Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 369635x
Příspěvků:
24777

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.04.21 11:19:36 | #26595

Obsah příspěvku byl smazán| Předmět: RE:
16.04.21 11:28:35 | #26596 (1)

Ananda777, alias Chenrezing 777, alias slunicko.smisek.
Vezmi laskavě na vědomí, ž Bible není "plná hloupostí", to jen ty spoustě věcí nerozumíš. *19831*
Pokud chceš s námi diskutovat, nauč se elementární úctě k názorům jiných.


 #26595 

| Předmět: RE: RE:
16.04.21 12:09:09 | #26597 (2)

Obsah příspěvku byl smazán


 #26596 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.04.21 12:19:38 | #26598 (3)

Pokud považuješ za totalitní praktiky snahu zachovat v diskusi slušnost a nepřipustit buranskou aroganci, pak máš pravdu.
Takovým praktikám se nejlépe vyhneš, když sem nebudeš chodit. *33084*


 #26597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 18:39:55 | #26607 (4)

pouze jsem pověsil citáty z bible. a hned byly smazány... i bible se bojíte


 #26598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 21:45:56 | #26608 (5)

Zřejmě jsi zapomněl, jak jsi tyto citáty komentoval, a jak urážlivě jsi zkomolil naše jméno.
Tohle na nás nezkoušej. Správci si mohou smazaný příspěvek kdykoli vyvolat.
Margo ti nabídla, abys nějaký verš předložil k serióznímu rozboru.
Z toho asi nic nebude, že? *596*


 #26607 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.04.21 12:19:49 | #26599 (3)

Nebo tak vysoká laťka, že ji nepřekonáš? *3511*


 #26597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 12:22:04 | #26600 (4)

Co třeba kdybys dal některý z těch tebou uvedených textů k rozboru? Návod, jak to udělat, máš v záhlaví. Myslíš, že by bylo možné se o nich pobavit ve slušnosti?


 #26599 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.04.21 14:45:28 | #26602 (3)

Vymažte ho, prosím, je tam sprosty patvar Božího jména!!!


 #26597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 14:46:36 | #26604 (4)

Nj, asi to nebyl překlep...


 #26602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 14:53:06 | #26605 (5)

Diky *10501* *10501*


 #26604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
16.04.21 15:18:57 | #26606 (6)

Slušel by mu banan.
Šel by mu k pleti!


 #26605 

| Předmět: Skutky 17:11
13.04.21 12:37:52 | #26592

(Skutky 17:11)
Místní Židé byli přístupnější než ti v Tesalonice. Přijali Boží slovo s velkou ochotou a denně pečlivě zkoumali Písmo, jestli to, co slyšeli, je pravda.

Veškeré myšlenky a informace o Bohu, ať už přišly zvenku, nebo se zrodily v naší hlavě, bychom měli porovnávat s Písmem.| Předmět: RE: Skutky 17:11
13.04.21 13:29:00 | #26593 (1)

Amen!
Horlivost nestačí :

Římanům 10:2, 3
Bible – Překlad nového světa
2 Vždyť jim můžu dosvědčit, že jsou horliví pro Boha, ale ne podle přesného poznání. 3 Nevěděli totiž, co Bůh považuje za správné, a snažili se stanovit si vlastní měřítka. Nepodřídili se proto Božím měřítkům.


 #26592 

| Předmět: Římanům 1:20
12.04.21 10:51:55 | #26585


(Římanům 1:20)
Vždyť jeho neviditelné vlastnosti – jeho věčná moc a božství – jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé můžou pochopit z vytvořených věcí. Jsou tedy neomluvitelní.

Skutečně vnímáme vesmír a přírodu jako důkaz Boží existence?| Předmět: RE: Římanům 1:20
12.04.21 12:37:37 | #26586 (1)

A pro příznivce "zdravého selského rozumu" tady mám Pavlova slova:
(Hebrejcům 3:4)
Každý dům je ovšem někým postaven, ale ten, kdo postavil všechno, je Bůh.


 #26585 

| Předmět: RE: Římanům 1:20
12.04.21 13:36:43 | #26587 (1)

Pro mě to byl počátek hledání Boha. Cítila jsem se strašně osvobozená, když mi došlo, že za tím vším musí být Stořitel, že to všechno nevzniklo samo.


 #26585 

| Předmět: RE: RE: Římanům 1:20
12.04.21 15:16:24 | #26588 (2)

Já si to všechno hodně důkladně ověřoval.
Přitom jsem si uvědomil, jak jednostranné informace jsme za minulého režimu dostávali. Občas unikl nějaký článek, který mezi řádky kladl "nepříjemné" otázky, ale jinak se ochotně kývalo na předžvýkané "pravdy" o evoluci.
A já s nimi. *7271*


 #26587 

| Předmět: 1. Jana 5:14
09.04.21 21:02:05 | #26526


(1. Jana 5:14)
Máme plnou důvěru, že nás Bůh slyší,a ať prosíme o cokoli v souladu s jeho vůlí.

Jak moc zkoumáme, zda jsou naše modlitby pro Boha přijatelné?| Předmět: RE: 1. Jana 5:14
10.04.21 09:50:44 | #26527 (1)

Tak tenhle pán se sice modlí celým srdce, ale za výhru na automatech. Spletl si Stvořitele s bůžkem štěstí. A možná i vyhraje a bude si myslet, že konečně Bůh jeho prosbu vyslyšel, ale to seopravdu bude hodně plést... *11334*


 #26526 

| Předmět:
08.04.21 17:20:50 | #26508

(Jan 13:35)
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci – když budete mít mezi sebou lásku.

Tohle je hodně známý text. Přesto se zkusme zamyslet na dvěma aspekty.

  1. Proč Ježíš považoval za nutné uvést nějaké poznávací znamení jeho následovníků?
  2. V čem tu lásku vidíte vy osobně?


| Předmět: RE:
09.04.21 10:28:12 | #26509 (1)

Obsah příspěvku byl smazán


 #26508 

| Předmět: RE: RE:
09.04.21 10:44:14 | #26510 (2)

Ano, tvůj příspěvek je skutečně dětinský.
Podobné hlouposti tady místo zabírat nebudou.


