Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 527557x
Příspěvků:
30388

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Matouš 25:14-30
před 14 hodinami | #32847

(Matouš 25:14-30)
Je to totiž, právě jako když člověk, který se chystal odcestovat do ciziny, povolal své otroky a svěřil jim svůj majetek. A jednomu dal pět talentů, jinému dva, ještě jinému jeden, každému podle jeho vlastní schopnosti, a odejel do ciziny. Ten, který dostal pět talentů, ihned odešel a obchodoval s nimi a získal dalších pět. Stejně ten, který dostal dva, získal další dva. Ale ten, který dostal jen jeden, odešel a kopal v zemi a schoval stříbrné peníze svého pána.
Po dlouhé době pán těch otroků přišel a účtoval s nimi. A tak ten, který dostal pět talentů, předstoupil a přinesl dalších pět talentů a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět talentů; podívej se, získal jsem dalších pět talentů.‘ Jeho pán mu řekl: ‚Dobře [jsi] udělal, dobrý a věrný otroku! Byl jsi věrný nad málem. Ustanovím tě nad mnohým. Vstup do radosti svého pána.‘ Potom předstoupil ten, který dostal dva talenty, a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dva talenty; podívej se, získal jsem další dva talenty.‘ Jeho pán mu řekl: ‚Dobře [jsi] udělal, dobrý a věrný otroku! Byl jsi věrný nad málem. Ustanovím tě nad mnohým. Vstup do radosti svého pána.‘
Nakonec předstoupil ten, který dostal jeden talent, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi náročný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a shromažďuješ, kde jsi neprovíval. Proto mě zachvátil strach a odešel jsem a schoval jsem tvůj talent v zemi. Zde máš, co je tvoje.‘ Pán mu odpověděl a řekl: ‚Ničemný a lenivý otroku, věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezaséval, a shromažďuji, kde jsem neprovíval? Nuže tedy, měl jsi uložit mé stříbrné peníze u bankéřů a při svém příchodu bych byl obdržel, co je moje, i s úrokem.
Odejměte mu proto ten talent a dejte jej tomu, který má deset talentů. Každému totiž, kdo má, bude dáno více a bude mít hojnost; pokud však jde o toho, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A vyhoďte toho neužitečného otroka do tmy venku. Tam bude [jeho] pláč a skřípání zubů.‘

Co myslíte, že se Ježíš tímto podobenstvím snažil vysvětlit svým posluchačům?
Jen prosím, nechte spát talenty ve smyslu nadání, o tom to opravdu není. *32742*| Předmět: RE: Matouš 25:14-30
před 12 hodinami | #32886 (1)

Talent byla jednotka váhová (asi 23 kg) a především peněžní.
Obyčejný námezdní dělník by si takovou částku vydělal za 13 - 15 let.
Z toho můžeme usuzovat, že Ježíš chtěl ve svých posluchačích vyvolat představu něčeho velmi cenného.


 #32847 

| Předmět: RE: Matouš 25:14-30
před 3 hodinami | #32887 (1)

Oba dva první otroci - s 5 a 2 talenty - byli zodpovědní, věrní a poctivě pracovali na rozmnožení majetku svého pána. On je pak pochválil a dal jim další zodpovědné úkoly, protože věděl, že na tu práci mají vlastnosti.
Poslední otrok - s 1 talentem - byl vzpurný, líný a nezodpovědný. Proto ho pán propustil a dovedu si představit, že se o tom dozvědělo i okolí. Pak takového líného otroka nikdo nechtěl a měl těžký život.
V tomhle znázornění - mimo jiné - vidím poučení o vlastnostech. Pokud máme udělat nějakou práci, máme ji vykonat tak zodpovědně a poctivě jako první dva otroci. Odměna bude následovat. *34902*


 #32847 

| Předmět: RE: RE: Matouš 25:14-30
před hodinou | #32891 (2)

Ten poslední naopak byl bázlivý a nechtěl něco udělat špatně. A tak ze strachu zakopal tak velký "poklad" aby o něj nepřišel a mohl ho pánovi bez poškození vrátit.


 #32887 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 25:14-30
před 7 minutami | #32896 (3)

Proč ho pán za to odsoudil?


 #32891 

| Předmět: RE: Matouš 25:14-30
před 20 minutami | #32892 (1)

no, katolíci s tým nemajú problém, v homíliách často počúvajú výklad týchto veršov...a SJ s tým majú problém? - takže chýba mi výklad SJ, keď to už prvý tu dal SJ-ov!:-)


 #32847 

| Předmět: RE: RE: Matouš 25:14-30
před 5 minutami | #32897 (2)

Ne, svědkové s tím problém nemají, jen si o tom chtěli popovídat, když nikdo jiný s žádným novým rozborem nepřichází. Je to prostě námět k normálnímu popovídání o smyslu toho podobenství. Bylo by přece fajn, kdybychom se aspoň na něčem shodli, ne?

No ale zkus nějaký první nástřel. *15181*


 #32892 

| Předmět: RE: Matouš 25:14-30
před 11 minutami | #32894 (1)

Tak to tady je problém, že abuka tady dá citací a už předem nám nadiktuje co můžeme a nesmíme *30944*
Trochu směšné, ale pravdivé.

Ano, taky bych nejraději slyšela, jak to myslí abuka..co Ježíš svým podobenstvím se snažil vysvětlit svým posluchačům....jak on sám položil otázku.
S Visitorem teď souhlasím, že nejdříve by nám měl dát vysvětlení abuka. *32594*

Hlavně ať tady nechá spát talenty ve smyslů nadání, to bych měla kopřivku *4108* *6606*


 #32847 

| Předmět: RE: RE: Matouš 25:14-30
před 2 minutami | #32898 (2)

A není ti hloupé, Konwalinko, se pořád jen zle vysmívat? Proč to děláš? Máš potřebu proti nám pořád nějak bojovat? *689*


 #32894 

| Předmět: RE: RE: Matouš 25:14-30
před minutou | #32899 (2)

Kdyby Abuka dal vyčerpávající výklad, asi už bychom neměli o čem debatovat, ne?


 #32894 

| Předmět: drzost a arogance
22.10.21 10:00:27 | #32727

Na "sektách" napsal desc:
kdo má přístup na forum vyklad bible, mohli by jste upozornit margo, at mi o5 povoli pristup
neni to jehovisticke forum !

V záhlaví fóra čteme mimo jiné:
Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.

Descu, dostal jsi BL za vulgární opakované napadání margo.
Tvoje zpupná arogance zatím jeho zrušení odsouvá do nedohledna. *30357*


2  

| Předmět: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 07:49:16 | #32709

Nebyla i prostitutka Raab prohlášena za bezúhonnou na základě skutků, když k sobě domů přijala zvědy a poslala je pryč jinudy
Jakub 2:25

Raab byla kananejka a měla být usmrcena.
Byla to i prostitutka.

  1. Proč ji Bůh neusmrtil, přestože všichni kananejci měli být usmrceni?
  2. Jaké měla vlastnosti?
  3. Vyplývá z příběhu, že Bůh toleruje prostituci?
  4. Jaký má Bůh názor na takové jednání?
  5. Co se z toho příběhu učíme?


| Předmět: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:00:46 | #32710 (1)

Domnívám se že v příběhu je jedno čím byla, tedy příběh poukazuje na to že život před obrácením není důležitý. Jinak jsem na tom místě byla a je to zajímavé místo. Má to být nejstarší osídlení (stálé) na světě.


1  
 #32709 

| Předmět: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:06:35 | #32712 (2)

Proč ji tedy Bůh neusmrtil, když byla kananejka? A k tomu prostitutka?
Co ho k tomu vedlo, že ji ušetřil?


1  
 #32710 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:17:39 | #32713 (3)

Za prvé je to příběh, a tedy "usmrcování Bohem" je třeba brát metaforicky, tedy ve smyslu že daný rod nepokračoval dále. Pokud bych to měla brát doslovně, pak Rachab svojí zradou uzavřela dohodu s protivníkem a ten ji ušetřil i s rodinou a tedy přežila. Ale jde o příběh a poučení. Tedy tím že se obrátila, tedy pomohla lidem Bohem vyvoleným, byla k nim přiřazena a přežila s nimi.


 #32712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 08:32:39 | #32714 (4)

Proč Raab "zradila" svůj vlastní národ? Co ji dodalo odvahu to udělat?


 #32713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:08:31 | #32732 (5)

Napsala jsi to výše, mohl to být strach že je Bůh vyladí jako jiná království, ale nemusí to být strach. Možná chtěla jak píše konwalinka začít nový život jinde a jinak. A s tímto novým životem přichází požehnání. Tedy nikoliv ze strachu že ji Bůh zabije jako ostatní, nýbrž z touhy Boha poznat.


 #32714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:15:37 | #32738 (6)

(Jozue 2:9-13)
Řekla jim: „Dobře vím, že vám Jehova dá tuto zemi. Dostali jsme z vás velký strach a všichni obyvatelé země propadli beznaději, protože jsme slyšeli, jak před vámi Jehova vysušil vody Rudého moře, když jste vyšli z Egypta, a jak jste na druhé straně Jordánu zabili dva amorejské krále, Sichona a Oga. Když jsme o tom uslyšeli, ochromil nás strach a nikdo z nás nemá odvahu se vám postavit, protože jsme si uvědomili, že váš Bůh Jehova je Bohem vysoko v nebesích i tady na zemi. Teď mi prosím přísahejte při Jehovovi, že prokážete laskavost domácnosti mého otce, protože jsem já prokázala laskavost vám. A dejte mi nějakou záruku, že dodržíte své slovo. Ušetřete život mého otce a matky, mých bratrů a sester a všech, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí.“

Nikde tam nečteme něco o touze se obrátit. Jako všichni obyvatelé Jericha byla i ona bez sebe strachy.
Záchranu pro svou rodinu považovala za protislužbu.
Jistě, potom záískala víru a evidentně se stala proselytkou.


 #32732 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 10:53:13 | #32743 (7)

Ve SZ se nikdy nepíše o touze se obrátit. O obrácení, se píše až ve Skutcích.

