Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 354727x
Příspěvků:
24309

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:05:12 | #24547

(Filipanům 1:9-11)
A stále se modlím za to, aby vaše láska víc a víc rostla spolu s přesným poznáním a dobrým úsudkem a abyste se ujišťovali o tom, které věci jsou důležitější, a byli tak bez vady a nebyli pro jiné kamenem úrazu až do Kristova dne. Modlím se i za to, abyste prostřednictvím Ježíše Krista nesli mnoho dobrého ovoce k Boží slávě a chvále.

Tahle pasáž dává mnoho příležitostí ke společným úvahám, tak se zkusme držet témat, která se tu přímo nabízejí.
Ty výlety do absurdních dohadů a hádek by už mohly přestat.| Předmět: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:17:08 | #24548 (1)

Abuko, já ti opravdu nerozumím. Vložíš sem tak kontroverzní téma a chceš, aby kolem něj byla shoda? Vždyť to je neproveditelné.| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 07:43:28 | #24596 (2)

Jak vidíš, tak i o tématu, které může někdo pokládat za kontroverzní, lze celkem v pohodě diskutovat.
Stačí ty kontroverze nevyhledávat, ale zaměřit se na hledání shod.


 #24548 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 07:54:40 | #24599 (3)

Kromě toho, není dost dobře možné zkoumat, zda je téma kontroverzní.
Jsou tady lidé, kteří dokážou vyvolat spor třeba i na základě naší informace o hodnocení našich staveb z hlediska ekologie. *7271*


 #24596 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 15:03:55 | #24810 (3)

Píšeš, abychom se drželi témat, která se tu přímo nabízejí. Tak mě se nabízí například otázka, co je míněno tím přesným poznáním a dobrým úsudkem. Jak hledat shody tam, kde prostě být nemohou? Oba máme přece naprosto rozdílný názor na to, co je přesným poznáním a dobrým úsudkem. Ale zadrž. Nechci ti i tohle vlákno hnát do absurdních dohadů a hádek. Jen jsem ti chtěl ukázat, že to kontroverzní je a to docela dost.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 20:50:53 | #24939 (4)

Já tedy si myslím, že snad už nic nemůže být míň kontrovezní než toto. Výdyť jde o jasnou myšlenku, která musí být pochopitelná všem věřícím.


 #24810 

| Předmět: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:17:55 | #24549 (1)

Jak láska roste s přesným poznáním? Čím líp někoho znám, tím víc můžu oceňovat jeho vlastnosti, a tím víc ho můžu milovat. Tky když někoho hodně dobře znám, tak vím, že miluju práv tu osobu, a nikoli někoho, koho jsem si jen vysnila.


 #24547 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:23:41 | #24551 (2)

Pokud to přirovnáme k mezilidským vztahům, tak láska bez poznání je zamilovanost.
A ta sama o sobě je "zboží k rychlé spotřebě". *33084*
A křesťané by měli být ve své lásce k Bohu vytrvalí.


 #24549 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:34:49 | #24554 (3)

No jasně. A když tu milovanou osobu znáš jen povrchně, můžeš jí přisuzovat vlastnosti, které vůbec nemá, ale které bys u ní chtěl mít.


 #24551 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:33:28 | #24553 (2)

Římanům 3:10  jak je psáno:
`Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, 
jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev,  
zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje  a úctu před Bohem nemají.´

nic si nenalhávej, skutečnost je jiná, než si maluješ


 #24549 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:35:52 | #24555 (3)

Neví, co myslíš, že si maluju. Mohl bys být trochu sdílnější?


 #24553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:42:06 | #24556 (4)

když někoho poznáš doopravdy, zjistila bys bys, to o čem píše Pavel a s láskou by byl konec


 #24555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:58:10 | #24558 (5)

Asi je třeba si uvědomit, v jakém kontextu takový negativní názor Pavel napsal.
Především citoval ze SZ, konkrétně z Kazatele, Žalmů, Přísloví a Izajáše.
Z pohledu Zákona tomu tak skutečně bylo. Proto to Pavel napsal, když Židům připomínal, že opravdu nemají být v porovnání s pohany na co pyšní, pokud jde o chování.
Úvodní text se ale týká lásky k Bohu, kde skutečně nehrozí poznání nějakých negativních vlastností nebo projevů.
Lásku mezi lidmi jsem zmínil jako ilustraci toho, že skutečná láska k Bohu roste s poznáním jeho osobnosti.


 #24556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 17:35:37 | #24560 (5)

Víš co? Nemám čas na hádanky. *3761*


 #24556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:49:50 | #24557 (4)

Jeremjáš 17:5  Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina.

Římanům 7:18  Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.
Římanům 7:24  Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?

tak to bude do doby, než :
Ezechiel 36:25  Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.


 #24555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 16:59:27 | #24559 (5)

Margo nepsala nic o spoléhání na člověka.


 #24557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 17:38:22 | #24562 (5)

Fakt ne. *3761*


 #24557 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 09:17:59 | #25304 (2)

Margo píše: margo Uživatel je online | Předmět: RE: Filipanům 1:9-1111.03.21 16:17:55 | #24549 (1)
Jak láska roste s přesným poznáním? Čím líp někoho znám, tím víc můžu oceňovat jeho vlastnosti, a tím víc ho můžu milovat. Tky když někoho hodně dobře znám, tak vím, že miluju práv tu osobu, a nikoli někoho, koho jsem si jen vysnila.

Margo, tak tomu není..............

To by byla láska za zásluhu. A to je obchod.

Láska je dar.


 #24549 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 09:28:15 | #25309 (3)

Cože? Za jakou zásluhu? Nebo to jako dostanu jako dar lásku k někomu, koho neznám? *24590* *24590* *24590*


 #25304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 09:52:55 | #25314 (4)

Takto Bůh dává lásku, ne že ty si ji vydupeš ze země svoji přesnou znalostí.........

Řím. 5.kap.:

5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Běž za Kristem a když tě umyje svojí krví a pak přivede k Bohu, do jeho objetí, budeš vědět co je láska, kdo je to Bůh Otec.......

To nejde naštudovat z Bible...........


 #25309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 13:01:28 | #25391 (5)

A to mi pověz, jak to, že ty to nevíš dosud. *447*


 #25314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 10:27:32 | #25316 (4)

Margo, takový způsob lásky co píšeš a jak chápeš se vlastně nijak neliší od nevěřícího člověka.