 #26509 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.04.21 10:50:44 | #26511 (3)

Chce pojist banány. ....


 #26510 

| Předmět: RE:
09.04.21 10:55:54 | #26512 (1)

Protože láska je sjednocující princip mezi lidmi, kdo má Ducha svatého ten má lásku. Jeden Duch, jedno Telo... jak je možné vytvořit jedno Tělo z mnoha lidí? Jenom láskou... to nejde udělat jinak.

Já osobně vidím lásku v tom, že prospívá. Tedy přináší v důsledku dobré


 #26508 

| Předmět: RE: RE:
09.04.21 11:30:21 | #26513 (2)

Láska a pravda musí jít ruku v ruce.....

Jan 18:37
37 Pilát se ho tedy zeptal: „Takže jsi král?“ Ježíš odpověděl: „Sám říkáš, že jsem král. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je na straně pravdy, naslouchá mému hlasu.“


 #26512 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.04.21 11:33:32 | #26514 (3)

Láska je pravdivá, jinak by to nemohla být láska, nýbrž iluze a tato iluze by vedla do omylu.


 #26513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.04.21 12:01:52 | #26515 (4)

Je láska a láska.
Láska k penězům,
Laska slepá,
opičí,
Nebo láska k pravdě.....


 #26514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
09.04.21 13:16:10 | #26518 (4)

Tak takhle ano. Ještě zbývá najít jistotu, že skutečně o tu pravou lásku jde.


 #26514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.21 13:55:42 | #26519 (5)

2. Timoteovi 4:10

10 Démas mě totiž opustil, protože miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galácie a Titus do Dalmácie.

Byla to láska?


 #26518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
09.04.21 14:24:42 | #26521 (6)

Byla. *18154*


 #26519 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.04.21 13:14:57 | #26517 (3)

Jo, tak nějak.


 #26513 

| Předmět: RE: RE:
09.04.21 13:14:22 | #26516 (2)

Napsalas to hezky, Ratko. Akorát bych dodala, že i ta láska musí dostat ten správný směr, tedy být v souladu s láskou Boží, v souladu s Bohem. Třeba je psáno, že láska k Bohu znamená, že zachováváme jeho přikázání. A láska k lidem by tedy měla být touto láskou provázána. Ale to jsi asi měla na mysli taky.


 #26512 

| Předmět: RE:
09.04.21 14:20:58 | #26520 (1)

Je rozdíl mezi Boží láskou a láskou člověka.
Boží láska je v řečtině označena jako agape. Je to láska bezpodmínečná. Bůh nás miluje se vším všudy a pokud bude v nás Boží Duch, budeme se stejně chovat.

Kdežto láska phileo je láska která dovede neodpustit, dokonce i zabít člověka z lásky, láska která hledá jen svůj zisk....

Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku?
1 Jan 3:17 B21


 #26508 

| Předmět: RE: RE:
09.04.21 14:30:11 | #26522 (2)

Dovolím si úryvek:

...Bible se zmiňuje o několika druzích lásky. Jedním z těchto druhů lásky je vřelá osobní náklonnost k někomu — je to láska mezi blízkými přáteli. (Jan 11:3) Dalším druhem je láska, která vzniká mezi členy rodiny. (Římanům 12:10) Třetím je romantická láska, kterou mezi sebou mohou mít lidé opačného pohlaví. (Přísloví 5:15–20) ... Existuje však ještě čtvrtý druh lásky, který je důležitější než ty ostatní.
4 V původním jazyce Křesťanských řeckých písem je tento čtvrtý druh lásky vyjádřen slovem agape. Toto slovo je použito v 1. Jana 4:8, kde máme uvedeno: „Bůh je láska.“ Je to skutečně tak, že „milujeme, protože [Bůh] nejprve miloval nás“. (1. Jana 4:19) Takovou lásku si křesťan nejprve pěstuje k Jehovovi Bohu a potom k bližním. (Marek 12:29–31) Slovo agape je také použito v Efezanům 5:2, kde je napsáno: „Dále choďte v lásce, právě jako i Kristus miloval vás a vydal se za vás.“ Ježíš řekl, že podle tohoto druhu lásky se poznají jeho praví následovníci: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku [agape].“ (Jan 13:35) Také si povšimněte, jak je slovo agape použito v 1. Korinťanům 13:13: „Zůstává víra, naděje, láska, ty tři; ale největší z nich je láska [agape].“
5 Čím to je, že láska agape je větší než víra a naděje? Řídí se totiž zásadami — správnými zásadami —, které jsou zapsány v Božím slově. (Žalm 119:105) Tato láska se projevuje nesobeckým zájmem jednat s druhými lidmi tak, jak je to z Božího hlediska správné a dobré, ať se zdá, že si to ten druhý člověk zaslouží, nebo ne.


 #26520 

| Předmět: RE: RE: RE:
09.04.21 15:37:17 | #26524 (3)

Jen doplním řecké výrazy:
láska mezi příteli - filia
láska v rodině, zejména mateřská - storge
láska romantická, milenecká - eros
láska založená na zásadách - agape


 #26522 

| Předmět: RE: RE:
09.04.21 15:14:23 | #26523 (2)

Najdi si, prosím, jaký druh lásky se používá v Bibli na Boha, na Jezise a na cloveka. Mnohé z nich se kryjou. Laska agape dokáže i clovek.


 #26520 

| Předmět: RE: RE:
10.04.21 13:52:31 | #26528 (2)

Filia - bratrskou náklonnost bychom měli očekávat, uvážíme-li slova apoštola Petra uvedená v 1. Petra 1:22: „Když jste nyní očistili své duše poslušností pravdy, jejímž výsledkem je nepokrytecká bratrská náklonnost, milujte jeden druhého vřele ze srdce.“ Jednou ze základních složek řeckého slova zde přeloženého jako „bratrská náklonnost“ je filia (náklonnost). Jeho význam je úzce spojen s významem slova agapé, které se obvykle překládá jako „láska“. (1. Jana 4:8) Přestože výrazy bratrská náklonnost a láska se při používání často zaměňují, přece má každý z těchto výrazů své specifické rysy. Neměli bychom je navzájem zaměňovat, jak to dělají mnozí překladatelé Bible.


