji v zbore o podobne cloveku casto vyjadruji s velkou neuctou a opovrzenim a to casto ani neznaji skutecny duvod jeho odchodu ze zboru SJ.

Vecsina bratru a sester ve zboru ani jen netusi proc byl nekdo ze zboru starsimi vyloucen a neni jim ani dovoleno se na to dotycneho zeptat a mluvit s nim o tom. Uz jen to samotne osloveni takoveho cloveka je povazovano za vazny prestupek i kdyz s nim nemusis pritom pestovat dal zadne osobni a duverne spolecenstvi, jake treba mas s jinymi cleny zboru. Ty sama tedy ani nemuzes byt pro takoveho cloveka zadnym pozvbuzenim ani utechou nebo nevis v cem presne vlasne mel selhat a kde treba i od tebe potrebuje tu utechu a povzvbuzeni. Mluvit a vyloucenymi o duchovnich vecech treba souvisejicich i s tim duvodem vylouceni je dovoleno pouze starsim.

Kdyz by si s nim chtela mluvit ty sama i kdyz nejsi s nim ani v zadnem rodinnem pribuzenskem svazku o duchovnich vecech sama by si pak mohla byt za podobnou vec minimalne ukaznovana a kdyby si vyjadrila jen naznakem pochybnosti o biblicke opravnenosti jeho vylouceni, tak to vylouceni ze zboru riskujes i ty sama a jsi tedy sevrena strachem z lidske autority.

"Bůh je láska, a kdo projevuje lásku, zůstává v jednotě s Bohem a Bůh zůstává v jednotě s ním. 17 Tak v nás byla láska přivedena k dokonalosti, abychom v den soudu mohli být bez obav, protože jsme v tomto světě takoví, jaký je Kristus. 18 V lásce není strach. Dokonalá láska strach zahání, protože strach nás ochromuje. Ten, kdo má strach, nedosáhl dokonalosti v lásce. 19 My milujeme, protože on nejdřív miloval nás. 20 Pokud někdo říká: „Miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21 A máme od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, musí milovat i svého bratra." (1 Jana 4 kap.)


 #20254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 22:23:47 | #20198 (5)

Co myslíš výrazem, že se "samozvaně prezentují jako..."? či "samozvaný vůdce"?
Jak si představuješ "pána nad vírou jiných"? Co to podle tebe je?
Podle čeho poznáš, že ve společenství věřících je Pánem Ježíš Kristus? Mohl bys trochu konkrétněji?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 06:17:52 | #20240 (6)

Jestlize se nekdo stavi do pozice duchovniho vudce ve vztahu k jinym ve zbore a nechova se pak k jinym bratrum a sestram s nalezitou uctou laskou a respektem, ale si vyzaduje jejich bezpodminecnou poslusnost je to clovek zavadejici sektu a chova se ne jako milujici a slouzici pastyr, ale jako dravy vlk, ktery skodi.

Pred podobnym chovanim tech co se v krestanskem zboru ujimaji vedeni mame nakonec varovani i primo v textu Boziho slova.

" 28 Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, ve kterém vás svatý duch ustanovil za dozorce, abyste pásli Boží sbor, který vykoupil krví vlastního Syna. 29 Vím, že po mém odchodu mezi vás vniknou draví vlci, kteří budou se stádem jednat drsně, 30 a z vás samotných povstanou muži, kteří budou překrucovat pravdu, aby za sebou strhli učedníky." (Skutky apostolu 20 kap.)

O podobnych lidech i na jinych mistech se pak treba Pavel zminuje i jako o falesnych bratrech, ktery svym jednani jinym v krestanskem zboru spis skodili nez prospivali a jiste nejednali s laskou a v plnem souladu s Kristovym ucenim.
"4 Tato otázka vyvstala kvůli falešným bratrům, kteří nenápadně vnikli do sboru. Vkradli se, aby slídili po svobodě, kterou máme jako následovníci Krista Ježíše, a aby nás úplně zotročili. 5 Ani na chvíli jsme jim ale neustoupili a nepodřídili se jim, aby vám zůstala zachovaná pravda dobré zprávy.