 #25309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 20:07:45 | #25446 (5)

A jaký způsob lásky je oro věřícíhi člověka? Můžeš o tom pojednat?


 #25316 

| Předmět: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 17:37:01 | #24561 (1)

Co asi Pavel myslel tím "bez vady"?
Těžko absolutní dokonalost, té nedokonalý člověk není schopen.
Bez vady musel být beránek pasach, což znamenalo, že byl přijatelný pro oběť Bohu.
My tedy můžeme být bez vady tak, že náš žřivot bude přijatelný k Boží slávě a chvále, jak píše Pavel v závěru uvedeného textu.


 #24547 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 09:42:02 | #25311 (2)

Abuko, i my musíme být bez vady, aby nás Bůh mohl přijmout.

Musíme být dokonale očištěni Kristovou krví. Musíme se tím stát.....spra­vedlivými....­., pak jsme bez vady.

Proto také musel Kristus zemřít, to je jeden z významů jeho oběti !

Aby náš život byl přijatelný, toho nikdo z lidí není schopen docílit. To dokazuje Starý zákon !

Jen, když nás Kristus očistí svojí krví, můžeme být přijatelnými pro Boha !

Řím.3.kap.:

24jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Být ospravedlněný, znamená být čistý a dokonalý před Bohem !

Takže to neznamená toto:......My tedy můžeme být bez vady tak, že náš žřivot bude přijatelný k Boží slávě a chvále,

Toto může platit, až když budeme nejdříve spravedliví zásluhou jen Krista, pak přijmeme Ducha, budeme chrámem Ducha a z Ducha na nás vyroste ovoce Ducha......a Duch svatý nás uschopní měnit náš život do konce života, k Boží slávě !


 #24561 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
14.03.21 20:08:24 | #25447 (3)
*33072*

 #25311 

| Předmět: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 18:07:46 | #24563 (1)

A ještě "rozehrávka" k asi poslednímu tématu:
Jak můžeme nést ovoce k Boží slávě prostřednictvím Ježíše Krista?


 #24547 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 18:13:57 | #24564 (2)

To nevím. Jak se to dělá prostřednictvím Ježíše Krista. Myslí se tím v Kristu? že jsme v Kristu?


 #24563 

| Předmět: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 18:22:13 | #24567 (3)

Nevím, jestli ti pomohou další překlady (ty nejdůležitější):
z moci Ježíše Krista (ČEP)
skrze Ježíše Krista (ČSP)
skrze Jezukrista (KB)
prostřednictvím Ježíše Krista (JB)
ve spojení s Ježíšem Kristem (KLP)


 #24564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 18:29:17 | #24570 (4)

Skrze je podobné, tedy musíme být v Kristu, mít oblečeného Krista... jakoby Kristus byl námi, pak Kristus se dívá, slyší, myslí skrze nás a my skrze Krista. je v nás (ve mě) a já v něm.


 #24567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 19:11:36 | #24581 (5)

Pro mě výraz "v Kristu" není vysvětlující, naopak bych ho potřeboval vysvětlit, považuji ho za příliš obecný a frázovitý.
Podle mě všechny ty výrazy zahrnují souhrn různých aspektů:

  • význam Kristovy oběti
  • přístup k Bohu a zprostředkování odpovědi od Boha
  • Kristův příklad a vedení

 #24570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1:9-11
11.03.21 19:17:45 | #24582 (6)

Pokud ti to ty tři aspekty vysvětlují, tak je to jen dobře.


 #24581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Filipanům 1…
11.03.21 23:05:25 | #24591 (7)

Možná by se našlo ještě něco dalšího, ale tohle je asi to podstatné, nebo si to alespoň myslím. *33084*


 #24582 

| Předmět: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 07:29:45 | #24595 (1)

Možná ještě jeden postřeh k tomu "ujišťování".
Velkým nepřítelem udržení a prohlubování lásky k Bohu je rutina. Takže by člověk měl občas prozkoumat své pohnutky.
Napadla mě k tomu Ježíšova slova ze Zjevení 2:3, 4
Projevuješ také vytrvalost a vydržel jsi kvůli mému jménu a neumdlel jsi. Zazlívám ti však, že jsi opustil lásku, kterou jsi měl zprvu.


 #24547 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 1:9-11
12.03.21 08:01:49 | #24602 (2)

Tohle se stávalo například i Izraelitům. Několikrát až euforicky slíbili Bohu věrnost, ale postupem času vždycky polevovali a doknce se odkláněli, klidně až k cizím bohům. Až se jim stalo nějaké neštěstí, tak zase k Bohu volali a slibovali a napravili se....


 #24595 


| Předmět: RE: Jan 14:31
11.03.21 12:56:09 | #24532

Jeden sociolog napsal: „Kdyby dnes mezi nami zil dalšı Jezıs a rıkal to same, co ten puvodnı ..., zavrhli bychom ho stejně, jako jsme to udelali pred dvema tisıci lety? ... Odpoved znı: Ano,
zavrhli.“| Předmět: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 13:03:53 | #24533 (1)
*17625*

 #24532 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 13:08:22 | #24534 (2)

A možná zrovna velké církve......


 #24533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:38:38 | #24535 (3)

co to meleš ? kdyby vám řekl, že je Bůh, ukamenovali by jste ho jako první


1  
 #24534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:44:35 | #24536 (4)

Nepoznali by ho. Myslím, že by ho jen vyloučili. :-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:52:22 | #24538 (5)

A já myslím, že poznali. On by totiž říkal stejné věci jako tenkrát, tedy takové, jaké jsou zapsány v Bibli. Neprotiřečil by jí. *10235*


 #24536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:53:50 | #24540 (5)

Jo a nebo zabanovali :-)


 #24536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:54:52 | #24542 (6)
*16386*

 #24540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:54:35 | #24541 (5)

Ve středověku upálili.


 #24536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:55:30 | #24543 (6)

Jako že my? *19364*


 #24541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14…
11.03.21 14:56:25 | #24544 (7)

Vy jste ve středověku neexistovali :-)


 #24543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
11.03.21 14:58:08 | #24545 (8)

Tak se podívej, kam svoje příspěvky věsíš. *24581*


 #24544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:31:52 | #24571 (9)

Aha :-).


