Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 518673x
Příspěvků:
30200

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:29:56 | #32647

Stejné pravidlo mel poctivý překladatel zachovat v Janovi 1:1
᾿Εν In ἀρχῇ beginning ἦν was ὁ the λόγος, Word, καὶ and ὁ the λόγος Word ἦν was πρὸς toward τὸν the θεόν, God, καὶ and θεὸς god ἦν was ὁ the λόγος.

Což většina překladatelů neudělala, az na světle vyjimky:
„a Slovo bylo bohem (božské)“

řec. καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος (kai the·osʹ en ho loʹgos| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:31:42 | #32648 (1)

1808

„a to slovo bylo bohem“

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation: With a Corrected Text, Londýn.

1864

„a bohem bylo to Slovo“

The Emphatic Diaglott (J21, meziřádkový text), Benjamin Wilson, New York a Londýn.

1879

„a Slovo bylo bohem“

La Sainte Bible, Segond-Oltramare, Ženeva a Paříž.

1928

„a Slovo bylo božská bytost“

La Bible du Centenaire, Société Biblique de Paris.

1935

„a Slovo bylo božské“

The Bible—An American Translation, J. M. P. Smith a E. J. Goodspeed, Chicago.

1975

„a bůh (neboli božského druhu) bylo to Slovo“

Das Evangelium nach Johannes, Siegfried Schulz, Göttingen, Německo.

1978

„a Logos byl božského druhu“

Das Evangelium nach Johannes, Johannes Schneider, Berlín.

1979

„a bůh byl Logos“

Das Evangelium nach Johannes, Jürgen Becker, Würzburg, Německo.

1997

„a Slovo bylo bohem“

Svaté Písmo — Překlad nového světa, Brooklyn.


 #32647 

| Předmět:
15.10.21 12:53:07 | #32589

Noe- biblická báje (pohádka) Pohádkou je například potopa, tak, jak je líčena v bibli...Potopa... Jakpak se dostli tučnáci z Antarktidy do Archy? Rostliny a zvířata Amerického kontinentu, Austrálie, ale i třeba lední medvědi a podobně... A kolik jen druhů rostlin existovalo.... Co by slaná voda udělala z mořskou půdou?.. A co sladkovodní ryby...?. Ano, hypotetický bůh je mohl zachrtánit. Nebo vymazat jen špatné lidi.... A veškerá potopa by byla zbytečná.-... Takže, buď mohl udělat zázraky, přemístit zvířata z celého světa k arše, a miliony rostlin a hmyzu, o kterém se v bibli ani nepíše.... Nebo hmyz přemístil zázračně, další zázrak musel vykonat po potopě, aby se zvířátka správně namnožila.... Neboť z jednoho páru by mohly nastat nežádoucí mutace.... Prostě nejjednodušší bylo vymazat špatné lidi, a nebo kvanta zázraků a to jen proto, aby Noe plul na lofi 40 dní.,,,, A ještě hlídat loď, aby nenajela na útes..... Fascinuje mě, že tomu může věřit někdo, s IQ vyšším, než 80. Doslovnému příběhu o potopě.... A pokud to přesně tak nebylo, je ještě nějaký důvod slepě věřit bibli?| Předmět: RE:
15.10.21 13:24:37 | #32590 (1)

Myslím, že tady není nikdo, kdo by věřil Bibli slepě.
Většina z nás má za sebou kratší nebo delší období hledání odpovědí na otázky a pochybnosti.
I na otázky, které kladeš, jsme si museli najít odpovědi, a nebo je někdo nijak hluboce neřešil, protože věrohodnost Bible lzeš ověřit i na jiných tématech, než je "profláknutá" zpráva o potopě. *33084*
Tvoje zmínka o IQ je čirá demagogie. *16386*


 #32589 

| Předmět: RE: RE:
15.10.21 14:09:00 | #32591 (2)

Je li jediné slovo v bibli nepravdivé, logicky nelze textu důvěřovat.....
(Ona ani neexistuje jednotná bible..., Existují bible, které mají 81 knih, 66 i méně než 66.
Není jediný důvod, aby knihu psaali lidé... údajný bůh by mohl knihu zhmotnit v každé domácnosti každému člověku a nechat jí levitovat ve vzduchu.... ;;;Pak by byl důvod se domnívat, že může být bezchybná


 #32590 

| Předmět: Jan 1:1
13.10.21 21:35:37 | #32515

(Jan 1:1)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo bohem.
(PNS)

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. (ČEP)

Velké písmeno je pro některé obhájce Kristova božství jasným důkazem.
Je takové tvrzení oprávněné?
Na našem druhém fóru jsem visitorovi položil otázku, co bylo dříve?
Nauka o Kristově božství, nebo velké písmeno, na které se zastánci Trojice vehementně odvolávají?
Tato otázka, sstejně jako mnoho jiných, zůstala bez odpovědi.
Visitor ale v jiné souvislosti uvedl odkaz na celkem zajímavý článek o biblických rukopisech.
https://svetkrestanstva.postoj.sk/89091/cim-vsetkym-si-musel-prejst-biblicky-text-aby-sa-dostal-az-k-nam-ukazkyhttps://svetkrestanstva.postoj.sk/89091/cim-vsetkym-si-musel-prejst-biblicky-text-aby-sa-dostal-az-k-nam-ukazky
Téměř v závěru článku je o raných řeckých textech uvedeno (čtěte, prosím, pozorně):
Môžeme tu zároveň vidieť, že gréčtina sa spočiatku zapisovala len veľkými písmenami. Malé písmená sa začali používať približne až od 9. stor. Gréčtina je zároveň prvým jazykom, ktorý začal zapisovať aj samohlásky.

To tedy jasně znamená, že celých 600 let v Janovi 1:1 neexistovala forma zápisu, která by mohla sloužit jako argument PRO Kristovo božství.


2  

| Předmět: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:04:14 | #32516 (1)

Dalším mluvnickým argumentem PROTI Kristovu božství je absence určitého členu před slovem "theos" v závěru věty. V takovém případě lze daný výraz považovat spíše za přívlastek, než za podmět. Slovo by tedy bylo bohem (PNS), nebo by bylo božské (některé jiné příklad).
Je ale třeba přiznat, že tento argument je spíše podpůrný, protoře řečtina koiné nebyla v přidělování určitých členů příliš důsledná.


 #32515 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:08:05 | #32517 (2)

Ja by jsem nebyla až tak proti Kristovu božství, ba naopak zprostředkoval a nebo přiblížil božství nám všem, to o tom byla jeho mise na zem.


 #32516 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:14:48 | #32518 (3)

Aha:
1.Jan 4
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #32517 

| Předmět: RE: Jan 1:1
14.10.21 08:29:11 | #32520 (1)

Když bádání v Bibli bereme opravdu poctivě, nemůžeme stavět nějakou nauku na jednom nebo dvou verších. Poctiví a upřimní studenti Bible berou v úvahu všechny verše, které se daného problému týkají a pokud je to možné, prostudují si je i v originálním jazyce - hebrejštině, aramejštině nebo řečtině. Teprve pak dojdou k nejpravděpodob­nějšímu závěru.
Kristovo postavení vůči jeho Otci a Bohu je v Bibli jasně řečený v mnoha verších. Jeho Otec je Bůh a je nejvyšší v celém vesmíru i prostoru, který obývá. Ježíš obrazně sedí vedle něj na trůnu a je mu podřizen - poslouchá ho jako svého Otce i Boha.


