Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 574821x
Příspěvků:
32169

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ezekiel 9:9
25.11.21 11:29:08 | #34681

(Ezekiel 9:9)
Odpověděl mi: „Provinění izraelského a judského domu je velmi, velmi velké. Země se naplnila prolitou krví a město je plné zkaženosti. Říkají totiž: ‚Jehova opustil zemi a Jehova nás nevidí.‘

Před pádem Jruzaléma v roce 607 př. n. l. žili Židé ve vzpouře proti Jehovovi. Prakticky pro ně přestal být skutečný.
Měli i takový postoj:
(Sefanjáš 1:12)
V té době Jeruzalém důkladně prohledám s lampami a budu volat k odpovědnosti ty, kdo jsou spokojení sami se sebou a v srdci si říkají: ‚Jehova neudělá nic dobrého ani špatného.‘

I "poslední dny" se vyznačují ignorováním Božích zákonů i Boha samotného.| Předmět: 3. Jana 9
22.11.21 18:24:15 | #34548

(3. Jana 9)
Psal jsem něco sboru, ale Diotrefes, který mezi nimi chce být první, od nás nic nepřijímá s úctou.

Občas se objeví bratr, který "chce být první".
Takový pyšný člověk se toho většinou snaží dosáhnout shazováním a kritizováním druhých.
Někdy si vytvoří svůj "fanklub" obdivovatelů a kývalů, což může vést až k rozdělení sboru.
V následujícím verši Jan zmiňuje žárlivost a rivalitu.
Takový člověk je na cestě k vyloučení, pokud dřív neodejde sám, někam, kde budou jeho schopnosti náležitě oceněny.| Předmět: RE: 3. Jana 9
23.11.21 12:57:58 | #34578 (1)

Ano, najdou se takoví křesťané - ženy nebo muži - kteří chtějí vynikat a být chváleni - být na prvních místech úplně ve všem. Oni se ale časem vyloučí sami (v podstatě), protože je ve sboru SJ nikdo přehnaně chválit nebude. A to ti pyšní nesnesou. Proto odejdou...
My ostatní, co ve sborech zůstáváme si musíme dávat pozor, abychom takovým pyšným lidem nekývali a nebyli na jejich straně. *32531*
Moc nebezpečná je i kritika, tj. někdy je oprávněná, ale někdy je přehnaná. Pozor na to.


 #34548 

| Předmět: RE: RE: 3. Jana 9
24.11.21 17:44:45 | #34649 (2)

Špatné vysvědčení pro francouzské duchovní. Kdo ví, jak to vypadá v Česku?
Představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 000 dětí, většinou chlapců, uvedla nezávislá vyšetřovací komise. ... Chlapci představují 80 procent obětí, dívky 20 procent. V průměru 3.085 zneužitých dětí ročně.
...A jedno z řešení problému je snadné. Zrušit celibát. *2929* *2929*


 #34578 

| Předmět: RE: RE: RE: 3. Jana 9
24.11.21 21:29:19 | #34654 (3)

Četla jsem o tom. Je to katastrofální. Nařízený celibát opravdu v pořádku není, ale myslím, že jeho odstranění by v tomto asi moc nepomohlo. Přece se takových zločinů dopouštějí i lidi, kteří v celibátu nejsou.


 #34649 

| Předmět: RE: RE: RE: 3. Jana 9
25.11.21 07:04:39 | #34661 (3)

Tohle maji v JB
1.Tím 3:2

1Je spolehlivé toto slovo: kdo se uchází o úřad episkopa, touží po vznešeném úkolu.2Proto je třeba, aby episkop byl bezúhonný, muž jediné ženy...

Žádný celibát...


 #34649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 3. Jana 9
25.11.21 07:09:48 | #34662 (4)

Kralická

1Věrnáť jest řeč, žádá-li kdo biskupství, žeť výborné práce žádá.2Ale musí biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení
'


 #34661 

| Předmět: Přísloví 3:1
21.11.21 12:41:56 | #34464

(Přísloví 3:1)
Můj synu, nezapomínej na mé rady a ať tvé srdce zachovává má přikázání.

To je moc důležitá myšlenka.
Boží rady a pokyny bychom si měli nejen pamatovat, ale mít je ve svém srdci, což znamená je příjmout za své.| Předmět: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 00:19:23 | #34482 (1)

Je tedy velmi dobře, když se nám podaří rozšířit poslušnost Božích zákonů z oblasti rozumové i do oblasti citové.
To úzce souvisí s tolik diskutovanou bázní před Jehovou.
Není to nějaký strach z trestu, i když je v tom pochopitelně velký respekt před nejmocnější bytostí ve vesmíru.
Podstatné by mělo být rozhodnutí dělat to, co se Jehovovi líbí a vyhýbat se tomu, co se mu nelíbí. To znamená naučit se dívat na věci jako On.
Jednoduše řečeno, posunout se z kategorií "musím x nesmím" do kategorie "chci x nechci".


 #34464 

| Předmět: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 07:38:17 | #34483 (2)

Ano, to je hezky řečeno. Nakonec máme v Písmu spoustu příkladů lidí, kteří takovou bázeň před Jehovou měli - opravdu to nebyly žádné třasořitky, naopak to byli silní jedinci.


 #34482 

| Předmět: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 08:15:23 | #34484 (2)

U mužů platí - rozšířit poslušnost Božích zákonů z oblasti rozumové i do oblasti citové, ale u žen je to přesně naopak - z oblasti citové do oblasti rozumové. *32299*
Bázeň před Jehovovu je ale u obou pohlaví stejná. Přijmout požadavky Jehovy za své vlastní a řídit se jimi - je pro mě samotnou i pro Jehovu velmi důležité.
V poslední době jsem se setkala s lidmi, kteří zdůrazňovali svůj vlastní postoj a svou vlastní svobodu ve vyjadřování Božího jména. Říkali: "Hlavně ty se musíš cítit svobodně a jmenovat nebo titulovat Boha jak chceš ty."
Tak to ale v Bibli není a nikdy nebylo. Bůh má požadavky, které nechal do Bible zapsat. Budeme nebo nebudeme se jimi řídit? To záleží na našem srdci. Je ochotné se podřídit Jehovovi nebo není? *3663*


 #34482 

| Předmět: RE: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 10:04:54 | #34485 (3)

Ano, mnoho lidí si představuje svobodu ve víře tak, že si vyberou, čemu chtějí věřit, jaké zákony chtějí respektovat a jaký způsob uctívání musí jejich Bůh přijmout..., a vůbec jaký ten jejich Bůh má mít vlastnosti... A pak jsou ve své víře skutečně šťastní a spokojení *6084* .


 #34484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 11:21:35 | #34494 (4)

Ti lidé ve své víře asi spokojení jsou, ale je otázka, jestli s jejich vírou je spokojený i Bůh... ? *14899*


 #34485 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 12:14:18 | #34511 (5)

No právě, nad tím se asi ani nezamyslí. Je to takovéčlověčí velikášství: "Já mám Boha v sobě, on tam působí, a já už nemusím dělat nic." nebo: "Já svou lásku k Bohu vyjadřuju takhle, a Bohu se to určitě líbí stejně jako mně." nebo jsem taky slyšela: "Bůh přece není takový hnidopich, aby mu záleželo na tom, jestli dělám..." *33048*


 #34494 

| Předmět: RE: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 11:33:58 | #34498 (3)

To jsi přesně vystihla, mužům i ženám často chybí jedno nebo druhé.
(Marek 9:23, 24)
Ježíš mu řekl: „Říkáš ‚pokud můžeš‘? Pro toho, kdo věří, je možné všechno.“ Chlapcův otec okamžitě vykřikl: „Věřím! Pomoz mi, kde víru potřebuji!“
(doslova vypomoz mému nedostatku víry).
Ten muž bezpochyby víru měl, jinak by za Ježíšem nepřišel, ale možná si v tom okamžiku uvědomil, kde má slabinu.
Neměli bychom svou víru Bohu servírovat s postojem, že když moje kvalita víry stačí mně, musí stačit i jemu.


 #34484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přísloví 3:1
22.11.21 11:49:43 | #34508 (4)

Nemůžu pochopit lidi, kteří si myslí, že budou ctít Boha určitým způsobem podle svého uvážení, a když se jim takový způsob líbí, musí se líbit i Bohu. Jsou na obrovském omylu a ani ten svůj omyl nevidí.
Bůh se přece v tomto případě nikdy nebude řídit lidským názorem. *3663*


 #34498 

| Předmět:
20.11.21 16:52:07 | #34456

*8158*
Hezký den.| Předmět: RE:
20.11.21 16:54:37 | #34457 (1)

I tobě, Pane-Luny. Pokud chceš vysvětlení, proč jsem ten obrázek smazala, ráda ti ho podám. A pokud to měl být jen hec, tak asi dopadl podle tvého přání. *17625*


 #34456 

| Předmět: RE: RE:
20.11.21 17:18:05 | #34458 (2)

Kvůli tomu kříži *8158*


 #34457 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.11.21 17:28:03 | #34459 (3)

Ano. Omlouvám se, nechci tě urazit, ale upřímně na mě ten obrázek působil tak trochu okultně, jako by mě hypnotizoval. A ty máš jaký názor?


 #34458 

| Předmět: RE: RE: RE:
20.11.21 17:38:08 | #34460 (3)

No a taky je fakt, že když někomu jde o diskuzi, tak přijde něco sdělit, a nikoli že jen vloží obrázek bez komentáře. I to toho jsem usoudila, že šlo jen o hec.


 #34458 

| Předmět:
20.11.21 16:45:03 | #34455

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Promuň, to ne.| Předmět: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 09:38:01 | #34439

(1. Tesaloničanům 3:6)
Avšak právě teď k nám Timoteus přišel od vás a předal nám dobrou zprávu o vaší věrnosti a lásce a [o tom], že na nás vždy v dobrém vzpomínáte a prahnete vidět nás právě tak, jako my vás.

Je to ukázka péče apoštolů o jednotlivé sbory, které vznikaly ve východním Středomoří.
Vidíme, že sbory nebyly zcela autonomní, ale měly jednotné vedení.| Předmět: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 12:09:45 | #34440 (1)

Jaké měly jednotné vedení ? Kdo je vedl ?
žádný vedoucí sbor v Jeruzalémě neexistoval. Tomu věří jen katolíci a vy.
Je pouze jeden záznam, že řešili plošný problém ve všech sborech a to spory mezi křesťany ze Židů, protože křesťané ze Židů dost rychle nevyrostli v křesťanské svobodě v Kristu, že se nemusí dodržovat SZ předpisy.
Bylo zapotřebí na ně brát ohledy a....."nejíst maso, když nejedli maso a krev".

Ale o dalším rozhodování v Jeruzalémě není v celém NZ už žádná zmínka, natož, že by se pravidelně, každý týden, každý měsíc posílali naučné časopisy, čemu mají křesťané věřit !

Ani apoštolé nezůstávali v jednotlivých sborech déle než první rok, co ho založili.
Ano občas přijeli, aby povzbudili je i sebe.
Ale ani náhodou to nebylo systematické učení.

Ano, ve sborech byli starší, učitelé, proroci......., ale nikdo z nich nebyl v postavení, ve kterém by vysvětloval každý bod nauky a kontroloval plnění !

Nic takového nebylo ani pod Starým zákonem !


 #34439 

| Předmět: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 12:26:11 | #34442 (2)

Problém nebyl plošný. Rozhodnuti bylo doručeno všem sborům.....
Cela kapitola Skutky 15


 #34440 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 14:19:38 | #34445 (3)

Právě proto, že byl problém plošný to bylo doručeno do všech sborů......


 #34442 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 14:25:30 | #34447 (4)

Rose není Čech, asi špatně pochopil ten výraz.