Ale z příběhu můžeme vyčíst, že všichni se báli, měli strach, ten strach byl obyčejný lidský strach, který i přes to, že se bojí, činí nadále vše co je špatné.

U Rachab je to jiné, ta v tom zoufalství, strachu si uvědomuje, že je tady možnost záchrany. Věří, že ti poslové svou přísahu před Bohem nikdy nezlomí. Její víra je tak silná, že si vynutí slib před Hospodinem,( ne před člověkem , tady se projeví ve své velikosti její víra) že její dům bude zachráněn pokud jim projeví laskavost.

A právě tady vystihuje víru Rachab a píše o ní Pavel.


 #32738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 10:57:22 | #32744 (7)

Já myslím, že víru projevila tím, že uvěřila v sílu Boha Izraelitů potom, co slyšela vyprávění o jeho mocných skutcích. Nemávla nad tím rukou, věřila tomu a zachovala se podle toho.


 #32738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 11:02:50 | #32745 (8)

Já se v tom nechci nějak moc hrabat, jen bych připomněl, že "i démoni věří".
Víra je proces a Raab byla na samém začátku.


 #32744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 11:14:07 | #32746 (9)

Tak já věřím Bibli co píše o Rachab Pavel.

Ale v případě kde citujes, že " i démoni věří" dodám, že je ještě psáno, že se třesou.
Víra démonů je ze strachu. Protože vědí co jich čeká za to co provádějí.

Tady je řeč úplně o něčem jiném. Ještě jsem neslyšela, že by démon činil pokání,nebo změnil svůj život k lepšímu... Naopak v příbězích o kterých se dočteme v Biblí, můžeme zaznamenat, že démoni před Ježíšem utíkají, bojí se Ježíše....


 #32745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 11:17:09 | #32747 (10)

Pokud sis nevšimla tak píšu o kvalitě její počáteční víry, a hned dodávám, že víra je něco, co se stále mění.
Není řeč o tom, co činí nebo nečiní démoni, ale mluvíme o Raab.


 #32746 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 14:35:43 | #32758 (11)

Tak proč se zminujes o tom, že i démoni věří? To jako nechápu co s tím měla Rachab společného?

Jestli se nepletu tak víra je základ a na víře pak můžeš stavět..... stačí jen zrnko hořčice..

Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.
Židům 11:1 B21

Rachab tu víru získala ze slyšení...

Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť už Izaiáš říká: „Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?“ Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
Římanům 10:16‭-‬17 B21

A nemus


 #32747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 14:57:17 | #32760 (12)

To je jednoduché, uvedl jsem příklad toho, že není víra jako víra.
Jestliže tvrdíme, že Raab měla víru v Jehovu, je třeba upřesnit, jakéh kvality ta víra byla.


 #32758 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 15:00:17 | #32761 (13)

No a já jsem zase upřesnila jak je to s tou vírou démonů o kterých jsi citoval *4108*


 #32760 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 15:03:59 | #32763 (14)

Tady všichni VÍME, jakého druhu je víra démonů.
Mnohokrát to tady v různých souvislostech zaznělo.
Zkus občas u druhých předpokládat alespoň elementární biblické poznání, prosím.


1  
 #32761 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 16:20:14 | #32767 (15)

*3770* omlouvám se, že jsem nepochopila vaší citací.


 #32763 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 19:34:42 | #32779 (16)

v pohodě


 #32767 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 18:08:29 | #32768 (9)

Já jsem tím nechtla říct, že Raab byla věřící jako Izraelitka, ale že prostě uvěřila zprávám o Jehovových činech, a proto měla před ním a jeho lidem bázeň.


 #32745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 18:11:04 | #32769 (10)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: neúcta k Božímu jménu


 #32768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 19:36:49 | #32780 (10)

Ano, jistě.
Jen jsem chtěl upřesnit, že taková víra ještě nemohla vést k obrácení.


 #32768 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 12:22:24 | #32751 (8)

MOcné skutky ve smyslu zničených království? to asi ne


 #32744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 15:01:50 | #32762 (9)

To snad ano.


 #32751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 18:12:23 | #32770 (9)

Slyšela o Jehovově vítězství nad egyptskými bohy a o přechodu Rudého moře...

Jozue 2:8 Než zvědové ulehli ke spánku, Raab za nimi přišla na střechu. 9 Řekla jim: „Dobře vím, že vám Jehova dá tuto zemi. Dostali jsme z vás velký strach a všichni obyvatelé země propadli beznaději, 10 protože jsme slyšeli, jak před vámi Jehova vysušil vody Rudého moře, když jste vyšli z Egypta, a jak jste na druhé straně Jordánu zabili dva amorejské krále, Sichona a Oga. 11 Když jsme o tom uslyšeli, ochromil nás strach a nikdo z nás nemá odvahu se vám postavit, protože jsme si uvědomili, že váš Bůh Jehova je Bohem vysoko v nebesích i tady na zemi.


 #32751 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 14:50:50 | #32759 (5)

Tak já si nemyslím, že zradila svůj národ. Ona se jen neztotožnila s neposlušnosti toho města.

To určitě nebylo jednoduché pro ní rozhodnutí. Bylo tady velké riziko, jak z jedné tak z druhé strany. Ale nakonec její víra ze slyšené zprávy o Bohu Izraele jí přesvědčila, že to je ta správná volba.

To, že by zůstala se svým národem, věděla, že tam je jistá smrt. Oni nikdy neměli takového Boha, který by jím tak pomáhal...


 #32714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 18:13:44 | #32771 (6)

Nirasa dala slovo "zradila" do uvozovek. *118*


 #32759 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 09:19:07 | #32721 (4)

Biblické pribeh" nelze smrtit přehozením do metafor....


 #32713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:04:31 | #32731 (5)

nevěřím v nějaké účelové zabíjení Bohem


 #32721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:16:41 | #32739 (6)

Přesto je v Bibli mnohokrát uvedeno jako fakt.


 #32731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 18:15:52 | #32772 (6)

Jehova věděl, proč to dělá. Ty národy žily ve velkém hříchu. Dokonce čekal, až se jejich hřích dovrší. Taky nemám zálibu ve čtení těchto pasáží, ale snažím se to pochopit.


 #32731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 18:37:56 | #32778 (7)

já také, proto jsem napsala co jsem napsala.


 #32772 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 18:16:39 | #32773 (6)

V "účelové" věčné týrání hříšníků v ohni věříš?


 #32731 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 18:36:37 | #32777 (7)

Důležitý je výklad, jak člověk porozumí tomu či onomu, jak to vnímá. Litera je jedna věc, tedy napsáno to může být jako věčný oheň. Porozumění je věc druhá.


 #32773 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 23:31:20 | #32781 (8)

Prosím, napiš, jaké porozumění máš ty.


 #32777 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 07:15:26 | #32782 (9)

Píšu jenom o porozumění svém.


1  
 #32781 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 09:25:01 | #32722 (4)

Ratka, je to příběh, biblický příběh a tedy pravdivý se vším všudy. I s doslovným usmrcováním - to není metafora, ale fakt.


 #32713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:03:55 | #32730 (5)

nebudu se s tebou přít niraso. Je to tvoje věc a zníš jako fanatik. Tedy mně se tvé názory jeví jako přehnaně fanatické. Nenormální.


 #32722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:19:22 | #32740 (6)

Já se s tebou, ratka, taky nebudu přít. Nemáme to ani jedna zapotřebí. *12856*
Ale biblický příběh o Raab není metafora. *17748*


 #32730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 10:41:26 | #32742 (7)

Jak už jsem psala tady níže, každý příběh, který se odehrál v SZ nam poukazuje na Ježíše, na budoucnost, co Bůh bude konat.
Ten příběh nemůže být metafora už jen z toho, že příběh Rachab je zapsán v NZ a že její jméno a jméno manžela je zaznamenán v rodové linií Ježíše.


1  
 #32740 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 11:41:48 | #32749 (6)

Mne přijde fanaticke tvé obhajovali nepochopitelné trojice a uctívání model Marie.....
To je hodně nenormální.....
I představa, ze prijmas Ježíšovo tělo a pijes jeho krev!
A přitom ji zjevně pijes nám.....


 #32730 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 11:54:09 | #32750 (7)

čo sa týka nenormálnosti, tak sa treba pozrieť do vlastného zrkadla...2,3 mld kresťanov vás usvedčuje z doktrinárnej pomýlenosti a popletenosti - oni sú nenormálni, a vy ste normálny?...ne­fandíte si?


 #32749 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 12:42:02 | #32753 (8)

Ten verš už tady byl, tys to fakt v te hlavě neudrzel?
Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.“ (Matouš 7:13, 14)


 #32750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 12:44:02 | #32754 (9)

A vy si myslíte že jdete tou úzkou cestu, žejo :-) a my si to vysvětlujeme, že i ti kdo se hlásí ke katolické či jiné víře i ti se musí prodrat úzkou cestu. Nic není jen tak. Musí se snažit, jen přihlášení se do ŘKC nestačí


 #32753 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 12:48:20 | #32755 (10)

Hájit se počtem členů, je důkaz proti slovům Ježíše, že jo????


 #32754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 13:23:16 | #32756 (10)

a mnoho je těch, kdo se po ní vydávaji...../ši­roká, do zničeni....../
2,3 mld je důkaz čeho?


 #32754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 15:24:55 | #32764 (11)

já nevím čeho, to se ptáš mě? to jako proč jako :-)


 #32756 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 15:59:03 | #32765 (12)

Ratka, t"ie 2,3 mld kresťanov" bylo na visitora - on se s tím počte pořád ohání. On si snad myslí, že u Boha má počet lidí nějakou cenu? Já nevím *14899*


 #32764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 16:01:01 | #32766 (13)

To je věcí Vizitora. Nevím co na to říct.


 #32765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 13:24:57 | #32757 (10)

jistě, vy dva se se chechtáte a plácáte po ramenou jak vám to jde. já to chápu přece.....


 #32754 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 18:19:03 | #32774 (8)

Myslím, že jsou spíš neznalí. Někdo je to tak naučil, tak o tom nepřemýšlejí, ale prostě věří. Ono je to někdy pohodlnější.