 #32515 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 08:34:10 | #32521 (2)

Jan 14
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #32520 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 09:40:46 | #32522 (2)

Ano, to je správný postup.
V tomto a v dalších verších jde ale o to, že příslušné verše jsou zkresleně a především tendenčně překládány.
Viz neopodstatněné použití velkého písmene v tomto případě.


 #32520 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 09:51:41 | #32523 (3)

Ty verše jsou v mnoha českých i slovenských Biblích přeloženy tak, že se zdá, jakoby byl Ježíš Kristus Všemohoucím Bohem. To je fakt. Pak těžko můžeme vysvětlit, že to tak není, když nějaký člověk tvrdohlavě lpí na tomhle tendenčním překladu a prosazuje nebiblickou nauku.
Myslím si, že upřimní lidé, kteří mají pokorné a hledající srdce, biblickou pravdu nakonec najdou.


1  
 #32522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 10:53:14 | #32524 (4)

A nemi schopen, sepodivat do Vatikanskych svitku, ktere jsou digitalizovane.....


 #32523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 10:56:47 | #32525 (5)

Kdyz toh!e uvidi, pusti oblibenou desku, jak jsou ty svitky nepristupne a nikdo je nemuze videt.
Uz to tady x krat bylo.....


 #32524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:05:34 | #32526 (6)

myslím že jsou prostudované x krát na x tou. Vyložéné i v kontextu, tedy nemění věrouku Církve. Jsou součástí.


 #32525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:33:09 | #32528 (7)

Od 4. století, tudíž nepůvodní.
Odpůrci učení zavreni, nebo zabiti a vzniklo vítězství...

MNOHO let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu.

Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev, (angl.) o něm říká: „Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec; . . . jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti. . . Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů.“


 #32526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:33:56 | #32529 (8)

Jakou roli sehrál nepokřtěný císař na Nikajském koncilu? Encyclopaedia Britannica vypráví: „Konstantin sám předsedal, aktivně řídil diskuse a osobně navrhl. . . klíčovou formulaci, která vyjádřila vztah Krista k Bohu ve vyznání vydaném koncilem: ‚jedné podstaty s Otcem‘. . . Biskupové, zastrašení císařem, až na pouhé dvě výjimky vyznání víry podepsali, mnozí značně proti svému smýšlení.“


 #32528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:36:26 | #32531 (8)

už bylo objasněno, že Konstatnin pouze svolal duchovní (biskupy) aby se dohodli a nehádali. On nijak nezasahoval do debat. Tedy je zbytečné ním argumentovat čiho vtahovat do debat.


 #32528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.10.21 11:57:12 | #32532 (9)

Dějiny to říkají jinak. Ty tomu chceš věřit, podle encyklopedii to tak nebylo.....


 #32531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 11:59:07 | #32533 (10)

Je to i vedle:
Jakou roli sehrál nepokřtěný císař na Nikajském koncilu? Encyclopaedia Britannica vypráví: „Konstantin sám předsedal, aktivně řídil diskuse a osobně navrhl. . . klíčovou formulaci, která vyjádřila vztah Krista k Bohu ve vyznání vydaném koncilem: ‚jedné podstaty s Otcem‘. . . Biskupové, zastrašení císařem, až na pouhé dvě výjimky vyznání víry podepsali, mnozí značně proti svému smýšlení.“


 #32532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 12:01:38 | #32534 (11)

Takže Konstantin sepsal Vyznání víry? To je opravdu zajímavé.


 #32533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 12:08:36 | #32535 (12)

Podívej sena tu encyklopedii, Athanasianske vyznání je daleko později a nenapsal ho on.


 #32534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:36:10 | #32530 (7)

Dobře informovaní učenci se však shodují na tom, že Athanasios toto vyznání nesložil. The New Encyclopaedia Britannica poznamenává: „Vyznání bylo východní církvi neznámé až do 12. století. Od 17. století se učenci obecně shodovali na tom, že Athanasiánské vyznání nenapsal Athanasios (zemřel r. 373), ale bylo pravděpodobně složeno v jižní Francii během 5. století. . . Vyznání mělo vliv především v jižní Francii a Španělsku v 6. a 7. století. V 9. století se používalo v liturgii církve v Německu a o něco později v Římě.“

Uplynula tedy staletí od Kristovy doby, než byla trojice obecně v křesťanstvu přijata. A čím se při tom všem řídilo rozhodování? Božím slovem, nebo církevními a politickými ohledy? E. W. Hopkins odpovídá v Původu a vývoji náboženství (angl.): „Konečná ortodoxní definice trojice byla převážně věcí církevní politiky.“


 #32526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 12:39:41 | #32536 (7)

Ratko, jak může zápis Jana 1:1 sloužit jako argument pro Kristovo božství, když se do 9. století v řeckém textu psala pouze velká písmena?


1  
 #32526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 12:58:53 | #32537 (8)

neargumentuji velkými či malými písmeny. I kdyby to bylo všecko velkým nebo malým, je to jedno.


 #32536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.10.21 14:14:11 | #32538 (9)

Přemýšlela jsi, ratka, někdo o tom, že Bohu a Ježíši není jedno, jaký vztah k nim lidé mají? Jestli lidé Boha uctívají tím správným způsobem a tak, jak se to líbí jemu?


 #32537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 15:53:41 | #32539 (10)

1. Korintským 6
20 ...svým tělem oslavujte Boha.


 #32538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 15:55:13 | #32540 (10)

z výsledků vyhledávání fráze "vztah k Bohu " (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=vztah+k+Bohu+&search=Hledat


 #32538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 16:44:13 | #32541 (10)

a ty? nevím o co jde, má tvoje otázka nějaký důvod? Nevím kam míříš.


 #32538 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 18:25:20 | #32542 (11)

Pořád tu, ratka, mluvíme o tom, co je nebo není napsáno v Bibli. Jak uctívání Boha vnímáme my, lidé. Ale jak naše uctívání vnímá Bůh? Co se mu líbí a co ne? Přemýšlela jsi nad tím? A když ano, jak to zjistíš?


 #32541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 18:34:16 | #32543 (12)

přemýšlím především nad tím, jak slova z Bible uvést do praxe, co to znamená v mém životě, jak se to projevuje v mém jednání, myšlení, slovech. A jak naše uctívání vnímá Bůh? Nejsem Bůh, takže na tohle nemám odpověď


 #32542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 19:38:39 | #32544 (13)

Je snad v Písmu vzor, co chce a co ne.....