Stejně tak se plošně četly dopisy apoštolů ve všech sborech, aby se učily a pracovaly jednotně. Nebo proč by se ty dopisy dochovaly dodnes, kdyby nesloužily k použivání, vedení a posilování křesťanů?


 #34445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 14:36:26 | #34449 (5)

Už jsem to odpověděla rosemu a navíc, dnes už není nikdo inspirovaný jako byli pisatelé Bible, nemůže tedy všem křesťanům předepisovat čemu mají věřit !


 #34447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.11.21 14:50:26 | #34451 (6)

No tak nám nepředepisuj! *447*


 #34449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.11.21 15:50:35 | #34452 (7)

Margo, já píšu jen svůj názor. Předepisuje se dlouhodobě a systematicky.

Já vedu ke Kristu, aby lidé přijali Ducha a sami rozuměli Písmům.....


 #34451 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.11.21 16:02:14 | #34453 (8)

Já taky píšu svůj názor. Jak se liší váha mého názoru od váhy názoru tvého?
Tvoje názory nejsou dlouhodobé a systematické?
Myslíš, že ty sama Písmům rozumíš? Víš, už jsem potkala několik takových, co tvrdili to samé co ty. Zajímavé ale je, že každý je tím duchem veden jinak. Kdybyste se tady všichni sešli, tak se prostě neshodnete.
Koho podle tebe Ježíš myslel, když řekl "učte je..."? Takových podobných pokynů je v Bibli docela dost. Kdo se tedy má učit a od koho? Zato si nevybavujupřípad, kdyby prostě někdo obdržel svatého ducha, a hned automaticky porozuměl všemu, snad i řeči zvířat.


 #34452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 12:43:43 | #34465 (9)

Margo, mně nikdo celoživotně neučí čemu mám věřit. A navíc já jen otevírám vaše sporné nauky. Sama žádným neučím a už vůbec ne systematicky.
Já vedu ke Kristu, aby člověk přijal Ducha a rozuměl Písmům sám.

Samozřejmě, že nezná všechno najednou. Bůh člověku dává porozumět postupně , hlavně v tom co potřebuje akutně.

Rozumíme si Margo i když někdo přijede z Afriky, Azie, Ameriky.
Ale chápu, že si to neumíš představit.


 #34453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.21 16:35:35 | #34468 (10)

No, možná by ses měla nechat učit.
Otevíráš naše sporné nauky, a sama žádným neučíš? A co nám tady pořád hučíš do hlav? To není tvoje učení? A učení snad má být nesystematické? Rozumíš vůbec těm svým tvrzením?


 #34465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 10:49:12 | #34487 (11)

Rozumím, například ?


 #34468 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 11:32:16 | #34497 (12)

Například to, o čem píšu v tom svém příspěvku.


 #34487 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.21 16:38:10 | #34469 (10)

Tak tedy Boha popros, aby ti dal akutně porozumět, v čem se mýlíš ohledně naší víry. Hodně ti to pomůže. Pak bychom se mohly bavit na jiné úrovni.


 #34465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.21 16:42:22 | #34470 (10)

Jo? Rozumíte si? A nebo si to taky vymýšlíš?


 #34465 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
20.11.21 16:04:01 | #34454 (8)

Jo a ještě jedna věc, Kjaro: Ke Kristu se nevede pomluvami a nepravdivými informacemi o jiných věřících. Fakt že ne. S tím by ses měla srovnat v první řadě.


 #34452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 12:45:25 | #34466 (9)

Margo, já jsem neřekla jedinou pomluvu nebo lež.

Jen mi nerozumíš.....


 #34454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.11.21 16:31:24 | #34467 (10)

Promiň, Kjaro, ale když někdo tvrdí, že si myslím, co si nemyslím, že věřím něčemu, čemu nevěřím, a že dělám něco, co nedělám, asi nemluví pravdu. A když to tvrdošíjně opakuje i přesto, že je mu vysvětleno, že se mýlí, je už za tím záměr mást nebo pomlouvat, prostě škodit. A nejlepší je, když ti napíšu, že není pravda, co tvrdíš, a ty na to, že mě pravda bolí. To je úplně na hlavu, Kjaro jdi trochu do sebe a konečně si uvědom, co děláš. Není to z Božího ducha.


 #34466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 10:47:39 | #34486 (11)

Ne, Margo, je to jinak, nechci mást ani škodit.

Například, ty říkáš, že věříš v Krista, že jen on zachraňuje.
Ale způsob, jak věříš je takový, který nemůže zachránit.

Je to moje víra, mé poznání Písma.

Není to o tom, že říkám, že věříš něčemu, čemu nevěříš a už vůbec to nepíšu, protože bych chtěla škodit.
Naopak, pokud si myslím, že takto nemůžeš být zachráněná, ráda bych ti pomohla, ne ?


 #34467 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 11:30:07 | #34495 (12)

Na tvém fóru jsem ti vypsala, co všechno píšeš nepravdivě. Snad vím, čemu věřím a co se učím, a ty nemůžeš tvrdit a následovně kritizovat něco, co není pravda. Ty to fakt nechápeš? *21943*


 #34486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:01:13 | #34550 (12)

Tohle si například myslím já o Tobě:

Například, ty říkáš, že věříš v Krista, že jen on zachraňuje.
Ale způsob, jak věříš je takový, který nemůže zachránit.


1  
 #34486 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 20:41:16 | #34480 (8)

My vedeme jeste dal, az k Bohu.
Tys skončila jenom u Jeho prostředníka......


 #34452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:35:45 | #34499 (9)

Já jsem skončila u Husáka, protože mi ho Brežněv přidělil a poslal by mně na Sibiř, kdybych šla přímo za ním....

Což teprve , když mi nejvyšší přidělí prostředníka za cenu smrti svého Syna........., stejně taky mně vyžene od své tváře, když toto ignoruju....


 #34480 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 12:21:39 | #34513 (10)

Kjaro, zase možná by bylo užitečné srovnat si vše, co se o prostředníkovi píše. On je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, a to znamená, jak je psáno, že se lidi mají obracet ne Boha prostřednictvím Ježíše - tedy se znamením, že Ježíše přijímají jako hlavu křesťanů a jako toho, kdo za ně položil svůj život. Bez tohoto přijetí už přístup k Bohu není. Neučil snad Ježíš, že se máme modlit k jeho Otci?


 #34499 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:13:31 | #34521 (11)

Pokud jste se narodili z Boha, stal se Bůh vaším Otcem, tak se můžete modlit k Otci.....


 #34513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:13:51 | #34530 (12)

No, tak to mi pak pověz, jak to máš ty, když končíš u Ježíše... *3476*


 #34521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
21.11.21 12:01:50 | #34461 (5)

Margo, jednak dopisy sborům se nepsaly ve vedoucím sboru v Jeruzalémě, ale na různých místech, v různém čase a pisatelé se ani neznali mnohdy, Žádný vedoucí sbor v Jeruzalémě.

Navíc pisatelé byli inspirovaní a to skončilo s kanonizací Písma.

K čemu dopisy sloužily ?

Řím.1:12
11Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil,
12to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.

2.Kor.1:
24Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti – ve víře přece stojíte!

Tím, že pravidelně do někoho dostávám čemu má věřit je jasné panování nad vírou druhého.


 #34447 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
21.11.21 20:37:17 | #34479 (4)

Ukecl jsem se, promin!
Ale proč šli problém řešit do Jeruzalema?
Nebylo tam nějaké centrum?


 #34445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
22.11.21 11:31:55 | #34496 (5)

Apoštol Pavel šel řešit problém do Jeruzaléma, protože dva bratři z Jeruzaléma mu bourali sbor v Antiochii tím, že křesťany nutili k obřízce.
Tak se naštval, co to tam v tom Jeruzalémě učí a šel si to s nimi vyříkat.

Skutky 15.kap.:

1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“
2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.

Toto je důvod, proč to šli řešit do Jeruzaléma rose, .....NE PROTOŽE TAM BYL VEDOUCÍ SBOR !

a TAKTO PAVEL POSUZOVA TUTO SITUACI V jEZUZALÉMĚ:

gAL. 2.KAP.:

4jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona.
5Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia.
6Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;
7naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům.

Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní

Toto bys řekl vedoucímu sboru ?! Toto bys řekl VRO ?!


 #34479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 12:36:08 | #34519 (6)

(Sk 15:1–41)
Potom přišli někteří muži z Judeje a začali bratry vyučovat: „Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova zákona, nemůžete být zachráněni.“ 2 Když mezi nimi a Pavlem a Barnabášem došlo k nemalému sporu a hádce, bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou kvůli této otázce za apoštoly a staršími do Jeruzaléma. ... 4 Když přišli do Jeruzaléma, sbor, apoštolové a starší je laskavě přijali a oni jim vyprávěli, co všechno Bůh jejich prostřednictvím udělal. 5 Někteří věřící, kteří předtím patřili k sektě farizeů, ale vstali a řekli: „Je nutné je obřezat a přikázat jim, aby dodržovali Mojžíšův zákon.“ 6 A tak se apoštolové a starší sešli, aby tuto otázku prozkoumali. 7 Po dlouhé a bouřlivé výměně názorů vstal Petr a řekl jim: „Bratři, dobře víte, že si mě mezi vámi už dávno Bůh vybral, aby z mých úst lidé z jiných národů slyšeli dobrou zprávu a uvěřili. 8 A Bůh, který zná srdce, ukázal, že je přijímá, když jim dal svatého ducha stejně jako nám. 9 Neudělal mezi námi a jimi žádný rozdíl a jejich srdce očistil vírou. 10 Tak proč teď zkoušíte Boha a vkládáte na učedníky jho, které nedokázali nést ani naši předkové, ani my? 11 Věříme přece, že stejně jako my jsou i oni zachraňováni nezaslouženou laskavostí Pána Ježíše.“ .... 13 Když domluvili, Jakub řekl: „Bratři, poslouchejte mě. 14 Symeon vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno. 15 S tím se shodují i slova zapsaná v Prorocích: 16 ‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův stan, který spadl. Vybuduji ho z jeho trosek a obnovím ho, 17 aby ti, kdo zůstali, horlivě hledali Jehovu spolu s lidmi ze všech národů, lidmi, kteří jsou nazýváni mým jménem, říká Jehova, který udělá tyto věci, 18 známé odedávna.‘ 19 Proto si myslím, že bychom neměli zatěžovat lidi z jiných národů, kteří se obracejí k Bohu. 20 Měli bychom jim ale napsat, aby se vyhýbali tomu, co je poskvrněné modlářstvím, sexuální nemravnosti, masu zardoušených zvířat a krvi. 21 Už odedávna má totiž Mojžíš ve všech městech ty, kdo kážou jeho slova, když je každý sabat předčítají v synagogách.“ 22 Potom se apoštolové a starší spolu s celým sborem rozhodli, že mezi sebou vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Vybrali Jidáše zvaného Barsabáš a Sila, přední muže mezi bratry, 23 a poslali po nich tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdravy bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jsou z jiných národů. 24 Slyšeli jsme, že k vám přišli někteří muži od nás, a i když jsme jim k tomu nedali žádný pokyn, znepokojili vás svými slovy a snažili se vás oklamat. 25 Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že vybereme nějaké muže a pošleme je k vám spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, 26 kteří riskovali život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. 27 Posíláme tedy Jidáše a Sila, kteří vám totéž sdělí ústně. 28 Svatý duch i my sami jsme rozhodli, že vám nebudeme přidávat žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: 29 vyhýbat se věcem obětovaným modlám, krvi, masu zardoušených zvířat a sexuální nemravnosti. Když se tomu budete pečlivě vyhýbat, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“ 30 A tak se vydali na cestu. Po příchodu do Antiochie všechny svolali a předali jim dopis. 31 Když ho přečetli, zaradovali se z povzbuzení, které dostali. 32 Jidáš a Silas, kteří byli také proroky, posílili bratry mnoha povzbudivými slovy. 33 Potom co tam strávili nějakou dobu, jim bratři popřáli pokoj a oni se vrátili k těm, kdo je vyslali. 34 —— 35 Ale Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii, vyučovali a s mnoha dalšími oznamovali dobrou zprávu o Jehovově slovu. 36 Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: „Vraťme se teď, navštivme bratry ve všech městech, kde jsme oznamovali Jehovovo slovo, a podívejme se, jak se mají.“

Zkus přečíst do zdůrazněné, samozřejmě v souvislosti s ostatním.