 #24545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:59:15 | #24576 (10)

Zavěšeno to bylo na siouxe jen jsem si ho blbě přečetla.


 #24571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
11.03.21 15:00:22 | #24546 (8)

Existují od Abela...


 #24544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:28:36 | #24569 (9)

Kdo ?


 #24546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:46:15 | #24574 (10)

Jehovoví svědkové.


 #24569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 14:49:17 | #24537 (4)

Kdyby nám sám Ježíš řekl, že je Bůh, věřili bychom tomu stejně, jako věříme, že když on sám řekl, že jediným pravým Bohem je jeho Otec, tak je jediným pravým Bohem jeho Otec. My totiž věříme tomu, co Ježíš říká. *20832*


 #24535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 16:22:00 | #24550 (5)

To my také věříme tomu, co Ježíš říká. Věříme tomu, že pokud je jeho Otec Bůh, musí být zákonitě i on Bůh. Zatím nám totiž nikdo nevysvětlil, kým je ten, koho Bůh zplodí, pokud to Bůh není.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14:31
11.03.21 16:33:22 | #24552 (6)

Kdyby Bůh zplodil Boha, byli by to zákonitě dva Bohové, ne? *15238*

Vysvětlím ti to. Ráda: Bůh je titul. Podstatou je Bůh Duch. Tedy nehmotná, neviditelná bytost. No, a zrovna takovým duchem je i Ježíš a taky všechny ostatní nebeské bytosti.
Jak vysvětlíš vážně pronesená Ježíšova slova, že jediným pravým Bohem je jeho Otec?


 #24550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 14…
11.03.21 18:16:36 | #24565 (7)

Nevím jakou máš představu o bytosti, která je duchovní podstaty. Já nemám žádnou. Proto nedovedu říct, že pokud duch zplodí ducha, že musejí být dva. Dokonce nedovedu ani určit, co to je to zplození ducha duchem. To, že Ježíš řekl nemusím nijak vysvětlovat, je to prostě tak jak to řekl. Rozumím tomu tak jak to čtu. A teď mám otázku já. Je Bůh dokonalý?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
11.03.21 18:19:27 | #24566 (8)

Taky si nedovedu představit jak duch plodí ducha, nebo jak Duch plodí jiného Ducha, to prostě je úplný nesmysl, zejména když víme že Duch je jeden. Jak by mohl splodít dalšího Ducha?


 #24565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:45:40 | #24573 (9)

Ratko, to je strašné! *6578* Ty si neumíš představit, že Duch zplodí ducha, ale přesto tvrdíš, že Bůh zplodil Ježíše (myslím v jeho předlidské podobě). Tak OK, nedovedeš si představit... Jak přišli k životu všichni andělé? Jsou to takjy duchové, ne?
A jak Duch stvoří celý hmotný svět, si představit dovedeš? *5620*


 #24566 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:49:40 | #24575 (10)

To mluvíš o stvořených bytostech.... ty všechny byly stvořené stejně jako celý svět.

Je těžké popisovat technicky jak se Ježíš Kristus stal člověkem. Můžeme věřit tomu co je v Bibli.

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.


 #24573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 18:59:37 | #24577 (11)

Já jsem psala o jeho předlidské existenci. Víš, jak je psáno, že byl prvorozeným všeho stvoření a že Bůh všechno stvořil skrze něho a pro něho.


 #24575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 19:04:33 | #24579 (12)

To my nevím, nebyli jsme tam. Můžeme max. říct prvorozený...­.zrozený ne stvořený. Technicky nepředstavitelné.


 #24577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 19:04:57 | #24580 (13)

Tky si myslím.


 #24579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:08:53 | #24668 (13)

Technicky jednoznačné!

Zjevení 3
Tyto věci praví Amen, věrný a pravdivý svědek, počátek stvoření Božího.

Pokud si syna pletete s Bohem, tak máte fakt problém.....


 #24579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 20:55:44 | #24940 (13)

Ale je o tom psáno.


 #24579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 19:27:54 | #24583 (12)

Měl na mysli Slovo.


 #24577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
11.03.21 18:42:46 | #24572 (8)

Když někdo někoho zplodí, vznikne nový jedinec, ne? Jinak se nejedná o plození. A vznik ostatních duchovních bytostí si představit dovedeš?
Pokud si edovedeš úpředstaviot zplození ducha duchem, tak to jsme dva. Proto říkám, že jakékoli lidské slovo asi nedokjáže ten proxces pojmenovat.
Jo tak rozumíš tomu, jak to čteš? A jak to tedy čteš? Jak je Otec jediný pravý Bůh? Jak?

Ano, Bůh je dokonalý.


 #24565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 20:03:39 | #24584 (9)

Vážně nerozumím těm otázkám, takže nevím co bych ti odpověděl, abys byla spokojená. Ježíš říká, že jeho Otec je jediný pravý Bůh. Já nevím, jak jinak bych tomu měl rozumět, než že Ježíšův Otec je jediný pravý Bůh? Ty tomu snad rozumíš nějak jinak?

K té dokonalosti Boha. Když je něco nebo někdo dokonalý, tak se už nedá vylepšovat. Když budu mít dokonalý oběd nebo auťák nebo vztah nebo cokoli a něco k tomu přidám, tak tomu tu dokonalost odejmu. Přestane to být dokonalé. Pokud budu mít cokoli a až po přidání čehosi dalšího to učiním dokonalým, znamená to, že to původní dokonalé nebylo. Z toho důvodů se nic, co pokládáme za dokonalé, nemůže měnit. Byl Bůh dokonalý před zplozením Syna nebo je dokonalý až po zplození Syna? Ke změně Boha zplozením Syna by došlo, protože před zplozením nebyl Otcem a po zplození Otcem je. Abychom tu změnu dokonalého Boha vyloučili, musíme znát a přiznat Boha jako Otce nezávisle na čase, tedy vždy. Nesmíme připustit, že by Bůh někdy nebyl Otcem a pak se Otcem stal. Popřeli bychom to, že Bůh je dokonalý. Nedokonalé bohy nechme ostatním náboženstvím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 20:21:55 | #24585 (10)

Ne, já romu rozumím velmi dobře. A teď mi pověz, jak může být Bůh taky Ježíš a ještě taky Duch svatý, když jediný pravý je Otec?