 #32543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 20:59:40 | #32547 (13)

To je jasné, asi každý bychom chtěli, aby nám Jehova řekl, jak na nás pohlíží, co se mu na nás líbí nebo nelíbí, co by po nás chtěl, abychom dělali... Bylo by všechno jednodušší. Takhle se musíme spolehnout na porozumění Písmu. Tedy bychom měli zkoumat a zkoumat, abychom našeho Otce dobře poznali a dozvěděli se co nejpřesněji, co mu dělá radost.


 #32543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:48:47 | #32553 (14)

Takhle. Bůh po nás chce abychom milovali. A tak se máme učit milovat tak, jak Bůh miluje nás. Opět mohu jen říct že to není jednoduché. Vaše odsudky a povýšené odfrkávání nad druhými jak to mají špatně, není na místě.


 #32547 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 22:04:17 | #32554 (15)

Odsuzujeme nebiblické nauky a názory, nikoli konkrétní osoby.


 #32553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 22:52:18 | #32556 (15)

Povýšené odfrkávání, jo? Člověk aby se bál diskutovat, vyjádřit svůj názor, případně pro pochopení přidat nějakou zkušenost ze života. Tak já nevím, o čem se máme bavit..., třeba: Taky u vás dneska pršelo? *3511*


 #32553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 06:43:22 | #32561 (16)

Všimni si jen jak uvádíš svůj komentář: A tohle je problém mnoha lidí. Mnoha lidí? Vyjma vás dvou žejo :-)


 #32556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:05:00 | #32563 (17)

To někdo řekl?
Vyjma nás?
Problém mnoha lidi je kouření! Je to pravda a já se tím nějak povysuji?


 #32561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:08:22 | #32565 (18)

Pokud sám kouříš a nevíš o tom, pak by to mohl být problém.


 #32563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:26:31 | #32566 (19)

Nikdy jsem nekouril a nekourim. Ale hodně lidi ano, nebojím se ukázat, ze, ze Bůh si nepřeje špinit své tělo, zástavaním se Božího názoru nepovysuji sebe. To je špatně chápání Boži rady.
Bozi poselství skrze Jeremiáše bylo pěkně tvrdé, ale Jeremiáš ho ani nezjemni!, ani se tím nijak nepovysoval.


 #32565 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:01:57 | #32562 (15)

Kde je, prosim, odsudek a povýšenost?
Reprezentujeme Bozi slovo, nebudeme ho ředit, aby to každému sedlo!
Podívej na Jeremiáše. Ta silná slova! Ale Bůh mu přikázal, aby to řekl přesně takhle!


 #32553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:07:30 | #32564 (16)

Tady jde o něco úplně jiného, že si vybrali nějakou hloupost, kterou možná někdo dělal a teď se nad ní pohoršovaly v několika komentářích jakože tak to mají ti druzí blbě ale my jsme jiné lepší... Nejde vůbec o mně. Jde o to porozumět i vlastním chybám, pokořit se. Nejen se nimrat v domnělých chybách cizích.


 #32562 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 08:35:26 | #32567 (17)

Kdo si kde vybírá hloupost a povyšuje se?
Když pobřežím Pražský pulmaraton a zkrátim si ho o jeden most, pamětní medaili mi nedají! Proč? Mne to takhle vyhovovalo a oni jsou hnidopysi a povyšuji se nade mne? Nebo nějaká autorita určila trasu a já ji musím dodržet? Pokud mne spolu běžec upozorní, ze takhle ne, ze musim tudy, povyšuje se, nebo mi chce pomoct, abych ten metal mel?
Je ten 1 most hloupost?
Není snad uctívání Boha a jeho trasa Jeho autorita trochu víc, než pulmaraton?


 #32564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 10:13:46 | #32572 (18)

Ale vždyť to byly všecko vymyšlené řeči... :-)) jen takové povídání


 #32567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:27:57 | #32550 (13)

Taky nad Biblí přemýšlím a chci její rady uvést do praxe co nejlíp.
Ale přemýšlela jsem i nad tím: Co po mě chce Bůh? Našla jsem odpověď zase jen v Bibli. Ne všechno, co dělám já - a myslím si, že je to správně - se Bohu líbí. To ale zjistím jen v Bibli - nikde jinde.
Nemůžu říct Bohu - smiř se s tím, jaká jsem a věřím, čemu chci já. Pokud se chceme Bohu líbit, musíme zjistit, co chce ON.


 #32543 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:06:02 | #32548 (12)

A tohle je problém mnoha lidí. Začínají svoje úvahy stylem "já si myslím, že Bůh je (takový či onaký)..., a že... (nesoudí, miluje za všech okolností, nic po nás nechce, spasí všechny, nezáleží mu...). Nebo "já dělám to a to, a věřím, že je s tím Bůh spokojený". Málokdo se ptá "jak se dá zjistit, co Bůh ode mě očekává, co je před Bohem spravedlivé..._"


 #32542 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:10:17 | #32549 (13)

Mám kamarádku, kteá říká: "Já jsem prostě taková, a jestli mě Bůh bude chtít, ať mě přijme takovou, jaká jsem. Já se měnit nebudu." Nebo jiná, silně věříci katolička: "Bůh není takový hnidopich, aby mu záleželo na..."


 #32548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:30:42 | #32552 (14)

Jo - přesně tak - to znám od pár lidí taky.


 #32549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 21:30:06 | #32551 (13)

S tímhle postojem se setkávám taky hodně často - Já si myslím, že Boha uctívám správně. Ale jak to chce Bůh - to už se neptají.


 #32548 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 19:40:06 | #32545 (11)

Co katolík, jiná definice trojice a jiná oddanost te představě.


 #32541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 20:55:41 | #32546 (12)

Ano, to znám z kazatelské služby.


 #32545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
15.10.21 09:33:49 | #32568 (9)

Jenže ono to, ratko, jedno není, protože to používáte jako jeden z argumentů na podporu Kristova božství, a tedy Trojice.
Ale beru tvůj názor na vědomí stejně jako visitorovo mlčení v této věci, a považuje tuto záležitost za vyřízenou.
Je evidentní, že nejprve byla nauka, a až podle ní se někdy v 9. století dosadila do Jana 1:1 velká písmena.

Během dne sem dám k rozboru další text, o který se zastánci Trojice opírají.


 #32537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 22:05:45 | #32555 (7)

Ok, takže co bylo dřív?
Nauka o Ježíšově božství, nebo velké písmeno v Janovi 1:1?


 #32526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 05:25:11 | #32557 (8)

Vždyt to máte v PNS taky:
Kolosanům 2
... 9 protože v něm tělesně přebývá celá plnost+ božské+ podstaty.*+ 10 A tak vlastníte plnost prostřednictvím toho, kdo je hlavou veškeré vlády a autority.+

„Božské podstaty.“ Dosl. „božství“. Řec. the·oʹte·tos; lat. di·vi·ni·taʹtis.


 #32555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
15.10.21 06:02:53 | #32559 (9)

Kolosanům 1
19 protože [Bůh]* uznal za dobré, aby v něm přebývala všechna plnost.