 #34496 

| Předmět: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 12:27:37 | #34443 (2)

Posíláme tedy Jidáše a Sila, kteří vám totéž sdělí ústně.+ 28 Svatý duch+ i my sami jsme rozhodli, že vám nebudeme přidávat žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: 29 vyhýbat se věcem obětovaným modlám,+ krvi,+ masu zardoušených* zvířat+ a sexuální nemravnosti.*+ Když se tomu budete pečlivě vyhýbat, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“


 #34440 

| Předmět: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 14:29:53 | #34448 (3)

Ano, pouze jednou rozhodli apoštolé v Jeruzalémě a protože ve všech sborech vnikali křesťané ze Židů i z pohanů a tím docházelo k hádkám co dodržovat ze SZ muselo se to rozeslat všem.

Ale nikdy víckrát se to neopakovalo. A jedna událost nezakládá princip k opakování nebo dokonce k trvalé činnosti.

A všechny dopisy z Písma by neobsáhly jednoměsíční trvalé vyučování.

Kromě toho to nemůže být zákon, protože tento příkaz byl dán jen křesťanům z pohanů:

Skutky 15.kap.:

19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.


 #34443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
20.11.21 14:49:27 | #34450 (4)

Možná se mýlíš. Co tedy zu dopisů apoštolů je psáno pro nás všechny křesťany? Jeden je psán Korintským, jiný Hebrejcům, další Timoteovi...

Apoštolové se radili o tom, jak se má postupovat v určité věci. Ježíš si přál, ab yvšichni byli jedno, a taky že se má vyučovat. To uźnamená vyučovat jednotně, a to zase znamená nějakou spolupráci těch, kteří vyučují. Či ne?

Křesťané byli vyučováni i ze svitků Staráh zákona, jak to ukázal Ježíš i jeho apoštolové a jak je to taky popsán v Bibli.

Ano, to bylo pro křesťany z pohanů, protože křesťané z židů po nich chtěli, aby zachovávali nařízení Zákona, hlavně obřízku. Ty nerozumíš té odpovědi? V podstatě apoštolové rozhodli, že křesťané z pohanů mají ze Starého zákona přebrat akorát tyto nuitné věci, které ale pro křesťany ze židů byly samozřejmostí. Tedy mně z toho vychází, že toto rozhodnutí tím pádem platilo pro všechny - pro křesťany z židů, i pro křesťany z pohanů. Zdá se ti, že tehdy existovala ještě nějaká jiná skupina, pro kterou to neplatilo?


 #34448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
21.11.21 12:21:07 | #34462 (5)

Margo, apoštolé se radili společně jen jednou, protože byla vyjímečná situace a rozpadaly se sbory.
Z jednoho záznamu v Bible není možné udělat princip !

V prvním století byli maximálně učitelé v jednotlivých sborech ve městech a byli naprosto neprovázáni s jinými městy , natož s Jeruzalémem !

Že mají být všichni jedno, je velmi a často zneužito. Katolíci to chápou tak, že musíme být všichni v KC.
Být jedno, neznamená, být uniformní a každému písmenu v Bibli rozumět stejně !

Být jedno je možné jen v Duchu svatém a o tom nemáte ani tušení.....

Podstata Nové smlouvy je založena na tom, že už nebude učit druh druha a bratr bratra !

Žid.8.kap:
10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.

1.Jana 2:27:
27Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.


 #34450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 16:52:33 | #34475 (6)

Nejde o jeden záznam, Kjaro, stejně jako ohledně smilstva a modlářství. Jde o zákony, které se táhnou celou Biblí.


 #34462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 16:57:10 | #34476 (6)

Jak víš, že sbory nebyly provázané? Je to s podivem, ale byly. A vůbec nechápu, proč tolik brojíš proti peovázání a jednotě sborů. Když Jan obdržel zjevení, jak by se dostalo k jednotlivým sborům? A kldyby ho napsal jen každému sboru jednotlivě? Jak by se asi spojilo v celek, kdyby nebyla spolupráce?


 #34462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:14:19 | #34492 (7)

Margo, myslím provázané ve smyslu, jak to máte vy, že všichni jste napojení administrativně na jedno centrum a věříte každému slovu stejně.

Jan neseděl v Jeruzalémě, ani další pisatelé dopisů sborům, a apoštolové mu nediktovali co má vidět, ani dalším pisatelům co mají psát.

Pojí se to v jeden celek Duchem svatým a lidé se podílejí jen málo.
Ale u vás to má kompletně v rukách skupina lidí.
Nepleť si to


 #34476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:54:04 | #34509 (8)

No vidíš, další dezinformace. Kolikrát jsem už ti psala, že to s tím "každým slovem" není pravda ,to bychom museli skutečně být roboti. My ale vážně máme každý vlastní mozek, i když si to nechceš připustit. Ale opakuješ to pořád dokola a dokola *515* , protože se ti taková představa líbí, abys ji mohla tepat. *3455*


 #34492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 14:07:22 | #34529 (9)

Každé slovo......je nadsázka, hyperbola.......

Myslím tím uniformní víru.....


 #34509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:31:06 | #34535 (10)

Jo nadsázka? Najednou? To asi všichni poznají, že jde o nadsázku, viď, a nebo si spíš při čtení takové "hyperboly" vezmou informaci, jací že jsme to blbečkové? Co je účelem takové "hyperboly", když ne zesměšnění? Já si můžu taky takovou nějakou sem hodit? Třeba: "Kjara zásadně odmítá poznání z Písma - nezná z něj ani čárku." *24611* "Kjara je okultistka." *11334* "Kjara... *16620*" No, moc věrohodně si vymýšlet neumím, zdakleka mi to nejde jako tobě, viď? *10235*


 #34529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 17:44:25 | #34545 (11)

To je neskutečné.
Kolikrát jsi ty napsala : "vždyť to byl vtip/žert".
Neskutečné divadlo to tady hráte. *19376*


 #34535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 17:52:14 | #34546 (12)

Klid, Dalko. To je mezi mnou a Kjarou, ona moc dobře ví, o co jde. Není čerstvá ani jediná záležitost mezi námi. No a že něco byl vtip, jsem napsala, když to skutečně byl vtip. *3477*


 #34545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 18:41:19 | #34549 (13)

Já jsem klidný a vím vo co go - každý se snaží prosadit tu svou - vzájemně se utvrzujete, že ta druhá tomu nerozumí.
Ani tady nemusí být ti, co vadí a je to tady jak to psal rose o tom "vrhaní se" *32630*
Nikdy se s nikým neshodnete - jen mezi sebou.(divím se kjare, že jí to ještě tady baví)
Jiný názor - špatný názor.
Bye, bye, bye pa-pa-pa *34087*
*23473*


 #34546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:12:01 | #34552 (14)

Možná ti nedošlo, že nejde o nějaké bezduché přetlačování, ale že tady debatujeme o obsahu Bible a jeho aplikaci do křesťanského života. Pokud by mělo dojít ke shodě, a budeš se divit, že bych tomu byla velmi ráda, měla by být na základě Božího slova. Tahle diskuze opravdu není o tom, kdo prosadí "to svoje", ale spíš abychom došli ke správnému výsledku.

A mně se nedivíš, že mě to tady ještě baví? *34896*
Ano, to jsi ani nemusel psát, tvoje heslo dobře znám. Bye, bye... *35066* *15238*
\A přišel jsi sem proč? Podebatovat o Božím slově, nebo prosadit tu svou a utvrdit ná, že tomu nerozumíme? *3476*


 #34549 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:28:01 | #34559 (15)

Jakou svou - ani náznakem. *33684*
Jen si to tady čtu a nepřestávám se divit - nechtěl jsem, ale stalo se - sorry. *32630*
Debatovať? *5726* S vámi ke shodě nikdy nedojdeme v tom s čím u vás já nesouhlasím(tran­sfuze)


 #34552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:40:15 | #34561 (16)

Ale no tak, Dalko. Ty jsi přišel hledat porozumění a aspoň nějakou shodu, a nebo dráždit, kritizovat a hádat se? Měli bychom se od tebe učit? *24581*


1  
 #34559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 20:54:59 | #34563 (17)

Mámo, to bude nějaká provokace, nevsimej si toho!


1  
 #34561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 07:50:10 | #34565 (18)
*15238*

 #34563 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 22:28:32 | #34564 (17)

On je hasič ( PYROMAN), človek s chorobnou záľubou v ohni so sklonmi k podpaľačstvu.


 #34561 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 07:51:09 | #34566 (18)

Jo, to by sedělo. *32549*


1  
 #34564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:08:54 | #34568 (18)

*20* Tým ale dokazuješ, že to tu pekne "horelo", že? *11274*


 #34564 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:57:21 | #34572 (19)

Ne, tím chtěl jenom říct, že si to sem přicházíš podpálit, abys to pak jako mohl hasit. *24593*


 #34568 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 14:19:45 | #34587 (20)

*2*
Jasně vy jste jako jedno tělo - ty víš, co on tím myslel.
Schvalování příspěvků jde asi přes tebe - on ho napíše - vysvětlí a po odsouhlasení ho "pošle".
*11274* *32630*
*19376* Ach jó.


 #34572 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 15:32:50 | #34592 (21)

Nikoli, Dalko, pleteš se. Prostě normálně rozumím psanému slovu. Až Alam přijde, zkus se ho zeptat a zjistíme, jestli jsem rozuměla správně. OK?


1  
 #34587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 12:09:46 | #34510 (8)

Nepletu si to, Kjaro. Dnešní možnosti jsou poněkud jiné než v době apoštolů. Oni dokonce ani nemohli zkoumat Písma ve svých elektrobických zařízeních, klikat si na odkazy, vyhledávat verše podle hesel, nemohli rozeslat svoje dopisy nebo kázání všem křesťanům po internetu do jejich domácností, nemohli sednout do letadla a v cuku letu být třeba na nějakém africkém sjezdu, aby posdílili svoje bratry duchovním datrem, nemohli vytisknoot mnohá poučení od apoštolů, ale museli je opisovat a třeba i pěšky pak roznášet po ostatních sborech... Prostě je jiná doba, s tím se smiř, Kjaro.

Jan byl inspirovaný pisatel, stejně jako ostatní apoštolové. Naši bratři si na apoštoly nehrají, a možná bys měla vědět, že ani oni nesedí, ale jezdí po světě psilovat sbory, kážou stejným způsobem jako my všichni, vyučují... Nehrají si na inspirovaní apoštoly, fakt ne. Jen vedou dílo kázání, protože před koncem systému se má kázat po celém světě. A top už nějakou organizaci chce, ne?

Duchem svatým jste spojeni? Kjaro, upřímně, chceš říct, že všichni rozumíte stejně špatně té 15. kapitole Skutků a že vás k takovému neporozumění vede svatý duch? A jak ti říkám, už jsem od docela dost lidí slyšela, jak jsou vedeni jen svatým duchem, a opravdu se v názorech třeba ve srovnání s tebou lišili. Tak možná, když je tady Výklad Bible, bychom se mohli zaměřit na tu Bibli, a nechat stranou přetahování o tom, kde kdo bere svoje poznání a kdo má ducha, a kdo ne... *5595* Co říkáš, šlo by to?