6 Ale ti, kdo jsou považováni za důležité – na tom, kým byli, mi nezáleží, protože Bůh nedá na vnější zdání – ti vážení muži mi nedoporučili nic nového." (Galatanum 2 kap.)

Jinymi slovy uz ranni krestansky zbor celil mnoha zavaznym problemu i souvislosti s temi lidmi co se v nem ujimali vedeni a snazili se byt pany nad virou jinych misto toho, aby je s laskou vedli k osobni zodpovednosti ve vztahu ke Kristovi a k nasemu nebeskemu Otci. Verici bratri a sestri byli podobnimi lidmi zastrasovani, ze budou vylouceni ze zboru uz jen proto, ze neuznavaji jejich autoritu, kde se tito lidi ve sboru prilis tlaci dopredu na misto duchovnich vudcu jenz jim nenalezi a jasne patri samotnemu Kristovi a nechovaji se s laskou a uctou vuci svym bratrum a sestram.


 #20198 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 22:26:25 | #20199 (5)

Ty tak dobře znáš naše sbory, že můžeš s čistým svědomím psát takové "hluboké" poznatky?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 09:42:27 | #20275 (6)

ano


 #20199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 09:44:26 | #20277 (7)

Loraku, čekám na uvedení spolehlivých zdrojů, ze kterých čerpáš svoje výklady.


 #20275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 04:59:49 | #20355 (8)

Z Pravdy, kterou, ale az jsi opravdu veden Bozim duchem muzes poznat i ty sam.

Netvrdim, ze to co pisu lze vztahovat na chovani vsech, co se v krestanskem zboru SJ ujimaji vedeni. Jinak to ale nebylo ani v krestanskem zboru v 1 stoleti a verici v techto zborech museli celit stejnym problemum jakym i dnes musi celit cela rada vericich SJ treba i ve vztahu k tem dozorcum a starsim, co se nechovaji jako slouzici a milujici pastyri poslusni uceni Krista a jeho prikladu spolupracujici pri budovani a posilovani viry jinych, ale spis jako dravi vlci. Uznavam nemaji to vzdy snadne a i oni jsou jen chybujici lidi, ale u nekterych to jejich chovani neni pouze projevem chvilkove slabosti v jejich chovani, ale je projevem silneho ega jake meli v Kristove dobe i tehdejsi nabozensky predstavitele, ktere pak Kristus za toto jejich chovani velice prisne odsoudil.


 #20277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:21:54 | #20372 (9)

To je opravdu parádní klička. *4522* *5194*
Jenže my nehrajeme fotbal.
Opět se tě ptám, odkud čerpáš tyto informace.
Nesnaž se, prosím, vydávat svoje názory za pravdu, dokonce s velkým "P".
Místo, abys uvedl fakta, tak je rozmělňuješ únikem do zobecňování.
To na mě neplatí.


 #20355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 08:32:55 | #20375 (9)

Ty máš dokonce Pravdu s velkým P? *19364*


 #20355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 22:28:56 | #20200 (5)

Ten úryvek, co cituješ z naší literatury, snad nění nějak v pořádku?


 #20153 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
31.01.21 08:16:25 | #20371 (6)

Margo jen to, ze se ne vsichni starsi i dalsi, co se v nem ujimaji vedeni chovaji v souladu s tim, co je tam napsano. Casto se chovaji prave spusobem, ktery je i v tom clanku odsouzen jako ten spatny spusob chovani k spoluvericim v krestanskem zboru a zneuzivaji autoritu, kterou by meli mit na zaklade sve laske a sluzbe pro jine a ne na zaklade strachu a teto jejich lidske autority a obavy pred vyloucenim, kterou nekteri casto zneuzivaji a chovaji se jako pani nad virou jinych a ne jako ti co jinym slouzi v jejich prospech s laskou jako Kristovi ucenici poslusni Bozimu slovu.