 #32557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 06:37:56 | #32560 (8)

myslím že to nehraje roli, ale pokud se takhle ptáš...pak Ježeišovo božství.


 #32555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
15.10.21 09:34:52 | #32569 (9)

Řekněme spíše nauka o Ježíšově božství. *33084*
Už jsem reagoval výše.


 #32560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 09:39:33 | #32570 (10)

Je Bůh Otec Ježíše? Kdo splodil Ježíše? Jak může Ježíš nebýt Bohem, když jeho Otec je Bůh? - túto vetu (uviedla ju konwalinka) som napísal sna 200x, usvedčuje vás z nepravej viery...


 #32569 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 10:49:08 | #32574 (11)

Jehova je Otcem i všech andělů. Jsou všichni andělé taky jedním Bhem?


 #32570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 11:21:01 | #32576 (12)

Jehova je Otcem taky Adama a Evy - pak to už (podle nauky o trojici) už není trojice, ale miliontice? I s anděly...
*30428*


 #32574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 11:29:30 | #32577 (13)

Jehova nie je Otcem-ploditeľom Adama a Evy, oba boli stvorení Bohom-Otcom-Stvoriteľom, a tak Boh je ich adoptívnym Otcom, ako sme my všetci, ako sa modlíme Otče náš...


 #32576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 11:53:20 | #32579 (14)

A jak zplodil prvorozeného všeho stvoření? Víš o tom něco?


 #32577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 11:48:23 | #32578 (13)

Adam a Eva jsou stvoření, tedy jsou společným dílem Otce, Syna a Ducha svatého.


 #32576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 11:53:57 | #32580 (14)

Jak byl zplozen Syn?


 #32578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:01:22 | #32581 (15)

Syn je zde od věčnosti... tedy věčný Syn, v kterém vše je stvořeno a pro nás lidi, přijal tělo z ženy Marie z Ducha svatého. O tom je třeba rozjímat... zvnitřnít tuto událost.
A svět tak volal po Spasiteli, až nazrál čas bylo možné skrze FIAT! Marie Panny uskutečnit vtělení Boha do lidského dítěte. Narodil se Pán který byl člověk jako my a zároveň to byl shůry narozením skrze Ducha svatého Bůh :-)


 #32580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:02:47 | #32582 (16)

k poslední větě je možná srozumitelnější napsat Bůh Syn


 #32581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:32:55 | #32585 (16)

Když je někdo od věčnosti, proč se tedy nazývá syn?


 #32581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:34:35 | #32586 (17)

protože existuje otec, tma kde je otec tam je automaticky syn. a kde je syn tam je automaticky otec


 #32585 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:39:33 | #32587 (18)

Zplození Syna bylo automatické?


 #32586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 15:19:57 | #32592 (19)

jakmile se objeví Syn je zde také Otec. Není Syn bez Otce a Otec bez Syna.


 #32587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 16:06:31 | #32593 (19)

splodenie Syna znamená, že "to Slovo-Boh sa stalo telom, a prebývalo medzi inam" (Jn 1, 1, Jn 1, 14) - teda, že Ježiš Kristus v predľudskom živote ako večné Slovo-Boh sa (ap. Pavel: v plnosti času) splodením Otcom (Otec je ploditeľ skrze Ducha Svätého) skrze ženu Máriu-Pannu sa stal človekom ako my, ale bez hriechu...je naprosto jasné, že božstvo Krista-Slova (Slovo-Boh) sa nemohlo inkarnáciou do človeka stratiť, zmiznúť, Ježiš na zemi ako človek naďalej ostal v božskej podstate Slova-Boh (teda v podstate Boha), a súčasne naviac i v ľudskej podstate/prirod­zenosti - teda Ježiš na zemi bol Bohom i človekom v jednej osobe...to je viera Cirkvi od počiatku, od prvých kresťanov a cirkevných otcov, a nikdy nebola naštrbená ani spochybnená nikým a ničím, hoci sa to pokúšal v dejinách Cirkvi človek v mnohých bludoch (je ich asi 20), včetne Ariovho bludu (prý Ježiš na zemi len ako človek)...


 #32587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 11:17:30 | #32649 (20)

Jak je to s Ježíšovým božstvím, se můžeme bavit postupně dál, samozřejmě na základě biblických veršů, a nikoli církevních dogmat.
Mně šlo pouze o to, že velké písmeno v Janovi 1:1 nemůže sloužit jako argument, protože tam bylo použito na základě nauky o Kristově božství, která byla přijata 500 let předtím, než se začaly používat velká a malá písmena.


 #32593 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 13:03:45 | #32650 (21)

Ježišovo božstvo je v Biblii aj v iných veršoch...


 #32649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 14:37:02 | #32652 (22)

Výborně.
Takže v Janovi 1:1 důkaz Kristova božství už hledat nebudeme. *22705*
Můžeš uvést další text, který podle KC takovým argumentem je?
Dej ho samostatně, třeba s krátkým komentářem.
Já ho připíchnu nahoru a můžeme se pustit do rozboru.


 #32650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 16:14:00 | #32655 (23)

1 Jn 5, 20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Žid 1, 8 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.


 #32652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 13:29:47 | #32673 (24)

Alespoň cti vlastni Bibli....


 #32655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 15:01:43 | #32674 (25)

*3357* *3357* To má právě Chvojka zakázaný! *3357* *3357*


 #32673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 15:04:27 | #32675 (26)

Kde je Chvojka?


 #32674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 15:14:44 | #32676 (27)

"Blaník"! *15238*


 #32675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #32704 (24)

Hebr 1:8
Pavel cituj Zalm 45
cituji JB
7Tvůj trůn je od Boha navždy a navěky! Žezlem práva je žezlo tvé vlády!8Miluješ spravedlnost, bezbožnost nenávidíš. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti jako žádného z tvých soků;

takze ten preklad Hebrejcum, je spatny!


 #32655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #32705 (24)

„Jsme ve spojení s tím pravým prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista. To je ten pravý Bůh a věčný život.“

Zastánci nauky o Trojici tvrdí, že ukazovací zájmeno „to“ (houʹtos) se zde vztahuje na bezprostředně předcházející větný člen, tedy na Ježíše Krista. Prohlašují, že Ježíš je „ten pravý Bůh a věčný život“. Takový výklad je však v rozporu s ostatními částmi Písma. A řada uznávaných učenců toto trinitářské pojetí nepřijímá. Profesor B. F. Westcott z univerzity v Cambridge napsal: „[Zájmeno houʹtos] se logicky týká větného členu, který má apoštol na mysli, ne toho, kterému je nejblíže postavením ve větě.“ Apoštol Jan měl tedy na mysli Ježíšova Otce. Německý teolog Erich Haupt napsal: „Je třeba určit, zda se [houʹtos] v následující větě vztahuje k bezprostředně předcházejícímu větnému členu, ... nebo k větnému členu poněkud vzdálenějšímu, [tedy k pojmu] Bůh. ... Zdá se, že závěrečnému varování před modlami spíše odpovídá svědectví o jediném pravém Bohu než demonstrace Kristova božství.“


 #32655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #32707 (24)

okonce:

Dokonce i kniha Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Gramatický rozbor novozákonní řečtiny), kterou vydal Papežský biblický institut v Římě, uvádí: „[Houʹtos]: jako vyvrcholení [veršů] 18–20 poukazuje téměř určitě na Boha skutečného, pravého, v protikladu k pohanství (v. 21).“


 #32655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 3 hodinami | #32708 (25)

ale ne na Jezise!