 #34492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 17:01:18 | #34477 (6)

No, hlavně že máš tušení ty. Myslíš, že se mi chchce pokračovat? *17622*


 #34462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 21:05:03 | #34481 (6)

(Skutky 8:14–17)
Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo, a tak k nim poslali Petra a Jana. 15 Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha. 16 Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. 17 Potom na ně Petr a Jan položili ruce a oni dostali svatého ducha.
(Skutky 11:22)
Doslechl se o tom sbor v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše.
(Skutky 16:4, 5)
Když cestovali od města k městu, předávali bratrům rozhodnutí apoštolů a starších v Jeruzalémě, aby se jimi řídili. 5 A tak se sbory upevňovaly ve víře a věřících den za dnem přibývalo.
(Skutky 6:2, 3)
Těch dvanáct tedy svolalo všechny učedníky a řekli: „Není správné, abychom zanedbávali Boží slovo a sloužili u stolů. 3 Proto si, bratři, mezi sebou vyberte sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha a moudrosti, a těm tento důležitý úkol svěříme.

Ono není až tak těžké poznat, proč se lidé jako ty tak zuřivě brání myšlence jednotného vedení prvních sborů. *7271*


1  
 #34462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:37:52 | #34500 (7)

Ne, proto to není Abuko, rád bys to tak viděl.....

Přečti si mé dopovědi.....ra­ději.....


 #34481 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:48:26 | #34505 (8)

Tvoje odpovědi jsem četl, jsou stále o tomtéž.
Ale postrádám tvoji reakci na biblické verše, které jsem uvedl.
Jasně z nich totiž vyplývá, že záležitost popisovaná v 15. kapitole Skutků nebyla jednorázová, ale byl to zavedený postup.
Pokud tam čteš něco jiného, rád si přečtu tvůj věcný výklad.


1  
 #34500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 12:24:11 | #34514 (9)

Abuko, toto jsou jen dvě situace, kdy apoštolé něco řešili. Napiš mi deset dalších, pak už by to zakládalo důvod si myslet, že oni to vedli.
To by i apoštol Pavel měl vzpurného ducha, protože toto prohlásil v Gal 2.kap. poté co se řešil spor o obřízce.

Gal.2.kap.:

6Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;
7naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům.

V Jeruzalémě se to řešilo, ne protože tam byl vedoucí sbor, ale protože:

Skutky 15.ka.

1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“
2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.

Abuko, byli to dva bratři z Judska, proto šel Pavel zjistit do Jeruzaléma, co to tam vyučují za nesmysly, které mu bourají právě založený sbor v Antiochii....


 #34505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 12:35:50 | #34518 (10)

Ptal jsem se tě na tvůj výklad veršů, které jsem uvedl.
Očekávám odpověď.
Nebudeš si pořád jen ty diktovat, o čem se bude diskutovat. *30357*


 #34514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:21:03 | #34523 (11)

Abuko, nevím už, které všechny verše to byly, ale pokud šlo o poslání učedníků, aby vložili ruce a uvěřivší přijali Ducha, proč ne ?
Ale to v žádném případě není důkaz, že v Jeruzalémě řídili všechno !


 #34518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:26:14 | #34526 (12)

Ty verše o několik příspěvků výše.
Když budeš reagovat přímo na ten příspěvek, budeš je mít při psaní odpovědi hezky na očích.


 #34523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:46:46 | #34528 (13)

Jsou to jen dva příklady. Ten druhý, že Barnabáš roznášel rozhodnutí apoštolů po sborech, se vztahuje ještě pořád k tomu jedinému rozhodnutí, které se udělalo o krvi a modlářství......

Takže jsem ti vlastně odpověděla.

Toto nezakládá důvod si myslet, že tam byl vedoucí sbor.

Přečti si Gal.2_6

Zdá se nečteš co píšu.


 #34526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:20:50 | #34532 (14)

No, asi si neříkali "vedoucí sbor", ale prostě apoštolové a další starší muži prostě dílo řídili, rozhodovali, vykládali Písmo. No ale neseděli v Americe, to máš pravdu. *15238*


 #34528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:42:22 | #34541 (14)

Zdá se, že to nejsem já, kdo nečte příspěvky druhých.
OK, rozeberu ty verše sám, hezky chronologicky jeden po druhém.

(Skutky 6:2, 3)
Těch dvanáct tedy svolalo všechny učedníky a řekli: „Není správné, abychom zanedbávali Boží slovo a sloužili u stolů. 3 Proto si, bratři, mezi sebou vyberte sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha a moudrosti, a těm tento důležitý úkol svěříme.

a:
Apoštolové nejprve pověřili bratry praktickými záležitostmi, aby měli volné ruce pro duchovné vedení ostatních.

(Skutky 8:14–17)
Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo, a tak k nim poslali Petra a Jana. 15 Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha. 16 Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. 17 Potom na ně Petr a Jan položili ruce a oni dostali svatého ducha.

a:
Apoštolové znali situaci v Samaří a poslali tam duchovní pomoc.
Proč by to dělali, když podle tebe každý sbor existoval autonomně?

(Skutky 11:22)
Doslechl se o tom sbor v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše.

a:
Proč se sbor apoštolů zajímal o dění v Antiochii, a proč tam vůbec někoho posílal?

A teď je tady ta záležitost z15. kapitoly.
Proč vůbec Petr a spol. cestovali do Jeruzaléma, když s tou záležitostí neměli apoštolové nic společného?
Proč mohl Jakub vydat rozhodnutí o sboru v Antiochii (verš 19), které ostatní schválili a vyslali bratry, aby celou záležitost vyřídili? (verš 30)

(Skutky 16:4, 5)
Když cestovali od města k městu, předávali bratrům rozhodnutí apoštolů a starších v Jeruzalémě, aby se jimi řídili. 5 A tak se sbory upevňovaly ve víře a věřících den za dnem přibývalo.

a:
Je zjevné, že se nejednalo o jeden výnos.


 #34528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 16:37:49 | #34544 (15)

Skutky 6:2,3:

Tady apoštolé rozhodovali o situaci doma. Řešili, kdo bude sloužit u stolu, aby měli čas na modlitby. Aby duchovně vedli ostatní sis doplnil sám. To se netýká celosvětového vlivu.

Skutky 11:22:

Samaří je blízko Judee a v Samaří Filip kázal a založil sbor. Ten sbor ještě nebyl autonomní. Nový sbor, takže tam byla na místě pomoc zvenčí. Toto byla jednorázová pomoc, která se se zkušenostmi kazatelů neopakovala. Ne že tam byl vedoucí sbor.

Skutky 15 kap.

Kdybys četl mé příspěvky, věděl bys to. Kopírovala jsem to dvakrát.

Jeli do Jeruzaléma protože ten problém v Antiochii způsobili bratři z Judee, tzn. z Jeruzaléma. Ne, že tam byl vedoucí sbor.

Skutky 15.kap:

1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“
2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.

Takže vlastně žádný důkaz o vedoucím sboru v Jeruzalémě.

Můžeš napsat další důkazy, pokud existují....


 #34541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 18:04:20 | #34547 (16)

Skutky 6:2, 3
Apoštolové měli v paměti Ježíšova slova: "budete mi svědky jak v Jeruzalémě, tak v celé Judeji a Samaří a do nejvzdálenější části země".
Věděli, že mají před sebou náročný úkol, který přesáhne domácí poměry, a nelíbilo se jim, že se musí zabývat záležitostmi, které sice považovali za nutné (verš 3), ale které je odvádějí od duchovních věcí.
Není pravda, že to dělali jen kvůli modlitbám, ale i kvůli "službě slova" (verš 4).
Takže ano, evidentně si připravovali podmínky pro rozšíření své působnosti.

Skutky 11:22
Je sice pravda, že Filip odešel do Samaří a zřejmě tam i založil sbor. Nikdy jsem nepsal, že to byl vedoucí sbor. Takhle asi vznikají ty tvoje "zaručené" informace o nás. *19831*
11. kapitola Skutků se ovšem týká obracení pohanů, v tomto případě jde konkrétně o Antiochii v Sýrii. Bratři v Jeruzalémě tam vyslali Barnabáše, aby tam koordinoval evangelizaci a aby vyučoval. Vedení sborem apoštolů je tady zjevné.

Skutky 15. kapitola
V Antiochii byl velká vzrůst, působil tam i Pavel.
Příchodem některých křesťanů z Judeje (Judea opravdu nebyla jen Jeruzalém) vznikl známý problém, který se Pavel, Barnabáš a ještě další bratři rozhodli konzultovat v Jeruzalémě.
Proč tam šli, když podle tebe měli být autonomní?
Proč si odtud přinesli doporučení, které bylo závazné?
Je jasně vidět, že sbor apoštolů považovali za autoritu, a apoštolové se také jako autorita chovali.

Další důkazy?
Co třeba text, který jsi opomenula?
(Skutky 16:4, 5)
Když cestovali od města k městu, předávali bratrům rozhodnutí apoštolů a starších v Jeruzalémě, aby se jimi řídili. 5 A tak se sbory upevňovaly ve víře a věřících den za dnem přibývalo.

Oni nepředávali pouze to jedno rozhodnutí, jak se snažíš tvrdit, ale tady je řeč o ustanoveních nebo výnosech. A za zmínku stojí, že je sbory akceptovaly, což přispělo k jejich růstu.

A co třeba tohle?
(Skutky 21:15-19)
15 Po těch dnech jsme se připravili na cestu a vydali jsme se do Jeruzaléma. 16 Ale šli s námi také někteří z učedníků z Cesareje, aby nás přivedli k muži, v jehož domě jsme měli být hosty, k jistému Mnasonovi z Kypru, jednomu z prvních učedníků. 17 Když jsme se dostali do Jeruzaléma, bratři nás rádi přijali. 18 Následující [den] však Pavel s námi vešel k Jakubovi; a byli přítomni všichni starší muži. 19 A pozdravil je a začal podávat podrobnou zprávu o věcech, které Bůh učinil mezi národy prostřednictvím jeho služby.

a:
Mluví se tady zvlášť o bratrech v Jeruzalémě a potom výslovně o starších mužích v čele s Jakubem.

Pavel na mnoha místech píše o potřebě jednotného vyučování a uctívání.
A to nelze, pokud každý učí něco jiného a odvolává se přitom na stejného Božího ducha.
Ostatně to jasně vidíme tady na diskusích.
Nemám k tomu dál co říct. *16386*


1  
 #34544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:16:09 | #34554 (16)

Pavel "" NEŠEL NIKOHO ROVNAT DO JERUZALÉMA.**
Co říká Písmo?
Skutky 15
Když mezi nimi a Pavlem a Barnabášem došlo k nemalému sporu a hádce, bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou kvůli této otázce* za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.

Ti židé , kteří hlásali obřízku, byli z Judee, nikdo neříká, ze z Jeruzaléma.....


 #34544 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:33:48 | #34560 (17)

No a já si myslím, že kdyby z Jeruzaéma byli, na tuty by bylo zapsáno, že "z Jeruzaléma", a nikoli "z Judeje". Stejně jako pokud je někdo z Prahy, řekne se, že je z Prahy, a nikoli" "ze středních Čech. *17625*


 #34554 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 20:53:25 | #34562 (18)

Taky si myslím!
Napadlo mne to stejné. Ovšem nenapsal jsem to, neboť je to jen dohad. Ovšem nikdy neznamená Judea = Jeruzalém.....


 #34560 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:45:40 | #34542 (12)

No a o co jde vlastně? Nesměli řídit? Je to někde zakázané? Nebo tedy směli, ale jen málo? *5620* *5620*


 #34523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:15:01 | #34553 (10)

Z Judska jeste neznamená Jeruzalém.
Šli se radit s apoštoly a staršími, ne je napravovat , ze apoštolové snad učí nesmysly......
Přemýšlej, nez neco napises......


