Rozcestník >> Ostatní >> Bylo za socialismu lépe?

Informace

Název: Bylo za socialismu lépe?
Kategorie: Ostatní
Založil: martapes
Správci: martapes , navratil
Založeno: 07.12.2020 09:24
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 187758x
Příspěvků:
8579

Předmět diskuze: Bylo za socialismu lépe? - Diskuse je určena hlavně těm, kdo socialismus zažili a mohou tedy srovnávat dobu tehdejší s tou dnešní. Diskutujte prosím ve vší slušnosti v souladu s pravidly Chatujme.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Fakt bylo líp?
01.03.21 08:01:09 | #5609

ZÁKON
ze dne 9. července 1993
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament
konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody,
a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
§ 1
(1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

 1. upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,
 2. systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,
 3. porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,
 4. používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
 • popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
 • zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
 • znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
 • zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
 • povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
 1. pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
 2. spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

(2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
§ 2
(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
§ 3
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.


3  

| Předmět:
01.03.21 07:37:15 | #5606

To nejdůležitější pro život člověka, bylo lepší... něco málo nepodstatného, ne... to se dalo změnit, vylepšit... ale v každém případě existoval v době před srandapučem v 89-tém, u více lidí takzvaný zdravý selský rozum... protože fungoval výborný vzdělávací systém, který naučil mladé lidi, ještě bež životních zkušeností, logicky lépe myslet... tenkrát mladí lidé nebyli tak jednoduchí, primitivní, jako jsou mladí lidé dnes...!!! To té mladé mamičce musí někdo poradit, aby se na konci vsi otočila a prošla ji ještě jednou, než miminko uspí..??? Nebo maminka naučila miminko usnout pokaždé, až uvidělo ceduli s názvem sousední obce...??? Kdyby se objevil koronavirUS v jejich obci, tak zrovna tahle maminka, zvyklá kritizovat vše, co si přečte na internetu od žurnalistické žumpy, bude první, která bude řvát, proč vláda nezakázala pohyb cizích osob, po jejich vsi...!!! https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pri-prochazce-malou-obci-nestihnu-ani-uspat-dite-rika-matka-z-hostejova-40352488#dop_ab_variant=519601&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=8zeBH3pUDws-202103010612&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz Stále více se potvrzuje, jak říká jedna moje kamarádka: jooo... kde jsou ty krásný časy, kdy to tady stálo za hovno...!!! Přesto, myslícím lidem všem, prima pohodový den... přeje eM


3  

| Předmět: RE:
01.03.21 07:46:35 | #5607 (1)

Tady nejde o nějakou "hloupost" mladé generace,ale chaotická vládní nařízení.Je logické,že obyvatelé této vesnice budou nucení nařízení porušovat,protože např.lovecký pes(se svým majitelem) potřebuje pohyb i vně tohoto malého katastru.Co je třeba logického na otevření velkých center a naopak uzavření všech malých obchodů atd.. *33018*


1  
 #5606 

| Předmět: RE: RE:
01.03.21 08:42:07 | #5612 (2)

Nejenom lovecký pes, ale všichni psi potřebují pohyb. Proto se s nimi chodí na procházky. A ty se mohou konat i v té nejmenší vesnici. Nechápu, opravdu nechápu, v čem někteří lidé nacházejí problém. Co tak navýšit počet těch procházek, místo neustálého řečnění? Jedná se o 3 neděle, a ty snad dokážeme my i ti psi vydržet.


1  
 #5607 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.03.21 08:44:27 | #5613 (3)

Takže u mě jde skutečně o hloupost některých lidí, kteří nedokáží improvizovat a přemýšlet.