 #32707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 16:17:54 | #32656 (23)

teda na 3 miestach Biblie je Ježiš/Syn deklarovaný výslovne ako Boh:
Jn 1, 1; 1 Jn 5, 20, a Žid 2, 8


 #32652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 18:46:04 | #32662 (24)

Chceš zas dokola točit špatný překlad rectiny, včera jsem tím strávil hodnre času....
Nepoužitelný......


 #32656 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 18:48:53 | #32663 (25)

Chcres cely ten výklad zkopírovat a znovu poslat?
Alespoň 1 bys ho přečíst mohl.....


 #32662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 18:56:47 | #32664 (26)

1.J 5:20
Prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista, jsme s ním v jednotě. To je ten pravý Bůh a věčný život.

Ne, ze Ježíš je Bůh. To se pletes. Prostřednictvím Syna jsme s nim v jednotě. S kým? S Bohem. Ježíš tady vystupuje jako činidlo pro spojeni s Bohem. Rec je o Bohu a druhé bytosti, prostrednikovi..... *33684*


 #32663 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 19:00:25 | #32665 (27)

Hebrejcum úplně mimo.
Ale o Synovi říká: „Bůh je po celou věčnost tvým trůnem a žezlo tvého království je žezlo práva.

Bůh je jeho trůnem, ne za je Bohem......
*18029*


 #32664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 19:07:00 | #32666 (28)

Pavel cituje
Žalm 45:6, 7
6Bůh je po celou věčnost tvým trůnem, žezlo tvého království je žezlo práva.7Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl špatnost. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti víc než tvé společníky.

Precti Si ten Zalm a pochopis citat.
Neni tam, z Syn je Bohem, Božím synem......


 #32665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 14:37:33 | #32653 (22)

Zel není, Bůh stvořitel je jen Jehova, Jezis je pouze Syn, vystupuje nanejvýš jako bůh, jak i lide v postaveni.


 #32650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 16:22:10 | #32657 (23)

..ak je Ježiš Syn Boha Otca, tak je aj Boh...


 #32653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 17:14:51 | #32659 (24)

Ga 3,26 Všickni zajisté vy synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.


 #32657 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 17:19:37 | #32660 (25)

Římanům 8:14
14 Všichni ti, kdo jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.


 #32659 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 18:27:15 | #32661 (26)

A do třetice :
1.Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Doufám že je tedy s těchto veršů patrno o co jde a že to nemusím komentovat že
Boží rodina je velká...


 #32660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 15:54:24 | #32654 (22)

Tam, kdw si to domýšlíš. Už jsi někdy vážně uvažoval o těch mnoha verších, které Jasně vylučují byť jen náznak, že by ježíš mohl být Bohem? *33048*


 #32650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 16:29:54 | #32658 (23)

Ježiš - Boh (Kristus v identite Boha):
Jn 1, 1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
1 Jn 5, 20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Žid 1, 8 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.


 #32654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 22:55:21 | #32667 (24)

Doufal jsem, že se tady biblický "důkaz" Kristova božství v podobě velkého písmene u Jana 1:1 už neobjeví.
Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, jen připomenu, že se rozlišování velkých a malých písmen v řečtině začalo používat až 500 let po přijetí této nauky.
Takže je evidentní, že velké písmeno nemůže sloužit jako argument, protože nejprve byla nauka a pod jejím vlivem se objevilo velké písmeno.

1. Jana 5:20
Jan celkem jasně vysvětluje, že poznáme, kdo je pravý Bůh, pokud jsme v jeho Synu Ježíši Kristu.
Takže zcela logicky nemůže být Ježíš tím pravým Bohem.
Nakonec jsou tady notoricky známá Ježíšova slova zaznamenaná v
(Jan 17:3)
To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.

Je třeba také vzít v úvahu stylistiku souvětí, která byla pro Jana asi dost typická, jak ukazují dva texty. Jedná se o použití zájmena [Houʹtos], znamenající "to" nebo spíše "tento".
*(2. Jana 7)
Do světa totiž vyšlo mnoho těch, kdo klamou, kdo nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle. To [Houʹtos] je ten, kdo klame, a antikrist.
(Jan 1:40, 41)
Ondřej, bratr Šimona Petra, byl jedním z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a následovali [Ježíše]. Ten [Houʹtos] našel nejprve svého vlastního bratra Šimona a řekl mu: „Našli jsme Mesiáše“ (což přeloženo znamená Kristus).


 #32658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:10:53 | #32677 (25)

1 Jn 1, 5 20 jasne hovorí že Ježiš je pravý Boh...váš preklad je zmanipulovaný, a tak sa nedá diviť, že to vykladáte ako vykladáte..
1 Jn 5, 20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život (ČEP)
1 Jn 5, 20 A víme, že Boží Syn přišel+ a dal nám porozumění,abychom poznali pravého Boha. Prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista, jsme s ním v jednotě (PNS).


 #32667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:24:11 | #32678 (26)

Jestli ty sám nejsi zmanipilovaný. Prosím, dej si pozor na své vyjadřování., nenecháme si to líbit. *3820*
A čti pozorně, co jsi opsal ze svého překladu: Ty tam čteš, že pravý Bůh je svým vlastním synem? *2527*

Text z PNS jsi neuvedl celý:
(1Ja 5:20)
A víme, že Boží Syn přišel a dal nám porozumění, abychom poznali pravého Boha. Prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista, jsme s ním v jednotě. To je ten pravý Bůh a věčný život.


 #32677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:34:08 | #32679 (27)

ten text 1 Jn 5, 20 je jednoznačný, deklaruje božstvo Krista, a nevyhrážajte sa mi, ženo, ano?..tie dva texty, ktoré som uviedol, sú naprosto rôzne hoci ide o 1 Jn 5, 20...ČEP, JB a Vulgata sú totožné - jak je to možné, že váš je iný? - jak sa to dá vysvetliť?


 #32678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:37:07 | #32680 (28)

Tak už jsem pro tebe tase "žena", no, to zní varovně! *3413* Já jsem to myslela vážně, náš překlad tady opravdu nebudeš snižovat, nemáš na too.


 #32679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:40:49 | #32682 (28)

Jak je to možné? Asi že ČEP a JB jdsou opsané z Vulgaty?
Já tedy nevím, v čem se náš překlad tak liší - snad jen že je tam jiný slovosled, význam zůstává stejný.
Jednoznačné je to možná pro tebe, když si spjíš části vět, které potřebuješ pro potvrzení své představy, ale pokud vezmeš v úubvahu celý text, vyjde to z toho, co jsem ti psala, tedy že že pravý Bůh je svým vlastním synem.