 #34514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:08:07 | #34567 (11)

Ale běž rose. Judsko není velké a vliv apoštolů tam měl být znát, ne, že odtamtud chodili bratři po sborech a rozbíjeli sbory obřízkou.
Jistěže šel Pavel , napomenout místní autority a zjistit co se to tam vyučuje.

Neměl nezřízenou úctu k apoštolům, jak vyplývá z jeho vyjádření Gal. 2.kap.:

6Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří kteří se těšili zvláštní vážnosti.....


 #34553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:12:36 | #34569 (12)

Navíc tento verš předchází vyjádření Pavla v Galatským, takže je jasné, že se to jednání týkalo těch dvou bratrů, kteří rozbíjeli sbor v Antiochii.

5Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia.


 #34567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:56:06 | #34571 (12)

Jo a ty nějak víš, že tím byli myšleni apoštolové z Jeruzaléma? *34896*


 #34567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 12:02:11 | #34573 (13)

Je jen jedna zpráva Pavla o bratrech, kteří mu rozbíjeli sbor a zároveň řešení apoštoly, kteří by to byli ještě jiní......


 #34571 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 12:50:55 | #34576 (14)

A co jako má být? *34896* Ty stavíš celou svou víru na jednom verši o znovunarození, a nevadí ti to? *15220*


 #34573 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 21:28:12 | #34596 (12)

Že by apoštolové byli mimo a vyučovali obřízku?
Že to nemyslis vážně?


 #34567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 21:34:40 | #34597 (12)

Pavel nikoho nenapravoval!
Přečti si, prosím, tu kapitolu znovu a s modlitbou o pochopení. Pavel měl jenom svědecký hlas. Na základě Písma, zkušenosti, jak to SD vedl a modlitby, apoštolové a starší v Jeruzalémě rozhodli......
Snad si nemyslis, ze Pavel napravoval apoštoly, protože je Ježíš špatně učil......


 #34567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 11:38:09 | #34606 (13)

rose, Judea byla pod správou Jeruzaléma, čili apoštolů....

A ty to myslíš vážně, že Pavel šel přijmout moudrou radu od apoštolů, kteří vyučovali špatně tak, že bratři z Judee chodili po sborech, nutili lidem obřízku a tím rozbíjeli sbory ?!
Jako rozbíjeli i jeho nově založený sbor v Antiochii .

Ne, minimálně si šel zjistit, co to tam vyučují za nesmysly !

No a zjistilo se, že to bude plošný problém / i když Pavel ho ve svém sboru neměl, že ?/, takže se společně radili, že pohané ....budou jíst maso nebo nebudou jíst maso, ........udělají ústupek, aby křesťané ze Židů nebyli zraňováni a nehádali se a mohli důstojně růst v křesťanské svobodě......­...jíst maso a krev nebo nejíst maso a krev......, aby se sbory nerozbíjely....


 #34597 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 12:12:08 | #34614 (14)

Najednou apoštolové měli správu? Nad takový rozlehlým územím? A to jako co, že jsi změnila názor na věc? *33048*

Pavel si šel zjistit, co apoštolové v Jeruzalémě učí za nesmysly? Oni snad nebyli chrámy ducha? Kdo už, když ne oni?


 #34606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:22:58 | #34620 (15)

Neměli správu, ale vliv......

Ten kdo je chrámem Ducha není neomylný....., vždyť i Petr oikrytecky nadržoval, asi to znáš.....

Už jsem také psala, že ve sborech místně byli starší, učitelé i proroci.
Také jistě byly kontakty mezi sbory v různých městech, mám na mysli, že není možná administrativní provázanost mezi sbory ve městech až do takové míry, jako to máte vy !


 #34614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:49:05 | #34628 (16)

Napsala jsi sama "Judea byla pod správou Jeruzaléma, čili apoštolů".

No vidíš, není neomylný, všichni se pořád potřebujíé učit, a to jeden od druhého, společnými silami hledat Boží vůli.

Jak vidíš, tak taková provázanost možná je. A funguje.


 #34620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:55:37 | #34632 (16)

Ma se zvěstovat po celém světě a mezi sbory ma byt jednota.
Jak asi?


 #34620 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:58:02 | #34633 (17)

No, viď, když už i první křesťané se muselli radit, napomínat, učit, organizovat... A kdo jiný už by měl mít ducha než oni, že? *15220*


 #34632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 12:18:30 | #34616 (14)

Jíst maso zardoušeného a krev, nejíst maso zardoušeného a krev, smilnít, nesmilnit, modlařit, nemodlařit... *6578* To jako že nebudou smilnit a modlařit jen proto, aby nebyli zraňováni křesťané ze židů, kteří ještě měli s krví, smilstvem a midlářství problém? To snad ne, Kjaro... *3199*


 #34606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:27:25 | #34622 (15)

Margo, tím si jen děláš alibi, abys nemusela přemýšlet......., to nemůžeš myslet vážně....


 #34616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 13:52:30 | #34631 (16)

Jaké alibi? V čem, prosím? Naopak se snažím ten tvůj názor domyslet až tam, kam ty jsi nedosáhla.


 #34622 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 14:08:01 | #34634 (14)

Apoštolové vyučovali špatně?
To je naučil Ježíš?
To se nedá jinak, než se zasmát a nechat te v tom......


 #34606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 15:32:13 | #34641 (15)

Vidím, ze si učedník Pavla. To se nedohodnem, my jsme křesťané.....
Skutky 2
.42 A dál pozorně naslouchali vyučování od apoštolů, trávili spolu čas, společně jedli a modlili se.

43 Všech se zmocnila bázeň, protože apoštolové dělali mnoho zázraků a znamení.....

Proč asi?


 #34634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 15:34:45 | #34642 (16)

Dobrý příklad - a teď mám na mysli mluvnici.

Napsal jsi: Vidím, ze si učedník Pavla. To se nedohodnem, my jsme křesťané....

Které z těch dvou sloves je napsáni srávně?


 #34641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 15:42:20 | #34643 (17)

Jsi učedník Pavla....


 #34642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 15:43:16 | #34644 (18)

Zjevení 18:20
Raduj se nad ním, nebe, a také vy, svatí, apoštolové a proroci, protože Bůh nad ním za vás vykonal rozsudek!“


 #34643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
24.11.21 21:20:54 | #34652 (18)

Výborně! Máš to za 1*! *20832* Zato já jsem zase excelovala... *30360*


 #34643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 11:01:26 | #34677 (16)

Já nepopírám, že si apoštolé zasloužili úctu....
Ale to ještě neznamená, že to všechno centrálně vedli....


 #34641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 11:17:55 | #34680 (17)

A o co ti jde, Kjaro? Co si vlastně chceš dokázat? Prostě dělali, co mohli, aby byly sbory sjednoceni, aby zachovávaly Kristovo učení, aby v nich byl byl pořádek... A radili se s apoštoly. Tobě prostě leží v žaludku náš vedoucí sbor, který se prakticky stará o totéž, viď? Ano, jsme sjednoceni věroučně i organizačně, jak to má být.


 #34677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 10:58:57 | #34676 (15)

rose, jsi velmi naivní a věříš nesmyslně......

Přece Petrovi musel Kristus říct, odstup satane....
A taky ho Petr třikrát zapřel...

Pavel napomenul Petra, když se choval stranicky.....

A Pavel měl sbor v Antiochii v pořádku až mu ho začali bořit bratří z Judska,z .....a on se šel radit k těm moudrým, co s tím má dělat...?

Přemýšlej trochu.....

Mohl ty dva bratry vyloučit ze sboru...

rose , příliš věříš omylným lidem, i apoštolé byli omylní, natož lidé, kteří nejsou ani apoštolé, ani pomazaní.......ti vaši.....


 #34634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 11:40:10 | #34683 (16)

Nevěříme omylným lidem, naopak "zkoumáme inspirované výroky" tím, že je porovnáváme s Biblí a s tím, co už známe.
(1. Jana 4:1)
Milovaní, nevěřte každému inspirovanému prohlášení, ale ověřujte si, jestli taková prohlášení pochází od Boha. Do světa totiž vyšlo mnoho falešných proroků.

Kromě toho důvřujeme těm, o kterých víme, jaké mají poznání.
(2. Timoteovi 3:14)
Ty se ale drž toho, co ses naučil a o čem ses přesvědčil, protože víš, od koho ses to naučil.

A už vůbec nevěříme všem těm pokoutním "majitelům Božího ducha", kteří se všichni vyznačují popíráním Písma.


 #34676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 14:05:55 | #34689 (17)

Kdo jsou ti omylní lidé a ti pokoutní? A kdo má poznání?
Ten, co potřebuje dosazovat z vícerých významu slov ty co vyhovují jeho učení??
Porovnáváte s čím? Nejsou žádné původní originály - vznik pevného kánonu židovský Bible - 2. století.
Nový Zákon - Muratoriho kánon - text časovaný do 3.st.
*19376*
Kdy se stala Bible ucelenou sbírkou knih ??
Myslím, že až v době - kdy do sebe všechno "zapadlo".
Ne všechno se do Bible dostalo - mnoho z toho mohlo být pozměněno.
*20*
Někdy si ve sboru zahrajte hru "Tichá pošta" - z delší věty od prvního vzejde u toho posledního hotový paškvil.
A to jen tak 10 minut a 15-20 lidí a ne tisíce lidí a několik staletí ústních podání textů příběhů v několika knihách Bible. *11274*


 #34683 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 1. Tesaloničanům 3:6
21.11.21 12:34:48 | #34463 (5)

Odpovídám na druhou půlku tvého komentáře, je toho hodně.

Margo, když Bůh říká zákon, nikdy nepočítá s tím, že někdo to zná, tak to řeknu jen někomu....

Křesťané ze Židů naopak museli vyrůst v křesťanské svobodě, kdy může jíst maso !
Nemohli v tom zůstávat !
Musel jim být poskytnutý jen prostor pro růst bez zraňování. Potřebovali jen vyrůst v křesťanské svobodě, ale to se nestane ze dne na den, potřebuje to čas.

Apoštol měl vysloveně problém toto chtít a zatěžovat pohany něčím co dodržovat nemuseli....

Skutky 15kap.
10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.
"Abychom nedělali potíže pohanům"...takto se nestanovuje zákon a ještě jen pohanům.....
To je naprostý nesmyl !


 #34450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 16:44:22 | #34471 (6)

Však to taky nebylo jen někomu. Ony zákony platí pro všechny křesťany. Nebo jak je to se smilstvem a modlářstvím? To bylo taky "jen pro křesťany z pohanů"? Prosím, promysli si to.


 #34463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:02:33 | #34488 (7)

Margo, bylo to psáno jen křesťanům z pohanů, to je jasné a že se apoštolům nechtělo to dělat, že je to pro ně zbytečná zátěž je taky jasné z textu.
Křesťanům ze Židů to psát nemuseli, oni byli tak skvělí, že smilstvo dodržovali levou zadní a zdržování se krve, to už vůbec ne, vždyť to vidíme ze SZ.
To že bylo připomenuto i smilstvo, to ničemu nevadí, že ? Mně tedy ne.....

Znovu:
Skutky 15kap.
10**Proč tedy nyní pokoušíte Boha a **chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!****
11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

19Proto ****já soudím, abychom nedělali potíže pohanům****, kteří se obracejí k Bohu,
20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zba.....

Ty se zamysli Margo, copak smilstvo dělá potíže......


 #34471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:38:51 | #34501 (8)

Já už nevím, Kjaro, jak ti vysvětlit, že celou tu situaci špatně chápeš. Vždyť je to úplně jasné, a ty pořád dokola opakuješ svůj omyl. Možná ses nad tím ani pořádně nezamyslela, protože si chceš uchovat svoji mylnou představu, Takhle, jak to podáváš, celá situace ztrácí veškerý smysl. A skončíš tím, že "smilstvo ti nevadí, že je púřipomenuto...", protože si s tím nevíš rady? Kjaro, skutečně si myslím, že bys to měla promyslet znovu a nezaujatě, s nadhledem, s moditbou o Božího ducha.


