Rozcestník >> Náboženství >> Výklad Bible

Informace

Název: Výklad Bible
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: margo , abuka
Založeno: 11.02.2020 09:02
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 673617x
Příspěvků:
36851

Předmět diskuze: Výklad Bible - Porovnávání různých výkladů, hledání shod a vyjasňování rozdílů ve výkladu biblických textů ve světle různých překladů. Diskusi spravují a moderují svědkové Jehovovi, nicméně je tady vítán každý slušně vyjádřený názor. Kdo chce dát nějaký text k rozboru, napíše ho tučně a barevně, a já to přišpendlím.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Asa
15.01.22 08:09:11 | #38713

Jehova mu ... dopřál odpočinek. (2. Par. 14:6)

Skvělým příkladem člověka, který se naprosto spoléhal na Jehovu, je král Asa. Nesloužil Jehovovi jenom v těžkých časech, ale také v období klidu. „Asovo srdce bylo po celý jeho život úplně oddané Jehovovi.“ (1. Král. 15:14) Ukázal to například tím, že z Judska vymýtil uctívání falešných bohů. Bible říká, že „odstranil oltáře cizích bohů a výšiny, rozbil posvátné sloupy a podetnul posvátné kůly“. (2. Par. 14:3, 5) Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky. Proč? Protože v zemi prosazovala uctívání model. (1. Král. 15:11–13) Asa se ale nespokojil s tím, že ze země odstranil uctívání falešných bohů. Obyvatelům Judska zároveň pomohl, aby znovu uctívali Jehovu. Díky Jehovovi žili Asa a jeho poddaní v bezpečí a dařilo se jim dobře. Během Asovy vlády „byl v zemi deset let klid“. (2. Par. 14:1, 4, 6) w20.09 14 ¶2, 3

texty:

(2Pa 14:6)
Vybudoval v Judsku opevněná města, protože byl v zemi klid. V těch letech proti němu nevypukla žádná válka. Jehova mu totiž dopřál odpočinek.
(1Kr 15:14)
Výšiny sice nezmizely, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život úplně oddané Jehovovi.
(2Pa 14:3)
Odstranil oltáře cizích bohů a výšiny, rozbil posvátné sloupy a podetnul posvátné kůly.
(2Pa 14:5)
Ze všech judských měst odstranil výšiny a stojany s kadidlem a za jeho vlády byl v království mír.
(1Kr 15:11–13)
Asa dělal to, co je správné v Jehovových očích, stejně jako jeho předek David. 12 Vyhnal ze země chrámové prostituty a odstranil všechny odporné modly, které udělali jeho předkové. 13 Dokonce zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky, protože udělala hnusnou modlu pro uctívání posvátného kůlu. Asa její hnusnou modlu podetnul a spálil ji v údolí Kidron.
(2Pa 14:1)
Když Abijáš zemřel, pohřbili ho ve Městě Davidově. Po něm se stal králem jeho syn Asa. Za jeho dnů byl v zemi deset let klid.
(2Pa 14:4)
Judejcům řekl, aby pátrali po Jehovovi, Bohu svých praotců, a dodržovali Zákon a přikázání.
(2Pa 14:6)
Vybudoval v Judsku opevněná města, protože byl v zemi klid. V těch letech proti němu nevypukla žádná válka. Jehova mu totiž dopřál odpočinek.

No vidíte, zrovna text na dnešní den mluví o Asovi. *20832*| Předmět: RE: Asa
17.01.22 09:49:06 | #38977 (1)

čím všetkým nepodstatným sa vy zaoberáte, absolútne marginálne veci mimo spásy, a ešte v takom objeme! - o čom sa tu dá VECNE debatovať?...ap. Pavel: už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus...skrze Krista, s s Kristom a v Kristovi...v Kristovi je všetko vo všetkom...žijú ako nepriatelia Kristovho kríža...Kristus je naša spása...on zomrel a vstal zmŕtvych za naše hriechy...


 #38713 

| Předmět: RE: RE: Asa
17.01.22 10:00:04 | #38980 (2)

A jo. Já jsem to dala na Výklad místo na SJ. Myslím, že okultismus jsme rozebírali tam. Ale i z toho úseku Bible si můžeš odnést cenné poučení - že bys od sebe měl odstranit všechno, co nějak souvisí s modlářstvím, což je taky okultismus, a nelitovat ani vzácných předmětů. Ani Asa nepřemýšlel o jejich finanční hodnotě.


 #38977 

| Předmět: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 10:53:50 | #38984 (3)

tie vaše reči o modlárstve si, ako som už 1000x napísal, môžete strčiť do SJ šuplíka, nikoho nezaujímajú, lebo rozumný človek netvrdí a nezaoberá sa nezmyslami, a svoje výmysly nepodsúva iným...modlár je vždy ten, kto druhého pasuje za modlára, inak povedané: zlodej kričí, chyťte zlodeja!


 #38980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 11:08:40 | #38985 (4)

Na co tak hysterická reakce? Já jsem nepsala nic o tvém modlářství, ale o modlářství a spiritismu obecně, a zřejmě nebudeš mít čisté svědomí, když jsi hned zakejhal. *4569*


 #38984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 11:27:49 | #38990 (5)

x-krát ste napísala, že katolíci majú modly (sochy, obrazy, ikony, kríže), ktoré uctievajú, a tak sú modlári, nemýlim sa?:-)....


 #38985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 11:37:18 | #38996 (6)

Nemýlíš. *24581*


 #38990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 11:57:03 | #39008 (7)

odpovedal by som vám na to jasne a stručne, ale kresťanský étos mi to nedovolí...


 #38996 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 12:48:07 | #39016 (8)

Ty víš něco o křesťanském étosu? *15238*


 #39008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Asa
17.01.22 14:51:32 | #39026 (6)

A nemají?
Pravoslavní taky.


 #38990 

| Předmět: RE: RE: Asa
17.01.22 10:50:11 | #38983 (2)

Pokusím se ti to vysvětlit, visitore.
Podle Pavlových slov máme hledat v Písmu poučení.
Král Asa je krásným příkladem věrného Božího služebníka. A to nejen pro to, co vykonal dobrého, ale i pro své chyby. Tedy žádný dokonalý superman, ale člověk jako my.
Kromě toho patří do Ježíšova rodokmenu.
Tebe nikdy nenapadlo se snažit zjistit o Kristových předcích alespoň to základní?
Takže věcně debatovat by se dalo i o Asovi, pokud by ovšem bylo s kým.


 #38977 


| Předmět: Matouš 23:1-3
13.01.22 23:08:14 | #38559

(Matouš 23:1-3)
Potom Ježíš mluvil k zástupům a ke svým učedníkům a říkal: „Znalci Zákona a farizeové se posadili na Mojžíšově místě. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám povídají, ale nečiňte podle jejich skutků, protože mluví, ale nekonají.

Co znamená v dnešné době řídit se Ježíšovými slovy?| Předmět: RE: Matouš 23:1-3
14.01.22 07:08:48 | #38560 (1)

Znalosti o Bibli a o tom, co od nás Bůh Jehova žádá, jsou jasně napsané. Vědět o nich je moc dobrá věc. Ale je důležitější se podle nich řídit v obyčejném, běžném životě.
Co by mi bylo platné, kdybych znala celou Bibli nazpaměť, kdybych nevěřila tomu, co je tam napsáno a neřídila se jejími zásadami?
Moje snaha projevovat ostatním laskavost, náklonnost a říkat jim dobrou zprávu z Bible je u Boha důležitější, než moje hlava plná vědomostí, ale bez skutků.

V té samé kapitole je důležité upozornění:
Matouš 23:23,24:
Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci! Dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale přehlížíte to, co je v Zákoně důležitější, tedy spravedlnost, milosrdenství a věrnost... 24 Slepí vůdci! Cedíte komára, ale polykáte velblouda!

Zajímavost:
Kdo znal celou Bibli nazpaměť? Např. Jan Milič z Kroměříže, který žil ve 14. st.n.l.:
https://na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/news/jan-milic-z-kromerize/

Těch lidí ale bylo více.


1  
 #38559 

| Předmět: RE: RE: Matouš 23:1-3
14.01.22 18:19:21 | #38612 (2)

Doporučuji také důsledně probádat pohádky od Boženy Němcové. . Jsou stejně poučné jako Bible. *6561*


 #38560 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 23:1-3
14.01.22 18:38:09 | #38616 (3)

Tak se běž bavit do dětské knihovny = dobrou zábavu přeju. *30434*


 #38612 

| Předmět: RE: RE: RE: Matouš 23:1-3
14.01.22 22:50:34 | #38682 (3)

Určitě si je čti, evidentně odpovídají tvé mentální úrovni. *7271*


 #38612 

| Předmět: RE: Matouš 23:1-3
14.01.22 08:48:14 | #38564 (1)

Já bych se dotkl takové trochu etické záležitost.
Z Ježíšových slov vyplývá, že pokud někdo "vodu káže, víno pije", neměli bychom ukazovat prstem na jeho chování, a věnovat pozornost jeho vyučování.
Otázkou ovšem je, jak důvěryhodná jeho slova jsou.
Proto třeba apoštol Pavel uvádí, jaké vlastnosti a chování musí splňovat ti, kdo ve sborech vyučují.