 #26520 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.04.21 13:53:33 | #26529 (3)

O rozdílu mezi těmito dvěma řeckými výrazy jeden znalec uvedl, že filia je „rozhodně slovo vyjadřující vřelost, blízkost a náklonnost“. Naproti tomu agapé více souvisí s myslí. Je nám tedy sice řečeno, že máme své nepřátele milovat (agapé), ale nechováme k nim náklonnost. Proč ne? Protože „špatná společenství kazí užitečné návyky“.


 #26528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.04.21 16:08:18 | #26535 (4)

Jo, to je trefné.


 #26529 

| Předmět: RE: RE:
10.04.21 13:56:01 | #26530 (2)

Boží slovo nám dává řadu znamenitých příkladů zvlášť silné bratrské náklonnosti. Tato silná náklonnost není výsledkem nějakého rozmaru, ale je založena na ocenění vynikajících vlastností. Nejznámějším příkladem je nepochybně příklad náklonnosti, kterou měl Ježíš Kristus k apoštolu Janovi. Ježíš měl jistě bratrskou náklonnost ke všem svým věrným apoštolům, a měl k tomu dobrý důvod. (Lukáš 22:28) Dal to mimo jiné najevo tím, že jim umyl nohy, a tak jim poskytl poučení o pokoře. (Jan 13:3–16) Ale Ježíš choval zvláštní náklonnost k Janovi, a Jan se o tom opakovaně zmiňuje. (Jan 13:23; 19:26; 20:2) Tak jako měl Ježíš důvod projevovat náklonnost svým učedníkům a apoštolům, i Jan s největší pravděpodobností dal Ježíšovi důvod, aby k němu Ježíš choval zvlášť silnou náklonnost, protože Jan si Ježíše více vážil. Můžeme to vidět z Janových spisů — jak z jeho evangelia, tak z jeho inspirovaných dopisů. Jak často se v těchto spisech zmiňuje o lásce! Janovo velké ocenění pro Ježíšovy duchovní vlastnosti je vidět z toho, co napsal v Janovu evangeliu, v kapitolách 1 a 13 až 17.

Je to o vraždě?


 #26520 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.04.21 13:57:20 | #26531 (3)

Komwalinka: Kdežto láska phileo je láska která dovede neodpustit, dokonce i zabít člověka z lásky, láska která hledá jen svůj zisk....


 #26530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.04.21 13:58:12 | #26532 (4)

To chceš říct o Jezisovi a jeho lásce k bratrům?


 #26531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.04.21 14:02:40 | #26534 (4)

Jaký zisk hledal Ježíš od ucedniku?


 #26531 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.04.21 14:00:07 | #26533 (3)

O lásce (agapé) se vyjadřuje profesor William Barclay ve svém díle New Testament Words: „Agapē souvisí s myslí: není to jen cit, který nám spontánně vyvstane v srdci [jak to může být v případě lásky filia] ; je to zásada, podle níž záměrně žijeme. Agapē rozhodně souvisí s vůlí. Je to dobytí, vítězství a výkon. Nikdo by nikdy přirozeně nemiloval své nepřátele. Láska k nepřátelům je vítězstvím nade všemi našimi přirozenými sklony a city. Tato agapē . . . je vlastně síla milovat to, co není milováníhodné, síla milovat lidi, které nemáme rádi.“


1  
 #26530 

| Předmět: RE: RE:
11.04.21 06:32:40 | #26536 (2)

Prosím, konwalinko, vyjádří se k tomu, odkud máš své informace, že filia je sobecká a ziskuchtiva láska?


 #26520 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.21 07:31:00 | #26537 (3)

Láska phileo rosse je lidská láska a ta nedosahuje na Boží lásku agape.

Kdybys četl pořádně můj příspěvek, tak bys zaznamenal, že jsem napsala o lásce phileo, že " dovede" být ziskuchtiva, sobecká...... dokonce z lásky i zabít. Kolik mužů zabilo svou ženu, nebo milence pro jejích nevěru, protože neuneslo zradu svého partnera, kterého milovali. Raději viděli smrt svého partnera, než v náručí jiného. Kolik lidí si přivlastnilo svého partnera, děti, své rodiče jen pro svou sobeckou lásku...... člověk, který myslí jen na sebe na své pocity na svůj zisk.
Znáš to slovo sebeláska rosse. To je přesně o čem píšu.


 #26536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:35:43 | #26538 (4)

Ještě doplním, člověk, láska phileo nemůže milovat nikoho kdo je jeho nepřítel, kdo tě nemiluje...... kdežto Boží láska nás miluje takvé jací jsme.
Jak je psáno....Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní.


 #26537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:48:02 | #26543 (5)

O tom jsem snad jasně psal.
Agape zapojuje mysl, filipa city.


 #26538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:57:22 | #26547 (6)

Filia - překlep, pardon.


 #26543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 08:05:14 | #26550 (6)

rosse ty nevidíš rozdíl mezi Boží láskou a lidskou láskou?
Je rozdíl milovat a mít rád. Ježíš se ptá Petra.... miluješ mě ....a Petr odpovídá.....ty víš, že tě mám rád.

Milovat a mít rád je velký rozdíl.

Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: „Šimone Janův, miluješ mě více než oni?“ „Ano, Pane,“ odpověděl mu. „Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to řekl: „Pas mé beránky.“ Potom se ho zeptal podruhé: „Šimone Janův, miluješ mě?“ „Ano, Pane,“ odpověděl mu. „Ty víš, že tě mám rád.“ Tehdy mu Ježíš řekl: „Pečuj o mé ovce.“ Potom se ho zeptal potřetí: „Šimone Janův, máš mě rád?“ Petr se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí zeptal: „Máš mě rád?“ Odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to řekl: „Pas mé ovce.
Jan 21:15‭-‬17


 #26543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 08:09:49 | #26551 (7)

Petr měl rád Ježíše, ale když přišla zkouška, zapřel se Ježíše.
Kdežto, když začal milovat Ježíše, obrátil se jeho život už neměl cenu. Byl schopen trpět za Ježíše, byl schopen umřít mučednickou smrtí za Ježíše.
A to je ten rozdíl mezi milovat, mít rád.
Mezi láskou agape a phileo.


 #26550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 08:12:58 | #26552 (8)

Možná ne, musím teď jít ale domnívám se že to není rozlišovací znak. Jsme ochotni umřít pro lidi které milujeme, pro své děti, pro svojí lásku, pro své přesvědčení a pro svůj národ a přitom žít v iluzi... obětovat se za nesprávné. Matka se může obětovat kvůli postiženému dítěti, poliž fakticky za něj život a mít dvě zdravé které strádají. Protože se upjala jen na to jedno. a třeba pro něj i umře


 #26551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 08:18:09 | #26553 (9)

A pořád to je ta láska phileo, proč bys měl umírat za jedno dítě, když tady jsou ještě dvě....


 #26552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:00:29 | #26555 (10)

Vubec ne, ty nechapes odstin tech slov, promin!
Člověk ma jak agape, tak filii, ale v nedokonalé formě. Bůh a Ježíš maji taky obě, ale dokonalé. Promiň, smysl těch slov si nastuduj, tady se nedohodneme nikdy, s timhle pristupem.


1  
 #26553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:04:32 | #26556 (10)

Takze znovu a uz to prosim, precti. Je to od znalce rectiny, ktery neni svedkem:
Ve své knize New Testament Words (Slova Nového zákona) dává profesor William Barclay následující komentář k řeckému slovu překládanému „náklonnost“ a k slovu překládanému „láska“: „Tato slova [filía, což znamená „náklonnost“, a příbuzné sloveso filéo] mají v sobě líbeznou vřelost. Znamenají pohlížet na někoho s náklonností a ohledy . . . Daleko nejběžnější [novozákonní] slova vyjadřující lásku jsou podstatné jméno agapé a sloveso agapan . . . Filía bylo líbezné slovo, ale bylo to rozhodně slovo vřelosti, blízkosti a náklonnosti . . . Agapé má co činit s myslí: není to prostě cit, který vzniká nevyzván v našem srdci; je to zásada, podle níž uváženě žijeme. Agapé má především co činit s vůlí. Je to vítězství, přemožení něčeho, výkon. Nikdo nikdy přirozeně nemiloval své nepřátele. Milovat své nepřátele znamená přemoci všechny své přirozené sklony a city. Tato agapé . . . je ve skutečnosti silou, která umožňuje milovat nemilovatelné, milovat lidi, kteří se nám nelíbí.“


 #26553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 12:01:18 | #26568 (10)

Nerozumím, kam tím míříš.


 #26553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 16:24:44 | #26579 (10)

Je to nesmyslné, ale matka se obětuje pro to jedno, veškerou pozornost upírá k tomu jednomu protože touží tomuto dítěti pomoci tak vehementně, že již nezbývá prostor (ani síla) pro děti další.


 #26553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 20:49:45 | #26584 (11)

Ano, to se může stát. Protože má tendenci usilovně chránit toho nejslabšího.


 #26579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:17:21 | #26558 (8)

Tady je popsána filea Boha k Jezisi

Jan 5:20
20 Otec totiž Syna miluje a ukazuje mu všechno, co dělá, a ukáže mu ještě větší skutky než tyto, abyste žasli

Tady je to z řecké Bible:
20ὁ The γὰρ for πατὴρ Father φιλεῖ is having affection for τὸν the υἱὸν Son καὶ and πάντα all (things) δείκνυσιν he is showing αὐτῷ to him ἃ which αὐτὸς he ποιεῖ, is doing, καὶ and μείζονα greater τούτων of these δείξει he will show αὐτῷ to him ἔργα, works, ἵνα in order that ὑμεῖς YOU θαυμάζητε.

Kolik je tam "lidske" lásky?


 #26551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:19:45 | #26559 (9)

Co to je filea ?


 #26558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:21:12 | #26561 (10)

Aha asi filia


 #26559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 11:36:12 | #26562 (11)

K Jezisi mame mit filii

1. Korinťanům 16:22
22 Pokud někdo nemiluje Pána, ať je prokletý. Přijď, náš Pane!

Tam jde o náklonnost, ne o lásku ze zásady, milovat i nemilovatelne!


 #26561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 11:38:57 | #26563 (12)

Řecká Bible
Kingdom Interlinear
1 Corinthians 16:22
22εἴ If τις anyone οὐ not φιλεiῖ is having affection for τὸν the κύριον, Lord, ἤτω let him be ἀνάθεμα. anathema. Μαρὰν Our Lord ἀθά.


 #26562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 11:49:50 | #26564 (12)

A tady je úplně jiné slovo pro lásku. Schválně děti, kdo najde 3 rozdíly?

2. Korinťanům 7:15
Bible – Překlad nového světa
15 A jeho láska k vám je ještě větší, když si připomíná, jak jste byli všichni poslušní, jak jste ho přijali s bázní a chvěním.....


 #26562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:21:00 | #26560 (9)

Zato tady je agape a v žádném případě to není Bozska láska!
Apoštol Pavel řekl o jednom svém spolupracovníkovi: „Démas mě . . . opustil, protože miloval [a·ga·peʹsas] nynější systém věcí.“ (2Ti 4:10) Démas zřejmě miloval svět podle zásady, že láska ke světu přináší hmotné výhody. Apoštol Jan napsal: „Lidé si zamilovali [e·gaʹpe·san] tmu spíše než světlo, neboť jejich skutky byly ničemné. Kdo totiž provádí podlé věci, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly kárány.“ (Jan 3:19, 20) Lidé mají rádi tmu; je totiž pravdou či pravidlem, že tma pomáhá přikrýt jejich ničemné skutky.