 #32679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 20:54:27 | #32694 (28)

Poznáním řečtiny a nálezem porad starších svitku, které Jeroným nevlastnil.....
Margo nevyhrožuje, upozorňuje.
Vyhrožuješ ty na svých stránkách a rovnou mazes.....


 #32679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 20:16:49 | #32691 (26)

Víš co, visitore?
Já jsem předložil zcela věcné argumenty, a mohl bych i uvést zdroj.
Tak ty teď předlož své protiargumenty.
Bouchání pěstí do stolu si schovej do hospody.


 #32677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 23:26:26 | #32668 (24)

A konečně Hebrejcům 1:8
Pavel zde cituje ze Žalmu 45:6, 7. V ČEP to zní takto:
Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.

Asi by bylo dobré si uvědomit, že slova byla určena pozemskému králi, kterého by žalmista těžko nazýval "Bože" (Elohim).
Pavel ovšem chápal Ježíšovo královské postavení, proto na něho tento žalm použil.
Takže to o Ježíšově božství neříká opravdu nic.


 #32658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 13:04:22 | #32670 (25)

JB
7Tvůj trůn je od Boha navždy a navěky! Žezlem práva je žezlo tvé vlády!8Miluješ spravedlnost, bezbožnost nenávidíš. Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti jako žádného z tvých soků;9tvůj šat je samá vůně aloe a myrhy. Harfy ze slonovinových paláců tě okouzlují


 #32668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 13:05:54 | #32671 (26)

JB
7Tvůj trůn je od Boha navždy a navěky!


 #32670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 13:09:01 | #32672 (26)

JB
Hebrejcum
9Zamiloval sis spravedlnost a v nenávist jsi pojal bezbožnost. Proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti spíše tebe než tvé druhy.

Bůh ho pomazal, ne, ze je Bůh.....


 #32670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:42:30 | #32684 (27)

predmet sporu je Žid 1, 8! - Ježiš je tu jasne deklarovaný ako ten (Boh), kto je/koho je trón/kto je na tróne...


 #32672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:50:12 | #32686 (28)

No jasně, já vím, mluvím o stejném textu. Jen se ptám, kdo to Ježíšovi říká.


 #32684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 20:24:27 | #32692 (28)

Pavel zde cituje ze Žalmu 45:6 (podle ČEP 45:7)
Mohl bys tam nahlédnout a ocitovat a vyložit ten verš?


 #32684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:40:05 | #32681 (25)

Žid 1, je "o Synovi" - o jeho božstve...
Žid 1, 8 O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.

  • hovorí o Synovi/Ježišovi na tróne: "Tvůj trůn, Bože" - teda toho, k je na tróne, je Ježiš-Boh......

 #32668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:41:43 | #32683 (26)

A kto to o Synovi hovorí?


 #32681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:45:16 | #32685 (27)

text 1 Jn 5, 20 je jasne "o Synovi!: - výraz "o Synovi" znamená, že to, o čom je reč, čo sa píše ďalej, je/patrí (o) Synovi...


 #32683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:52:10 | #32687 (28)

Ptám se na Žid 1, 8. Kdo mu to říká?


 #32685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:59:26 | #32689 (29)

to hovorí Boh (Otec) "o Synovi", ako vyplýva zo Žid 1, 5...


 #32687 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 19:01:00 | #32690 (30)

Tedy Bůh o Bohu? *5620* *5620* *5620* Oi se navzájem oslovují "Bože"?


 #32689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 20:25:35 | #32693 (30)

Jistěže je to o Synovi, přesněji o jeho postoji k Otci. *33084*


 #32689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 18:57:26 | #32688 (28)

pardon, v tom prúspevku malo byť Žid 1, 8...


 #32685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 20:58:38 | #32695 (26)

Tak to ne, podívej na JB. Trunem Krista je Bůh.
Děláš si porad větší blamaz.....


 #32681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 21:06:17 | #32696 (27)

podíval som sa:
Žid 1, 8 ale svému Synu říká: Bože, tvůj trůn bude trvat věky věků; a: jeho královské žezlo je žezlo ctnosti;

  • Bůh říká Synu Bože...: Bůh sobě nemůže říkat....

 #32695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 21:08:46 | #32697 (28)

A TOBĚ TO PŘIJDE NORMÁLNÍ? Aby jeden Bůh oslovoval sám sebe "Bože"? *2527*


 #32696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 21:12:18 | #32698 (29)

No vlastně jo. Teď si sám sobě řekni: "Visitore, Visitore, tys tomu zase dal!" *21943*


 #32697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.10.21 21:27:45 | #32699 (28)

OK, tak ještě jednou a pomalu:
(Židům 1:8)
O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království.

Jak už jsem asi 4x uvedl, Pavel zde cituje ze Žalmu 45:7 (číslování ČEP)
Tvůj trůn, ó božský, bude stát věčně a navždy, tvým žezlem královským je žezlo práva.
Jenže:
Ten žalm je o králi, nikoli o Bohu, proto výraz Elohim, který je tam použit, nemůže být v 5. pádě, ale v 1. pádě.
Žalmista tady prostě oznamuje, že král učinil Boha svým trůnem, neboli vládne z jeho autority, stejně jako Ježíš.
Pavel znal Ježíšův postoj k Otci.


2  
 #32696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.21 00:48:02 | #32700 (29)

Pavel o Bůh a prostředník:
Ga 3:19: K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli přestoupením, dokud by nepřišel potomek, kterému bylo dáno zaslíbení. Byl ustanoven skrze anděly rukou prostředníka.
Ga 3:20: Prostředník však není jen pro jednu stranu, Bůh však je jeden.
1Tm 2:5: Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
Žd 8:6: Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních.
Žd 9:15: Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni.


 #32699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.21 08:43:13 | #32702 (30)

Dobrý výzkum! *6876*


 #32700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.21 07:56:30 | #32701 (28)

Není to samomluva, podle tebe?
podívej na JB. Trunem Krista je Bůh.


 #32696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.10.21 22:48:35 | #32703 (28)

Tak se ted podívej, odkud Pavel cituje.
Zalm45:6,7


 #32696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
17.10.21 13:04:26 | #32651 (21)

Taky by jsem ráda o tom jak to s božstvím "údů" z Kristova těla :-).


 #32649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 20:34:03 | #32599 (18)

Kde s vzala tmu u otce?


 #32586 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:37:45 | #32623 (19)

tam, taky nepíšeš bez překlepů a neopravuji ti je.


 #32599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 20:35:59 | #32600 (16)

Ty ses nám zvnitrnila az úplně mimo Bibli.
Bude lepší se odvnitrnit a začít číst real....


1  
 #32581 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 20:33:02 | #32598 (14)

Adam je nazván synem Boha a Ježíš stvořením.
Zjevení :Tyto věci praví Amen, věrný a pravdivý svědek, počátek stvoření Božího.
A nevis s kým by Bůh asi plodil?