 #38559 

| Předmět: kiwiman
13.01.22 12:08:51 | #38468

Takže vážení,
koukám, že jsou tady opět tenence zopakovat situaci kolem urážky nirasy.
Takže stručná rekapitulace:
Před čtyřmi(!) roky kiwiman napsal, že jsem kradl, lhal, sesmilnil, co se dalo, a když jsem si zničil zdraví chlastem, dal jsem se ke svědkům, a když jsem se ohradil, že to nijak vyvracet nebudu, měl tolik drzosti, že uvedl, že to tedy asi bude pravda.
Proč to sem po tak dlouhé době bez jakékoli souvislosti znovu dával, je otázka, a nenpadá mě jiný důvod než provokace.
No, a včera zopakoval, že když jeho urážku označím za lež, aniž bych ji nějak vyvracel (také proč a jak), tak to asi bude celé pravda.
To je moje vysvětlení, nikoli obhajoba.
Tím celou záležitost považuji za uzavřenou.| Předmět: RE: kiwiman
13.01.22 12:19:18 | #38475 (1)

Proč by to psal, kdybys to o sobě nenapsal - bylo to před vojenštinou a polepšil jsi se, ne??
*19376*
X lidí žilo pod velkým hříchem a při Poznání" Boha se zlepšili.
Někomu to možno nepomohlo, ale myslím že většině ano - to je jediné pozitivum, které na víře sleduji..
Nikdo nejsme bez viny - jde o to, kde a jak se do společnosti zařadíme.
*6477*


 #38468 

| Předmět: RE: RE: kiwiman
13.01.22 12:25:55 | #38478 (2)

Přesně tak, já o sobě s klidným svědomím mohu napsat že jsem ve svém životě udělala spoustu vylomenin a zhřešila jsem co to šlo. Jenže člověk se učí a pokud trochu chápe tak vidí že takové jednáni nevede k dobrému a obrací se postupně i bez znalosti Bible :-)) Protože prostě není úplně blbý... a Bůh nalezne postupně cestu do jeho srdce a naplní ho láskou. A jak se říká kdo hodně hřešil, tomu je hodně odpuštěno a ten také hodně miluje... nikoliv ve smyslu tys mi odpustil tak já tě budu z vděčnosti milovat. Nikoliv. Je to tak že intenzivní život přináší i intenzivní a hlubokou lásku.


1  
 #38475 

| Předmět: RE: RE: RE: kiwiman
13.01.22 12:44:06 | #38487 (3)

Ratko, je opravdu "hezké" vidět, jaké hříchy u mě dokážeš předpokládat.
Já jsem VŽDYCKY žil slušným životem.
Ale dost, konec téhle trapné a utrhačské debaty.


 #38478 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: kiwiman
13.01.22 12:45:05 | #38489 (4)

Mluvila jsem o sobě. Na tebe jsem si ani nevzpoměla.


 #38487 

| Předmět: RE: RE: kiwiman
13.01.22 12:37:46 | #38481 (2)

Nidky jsem nic takového nedělal, takže jsem ani nic takového nenapsal.
Byla to jasná urážka made in kiwiman.
Ty si dost zakládáš na svém charakteru, rodině atd.
Jak by se ti líbilo si o sobě přečíst něco takového?


 #38475 

| Předmět: RE: RE: RE: kiwiman
13.01.22 13:49:25 | #38501 (3)

Určitě nelíbilo!!
*33684*


 #38481 

| Předmět: Jeremjáš 29:11, 11
12.01.22 21:14:02 | #38385

(Jeremjáš 29:11, 12)
‚Vždyť já dobře vím, co pro vás chci udělat,‘ prohlašuje Jehova. ‚Chci pro vás pokoj, a ne neštěstí, chci vám dát budoucnost a naději. Budete mě volat, budete přicházet a modlit se ke mně a já vám budu naslouchat.‘

Jedná se o část Jeremjášova proroctví, ve které Jehova slibuje návrat ze zajetí.
Podobně jako některá jiná proroctví má i toto své větší splnění v budoucnosti.Jehova nabízí požehnání těm, kdo ho volají.
Podobnou myšlenku vyjádřil Petr ve Skutcích 2:21, a Římanům 10:13.
*A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.*
Oba apoštolové citovali proroka Joela 2:32.

Jehovovi vždycky šlo o záchranu věrných lidí.| Předmět: RE: Jeremjáš 29:11, 11
12.01.22 21:30:11 | #38395 (1)

Jeremias napsal jmeno Boha tak jak si ho ted napsal ty?


 #38385 

| Předmět: RE: RE: Jeremjáš 29:11, 11
12.01.22 22:23:46 | #38402 (2)

Zřejmě hebrejsky - nebo co myslíš? *19742*


 #38395 

| Předmět: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 06:44:31 | #38443 (1)

Verš se mi vždycky moc líbil, protože dává naději a radost do budoucnosti. Je o pokoji, míru a štěstí pod Božím vedením.
Satanův svět nabízí jen neštěstí, smrt a záhubu. Nic pozitivního.
Proto se těším na Boží Nový Svět *30434*


1  
 #38385 

| Předmět: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 12:42:31 | #38486 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: zodpovězeno na fóru SJ


 #38385 

| Předmět: RE: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 13:14:11 | #38494 (2)

Joel znal Ježíše Krista, Kjara? Fakt? Odkud? *14899*
Když jak říkáš K tomu je zapotřebí být chrámem Ducha a rozsuzovat Duchem svatým...., vysvětli mi to prosímtě...


 #38486 

| Předmět: RE: RE: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 13:20:21 | #38495 (3)

Ne, nevysvětlím ti to nirasa,......­..protože takto se oslovuje jen pes a ani ten ne........,


 #38494 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 13:29:40 | #38497 (4)

Proč sem chodíš, Kjara? Proto aby sis na nás vylívala žluč? *16899*


 #38495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jeremjáš 29:11, 11
13.01.22 14:13:15 | #38505 (5)

Tobě hne žlučí jakýkoliv příspěvek z jiné/druhé strany. *20*


 #38497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jeremjáš 29:11,…
13.01.22 14:21:30 | #38509 (6)

Já? DalkoT? Kjara tu na nás vylívá svou žluč, já ne... já jsem v klídku, klídečku... *30434*


 #38505 

| Předmět: přesunutí tématu
12.01.22 12:39:53 | #38175

Na vedlejší fórum jsem dal článek o chobotnicích.
Prosím, abychom debatu o inteligenci zvířat přenesli tam, protože toto fórum by mělo být zaměřeno na rozbor konkrétních biblických veršů.
Vynasnažím se sem nějaký zajímavý co nejdříve dát.
Nebo snad někdo z vás...?


1  

| Předmět:
11.01.22 22:54:53 | #38104

Dobrý večer...jedna otázka....proč nemá Bůh rád lidi?........­.............ten kdo mi odpoví - napíšu pointu - děkuji| Předmět: RE:
11.01.22 23:19:13 | #38106 (1)

Škoda....děkuji za ne-odpověď....a přitom tady byly přihlášení 2 lidé...takže si jako vždy odpovím sám ....naschledanou (


 #38104 

| Předmět: RE:
12.01.22 10:22:01 | #38119 (1)

Boh ľudí nesmierne miluje, stvoril človeka (svoje najdokonalejšie stvorenie) z lásky...miluje ho až tak, že vydal na smrť svojho Syna, aby človeka zachránil...ak sa nemilujú vzájomne ľudia (a robia si jeden druhému zlo), je to problém ľudí, nerešpektujú Boha, jeho prikázanie lásky k Bohu a človeku....


1  
 #38104 

| Předmět: RE: RE:
12.01.22 11:05:38 | #38142 (2)
*2* *2* *2* Tak to je vidět. Člověk má k dokonalosti asi tak daleko, jako naše Slunce do středu naší galaxie. Kdy začne chodit? Kdy dosáhne IQ aspoň vrány??
*33648* Máš dost zkreslené vědomosti a představy. *34087* *34087*

 #38119 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.01.22 11:23:31 | #38152 (3)

To je super!!! Tleskám vráně!!! *18432*


 #38142 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.01.22 11:32:43 | #38157 (3)

vrana nemá žiadne IQ, ako som už mnohokrát spomenul, je to schopnosť učenia (ako je to aj vo vedeckej literatúre) sa po mnohonásobnom opakovaní/drilling na základe pudov, inštinktov, reflexov, reakcií na vnútorné (z vlastného tela) a vonkajšie životné prostredie, ktoré toto umožňujú...IQ a EQ je len tam, kde je rozumové vnímanie, uvedomenie si samého seba, vedomie, svedomie, schopnosť milovať, mravne sa správať a mať mravnú (a právnu) zodpovednosť - u vrany to nie je:-)


 #38142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:36:31 | #38159 (4)

To, co popisuješ, se spíš týká EQ.
Tady nikdo netvrdí. že zvířata jsou na stejné úrovni inteligence jako člověk. Ale například o praseti jsem se nedávno dočetla, že může mít inteligenci tříletého dítěte.


1  
 #38157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:51:48 | #38167 (5)

nie, EQ je o niečom inom, to nie je o učení, to je o empatii, tolerancii, vcítení sa, chápaní, o láske...IQ je hlavne o rozume, rozumovej činnosti...


 #38159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:10:51 | #38168 (6)

No však - to jsem měla na mysli.


 #38167 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:57:34 | #38179 (7)

vy zrejme inak myslíte, a inak píšete, viete, ako sa tomu hovorí? mimochodom, kto vám vidí do mysli?:-)


 #38168 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 13:01:30 | #38181 (8)

Nj, už ses dlouho neprojevil jako hulvát, že? *596*


 #38179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 13:09:14 | #38185 (8)

Napsal jsi:
...IQ a EQ je len tam, kde je rozumové vnímanie, uvedomenie si samého seba, vedomie, svedomie, schopnosť milovať, mravne sa správať a mať mravnú (a právnu) zodpovednosť - u vrany to nie je:-)

Odpověděla jsem:
Já jsem napsala, že to vyjmenované se spíš týká EQ. Tedy uvedomenie si samého seba, vedomie, svedomie, schopnosť milovať, mravne sa správať a mať mravnú (a právnu) zodpovednost


 #38179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:43:23 | #38163 (4)

Ještě jednou.
Jak se může někdo něco naučit, když nemá žádnou inteligenci.
*19376*
Nauči se někdy idiot, že nemá strkat hlavu do díry, z které ji pak nemůže vytáhnout?
Nenaučí.
*5726*
No a vránu ani nenapadne do takové díry hlavu strkat.
*11274* *11274*


 #38157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:46:06 | #38164 (5)

Idiot je nevzdělavatelný a nevychovatelný. Má nižší IQ než vrána. To nemůžeš srovnávat.