 #26558 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:59:55 | #26567 (8)

Zsadně s tebou nesouhlasím. Není to o tom.


 #26551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 10:55:49 | #26554 (7)

To ovšem není rozdíl mezi agape a filii. To's neco nepochopila. Tam jde o rozdil mezi láskou dokonalého a nedokonalého. Tam používat slova agape a filia je zcela nevhodné!


 #26550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:56:44 | #26565 (7)

Rozdíl mezi láskou agapé a fília není rozdíl mezi láskou Boží a lidskou. Jak jsi ne to vůbec přišla?


 #26550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 12:04:48 | #26569 (8)

Z nějakého kázání nekoho....
S povsechnim poznáním.....


 #26565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 12:09:09 | #26570 (9)

Těžko říct. Já jsem se s takovým názorem ještě nikdy nesetkala. *16620*


 #26569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 15:11:32 | #26576 (8)

Margo, četla jsi někde, že člověk je láska? Ale četla jsi určitě, že Bůh je láska.

Ano, je rozdíl mezi láskou člověka, jak láskou Boží. A žáden člověk, který neprožil znovu zrození, nemá v sobě Boží lásku. Můžeme mít někoho rádi, můžeme se obětovat pro dobro, ale pořád to je ta lidská láska, která za to něco chce.
Kdežto Boží láska je bezpodmínečná.

A ta láska je dar Boží, ten dar obdrží každý syn, dcera Boží, ten kdo se do té rodiny narodil. A proto tu lásku vyznává jak Petr, Pavel, Jan......ale ne všichni jí mají, kteří to vyznávají. Vždyť Jan píše

ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku.
Jan 5:42 B21

margo, když nemají Boží lásku, jakou pak mají lásku?


 #26565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 15:21:07 | #26577 (9)

Moc Tě prosím, precti si verše o Boží filii a lidské agape. Bible to uvádí.....
Verše uz tam jsou, uvedl jsem je.


 #26576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 15:44:42 | #26578 (10)

rosse, která láska tady zůstane, když všechno bude učiněno nové... agape, nebo fileo?


 #26577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 20:48:51 | #26583 (11)

Prostě láska. Láska všeho druhu.


 #26578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 18:24:50 | #26589 (11)

Mas sama Bibli, pidivej se!


 #26578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 18:25:40 | #26590 (12)

Ja uz odpovidal Ratce, ze v 1. Kor 13 se pise o lasce agape.


 #26589 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 18:27:06 | #26591 (13)

Takže znovu:

Tady je popsána filea Boha k Jezisi

Jan 5:20
20 Otec totiž Syna miluje a ukazuje mu všechno, co dělá, a ukáže mu ještě větší skutky než tyto, abyste žasli

Tady je to z řecké Bible:
20ὁ The γὰρ for πατὴρ Father φιλεῖ is having affection for τὸν the υἱὸν Son καὶ and πάντα all (things) δείκνυσιν he is showing αὐτῷ to him ἃ which αὐτὸς he ποιεῖ, is doing, καὶ and μείζονα greater τούτων of these δείξει he will show αὐτῷ to him ἔργα, works, ἵνα in order that ὑμεῖς YOU θαυμάζητε.

Kolik je tam "lidske" lásky?


 #26590 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 15:13:22 | #26594 (14)

Tady chybí Tvoje odpověď, Konwalinko!


 #26591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 20:48:06 | #26582 (9)

Řeč byla o biblických druzích lásky. Prostě to není tak, že by Bůh měl jeden druh, a člověk asi ty ostatní. To jsme si, doufám, vysvětlili. Jinak myslím, že už jde o slovčkaření.


 #26576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:58:52 | #26566 (7)

Někdy se řekne "miluju tě" a někdy "mám tě rád". Myslím, že v tomto rozhovoru Ježíše s Petrem bychom neměli hedat nějaké naukové prvky ohledně těchto výrazů.


 #26550 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:50:02 | #26544 (5)

Tak ti to zopakuji:
rose66 Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE:před 18 hodinami | #26533
Reakce na příspěvek #26530
O lásce (agapé) se vyjadřuje profesor William Barclay ve svém díle New Testament Words: „Agapē souvisí s myslí: není to jen cit, který nám spontánně vyvstane v srdci [jak to může být v případě lásky filia] ; je to zásada, podle níž záměrně žijeme. Agapē rozhodně souvisí s vůlí. Je to dobytí, vítězství a výkon. Nikdo by nikdy přirozeně nemiloval své nepřátele. Láska k nepřátelům je vítězstvím nade všemi našimi přirozenými sklony a city. Tato agapē . . . je vlastně síla milovat to, co není milováníhodné, síla milovat lidi, které nemáme rádi.“


 #26538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:51:45 | #26545 (6)

K tomu stojí zato opsat tvoji poznamku:

Kdybys četla pořádně můj příspěvek, tak bys zaznamenala


 #26544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:55:47 | #26546 (6)

Agapé je láska o které mluvil sv. Pavel.


 #26544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:58:31 | #26548 (7)

Konkrétně kde?
Protože používal oba výrazy.


 #26546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 08:01:35 | #26549 (8)

1.Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1. Korintským 13


 #26548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 11:13:09 | #26557 (9)

Tam Pavel skutečně mluví o agape!


 #26549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:42:11 | #26539 (4)

To nebyla filia, ale žárlivost!
Pletes si dojmy a pojmy, promiň!


 #26537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:42:49 | #26540 (5)

Bůh a Ježíš maji také i filii...


 #26539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:46:42 | #26542 (6)

Bůh i Ježíš znají filii:
Jestliže někdo opětuje Boží lásku, dává Jehova najevo filía, což je řecké slovo, jež znamená „přátelství“ nebo „náklonnost“. Ježíš nás ujišťuje: „Sám Otec je vám nakloněn, protože jste měli náklonnost ke mně.“ — Jan 16:27.
Jde o náklonnost, ne o sobectví. Mluvis o něčem, co není filia.