 #32578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 20:52:46 | #32601 (15)

:-) Adam bol stvorený, a Ježiš Synom Boha, a tak Boh....


 #32598 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:06:31 | #32608 (16)

Ale právě že o Adamoi se píše jako o Božím synovi a taky o andělích... Jde o to, že jediný rozdíl mezi nimi je takový, že Ježíš je prvopočátek stvoření a musel být stvořen přímo Bohem - jinak to totiž nešlo. Ostatní už tvořili spolu.


 #32601 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:14:22 | #32611 (17)

píšete nehorázne bludy, absolútne nechápete Písmo...Ježiš nebol stvorený, ale bol splodený Otcom, máte to čierne na bielom v Písme, ...a Adam bol Bohom (ako človek) stvorený...opakujem po 1000x, prvopočiatok stvorenia u Krista znamená, že Kristus je ten, prvý a jediný už na počiatku (prvopočiatok), skrze ktorého bolo všetko stvorené (Kol 1)...kto tvrdí, že Kristus bol stvorený, sa prehrešuje proti Písmu, proti slovu Boha...


 #32608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:27:16 | #32616 (18)

Kde to mám černé na bílém? Můžeš citovat?


 #32611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:34:28 | #32622 (18)

Mně je jedno, jak nazveme jeho vznik, ale ty víš, jakým způsobem se to stalo? OPokud by šlo o plzení, tak asi jedině pučením? *5620* *5620* *5620*


 #32611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:20:51 | #32614 (17)

z vašich "výkladov" o identite Krista ma chytá hrôza, uff!


 #32608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:31:06 | #32619 (18)

To je pravda z Bible. Nečetl jsi? No, škoda. Protože kdo nečte, neví. *5689*


 #32614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:31:48 | #32620 (19)

A pak ho chytá hrôza! *6578*


 #32619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:24:20 | #32615 (17)

nuže, citujte to o tom Adamovi!


 #32608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:30:18 | #32618 (18)

Ne, promiň, tiobě už nic necituju. Protože na to stejně nereaguješ. Kolikrát ti vypíšu hafo textů, a ty děláš, jako by tam vůbec nebyly. |Na tohle už ti víckrát neskočím. *3780*


 #32615 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 12:30:58 | #32583 (11)

Když je řeč o tom usvědčování, visitore, dlužíš vysvětlení použití velkého písmene u Jana 1:1 v kontextu citace z článku, který jsi sem dal.


 #32570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 20:57:27 | #32602 (12)

práve to veľké Písmeno - Slovo-Boh (Jn 1, 1) hovorí o identite Krista ako Boha...- tak je to vo všetkých prekladoch vo všetkých jazykoch sveta...ako je možné, že aj v PNS máte v Jn 1, 1) Slovo s "S", ale namiesto Boh, máte "bohem", to je mimo logiky, diskrepancia...


 #32583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:03:38 | #32606 (13)

TO VELKÉ PÍSMENO TAM DAL PŘEKLADATEL!!! *33072* *33072* *33072* *33072* *33072* *33072*


 #32602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:15:38 | #32612 (14)

...to malé písmeno tam dali SJ...


 #32606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:28:35 | #32617 (15)

I oni.
Ty fakt nechápeš, o co tu jde? *2527*


 #32612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 01:15:10 | #32625 (15)

Výborně, visitore.
Jistě nám rád vysvětlíš, kde se vzal výklad Jana 1:1, založený na malých a velkých písmenech, když se v řeckých textech až do 9. století používalo pouze velké písmeno. *7271*


 #32612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 07:48:45 | #32626 (16)

Taky by mě to zajímalo od vás, proč máte jednu malé a jednou velké z téhož důvodu.


 #32625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 08:22:36 | #32627 (17)

Ratka, už to tu sice bylo vysvětleno, ale ještě jednou:
V Ekumenickém překladu zní Jan 1:1 takto: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha [řecky ton the·onʹ], to Slovo bylo Bůh [the·osʹ].“ V tomto verši jsou dva tvary řeckého podstatného jména the·osʹ (bůh). Před prvním je určitý člen ve tvaru ton a v tomto případě je slovem the·onʹ míněn Všemohoucí Bůh. Ve druhém případě však u slova the·osʹ určitý člen není.

Překladatel Bible William Barclay napsal: „Jelikož [apoštol Jan] neuvádí určitý člen před slovem theos, je to označení popisné . . . Jan zde neztotožňuje Slovo s Bohem. Velmi jednoduše řečeno, Jan netvrdí, že Ježíš je Bůh.“
Profesor Jason David BeDuhn uvádí podobnou myšlenku: „Pokud v řečtině vypustíte u slova theos určitý člen v takové větě, jako je ta u Jana 1:1c, pak si čtenáři budou myslet, že píšete o ‚nějakém bohu‘. . . . Bez určitého členu se theos velmi liší od konkrétního ho theos, podobně jako se liší ‚nějaký bůh‘ od ‚Boha‘.“
Profesor BeDuhn dodává: „U Jana 1:1 Slovo není ten jediný Bůh, ale bůh ve smyslu duchovní bytost podobná Bohu.“ Profesor Joseph Henry Thayer, který pracoval na překladu American Standard Version, to vyjádřil takto: „Logos [neboli Slovo] byl božský, ne sama božská Bytost.“


1  
 #32626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 12:43:05 | #32628 (17)

TOS doted to vysvětlování nepochopila, nebo vůbec necetla?
Chapes rozdíl mezi určitým a neurčitým členem?


 #32626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 12:47:40 | #32629 (17)

Jan 10
35Jestliže ty, ke kterým se stalo slovo Boží, nazval bohy, — a nemůže být zrušeno Písmo —

Proč ma tady vaše Bibli Bůh a bůh, Nevis?


 #32626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 12:51:24 | #32630 (18)

Jeste lepší je vas liturgický překlad:
Já jsem řekl: Jste bohové.'35Jestliže nazval bohy ty, kterým se dostalo Božího slova - a Písmo nemůže být zrušeno

Proč Bůh a bůh?


 #32629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:03:04 | #32631 (19)

JB
Ježíš jim odpověděl: "Což není psáno ve vašem Zákoně: Řekl jsem: jste bohové?35Třebaže on tedy nazývá bohy ty, kterým bylo určeno Boží slovo - a Písmo nelze zrušit


 #32630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:04:51 | #32632 (20)

Proč se EP nedrží JB a nemá první bohy s malým?
Co to je za curbes?


 #32631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:06:39 | #32633 (19)

"bohove" znamená Boží služobníci, je to časté pomenovanie tžch, ktorí priali vieru v Boha a stali sa jeho služobníkmi (sme na obraz Boha, teda bohové)...Boh je v jednote Trojici, my sme "bohové" (je to v KLP. JB i ČEP), aký máte problém?
Jn 10,
34 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
35 Zákon tedy používá slovo bohové těch, kterým bylo Boží slovo určeno, a Písmo nelze odmítnout.