 #38163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:16:17 | #38169 (6)

Já to nesrovnával - to jen visitorovi, aby si uvědomil, že zvířata mají IQ - on to odmítá už jen z principu fanatika v područí církve, která odmítá zvířecí inteligenci.
Mnohdy schová zvíře člověka do kapsy při nějakém úkolu.
*34087*


 #38164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:20:50 | #38170 (7)

To by chtělo konkretizovat, protože ve většině případů by se ukázalo, že je to záležitost učení na úrovni podmíněných reflexů.


 #38169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:22:05 | #38171 (7)

To byla ode mě taková legrácka... *3476*


 #38169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:48:56 | #38166 (5)

To je spíše instinkt, který může i zradit.


 #38163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 11:47:47 | #38165 (4)

Visitore, to by pak postrádalo smysl uvádět hodnoty IQ u těžce mentálně znevýhodněných jedinců, kteří jsou v řadě ukazatelů na úrovni zvířátek.
Pravda, ty hodnoty jsou stanoveny spíše teoreticky, ale počítá se s nimi.
Při stanovování IQ je často problémem komunikace, kdy chybí společná řeč.
U IQ zvířat bych tedy nebyl tak radikální, i když samozřejmě nezastávám romantické představy o jejich skryté inteligenci.


 #38157 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:23:35 | #38172 (5)

Skryté inteligenci? *33789*
Šimpanz si zapamatuje pořadí obrázků a rychlost reakce na ně mnohokrát víc než člověk.
Mám psa, který ví co dělá - ví že dělá něco zlé - dělá si ze mě někdy dokonce úmyslně legraci a dalších x jeho činnosti by bez inteligence nedělal. *5726*
Některé zvířata si dokonce uvědomují i smrt.


 #38165 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:27:56 | #38173 (6)

Já přece netvrdím, že zvířata nemají ŽÁDNOU inteligenci, jen nechci sklouznout do spekulací, jak je velká.
Také jsme měli psa, a tak vím, o čem mluvíš. *7271*
Pokud jde o to vědomí smrti, je známo, že například sloni chodí umírat na určité společné místo. Těžko ale určit, jestli je to záležitost IQ, nebo jde o instinkt.


1  
 #38172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:30:22 | #38174 (7)

A u člověka to určíme? *3357*


 #38173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:46:35 | #38176 (8)

človek nevie čas, ani hodinu svojej smrti (vie to možno len tesne pred smrťou, kedy vie, že jeho fyziologické procesy končia, či už zo staroby, alebo viacerých fatálnych chorôb), Boh mu nedal takúto vedomosť, z pochopiteľných dôvodov, vieme, čo by to inak znamenalo - totálna frustrácia, utrpenie života, peklo už na zemi...u zvierat je to iste inštinkt (v spolupráci s reflexami, pudmi a cítením zo skúsenosti), jednak väčšina z nich má krátky čas života, inštinktívne sa celý život "strachujú" (cítia) o svoj život - väčšina z nich je v strome potravinového reťazca pre človeka a zvierat/predá­torov...


 #38174 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:49:28 | #38177 (9)

V strome potravinového reťazca pre človeka a zvierat/predátorov jsou jen ateisti! *15238*


 #38176 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.01.22 12:56:18 | #38178 (10)

kecy!


 #38177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 13:05:01 | #38182 (11)

Dělám s srandu! Z ateistů! Jako že když nevěří v Boha a počítají jen s tímto životem, tak se stávají pouhým článkem potravinového řetězce jako ostatní živočichové. A už nic víc. Už chápeš? *3477* *23520*


1  
 #38178 

| Předmět:
11.01.22 14:40:25 | #37980

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: OT| Předmět: duch duše tělo
08.01.22 17:09:57 | #37813

Lukáš 12:4  Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.
Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!
Matouš 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
1 Tesalonickým 5:23  Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

je tu řeč o těle a o duši, Pavel pak zmiňuje i ducha, z mého pohledu tam není co řešit
zajímal by mne myšlenkový postup, jak lze dojít k tomu, že tělo a duše znamenají totéž| Předmět: RE: duch duše tělo
08.01.22 21:48:34 | #37820 (1)

Také by mě zajímalo, jak lze dojít k tomu, že tělo a duše znamenají totéž. *32742*
A teď k citovaným veršům:
1. Tes 5:23
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Pavel sice oslovuje více osob, ale duch, duše i tělo jsou v čísle jednotném.
Prakticky v celé 5. kapitole mluví ke sboru, a tedy duchem myslí duchovní smýšlení a atmosféru ve sboru, duše je zde ve významu života nebo existence sboru a tělem myslí jeho členy.
Těžko by také mohl jednotlivcům v Tesalonice přát aby vydrželi "bez úrazu a poskvrny do příchodu Ježíše Krista" když to sice nevěděl přesně, ale určitě tušil, že Kristus nepřijde "zítra".
Tenhle verš je sice zastánci nesmrtelné duše hojně používáný, ale jak je oblíbený, tak je irelevantní.

A teď konečně k Matoušovi 10:28
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
I zde je duše ve významu život, tentokrát věčný.
Lidé sice mohou člověká zabít, ale naději na věčný život mu vzít nemohou. To může udělat pouze Bůh.
Proto jsou zde použity i rozdílné řecké výrazy:
ἀποκτείνω [apoktejnó] - zabít, usmrtit
ἀπόλλυμι [apollymi] - zničit, zahubit

A názor odborníků:
Dílo The New International Dictionary of New Testament Theology (C. Brown, ed., 1978, sv. 3, s. 304) o tomto textu říká: „Mat. 10:28 neučí o možné nesmrtelnosti duše, ale o nezvratnosti božského soudu nad nekajícími.“
Také Bauerovo dílo Greek-English Lexicon of the New Testament (revidovali F. W. Gingrich a F. Danker, 1979, s. 95) uvádí význam „věčná smrt“, když se odvolává na řecký obrat v Matoušovi 10:28, který je přeložen jako „zahubit duši i tělo v gehenně“.


 #37813 

| Předmět: RE: RE: duch duše tělo
08.01.22 22:58:46 | #37821 (2)

Prakticky v celé 5. kapitole mluví ke sboru, a tedy duchem myslí duchovní smýšlení a atmosféru ve sboru, duše je zde ve významu života nebo existence sboru a tělem myslí jeho členy. Píše abuka.

Kdo myslí abuko? Pavel kdyby to tak myslel, jak píšeš,tak by to tak v dopise napsal. Proč myslíš, že by použil slovo duch, duše, tělo a myslel by .. duchovní smýšlení, existence zboru, tělo jeho členy.

Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.
Židům 4:12 B21
https://bible.com/bible/15/heb.4.12.B21

Kde je to rozhraní duše a ducha abuko?

Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: „Prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše!“
1 Královská 17:21

Tady máš jasně napsáno, že se má DO TOHO DÍTĚTE vrátit duše! To znamená, že dítě už bylo mrtvé, ale duše musela někde odejít, a Bůh ji vrátil znovu do dítěte. Vždyť Eliáš prosí Boha ať vrátí duši dítěti.

*A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil.
1 Královská 17:22 B21**


 #37820 

| Předmět: RE: RE: RE: duch duše tělo
08.01.22 23:14:18 | #37822 (3)

Co tím myslí Job, že ho duše opouští ?

Teď už mě ale duše opouští, zmocňují se mě dny soužení.
Job 30:16

Duše má je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu, na vršku Micaru.
Žalmy 42:7 B21

Duše má je VE MNĚ sklíčená...

Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše má.
Žalmy 131:2 B21

....VE MNĚ duše má.

Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.
Skutky 2:31 B21

Když říkal, že jeho DUŠE nezůstane v záhrobí ( co je to záhrobí abuko ) a jeho TĚLO nepodlehne rozkladu.

Tady máš jasně napsáno abuko, jak je to po smrtí s člověkem. Jeho tělo podlehne rozkladu a duše odchází do záhrobí jak je psáno.
Mám ještě citovat další citace?


 #37821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duch duše tělo
09.01.22 00:31:22 | #37823 (4)

K: Co tím myslí Job, že ho duše opouští ?

Job 30:16 JB A teď se ve mně ztrácí život, postihly mě dny soužení.
SEVP Teraz však rozplýva sa môj život vo mne, zachvacujú ma dni biedy.
BOT Teraz už uniká zo mňa život a zachvacujú ma dni súženia
Žalm42:7 BOT Srdce mi puká, keď si spomínam na teba, ako z prameňa Jordánu z chermonských hôr, cez vrch Micar;

duša – slovo, ktorým sa tradične prekladá hebrejský výraz nefeš a grécky výraz psyché. Zo skúmania toho, ako sa tieto výrazy používajú v Biblii, je zjavné, že majú tri základné významy. Vzťahujú sa (1) na ľudí, (2) na zvieratá a (3) na život človeka alebo zvieraťa.


1  
 #37822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duch duše tělo
09.01.22 00:50:58 | #37824 (4)

Hebr.10:38 CSP můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘
Strong: G5590
ψυχή, ῆς, ἡ [psyché]
duše; život; mysl, nitro; živočich, (živá) bytost; osoba ¦¦ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις ... (*L 12:19) řeknu si: Máš ... ¦ ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι (*Sk 2:41) asi tři tisíce lidí ¦ ἐκ ψυχῆς z duše, ochotně, upřímně [103]
............
https://www.obohu.cz/bible/index.php?dic=ano&hs=G5590&styl=WEC


 #37822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: duch duše tělo
09.01.22 11:55:07 | #37828 (4)

A co myslíš, má Bůh duši?