 #24584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 06:44:57 | #24592 (11)

Pošli mi odkaz na místo, kde jsi se dočetla, že jediný pravý je Otec. Já to nemohu najít.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 07:49:49 | #24597 (12)

To je velmi známý text, poslední Ježíšova modlitba v 17. kapitole Janově. Prvních pár veršů.


 #24592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:42:37 | #24649 (13)

To je opravdu zajímavý text. Všimla sis, že se tam ten, kdo se modlí, hovoří o Ježíši Kristu, jako by s tím Ježíšem Kristem neměl nic společného, jako by tím Kristem nebyl? A víš proč to tak je? Možná nerozumíš tomu, na co upozorňuji. Jde mi o tahle slova:

Jan 17:3 A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Ježíš se tam vyjadřuje naprosto nepřirozeně. Vždyť normální by bylo, kdyby řekl: když poznají tebe, jediného pravého Boha, a mne, Ježíše Krista.
Vždyť Bůh snad ví, že poslal Ježíše Krista, tak proč to Ježíš tak okatě zdůrazňuje? Jo, kdyby modlící se člověk Ježíš hovořil v modlitbě o poslané osobě Boha v Kristu, tak bych tomu rozuměl. Ale když Ježíš není člověk a Bůh, tak to řekl nejspíš pro svou sníženou vyjadřovací schopnost. Tak to vidím já. Jak jsi na tom ty?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:53:51 | #24658 (14)

Tak já myslím, že jsem na tom podstatně lépe než ty. *6876*
Takhle se Ježíš vyjádřil třeba i ve slovech "křtěte je ve jménu Otce, Syna..." A zřejmě bychom našli mnohá další podobná vyjádření. Pořád tam ale visí to vyjádření o Otci jakožto jediném pravém Bohu.


 #24649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:06:07 | #24667 (15)

Nenapadlo mne, že si to z toho, co jsem napsal neodvodíš. Pro každého člověka, který následuje svou vírou Ježíše, je Bůh jediným Bohem a v případě Ježíše Krista je to navíc jeho Otec s velikým "O". Takže Ježíš ani nic jiného říct nemohl.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:40:23 | #24683 (16)

Jsi mistrem v kamufláži, ale mě rohlíkem neopiješ. Ježíš řekl, že jeho Otec je jediný pravý Bůh. Víš, co znamená jediný pravý Bůh? Možná bys měl víc argumentovat Biblí.
Ví, že Ježíš nic jiného ani říct nemohl. Protože Otec není nějaký Bůh-Otec, jedna z osob Trojice, ale je to skutečně jediný pravý Bůh Stvořitel a Bůh Ježíšův i náš - jako to ostatně sí´ám Ježíš řekl.


 #24667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 13:01:11 | #24740 (17)

Proč bych tě opíjel, když mi už opilá připadáš. Vždyť já neříkám nic jiného než ty. Otec Bůh je jediný pravý Bůh, přesně tak, jak to Ježíš řekl. O kterou kamufláž ti tedy jde? Je pravda, že v té chvíli Ježíš neřekl, že Syn je také jediný pravý Bůh a že Duch svatý je také jediný pravý Bůh, ale to se pozorný Kristův následovník dozví z jiných textů, pokud dovolí, aby k němu hovořil Přímluvce a pokud mu bude naslouchat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 13:54:19 | #24766 (18)

Ani o Duchu. ani o Kristu není nikde řečeno, že by šlo o jediného pravého Boha. Musíš hodně kombiovat, abys udržel myšlenku trojjediosti, viď? *3476*


 #24740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 15:17:44 | #24822 (19)

Křesťanství je víra. V Písmu svatém je dostatek indicií k tomu, aby bylo možné vírou přijmout skutečnost, že oba, Syn i Duch svatý, jsou tak jako Otec, osobami jediného Boha. Ovšem je k tomu nutné mít víru velikou alespoň jako úlomek hořčičného zrna. Bez víry to nejde.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 15:28:13 | #24830 (20)

Osobami Boha je mnoho osob :-)
Ta vaše Trojice je k tomu brzda.


 #24822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 20:58:31 | #24941 (20)

Řekla bych, že je tam ještě daleko větší spousta indicií, které jasně mluví o tom, že jde o dvě samostatné bytosti, ale jek píšeš, je k tomu nutné mít víru velikou alespoň jako úlomek hořčičného zrna, a nepoddávat se za každou cenu starým církevním dogmatům.


 #24822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.03.21 20:22:59 | #24586 (10)

Možná, že dokonalost spočívá v něčem jiném, než se tady snažíš navodit. *24611*


 #24584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 07:11:30 | #24593 (11)

Moc by mi pomohlo, kdybys napsala, jak máme tedy rozumět tomu, když se o něčem píše, že je to dokonalé. Vložil jsem podobný dotaz do svého Jáchyma a vylezlo z něj že: slovo dokonalý má synonyma – dokonalý, bezvadný, vybraný, vynikající, úplný, perfektní, stoprocentní, ideální, vzorný, naprostý bezúhonný, skvělý.
Co z toho Bohu mohu upřít a přesto zůstane dokonalým?
Podle mne spočívá dokonalost v dokonalosti a v ničem jiném spočívat nemůže, ale třeba toho víš více. Tak nás pouč, v čem spočívá dokonalost podle tebe.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 07:54:05 | #24598 (12)

Tvrdils, že k dokonalosti patří neměnnost a že zplozením syna se bytost změní. Neodpověděls, jak je to s tím, když se někdo stane stvořitelem, když začne tvořit nebo se dokonce změní na jiný druh bytosti. Vyřešme nejprve tuto otázku. OK?