 #32630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:09:20 | #32635 (20)

Proč překladatel vybírá mala a velká písmena?
A každý vas překlad jinak?
Vulgáta nova
34Respondit eis Iesus: “ Nonne scriptum est in lege vestra: “Ego dixi: Dii estis?”.35Si illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est, et non potest solvi Scriptura,36quem Pater sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis: “Blasphemas!”, quia dixi: Filius Dei sum?

Jinak než JB


 #32633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:12:56 | #32636 (20)

Ekumen
Ježíš jim odpověděl: „Což není ve vašem Zákoně napsáno: ‚Já jsem řekl: Bohové jste‘


 #32633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:14:04 | #32637 (21)

Vulgáta nova
“Ego dixi: Dii estis?”.


 #32636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:14:38 | #32638 (22)

Vy mate problém.....


 #32637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:23:59 | #32641 (23)

Proč ma Vulgata velké Bohové?


 #32638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:55:45 | #32642 (24)

Ted kdo to ma správně, co říká řecká gramatika?
Verš 36
ὅτι because εἶπον I said Υἱὸς Son τοῦ of the θεοῦ God εἰμί

Bozi syn ma byt s velkým, před slovem Bůh, je určitý clen τοῦ


 #32641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:20:37 | #32639 (22)

Kralická Bible of Kralice (NT - 1579
jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste._


 #32637 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:57:39 | #32643 (21)

po dvojbodke/dvojtečke začína nová veta - s veľkým písmenom (teda je to gramatický dôvod, nie vecný/biblický), ...vo vnútri vety je to vždy "bohové"...


 #32636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:02:18 | #32645 (22)

Ted verš 35
? εἰ If ἐκείνους those εἶπεν he said θεοὺς gods πρὸς toward οὓς whom ὁ the λόγος word τοῦ of the θεοῦ God ἐγένετο, occurred, καὶ and οὐ not δύναται is able λυθῆναι to be loosed ἡ the γραφή.

Bohové jste, bohové nemá určitý clen, musí byt malým, Vulgáta chybuje,
Slovo Bozi ma určitý člen, musí byt velkým!


 #32643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:04:56 | #32646 (22)

Visitore, už ti ta fóra běhají dobře? Už ti nemrznou?


 #32643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:22:46 | #32640 (20)

Ze ty netušíš, odkudJezis cituje a proč?


 #32633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:16:44 | #32613 (14)

je to vždy tak, keď žena verejne hovorí do Písma - blud a hrôza!


 #32606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:33:06 | #32621 (14)

To je zcela zbytečné....
Jede své obehrane desky bez myšlení.....


 #32606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.10.21 21:42:36 | #32624 (15)

Koukám, že tu visitor77 zase tančí. *3500* *12856*


 #32621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:07:57 | #32634 (16)

vždy tančím v hrôze, keď žena začne vykladať Písmo, a zvlášť SJ-žena:-)


 #32624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 13:59:17 | #32644 (17)

Ještě jsi se ke smrti neutancoval, visitor77. Tak to s námi, ženami a naším porozuměním Bible, nebude tak hrozné! Viď? *3663*


 #32634 

| Předmět: RE: Jan 1:1
15.10.21 05:59:49 | #32558 (1)

Jan 1
1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
14A Slovo se stalo tělem
16Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.


 #32515 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 09:40:14 | #32571 (2)

a? jasné svedectvo, že Ježiš je Boh....


 #32558 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 10:47:55 | #32573 (3)

Bůh u Boha. *3409*


 #32571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 10:50:09 | #32575 (4)

Přesně...jeden Bůh.


 #32573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 18:01:25 | #32595 (5)

večné Slovo u Boha bol Boh (Jn 1, 1) - ale dve osoby (Otec a Slovo-Syn) jednej stejnej božskej podstaty, teda jeden Boh...


 #32575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 20:12:24 | #32596 (6)

To máte Boha asi někde v nebesích ale skutečnost je jiná:
Jan 17
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně;
Efezským 4
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #32595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:08:34 | #32609 (6)

Jako táta a jeho kluk jsou oba lidi, takže jeden člověk? *15238*


 #32595 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 12:32:02 | #32584 (3)

To není žádné svědectví, ale tendenční použití velkého "B" podle nauky o Trojici. *33084*


 #32571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:01:48 | #32603 (4)

nezmysel, s vieroukou o Trojici to nemá nič spoločné...ide o dôkaz, že Ježiš-Slovo je Boh, a žiadny neznámy "boh" (Slovo bylo bohem, PNS Jn 1, 1)...to Slovo bolo Boh, a nie bohem...


 #32584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:02:34 | #32605 (5)

Někdo tady tvrdí, že neznámý? *24581*


 #32603 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 17:18:23 | #32594 (3)

No ale mi jsme také, když Ježíš je hlava těla tak údy nemohou být něco jiného.


 #32571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:02:17 | #32604 (4)

zasa mimo témy...


 #32594 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:10:10 | #32610 (5)

To vůbec není mimo témy, o tom je to Slovo Boží v Bibli ale ten Vás nebiblický Trojjedinný Bůh ve třech osobách o kterém se v Bibli nikde nic nepíše Vám nedovoluje přijat Slovo Boží z Bible takové jaké je.


 #32604 

| Předmět: RE: Jan 1:1
15.10.21 21:04:28 | #32607 (1)

Jn 1, 1: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo bohem (PNS) - absurdný preklad, poplatný kancelárskej vieouke VRO vo Warwicku...


 #32515 

| Předmět: ..
13.10.21 06:33:29 | #32504

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nevhodné založení nového vlákna, navíc drzostmi| Předmět:
13.10.21 05:35:21 | #32495

já vás důrazně upozorňuji, vaše slovo budiž ano ano ne ne, co je nad to je ze zlého

Římanům 3:4  Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale `každý člověk lhář´

takže vaše hluboké, nebo mělké myšlenky na vás prozrazují víc než si myslíte| Předmět: RE:
13.10.21 05:42:35 | #32496 (1)

A to patří k čemu, Descu? Chtěl jsi to dát jakonový rozbor?
viz nástnka: Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.


 #32495 

| Předmět: RE: RE:
13.10.21 06:02:52 | #32497 (2)

to je jen poznámka k poslední diskuzi, kdo má uši k slyšení slyš, aneb ber, nebo neber


 #32496 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.10.21 06:22:55 | #32499 (3)

Možná by bylo lepší svůj příspěvek navázat na příslušné místo, aby bylo jasné, na co reaguješ. A jinak nevím, jak hluboké, myslíš, jsou myšlenky tvoje - mně přijde, že jsi mnohoznačný a nečitelný jak vědma. Možná trocha sdílnosti by ti slušela. Nebaví mě hádat, co a jestli vůbec něco svými slovy myslíš a na co vlastně reaguješ. Snad víš, co znamená pojem diskuze... *15081*


 #32497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.10.21 06:27:49 | #32503 (4)

právě jsem vás informoval, že každé vaše slovo je lež, no a ty vypotíš několik řádků


 #32499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.10.21 07:06:25 |