 #37822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: duch duše tělo
09.01.22 14:52:34 | #37832 (5)

abuka se ptá....co myslíš, má Bůh duši?
Já se ptám abuko,co myslíš má Bůh oko a přece čteme, že jeho oko hledí na celou zemí. Co myslíš má ruku Bůh a přece je psáno, že jeho ruka není krátká. Co myslíš má Bůh ucho a přece je psáno, že slyší naše prosby. Co myslíš má Bůh myšlenky a přece je psáno, že Boží myšlenku se liší od našich myšlenek. Co myslíš má Bůh jazyk a přece k nám promlouvá, máme naslouchat jeho hlasu.

Zde máš odpověď abuko na otázku....má Bůh duši?


 #37828 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch duše tělo
09.01.22 16:49:09 | #37834 (6)

V případě Boha je výraz duše použit ve ve významu .
Například zde:
(3. Mojžíšova 26:11)
A jistě dám svůj svatostánek do vašeho středu a má duše si vás nebude ošklivit.

V podobném významu je výraz použit na člověka v řadě případů: Iz 1:14; Heb. 10:38 a další. V díle Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (1981, sv. 4, s. 54) je vysvětleno, že tento výraz může být použit jako „ekvivalent osobního zájmena, a to pro zdůraznění a zesílení účinku".

Dále je výraz duše použit ve významu "živý tvor".
O neʹfeš (duši) je řečeno, že jí maso, tuk, krev nebo podobné hmotné věci (3Mo 7:18, 20, 25, 27; 17:10, 12, 15; 5Mo 23:24); je hladová nebo žádostivě touží po jídle a pití (5Mo 12:15, 20, 21; Ža 107:9; Př 19:15; 27:7; Iz 29:8; 32:6; Mi 7:1); ztuční (Př 11:25); postí se (Ža 35:13); dotýká se nečistých věcí, například mrtvého těla (3Mo 5:2; 7:21; 17:15; 22:6; 4Mo 19:13); někdo se jí může ‚zmocnit jako zástavy‘ nebo může být ‚unesena‘ (5Mo 24:6, 7); koná práci (3Mo 23:30); když je unavena, může být osvěžena chladnou vodou (Př 25:25); může být koupena (3Mo 22:11; Ez 27:13); může být dána jako oběť slavnostního slibu (3Mo 27:2); může být dána do želez (Ža 105:18); nemůže spát (Ža 119:28) a zápasí o dech (Jer 15:9)
V douladu s tím není psáno, že by Adam při svém stvoření nějakou duši dostal, ale že se jí stal.

Výraz duše se vztahuje i na zvířata:
1. Mojžíšově 2:19; 9:10–16; 3. Mojžíšově 11:10, 46; 24:18; 4. Mojžíšově 31:28 a u Ezekiela 47:9; nebo ve Zjevení 8:9; 16:3.

Shrnuto:
Výraz neʹfeš [נֶפֶשׁ]; řec. psy·cheʹ [ψυχή] má více významů, ale žádný z nich neobsahuje myšlenku nějaké nesmrtelné části člověka.
Tato představa byla cizí jak Židům, tam prvním křesťanům, mezi které pronikla později.
Nesmrtelnou duši naupak nejdeme ve všech pohanských náboženstvích.


 #37832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch duše…
09.01.22 18:06:41 | #37835 (7)

abuko,to jste tady citovali mnohokrát. My víme, že DUŠE má více významů. Jenže vy tohle asi nevíte. Protože ji jen spojujete s osobou.
Citovala jsem tady včera verše na které jsi mi neodpověděl a tam jasně ukazuje, že duše po smrtí odchází. V Biblí je dokonce název místa, kde odchází. Jmenuje se to ZÁHROBÍ. Tělo se rozkládá, duše odchází d o Záhrobí.

Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu.
Skutky 2:27 B21

Kdyby všechno v člověku umřelo, tak by Eliáš nevolal k Bohu ať se do chlapce vrátí duše. Někde musela být duše od toho chlapce. Neříkej, že duše je život. Protože každá duše má svůj záznam. A kdyby se do toho chlapce vrátil jen život,tak by znovu musel začít ten život od počátku. Tak jak je to u zrození. Ten chlapec by se musel učit jíst, pít....

Jak mi chceš vysvětlit jak to bude u vzkříšení. Když tělo podlehne zkáze. Co bude vzkříšeno k životu?


 #37834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch…
09.01.22 18:28:34 | #37841 (8)

Záhrobí je specifický překlad B21 řeckého výraz "šeol". Pro Židy to znamenalo stav neexistence.
Nemusím snad citovat verše, ve kterých je potvrzeno, že po smrti člověka není nic.
Srovnáme dva verše.
(Žalm 16:10)
Neponecháš totiž mou duši v šeolu.
Nedovolíš, aby tvůj věrně oddaný viděl jámu.

Pavel tento žalm citoval:
(Skutky 13:35)
Proto se i v jiném žalmu píše: ‚Nedovolíš, aby tělo tvého věrného služebníka podlehlo zkáze.‘

Jiné překlady uvádějí zkázu, zánik, porušení.

Z toho nelze vydedukovat, že by nějaká část lidské bytosti přežívala.

Bůh do toho chlpce vrátil život i s jeho osbností (to je také jeden z významů duše).
No, a při vzkříšení to bude probíhat stejně.


 #37835 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:46:55 | #37847 (9)

A jak mi vysvětlíš tyto citace o záhrobí...( abuko ja neřeším nějake řecké překlady, víš kdo to byli Řekové? )

A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami.
Zjevení 6:8 B21
https://bible.com/bible/15/rev.6.8.B21

Píšeš, ze záhrobí je stav neexistence a tady se píše že za ním šlo Záhrobí.

ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.
Zjevení 1:18 B21
https://bible.com/bible/15/rev.1.18.B21

Proč nestačí mít jen jedny klíče, klíče smrtí, proč je tady i zmínka o záhrobí?

Mocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚Už jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!‘
Ezechiel 32:21 B2

Co tím myslel Ezechiel, že promluví uprostřed záhrobí,?

a řekl toto: „Volal jsem ve své úzkosti k Hospodinu, ať mi odpoví. Křičel jsem z útrob záhrobí, abys vyslyšel mé volání.
Jonáš 2:3 B21
https://bible.com/bible/15/jon.2.3.B21

Křičel jsem z útrob záhrobí... zvláštní přirovnání abuko.


 #37841 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:58:41 | #37853 (10)

Ono se jednalo o nějaké pojízdné záhrobí? *7271*
Jízda čtyř jezdců je obrazný popis světových událostí.
Jinak je celkem běžné, že tam kde je smrt, jsou i hroby.

Ano, Ježíš má klíče od hádu, protože vzkřísí mrtvé.

Proč by nemohl někdo mluvit ze záhrobí, když mohla volat samotná Abeloba krev?
Tomu se říká obrazné vyjádření, konwalinko.

On byl Jonáš mrtvý, když volal z břicha ryby k Bohu?


 #37847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:11:12 | #37893 (11)

abuko, vy když už nemá co říct, tak použijete slova... obrazné vyjádření.A co tady pleteš Jonáše abuko.
A to že volala Abelová krev, to není obrazné vyjádření?

Co říká Bůh, co je v krví ? Život! A i když zabil Kain tělo Abla, nezabil jeho duši, ve které je život. A ta duše před Bohem volala ...


 #37853 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:22:40 | #37903 (12)

Jonáše jsi citovala ty. Podle B21 volal ze záhrobí, přestože byl naživu.
Divné, že?

Ano, volání Abelovy krve je také obrazné. Krev přece nekřičí. Prostě to znamená, že Jehova Kainův zločin nepřehlédne.
V podobném smyslu píše Izajáš:
(Izajáš 26:21)
Jehova totiž vychází ze svého příbytku, aby obyvatele země volal k odpovědnosti za jejich provinění. Země odhalí krev, která na ní byla prolita, a nebude už skrývat své zabité.


 #37893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:22:59 | #37904 (12)

Nerikame "někdo ztratil život"?
To ho ma jít hledat?


 #37893 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:27:35 | #37908 (13)
*15238*

 #37904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch duše…
09.01.22 18:12:20 | #37836 (7)

duša nie je živý tvor, ako taký...duša (živá) je na zemi v jednote s telom, a len tak tvorí živého tvora (človek, zviera, rastlina)...Biblia v tomto používa metaforu ("duše živá")...duša v tomto živote nemôže existovať bez tela, - bez tela existuje živá po smrti (rozumová len u človeka), a takáto ide k Bohu, do očisca, alebo do pekla (pozn.: zvieracia a rastlinná duša po smrti hynie, prestáva existovať, a nebude vzkriesená) ...po vzkriesení (človeka) sa očistená duša človeka zjednotí s novým telom (u spasených), resp. so starým/hriešnym telom (u zatratených)...v prvom prípade ide s telom do neba, v druhom je s hriešnym telom zavrhnutá do pekla...


 #37834 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch…
09.01.22 18:15:21 | #37837 (8)

Nějakou biblickou podporu by to chtělo, Visitore... *3820*


 #37836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:29:46 | #37842 (9)

obligátna otázka, - kto dobre pozná Bibliu, rozumie jej, všetko tam nájde priamo i nepriamo/kontex­tuálne - a nedá sa opantať metaforickým výrazom "duše živá", ktorému ani nerozumie...rozumný a mysliaci človek používa aj vedecké informácie, vedecké/reálne informácie, ktoré veriaci vedec spája aj s biblickými, a len tak sa môžeme dopracovať k pravde...Biblia nie je vedecká kniha, preto ju (jej verše/výroky) treba chápať a vysvetľovať aj v spolupráci s vedeckými informáciami, a to som urobil vyšším príspevkom (taká je aj vierouka KC)......