Jak uz sem to psal i abukovi. Vim, ze je tu problem s lidskou slabosti jenz je soucasti zivota kazdeho z nas a nijak nepochybuji, ze vecsina tech starsich se opravdu usiluje o to spravne jednani v souladu s prikladem i ucenim Krista a mozna jen nekdy selzou jako muze selhat i kazdy jiny clovek, ale jsou pro jine povzbuzenim a oporou diky sve laske a ucte jak vuci jinym lidem, zvlast k bratrum a sestram ve zboru, tak i diky hluboke ucte a laske vuci Jehovovi a Kristovi a jeho uceni.


 #20200 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
31.01.21 08:34:28 | #20376 (7)

To tady celou tu debatu vedeme kvůli objevu, že i starší jako jednotlivci mohou chybovat?
Nesnaž se podsouvat představu svědků žijících v permanentním strachu z právního výboru.
Opět připomínám, že tvoje nekonkrétní náznaky nemají žádnou výpovědní hodnotu.


 #20371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:13:42 | #20410 (8)

Mam silny dojem, že jde o vylouceneho, který si prisel foukat bebí......


 #20376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:17:15 | #20414 (9)

I já. *4569*


 #20410 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:18:10 | #20416 (10)

Ja taky :-)
Mně by zajímalo proč .


 #20414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:20:52 | #20421 (11)

Proč co?


 #20416 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:22:19 | #20425 (12)

U Vás se vylučuje bezdůvodně ?


 #20421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 13:22:56 | #20428 (13)

Zdaleka ne.


 #20425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
31.01.21 08:48:41 | #20382 (7)

Ano někteří tak můžou jednat. Byli v prvním století, můžou být i dneska. Řekla bych, že takovým projevům nahrávala spíš situace v dobách, kdy jsme byli rozděleni do menších skupinek a některé starší mohla přemoct příležitost tu svou skupinku ovládnout. Teď ve větších sborech už je to jiné, bratři se jeden o druhého vybrušují, je jich v každém sboru několik.


 #20371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
31.01.21 08:54:01 | #20385 (7)

Kdo ti dal právo psát to svoje "často"? Jsi nějaký výzkumník a máš v rukou solidní atatistiky, či co? Mně to přijde, jako by sis tady spíš vyřizoval nějaké svoje účty. Urážíš naše starší. Valná většina z nich jsou obětaví a chápající muži, kteří se dobře starají o spolukřesťany, někdy až dojemně.
No vidím, že to píšeš v druhém odstavci. Tak jsem ráda, že i toto si uvědomuiješ.


 #20371 

| Předmět: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 18:59:42 | #20139 (2)

Pavel nenapsal, že se nemají scházet, ale vytýkal jim, že se k sobě nechovají hezky, a tak nemají ze shromáždění ten pravý užitek, tedy v jejich případě spíš škodu. Aby si to uvědomili.


 #20086 

| Předmět: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 19:40:38 | #20161 (3)

A jak je to dnes margo a jak to bylo jeste v CSSR driv co se tyka toho schazeni. Jak je to v zemich kde je podobna vec zakazana ? Jak se treba muze shromazdeni ucastnit ten kdo je prave v nejake zemi za tohle uveznen ? Ono je opravdu to spolecenstvi ve spojeni s laskou a ovocim Boziho ducha prospesne a budujici, ale i tak musi stat kazdy svou virou a byt pripraven i na tvrde pronasledovani a to zvlast v teto dobe. Jiste i sama dobre znas tato Kristova prorocka slova.

"...Mnozí také odpadnou od víry a budou se navzájem zrazovat a nenávidět. 11 Objeví se mnoho falešných proroků, kteří oklamou mnoho lidí. 12 A protože vzroste špatnost, láska většiny lidí ochladne. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn...." (ev. Matouse 24 kap.)

"... Tato záchrana bude zjevena v posledním období. 6 Z toho všeho se velmi radujete, i když je nutné, aby vás teď chvíli trápily různé zkoušky. 7 Ty přichází proto, aby vám vaše vyzkoušená víra přinesla chválu, slávu a čest při zjevení Ježíše Krista. Taková víra je mnohem cennější než zlato, které přestože se zkouší ohněm, zaniká..." (1 Petra 1 kap.)