1  
 #5612 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.03.21 11:05:40 | #5614 (3)

Ani v té větší vesnici nenatrefíš na louky,les-zkrátka volnou přírodu,kde můžeš vycvičeného psa pustit "na volno".V zastavěné obci si nic takového dovolit nemůžeš.Snad je i k pochopení,že coronavirus nečíhá v té přírodě,ale spíš v té korzující vesnici.Ale žádný strach,pro mne to problém není,já mám les hned za barákem. *32815*


1  
 #5612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 11:18:16 | #5615 (4)

Já zase pole a louky. A tak to mají i jiné vesnice všude tady okolo. Mám také vycvičené psy, kteří mi nikam neutíkají a poslouchají na slovo. Proto také většinou chodím do té přírody. Ale jsou psi, co se z vodítka pustit nedají, takže i když s nimi páníčkové vyrazí do přírody, musí být stále na vodítku. A jak už jsem psala, tato opatření se týkají 3 neděl, a ty není problém vydržet.


 #5614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:11:21 | #5617 (4)

Pes se nesmí pouštět na volno. Kdysi se takhle pobíhající psi mohli zastřelit.


 #5614 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:42:25 | #5620 (5)

I dnes se střílejí.


 #5617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 19:03:09 | #5643 (5)

Myslivecký se nestřílí.


1  
 #5617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 08:32:07 | #5646 (6)

Ne myslivecký, ale myslivci si je nestřílí.


1  
 #5643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 08:59:07 | #5650 (7)

Myslivci.....za mého mládí jsme v době honů chodili za honci a sledovali výřad ulovené zvěře, vždycky se popíjelo a nepamatuji nějaký malér....Dneska jsou za alkohol velké postihy při namátkové kontrole, ale pár myslivců každoročně padne....


 #5646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 09:13:26 | #5652 (8)

*33767* kdysi chodili na lovy opravdoví myslivci... měli zkušenosti a něco nastříleno... dnes se zvou na lovy kdejací zbohatlí pitomečkové, kmotři... za odměnu, že sponzorují myslivecké sdružení... pořídí si drahé zbraně, a aniž by je uměli ovládat vydají se na lov... nadržení za každou cenu něco střelit... aby se měli doma a před kamarády čím chlubit... tudíž střílí všude tam, kde se něco kolem šustne... aniž by viděli, co že se to tam vlastně šoustá...!!! *3419* No a často se jim tak povede střelit právě, jen toho myslivce...!!! S tím se ale samozřejmě, ti pitomečkové před svými kamarády již moc nepochlubí...!!! *4511*


3  
 #5650 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 09:40:22 | #5660 (9)

no jéje.....dnes, když mají páni myslivci avizovaný hon, tak by se člověk bál i na svém pozemku o život, ze zkušenosti vím, že se střílí tak bažanti nebo zajíčci, že je ale les rozrytý od černé, to jim je jaksi úplně fuk...jediné vysvětlení, co mě napadá je, že už asi všichni mají doma na zdi kuži z divočáka, nebo jsou přežraní masa


1  
 #5652 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 09:50:34 | #5662 (10)

Odstřel divočáků je dnes bez omezení a povolení, někde jich je přemnožíno, tady v okolí je spíš srnčí....


 #5660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 10:04:28 | #5663 (11)

jen je s tim asi problém to nechat zkontrolovat a tak...pravda je, ze se bojis jit do lesa kvuli tem potvoram, které se nebojí uz vůbec


 #5662 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 12:28:08 | #5668 (7)

Což mi vyjde nastejno. *32815*


 #5646 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.03.21 13:10:40 | #5616 (3)

Syn má zase problém se slepicemi. Nesmí se pouštět ven, tak sedí v kurníku a jsou celé nafučené a jen hudrují.


 #5612 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:19:58 | #5618 (4)

proc nesmi ven? *17946*


 #5616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:35:28 | #5619 (5)

Ptačí chřipka.


 #5618 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 15:39:09 | #5626 (6)

Tady bys´ to schytala, slepice musi mit moznsot zabezpeceneho vybehu pres den, jeho velikost je predepsana. JInak by si na tebe doslapli, zaplatils bys? dost velkou pokutu , slepice by ti mozna dokonce odnali.