 #37837 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:33:41 | #37843 (10)

Jo no jóóó, tak to já nevěděla, že nám sem zanášíš vědu! *19742* Věda o duši, pekle, očistci a nebi - prosím, který doktor věd na tom dělá? *35212*


 #37842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:49:41 | #37848 (11)

nepodsúvatje, ano? - veda o duši, očisci a pekle nič nehovorí, nie je to predmetom jej výskumu - ale hovorí o tele, jeho jednote s psychikou/kog­nitívne atribúty/IQ/EQ človeka, ktoré patria aj do biblických pojmov duša/duch (a zaoberá sa nimi aj veda - psychológia/psychi­atria, a iné humanitné vedy - ale z inej pozície) - takže je tu evidentné, že vedecké informácie (o tele a psychike/kognitívne vlastnosti) sa dajú spojiť s biblickými veršami o tele, dušia duchu! - a len v ich spojení sa človek dopracuje k pravde...opakujem, Biblia je náboženská (nie vedecká) kniha a potrebuje k vysvetleniu svojich tvrdení aj vedu...kto to nechápe, nič nepochopí, a tvrdí veci, ktorým ani sám nerozumie, a hovorí aj nezmysly...len v jednote vysvetlení vedy a Biblie je plnosť pravdy...


 #37843 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:13:52 | #37858 (12)

Věda snad nějak popsala přežívání psychiky po smrti člověka? *19364* *19364* *19364*


 #37848 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:18:54 | #37862 (13)

o tom, ako to bude po smrti, nie je predmetom vedy (čítajte už konečne pozorne), o tom nevieme ani my nič, ak "vieme" tak len z pozície viery...už by som konečne od vás očkával, že ak niečo odkliknete, prečítajte si najprv to, čo tvrdíte a píšete (a to robím aj 2x), nezvažujete rozumove veci, píšete nerozmyslene, živelne...


 #37858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:34:23 | #37871 (14)

Odpíchli jsme se od tohoto tvého příspěvku.

visitor77 [Uživatel je online]

Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch duše…

09.01.2022 18:12 | #37836
Reakce na příspěvek #37834

duša nie je živý tvor, ako taký...duša (živá) je na zemi v jednote s telom, a len tak tvorí živého tvora (človek, zviera, rastlina)...Biblia v tomto používa metaforu ("duše živá")...duša v tomto živote nemôže existovať bez tela, - bez tela existuje živá po smrti (rozumová len u človeka), a takáto ide k Bohu, do očisca, alebo do pekla (pozn.: zvieracia a rastlinná duša po smrti hynie, prestáva existovať, a nebude vzkriesená) ...po vzkriesení (človeka) sa očistená duša človeka zjednotí s novým telom (u spasených), resp. so starým/hriešnym telom (u zatratených)...v prvom prípade ide s telom do neba, v druhom je s hriešnym telom zavrhnutá do pekla...

Chtěla jsem důkazy z Bible, a ty ses odvolal na vědu. Proto se ptám, co k tomuto říká věda. Nic, viď?


 #37862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:34:58 | #37844 (10)

Prosím, ta určitě dobřeznáš Bibli - tak nám to, nedovzdělancům, najdi... *11071*


 #37842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:39:04 | #37845 (10)

"Kto dobre pozná Bibliu, rozumie jej, všetko tam nájde priamo i nepriamo/kontex­tuálne" dokáže na obligátní otázky s přehledem odpověět a neschovává se za namyšlenou demagoii. *7271*


 #37842 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:46:15 | #37846 (11)

Visitor má pravdu:-) ja tam našla přímo i nepřímo dokonce i Hospodinku :-).


 #37845 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:51:06 | #37849 (12)

prestaňte tárať, zosmiešňujete sa!


1  
 #37846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:53:38 | #37851 (13)

Netáram :-)
Na ženě v Bohu není nic směšného neb po ní je obrazem i podobenstvím Eva :)
Po kom jiném by byla ?


 #37849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:15:57 | #37859 (13)

Jaképak zesměšňování? Jistě použila podobnou metodu jako církev na OČISTEC... *3199*


 #37849 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:17:20 | #37861 (14)

Jo jsem s vistorem na jedné startovací čáře :-). *7228*


 #37859 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:30:36 | #37868 (15)

No jasně! *32510* *32510*


 #37861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:10:41 | #37857 (12)

Všechno jde, když se chce! *15220*


 #37846 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch…
09.01.22 18:16:09 | #37838 (8)

Rostlina je taky duše? *19364*


 #37836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:52:14 | #37850 (9)

kde to píšem? prečo mi neustále podsúvate svoje konštrukcie? ...rastlina má rastlinnú dušu a rastlinné telo...


 #37838 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch…
09.01.22 18:16:48 | #37839 (8)

Kde je napsáno, že nějaká část člověka jde do očistce (co to je?), do pekla či do nebe?


 #37836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:56:59 | #37852 (9)

keby ste dobre poznali Bibliu, našli by ste tam nepriame dôkazy - o očisťovaní duše: nič nečisté nepríde pred tvár Boha/nedostane sa do Božieho kráľovstva,..­.oprali si rúcha v krvi baránka...zlato sa čistí v ohni,...každý bude musieť splatiť do haléře.., ...boháč v pekle trpí smädom/žízní,...a i.


 #37839 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:01:53 | #37855 (10)

Nepřímý důkaz = chytím se čehokoli.
Zkus začít třeba tím očištěním v ohni, to mě hodně zajímá.


 #37852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:22:25 | #37863 (10)

Ten boháč se měl v pekle očistit?


 #37852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 13:01:00 | #38180 (11)

kto vie? Biblia o tom nehovorí - a čo keď patril do portfólia tej "ťavy/po vašom velbloud, čo prešla uchom ihly"?!::-)


 #37863 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 13:11:40 | #38186 (12)

A jak by se tam očistil? Jako že by mu ten majetek shořel? *23520* Mic o nějaké nápravě či možnosti nápravy není psáno, natožpak o faktické nápravě toho boháče.


 #38180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: duch…
09.01.22 18:17:17 | #37840 (8)

roč jen u člověka, když i zvíře je nazváno duší?


 #37836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 18:58:59 | #37854 (9)

rozumovú (nesmrteľnú) dušu má len človek, nerozumovú (smrteľnú) zvieraciu má zviera, rastlinnú rastlina....


 #37840 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:02:35 | #37856 (10)

Takže ony existují i duše zvířat?
A ty jsou po smrti kam?


 #37854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:28:05 | #37866 (11)

Umírají - už to psal. Ale to potom nevím, jak se shodně s papežem Františkem, který řekl, že v nebi je spousta místa i pro zvířátka. *33812*


 #37856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:31:24 | #37869 (12)

:-) iste, v nebi budú (stvorené) nové (i keď druhovo stejné) zvieratá, nebudú vzkriesené tie, čo boli na zemi:-)


 #37866 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:38:24 | #37873 (13)

No o tom bych si taky ráda přečetla! *18535*
Ale p. František utěšoval těmi slovy chlapce, kterému právě pošel pejsek. *31159* A lidi se velmi často vyjadřují v tom smyslu, že ten jejich pošlý pejsek "už je v psím nebi".


 #37869 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 13:05:04 | #38183 (14)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nebudeš urážet zeny!!!


 #37873 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:24:08 | #37864 (10)

O rostlinné duši jsem fakt nikdy nic nečetla. *4108*


 #37854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:39:02 | #37874 (11)

duša je definovaná ako "oživovací princíp" (nám neznámy, neviem o ňomnič!, akýsi oživujúci "dych Boha", aby neživá hmota (i organická na vysokej štrukturálnej úrovni (napr. DNA) bola oživená - a rastlina je tiež živá, a teda má "rastlinnú dušu")...duša človeka je nesmrteľná (Mt 10, 28), a bude (po telesne smrti) súdená...ale zvieracia a rastlinná duša po pozemskej smrti hynie, je smrteľná, eliminovaná z existencie...v nebi budú stvorené nové zvieratá a rastliny (druhovo stejné alebo podobné, aké boli na zemi)...


 #37864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:40:41 | #37876 (12)

Oživovacím proncipem je duch! Adam nebyl oživen duší, ale duchem. Tím se pak stal živou duší. Přečti si to pozorně.


 #37874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:42:05 | #37877 (12)

Podle Matouše duše vůbec nesmrtelná není. Čteš tam přece že Bůh ji může zahubit. *33072*


 #37874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:43:43 | #37878 (12)

Kde jsi vzal informaci o rostinách a zvířatech v nebi? *21943*


 #37874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:48:44 | #37879 (12)

Vubec he!
Duši Písmo definuje jako živého tvora. Pletes si slova duše a duch. Nefeš a ruah!


 #37874 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:49:47 | #37881 (13)

100 x probrané, nic si nepamatuje!


 #37879 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:53:11 | #37884 (14)

Neztrácej trpělivost, Rose... *35212* A mimochodem - jsem ráda, že už jsi zase tu! *20832*


 #37881 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:05:09 | #37887 (15)

Na chvíli.
Ten ing.Visitor mne prudí...


 #37884 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:06:08 | #37888 (16)

Ale no tak... *4585* Dej si se mnou kávičku... *35212*


 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:07:32 | #37889 (17)

Připojuju se na kávičku - budeme 3. *30434*


 #37888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:12:49 | #37894 (18)

Tak na: *35212* A udělej si pohodlí. *4121*


1  
 #37889 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:10:00 | #37892 (17)

To bych pěkně dlouho nespal....
Bazilišek jeden....


 #37888 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:14:44 | #37895 (18)

*2*
Tak já ti umíchám nějaký spací lektvar, no... *161*


 #37892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:18:36 | #37899 (19)

Abraka dabraka?


 #37895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:24:25 | #37905 (20)

Ale nééé... Normálně mateřídoušku s třezalkou... *22542*


 #37899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:07:59 | #37890 (16)

Vítej, rose, jsem ráda, že jsi tu. *3789*


 #37887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:09:33 | #37891 (17)

Ja už se taky rozhlížela kde se toulá :-)


 #37890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:15:28 | #37896 (18)

Taky ti chyběl, viď: Řekni že jo... *31159*


 #37891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:18:54 | #37901 (19)

Psala jsem dnes do příspěvku v 8.49 který jsem si potom ale jenom uložila:
Vždy když tu rose66 dlouho není tak mi začne chybět :-)
Čím to může být :-)?
Kdo vi kdy zase přijde :-)


 #37896 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:26:19 | #37907 (20)

To je hezké... *4585*


1  
 #37901 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:17:06 | #37897 (17)

Otázka, jestli zítra hospitalizace. I v sobotu mne doktor zval na další odběry na kliniku, snad se to zítra rozlouskne. Jen se tomu moc branim, léčí tam i covid pacienty.....