 #26540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 07:44:07 | #26541 (4)

Sebelaska není filia, o te se nebavime snad.


 #26537 

| Předmět: RE:
09.04.21 15:51:17 | #26525 (1)

Docela hezká diskuse.
Jen bych se krátce vrátil k těm dvěma úvodním otázkám.
Ježíš věděl, že po jeho smrti a po smrti apoštolů nastane hledání vlastních cest mimo tu jeho "úzkou cestu". Láska je jedinečným poznávacím znamením. Nedá se "okecat" názvy a škatulkováním.
Láska bez skutků je podobně jako víra bez skutků prázdným pojmem.


 #26508 

| Předmět: RE:
11.04.21 12:15:28 | #26571 (1)

Myslím, že celá ta debata o definici toho kterého řeckého pojmu je zbytečně vyhrocená.
Jetližen je například láska "filia" definována jako "bratrská náklonnost" nebo "něžný cit", neznamená to, že je prosta veškerých zásad, stejně jako láska "agape" opravdu nestojí jen na dodržování nějakých zásad, ale je tam samozřejmě místo i pro tu náklonnost a něžný cit.
POdstatné je, na čem ta láska stojí především.


1  
 #26508 

| Předmět: RE: RE:
11.04.21 12:40:18 | #26572 (2)

Chápu, koncim......


 #26571 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.21 12:42:06 | #26573 (3)

Abuka nepsal "zbytečná", ale "zbytečně vyhrocená".


 #26572 

| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.21 13:09:35 | #26574 (3)

Já to neřek!


 #26572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 13:10:38 | #26575 (4)

Někdy to chce trochu přestávky, klid zbraní a sprchu....
*1110*


 #26574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 20:45:07 | #26581 (5)

Spíš regrese... *447* Soudě podle té kačenky... *4363*


 #26575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 20:43:45 | #26580 (4)

??? *4108*


 #26574 

| Předmět: Filipanům 4:2, 3
04.04.21 17:06:43 | #26503

(Filipanům 4:2, 3)
Vybízím Euodii a vybízím Syntyche, aby jako následovnice Pána smýšlely stejně. A tebe, věrného spolupracovníka, prosím, abys pomáhal těmto ženám, které se mnou zápasily bok po boku za dobrou zprávu společně s Klementem i mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.

Z Pavlových slov můžeme postřehnout několik věcí:

  1. Neshod nejsou ušetřeni ani věrní a obětaví křesťané.
  2. Pavel to nebagatelizoval, protože věděl, že "trocha kvasu zkvasí celé těsto", a celá záležitost by se mohla vyhrotit až k rozdělení sboru minimálně na dva tábory.
  3. Pavel pověřil Epafrodita nejen předáním, ale zřejmě také výkladem celého dopisu, a povzbudil ho, aby se v celé záležitosti angažoval, což bylo rozumné, protože Epafroditos mohl být jako příchozí zvenku nestranný.


| Předmět: RE: Filipanům 4:2, 3
04.04.21 23:44:50 | #26504 (1)

Na počátku může být nějaké neuvážené slovo nebo skutek, ani to nebývá myšleno zle. Někdy stačí, aby se dotyčný špatně vyspal, a problém je na světě.
A pak nastoupí pýcha. JÁ mám udělat první krok? JÁ jsem starší, JÁ jsem déle pokřtěný, JÁ dělám víc pro sbor, JÁ jsem ten, komu bylo ukřivděno. já, JÁ, . A většinou to jsou banality.
Někdy přijde pokora na základě modlitby nebo rozjímání, někdy pomůže něčí komentář na shromáždění, někdy ale musí přijít osoba, které se v psychologii nebo sociologii říká moderátor.


 #26503 

| Předmět: RE: RE: Filipanům 4:2, 3
05.04.21 00:09:42 | #26505 (2)
| Předmět: RE: Filipanům 4:2, 3
05.04.21 10:25:05 | #26507 (1)

Důležité není není "vyhrát" spor, ale smířit se, třeba i nze cenu vlastní újmy. V zájmu pokoje. Kdo tohle dokáže, je skutečně pokorným člověkem.


 #26503 

| Předmět: Skutky 5:42
03.04.21 11:01:40 | #26488

(Skutky 5:42)
A každý den bez přestání dále vyučovali v chrámu a dům od domu a oznamovali dobrou zprávu o KRISTU, Ježíšovi.

Ježíšovi následovníci se ve svém kazatelském díle neomezovali pouze na oficiální místa, jakými byly synagógy, případně chrámová nádvoří. Byly povzbuzováni, aby navštěvovali s dobrou zprávou i obyvatele Judeje a později i okolních oblastí.
Nakonec se k tomu vztahují Ježíšova slova například u Matouše 10:11-14
Ať vstoupíte do kteréhokoli města nebo vesnice, pátrejte, kdo si [to] v něm zaslouží, a tam zůstaňte, dokud neodejdete. Když budete vstupovat do domu, pozdravte [členy] domácnosti; a jestliže si [to] dům zaslouží, ať na něj přijde pokoj, který mu přejete; jestliže si [to] však nezasluhuje, ať se váš pokoj vrátí k vám. Kdekoli vás někdo nepřijme ani nevyslechne vaše slova, až budete vycházet z toho domu nebo z toho města, setřeste prach ze svých nohou.

Řecký výraz κατ’ οἴκον doslovně znamená "po domech". V moderních jazycích to zní poněkud těžkopádně, proto máme v PNS "dům od domu", což je vlastně přeloženo z anglického vydání PNS (house to house)| Předmět: RE: Skutky 5:42
03.04.21 23:02:19 | #26496 (1)

Jen taková glosa:
Ježíš a jeho následovníci neseděli v nějaké budově a neříkali:
"Jestli chcete slyšet Boží slovo, víte, kde nás najdete".
Oni za těmi lidmi šli.