2,3 mld bys nenahledal ani náhodou.


 #32750 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #32889 (9)

no, platí to hlavne pre vás...


 #32774 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:47:43 | #32716 (3)

Na tomto příběhu je krásné to, že Rachab uvěřila v Boha Izraele.

„Vím, že Hospodin vám dal tuto zem,“ řekla jim. „Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v Zajordání, Sichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak jsme to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!“
Jozue 2:9‭-‬13

Všichni v Jerichu slyšeli o těch všech zázracích co se dějí v Izraeli, hovořili o tom, ale stejně byli neposlušní, neuvěřili....

Pavel k Židům píše,vírou uvěřila Rachab a nezahynula s neposlušnými.­....Což by nám mělo napovědět, že kdyby v Jerichu přijali Hospodina, uvěřili.....pak by bylo zachráněno celé Jericho.

Tady vůbec nejde o to jakou měla minulost Rachab, tady jde o víru v Boha, je to stejné i dnes. Ovoce hříchu je nevíra v Boha. Pokud neuvěříš, že je Bůh, že poslal svého syna, nečinis pokání....pak zahyneš tak jak všichni v Jerichu. Každý dostál šanci, minulost každého z nás nám nebrání v tom, aby jsme byli zachráněni.

Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými.
Židům 11:31 B21


 #32712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 09:04:56 | #32717 (4)

Vystihla jsi tu hlavní myšlenku, konwalinko. *12856*
Když se dozvíme biblickou pravdu a budujeme si s Bohem dobrý vztah, pak opravdu na naší minulosti nezáleží. Záleží na tom, jestli své špatné a Bohu odporné jednání opustíme. A to udělala i Raab
Dovedu si představit Raab, že se jí život v Izraelském národě po boku milovaného manžela líbil daleko více, než mezi kananejci.
Dneska existuje spousta lidí, kteří si svůj způsob života nevybrali např. podvodníci, lháři, prostituti a prostitutky. Dohnal je k tomu systém a lidi okolo nich. Chtějí lepší život, proto se můžou obrátit na Boha a on je příjme a pomůže jim. Stejně tak, jak pomohl i Raab.


1  
 #32716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 09:34:46 | #32723 (5)

Tak tady vidím znovu, že pokud přijmeš Boha, odvrátís se od zlých skutků což v případě Rachab bylo, tak jde za tím veliké požehnání. Už jen to, že její vírou byla zachráněna celá její rodina, všichni kdo se nacházeli pod tím rudým znamením, který visel z hradeb.

Ta záchrana znovu nám je nabízena. Kdo přijal Ježíše, činil pokání, tak se nachází pod krví Ježíše a smrt ho nedostihne.
Každý příběh ve SZ poukazuje na Ježíše...

A ještě stojí za připomenutí, že Rachab, prostitutka, pohanka se dostane svou vírouv Boha do rodokmene Ježíše. Znovu krásné požehnání. Že i pohanka má účast v této Boží rodině.

Nádherný příklad *6488*

Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,
Matouš 1:5‭-‬6


 #32717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 09:42:42 | #32724 (6)

Mě se na Raab líbí její pevná víra, ale musela si ji postupně budovat jako stavbu. Asi to pro ni nebylo jednoduché, protože neměla žádnou Bibli. Jen slyšela, co izraelský národ po vyjití z Egypta udělal ostatním krásovstvím a městům. To ji přesvědčilo.
Líbí se mi, že každý člověk může Boha najít, ať má podmínky k životu jakékoli. Pokud se přizpůsobí Božím požadavkům, dostane velké požehnání.
*3663*


 #32723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
22.10.21 10:00:54 | #32728 (7)

Co udělal Bůh ostatním královstvím a městům?


 #32724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 10:09:13 | #32734 (8)

Např. citát z článku "Byla „prohlášena za spravedlivou skutky“, na který jsem dala odkaz až jako komentář dospod:
Slyšela, že Izraelitům – utiskovanému národu otroků – dal jejich Bůh úplné vítězství nad egyptskou armádou, což bylo nejmocnější vojsko tehdejšího světa. A nyní se Izrael chystal zaútočit na Jericho! Lidé v tomto městě však ve svém zkaženém jednání pokračovali. Není divu, že Bible popisuje krajany Raab jako ty, „kdo jednali neposlušně“. (Hebrejcům 11:31)


 #32728 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 10:10:13 | #32736 (9)

Jojo, díky. už jsem to pochopila, dočetla jsem komentáře až dolů.


 #32734 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.10.21 10:11:47 | #32737 (10)
*34902*

 #32736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje…
23.10.21 13:28:09 | #32783 (7)

Ano niraso, dostane velké požehnání, ale ne spasení. Nevěstka Raab byla spasená zpětně krví Krista.

Žid. 9.kap.:

15Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno – neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Pod Novou smlouvou přizpůsobení se Božím požadavkům nestačí. Samozřejmě je to ochrana a to nejlepší, co pro svůj život člověk tady na zemi může dělat, ale pro spasení to není !
Bůh ho nepřijme, pod NZ Bůh přijímá člověka pouze skrze umytí Kristovou krví !
To nestačí jen o Kristu číst v Písmu a následovat ho !

To je až na druhém místě, až je člověk očištěný krví Krista, je narozený jeho duch znovu a je chrámem Ducha, který v něm přebývá. Pak teprve lze následovat Krista !


 #32724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 13:46:14 | #32784 (8)

Ty fakt nemáš jiný námět než spásu-nespásu? *24581*


 #32783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32821 (9)

Margo, co je důležitějšího, než spása ?!

Boží Syn zemřel pro ni !


 #32784 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32822 (10)

Oslavení Božího jména třeba?

Ano, Ježíš zemřel i pro naši spásu. Máme tedy mluvit jen o ní a snažit se jen o ní a veškeré své poznávání Boha směřovat jen k ní?


 #32821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32827 (11)

Margo, nejvíce oslavíš Boha jako Otce, láskou ke Kristu a zvěstováním skutečného evangelia o Kristu.


 #32822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #32828 (12)

1. Korintským 6
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.


 #32827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #32830 (12)

Však to dělám. *20832*


 #32827 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:22:20 | #32785 (8)

Nerozumím ti, Kjaro.
My se tu bavíme o Raab a její víře, jejím postavení a o tom, proč nezemřela s ostatními kananejci.
Kristus a jeho oběť přišly až za 1,5 tisíce let později a o tom se teď nebavíme.


1  
 #32783 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:28:47 | #32786 (9)

Ono to spolu souvisí, kdyby nebyla Rachab, tak by (možná) nebyl ani Ježíš. Je v rodokmenu, to je její důležitost. Je zapsána v rodokmenu, stejně jako my jsme součástí rodokmenu pokud naše děti přežijí a jejich děti přežijí a to až do momentu spásy.


 #32785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:42:09 | #32787 (10)

Ježíš by určitě byl. Není závislý na nějakém lidském genetickém materiálu. Narodil by se třeba jiné panně, ale byl by. Jehovovo slovo nemůže být zneplatněno:

(Iz 55:10, 11)
Stejně jako déšť a sníh padají z nebe a nevrací se tam, dokud neprosytí zemi, která se pak zazelená, začne rodit a dá semeno rozsévači a chléb tomu, kdo jí, 11 tak to bude se slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně bez výsledků, ale uskuteční, co si přeji, a úspěšně vykoná to, kvůli čemu jsem ho poslal.

Stát se součástí rodové linie vedoucí ke Kristu je jistě čest. Ale náš rodokmen asi nemá pro Boha nijaký smysl, ani pro naši spásu.
Co myslíš momentem spásy?


 #32786 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:47:09 | #32788 (11)

Proč je tedy rodokment zapsaný pokud nemá žádný význam a mohl by být úplně jiný? Rodová línie vedoucí k našemu narození je pokaždé jedinečná, nelze vyloučit ani jedno jméno. A pokud takové jméno je v rodové linii veoducí k Ježíši a pokut tímto jménem je Rachab, pak je důležité o tom jméně vědět. Tedy je dobré vědět jak se do linie dostala.


 #32787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:59:09 | #32790 (12)

Rodokmen je zapsaný jako doklad, že se Ježíš narodil v Davidově rodové linii. Ano, rodokmeny měly v Izraeli velký význam, každý věděl, kdo patří do kterého kmene a taky kdo má nárok na kněžský úřad. Kdyby nebylo Raab v Ježíšově rodové linii, možná by se ubírala přes Boaze a nějakou jinou jeho manželku a nejspíš by obsahovala jiná jména. Ale jistě by Jehova předpověděl rodovou linii, z má vzejít Ježíš. Neříkám, že není důležité vědět, že Rachab byla zmíněna v Ježíšově rodokmenu, a my si toho všímáme. Byla to pro ni pocta. Nicméně rodokmeny se táhly přes muže.

Mat 1:5 Salmon se stal otcem Boaze, matkou byla Raab,


 #32788 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 15:45:03 | #32792 (13)

Tak takhle já to nevidím margo.

Bůh si své semeno opatruje od počátku. On už dávno než přijdeš na svět ví o tobě víc než tví rodiče.

Jen si vzpomeň na Rebeku, která měla své dva syny teprve v lůně a Bůh už ji předpověděl, jak to bude s jejími syny.
Sám Pavel říká, že byl vybránuz v matčině lůně.

Není pravda, že by se přes Boazovou jinou ženu ubírala rodová linie. Naopak, všechno musí do sebe zapadat jak puzzle v Božím plánu.

Myslíš, že by jsi to byla ty, kdybys se narodila z jiné matky?
Myslíš si, že bys byla tady ty, kdyby tvůj pradědeček zemřel ve válce?

V Božím díle se nedějí náhody. Boží dílo je tak precizní, že na to nestačí lidské IQ

Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: „Proč se mi tohle děje?“ A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl: „Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník.“
Genesis 25:22‭-‬23


 #32790 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 16:59:32 | #32794 (14)

Myslím, že to není tak, že by Bůh předpovídal a opatroval od zárodku každého člověka, ale jsou potomci, které si pohlídal právě kvůli rodové linii k Ježíšovi.