 #37890 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 13:07:00 | #38184 (11)

je rastlina živá? vlastní oživujúci dych Boha? - ano? ne? - logika, milá pani! ak ho nevlastní, ako je potom živá? čo ju k tomu núti?:-)


 #37864 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:26:05 | #37865 (10)

O rozumové a nerozumové taky v Bibli není ani čárka. Ale je tam na mnohých místech, že člověk i zvíře JSOU duše.


 #37854 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:49:26 | #37880 (11)

tak znova: ...duše živá" je biblická metafora živej ľudskej bytosti, nie je to explicitné (včetne vedeckého) vyjadrenie živého ľudského tela, že..."duše živá" je teda ľudské telo, duša a duch (telom sa zaoberá veda, duša a duch nie sú predmetom vedy, ale veda (psychológia, psychiatria, sociológia, a i.) sa aj o nich vyjadruje špecificky - ako ľudská psychika/kognitívne vlastnosti ľudského tela v pozemskom živote nerozlučne viazané na ľudské telo, inak ľudské telo nemôže vecne/aktívne spoločensky existovať...


 #37865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:50:48 | #37882 (12)

To není metafora!
Jukni do slovníku, co to je nefeš.


 #37880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 19:51:59 | #37883 (12)

A ta lidská psychika je podle tebe co? Duše? Duch?


 #37880 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:00:49 | #37885 (13)

psychika (vedecký výraz) človeka je vedou definovaná ako vyššia nervová činnosť, ktorí sa prejavuje v v činnosti rozumu - v myslení, vnímaní, uvažovaní, zvažovaní, vedomí, sebauvedomení, svedomí, reči, a i. - je predmetom niektorých humanitných vied, hlavne: psychológia/di­daktika, psychiatria, sociológia, logika, etika, jazykoveda, filozofia, a i.


 #37883 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:03:20 | #37886 (14)

Tohle je mi fakt známo. Já se tě ptám, jeestli ta psychika je podle tebe duše nebo duch. Nebo proč ji vlastně rozebíráme?


 #37885 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:18:54 | #37900 (15)

veda sa vyjadruje: psychika (vedecký výraz) je duševná činnosť človeka, teda hovorí o "duševnej činnosti", ale už výrazy, "duša, duch" nepoužíva, lebo nevie, čo to je, nie je to prístupné experimentálnemu výskumu, tak veda používa len výraz "duševná/kognitívna činnosť"...veda explicitne hovorí a definuje len telo, lebo je prístupné k (a je predmetom) výskumu vedeckými/expe­rimentálnymi metódami, ale biblické pojmy "duša/duch", ako také, nie sú definovateľné, veda hovorí len o "duševnej" činnosti - pochopiteľne, veda nevie, čo je principiálne "duša alebo duch" (je to už viera, nie veda) v biblickom vyjadrení ide už o "dych" Boha, čo už veda nemôže skúmať...


 #37886 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:25:32 | #37906 (16)

No tak proč se tedy vědou oháníš? Zkus radši Bibli... *32594*


 #37900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:27:56 | #37909 (17)

ach Bože, končím na dnes....som vedec, a veda neprotirečí Biblii, ale ju obohacuje...


 #37906 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:30:08 | #37911 (18)

Ale uvědom si, že jsi vědou obhajoval existenci duše (ve vašem pojetí), pekla, očistce, nebe... Překopírovala jsen ti tvůj příspěvek - připomenul sis ho?


 #37909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:30:51 | #37912 (18)

No a co? Hlavně že uměl, ne? *33087*


 #37909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:33:28 | #37913 (18)
*27482*

 #37909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.01.22 20:35:02 | #37914 (18)

Tady mas větší vědce než ty, tak cti:

Cti pozorne lidi, kteří o tom něco vědí:

Profesor C. A. Briggs se podrobně zabýval použitím slova neʹfeš a v roce 1897 uveřejnil v časopise Journal of Biblical Literature (sv. XVI, s. 30) tento výsledek svého studia: „Duše, jak je toto slovo používáno v angličtině, má v dnešní době význam velmi odlišný od významu hebrejského slova נפש [neʹfeš] a neopatrný čtenář si snadno může toto slovo vysvětlovat nesprávně.“ Biblický slovník A. Novotného (1956) pod heslem „Duše“ uvádí: „S[taro]z[ákonní] názor na duši . . . liší se podstatně . . . od názorů řecké filosofie . . . [V Gn 2,7] se nepraví, že člověk má duši, nýbrž že celý je duší . . . Kraličtí namnoze už překládají [neʹfeš] slovem lidé nebo slovem život.“ Jiný komentář k témuž textu říká: „[Člověk] nedostal živou duši, jak se pod vlivem řeckého myšlení často vykládá toto místo.“ (Nový překlad Písma svatého, sv. 1: Starý zákon_ *4242*


 #37909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 08:48:34 | #37915 (19)

Rose - promin rozhodne se nechci zastavat Visitora ani nikoho jineho pouze napisu svuj nazor.
Ty jako cizinec, zijici v CR a mluvici a rozumici teto reci vis urcite to co vim i ja. Neexistuje presne prelozit citove a vyznamove hodne veci do jineho jazyka. Pokud teda a ja verim, ze ty ano - citis a vnimas tu rec jako svoji vlasni.
Taky s cim nesouhlasim co pises je -- drive a nyni -- za dveste let to co ted propagujes za pravdu uz pravdou nebude. Muj nazor nejhorsi je to, ze se ohrazujes s nejakym clankem v nejakem casaku pred 130ti lety nekde nekym vydanem. To neni nic odborneho a nikde na svete se otom v odbornych skolach neuci. Jestli se chces bavit na odborne urovni tak nepouzivej jako dukaz neco co nekdo napsal do nejakeho casopisu - to neni zadny dukaz o tvem tvrzeni. Muj nazor na slovo /Duse\ Lidska duse je podle mne nehmotna - je to osobni elan - energie co vyzaruje clovek - jeho strach - jeho odvaha - laska - uznani - vira. Lidska duse je podle mne jeho chovani a celkove vyjadrovani - rozhodne to neni krasa jeho tela - nebo jejiho tela a proporci - duse je podle meho nazoru hmotne neviditelna - ta se musi poznat citem a ne pohledem. Cet jsi muj nazor na lidskou dusi. Hlavne nikoho nepoucuj podle casopisu -- to nikam nevede..


 #37914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 09:27:19 | #37916 (20)

Taky bych chtel dodat dulezitou malickost - Duse v jakem koliv lidskem tele v kterem existuje snim v souladu spolupracuje a tim vytvari celeho cloveka takoveho jaky je a jake je jeho duse. Sposta lidi (dusi) se da lehce ovladnou nekym - necim a dokonce i casopisem co potrvrdil i sam velky rose.


 #37915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 10:44:47 | #37919 (21)

Ano, to máš pravdu. Duše vyjadřuje nás.

Tělo ti nikdy neprozradí co se kryje za ním. V dnešní době už vlastně ani nevíš kdo je kdo. Ženy nejsou spokojené s tím jak je Bůh učinil, tak poopravuji svou fasádu.

A muži? Ti to taký vzali od těla a za posilováním v posilovnách chtějí skrýt svou slabost.

Skutečný ty, jsi schovaný za svou kůži. Tvůj charakter je tam uvnitř, skoro bych to nazvala, že je tvou duši. Smrtí tvůj charakter nezměnis, jak jsem jednou slyšela kázání. Jaký jsi tady, takový odejdeš na věčnost. margo tady celou dobu cituje verše Šalamouna, že po smrti nic nevíš. Já bych ještě doplnila, po smrti už nic nezměnis na sobě. Na to jsi měl čas za života. Před Bohem jednou staneš takový jaký jsi odtud odešel.

Měla jsem jednou výpadek paměti, stává se to prý při velkém zatížení, stresu, přepracování.....

Byl to zajímavý úkaz, který mě hodně poučil. Všechno jsem dělala tak jak jsem to dělala vždy. Mluvila jsem tak jak komunikují se svými blízkými. Ale ma paměť to nezaznamenala. Nic jsem si nepamatovala. Okolí mě vidělo jako člověka, který normálně funguje. Jen manželovi jedná věc začala napovídat, že je asi něco v nepořádku. Párkrát jsem přišla za ním s jednou a tou stejnou informací. Volal dcerce, která je zdravotnice a ta mě chtěla k telefonu. Komunikovala jsem s ní normálně, odpovídala na otázky a přitom o ničem nevím, že tato komunikace probíhala.
Je-li se mnou do nemocnice, nevěděli co říct lékařům. Nabalila jsem si věci samá, všechno tak jak bych to udělala za normálních okolností. Když jsem se probrala v nemocnici a moje paměť se začala uzdravovat, vracet, tak jsem se ptala kdo mě nabalil? No, že já. Nic tam nechybělo. Mám dlouhé vlasy. Používám vzdy dva hřebeny, oba dva tam byly nabalene....

Co tím vám chci říct? Že tvé návyky, tvůj postoj k životu, tvůj charakter se nezmění i kdyby tvůj mozek přestal pracovat tak jak má. Pořád zůstaneš sebou.

V té době děti mezi sebou komunikovali ...syn tehdy prý řekl...mamka už je v nebi a její tělo ještě tady mezi námi. Dcera, která mě v nemocnici doprovázela a viděla mé reakce.... říkala, nemyslím, že to tak je.....v nemocničním pokoji stála u okna a říkala.... takové krásné počasí, na zahradě tolik práce a já tady v nemocnici ( nic o tom nevím)
I v takovémto stavu, pořád jsem byla samá sebou.