 #26488 

| Předmět: RE: RE: Skutky 5:42
04.04.21 11:20:26 | #26497 (2)

abuka :-((( lidi chodili za jezisem ne on zanima --- jake mas mineni o Jezisovi a jeho uceni?


 #26496 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 5:42
04.04.21 11:21:24 | #26498 (3)

Jezisem


 #26497 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 5:42
04.04.21 14:02:04 | #26500 (3)

Ježíš vyučoval v chrámu a v synagógách.
Využíval ke kázání i pozvání na hostiny.
Kromě toho chodil po celé Galileji a Judeji a kázal na různých místech ve městech i v přírodě.
Lidé věděli, že tam bude na přicházeli za ním.
Kromě toho s ním někteří chodili stále.
A své následovníky rovněž vysílal kázat.

Své mínění o Ježíšovi a jeho učení zakládám na Písmu.
Namátkou:
*(Jan 3:16)
Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
(Jan 18:37)
Pilát se ho tedy zeptal: „Takže jsi král?“ Ježíš odpověděl: „Sám říkáš, že jsem král. Proto jsem se narodil a proto jsem přišel do světa, abych vydal svědectví o pravdě. Každý, kdo je na straně pravdy, naslouchá mému hlasu.“
(Jan 8:28)
Proto Ježíš řekl: „Až vyzdvihnete Syna člověka, poznáte, že jsem to já a že nedělám nic sám od sebe, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec.
(1. Petra 3:18)
Vždyť i Kristus zemřel jednou provždy za hříchy, dobrý člověk za špatné, aby vás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu.
(Hebrejcům 10:12, 13)
Ale tento muž natrvalo předložil jednu oběť za hříchy, posadil se po Boží pravici a od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni jako podnožka pod jeho nohy.
(Zjevení 3:21)
Tomu, kdo zvítězí, dovolím, aby se se mnou posadil na můj trůn, tak jako jsem já zvítězil a posadil se se svým Otcem na jeho trůn.


 #26497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 5:42
04.04.21 16:35:37 | #26502 (4)

A na to podstatné jsem zapomněl:
(Jan 15:13)
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za své přátele.


 #26500 

| Předmět: RE: RE: RE: Skutky 5:42
04.04.21 16:33:31 | #26501 (3)

Tohle je o Jezisi

Lukáš 8:1
Bible – Překlad nového světa
8 Krátce nato cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, kázal a oznamoval dobrou zprávu o Božím království.


 #26497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Skutky 5:42
05.04.21 04:22:29 | #26506 (4)

Ty křesťanství a Bibli vůbec neznas, jen ses nahltat katolických tendencnich novin a vydavas to za "pravdu".


 #26501 

| Předmět:
03.04.21 09:17:39 | #26481
*7484* *5863* *4070* *21489* *23520* *22542*


| Předmět:
03.04.21 09:14:43 | #26479
*161* *16360* *4070* *3449* *33130* *4446*


| Předmět: RE:
03.04.21 09:15:24 | #26480 (1)

A jej děti :-)


 #26479 

| Předmět: RE: RE:
03.04.21 09:19:47 | #26482 (2)

No jo. Nevadí? Jsou urvané z těch smajlíků.


 #26480 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.21 10:06:16 | #26485 (3)

Jen jestli se za ně neschováváš. *7271*


 #26482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.21 10:44:29 | #26486 (4)
*2*

 #26485 

| Předmět: Římanům 12:2
02.04.21 08:41:55 | #26458

(Římanům 12:2)
A přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.

Dnes využiju rozbor z JW.org.
To ale neznamená, že nemůžete připojit vlastní úvahy. *20832*

„Přeměňujte se přetvářením své mysli“| Předmět: RE: Římanům 12:2
02.04.21 11:02:04 | #26459 (1)

Jenom ze to je Sizifos práce.....


 #26458 

| Předmět: RE: RE: Římanům 12:2
02.04.21 11:45:28 | #26460 (2)

No jasně.
Však Pavel opakovaně psal o nikdy nekončícím boji s vlastními sklony. *33084*


 #26459 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:2
02.04.21 15:07:07 | #26461 (3)

Toto ‚přetváření mysli‘ působí trvale na osobnost dozrávajícího křesťana. Světské smýšlení s jeho přemýšlením, vysoké oceňování hmotných věcí a světských radovánek jsou postupně nahrazovány zájmem o duchovní věci a přáním konat Jehovovu vůli. Místo skutků těla přináší člověk stále více ovoce ducha — lásku, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrotu, víru, mírnost a sebeovládání. Působí v něm nová síla neboli převládající duch.


 #26460 

| Předmět: RE: Římanům 12:2
02.04.21 20:15:09 | #26462 (1)

Rada "přeměňovat svou mysl" ukazuje na rozumovou stránku věci.
Ve skutečnosti to ale souvisí i s emocemi, jak upozorňuje apoštol Jan:
(1. Jana 2:15)
Nemilujte svět ani věci ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska


 #26458 

| Předmět: RE: Římanům 12:2
02.04.21 22:37:09 | #26463 (1)

Ticha vzpomiinka na Volmana *17163*


 #26458 

| Předmět: RE: RE: Římanům 12:2
02.04.21 23:07:26 | #26464 (2)

Ty o něm něco víš, Kiwi? Ale jen vážně, prosím.


 #26463 

| Předmět: RE: RE: RE: Římanům 12:2
02.04.21 23:24:43 | #26465 (3)

Ted vazne --nemuzu napsat nic presne konkretniho - kdysi jsme byli spolecne s Volmanem na diskutnicich na kordy - posledni dobou prislo k zblizeni -- ja si nepisu s nikym na VzK obcas ale opravdu obca se treba nekdo na neco zepta co nechce dat na sklo -- nevim proc ale zacali jsme si s Volmanem psat na VzK nic konkretne ohledne diskuze - vsechno bylo soukrome - Ted podle toho co jsme si psali tak verim, ze neni mezi nama -- rad bych byl kdyby moje vira zustala pouze virou a nezmenila se na pravdu. Konkretniho nic nevim.