S tím Pavlem mám asi nějakou mezeru. Kde to říká?

Jehova Bůh si s námi nekládá puzzle. Všichni míme svobodnou vůli, on naše životy neřídí. To by byla predestinace, a tudíž nesvoboda a ztráta svobody rozhodování. Nebo snad chceš říct, že Bůh řídí úplně všechno? To tedy některé děti mu přijdou vniveč potratem, některé mu zemřou jako malinké na nemoci, některé násilně... To všechno patří do toho Božího vymakaného plánu?


 #32792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:05:59 | #32796 (15)

Když zemřou děti jako malinké tak prostě nenesou dále život. U nich životní inie skončí. Jejich sourozenec ale třeba nese linii dál. Anebo vymře celý rod.


 #32794 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:08:43 | #32800 (16)

Podle tvé teorie by pak vyhynulý rod nemohl dojít spásy.

Já se ptám, jestli si myslíte, že Bůh tohleto plánuje, že z toho skládá své puzzle.


 #32796 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:09:50 | #32801 (17)

A jakou máš tedy teorii na vyhynulé rody a ztracená (vyhynulá města) Dojdou spásy nebo ne?


 #32800 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:11:54 | #32803 (18)

Budou vzkříšení na obnovenou zemi. Bez ohledu na rodokmeny. A pak bude záležet na nich.


 #32801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:05:48 | #32795 (14)

Ne, asi bych se z jiné matky nenarodila zrovna já, ba ani z jiného vajíška či spermie. Prostě by se Boží plán obešel beze mne. Nebo snad je kařdý člověk naplánován a Bůh hlídá osudy těch rodičů, kteří ho mají přivést na svět, sbnad už od Adama? Opravdu si to myslíš? A co ti, kteří se nenarodili jen proto, že jejich pradědeček zemřel ve válce? Ty jako Bůh odepsal tím, že nechal pradědečky umřít? A naproti tomu přesně naplánoval narození všelijakých nečádů - vrahů, podvodníků, narkomanů, násilníků...? To určitě ne, Konwalinko.
Přemýšlej si o tom chvíli. *16620*


 #32792 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:08:02 | #32798 (15)

Mezi tvé předky mohli taky patřit různí neřádi a třeba i vrazi, to přece nemůžeš vědět.


 #32795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:12:57 | #32804 (16)

Já to nerozuporuju. Ani na tom nestavím. Jen chci vědět, jak to zapadá do Konwalinčiných Božích puzzlí.


 #32798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 07:47:23 | #32810 (15)

Dobré ráno margo.

Myslíš margo, že jsi tady na svět přišla pro nic za nic? Každý tady máme odehrát určitou roli. Ty například ( teď příklady) máš přivést syna a ten tvůj syn přivede další generací a tam se zrodí kazatel.....bylo by to na dlouho.
Ale náš život píše DNA naším dětem. Tady nejde jen o požehnání, ale jde i o prokletí. Vždyť jen slova z naších úst můžou přinést v našem domě požehnání, nebo prokletí.

Bible nám dává hodně příkladů, kdy děti obdrželi požehnání, nebo prokletí z důvodu svých předků. To znamená,že by jsme v dennodenim životě měli ale pořádně dávat pozor jak mluvíme, co děláme,aby nasse děti, generace po nás netrpěly.

Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových bedrech, když mu Melchisedech vyšel vstříc.
Židům 7:9‭-‬10 B21

A otázka tvá, jestli je každý člověk naplánován a Bůh hlídá osudy těch rodičů....... Život dává jen Bůh, nikdo tu moc nemá, kdo dá život, má právo v určitý čas, ten život dovolit smrtí vzít. To znamená, že Bůh má všechno pod kontrolou i kmit každého tvého oka, tvých rodičů...

A nikdy by mě nenapadlo říct, že Bůh o mém dnešním dní nic neví. Že když jsem měla přijít na svět, nevěděl, kdo že já budu. Pro Tebe jako člověka to je k nepochopení,ale pro Boha je to maličkost.

Jeho čas není náš čas. Náš život pokud u Boha, tisíc let je jak jeden lidský den. Tak náš život je u něho necelých deset minut. Vždyť i Žalmy opěvují znal si mě, znáš mě....a další odpověď příště ohledně Pavla.....až zase bude čas

Dobré ráno *7187* teď už vám přátelé každému *7228*


 #32795 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 07:57:03 | #32811 (16)

Dobré ráno :-) Souhlasím s tím že náš život ovlivňuje život dětí. Jen s tou DNA nevím jak to je... těch faktorů je víc.


 #32810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 08:06:31 | #32812 (17)

Tak já to beru z toho hlediska, že když se má například narodit dítě, matka přijde k lékaři a ti nejdříve se ptají a vyplňují dotazník.

Jaké nemocí mám já, mi předci, předci otce... Pak se ptají jestli někdo kouří, kolik potratu, alkohol....tim pádem lékař dává na srozuměnou, že dětem náš životní styl je zapsán v jeho DNA...

I to, že v některých rodinách se předává například nadání na určitý hudební nástroj...


 #32811 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 08:55:20 | #32814 (16)

Dobré ráno rovnou všem! *18535*

Krajně s tebou nesouhlasím, Konwalinko. Že Bůh o všem ví, ještě neznamená, že to řídí. Tenhle svět zdaleka nebšží podle představ našeho Boha.

Když Jehova předkládá svému lidu požehnání nebo prokletí, jasně říká "VYBER SI", Je na každém, co si vybere, bez ohledu na jehio rodiče. Já zase znám docela dost příkladů, kdy se špatným rodičům narodily požehnané děti. a nopak. Stačí číst historii izraelských králů. A jak říká Pavel, "Každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe". Kdyby můj osud určovala DNA od rodičů, jakou bych měla asi tak zodpovědnost? Mohla bych se před Bohem hájit stylem "ty jsi mě unechal narodit k takovému a takovému ůčelu, tak za to suď sebe, a ne mě".


 #32810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 09:04:43 | #32818 (17)

margo v krátkosti, ty máš tu možnost smazat celý záznam svých předků tím, že přijmeš Ježíše a tvé hříchy minulé přítomné....se nacházejí pod krví.

Každý má tu možnost odvrátit se od cest svých předků, nebo bych mohla říct, je mu dána ta možnost.
Například v mém případě,kdy z otcovy strany měla celá jeho rodina pí generace problém z alkoholem.
Kdežto já tím že jsem uvěřila, znovu se zrodila ...... s tím díky Bohů nemám problém a svým dětem jsem tento záznam ukončila.
To jen v krátkosti.


 #32814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 09:09:32 | #32820 (18)

S tvou první větou absolutně nesouhlasím. Není to biblická pravda. A nebo jestli je, bapuš, kde taková myšlenka stojí.

Kdyby to bylo podle tvojí teorie, tak bys asi neměla šanci zvrátit linii problému s alkoholem, protože bys ji měla zakódovanou ve své DNA a trpěla bys alkoholismem neodvratně taky. neměla bys šanci se obrátit k Bohui.


 #32818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #32840 (17)

Myslím že těch faktorů je více. Ale i rodiče a genetická výbava od rodičů hrají roli. Tedy samozřejmě nejen.


 #32814 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #32842 (18)

Určité, ovlivňuje nás to......


 #32840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #32846 (18)

YAno, to máš pravdu. Hraje roli v mnoha faktorech, ale potomci nejsou v situaci, že by museli kopírovat svoje rodiče ve všem.


 #32840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 08:58:20 | #32815 (16)

Jak bychom měli "v dennodenim životě pořádně dávat pozor, jak mluvíme a co děláme,aby naše děti, generace po nás netrpěly", když náš život je určený generacemi před námi a máme určeno či zděděno jednat špatně? Konwalinko, tahle teorie nemůže projít. *35066*


 #32810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #32839 (17)

Zvláštní, není ti snad být člověk určeno? Vždyť ty sis to nevybrala. Nebylo to snad určeno že budeš ženou? Nebos ty o tom rozhodovala?

A určila sis místo, kde se narodis v jaké rodině? Tys si vybírala svého Otce, nebo matku? A to ty jsi rozhodovala o své barvě vlasů a oči. Snad mi nechceš říct, že sis samá určila svou výšku. Řekla sis že chceš měřit dva metry *4108*

Nevím jak si přišla na to, že máme určeno jednat špatně? Jen jsem psala, že píšeme záznam svým dětem. Pokud děláme špatnosti, například kouří někdo a pak chce přivést dítě na svět, tak musí s tím počítat, že může trpět astmou. Tvůj život ovlivňuje tvé děti. Ty jím ten život můžeš usnadnit, ale taký jím ho můžeš pěkně zničit.

To se netýká spasení! To se týká toho co ty předas svým dětem. Vždyť už jen to, že dětem čteš Bibli, predavas jím něco do života. Možná nebude chodit do sborů, ale ty jsi tam něco zasela do jeho srdce a jemu se to bude připomínat. Přijde čas, kdy okolností ho přivedou k tomu, že si vzpomene co ho učila máma z Bible a i když okolností by ho chtěly přinutit udělat něco špatně, jemu se ozve svědomí a řekne mu, nebudeš například lhát, okrádat...


 #32815 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #32845 (18)

Tohle, co píšeš v úvodu, je prostě otázka náhody. A ty mi tím chceš říct co? Jako že když to neudělal Bůh, musela jsem si to zařídit sama? Ano, Bůh to zažřídil tak, aby se lidi množili, a taky zřídil, jak se mají přenášet znaky rodičů na děti. Ale neutkává DNA každého jedinceneurčuje, jestli se arodí muž nebo žena, jestli to bude blonďaté nebo černé, natožpak jestli se to narodí postižené nebo na jakou hroznou chorobu to záhy zemře.

No a ne, Konwalinko, asi si už nepamatuješ, co jsi psala. Připomněla jsem ti to ve svém minulém příspěvku. nepíšeš tam něco o předávání dětem třeba špatného zdraví v důsledku nezřízeného života rodičů, ale o předávání požehnání či prokletí. A to skrze dědičnost. Připomeň si svoje slova, prosím.