"...Když však někdo trpí jako křesťan, ať se za to nestydí, ale ať dál oslavuje Boha, když nosí toto jméno. 17 Přišel totiž stanovený čas, aby začal soud, a to od Božího domu...." (1 Petra 4 kap.)

Vis o kom jsou prorocku recena i tato slova samotneho Krista _

"48 Ale kdyby si ten zlý otrok někdy řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nejde‘ 49 a začal by bít své spoluotroky a jíst a pít s nenapravitelnými opilci, 50 jeho pán přijde v den, kdy to nebude čekat, a v hodinu, kdy to nebude tušit, 51 co nejpřísněji ho potrestá a určí mu místo mezi pokrytci. Tam bude naříkat a skřípat zuby." (ev. Matouse 24 kap.)


 #20139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
29.01.21 22:36:23 | #20202 (4)

Jak to b\ylo za minulého režimu? SJ se scházeli tajně po bytech. Ale i tak byli spojeni s celosvětovou organizací. Stejně jako všude jinde, kde jsme zakázáni. Stejně tak to dělali i první křesťané.
Kdo je uvězněn, je uvězněn, a na shromáždění prostě nemůže. Musí čerpat z duchovních zásob, které si udělal v době duchovního blahobytu. Opravdu nevím, kam těmi otázkami směřuješ, co vlastně chceš říct. Že každý stojí a padá svoui vlastní vírou je přece nad slunce jasné.


 #20161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 06:30:57 | #20241 (5)

Vis ono ta zla spolecnost, ktera kazi uzitecne zvyky mohou byt prave ti spoluverici v krestanskem zboru a tak jiste vzdy neplati, ze je to spolecenstvi a schazeni se s jinymi spoluvericimi je vzdy i duchovne budujici.

Kazdopadne nase laska k Bohu i ke Kristovi nas vzdy vede i k laske a milosdenstvi vuci vsem lidem bez rozdilu, ale jak uz sem napsal to spolecenstvi s jinymy spoluvericimi nemusi byt vzdy duchovne budujici treba i pro to telesne neduchovne chovani i samotnych starsich, co se v zborech ujimaji vedeni, ale vice dbaji na vnejsi libivy vzhled a vnejsi prezentaci nez o skutecne duchovni zdravi a casto se pak chovaji jak i ti starsi v minulosti co jine nutili k obrizce.

"12 Všichni, kdo vás nutí dát se obřezat, chtějí udělat dojem na lidi. Nutí vás k tomu jen proto, aby se vyhnuli pronásledování pro Kristův mučednický kůl. 13 Vždyť ti, kdo se dávají obřezat, sami Zákon nedodržují. Obřízku po vás chtějí proto, aby se mohli chlubit vaším tělem. 14 Já se ale nechci chlubit ničím, kromě mučednického kůlu našeho Pána Ježíše Krista, jehož prostřednictvím pro mě zemřel svět a já pro svět. 15 Nezáleží na tom, jestli je někdo obřezaný, nebo ne. Důležité je být novým stvořením. 16 Nad všemi, kdo se tímto pravidlem řídí, tedy nad Božím Izraelem, ať je pokoj a milosrdenství." (Galatanum 6 kap.)


 #20202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6:1
30.01.21 08:28:54 | #20263 (6)

Ano, nakonec i učíme, že tou špatnou společností jsou především myšleni členové sboru.
Jedná se o lidi, kteří jsou spíš "u svědků", než že by byli skutečnými svědky.
Protože mají v mnoha věcech "máslo na hlavě", jsou přehnaně kritičtí k ostatním, zejména ke starším. Jsou takoví. Když člověk poslouchá, o čem mluví a s jakým slovníkem, čím se baví ve volném čase atd., je jasné, že to nejsou duchovní lidé.
Všichni ve sboru "jsou komisní, nechápou, že má človk právo se bavit, atd."
A té radosti, když najde ve sboru spřízněnou duši...

Loraku, nejde ani tak o kádrování sboru, ale o sebezkoumání, jakou společností jsem já pro ostatní.