1  
 #5619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 15:45:06 | #5627 (7)

A když do výběhu nesmí kvůli ptačí chřipce? vždyť o tom píšu :-(


1  
 #5626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 15:59:07 | #5629 (7)

Za normální situace ano, ale ne, když je v okolí ptačí chřipka. V takovém případě se musí před ní chránit i zvířata.


 #5626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:02:21 | #5632 (8)

Hlavně je třeba dávat pozor na sousedy, kdyby někdo viděl že jsou slepice v oplocené výběhu, mohli by je udat. Musí být zavřené, bez možnosti vniknutí třeba vrabce.


 #5629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:38:09 | #5635 (9)

Asi to chce sit.


 #5632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:47:02 | #5638 (10)

Síť? To situaci nevylepší, mají hezký kurníček a s chráněným výběhem proti dravcům s ochraným pletivem, ale je to maličké.... prostě slepičky potřebuji výběh. Tedy oplocený výběh, kde se proběhnou a kde si zahrabou. V průběhu ptačí chřipky musí být zavřené. I když se jim to nelíbí, jestli mají 5 m2 nebo 10 m2 je úplně jedno, protože je to pro ně zavřené "doma". To prostě byl příspěvek k těm psům, kteří taky chtějí běhat stejně jako slepice chtějí ven... do prostoru, kde mohou běhat, hrabat. A teď musí zůstat v zasíťované kleci. Tak snad jsem to objasnila dost.


 #5635 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.21 17:05:35 | #5641 (11)

Za meho detsvi jsme chovali taky slepice, ty byly prestastne, letaly a spaly na stromech, mely kurnik , ale tam se jim asi nelibilo.


1  
 #5638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.21 17:09:26 | #5642 (12)

Za mého dětství jsme o nějaké ptačí chřipce neměli ani ponětí.


 #5641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.21 19:07:00 | #5644 (13)

Ponevadz veda nebyla jeste tak daleko..


1  
 #5642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 08:47:23 | #5647 (14)

Loret, ty jsi srandovní, to by Martě muselo být aspoň 200 let.....Ptačí chřipka je známa již takto dlouho a za socialismu byla možná také někde u nás a nebo to byla vymoženost západních chovů....


1  
 #5644 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 09:30:48 | #5657 (15)

Neresilo se to, dozvedela jsem se o ni skoro nedavno..je fakt, ze jsem se o to nezajimala, ale nic se nikde nepsalo..dokonce mam zanmou ornitolozku a taky nic nerikala.


2  
 #5647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 09:38:51 | #5659 (16)

Ptačí chřipka byla pod jménem ptačí mor poprvé identifikována v roce 1878 v Itálii. Po 1. světové válce se rozšířila velmi příbuzná španělská chřipka. Dnes je známo, že její virus je rozšířen po celém světě. Ve 30. letech minulého století se nemoc opět objevila v Evropě. Vir H5N1 se rozšířil roku 1959 ve Skotsku, H7N3 v Anglii roku 1963, H5N9 v Kanadě roku 1966 a H7N7 v Austrálii roku 1976. Pak až v 80. letech, zejména v Irsku (H5N8) a USA (H5N2), což vedlo k likvidaci milionů jedinců chovného ptactva na daných územích. Další větší ptačí epidemie následovaly 1992 v Mexiku, 1997 v Hongkongu, a jak se později ukázalo, především v dalších zemích Asie.


1  
 #5657 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 08:52:28 | #5649 (12)

Loret, vašim slepicím se za tvého mládí v kurníku nelíbilo, protože byl plný čmelíků, nejspíš....


1  
 #5641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 09:28:44 | #5655 (13)

Ale ne, byly zvykle na volnost..


1  
 #5649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 09:30:40 | #5656 (14)

A kam vám snášely vajíčka, taky někde po zahradě?


 #5655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 09:36:31 | #5658 (14)

Dříve, ještě za rodičů slepice měly velký výběh, asi 100 metrůx5 a stejně šly spát do jejich domečku, cítily se tam bezpečně, tam také snášely.....Já mám asi 6 let dřevěnou, zateplenou slepičárnu a výběh malý, tak 20 metrů, žádnou nenapadne nocovat venku...