 #32839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32848 (19)

margo, tak já budu v krátkosti a citací z Bible,aby jsme si rozuměly. Dlouhé příspěvky nás vedou k neporozumění.

Tak tady citace z Bible

Hospodin prošel kolem něj a volal: „Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení.“
Exodus 34:6‭-‬7

Bůh soucitný..... památujici na milosrdenství tisícům pokolení ( požehnání )

Nezapomíná však trestat za nepravost otců ( prokletí ).. volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení.


 #32845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32849 (20)

A jak se to tedy srovnává s Ezekielem 18:20?
Duše, která hřeší, ta zemře. Syn neponese vinu za hřích svého otce a otec neponese vinu za hřích svého syna. Dobrý člověk bude posuzován podle svého správného jednání a špatný člověk podle svého špatného jednání.


 #32848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32855 (21)

Tak tady je abuko řeč zase o něčem jiném. To je vlastně o čem jsem psala v minulém příspěvku margo. Proroctví do budoucna, kdy se hříšník obrátí...

** Když se však ničema odvrátí ode všech hříchů, jichž se dopustil, bude dodržovat všechna má pravidla a jednat poctivě a spravedlivě – takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít.
Ezechiel 18:20‭-‬22**


 #32849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32860 (22)

No to je přece jasné, o to v Božím plánu jde, abychom jiné lidi odvraceli od činěné špatného a pomohli kjim k záchraně. Jde spíš o pronesení zákona než proroctví.


 #32855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32863 (22)

Ten 20. verš právě necituješ, přestože je klíčový.
Tvrdí totiž pravý opak než 1. Mojžíšova 34:6, 7, a než na základě toho textu tvrdíš ty.


 #32855 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32850 (20)

Jo, pokud se drží stejné cesty. Neznáš snad z Bible o množství případů, kdy se potomci odvrátili od cesty svých špatných předků, a Jehova je přijal jako bezúhonné? Co třeba příklad Korachových synů? Proč nebyli potrestáni za hřích svého otce a nezemřeli spolu s ním?


 #32848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32853 (21)

Aha, takže teď odbocujes, ale já jsem v minulých příspěvcích psala, že to prokletí zaniká, když ty činíš pokání a narodis se z Ducha Božího, tak všechno prokletí je anulováno.


 #32850 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32856 (22)

No, v první řadě bys měla vysvětlit, jak jsi dospěla k tomu, že se nějaké prokletí přenáší na další pokolení, samozřejmě pokud se následující generace neproviňuje stejným způsobem.


 #32853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32859 (22)

Ne, neodbočuju.Žádné prokletí z rodičů na potomky neexistuje. Navíc jsi psala (a nebo Ratka?), že ten, kdo z potomků činí pokání a narodí se z ducha, zachraňuje všechny své předky. Což je úplně mimo.


 #32853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32861 (23)

Táhne se to generacemi :

Deuteronomium 5
..Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
10ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
5. Mojžíšova 5
...protože já, Jehova, tvůj Bůh, jsem Bůh vyžadující výlučnou oddanost,+ přivádějící trest za provinění otců na syny a* na třetí generaci a na čtvrtou generaci* v případě těch, kdo mě nenávidí,+ 10 ale projevující milující laskavost* tisící generaci v případě těch, kdo mě milují a dodržují má přikázání.


 #32859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32864 (24)

Právě jsem na příkladech vysvětlovala, že to plaít na případy, kdy synové pokračují v chybách svých otců.


 #32861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32865 (25)

No ale i zaslíbení je pro ty kteří:
10 ale projevující milující laskavost* tisící generaci v případě těch, kdo mě milují a dodržují má přikázání.


 #32864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32868 (26)

Ano kroky, já se právě držím tohoto verše. Nezajímá mě prokletí. Ale požehnání, Boží laskavost.
Chci žít z Boží milostí tak, aby tady zůstalo pro mé děti, pro mé vnuky požehnání.


1  
 #32865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32869 (27)

Kde se píše, že rodiče mohou svým dětem a vnukům zajistit požehnání?
Nezáleží to snad pouze na nich a jejich vztahu k Bohu?


 #32868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32871 (28)

To tě nikdy nenapadlo i bez toho, že by jsi to četl v Biblí abuko, že jsi požehnáním pro své děti?

Vždyť i Pavel píše, že naše děti jsou námi posvěcené ne jen to, pokud manžel je nevěřící a manželka věřící tak ten manžel je svou věřící manželkou posvěcený.

Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté.
1 Korintským 7:14 B21


 #32869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32875 (29)

To jde o malé děti, které ti dva vychovávají, nikoli o dospělé. A samozřejmě, že donrý rodič je požehnáním pro své děti, protože jim vštěpuje lásku k Bohu a opravdové hodnoty.


 #32871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32876 (29)

Tato požehnání mají omezenou platnost do doby, kdy je dítě samo schopné se rozhodovat.
Pak už "nese svůj vlastní náklad" (Galaťanům 6:5)


 #32871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32877 (29)

Myslím, že úplně na počátku jsi mluvila o přenášení prokletí na potomky.
Máme to brát jako "překlep"?


 #32871 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32879 (30)

Tady se toho povídalo! *18535*

Ještě bych ráda podotkla, že Izák jednal podobně jako Abraham nejspíš proto, že otcův příběh znal buďto z vyprávění, nebo z nejakých jeho zápisků.


 #32877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #32890 (31)

*4108* tak chceš mi říct, že Izák četl životopis svého otce a použil to jak manuál pro svůj život. Ještě horší než jsem si myslela.
Že se chlapec nepoučil na chybach svého Otce *4302*


 #32879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32883 (30)

Ano za tím si stojím.
Nevidíš snad otce alkoholika a jeho dítě jde stejnou cestou.
Nevidíš snad ty rozvrácené rodiny, kdy se rozpadají manželství a jejích dětí dělají to stejné a pak vnuci?
Nevidíš snad kdy otec je podvodník a jeho syn jde v jeho šlépějích? Mám pokračovat...ne o takových věcech nerada píšu. Mám ráda pozitivní věci.


 #32877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32884 (31)

A kde je v takových případech nějaké prokletí od Boha?


 #32883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před hodinou | #32888 (32)

Vůbec jsem tady nepsala o Božím prokleti! Bůh nikdy nikoho neproklina! Kde jste k něčemu takovému přišli!
Odpovídám zároveň margo, jak abukovi.

Požehnání a prokletí, nebo můžeme říci následky hříchu " slovo prokletí vás irituje,tak to přeložím do jiné řeči) způsobují rodiče svým životem a neposlušnosti Božímu Slovu svým dětem. Bůh dal určité zákony, pravidla a pokud je nesplňujeme jdou za nimi důsledky a následky.
A nejen v našem životě,ale i naše děti tím jsou poznamenaný.

A to byla má myšlenka

Ale i tak jste mě znovu překvapili, že se víc věnujete následkům neposlušnosti a hříchu, jak požehnání, které jsem vám tak krásně tady poukázala. Už jen posvěcení děti, či muže přes věřící manželku nebo opačně.

Vždyť tady to máte tak jasně napsáno, že netřeba k tomu psát tisíc příspěvků. Stačí jen souhlasit s myšlenkou, raději se Slovem Božím. *824*


 #32884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 11 minutami | #32893 (33)

Tady se vyjadřuješ tak, jako by Bůh měl naplánované úplně všechno, každou lidskou bytost, a vlastně tak tvořil dějiny:
Bůh si své semeno opatruje od počátku. On už dávno než přijdeš na svět ví o tobě víc než tví rodiče.
Jen si vzpomeň na Rebeku, která měla své dva syny teprve v lůně a Bůh už ji předpověděl, jak to bude s jejími syny.
Sám Pavel říká, že byl vybránuz v matčině lůně.
Není pravda, že by se přes Boazovou jinou ženu ubírala rodová linie. Naopak, všechno musí do sebe zapadat jak puzzle v Božím plánu.
Myslíš, že by jsi to byla ty, kdybys se narodila z jiné matky?
Myslíš si, že bys byla tady ty, kdyby tvůj pradědeček zemřel ve válce?
V Božím díle se nedějí náhody. Boží dílo je tak precizní, že na to nestačí lidské IQ
Mimoto jsem se ptala, kde Pavel říká, že byl vybrán v matčině lůně. Najdeš mi to, prosím? Asi mi to uniklo, nevzpomínám si.
…..................
A jak jinak si vyložit takovéto tvé výroky, než že si myslíš, že předkové píšou budoucnost svým dětem, a tady to fdokonce vypadá, že podle Božího plánu:
Myslíš margo, že jsi tady na svět přišla pro nic za nic? Každý tady máme odehrát určitou roli. Ty například ( teď příklady) máš přivést syna a ten tvůj syn přivede další generací a tam se zrodí kazatel.....bylo by to na dlouho.
Ale náš život píše DNA naším dětem. Tady nejde jen o požehnání, ale jde i o prokletí. Vždyť jen slova z naších úst můžou přinést v našem domě požehnání, nebo prokletí .
Bible nám dává hodně příkladů, kdy děti obdrželi požehnání, nebo prokletí z důvodu svých předků. To znamená,že by jsme v dennodenim životě měli ale pořádně dávat pozor jak mluvíme, co děláme,aby nasse děti, generace po nás netrpěly.
…............­.............­.............­.............­...
A otázka tvá, jestli je každý člověk naplánován a Bůh hlídá osudy těch rodičů....... Život dává jen Bůh, nikdo tu moc nemá, kdo dá život, má právo v určitý čas, ten život dovolit smrtí vzít. To znamená, že Bůh má všechno pod kontrolou i kmit každého tvého oka, tvých rodičů...
.............­.............­.............­..........
ty máš tu možnost smazat celý záznam svých předků tím, že přijmeš Ježíše a tvé hříchy minulé přítomné....se nacházejí pod krví.
…............­.............­.............­........
Bůh soucitný..... památujici na milosrdenství tisícům pokolení ( požehnání )
Nezapomíná však trestat za nepravost otců ( prokletí ).. volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení
…............­.............­...
Ano kroky, já se právě držím tohoto verše. Nezajímá mě prokletí. Ale požehnání, Boží laskavost.
Chci žít z Boží milostí tak, aby tady zůstalo pro mé děti, pro mé vnuky požehnání.