 #34488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 11:05:49 | #34678 (7)

Margo, krev a maso nebylo nikdy zákonem....

Myslím, že lidé tomu velmi dobře rozuměli co je zákon, na rozdíl od tebe, jako smilstvo a a modlářství,.....tam nelze udělat ústupek, ale v masu a krvi ano, to jsou jen předpisy......


 #34471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 11:13:58 | #34679 (8)

Promiň, tak asi neznáš Zákon.

(3Mo 17:13, 14)
Pokud nějaký Izraelita nebo cizinec, který bydlí mezi vámi, uloví divoké zvíře nebo ptáka, kteří se smí jíst, vylije jeho krev a pokryje ji prachem. 14 Život každého tvora je totiž jeho krev, protože v ní je život. Proto jsem Izraelitům řekl: „Nebudete jíst krev žádného tvora, protože život každého tvora je jeho krev. Každý, kdo ji bude jíst, bude usmrcen.“


 #34678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 11:31:38 | #34682 (9)

No usmrcen tam není. *5726*
A dál je
15 Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý. *11274*
16 Jestliže by je nevypral a celý se neomyl, ponese následky své nepravosti.“


 #34679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 11:54:59 | #34684 (10)

Ve 14. verši, kde se píše přímo o jedení krve jako takové, je použit hebrejský výraz, který překládáme jako "odříznutí".
V souvislosti se Zákonem vždy znamená usmrcení.
Viz například znění tohoto verše v ČSP nebo v JB a dalších překladech.


 #34682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 14:09:05 | #34690 (11)

ČEP :
14 neboť život každého tvora je v jeho krvi, ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl: Nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.


 #34684 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 14:24:11 | #34693 (12)

Lv 17:14

CSP Neboť život každého těla je jeho krev. Proto jsem řekl synům Izraele: Krev žádného těla nebudete jíst, neboť život každého těla je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, ať je vyhlazen.

MPCZ neboť žití všeho masa je jeho krev, ona je za jeho žití; řekl jsem tedy Isráélovým dětem: Krev žádného masa nesmíte jíst, neboť žití všeho masa, to je jeho krev; každý pojedší jí bude muset být vyťat.

CRP Neboť život každého těla jest krev jeho, v níž je život jeho, a já pravil synům Jisraele: Krve žádného těla nebudete požívati, neboť život všeho těla krev jeho jest, kdo ji pojídá vyhlazen budiž.

BKR Nebo duše všelikého těla jest krev jeho, kteráž jest v duši jeho. Protož jsem pověděl synům Izraelským: Krve žádného těla jísti nebudete, nebo duše všelikého těla jest krev jeho; kdož by koli jedl ji, vyhlazen bude.

B21 Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.

JB Neboť v krvi je život veškerého těla a já jsem řekl Izraelitům: „Nebudete jíst krev žádného těla, neboť v krvi je život veškerého těla, a kdokoli ji bude jíst, bude zahlazen.“

HEJCL Jeť život každého živočicha v krvi; proto jsem řekl synům Israelovým: „Krve žádného živočicha nebudete jísti, nebo život živočicha je v krvi, a kdokoli ji bude jísti, zahyne."

KLP Vždyť život každého těla je v jeho krvi; taje oživuje. Proto jsem řekl Izraelitům: Nikdo z vás nesmí jíst krev, neboť v krvi je život těla. Každý, kdo by ji pojedl, bude vyloučen.

VS Duše každého tvora je spjata s krví a já jsem řekl Jisráélovým synům: - Nesmíte požívat krev ze žádného těla, protože duše každého tvora je v jeho krvi. Kdo požije krev, bude zhuben!

PKM Protože krev s duší je duší každého těla, řekni synům Jisraele: Krev žádného masa nejezte, jelikož duše každého těla je jeho krví, bude vyťat, kdo by ji jedl.

ROH Lebo dušou jakéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi niktorého tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.

SKP Lebo život každého stvorenia je v jeho krvi. Preto som zakázal Izraelitom: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude vyhubený.

SEP Veď život každého tvora je v jeho krvi, ona ho oživuje. Preto som Izraelitom povedal: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený.

SEVP Lebo životom každého tela je jeho krv. Preto som riekol Izraelcom: Krv z nijakého tela nejedzte, lebo životom každého tela je jeho krv. Nech je odstránený každý, kto by ju jedol.

BOT Lebo životom každého tela je jeho krv a ja som povedal Izraelcom: "Nebudete jesť krv z nijakého tela, lebo životom každého tela je jeho krv a ktokoľvek ju bude jesť, bude vyhubený."


 #34690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 14:25:39 | #34694 (13)

Takhle různě se překládá slovo "odříznut".


 #34693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 15:05:18 | #34696 (14)

Myslím, že toto je nejnovější preklad, ne?
*6477*
B21 Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele řekl: Nesmíte jíst krev žádného tvora, neboť životem každého tvora je jeho krev. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován.
*32630*


 #34694 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 15:35:35 | #34698 (15)

Původní slovo je "odříznut ze středu svého lidu". No pak záleří na tom, jakým slovem to kdo přeloží. Porušení zákona o sabatu se taky trestalo odříznutím. V Bibli je popsána příhoda, kdy takového č,ověka podle zýkona ukamenovali. Tak nevím, já myslím, že je blíž pravému výrazu spíš smrt než vyobcování. *33048*


 #34696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 22:02:26 | #34699 (15)

Myslím, že Jeruzalémská Bible je novější.
Bible 21 se vyznačuje upřednostněním čtivosti na úkor přesnosti.


 #34696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 09:14:15 | #34700 (16)

No novější. *20*
Český překlad je překladem z francouzštiny - překlad z překladu - 2x přeložená význam slova, které může mít víc významů v originálu. *11274*


 #34699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 09:27:01 | #34701 (17)

Proto je dobré, že máme k dispozici různé překlady a především slovníky, takže jejich porovnáním můžeme zjistit, že rozdíly jsou minimální.


 #34700 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 09:40:31 | #34702 (18)

*20*
Mezi vyhnáním a zabitím je rozdíl minimální??
*20*


 #34701 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 10:03:24 | #34703 (19)

Pravda, tady je rozdíl zásadní.
V takovém případě je třeba hledat význam v kontextu a ve znalosti dobových reálií.
Například v 5. Mojžíšově 17:6 čteme:
Ten, kdo má zemřít, by měl být usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být usmrcen na základě výpovědi jednoho svědka.
A apoštol Pavel to potvrzuje:
(Hebrejcům 10:28)
Pokud někdo nedbá na Mojžíšův zákon, umírá bez milosti na základě svědectví dvou nebo tří.

Představa rozsudků smrti někomu nezapadá do obrazu laskavého "pánaboha", možná proto se i někteří překladatelé snažili dát výrazu "odříznutí" jemnější obsah. Tento názor zastávali i někteří rabínští učenci, ale byli v menšině a nakonec se neshodli na výkladu ani mezi sebou.
Prostě je třeba přijmout myšlenku, že některá porušení Zákona byla trestána smrtí (ukamenováním).


 #34702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 10:17:26 | #34704 (20)

(Hebrejcům 10:28)
Pokud někdo nedbá na Mojžíšův zákon, umírá bez milosti na základě svědectví dvou nebo tří.
*19376*
Umírá kdy?
"Umírá" bez milosti stářím, nebo umírá bez milosti okamžitým zavražděním.
*5726*
Co se stane s těmi ze SJ, když z obavy o život přijmou transfuzi?
Jsou ukameňovaní, nebo jsou "vyobcovaní" *32630*


 #34703 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 10:36:51 | #34705 (21)

Pavel citoval z 5. Mojžíšovy 17:6. Hned z následujícího verše je jasné, že se jednalo o vykonání trestu smrti.
Pavel to použil jako příklad závažného přestupku, a hned vzápětí zdůraznil, že soudcem a vykonavatelem trestu bude Bůh.
Křesťané nežijí pod Zákonem.
Pokud někdo přijme transfúzi, bude mít nejspíš velké výčitky svědomí, a spíše potřebuje duchovní a citovou pomoc. Nevím o nikom, kdo by byl za to vyloučen.


 #34704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 11:01:15 | #34706 (22)

Takže se uplatňuje to co jsem psal :
15 Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře , ať domorodec či host, vypere si šaty, omyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý.
*19376*
A proto pokládám zákaz transfuze v případě záchrany života(ne při operaci) za špatné učení - připravovat se na rozhodnutí, kdyby k něčemu takovému přišlo. *3422*


 #34705 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 11:04:39 | #34707 (23)

Nuance v Zákoně nelze přenášet do křesťanského života.
Tam platí jasný pokyn "zdržovat se krve", a to bez nějakých podmínek a výjimek.


 #34706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 11:17:19 | #34708 (24)

ve vztahu ke zvířeti a pojídání - nic víc - to o lidské krvi je jen vymyslený dodatek(můj názor) *5726*


 #34707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 13:20:40 | #34719 (25)

Dalko, v tom dopisu se píše o zdržování se nejen krve, ale například i smilstva.
Není tam nijak rozváděno "kdy ano a kdy ne", všechny ty body platí absolutně.
A jak připomíná margo, v té době se lidská krev používala i k lékařským účelům.
Není tedy jediný důvod, proč by se mělo jednat o krev zvířecí.

Takže vzniká otázka, co je tady ve skutečnosti vymyšleno jako "podlézání laťky" Božích požadavků.


 #34708 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 15:02:15 | #34695 (13)

No v tom případě by nemohl udělat očistu, jak je to napsané dál - takže si to nejak odporuje.
*19376*
No co - v Bibli je takových míst víc.


 #34693 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 15:07:16 | #34697 (14)

Spíš je v Bibli víc míst, která nepozorně čteš.
Odříznutí se týká toho, kdo by jedl přímo krev, zatímco očista se vztahuje na toho, kdo by jedl mrtvé nebo roztrhané zvíře.
A pokud se takový člověk neocistil, měl být rovněž odříznut.


 #34695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 13:38:52 | #34688 (9)

Margo, z čeho soudíš, že to byl zákon ? Z usmrcení ...?


 #34679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
25.11.21 14:17:44 | #34692 (10)

Ne. Z toho, že byl dán Jehovou, že byl součástí Zákona a že byla určena (jakákoli) sankce za porušení. Z čeho ty usuzuješ, že to zákon nebyl?


 #34688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 11:50:49 | #34709 (11)

Margo, ne každý Boží příkaz byl zákon.

V Kolos. ve 2.kap. je psáno:

16Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.

17To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus

Margo tyto Boží příkazy ....nastiňova­ly.....a připravovali lidi na to, aby rozuměli tomu co Kristus přinesl a přijali ho.

Důraz na krev, úcta ke krvi, ve které je život, nebylo kvůli tomu že by v každé krvi byl život.
Určitým způsobem ano, ale hlavně že ten....život v krvi........při­nese Kristus !

Kristus tento předpis o krvi....naplnil­...........tak, že prolitím jeho drahocenné krve se smývají hříchy lidstva !

Takže.....JEHO KREV OBSAHUJE SKUTEČNÝ ŽIVOT PRO LIDSTVO!

Proto byl předpis o krvi pouhým stínem budoucích věcí, ...ale skutečnost je Kristus !

Tím, že setrváváte a dodržujete SZ předpis o zdržování se krve, dokazujete, že jste Krista nepřijali tak jak je třeba, protože nic nevíte o tom, že tím jsou smyty vaše hříchy a tím přijmete život !


 #34692 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 12:23:05 | #34711 (12)

Ano, to si zcela dobře uvědomuju, že ten hlavní význam je v Kristově krvi. Ale jak sis mohla všimnout, tenhle zákon je spolu se zákazem smilstva a modlážství opakovaný i pro křesťany. To víš, že je historicky doloženo, že první křesťané odmítali jíst krvavá jídla i za cenu ztráty života? Proč to dělali?