 #24593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:08:01 | #24627 (13)

Znova ti mám psát, že Bůh se nemění a že to je důkazem toho, že byl vždy Otcem i Synem? Že kdyby to bylo jinak, tak bychom nemohli věřit, že Bůh je dokonalý? Jak mžete věřit, že Jehova je dokonalý, když ho znáte jako bytost, která se mění? Přitom on sám vám v Bibli vzkazuje, že je stále stejný. Proč mu to nevěříte? Je divné, že slovu „dokonalost“ dovedeš dát jiný význam, ale u slova „zplodil“ se ti to nedaří.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:37:21 | #24644 (14)

Změnil se Bůh tím, že se stal člověkem?
Změnil se Bůh tím, že se stal Stvořitele


 #24627 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:00:46 | #24665 (15)

Zase ten čas. Stárne Bůh? Jestli Jehova stárne, tak to není ten Bůh, o kterém píši já. Bůh křesťanů nemůže stárnout, protože stárnutí se odvíjí od plynutí času. Podle mé víry je Bůh autorem času. Jeho stvořitelem. Proto je Bůh tím, kdo poroučí času, čas ovládá a není to čas, který by mohl způsobit stárnutí Boha a tím vlastně ovládat Boha. Když si tohle uvědomíme, tak jaksi není možné, aby čas hrál nějakou roli v bytí Boha. Tedy Bůh je, byl a bude, na čase naprosto nezávisle vším čím byl je a bude a to vždy. Ne jen v minulosti, v přítomnosti nebo v budoucnosti, ale prostě věčně. Bůh, který se mění může onemocnět, může zemřít, může lhát, může vše, co mohou pomíjivé bytosti. Víra v takového Boha by byla nesmyslná a zbytečná.

Těmito argumenty se snažím tě upozornit na to, že Bůh se nikdy ničím nestal. Pokud něčím je, byl tím vždy a pokud něčím není, nebude tím také nikdy. Tak se neptej, jestli se Bůh změnil, když to nebo ono. Odpověď není nikdy jiná, než že se nezměnil.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:35:27 | #24678 (16)

No jistě, to je skutečně hluboká filozofie. A co tím vlastně chceš říct?


 #24665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 12:51:23 | #24733 (17)

Naznačuješ, že tobě něco říkat, je ztrátou času?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 21:00:39 | #24943 (18)

Ráda bych, abys k tomu podal nějaké rozuzlení.. Toť vše. Jinak tímto způsobem "dokazování" u mě skutečně čas ztrácíš. Já tohe fakt nebaštím. *16181*


 #24733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 07:55:16 | #24600 (12)

Když je něco dokoalé, splňuje to dokonale účel své existence.


 #24593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 09:55:52 | #24620 (13)

Kdybych připustil, že Bůh existuje, což je ale nepřesný výraz, protože Bůh je, a ne že existuje, tak jaký by měl být účel existence Boha? Ty si troufneš určit účel Bohu? Ty sis pořídila Boha za nějakým účelem?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:31:07 | #24638 (14)

Kdo je, ten snad existuje, ne? Snažíš se slovíčkařit? No a s tím účelem, to je tedy taky dost mimo. Ptal se, co je dokonalost, tak jsem se ji pokoušela definovat. Svoje představy vnucuješ Bohu ty tím, že tvrdíš, že nemůže být Otcem, aniž by se změnil, a žře jako dokonalý se změnit nemůže... Sleduje ´š vůbec svoje myšlenky?


 #24620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:37:07 | #24643 (15)

Ale Sioux má pravdu! On Bůh skutečně je. On je bytí samo! <


 #24638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 10:38:41 | #24645 (16)

No má pravdu. On Bůh skutečně existuje. On je existence sama! *5620* Já si tu připadám jako ve zvláštní škole! *33072*


 #24643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 11:16:08 | #24671 (17)

Bytí není vázano na nic. Zato existence je vázaná na výskyt ve fyzickém světě. Bůh na fyzickém světě závislý není. I když u Jehovy si tím přestávám být jistý.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.03.21 21:07:18 | #24949 (18)

Bytí
Bytí jako podstatné jméno (řecky to einai, latinsky esse, anglicky being, německy das Sein) je filosofický výraz pro celek všeho, co bylo, jest a bude. Jakkoli se člověk s bytím setkává v nejrůznějších jsoucnech, událostech a zkušenostech, filosofie přemýšlí i o tom, co je spojuje a přesahuje právě jakožto bytí. Tato část filosofie se tradičně nazývá ontologie, z řeckého ón, ontos – jsoucí. Filosofie začíná podle Platóna údivem, který není jen údivem nad tou či onou věcí, ale nad skutečností, že něco vůbec jest. „Jak to, že jest vůbec něco, a ne nic?“ (Leibniz) Tato zdánlivá samozřejmost totiž při bližším přihlédnutí vůbec samozřejmá není.

Existence
Existence (z latinského existentia < ex-sistere spočívat vně, vyskytovat se) je ontologický pojem, který popisuje, že něco skutečně je ve fyzickém světě. Pojem lze do češtiny přeložit též jako „výskyt“, „vnější projev“. Často se však slova existence užívá jen jako synonyma pojmu bytí.

*2527*

 #24671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.21 05:37:19 | #25082 (19)

Tak to vidíš sama, že mám pravdu.Pomaloučku si to opakovaně čti, ono to dojde. :-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.21 08:10:07 | #25094 (20)

???


 #25082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.21 10:32:37 | #25110 (21)

Slovo existence se sice často užívá jen jako synonymum pojmu bytí, ale v případě, že to slovo použijeme v souvislosti s Bohem, je to použití naprosto chybné. Bůh přece není vázán na fyzický svět, ale slovo existence na fyzický svět vázáno je, jak jsi ostatně sama uvedla. Zato podstatné jméno bytí je filosofický výraz pro všechno, tedy i pro Boha, který není podmíněn existenci fyzického světa. Když Mojžíš slyší od Boha „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ lze to parafrázovat slovy „BYTÍ mě posílá k vám“. Ale nelze to říct slovy „EXISTENCE mě posílá k vám, protože by to znamenalo, že Bůh není Duch, ale že je materiální podstaty.
Nejedná se tedy o slovíčkaření, ale o zachování křesťanské nauky.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.21 14:56:38 | #25153 (22)

Křesťanská nauka se v ničem takovém nešťourá. Planému filozofování bychom se měli stranit. *11334*


 #25110 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.03.21 17:02:20 | #25226 (23)

Ano. A při vaření bychom se měli snažit nepoužívat žádný zdroj tepla. Schválně, kdo napíše větší blbost.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 07:57:01 | #25254 (24)

Mám pocit, že tebe nikdo nepředčí! *5689*


 #25226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 06:57:13 | #25239 (23)

Ukázka neprůstřelnosti

X - Co je těžší, voda nebo vzduch?
Y - Pochopitelně voda
X – Proč si to myslíš?
Y – Protože co je těžší, je vždy dole a to lehčí je vždy nahoře.
X – Jako například?
Y - Například vzduch je nad hladinou rybníka a není to naopak.
X – Když prší, tak padá voda z vrchu, takže byla nad vzduchem
Y - Planému filozofování bychom se měli stranit.