Jo, a zvýraznila jsem ti tu ta tvoje prokletí, aby sis uvědomila, co píšeš.

Konwalinko, opravdu mě nebaví tenhle styl debaty, kdy uhýbáš od toho, co jsi napsala, a vlastně se tím kroucením jen snažíš dokazovat, že ničemu nerozumíme. Takže mně se opravdu v tomto nechce pokračovat. *3761*


 #32888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 9 minutami | #32895 (33)

Slovo "prokletí" nás neirituje, ale prostě ho vnímáme ve smyslu, které má. Toť vše. Proč musíš pořád nasazovat? *11018*


 #32888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32885 (31)

Ovšem tady vůbec nejde o Boží prokletí, neřkuli o nějaké Boží puzzle. *6578*


 #32883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32882 (28)

O vztahu k Bohu v Bibli toho moc není:-).

Ef 4/6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #32869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32873 (27)

Když oni se odkloní od spravedlivého jednání, žádné požehnání nebude. O tom to je, Konwalinko. Každý je zodpovědný sám za sebe. Tanhle text, co jsem ti napsala, jsi řehlídla?


 #32868 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32851 (20)

Měla bys radost, kdynyń´by třeba tvoji rodiče jednali hříšně, a ty bys za to měla trpět trest od Boha, a i tvoje děti?


 #32848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32852 (19)

Margo i stare přísloví praví, jaký Otec takový syn. Jaká matka, taká Katka.

Podívej co udělal Abrahám v té době ještě neměl Syna Izáka.
A pak sleduj syna Izáka. To co bylo v otci, projevilo se i v synu.

Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: „Je to má sestra.“ Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji.
Genesis 20:1‭-‬2

A tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: „Je to má sestra.“ Bál se totiž říci: „Je to má žena,“ neboť si pomyslel: „Aby mě snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili.“ Byla totiž velmi krásná.
Genesis 26:6‭-‬7

A teď mi řekni, jestli se tady neprojevují stejné vlastnosti otce a syna?


 #32845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32854 (20)

To jsou rozdílné situace.
Sára byla skutečně Abramova sestra, i když nevlastní.
V případě Izáka byl už naživu Jákob, takže bylo třeba chránit rodovou linii Mesiáše, takže i tato lest měla určitě Jehovovo požehnání.


 #32852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32862 (21)

abuko já píšu úplně o něčem jiném a ty tady pleteš do toho úplně něco jiného.
S tím co píše nesouhlasím. Tam vůbec nic o rodové linií není psáno. Tam je stejný strach jak u Abrahama tak u Izaaka o jejích život.

Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: „Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to má sestra‘?“ „Myslel jsem si, že bych kvůli ní mohl zemřít,“ odpověděl mu Izák.
Genesis 26:9 B21

Abraham odpověděl: „Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba mě kvůli mé ženě zabijí!‘
Genesis 20:11 B21

Jak Abrahám tak Izák se bojí o svůj život a jsou schopní vystavit své ženy nebezpečí.
Ještě, že Bůh nad vším bdí a zná konec před počátkem, jak jsem dnes psala. Protože kdyby to bylo na člověku, Abrahamovi, Izákovi tak ta rodová linie jak píšeš už dávno z by byla přetrhána.


 #32854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32866 (22)

Nesouhlasit klidně můžeš.
Faktem je že Abram ve skutečnosti nelhal.
A oběma se dostalo Boží pomoci, v Abramově případě velmi reálné.
Oba byli oddáni Bohu, oba některé záležitosti řešili podobně.
Co bychom z toho měli vyvozovat?


 #32862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32870 (23)

Jako to mi chceš říct, že to byla milosrdná lež u Abraháma. To bylo člověče největší lež jakou se dopustil. Protože by přivedl do hříchu nevinného člověka. Vždyť Sára byla jeho ženou a to právoplatnou.
Jak vůbec můžeš tento skutek omlouvat, když nevinný člověk by musel zaplatit za tuto lež životem?


 #32866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32872 (24)

Sarai BYLA Abramova sestra, i když nevlastní.
Nic neomlouvám ani nesoudím, jen uvádím racionální podstatu situace.
Do věci se vložil Jehova, který vidí do srdcí lidí, takže by určitě nikoho nezabil, pokud by to nebylo v jeho očích oprávněné.
Tyx jsi postavila mezi obě situace rovnítko. Znamená to snad, že požehnání přešlo na Izáka v podobě schopnosti zatajovat manželský vztah?


 #32870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32878 (25)

Nevím teď co po mě chceš, nerozumím tvé řeči?
Celá debata je o tom, že my píšeme záznam svým dětem, svým vnukům...to co my děláme, tím ovlivňujeme jejích život i v době než se narodí. To neznamená, že naše děti nebudou rozhodovat o svém životě....ale můžeme jím usnadnit život.


 #32872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32880 (26)

Podívej se, prosím, na začátek vlákna, jak jsi mě poučovala a kárala kvůli něčemu dost jinému. Teď se k tomu nechceš znát a svoje názory měníš.


 #32878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32881 (26)

Mluvila jsi konkrétně o přenášení prokletí.
Pokud máš na mysli zcela prozaické následky špatné výchovy a péče, nedá se proti tomu nic namítat a není vlastně ani o čem mluvit.


 #32878 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #32874 (24)

Chtěl ji snad někdo zabít? *34896*


 #32870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32867 (22)

Vraťme se k tvému tvrzení, že děti mají být trestány za provinění rodičů.
To jsi nijak nedoložila.


 #32862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32857 (20)

A proč by neměly? Já to přece nepopírám, že synové často nesou vlastnosti svých or´tců. A co má jako být?


 #32852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #32858 (21)

Děti berou chování svých rodičů jako když přes kopírák.


 #32857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 09:00:25 | #32817 (16)

S tím Melchisedekem jde o něco úplně jiného.


 #32810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 09:05:36 | #32819 (16)

Měla bys odpověď na otázku, proč Jehova nechává počít děti, které vzápětí nechává potratit, nebo které mají krátce po porodu zemřít? Proč působí lidem bolesti, nemoci, války a jiná utrpení, nebo jim plánuje neřestné životy? Tedy pokud lidem dává už dopředu osud podle svého plánu, měl by být zodpovědný za všechno lidské neštěstí v celých lidských dějinách.


 #32810 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 19 hodinami | #32838 (17)

Tak tento příspěvek když jsem si přečetla margo od Tebe, tak jsem se musela ujistit, že se nepletu a že to není příspěvek od ateisty.

Bůh nedává nikomu osud podle svého plánu, jak tyto tady prezentujes. Já nic takového nepíšu. Bůh jen ví co je v každém z nás a ví jakou cestou půjdeme. Už jen příběh Petra kdy se zapřel Ježíše by ti mohl napovědět. Přece odkud Ježíš mohl vědět, že než kohout zakokrhá ( podívej, nejen že ví Bůh jak ty se dnes zachovás, ale dokonce ví, kdy kohout zakokrhá) že se ho Petr zapře?

Ty snad chceš upřít Bohů jeho vševědoucnost? Ty snad chceš říct, že Bůh nic o nás neví, jak my se zachovame a jak budeme reagovat? Všechno o tobě ví.

Nečetla jsi snad o knize života v Biblí? Vždyť v této knize jsou již zapsaná od stvoření světa jména.

Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.
Zjevení 13:8

Bůh dává každému šanci, svého Syna poslal na svět, aby KAŽDÝ kdo v něho uvěří byl spasen. Poslal ho pro celý svět, ale jen ten kdo uvěří bude spasen.

Už od počátku je tady spravedlivý Abel a Kain od toho zlého. A i když Bůh ví co Kain uděla, dává mu šanci, napomíná ho, říká mu ...u tvých dveří číhá hřích....ale on stejně neposlechne Boha ....a myslíš, že Bůh o tom nevěděl jak se zachová Kain? Věděl, ale pokud by mu to zakázal, stejně by to udělal, protože to bylo semeno toho zlého a on svými skutky ukazuje komu patří.


 #32819 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 16 hodinami | #32841 (18)

V tom případě je učení Bible zcela zbytečně. Proč se mám učit slušnosti, když je předurčené, jaký budu?


 #32838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #32843 (19)

Tvůj příspěvek právě mluví o tom, že nejsi předurčený.
Kdybys byl,tak by tě nikdy nenapadlo, být neslušný a ještě že učení Bible je zbytečné.

Ty to nevíš, kdo je předurčený, protože neznáš konec před počátkem. Ale tvůj život a přístup k Božímu Slovu, či život na zemí to o tobě ukazuje.

Kdežto Bůh zná konec před počátkem.

**„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“
Jeremiáš 1:5 **

Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci.
Římanům 8:29
.{color: green


 #32841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 15 hodinami | #32844 (18)

Se mi zdá, Konwalinko, že to všechno poněkud překrucuješ. Přečti si, prosím, co jsi psala a na co jsem ti odpovídala. Jestli jsem tě špatně pochopila, tak to je mi líto, ale vyznělo to tak.
Docela jsem měla pocit, že tru prezentuješ nějakou predestinaci a nějaké Boží puzzle, kdy si jako Bůh má z nich všechno skládat a plánovat, kdo jaký bude a jakou úlohu v jeho plánu bude hrát. Tomu já říkám predestinace.
Vnímám tak tyto tvoje výroky:
"V Božím díle se nedějí náhody." -
Myslíš margo, že jsi tady na svět přišla pro nic za nic? Každý tady máme odehrát určitou roli. Ty například ( teď příklady) máš přivést syna a ten tvůj syn přivede další generací a tam se zrodí kazatel.... Ale náš život píše DNA naším dětem. Tady nejde jen o požehnání, ale jde i o prokletí. Vždyť jen slova z naších úst můžou přinést v našem domě požehnání, nebo prokletí.
Život dává jen Bůh, nikdo tu moc nemá, kdo dá život, má právo v určitý čas, ten život dovolit smrtí vzít. To znamená, že Bůh má všechno pod kontrolou
Bible nám dává hodně příkladů, kdy děti obdrželi požehnání, nebo prokletí z důvodu svých předků. To znamená,že by jsme v dennodenim životě měli ale pořádně dávat pozor jak mluvíme, co děláme,aby nasse děti, generace po nás netrpěly

Ne, to, co píšeš, říct nechci, nevkládej mi to do úst. Řeč byla o něčem jiném.