1  
 #34709 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 12:41:05 | #34713 (13)

Margo, k tomu se nemůžu vyjadřovat, protože jsem nic takového nečetla. Dej mi odkaz.

A nestačí to vědět, Margo, ta krev Kristova mně musí reálně umýt ....a já musím v ní ten život přijmout, jak o tom píše Jan v 5.kap.
To není jen rozumový vjem.


 #34711 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 12:55:24 | #34715 (14)

Úryvky:

Tertullianových spisů (druhé a třetí století n. l.). V reakci na falešné obvinění, že křesťané požívají krev, se Tertullian zmiňuje o kmenech, jejichž členové stvrzovali smlouvy tím, že vypili trochu krve druhé strany. Uvedl také, že „při představení v aréně [si někteří lidé] s lačnou žízní berou čerstvou krev provinilců . . . jako lék na svou epilepsii“.
Tyto zvyklosti (i když to někteří Římané dělali ze zdravotních důvodů) byly pro křesťany nepřijatelné: „My nepožíváme k hostinám ani trochu krve,“ napsal Tertullian. Římané používali pokrmy obsahující krev ke zkoušení ryzosti skutečných křesťanů. Tertullian dodal: „Jestliže jste si jisti, že [křesťané] se s hrůzou odvrátí od zvířecí krve, ptám se vás nyní, oč vám jde, že u nich předpokládáte chamtivou touhu po lidské krvi?“

Tertullian později napsal: „Vzpomeňme na ty, kteří si při představení v aréně s lačnou žízní berou čerstvou krev ničemných zločinců... a odnášejí si ji pro vyléčení své epilepsie.“ Postavil je do protikladu s jednáním křesťanů, kteří „nemají ani krev zvířat ve [svých] jídlech... Při soudních přelíčeních s křesťany jim nabízíte klobásy naplněné krví. Jste samozřejmě přesvědčeni, že právě [to] je pro ně nezákonné.“ Raní křesťané tak spíše riskovali smrt, než aby přijímali krev.

10 V díle „Původ a počátek křesťanství“ (něm.) profesor Eduard Meyer poznamenal, že ve Skutcích 15:29 měla „krev“ význam „požívání krve, které bylo zakázáno zákonem (1. Mojž. 9:4) uloženým Noemovi a tím také celému lidstvu“. A ačkoli mnozí duchovní říkají, že požadavek ve Skutcích 15:28, 29 byl pouze dočasným krokem, aby se neurazili Židé, profesor Meyer píše, že o více než jedno a čtvrt století později křesťané ‚všeobecně dodržovali zákaz požívat krev‘. Na důkaz toho cituje, co se stalo v roce 177 n. l. , když náboženští nepřátelé obvinili křesťany v Evropě, že jedí malé děti. Jedna mladá žena odpověděla: „Jak můžeme jíst malé děti — my, kterým zákon zakazuje jíst krev zvířat?“

11 Mnohé záznamy z druhého a třetího století dokazují, že křesťané si v té době uvědomovali, že tento zákaz nepatří do minulosti; platil pro ně. Publikace nazvaná Díla rev. Josefa Binghama (angl.) vysvětluje:
„Téměř až do doby sv. Au[gustina] bylo v katolické církvi zvykem zdržovat se požívání krve v souladu s pravidlem, které dali apoštolové nově obráceným věřícím z pohanů: proto se podle nejstarších církevních zákonů všichni duchovní měli zdržovat krve pod trestem degradace [odnětí úřadu].“
https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1978449


 #34713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 12:57:15 | #34716 (14)

No a k tomu dalšímu nemám skoro nic - akorát že já ráda používám rozum ke všemu. Reálnou Kristovou krví jsem tedy umyta nebyla. Nevíš, že jde o obrazné vyjádření?


 #34713 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 13:10:08 | #34717 (15)

Samozřejmě že nemůžeš vzít Kristovu krev a umýt se jí, ale Kristus to udělat může.

To ani náhodou není obrazné.

Pokud to Kristus udělá, najednou víš, že tvé hříchy byly sňaty a jsou s Kristem přibity.

Bůh tě vidí čistou a přijímá tě zcela reálně k sobě, jsi mu blízko, rodíš se z něj.

To se zcela reálně děje, ale víš to už z Ducha, který ti o tom svědčí !

Že se narodí tvůj duch, o tom víš zcela jasně i to, že jsi vešla do věčného života.

V tom ti rozum Margo moc nepomůže.

Jinak, já světské texty beru s rezervou...-.....

Ale pokud to dělali, pletli se stejně jako vy, nebo nechtěli zranit svědomí svých bratrů......

Raději se vyjádři a ber vážně verš z Jana 5.kapitoly.

Jak máš věčný život Margo už teď......atd....


 #34716 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 13:20:32 | #34718 (16)

Proč by mi nepomohl rozum? Já tomu náhodou rozumím docela dobře. I tedy tomu, že jde o omytí obrazné, že se nejedná o skutečnou krev. Takže náhodou to obrazné je, když to není doslovné.
Světské texty bereš s rezervou, biblické taky, tak to už ti nepomůžu. *30360*
No jasně, první křesťané se pletli, protože ty máš jiný názor. Drželi se toho zákona i za cenu zráty života, Kjaro.
Věčný život mám, kdyý přijmu Krista a následuju ho. Protože pak patřím Bohu a mám u něj věčný život. Ten ale můžu jednoduše ztratit, když se odvrátím a půjdi si svou cestou.


 #34717 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 13:38:48 | #34720 (17)

Margo, Kristus je živá duchovní bytost a projevuje se duchovně a nadpřirozeně, tak jak to Bůh vždycky dělal.
Je zapotřebí mít kontakt a vztah s Bohem, je to možné mnohem více , než pod SZ, protože Kristus zaplatil za překážku mezi námi a Bohem a zbořil ji přibitím se sebou na kříži.
Bůh je živá bytost a ne soubor obrazných popisů, naučení a logických do sebe zapadajících nauk. To je totéž, jako když katolíci věří své organizaci....., jejím dogmatům, vlivu, historičnosti, údajné,.......to není víra v Boha, stejně jako u vás !

I vy jste ochotní ztratit život, i když jste totálně vedle, jak ta jedle ! Myslíš proč vám píšu, to je naprostá tragédie, být takto oklamaný.....!

To není jen o mně Margo, takto věří stamilióny křesťanů.

Nestačí nějak přijmout Krista a následovat ho...........to opravdu nestačí Margo.....


 #34718 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 13:56:55 | #34721 (18)

Ano, vím, že Kristus je duchovní bytost, takže z toho usuzuju, že nás skutečnou svou krví neomývá. Jako duchovní bytost ani žádnou krev nemá.
Co myslíš ty tou překážkou?
Ano, Kjaro opravdu docela dobře chápu, že Bůh je živá bytost, i Jžíš že je živá bytost, a že nejsu souborem nauk. Prosím, nemluv se mnou jako s děckem.
Myslím, že i katolík může mít silnou víru v Boha, jehož nepovažuje za soubor nauk či co už tam vyjmenováváš.
No určitě tady čekáme na Kjaru, až nám poví, co je víra a kdo ji má a kdo ne! Možná by tdo toho mohl mluvit spíš Jehova Bůh, ne? Nenecháme to na něm?
A nepřipustila by sis asi za žádnou cenu, že oklamaná bys mohla být ty, že ne? Vždyť já si můžu totéž myslet o tobě.
Tak jako ty že věří stamilióny křesťanů? Jak to víš, když nekste organizováni? Zvláštní, viď? A taky nevím, jestli bych to měla považovat za nějaké štěstí.
Co říkal Ježíš o tom, co by mělo či nemělo stařit? O jeho následování mluvil, to ano, a dál?


 #34720 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 14:00:52 | #34722 (19)

Následování je na druhém místě, na prvním je očištění od hříchů....


 #34721 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 14:03:27 | #34723 (20)

Kde si o tom něco přečtu?


 #34722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 16:18:52 | #34724 (21)

Pokus si vygůglit Watchman Nee, Základy křesťanství.

Je to čínský křesťan, kterého umučili ve vězení pro víru.


 #34723 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.11.21 17:52:44 | #34725 (22)

Myslela jsem, jako kde si to přečtu v Bibli.


 #34724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 18 hodinami | #34726 (20)

Margo, například tento verš jasně říká, že nejdříve jsme očištěni....v minulém čase,....., je tedy jasné, že následujeme Krista pak...

Řím 6:

22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Margo, jak je člověk osvobozený od hříchu?

Je to myšleno obrazně ?!

Kristus taky zemřel přibitý s našimi hříchy obrazně, nebo jak to bylo ?!

Proč tedy se vůbec nechal přibíjet, mohlo se to jen nějak říct ne ?!

Když mi Kristus sejmul hříchy, nebylo to obrazně,....všechny balvany ve mně rázem zmizely a já jsem věděla, že jsou přibité spolu s Kristem !!

On teď nemá krev, ale může mít, když se zhmotní,.....ale přesto jeho krev vytekla pro nás a tato krev volá a čistí lidi....!

Je to, Margo, bláznovství Boží, které je moudřejší než lidé, ale Bohu se zalíbilo spasit lidi bláznovskou zvěstí !!!!

Právě kvůli takovým lidem jako jsi ty, aby si nemysleli, že můžou všemu rozumět a chtít si Boha uchopit a dokonce mu poroučet, že nemá manželku, takže nemůže zplodit syna.....

Aby padli na kolena a na ústa, odložili svoji pýchu vědění...... a ponížili se tak, že přijmou i nepochopitelné bláznovství Boží, pro které nechal zemřít svého Syna !


 #34722 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #34727 (21)

Řím 6:2 - Tam není nic o nějakém "nejdřív|" a "potom". Nejsem si jistá, že osvobodit od hříchu a očistit od hříchu znamená úplně totéž. A zajímavost: o věčném životě se tu píše, že nás čeká.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #34728 (21)

Osvobození od hříchu není myšleno obrazně, obrazné je umytí v Kristově krvi.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 13 hodinami | #34729 (21)

Ježíš zemřel doslovně, přibití hříchů je obrazné. Hřích se nedá přibít.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #34730 (21)

Ježíš už dávno není přibitý.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #34731 (21)

Ano, třeba tykové výrazy jako "krev volá", "přibité hříchy", "umytí krví" apod. jsou výrazy symbolické, obrazné, prostě něco znamenají.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #34732 (21)

Já si o sobě skutečně nemyslím, že mlžu všemu rozumět, to mi spíš přijdeš ty. A není to tak, že čím větší ničím nepodložená bláznivina, tím dzuchovnější záležirtost. |V tom se dost pleteš, Kjaro. A jedním dechem tvrdíš, že poznání nemůže nikoho spasit, a zároveň tu rozpitváváš biblické verše, co má být nejprve, a co potom..., a jak moc důležité je to pro spásu. Tak si ujasni, o co ti vastně jde.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #34733 (21)

No a pokud jsde o tu "Boží manželku", tak tím ses právě postavila na úroveň borců ze Sekt. A dovedu si představit, jak to ještě všude hlásáš, co jsme to za trotly, když tvdrdíme takové nesmysly.
Tohle ti totiž bylo řečeno, když se tu dohadovalo o tom, jestli je Syn zplozený nebo stvořený. Můj názor byl, že těžko pro ten akt najdeš přesný lidský výraz. Útočila jsi na mě, že asi nevím, co je to plození u lidí a u zvířat, když si nedokážu představit, jaký je rozdíl mezi ním a tvořením, a že Syn jakožto zplozený nese něo jako Boží "genetický nmateriál". Na to jsem ti napsala, že tak jako u lidí a u zvířat to neproběhlo, protože Bůh nemá manželku, s níž by Syna zplodil. Šlo mi o to, že Bible neříká, jak Syn přišel na svět, a že to určitě nebylo to, co probíhá mezi zvířaty a lidmi. (Pamatuješ si na své příklady, jak slepice zplodí zase slepici?). Tak prosím, nech si ty své mystifikace.