Co mě to naučilo? Že svůj charakter, možná je to ta tvá duše ( to jsou má slova ) jednou přeneses tam za oponu smrtí. Už nic s ní neuděláš. Všechny tvé návyky, způsoby, tvůj styl života vezmeš sebou.

Tělo se rozpadne, ale ty tvé já které bylo zabalené v tvém těle půjde tam kde Bůh předurčil každému než bude pozván k soudů Božímu. A tam rozhodne život, nebo přijde druhá smrt. Už né tvého těla, ale tvého já. Tvého já které ty nevidíš, ani tvůj soused...ale Bůh ten dobře vi jaký jsi, dokonce i tvé myšlenky zná.


 #37916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 10:09:47 | #37917 (20)

kiwi, to čo píšeš, nie je principiálne duša ako taká, to sú prejavy duchovného života...duša je nám neznámy oživovací princíp (v Biblii akýsi "dych Boha"), a principiálne nevieme, o čo podstatne ide, teda naša duša je záhada/tajomstvo - teda niečo, čomu nerozumieme, ale čo oživuje telo, aby mohlo živé existovať so všetkými hlavnými prejavmi života v rámci energetického a iného metabolizmu/výmena látok, včetne nervovej činnosti: dýchanie, myslenie, rozmnožovanie, pohyb, rast, reakcia na podnety vnútorného a vonkajšieho prostredia,...keďže človek má rozumovú dušu, ona rozhoduje o tom, ako človek myslí, ako koná (myšlienky, skutky), tak ona je stále a bude na konci vekov Bohom súdená, lebo, aká je duša, také je aj telo v správaní sa...teda stav duše rozhoduje akí sme, a čo bude s nami, čo často vidíme v Kristových slovách: čo by si všetko získal, ale dušu stratil, nič nemáš, a pod....


 #37915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 10:18:42 | #37918 (21)

Visitor -- ja vim, ze ty to chapes - nekterym musi ukazat prvni krok aby vedeli kam se maji dostat -- ty uz je rovnou vedes k hotove a jsane veci -- musis pomalu krok po kroku jinak zdivoci a budou psat a chovat je tak jak se chovaji -- takze prvni vysvetlit vec chapani bez toho te nikdy nepochopi -- JInak to co jsi napsal ty jsem napsal i ja jenomze v jejich reci a jejich chapani - nesmis zhurta.


 #37917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 12:38:33 | #37921 (22)

My víme, kam se chceme dostat. *4585* *7271*


1  
 #37918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 12:37:14 | #37920 (21)

Visitore, kde je v Bibli popsána duše jako "neznámý oživující princip"?
Byl tímto principem oživen Adam?
Nebo kdo?


 #37917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 13:33:26 | #37922 (22)

Gen 2, 7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
...i z tohto SZ textu je jasné, že ide o "oživenie" človeka nejakým "princípom" - vdýchbutie života/oživenie "Božím dechom života" - nevieme si predstaviť, čo je podstata tohto Božieho "dechu života", katolicizmus preto hovorí oprávnene o dechu života-oživovacom princípe (i v teologii T. Akvinského, podloženého Bibliou)...takto a podobne sa duša zdôvodňuje i u mnohých mysliteľov, teológov, filozofov od počiatku - od antiky (grécka/Aristo­teles, Platón, Sokrates, rímska a iné novodobejšie filozofie,...), je to v rámci prirodzeného myslenia človeka o živote, včetne Biblie, ktorá to presne definuje a "Boží dech" oživujúci človeka, a preto sa celý človek (s telom) stáva metaforicky povedané "duší živou" ...skúste sa trocha odosobniť z jednostranného doktrinárneho nazerania na dušu...


 #37920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 15:13:54 | #37923 (23)

Ovšem dech, duch a duše, jsou 3 různá slova, TOS porad nepobral?
Člověk se oživením stal duši. Nedostal ji!
Je rozdíl dostat psa astat se psem?


 #37922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 15:52:47 | #37927 (23)

Opět si pleteš ducha a duši.
Tím "nějakým principem" je životní síla od Boha, kterou je oživen každý živý organismus, a která se po zániku organismu vrací zpět k Bohu.
Duše je označení života, živého tvora, psychiky nebo emocí (v některých případech).
Pokud se chceš pustit do debaty, začneme od Adama.
Když byl Adam stvořenn vdechl do něho Bůh dech života (ruach), tím se člověk stal živou duší (nefeš).
Když něco zemře, vrací se duch (ruach) do nebe, a živý tvor - duše (nefeš) umírá.
(Kazatel 12:7)
Potom se prach vrátí do země, kde předtím byl, a duch (ruach) se vrátí k pravému Bohu, který ho dal.


 #37922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 16:41:14 | #37928 (24)

Ale to ty si pleteš abuko ducha a duši *6606*
Zapomněl jsi že Bůh nejdříve stvořil člověka na obráz Boží. ( Vysvětli mi co to bylo, jak vypadal ten člověk, nějak musel vypadat, když byl stvořen na obraz Boží ) Pak teprve toho člověka na obraz Boží, oblékl do těla a až nakonec vdechl do člověka život. No a to ještě nebyl konec abuko. V tom člověku, který dostal jméno Adam, byla ještě žena. *45*


 #37927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 17:15:49 | #37930 (25)

Ale ale ale... *4124* Takovýhle názor nemá snad žádná církev, ani od žádného jiného věřícího než od tebe jsem ho neslyšela.
Už jsem ti připomínala, že i o Ježíšovi, když byl tady na zemi, je psáno, že byl věrným obrazem Boha. Znamenalo to snad, že jako Bůh vypadal? Stejně tak Adam byl k Božímu obrazu tím, že nesl Boží vlastnosti spolu se svobodnou vůlí.


 #37928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 17:17:54 | #37931 (25)

Tedy to bylo tak, jak je psáno, Adam byl stviořen z prvků země, pak do něj Bůh vdech dech života (ducha), a tak se stal Adam živou duší.

Eva nebyla v Adamovi. Bůh ji z Adama nevyndal, ale půjčil si jen jehio žebro, z něhož Evu vytvořil.


 #37928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 18:54:37 | #37932 (25)

To je nějaká pohádka, ne? *7271*
Která církev tohle ještě hlásá?


 #37928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
10.01.22 18:55:17 | #37933 (25)

Velký omyl.
Bůh stvořil nejdřív neživé tělo.
Vdechl dech života a člověk se stal duši.....
Tělo + princip života = duše

Jaký je rozdíl slova nefeš a ruah chapes?


 #37928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 08:38:04 | #37934 (26)

rose co znamena tohle co jsi napsal??
Tělo + princip života = duše --- To znamena, ze podle tebe nebo SJ jsou vsechna zvirata duse?
Zijou a rozmnozuji se stejnym principem jako clovek. Rozdil je v tom, ze Buh predtim nez ozivil cloveka svym dechem dal mu svuj obraz - Ducha Svateho -- ( Buh = Duch Svaty proto jsme Bozi deti). Po Bozim dechu se s neho stava zijici clovek (Adam) Buh vedel, ze zivot se muze dal prenaset pouze spojenim muzskeho s zenskym rodem - proto Adamovo zebro -- vze co se rodi na zemi se rodi timto zpusobem -- muzsky rod + zensky rod a dokonale spojeni. To je ten zivot co nam vdechnul Buh. Duse cloveka je pozehnana Duchem Svatym a tim nesmrtelnosti. Presneji je to popsano v Bibli pri narozeni Jezise. Bozi zastineni Marie ( odpusteni vsech hrichu a jeji neposkvrnenost) za pomoci Ducha Svateho je vajicko Marie privedeno do stavu oplodneni a narozeni Boziho syna jako cloveka ---- To je muj nazor -- lidske telo neni Duch ale spolecne z Duchem Svaty tvori ziveho cloveka pro obraz Bozi.


 #37933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:16:06 | #37935 (27)

Nikoli podle Roseho, ani podle SJ, ale podle Bible, kamaráde. V Bibli je mnoho míst, kde jsou zvířata spolu s lidmi nazvána dušemi. *20832*


 #37934 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:18:35 | #37936 (28)

Hm to bude asi něco jako reinkarnace.


 #37935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:18:36 | #37937 (28)

promin - ale stejne to nic nemeni natom co jsem napsal -- ja se stim nikdy nesetka, ze by osel byl duse.


 #37935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:23:33 | #37938 (29)

margo takze kduz nekdo napise treba dusi toho projektu bylo vymezeni vedsiho prostoru -- Tak to znamena, ze ten projekt ma zivou dusi? To snad ne?


 #37937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:29:11 | #37939 (30)

abych pravdu napsal nikde v Bibli jsem necet ( nepamatuji), ze by Buh vdechnu do nejakych zvirat aby je ozivil.
Pokud vim tak Buh tak ucinil pouze u Adama a duvodem byl prave ted Duch Svaty ktery byl predtim Bohem ulozen v budoucim cloveku.


 #37938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 10:01:16 | #37941 (31)

Gen 1 :
30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá DUŠE, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. *11274*
*3440* *3440*


 #37939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 11:09:31 | #37942 (32)

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se.
Genesis 1:29‭-‬30 B21

Bible 21 století píše co má v sobě život.