Škoda, že to není myšleno jako vtip. Ani tak by to sice nebylo nic moc, ale zbývala by alespoň nějaká naděje, že snaha o racionálně vedený rozhovor stále ještě má nějaký smysl. Ale takhle?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 07:05:35 | #25240 (24)

Netrap se tím, dole dal nuff nějaké odkazy na argumentaci církevních otců. Je opravdu dobrá a stojí za přečtení.


 #25239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 07:26:33 | #25244 (25)

Co třeba tě tam tak chytlo, Ratko?


 #25240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 07:29:38 | #25246 (26)

Už jsem napsala.


 #25244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:07:50 | #25259 (25)

Kroky to ale odhalila za svědky Jehovovy takto: Jenomže to jsou všichni Ti co přicházejí po Kristu, kterým nemáme naletět. A aby ji Margo nedoplnila tvrzením, že planému filozofování bychom se měli stranit, napsal jsem tohle upozornění i ve snaze podpořit práci Nuffa, jakož i všech ostatních, zde aktivních, křesťanů. Vždyť z pohledu svědků Jehovových, kdo jsou ti Polykarp, Klement Římský, Ignác Antiochijský, Irenej z Lyonu, Justin, Aristides, Klement Alexandrijský, Hippolyt Římský, Atanáš Alexandrijský, Origenes, Didymus Alexandrijský, Basil Veliký, Řehoř z Nyssy a Augustin, kteří pouze planě filosofovali, oproti skutečným, Jehovou vyvoleným, jako byli Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford, Nathaniel Homer Knorr a Frederick William Franz?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:11:40 | #25261 (26)

To jsou tvoje konstrukce, Siouxi. Pro mě je nejdůležitější Bible.OK?


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:23:12 | #25265 (27)

Bible je tvým bohem? Na to pozor, aby to nebyla modla!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:36:18 | #25270 (28)

Ne, Siouxi. Bible není mým Bohem, Bible je sklobvem Boha. Cítíš tam nějaký rozdíl? *3477*


 #25265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 09:14:01 | #25301 (28)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, ...


 #25265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 20:11:55 | #25448 (29)

Přesně. Někomu by to moho připadat přízemní, ale láska k Bohu a Kristu se projevuje i poslušnotí. Říkat Bohu "miluju tě", a přitom nedbat na jeho rady a přikázání, to není láska.


 #25301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:12:37 | #25262 (26)

Pro mě je mnohem důležitější a přínosnější psát o výkladu své církve, tedy objasňovat výklad jak ho chápu. Druhá strana napíše jak ho chápe ona. A to je ten nejlepší způsob jak si ujasnit stanovisko. Tedy tak jak to dělal nuff s kroky. Já se za dobu co sem chodím naučila opravdu hodně, porozuměla jsem veršům které mi byly nejasné a najednu jakoby se osvítily. Takže díky všem. i těm co mají jiný názor nebo zcela opačný. rýpance přeskakuju. ty nakonec rozrýpou celou diskusi a musím to vzdát... nedá se udržet nit.


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:28:07 | #25268 (27)

Já tvůj přístup respektuji a je mi i sympatický, ale já sem chodím z jiného důvodu než ty.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 09:18:33 | #25305 (28)

A z jakého ?


 #25268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 10:32:56 | #25318 (29)

Snažím se dělat co umím a bránit svou snahou tomu, aby bylo jako křesťanství označováno kde co.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 10:36:40 | #25321 (30)

To je asi že docela marné úsilí :-)
Bůh si to vytřídí snadno a rychle :-)
Mt 3,12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.
L 3,17 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici do obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.


 #25318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:27:27 | #25323 (31)

Arnaud Amalrik by z tebe měl radost. Jsou ale jiné způsoby. Například prevence.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:29:02 | #25324 (32)

Jo blokace v diskuzích ?


 #25323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:42:06 | #25334 (33)

Nikdy jsem neblokoval nikoho kdo diskutuje a dodržuje pravidla, takže nevím o čem píšeš. a proč to píšeš mně.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:42:58 | #25335 (34)

Ha ha a čím ja nedodržuji pravidla?


 #25334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:45:45 | #25336 (34)

Protože i ty si mne zablokoval zcela bezdůvodně zrovna tak jako vistor77 .


 #25334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:49:40 | #25339 (35)

Děláte si s tím jenom ostudu, negativní reklamu.


 #25336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:10:10 | #25354 (36)

Já to ustojím a nehodlám se s tebou na tohle téma dohadovat. Dlouho jsem tě upozorňoval a pokoušel se s tebou vést nějakou smysluplnou debatu. Ostatně je to vidět na mém fóru. O tvé inteligenci svědčí i to, že zde, na fóru, které není ani mé ani tvoje, hodláš otevírat podobné vyřizování účtu. Tím tady s tebou na tohle téma končím. Jestli se ti něco nelíbí, obrať se na admina.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:13:07 | #25357 (37)

To ty jsi začal o prevenci, tak sem jenom začala vyzvídat co tou prevencí myslíš :-).


 #25354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:18:22 | #25359 (38)

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají bránit výskytu nějakého nežádoucího jevu,.. https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence


 #25357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:22:46 | #25361 (39)

Ji, na wikine je i o válce, ktedy se nikdy nestala!


 #25359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:23:27 | #25362 (40)

Máš nějaký jiný nápad co je "prevence" ?