O Knize života jsem četla. Akorát se možná budeme třít o jména, která tam jsou zapsaná.


 #32838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 14:48:19 | #32789 (11)

moment spásy je přijetí Kristem, stát se součástí Krista.


 #32787 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 15:02:13 | #32791 (12)

Napsaa jsi: "stejně jako my jsme součástí rodokmenu pokud naše děti přežijí a jejich děti přežijí a to až do momentu spásy". Můžeš mi napsat, jak by to mělo fungovat prakticky?


 #32789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 15:50:41 | #32793 (13)

každé z jmen tvých předků je požehnané pokud se tobě podaří dojít ke spáse skrze Krista, pak i ty jsi součástí jeh těla a všechny své předky zachráníš protože jsou součástí tebe, ty jsi vyrostla skrze ně. Takže prakticky každý kdo je s tebou propojen nejen pokrevně nýbrž také v duchu, každý má šanci být spasen s tebou a tebou pokud ty jsi spasena v Kristu. Je důležité si být vědom důležitosti svého bytí.


 #32791 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:07:14 | #32797 (14)

A kde jsi k takové myšlence přišla? V Bibli nejspíš ne. *34896*


 #32793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:08:20 | #32799 (15)

To mi říká logika.


 #32797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 17:10:25 | #32802 (16)

Já se radši ptám Boha, Ratko. Jehovy Boha. Ten ví nejlíp, jak to je. Na svou logiku založenou na fantazii nespoléhej, mohla by tě zavést daleko od něj. *22542*


 #32799 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 22:28:24 | #32806 (14)

Nic podobného Ježíš neučil, promin.


 #32793 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 00:47:17 | #32807 (15)

1. Korintským 12
21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“


 #32806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 07:12:21 | #32808 (15)

učil, jak je on v Otci, my jsme v něm. (máme být)


 #32806 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 07:27:25 | #32809 (16)

...oni v nás..


 #32808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.10.21 08:34:25 | #32813 (16)

To vůbec není o tom, k čemu jsi to vztáhla, Ratko. *24581*


 #32808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32823 (16)

To rozhodne neznamená, ze každý můj pokrevny příbuzný bude preze mne zachráněn.


 #32808 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32824 (17)

To možná Ty skrze Tvé pokrevní příbuzné :-).


 #32823 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.10.21 22:22:08 | #32805 (12)

Na to si, prosím, přišla jak?


 #32789 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32825 (9)

Když takto mluvíte o Raab a o čemkoliv z Písma, vzbuzujete dojem, že to takto musíme dělat my.
Ale my to takto dělat nemůžeme, abychom se líbili Bohu !

Dnes se líbíme Bohu tím, že na prvním místě přijmeme Božího Syna Ježíše Krista, aby nás očistil od hříchů.
Je zavádějící pořád toto psát, protože my dnes můžeme dělat skutky jen poté co Krista přijmeme a očištěni přijmeme Ducha svatého.
Pak jsme také uschopněni dělat skutky a být poslušni Boha v Duchu svatém. Jen ty jsou pro Boha v NZ přijatelné.
Apoštol Pavel říká, že nekáže Krista v moudrosti a to ani v Biblické moudrosti, aby pro množství slov Kristův kříž nebyl vyprázdněný, neztratil smysl !
1.Kor, 1 a 2.kap.

A vy navíc ani nekážete Krista, jen biblickou moudrost !
Já vím, že to tak děláte i vy, ale z Bible nikdo spasený nebude !

Jan.: 5.kap.:

39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.
40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.

Když cituju Bibli, mělo by se to použít pouze pro zjevení Ježíše Krista a přijetí očištění a věčného života v něm.
Mělo by to být co nejkratší, aby se lidé příliš nesoustřeďovali na poznání Bible a činění skutků, ....ABY KRISTŮV KŘÍŽ NEBYL VYPRÁZDNĚN !

Takže takto se to vztahuje i k výkladu Raab, niraso .


 #32785 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 22 hodinami | #32826 (10)

Prosím, Kjaro, odpusť si tyhle pamflety. Tady je fórum "Výklad Bibe", tak tady vykládámě Bibli. Pokud bys ráda rozebrala třeba tebou uvedený ver z 5. kapitoly Janovy, rádi ho připíchneme do rámečku, ale tohle, co tu předvádíš, tu opravdu nechceme. Stejně nemáš pravdu.


 #32825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #32829 (10)

Ještě jednou, Kjaro: Nerozumím ti.
Bavíme se tu o Raab jako kananejce a prostitutce. Ne o Ježíši a jeho spáse!
Pochopila? *34785*


 #32825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #32831 (11)

T nedá! *15238*


 #32829 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 21 hodinami | #32833 (12)
*3663* *34902*

 #32831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 20 hodinami | #32837 (10)

Promin, mne ten výklad přijde dost nechutny.....


 #32825 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:02:25 | #32729 (6)

s tímto komentářem souhlasím. Dostala se do rodokmenu a to je znakem požehnání.


 #32723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 18:20:37 | #32775 (6)

Víme o tom. *17625*


 #32723 

| Předmět: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 09:47:04 | #32725 (2)

Zajímavé je, že zvědové jí nepohrdli kvůli jejímu povolání. Příklad pro nás - musíme mluvit o Bohu se všemi lidmi a pomáhat jim. Raab, ačkoli byla prostitutka, měla výjimečnou víru v sílu a moc Boha Izraelitů, asi i to jí dodalo odvahy.


 #32710 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 09:59:49 | #32726 (3)

neměli důvod jí pohrdnout když jim pomohla dobýt město. Dívám se na to pragmaticky.


 #32725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:08:32 | #32733 (4)

Oni přece nemohli vědět, jestli jim pomůže. *22705*
Přesto k ní přišli. Možná to byli oni, kdo uvažoval pragmaticky, miožná pod Božím vedením.
Cizinci vstupující do domu prostitutky určitě budili menší podezření, než kdyby šli do něčí domácnosti.


 #32726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 10:09:36 | #32735 (5)

To je možné, prostě fakt že byla prostituka není pro Boha důležitý a tady je to zdůrazněné. že minulost je minulostí... je zanechána.


 #32733 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 11:34:03 | #32748 (4)

To když k ni šli, nevedeli


 #32726 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 10:38:06 | #32741 (3)

Tak tady musím znovu připomenout, že Boží Duch v člověku nikdy nepohrdne z takovými lidmi, naopak má soucit a snažit se pomoct takovými lidem.

Právě tady byl i Ježíš, který se setkával s takovými lidmi jak Rachab.

Je pravda, že nejvíce takové lidí odsuzují " farizeové" kteří se zaštiťují tím, že byli vychování v synagogách, nemají z čeho činit pokání a při tom o takových lidech Ježíš říká, že jsou to hroby pobilene....

A taký věřím, že Bůh vedl celou dobu cestu zvědů, chránil je a poslal tam, kde věděl, že budou v bezpečí a kde je jeho služebnice, která čeká na vysvobození z toho všeho, kde se nachází a co do té doby musela dělat.
Niko neví, jestli jí k takovému řemeslu neprivedly okolností její rodiny, chudoba, hlad.... vždyť i v takové situací znovu nezapomíná na svou rodinu a prosí o její záchranu.


 #32725 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh…
22.10.21 18:24:14 | #32776 (4)

Víme, že ty národy byly zkažené. Proto si myslím, že možná ani řemeslo prostitutky tam nebylo bráno jako něco špatného. Vždyť byla často prováděmna i chrámová prostituce při uctívání jejich bohů.


 #32741 

| Předmět: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
před 21 hodinami | #32832 (2)

Kdy se budou vysoké školy zabývat výkladem dalších pohádkových knížek. Vhodné by byly pohádky od Boženy Němcové.


 #32710 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
před 21 hodinami | #32834 (3)

Máš asi těžký život, viď? *5620* *5620* *5620*


 #32832 

| Předmět: RE: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
před 20 hodinami | #32836 (3)

Babička je snůška pověr a demonskych zvyku.....


 #32832 

| Předmět: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:03:31 | #32711 (1)
| Předmět: RE: RE: Schvaluje Bůh prostituci?
22.10.21 08:46:31 | #32715 (2)

Z článku:
Dnes je mnoho lidí v podobné situaci jako Raab. Jejich způsob života je připravuje o radost a lidskou důstojnost a oni nevidí žádné východisko. Připadá jim, že si jich nikdo nevšímá a neváží. Raab je povzbudivou připomínkou, že Bůh nikoho z nás nepřehlíží. Bez ohledu na to, jak bezvýznamní se cítíme, on „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27) Je nám nablízku a touží poskytnout naději všem, kdo v něj vloží svou důvěru.


1  
 #32711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:29:56 | #32647

Stejné pravidlo mel poctivý překladatel zachovat v Janovi 1:1
᾿Εν In ἀρχῇ beginning ἦν was ὁ the λόγος, Word, καὶ and ὁ the λόγος Word ἦν was πρὸς toward τὸν the θεόν, God, καὶ and θεὸς god ἦν was ὁ the λόγος.

Což většina překladatelů neudělala, az na světle vyjimky:
„a Slovo bylo bohem (božské)“

řec. καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος (kai the·osʹ en ho loʹgos| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.10.21 14:31:42 | #32648 (1)

1808

„a to slovo bylo bohem“

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation: With a Corrected Text, Londýn.

1864

„a bohem bylo to Slovo“

The Emphatic Diaglott (J21, meziřádkový text), Benjamin Wilson, New York a Londýn.

1879

„a Slovo bylo bohem“

La Sainte Bible, Segond-Oltramare, Ženeva a Paříž.