1  
 #5655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:36:30 | #5633 (8)

Ne, ne, precetla jsem si narizeni , ktere plati v dobe ptaci chripky, je veci majitele, jak to zaridi, aby jeho slepice neprisly do styku s nakazenymi, ale je povinny zajistit slepicim vybeh i v dobe nakazy v oblasti a samozrejme v bezprostredni blizkosti. ..Musi to byt v kazdem pripade stastne slepice, tak se rika zviratum, co maji vybeh podle jejich druhu.


 #5629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:37:43 | #5634 (9)

to si nedovedu představit, jedině si je vzít do bytu.


 #5633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:42:33 | #5636 (10)

To vis, ve Svajcu se bere vsechno vazne..vcera jsem si chtela utrhnout kocicky, ale vzpomnela jsem si na to, ze jsou chranene..tak jsem toho nechala...


 #5634 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.21 16:49:10 | #5639 (11)

Já si vzpomněla jak jsme ve Švýcarsku sbírali hřiby. Přímo na cestě rostly nádherné hřiby, hrdě jsme je nasbírali a teprve u auta jsme viděli ceduli že se smí sbírat jenom ve středu každý druhý týden :-)) My je samozřejmě vysbírali o víkendu. Naštěstí nás nikdo neudal.


 #5636 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.21 17:03:21 | #5640 (12)

Oni zas tak neudavaji, jen se tak nejak divne na tebe zahledi...Svycari moc houby nesbiraji, Nemci velmi malo. Na houbach potkavam hlavne Italy. Ve Svycarsku nejsou ty spravne lesy, i kdyz jsou krasne , jako napr.v Jure, houby tam nerostou, ale v predhuri Alp ano, jenze kdo by se tam splhal, ze jo. Ja jezdim do Schwarzwaldu, tam rostou lisky a krasne hriby. Nijak zvlast rada je nejim, spis je rada hledam. Pak je rozdavam.


 #5639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 10:55:18 | #5666 (13)

*33767* pro Švýcary, ale i další normální lidi, to není udávání... to jen čeští komici temu tak říkají...!!! *3419* Švýcaři prostě nemají rádi, když někdo porušuje jakékoliv zákony a předpisy... a proto takové jedince nahlašují...!!! *33441*


1 1  
 #5640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:44:00 | #5637 (9)

Ceny vajicek od tech stastnych slepic na to vypadaji..


 #5633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 19:08:17 | #5645 (9)

Co třeba výběh ve velkém prostoru nějaké stodoly? *33084*


 #5633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 08:49:05 | #5648 (10)

Výběh ve stodole jsem jednou v životě viděl a stačilo mi.....


 #5645 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.21 12:30:36 | #5669 (11)

Míněno v době izolace kvůli ptačí chřipce.Horší je snad vidět vybíjení celého chovu. *33084*


 #5648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:44:29 | #5621 (4)

Lepší je na chvíli zavřít, než je pak nechat utratit. Oni se s tím nemažou.


 #5616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:45:08 | #5622 (5)

Likvidují celé chovy.


 #5621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 13:47:43 | #5623 (5)

Zvíře tomu nerozumí, bude furt nespokojené a brblat. Jenže se nedá nic dělat, až to přejde můžou ven.


 #5621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 15:57:18 | #5628 (6)

Ano, musí to vydržet.


 #5623 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 14:18:01 | #5624 (5)

Nemažou, nemažou, jsou to magoři, před pár lety zabili nějaké paní 20 let starého, mluvícího papouška, nikdy nebyl venku....Se divim tomu chlapovi, co se na to díval, že nevzal flintu a to komando nepostřílel....


 #5621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 14:43:57 | #5625 (6)

Sotva skončili odborníci v Tisové na Orlickoústecku s likvidací krocanů na farmě, začali s vybíjením drůbeže v domácnostech. Mezi prvními veterinářům otevřela šedesátiletá žena. Prozradila, že má doma papouška. Veterinář jej injekcí utratil. Domácí mazlíček ale zemřel zbytečně. Situaci ještě v pátek přijel napravit ministr zemědělství Petr Gandalovič. Majitelce přivezl novou korelu.