 #25361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:35:18 | #25371 (34)

Aha, a to je zajímavé - u tebe se taky "cezuruje"? *19364* A nebo u svědků Jehovových jde o cenzuru nepohodlných názorů, kdežto u tebe snaha o dodržování pravidel? Povím ti, že to od tebe bylo dost podlé založit fórum, které má už svým názvem účel znectít svědky Jehovovy a tebe samého na tom vyvýšit. Ale nakonec jsi zjistil, že ono nejde nechat fórum žít "svobodně", aby se z něj nestala žumpa, viď? Kdybys byl charakter, dal bys tuhle věc s domnělou naší cenzurou do pořádku. *17622*


 #25334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:04:55 | #25392 (35)

Píšeš to správně. U mne se necenzuruje. Jde opravdu o dodržování pravidel a jejich případné opakované porušování. Nikdo ti nebrání se o tom přesvědčit. Nebo ty a tím máš osobní zkušenost? Jestli ne, tak se pokoušíš o křivé obvinění? Zato vaši cenzuru mám zdokumentovanou, na to se můžeš spolehnout. Tu dokumentaci však nehodlám použit, leda v případě sebeobrany. A k těm tvým názorům na mé fórum podotkni pouze, že kdybyste vy, svědci Jehovovi postupovali podle toho, co sama žádáš, nikdy byste se neprohlašovali za křesťanskou organizaci a svou nauku za nauku křesťanů. Tak to srovnejte na svém písečku a já to fórum zruším. Začali jste si vy, takže první krok je na vás.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:12:15 | #25393 (36)

Obsah příspěvku byl smazán


 #25392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:16:40 | #25394 (37)

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:21:48 | #25396 (36)

No tak tohle jsi opravdu přepísknul, Siouxi. Poišli mi, prosím, na vzkazník svou "dokumentaci".
No právě to jsem ti psala, že u sebe to vnímáš jako spravedlivé vyřizování porušování pravidel, kdežto u nás jako cenzuru.
Nevymáhám zrušení tvého fóra - jeho název o tobě přece jen něco vypovídá.


 #25392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:30:07 | #25397 (37)

Nic takového ti posílat nebudu. Jak jsem psal, mám to pro svou osobní potřebu a případ, že bych byl někdy úředně obviněn z nepravdy a musel bych se hájit. Vzhledem, že tady účinkuji typy jako je Rose, tak se mi asi nebudeš divit.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:31:51 | #25399 (38)
*27482* *27482* *27482* *27482* *27482* *27482* *27482*

 #25397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 20:23:27 | #25453 (38)

Tak to se mi snad zdá, Siouxi! *19364* *19364* *19364* Jsi paranoidní? *5567* Kdo by se asi s tebou chtěl soudit o nějaký příspěvek? Je to vůbec možné, tohleto? *6578* No to se tedy divím, a moc! Co by na tebe asi kde Rose žaloval? *2*


 #25397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 07:33:27 | #25495 (39)

Máš uzavřenou nějaké pojištění, které zákon nevyžaduje? Zamykáš při odchodu své obydlí? Jsi členkou organizace svědků Jehovových? Proč? Jsi snad paranoidní? Vždyť co by se ti mohlo stát, kdybys takovými způsoby nepředcházela případným škodám?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:31:05 | #25398 (37)

Dekujene za smazani, tl vážně, začalo se to vymykat!


 #25396 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:37:50 | #25402 (36)

Ale ja nevím o tom že by jsem u Tebe nedodržovala pravidla, přesto si mne zablokoval proč ?


 #25392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:39:36 | #25403 (37)

Všude se snažím dodržovat pravidla.


 #25402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:04:16 | #25408 (38)

I tvé nevybirave nadávky jsme si užili!


 #25403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:16:10 | #25411 (39)

Konkrétně?


 #25408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:22:24 | #25412 (40)

Nehodlám se v tom hrabat!


 #25411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:58:25 | #25419 (41)
*3511* *27134* *19557*

 #25412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 20:25:30 | #25454 (42)
*15238*

 #25419 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:53:54 | #25406 (37)

Já že jsem tě zablokoval? Co si to vymýšlíš? Všichni jsme jedno. Všichni jsme jeho tělo . My všichni jsme údy jeho těla. My všichni jsme Jsem. Takže jsi na mém fóru zastoupená tolikrát, kolik tam píše lidí.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:14:33 | #25410 (38)

Ja když kliknu na tvoji diskuzi "Bez cenzury svědků Jehovových" tak s e mi objeví :

Přístup do diskuze byl odepřen
Exit room
K této diskuzi nemáte potřebná oprávnění.

Což znamená že jsi mi tam zablokoval přístup.


 #25406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:51:21 | #25418 (39)

Že bychom tedy nebyli všichni Jsem? Že by se ti do tvých představ a do tvého vyvolení vloudila chybička? Já ti s tím nepomohu. To si budeš muset vyřešit v sobě. Obávám se, že po tvých vřelých vzkazech, které jsi poslala osobně mně, se ti ani skrz vkazník nepovede navázat se mnou kontakt. Netoužím se o sobě dozvídat tak nepříjemné pravdy, jaké dovedeš oznamovat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:01:22 | #25423 (40)

To myslíš tohle ?
sioux:
"Nezajímají mě kecy potrhlé báby."


 #25418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:54:54 | #25433 (41)

Tebe by snad kecy potrhlé báby zajímaly?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:57:24 | #25434 (42)

To si napsal ty mne do vzkazníku, a co ja Tobě ?
Žes to tady rozkokošoval kdo vi do čeho.


 #25433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 07:40:31 | #25498 (43)

Například, že jsem debil? Ono to je možná i pravda, jinak bych se s tebou nejspíš nevybavoval. Ale psát si mi to nemusela. Měla jsi mi dát šanci abych si na to přišel sám.
Ani tohle téma zde však více komentovat nebudu.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 07:55:14 | #25504 (44)

No bylo to v rámci naši diskuze vadilo mi se domáháš toho aby jsem napsala o svoji dceři že je člověk, nemohu mluvit za svoje dcery jsou dospělé a co ja vím za co se považují.
A jo, je to moje oblíbená nadávka, to se přiznávám :-).


 #25498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 08:02:46 | #25511 (45)

Tak o sobě někdy vyhlašuji že jsem blbá a nebo úplně blbá, tak že podhodnocuji i sebe, hm...


 #25504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 08:15:40 | #25526 (44)
*2*

 #25498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 08:17:35 | #25528 (45)

Mně to pak mrzí když někomu vynadám ale neměl si začínat :-) (s tou potrhlou bábou..)


 #25526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 13:41:58 | #25405 (36)

ja mám jenom jinou teologii (biblickou) a ty a visitor77 to pro něco nesnášíte, což je docela i škoda.


 #25392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:34:38 | #25328 (32)

A co když má ze mne radost Hospodin?


 #25323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:46:11 | #25337 (33)

Přeji to jemu i tobě, ale ne že budeš někde říkat, že jsem ti to slíbil. To já nemohu, není to v mé moci.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:48:19 | #25338 (34)

Tak mne ale ani nepřistrkuj k nějakému Arnaudu Amalrikovi, jo?