1928

„a Slovo bylo božská bytost“

La Bible du Centenaire, Société Biblique de Paris.

1935

„a Slovo bylo božské“

The Bible—An American Translation, J. M. P. Smith a E. J. Goodspeed, Chicago.

1975

„a bůh (neboli božského druhu) bylo to Slovo“

Das Evangelium nach Johannes, Siegfried Schulz, Göttingen, Německo.

1978

„a Logos byl božského druhu“

Das Evangelium nach Johannes, Johannes Schneider, Berlín.

1979

„a bůh byl Logos“

Das Evangelium nach Johannes, Jürgen Becker, Würzburg, Německo.

1997

„a Slovo bylo bohem“

Svaté Písmo — Překlad nového světa, Brooklyn.


 #32647 

| Předmět:
15.10.21 12:53:07 | #32589

Noe- biblická báje (pohádka) Pohádkou je například potopa, tak, jak je líčena v bibli...Potopa... Jakpak se dostli tučnáci z Antarktidy do Archy? Rostliny a zvířata Amerického kontinentu, Austrálie, ale i třeba lední medvědi a podobně... A kolik jen druhů rostlin existovalo.... Co by slaná voda udělala z mořskou půdou?.. A co sladkovodní ryby...?. Ano, hypotetický bůh je mohl zachrtánit. Nebo vymazat jen špatné lidi.... A veškerá potopa by byla zbytečná.-... Takže, buď mohl udělat zázraky, přemístit zvířata z celého světa k arše, a miliony rostlin a hmyzu, o kterém se v bibli ani nepíše.... Nebo hmyz přemístil zázračně, další zázrak musel vykonat po potopě, aby se zvířátka správně namnožila.... Neboť z jednoho páru by mohly nastat nežádoucí mutace.... Prostě nejjednodušší bylo vymazat špatné lidi, a nebo kvanta zázraků a to jen proto, aby Noe plul na lofi 40 dní.,,,, A ještě hlídat loď, aby nenajela na útes..... Fascinuje mě, že tomu může věřit někdo, s IQ vyšším, než 80. Doslovnému příběhu o potopě.... A pokud to přesně tak nebylo, je ještě nějaký důvod slepě věřit bibli?| Předmět: RE:
15.10.21 13:24:37 | #32590 (1)

Myslím, že tady není nikdo, kdo by věřil Bibli slepě.
Většina z nás má za sebou kratší nebo delší období hledání odpovědí na otázky a pochybnosti.
I na otázky, které kladeš, jsme si museli najít odpovědi, a nebo je někdo nijak hluboce neřešil, protože věrohodnost Bible lzeš ověřit i na jiných tématech, než je "profláknutá" zpráva o potopě. *33084*
Tvoje zmínka o IQ je čirá demagogie. *16386*


 #32589 

| Předmět: RE: RE:
15.10.21 14:09:00 | #32591 (2)

Je li jediné slovo v bibli nepravdivé, logicky nelze textu důvěřovat.....
(Ona ani neexistuje jednotná bible..., Existují bible, které mají 81 knih, 66 i méně než 66.
Není jediný důvod, aby knihu psaali lidé... údajný bůh by mohl knihu zhmotnit v každé domácnosti každému člověku a nechat jí levitovat ve vzduchu.... ;;;Pak by byl důvod se domnívat, že může být bezchybná


 #32590 

| Předmět: Jan 1:1
13.10.21 21:35:37 | #32515

(Jan 1:1)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo bohem.
(PNS)

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. (ČEP)

Velké písmeno je pro některé obhájce Kristova božství jasným důkazem.
Je takové tvrzení oprávněné?
Na našem druhém fóru jsem visitorovi položil otázku, co bylo dříve?
Nauka o Kristově božství, nebo velké písmeno, na které se zastánci Trojice vehementně odvolávají?
Tato otázka, sstejně jako mnoho jiných, zůstala bez odpovědi.
Visitor ale v jiné souvislosti uvedl odkaz na celkem zajímavý článek o biblických rukopisech.
https://svetkrestanstva.postoj.sk/89091/cim-vsetkym-si-musel-prejst-biblicky-text-aby-sa-dostal-az-k-nam-ukazkyhttps://svetkrestanstva.postoj.sk/89091/cim-vsetkym-si-musel-prejst-biblicky-text-aby-sa-dostal-az-k-nam-ukazky
Téměř v závěru článku je o raných řeckých textech uvedeno (čtěte, prosím, pozorně):
Môžeme tu zároveň vidieť, že gréčtina sa spočiatku zapisovala len veľkými písmenami. Malé písmená sa začali používať približne až od 9. stor. Gréčtina je zároveň prvým jazykom, ktorý začal zapisovať aj samohlásky.

To tedy jasně znamená, že celých 600 let v Janovi 1:1 neexistovala forma zápisu, která by mohla sloužit jako argument PRO Kristovo božství.


2  

| Předmět: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:04:14 | #32516 (1)

Dalším mluvnickým argumentem PROTI Kristovu božství je absence určitého členu před slovem "theos" v závěru věty. V takovém případě lze daný výraz považovat spíše za přívlastek, než za podmět. Slovo by tedy bylo bohem (PNS), nebo by bylo božské (některé jiné příklad).
Je ale třeba přiznat, že tento argument je spíše podpůrný, protoře řečtina koiné nebyla v přidělování určitých členů příliš důsledná.


 #32515 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:08:05 | #32517 (2)

Ja by jsem nebyla až tak proti Kristovu božství, ba naopak zprostředkoval a nebo přiblížil božství nám všem, to o tom byla jeho mise na zem.


 #32516 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
13.10.21 23:14:48 | #32518 (3)

Aha:
1.Jan 4
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #32517 

| Předmět: RE: Jan 1:1
14.10.21 08:29:11 | #32520 (1)

Když bádání v Bibli bereme opravdu poctivě, nemůžeme stavět nějakou nauku na jednom nebo dvou verších. Poctiví a upřimní studenti Bible berou v úvahu všechny verše, které se daného problému týkají a pokud je to možné, prostudují si je i v originálním jazyce - hebrejštině, aramejštině nebo řečtině. Teprve pak dojdou k nejpravděpodob­nějšímu závěru.
Kristovo postavení vůči jeho Otci a Bohu je v Bibli jasně řečený v mnoha verších. Jeho Otec je Bůh a je nejvyšší v celém vesmíru i prostoru, který obývá. Ježíš obrazně sedí vedle něj na trůnu a je mu podřizen - poslouchá ho jako svého Otce i Boha.


 #32515 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 08:34:10 | #32521 (2)

Jan 14
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #32520 

| Předmět: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 09:40:46 | #32522 (2)

Ano, to je správný postup.
V tomto a v dalších verších jde ale o to, že příslušné verše jsou zkresleně a především tendenčně překládány.
Viz neopodstatněné použití velkého písmene v tomto případě.


 #32520 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 09:51:41 | #32523 (3)

Ty verše jsou v mnoha českých i slovenských Biblích přeloženy tak, že se zdá, jakoby byl Ježíš Kristus Všemohoucím Bohem. To je fakt. Pak těžko můžeme vysvětlit, že to tak není, když nějaký člověk tvrdohlavě lpí na tomhle tendenčním překladu a prosazuje nebiblickou nauku.
Myslím si, že upřimní lidé, kteří mají pokorné a hledající srdce, biblickou pravdu nakonec najdou.


1  
 #32522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 10:53:14 | #32524 (4)

A nemi schopen, sepodivat do Vatikanskych svitku, ktere jsou digitalizovane.....


 #32523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 10:56:47 | #32525 (5)

Kdyz toh!e uvidi, pusti oblibenou desku, jak jsou ty svitky nepristupne a nikdo je nemuze videt.
Uz to tady x krat bylo.....


 #32524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:05:34 | #32526 (6)

myslím že jsou prostudované x krát na x tou. Vyložéné i v kontextu, tedy nemění věrouku Církve. Jsou součástí.


 #32525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:33:09 | #32528 (7)

Od 4. století, tudíž nepůvodní.
Odpůrci učení zavreni, nebo zabiti a vzniklo vítězství...

MNOHO let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu.

Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev, (angl.) o něm říká: „Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec; . . . jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti. . . Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů.“


 #32526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:33:56 | #32529 (8)

Jakou roli sehrál nepokřtěný císař na Nikajském koncilu? Encyclopaedia Britannica vypráví: „Konstantin sám předsedal, aktivně řídil diskuse a osobně navrhl. . . klíčovou formulaci, která vyjádřila vztah Krista k Bohu ve vyznání vydaném koncilem: ‚jedné podstaty s Otcem‘. . . Biskupové, zastrašení císařem, až na pouhé dvě výjimky vyznání víry podepsali, mnozí značně proti svému smýšlení.“


 #32528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 1:1
14.10.21 11:36:26 | #32531 (8)

už bylo objasněno, že Konstatnin pouze svolal duchovní (biskupy) aby se dohodli a nehádali. On nijak nezasahoval do debat. Tedy je zbytečné ním argumentovat čiho vtahovat do debat.


 #32528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
14.10.21 11:57:12 | #32532 (9)

Dějiny to říkají jinak. Ty tomu chceš věřit, podle encyklopedii to tak nebylo.....


 #32531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 11:59:07 | #32533 (10)

Je to i vedle:
Jakou roli sehrál nepokřtěný císař na Nikajském koncilu? Encyclopaedia Britannica vypráví: „Konstantin sám předsedal, aktivně řídil diskuse a osobně navrhl. . . klíčovou formulaci, která vyjádřila vztah Krista k Bohu ve vyznání vydaném koncilem: ‚jedné podstaty s Otcem‘. . . Biskupové, zastrašení císařem, až na pouhé dvě výjimky vyznání víry podepsali, mnozí značně proti svému smýšlení.“


 #32532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 12:01:38 | #32534 (11)

Takže Konstantin sepsal Vyznání víry? To je opravdu zajímavé.


 #32533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.10.21 12:08:36 | #32535 (12)

Podívej sena tu encyklopedii, Athanasianske vyznání je daleko později a nenapsal ho on.


 #32534