"Dvacet let jsem ho měla, byl moje jediné potěšení," si se slzami v očích stěžovala důchodkyně, která se marně věšela na ruku muže se smrtící injekcí.

Jsou to dobitkové....!


 #5624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:00:30 | #5630 (7)

Pamatuji si to. Proto říkám, že se s tím nemažou.


 #5625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.03.21 16:01:28 | #5631 (8)

Zabíjeli se i zdravá zvířata, pokud byli z jednoho chovu.


 #5630 

| Předmět: RE: RE:
02.03.21 10:40:16 | #5664 (2)

*33767* s těmi otevřenými obchodními centry a zavřenými malými obchůdky jsem taky svého času ne zcela souhlasil... i když... argumenty od kamaráda, ředitele obchodního centra jakousi logiku mají...!!! 1. i když jsou malé krámky na vesnicích, stejně spousta, převážně tedy mladých lidí, jezdí nakupovat do obchodních center ve městech... 2. zatímco ve velikém obchodě, kde je možné nakoupit při jedné návštěvě od potravin, přes drogerii, hygienické a domácí potřeby, až po třeba školní potřeby, stráví občan mezi ostatními občany a regály třeba hodinu... při pochůzce po všech možných malých obchůdcích, aby sehnal to samé zboží, by to bylo mnohem déle... a pak další jeho argument... 3. veliké obchody mají k dispozici více personálu, který by mohl kontrolovat jednak počet lidí v obchodě, tak i dodržování opatření proti šíření teho koronaviru... 4. ale je i větší šance, že ten obchod můžou zase zkontrolovat příslušní úředníci z příslušného magistrátu a nebo pak policie... jak ta opatření daný obchoďák dodržuje... což u malých krámků na vesnici, nikdo dělat nemůže... páč nejsou na to na těch úřadech lidé...!!! *4511* No a při pověstném odporu mladých Čechů proti jakýmkoliv opatřením a nařízením nejen vlády, ale i nadřízených v zaměstnání, které je nějak omezují, a veliké chuti pak taková opatření nedodržovat, protože je demokracie a to si každej může dělat vše, co se mu líbí co chce, jsou ty argumenty teho ředitele obchoďáku pak i docela pochopitelné...!!!


 #5607 

| Předmět: RE: RE: RE:
02.03.21 10:59:11 | #5667 (3)

Zkrátka to vidím tak, ve velikosti je síla....Havel po revoluci vykřikoval různá hesla, mezi jinými o to, že je potřeba rozdrobit velké kolosy a udělat mnoho živnostníků a obchodníků.....Jak je to zcestné myšlení bylo každému jasné, jen jemu ne, protože jen ve velikosti je síla.


1  
 #5664 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 12:32:54 | #5670 (4)

no jo, třeba v Agrofertu, to je síla, která má sílu nám tady vládnout...


2  
 #5667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 13:27:36 | #5675 (5)

český premiér se jmenuje Agrofert...??? Tož pak Babiš, bude jen jeho poradcem, nejspíš...!!! *3419*


1  
 #5670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 12:34:31 | #5671 (4)

*4652* Zvlášť když mají matky v zahraničí,kam proudí i zisky.


 #5667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.03.21 13:26:26 | #5674 (4)

Havel žil celej svůj život mimo realitu... jednak díky jeho neschopností myslet i za střízliva... a pak, po dovršení dospělosti, díky stále silnějšímu alkoholismu...!!! *33441*


2  
 #5667 

| Předmět: RE:
01.03.21 08:06:03 | #5610 (1)

Čéče , co ty musíš nosit v hlavě .. ,,To nejdůležitější pro život člověka bylo lepší´´ .. proboha svatýho *57*


1  
 #5606 

| Předmět: RE: RE:
02.03.21 10:42:16 | #5665 (2)