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
před 12 hodinami | #34734 (21)

Aby člověk mohjl padnout před Bohem, musí ho nejprve poznat, Kjaro. Jinak se může docela dost blamovat a bláznivě padat před někým úplně jiným. *3761*


 #34726 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 12:25:07 | #34686 (8)

Tys nikdy nečetla co bylo v zákoně o krvi?
Promin, tvé Biblické poznatky jsou velmi derave.....
jsi velmi naivní a věříš nesmyslně......
*31007*


 #34678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
25.11.21 14:11:03 | #34691 (9)

Ty si vůbec uvědomuješ, že totéž může o tobě napsat i "adresát" tvého příspěvku? *19376*


 #34686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 16:45:52 | #34472 (6)

Křesťanská svoboda se tam řešila? Ano? A ohledně smilstva a modlářství takjy? *5620*


 #34463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:04:39 | #34489 (7)

Margo, proč by to nemohlo být připsáno pro váhu toho, aby se pohané podřídili.....


 #34472 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:45:09 | #34503 (8)

Protože šlo o zásadní problém, který se řešil: Jestli křesťané z pohanů musí přijmout pravidla ze Zákona včetně obřízky. O tom apoštolové rozhpsli, že jim nemají dělat takoví takové POTÍŽE, ale z těch věcí Zákona že jsou pro ně, a tedy pro všechny křesťany NEZBYTNĚ NUTNÉ ty věci, které byly vyjmenovány: zdržovat se smilstva, modlářství a krve (tedy nikoli obřízka, sabat a podobně). CO JE NA TOM K NEPOROZUMĚNÍ??? *21943* *21943* *21943*


 #34489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
21.11.21 16:47:02 | #34473 (6)

To břemeno se týkalo dodržování Zákona.


 #34463 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:06:08 | #34490 (7)

Jenže krev a maso nikdy nebyl zákon.........,


 #34473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:21:14 | #34493 (8)

Nařízení ohledně povolených a zakázaných jídel, rovněž i zákon o zdržování se krve, byla nedílnou součástí Zákona.
Kromě toho tam šlo o obřízku, jejímž vyžadováním je vlastně nutili, aby vstoupili pod mojžíšskou smlouvu.


 #34490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: 1.…
22.11.21 11:43:57 | #34502 (9)

Ne, Abuko, Zákon je desatero a jeho součástí není zákaz jídel ani zákaz krve......

Koloským 2.kap.:

16Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
17To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

Křesťané mají svobodu od předpisů o jezení a pití. Pití, to znamená i pití krve....., nebo jezení krve.....


 #34493 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 11:49:28 | #34506 (10)

Zákon není pouze Desatero. *22705*


 #34502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 12:28:00 | #34516 (11)

Neříkej a co všechno je ještě Zákon........


 #34506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 12:33:31 | #34517 (12)

Tvoje ironie opravdu není na místě.
Zákonem Židé rozuměli veškerá nařízení obsažená v Pentateuchu.
Patří tam kompletní obětní řád a stovky nřízení a zákazů, které se týkaly právních a sociálních záležitostí.


 #34516 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:17:24 | #34522 (13)

Omlouvám se za ironii, ale mně nezajímá čemu říkali všemu zákon Židé.
Oběti, předpisy nejsou zákon !
Boží zákon je jednoznačně desatero !


 #34517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 13:31:08 | #34527 (14)

To je vidět, že tě to nezajímá a vybíráš si z biblického poznání jen co se ti hodí.
Podle toho taky diskuse s tebou vypadá.


 #34522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:26:22 | #34533 (15)

Promiň Abuko, není mi dneska dobře a zrovna musím hodně psát.
Ale nevybírám si jen něco, je to všechno v naprosté kontinuitě s celým Písmem.

Apoštolé v Jeruzalémě rozhodovali jen jednou a toto se roznášelo dopisy. Pak ještě vyslali k pomazání někoho,.....a to je všechno.

Kdyby měl být v Jeruzalémě vedoucí sbor, to by muselo být potvrzeno více způsoby.

Kdyby tam byl vedoucí sbor popíralo by to novozákonní princip, výživu skrze údy Kristova těla v sboru, v místě.


 #34527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 14:46:57 | #34543 (16)

Viz příspěvek #34541.


 #34533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:19:41 | #34555 (16)

Při zakládání, organizování a následném vedení křesťanského sboru zastávali apoštolové důležité postavení. (1Ko 12:28; Ef 4:11) Dohled nad sborem s nimi sice vykonávali i další „starší muži“, ale apoštolové byli jádrem vedoucího sboru křesťanské organizace, která stále rostla. Vedoucí sbor byl prvními křesťany všude uznáván jako sdělovací prostředek, který Bůh používá k předkládání rozhodnutí a řízení záležitostí křesťanské organizace po celé zemi. (Sk 2:42; 8:14–17; 11:22; 15:1, 2, 6–31; 16:4, 5)


 #34533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:21:33 | #34556 (17)

Skutky 8:14–17
Bible – Překlad nového světa
14 Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo,+ a tak k nim poslali Petra a Jana. 15 Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha.+ 16 Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.+ 17 Potom na ně Petr a Jan položili ruce+ a oni dostali svatého ducha.

Kde sídlili apoštolové?


 #34555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:22:40 | #34557 (18)

Kdo organizoval misionáře?

Skutky 11:22
Bible – Překlad nového světa
22 Doslechl se o tom sbor v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše


 #34556 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
22.11.21 19:24:21 | #34558 (19)

Bůh postavil do čela?

1. Korinťanům 12:28
Bible – Překlad nového světa
28 Bůh ve sboru ustanovil za prvé apoštoly,+ za druhé proroky,+ za třetí učitele,+ pak zázraky,*+ potom dary uzdravování,+ pomoc druhým, schopnost vést,+ mluvení různými jazyky


 #34557 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 11:47:44 | #34570 (17)

Velmi působivé, jenže čirá demagogie.

Skutky 2:44
41Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí.
42Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Toto se stalo v Jeruzalémě, v místě, a to, že poslouchali učení apoštolů, to není vedoucí sbor pro celosvětovou organizaci.

Skutky 11:
21Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.
22Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše.

Dobře tady někoho vyslali jinam.

Skutky 15:
1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“
2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.
Tady problém přišel z Judska a tam se také řešil. Problém byl ve všech sborech, tak se rozhodl kompromis a roznesl všem sborům

Skutky 2 6-31
Vylití Ducha
Vylití Ducha se stalo v Jeruzalémě bez vedení apoštolů, ti jen přijímali.

Skutky
16:4-5 Opakování roznášení listů prvního rozhodnutí.-
Zjevný pokus, aby to působilo, že to bylo častěji.

1.Kor.12:28
28A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
Toto je jen obdarování, nic o celosvětovém vedení církve.

Efez.4:11:
11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
Toto je jen obdarování, nic o celosvětovém vedení církve

Takže mnoho veršů, mnoho slov, ale žádný důkaz o světovém trvalém vedení církve , nějakým vedoucím sborem v Jeruzalémě !

To že jednou rozhodli a poslali dopisy a dvakrát pomohli ve svém okolí nezkušeným kazatelům, je příliš slabý důkaz o tom, že byl v Jeruzalémě vedoucí sbor, který vše kočíroval.


 #34555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 12:44:10 | #34574 (18)

Prosím, Kjaro? Možná by sis mohla odpustit takové "hodnocení" názorů jiných. Nebo máme taky nazývat tvoje názory demagogií či ještě peprněji? *17622*

Co máš pořád s celosvětovou organizací? Bible popisuje akorát počátky, formování křesťanských sborů. Ano, takhle nějak to začínalo. Křesťané se scházeli, byli vyučováni, četli dopisy od apoštolů. Někdo ty sbory řídil, někdo vyučoval, tak, aby všichni byli v jednotě a aby se všechno dělo uspořádaně. A když byl nějaký problém, poradili se s apoštoly. Ano? Co vlastně řešíme?


 #34570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 12:47:19 | #34575 (18)

Tady někdo tvrdí, že šlo o "světové trvalé vedení církve nějakým vedoucím sborem v Jruzalémě"? *19721* *19385*


 #34570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 12:51:25 | #34577 (18)

Kjaro, mě by zajímalo, co chceš svým dokazování zdůvodnit?! Že každý sbor v 1.st.n.l. byl úplný ostrov oddělený od ostatních a "hrál na svém písečku"?
Protože to tak máš ráda ty?
Protože se ti to tak líbí?
Nechceš se nikomu podřizovat a nikam patřit?
*14899*


 #34570 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:21:30 | #34579 (19)

Já mám pocit, že nejde ani o sbor, protože ten taky někdo vede. Podle Kjary by asi každý křesťan měl být osamocený a vedený jen Božím duchem. Tedy aspoň tak ji chápu.


 #34577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:35:33 | #34581 (20)

Jenže tak to v historii nikdy nebylo, že? Vždycky Bůh lidi vedl ke shromažďování.
Už od dob Noema - měl rodinu a on byl hlavou a vedl ji.
Izraelský národ - měl vedoucího Mojžíše, pak Jozua atd. - měli vedení.
První křesťané na to byli úplně stejně - měli vedení nejprve od apoštolů a pak dalších duchovně schopných mužů.
Nikdy žádný člověk sám sobě neurčoval co se mu bude nebo nebude zamlouvat a čím se bude chtít řídit.
Bůh své následovníky vždycky organizoval do skupin a společenství a vždycky jim určoval vedení některými schopnými muži.
*3663*


1  
 #34579 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:34:07 | #34580 (19)

Niraso, apoštol Pavel řekl toto:

Gal.1.kap.:

16zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
17ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.
18Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny.
19Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.
20Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež.

On tady popírá, že by potřeboval vedoucí sbor. Proč niraso, ?

On to dělal také....Protože to tak měl rád on?
Protože se mu to tak líbílo?
Nechtěl se nikomu podřizovat a nikam patřit?

Ne, niraso ! On tím říkal něco velmi důležitého.....a to jak má fungovat církev pod Novou smlouvou !

A to je taky důvod, proč to píšu já.


 #34577 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:43:47 | #34582 (20)

Aha, Kjaro, už tě chápu = ty si chceš hrát na svém písečku a nechceš pod žádnou organizaci patřit. Ok, to je tvoje volba.
Jen je škoda, žes vytrhla ty verše ap. Pavla Galaťanům z kontextu a chceš na nich dokázat svou pravdu.
Abuka už ti nedávno objasnil na spoustě biblických textů, jak to v 1.st.n.l. fungovalo mezi prvními křesťany.
Je ale jen na tobě, čemu chceš nebo nechceš věřit.


 #34580 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:48:37 | #34583 (21)

Proč mně hned obviňuješ ?


 #34582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 13:49:37 | #34584 (22)

*20808* Cože? Já že tě obvinuju? A z čeho, prosímtě? *20808*


 #34583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 14:14:14 | #34585 (23)

Z tohoto:

Protože to tak máš ráda ty?
Protože se ti to tak líbí?
Nechceš se nikomu podřizovat a nikam patřit?

Mimochodem, ap.Pavel byl naprosto v kontextu.

Navíc si nemyslím, že ve sboru v místě, jako třeba v Korintu , by neměli být starší, učitelé a proroci.
Ale není možné to centralizovat, to už je Starý zákon se svým prostředníkem......
*14899*


 #34584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.11.21 14:18:57 | #34586 (24)

*20808*
Nevidíš ty otazníky, Kjaro? Fakt ne? *20808*
To byly otázky... *4585*


 #34585