 #20241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Galaťanům 6…
30.01.21 09:57:36 | #20278 (7)

Samozrejme, ze laska se projevuje predevsim tim, co sami muzeme s Bozim pozehnanim dat jinym a ne to co od nekoho dostavame.
Ale ani to tve chovani ve spojeni s laskou a dalsim ovocim Boziho ducha, ktere je uprimnym a spontannim projevem tveho chovani k jinym, ale nemusi padnou na urodnou pudu a tak i to spolecenstvi s temi, co se spis chovaji telesne nemusi, byt pro tebe nijak duchovne budujici.

Znas treba z minulosti priklad proroka Ezekiela, ale i obdobne priklady muzes najit i u dalsich Bozich proroku ?
"Neposílám tě k těm mnoha národům s nesrozumitelným nebo neznámým jazykem, jejichž slovům bys nerozuměl. Kdybych tě poslal k nim, naslouchali by ti. 7 Ale izraelský dům ti nebude naslouchat, protože nechtějí naslouchat mně. Všichni z izraelského domu jsou tvrdohlaví a zatvrzelí. 8 Udělal jsem tvou tvář stejně tvrdou jako jejich tváře a tvé čelo stejně tvrdé jako jejich čela. 9 Udělal jsem tvé čelo takové jako diamant, tvrdší než pazourek. Neboj se jich ani se neděs jejich pohledů, vždyť je to vzpurný lid.“

10 A pokračoval: „Synu člověka, naslouchej všemu, co ti říkám, a vezmi si má slova k srdci. 11 Jdi ke svému lidu ve vyhnanství a mluv k nim. Oznam jim: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova‘, ať už budou naslouchat, nebo ne.“...22 Zapůsobila tam na mě Jehovova ruka. „Vstaň, jdi na pláň,“ řekl mi, „a tam s tebou budu mluvit.“ 23 A tak jsem vstal, šel na pláň a tam byla Jehovova sláva – taková, jakou jsem viděl u řeky Kebar. Padl jsem tváří k zemi. 24 Pak do mě vstoupil duch a přiměl mě vstát. Bůh mi řekl: „Jdi a zavři se ve svém domě. 25 Svážou tě provazy, synu člověka, takže mezi ně nebudeš moct vyjít. 26 Jazyk ti nechám přilnout k patru a ty oněmíš. Nebudeš je moct kárat, vždyť je to vzpurný lid. 27 Ale až s tebou budu mluvit, otevřu ti ústa a ty jim oznámíš: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova.‘ Kdo chce naslouchat, ať naslouchá, a kdo nechce, ať nenaslouchá, vždyť je to vzpurný lid." (Ezekiel 3 kap.)


 #20263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.21 10:00:24 | #20279 (8)

Stále čekám na uvedení zdroje tvých informací. Do té doby je debata zbytečná.


 #20278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.21 05:04:35 | #20356 (9)

31.01.2021 04:59 | #20355 (8)


 #20279 

| Předmět:
27.01.21 15:55:29 | #19758

Podívej, Volmane. *30357*
Svoje posměšky si schovej do hospody, k tématům, které tady rozebíráme se vůbec nehodí.| Předmět: Matouš 5:14-16
26.01.21 21:49:10 | #19576

Myšlenka z kázání na hoře:
(Matouš 5:14-16)
Jste světlo světa. Město nemůže být utajeno, jestliže leží na hoře. Lidé rozsvěcují lampu a nestaví ji pod odměrný koš, ale na stojan, a ona září na všechny v domě. Podobně ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:47:01 | #20042 (1)

To je modlitba Davidova, díky žalmům vidíme jak přemýšlel.
V Biblenetu jeto přeloženo takto:
Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.


 #20040 

| Předmět: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 09:43:32 | #19596 (1)

Co je tím světlem?
Asi první věc, která nás napadne, je evangelium.
Ježíš o sobě prohlásil:
(Jan 8:12)
„Jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života.“

Následovat Ježíše (jeho šlépěje, jak píše Petr) určitě neznamená pouze kázat.
V dopise Efezanům 5:9 Pavel píše, že ovoce světla se skládá z každého druhu dobroty, spravedlnosti a pravdy.
Proto k těm "znamenitých dílům" o kterých mluví Ježíš, patří i chování obecně.