 #26464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
02.04.21 23:27:05 | #26466 (4)

Ty na něj nemáš kontakt? A nebo nevíš, kdo by ho mohl mít?


 #26465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 12:39:53 | #26493 (5)

dobrý den , čtu vaše přzpěvky , díval jsem se na hledaný profil , opravdu Volman existuje má svůlj profil Poslední přihlášení: 16.03.2021 07:25:


 #26466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 14:52:12 | #26494 (6)

Ahoj, děkujeme. Neumím si vysvcětlit, proč se mi tedy objevuje tahláška, jako by profil neexistoval.


 #26493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 14:52:50 | #26495 (7)

Neexistujicí profil
Exit room

Vámi hledaný uživatelský profil již neexistuje


 #26494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
04.04.21 11:29:33 | #26499 (8)

margo zkus jinak :: nahore v levo Profily tukni nane - potom v druhe rade -- Online - nakonci v pravo je kolonka Zadejte nick --- napis dotoho Volman - musis s velkym V - po klikniti na zelene pole filtruj se ti tam ukaze
-- klikni na tu fotku co je tam a potom se ti ukaze --- ze existuje -- teda, ze existuje jako prihlaseny -- jinak mam pochyby, ze jeste existuje -- ale to je pouze muj nazor - a vim proc.


 #26495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 00:16:25 | #26467 (4)

Jsou minimálně tři důvody, proč sem teď Volman nechodí.

  1. je rozčarován z řady konfliktů s visitorem
  2. v předvelikonoční době se "postí" od hádek na diskusích
  3. začala zahrádkářská sezóna

Vybírat mu na věnec je brzo.


 #26465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 00:25:45 | #26468 (5)

Má zrušený profil. *30360*


 #26467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 00:34:31 | #26469 (6)

Profil si ale ruší víc lidí. Třeba Marika už sem nechodí. Ne že by mi chyběla, ale lidsky by mi bylo líto, kdyby se jí stalo něco špatného.


 #26468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 06:24:22 | #26470 (7)

nevim jestli ma zruseny profil ja mu muzu psat na VzK - neukazuje mne to na zruseny profil :-(


 #26469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
03.04.21 08:56:42 | #26473 (8)

Včera jsem se díla:

Neexistujicí profil
Exit room

Vámi hledaný uživatelský profil již neexistuje


 #26470 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 09:02:58 | #26475 (9)

jestli si tě nezablokoval, mně má na vzkazníku zablokovanou rose a sioux a taky se mi to tak objevuje


 #26473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 09:07:54 | #26476 (10)

Fakt? A proč by to dělal? Nikdy jsem mu nepsala.
Tobě se jeho profil zobrazuje?


 #26475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 09:10:57 | #26477 (11)

Hledala jsem teď Siouxe, a ten zmizel i jako správce svého fóra. *32510*


 #26476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 09:12:19 | #26478 (11)

jo zobrazuje. mohu si tam příčit jaké má sledované diskuze:
Sledované diskuze: Ateismus vs víra v Boha vs…, Bez cenzury svědků Jehovových, Svědkové Jehovovi, Výklad Bible
tak že je to on takoví dva volmanové nejsou


 #26476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 09:20:47 | #26483 (12)

No, já nevím.
Kdybych měl skutečně nějaké vážné zdravotní problémy, určitě by první věcí na světě nebylo rušení nicku. *22705*
Kromě toho mám dojem, že tenkrát na Diskutnících si "hrdoše" také zrušil.


 #26478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 10:48:31 | #26487 (10)

Objevovaly se tam od Tebe nevybíravě nadávky bez omluvy, to nikdo nechce!


 #26475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 11:35:32 | #26489 (11)

A jaké ?


 #26487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 11:38:01 | #26490 (12)

Uživatel je online
Počet vzkazů: 7
Sem věděla že tě někdo uplně zbytečně vystrašíl:-).
Kopíruješ ni v diskuzi Bohové jste, strážnou věž:-).
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1985524
To ja ale nečtu, a jestli mi chceš zase zavalit forum strážnou věží, tak to se ti Rose66 nepovede:-).
Já, Odesláno: 10.08.2020 13:38, Stav: Přečteno
Jsem věděla že mi to margo vymaže ale zdá se mi to být ftipné A tak jsem si to uložila, NEBYLO TO TAM DLOUHO TAK SE TO ASI ŽE NECHYTNE :

kroky Uživatel je online | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…před okamžikem | #24614
Reakce na příspěvek #24598
No jo rosse to je r-osse-l :-).
Já, Odesláno: 02.06.2020 12:38, Stav: Přečteno
Alle de to, byla jsem dnes u mámy umila ji nádobí a tak no.
Já, Odesláno: 27.04.2020 02:20, Stav: Přečteno

Syndrom neplodných nohou! A Ty?

Odesílatel: rose66 , Přijato: 27.04.2020 02:19
Ahoj rose koukám že nemůžeš spát ja dnes také ne:-) Jak se máš?
Já, Odesláno: 27.04.2020 02:17, Stav: Přečteno

Děkuji, u mně to už nezabere...
José....

Odesílatel: rose66 , Přijato: 26.02.2020 16:40
Na syndrom neklidných nohou je prý dobré před spaním si namazat chodidla výživným krémem


 #26489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.21 11:39:24 | #26492 (13)

Mně na tom nic závadného nepřijde být.


 #26490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 07:07:31 | #26471 (7)

Mně by bylo lidský líto i kdyby se stalo něco Vollmanovi.


 #26469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům…
03.04.21 08:58:17 | #26474 (8)

No Ratko, takhle jsem to přece menyslela, že Volmana by mi líto nebylo. *3199*


 #26471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 07:24:33 | #26472 (6)

Volman:
https://profil.chatujme.cz/Volman
Poslední přihlášení: 16.03.2021 07:25


 #26468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Římanům 12:2
03.04.21 09:28:38 | #26484 (7)

Máš pravdu, někdo se přes jeho profil dívá.


 #26472