 #25337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:00:55 | #25349 (35)

Napsala jsi přesně to, co svého času prohlásil i on.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:09:12 | #25353 (36)

On napsal toto?
kroky :
To je asi že docela marné úsilí :-)
Bůh si to vytřídí snadno a rychle :-)
Mt 3,12 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici svou do obilnice, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.
L 3,17 Jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistíť humno své, a shromáždí pšenici do obilnice své, ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelným.


 #25349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:47:08 | #25383 (37)

Ne, to nenapsal. Ty jsi napsala Bůh si to vytřídí snadno a rychle :-) a on prohlásil, zabte je všechny, Bůh už si je přebere| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:51:02 | #25385 (38)

Ale ja nenabádám k zabití ..


 #25383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 12:53:53 | #25388 (38)

Mně se ty verše moc líbí jak On vytřídí to zrní od plevel a je zajímavé jak různě je to přeloženo od věječky po lopaty. mně to kdysi uplně fascinovalo, četla jsem to nějao tak že jedním dechem foukne a plevy odletí..


 #25383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 20:14:17 | #25450 (30)

Cítíš se k tomu kompetentním? *15238*


 #25318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.03.21 12:21:03 | #25555 (31)

Ne méně než vy, při vašich pochůzkách, s PNS pod paží.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 09:11:00 | #25300 (26)

Ještě jsem tam připsala 1 Jan 4

1 Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.
2 Po tomto znejte Ducha Božího: Všeliký duch, kterýž vyznává Jezukrista v těle přišlého, z Boha jest.
3 Ale všeliký duch, kterýž nevyznává Jezukrista v těle přišlého, není z Boha; nýbrž toť jest ten duch antikristův, o kterémž jste slýchali, že přijíti má, a jižť jest nyní na světě.
4 Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.
5 Oni z světa jsou, a protož o světu mluví, a svět jich poslouchá.


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 09:29:53 | #25310 (26)

Ja k těm všem tvým vyjmenovaným se nehlásím ani k jednomu z nich ja jenom ke Kristu.

Tak že neplácej tu o mně nesmysli:-) Díky :-)


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 09:59:26 | #25315 (26)

Jde to vytřídit jednoduše :-) kdo vyznává Krista v těle je v Duchu božím :-) (1.Jan 4/ 1-6)
(Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.)
To jest zřejmě o tom že jsme údy Kristova těla, o čem jiném by to bylo?


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 14:13:02 | #25409 (26)

Nebude to náhodou soudit Bůh?


 #25259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:33:42 | #25430 (27)

Ano, soudcem je opravdu Ježíš Kristus. Jak to asi dopadlo s těmi Američany, když se u soudu ptali kdepak je Jehova?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 07:25:15 | #25242 (24)

No tak to je trochu na hlavu, ne? Planým filozofováním jsem nazvala tvoje šťourání v pojmech "bytí" a "existence". Toto, na co jsem reagovala, se velmi těžko dá srovnat s dokazováním ve tvém vtipu:

Sioux
Reakce na příspěvek #25094

Slovo existence se sice často užívá jen jako synonymum pojmu bytí, ale v případě, že to slovo použijeme v souvislosti s Bohem, je to použití naprosto chybné. Bůh přece není vázán na fyzický svět, ale slovo existence na fyzický svět vázáno je, jak jsi ostatně sama uvedla. Zato podstatné jméno bytí je filosofický výraz pro všechno, tedy i pro Boha, který není podmíněn existenci fyzického světa. Když Mojžíš slyší od Boha „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ lze to parafrázovat slovy „BYTÍ mě posílá k vám“. Ale nelze to říct slovy „EXISTENCE mě posílá k vám, protože by to znamenalo, že Bůh není Duch, ale že je materiální podstaty.
Nejedná se tedy o slovíčkaření, ale o zachování křesťanské nauky.

V tom se opravdu šťourat nehodlám. *3761*


 #25239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:19:06 | #25264 (25)

Z čeho se chceš vykrucovat? Když nevím kudy kam, tak označím argumenty oponenta jako plané filosofování a jede se dál. Skutečně sofistikovaný přístup, jen co je pravda.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 08:40:52 | #25272 (26)

Já se nechci vykrucovat z ničeho. Vždyť ty sám ses v tom příspěvku odvolával na filosofii. Chápeš, že nějaké tvoje volné myšlenkové variace pro mě nejsou podstatné pro chápání duchovní ch pravd? *24590*


 #25264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 10:28:10 | #25317 (27)

Veškeré lidské vyjadřování je filosofickým produktem. Ale to tobě nejspíš nevysvětlím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 10:33:51 | #25319 (28)

Koloským 2
8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

8 Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.


 #25317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:33:03 | #25326 (29)

Proč to sem vkládáš?Zdá se, že filosofování založené na Kristu není prázdné ani klamné. Že bys opět nepochopila text?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:37:22 | #25329 (30)

Jaké opět?
To myslíš si že to "Tvoje" filosofování že je založené na Kristu?


 #25326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:51:27 | #25341 (31)

Ne, to si nemyslím. Já to vím. Máš možnost před všemi dokázat, že to tak není.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 11:53:12 | #25342 (32)

He tak zrovna k probíhající diskuzi: Kde Ježíš v evangeliích učí o Trojjediném Bohu ve třech osobách?


 #25341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:09:16 | #25425 (33)

Všude tam, kde jsi schopná to tak pochopit. Pokud tu schopnost nemáš, požádej o pomoc Ducha svatého. Ihned, jakmile se ti povede potlačit svou nadutost na to, co všechno už víš, dostaví se on a pomůže ti. Museli jsme něco podobného udělat všichni, kterým Duch svatý pomoc neodmítá.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:10:26 | #25426 (34)

Duch Svatá-ý se lidskými výmysli nezabývá :-)


 #25425 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.03.21 15:23:48 | #25427 (35)

O tom chceš někoho přesvědčit? nebo to je vzkaz Duchu svatému co mu povolíš a co ne? Píšeš o věcech, o kterých nemáš dostatek informaci, přitom se tváříš tak, jako bys je měla a budeš mít asi veliké štěstí, když nebudeš ve finále posuzovaná tak, jak ty sama dnes posuzuješ. Hraješ si a myslíš si možná, že zase o tak mnoho nejde. Jenže jde o dost!