 #19576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:52:07 | #20044 (2)

Jo máme každý Boha svého který je ale i Bohem všech.


 #20042 

| Předmět: RE: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 09:48:34 | #19601 (2)

Světlo světa je Kristus. Evangelium je evangelium.


 #19596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 11:53:10 | #20045 (3)

Určitě.


 #20044 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 09:50:59 | #19603 (3)

Nevidíš mezi tím spojitost?


 #19601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 10:19:12 | #19624 (4)

Spojitost vidím. Vidíš spojitost mezi mlíkem a máslem? Myslíš si třeba že jde mlíko namazat na chleba?


 #19603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 10:24:30 | #19629 (5)

Taky odpověď... *596*


 #19624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.21 12:00:29 | #20048 (6)

1. Samuelova 12:22

22 Kvůli svému velkému jménu vás Jehova neopustí. Jehova se totiž rozhodl, že z vás udělá svůj lid.


 #20042 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 5:14-16
27.01.21 13:26:13 | #19697 (6)

Abuko, já také nevidím spojitost mezi Kristem a vaším evangeliem.

Dole vysvětluješ, že evangelium je zvěst o příchodu Božího království.

Toto není evangelium. To že Kristus jednou přijde a zřídí Boží království také na zemi je zvěst Starého zákona z Daniele 2.kap.44.verš.

Ale přišel Kristus, který byl přibitý s našimi hříchy, takže jeho přijetím jsem očištěni a vstupujeme k Bohu teď na místě.- Rodíme se z Boha a přijímáme pečeť Ducha pro přežití až Kristus přijde řešit zemi nebo zemřeme, abychom byli poznáni.

Evangelium je Kristus ! On je tím světlem !


1  
 #19629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš 5:14…
27.01.21 13:29:32 | #19698 (7)

A to nějak Abuka vyloučil? Nekázal snad Ježíš hlavně o Božím království? Neřekl snad, že tím Božím královstvím je on sám? A musíš být v opozici za každou cenu?


 #19697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
27.01.21 13:47:03 | #19706 (8)

Kristus není Božím královstvím.To je tak trochu rozdíl jako mezi životem a smrtí.

Kázat o Království bez toho, abych dal lidem klíč ke vstupu je i drobně sadistické......


 #19698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:54:48 | #19707 (9)

Tak nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Co to mělo být, Kjaro? Zase opozice za každou cenu? Bez pochopoení, bez přemýšlení, bez citu... *3422*


 #19706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 16:00:18 | #19762 (9)

Kristus je králem Božího království.
Své učedníky pověřil, aby kázali, že se Boží království přiblížilo.
Přeblížilo se v jeho osobě a také v jeho narození v lidském těle, které bylo obětováno a tak byl učiněn další krok k příchodu tohoto království.


 #19706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 16:31:30 | #19774 (10)

Abuko, to máš pravdu a přiblížil se i Kristův příchod, jak si představuješ ty příchod Království..

Ale Kristus měl na mysli přiblížení toho, že hříchy člověka budou přibity spolu s ním a že lidé budou vstupovat do jeho smlouvy o Království.
A to je tento vstup, o kterém pořád píšu. Už dnes musíme vstoupit do této smlouvy. Jinak nejsme křesťané.


 #19762 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 16:35:36 | #19777 (11)

Ježíš přibil na kůl hříchy celého světa - jednou prvždy. Nemusí to dělat pro každého zvlášť. Na nás je, abychom tuto jeho oběť ulatnili na sebe tím, že budeme Krista náskedovat, necháme se pokřtít a budeme plnit Boží vůli.


 #19774 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:07:08 | #19790 (12)

Ne, Margo, takto to nefunguje !

On zemřel pro každého zvlášť..........., On je opravdu Bohem a o každém člověku ví......

Dokud nepochopíš, že on tam visel na tvých konkrétních hříších a nebude tě to bolet a nebudeš ho prosit, aby ti je sňal............., tak si můžeš uplatňovat co chceš na sebe,........nic se nestane.........