Ale po pravdě, každý musí vidět rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Kdyby zvíře bylo stvořeno na stejných podmínkách jak člověk. Tak dnes by musela liška sedět ve vězení za to, že ukradla sousedům deset slepic. Byly by pro ně vytvořené zákony, pravidla, práva.... šly by protestovat, proti čipování ( psi) zoologickým zahradám. *45*


 #37941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:07:12 | #37965 (33)

Zase motáš jedno přes druhé a cpeš do toho právní odpovědnost - tak rozmýšlí jenom .... člověk, který nechápe život jako takový.
Kdyby byli zvířata blbí, nikdy by se už nic nenaučili.
No a jak víme, tak jsou učenlivé a v mnoha věcech člověka i překonají.
*33648*
Dokonce i rostliny mezi sebou spolupracují - když jednu rostlinu napadne nějaký "vetřelec" - podá informaci okolí a ostatní rostliny spustí "obranný mechanismus" - například vypouštějí kyselé šťávy, nebo změní "vůni" a pod. *20*
*32630* *32630*
Necvičený člověk by například v džungli přežil jenom zázrakem.
*11274*


 #37942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:17:44 | #37968 (34)

A duše v tvém případě je o blbosti?
Já jsem myslela, že duše má něco společného s hříchem. Víš, že tím ublizujes druhému a stejně to děláš. Víš, že to ničí tebe, tvé okolí, že je to špatné a stejně ses rozhodl podstupovat proti svému svědomí, proti zákonu, právu.

Myslíš, že zvířata dostaly taky deset přikázání....


 #37965 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:43:52 | #37981 (35)

A ty jsi na základě jedné knihy přesvědčena, že je určitě dostali od Boha a "nestvořil" je Mojžíš na základě poznatků z pobytu v Egyptě?? *20*


 #37968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 15:12:42 | #37985 (36)

Člověk věřící, používá víru Dalko. A víra je dar od Boha.

Ten pocit je stejný jak u člověka, který dostal dar hrát na určitý nástroj. Myslíš, že ten člověk potřebuje být o tom přesvědčován? On prostě vezme ten hudební nástroj a začne hrát. Posluchač v hledišti, nevěřícně bude kroutit hlavou, jak tento člověk může vyladit tak nádherné zvuky z kousků dřeva?

To stejné je v mém a tvém případě. Já na základě jedné knihy věřím, že Bůh je a že tato kniha je pravdivá.
Kdežto ty sedíš, hledis, možná i držíš ten nastrój, ale není ti dáno ho použít, vyladit z něj ty zvuky, tu formu hudby, kterou mě bylo dáno.

Nikdy nepochopíš, co prožívá ten virtuos, pokud jsi ty to stejné nezažil


 #37981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 15:25:56 | #37986 (37)

Hra na hudební nástroj je 10% talentu a 90% dřiny.

Nemyslím, že v případě víry bude ten poměr stejný, ale víra rozhodně není něco, co člověku spadne z nebe.
Musí být ověřována a prověřována, rozvíjena a chráněna, a hlavně používána.


 #37985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 16:27:55 | #37992 (38)

Tak v tom případě s tebou nesouhlasím abuka. Měla jsem to doma. Dítě, které nepoznalo noty a co vzalo do ruky, to rozezvučelo. Když začalo chodit do hudební školy, tak jsme nikdo nevedli, že noty vůbec neumí číst. Stačilo, že ji paní učitelka zahrála skladbu a ona to dovedla zahrát dle toho jak to slyšela. Ani paní učitelka nevěděla, dlouhou dobu, že nehraje podle not. Až jednou se jí zeptala, tak kde jsme to skončili..... samozřejmě, že nevěděla, když ji noty nic neříkaly. V jejím případě to je dar...

No a samo Písmo říká Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar;
Efeským 2:8 B21

Není to z nás abuko, je to Boží dar, skrze víru.... Nikde jsem nepsala, že víra spadne z nebe.

Ale pokud dostaneš dar, tak sám víš jak to chodí v pozemském životě. Můžeš s ním prácovat, ale můžeš ho i zahodit, zakopat...


 #37986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:05:44 | #37997 (39)

Kolik je takových?
1 ze 100 000 - 1 000 000?
Pro zbytek je to jako napsal abuka.
*20* *32630*


 #37992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:05:53 | #37998 (39)

Klidně se mnou nesouhlas, jako ostatně nesouhlasíš vždy. *16386*


 #37992 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:24:46 | #38031 (40)

To stejné bych mohla já napsat o tobě abuko.


 #37998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 16:25:36 | #37990 (37)

Divné přirovnání, ale prosím - stačí jedna chybička u tvůrce toho nástroje a nikdy na něm člověk ladně nezahraje.
No a v Bibli je těch chyb hodně.
A dál - ve světle dnešního poznání víme, že jsou v ní napsané i nepravdy.
Pokud je v ní co by jen jedna nepravda - jak ji můžu důvěřovat - následují pochybnosti, které člověka dovedou k tomu, že je to kniha, která vznikla pro ovládáni mas - to byl i prvotní účel, kvůli kterému ji začal psát Mojžíš - pokud ji vůbec psal. *19376*
Bible je skládanka z knih, které vyhovují jejímu "poselství".
*32630* *32630*


 #37985 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 16:45:40 | #37993 (38)

I mistr tesař se někdy sekne. Staré přísloví praví Dalko.

Ale tady řešíme Bibli. Chtěla jsem, jako dárek koupit Bibli,c nějakou dobu zpět. Tak jsem na internetu hledala.....no a co se mi líbilo? Když jsem četla o Biblí její údaje. To jsem nikdy nezaznamenala u žádné knihy.... píše se tam ....autor neznámý.

Super, to už by ti mělo napovědět Dalko, že táto kniha má nejvíce výtisků, že ji má každý vědec ve své knihovně, i když tolik lidí jí chtělo zničit, nikomu se to po staletí nepovedlo a přitom, autor neznámý. *17163* Víš v kolika jazycích tu knihu o neznámém autorovi má svět. 2500 jazycích. A 1600 jazyků čeká na dokončení překladu.

Odkud ty můžeš mluvít o chybičce v Bibli, když nejsi její autor?
Bibli můžeš přirovnat k obrazů z puzzle. Můžeš ty, jako cizí osoba, špatně umístit jen jednu kostičku a výsledek bude špatný. Není to chyba autora, ale je to chyba toho, který neumí na správné místo, na správné políčko dát správny obraz...


1  
 #37990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 16:51:37 | #37994 (39)

Autor neznámý? *3199* To jako fakt? *34896*


 #37993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:09:27 | #37999 (39)

S tím autor neznámý jak je prezentován v knihkupectví nesouhlasím, konwalinka.
Ale to přirovnání s puzzle je pěkné. *30434*


 #37993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:11:07 | #38001 (39)

Autor Bible známý je, ale většina lidí to nechce vidět - tak jsem to myslela. *32299*


 #37993 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:46:35 | #38015 (33)

Takže Bible v tomto nemá pravdu? *7957*


 #37942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:05:30 | #37964 (32)

No, Dalko, možná by to chtělo se podívat i do jiných překladů, než začneš plýtvat posměšnými smajlíky. *33084*


 #37941 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:08:28 | #37966 (33)

Nemusím, protože v podstatě jsme na to se zvířaty stejně.
*11274*


 #37964 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:20:27 | #37969 (34)

to sotva, zviera môžem zabiť aj bez výčitiek svedomia (napr. slepici, hus, prasa, prepelicu, leva, tira, i koňa...)....- už v tomto je vidieť, že zviera je niečo iné ako človek (i keď má často stejný, či podobný metabolismus), že nemá nesmrteľnú dušu a je v totálnom područí človeka, ktorý si s ním môže v rámci určitej zákonnosti (pre svoju mravnú potrebu), robiť, čo chce...s človekom to nie je právne možné...


 #37966 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:32:20 | #37975 (35)

zviera môžem zabiť aj bez výčitiek svedomia
*33648*
To samé může i člověk
*19376*
v totálnom područí človeka
*2* *17574* *2*
Tak skoč mezi žraloky, nebo si odskoč do amazonské džungle.
I zvířata mají mezi sebou jisté "práva" a "právní" odpovědnost ve smečkách a pod.
*34087* *5201*


 #37969 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:17:26 | #38004 (36)

Super! *3357*


 #37975 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 17:49:07 | #38016 (30)

Nechápu, proč by to mělo znamenat toto. *5620*


 #37938 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 09:56:43 | #37940 (29)

Pokud osel myslí, tak je na tom stejně jako člověk(co se "duše" týká) - to, že jeho myšlení je na jiné úrovni, to je už věc druhá. *19376*
*32630* *32630*


 #37937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:21:00 | #37970 (30)

problém je v tom, že osel nemyslí...


 #37940 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:27:07 | #37972 (31)

Problém je ten, že to si myslí jen hlupák.
Pokud by se nedokázal naučit, tak se nedá ani vodit.
A jsou zvířata samouci - vrána, papoušek, slon, lidoop - a dokonce si uvědomují a sama sebe.
Tvůj názor je primitivní a je proti vědeckým poznatkům.
*3422* *3422* *3422*


 #37970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 12:04:26 | #37943 (24)

ducha a duši si nepletu, len máme na tieto veci diametrálne iný názor/vysvetlenia, ja do toho vnášam aj vedu...veda a Biblia sa navzájom obohacujú, neprotirečia si...Biblii treba rozumieť, v nej dikcia slova/viet nie vždy vystihuje pravý zmysel danej veci, by s tým súhlasila aj veda, že...


 #37927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 12:49:20 | #37944 (25)

Hodně se pletes a to se považuje s za vědce. Člověk duši nedostal. Oživením se ji stal. Citát z vaší encyklopedie si četl?


 #37943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:28:10 | #37973 (26)

Boh stvoril individuálnu ľudskú dušu "vdýchnutím" do človeka, čím ho oživil a umožnil mu žiť a prežiť pozemský život...ľudská duša je (na rozdiel od iných vecí) teda Bohom stvorená a večná - k večnosti....po­zemské telo nie je večné, po pozemskej smrti zomiera a je eliminované z existencie...vzkri­esením (spasení) dostanú nové telá, zatratení dostanú vzkriesením staré hriešne telá...


 #37944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 14:34:50 | #37978 (27)

Jo, jo taky jsem to četl v jedné knížce - jenže to by musela být o A po Z pravdivá, abych ji uvěřil. *20*
No - ale to není *5726*
*11274*


1  
 #37973