A jestli ji budeš uplatňovat tím, že mu zaplatíš následováním a křtem......., no tak s ničím nepočítej.....

Ničím mu nemůžeš zaplatit.....­......jen, že mu odevzdáš celý svůj život, tak jako on ho dal tobě.......a přijmout z jeho ruky zadarmo věčný život.....

Pak ti teprvě darovaným Duchem ukáže, jak je možné ho následovat.......

To je všechno špatně co píšeš.....


 #19777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:09:08 | #19792 (13)
*33072* *33072* *33072*

 #19790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:35:55 | #19801 (14)

Margo, až je mi těch bobků líto.........­......, ale nemůžu ti říct nic jiného.......


 #19792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:40:08 | #19803 (15)

No, prto tak zoufale řvou!


 #19801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matouš…
27.01.21 13:55:27 | #19708 (8)

Takže vy jste mi smazali příspěvek.

Kristus není Božím královstvím. On je klíčem k Božímu království, je dveřmi !
A to je zapotřebí kázat, jak do Království vejít !


 #19698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:23:29 | #19740 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 13:57:07 | #19709 (10)

Aha, tak sorry, nesmazali jste to. Až teď se to objevilo výše.


 #19708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:23:17 | #19739 (11)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:31:40 | #19744 (11)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 14:08:25 | #19712 (12)

No vidíš. *20832*


 #19709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:32:45 | #19745 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:34:18 | #19748 (9)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:41:06 | #19754 (10)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 14:06:41 | #19710 (10)

Ne, nesmazali. Nebuď zbytečně podezíravá a porozhlédni se.


 #19708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:39:19 | #19752 (11)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19748 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 14:08:05 | #19711 (9)

To neříkáš nic jiného než já. Měla jsem na mysli situaci, kdy Ježíš řekl farizeům "Boží království je mezi vámi".


 #19708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 14:25:56 | #19718 (10)

Margo, ten verš samozřejmě znám a vím jak ho vykládáte, ale Kristus nemyslel sebe.


 #19711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 14:31:54 | #19720 (11)

A co tedy myslel?


 #19718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:14:37 | #19734 (12)

Boží království především není to, co vy si pod představujete. V tom jste stejní jako židé. Ti taky čekali mesiáše který je zbaví nadvlády Římanů, porazí je, sedne si na trůn, odkud bude moudře kralovat a oni budou na zemi spokojeně a šťastně žít. Jenomže Boží království je něco jiného. Je to vztah jednoho k druhému podle Božích zásad. Boží království je království lásky. S vašima představama se fakt možete drapnout s židama za ruky a hrát kolo kolo mlýnský!


 #19720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:42:42 | #19755 (13)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:16:25 | #19736 (13)

Zkus si někdy přečíst tu Bibli. Dakt, jdi do toho! *4316* To je pořád řečí, jak je Bible pro víru nedůležitá, a pak se dívejte na ty konce! *5567*


 #19734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:04:25 | #19787 (14)

margo, odporúčam vám čítať Bibliuv pravde, ale klasický preklad...


 #19736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 17:06:25 | #19789 (15)

Mám načtený i "klasický" překlad. A divil by ses, kolik různých překladů čtu. Ukaž mi ve svém překladu, co bych se dozvěděla o nesmrtelnosti duše z tvého překladu Bible. No, schválně.


 #19787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:46:38 | #19756 (14)

Obsah příspěvku byl smazán


 #19753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 18:13:18 | #19811 (13)

Kde máš, prosím, ten odborný rozbor slova nefeš?


 #19734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:17:14 | #19737 (12)

Margo, Boží království je oblast, kde vládne Bůh. Není to bytost.


 #19720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.01.21 15:27:00 | #19741 (13)

Myslíš, že to nevím? *2* Ale taky docela dobře chápu, že cesta do něj je skrze Krista. Tak v tom smyslu je Ježíš Božím královstvím a taky tak to myslel, když říkal farizeům, že Boží jkrálovství je mezi nimi. A nebo taky tak, že že mělo vzejít skrze ně, skrze židovský národ.


 #19737