*33767* komiku... *2* kdepák... žádnýho svatýho v hlavě nenosím... natož pak ještě pro nějakého boha...!!! *4511*


 #5610 

| Předmět: Babiš umí dobře jednu věc: lhát
28.02.21 12:47:59 | #5605
1  

| Předmět:
28.02.21 08:58:54 | #5583

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: …………………………………­…………………………………………
adresa: …………………………………­…………………………………………………….
číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………
uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště ) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021:
…………………………………­……………………………………………………………­..
…………………………………­……………………………………………………………­..
…………………………………­……………………………………………………………­..

uvádím, že cestuji do místa:
…………………………………­………………………………………………………………
…………………………………­………………………………………………………………

Podepsáno
den …………………………………­…………………………………­..
hodina …………………………………­……………………………….

Podpis …………………………………­……………………………….| Předmět: RE:
28.02.21 09:00:10 | #5585 (1)

Tisknete, tisknete *15172*


2  
 #5583 

| Předmět: Je Zeman stále svéprávný?
27.02.21 20:26:17 | #5574
| Předmět: RE: Je Zeman stále svéprávný?
28.02.21 08:43:11 | #5579 (1)

To by mu musela jít na ruku i vláda.


1  
 #5574 

| Předmět: RE: RE: Je Zeman stále svéprávný?
28.02.21 08:47:51 | #5581 (2)

....a třeba to je zase podobné plácnutí do vody, jako někdejší "pozvání " M.Zemana do Bílého domu :)))


 #5579 

| Předmět: RE: RE: Je Zeman stále svéprávný?
28.02.21 09:41:58 | #5591 (2)

Zeman nejenom že to totálně podělal s Babišem , ale na stará kolena je největším bezpečnostním rizikem pro ČR


1 4  
 #5579 

| Předmět: RE: RE: RE: Je Zeman stále svéprávný?
28.02.21 11:49:53 | #5602 (3)

Ani MZ nevládne a nemá moc zákonodárnou.Pro­tože je to ale silná osobnost a znalý politický šachista, rád překračuje své pravomoci a vládu si omotává.(Že do značné míry,je jenom můj odhad.)


1  
 #5591 

| Předmět: RE: RE: RE: Je Zeman stále svéprávný?
02.03.21 09:17:34 | #5653 (3)

*33767* každej českej politik, který nelíže záděl USA a nedělá co mu doporučí velvyslanec USA, je velice velikým bezpečnostním rizikem...!!! *33441* *3419* *2614* za pobavení...


2  
 #5591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je Zeman stále…
02.03.21 09:26:53 | #5654 (4)

A jakpak to bylo za komunistu?


 #5653 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je Zeman stále…
02.03.21 12:35:35 | #5673 (5)

Ještě horší.My už to snad ani jinak neumíme. *33084*


 #5654 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je Zeman stále…
02.03.21 20:57:54 | #5680 (5)

*33767* tož to víte že i za komunistů se našlo několik lízalů zádělí USA... všeobecně se takovým říká kolaboranti... *33441* voni si ale mezi sebou říkali vznešeně, disidenti...!!! *3419* *2*


 #5654 

| Předmět:
27.02.21 18:15:56 | #5550

Tak jsem se nespletl, že dnes bude nová návštěva, tentokrát reinkarnace v Oskarku...to bude nejspíš z jednoho hnízda, brácha Brix a ségra Rozina... *22953*


1  

| Předmět: Andreji, proč tě nikde nechtějí?
27.02.21 16:53:35 | #5536
1  

| Předmět:
27.02.21 13:11:25 | #5520

Marti, tys to tam přišpendlila, nebo já omylem...| Předmět: RE:
27.02.21 13:29:12 | #5524 (1)

Nevím, o co jde?


 #5520 

| Předmět: RE: RE:
27.02.21 13:42:12 | #5526 (2)

Myslím ten příspěvek od proměny, který je připíchnutý hned na začátku, tak já ho odšpendlím...


1  
 #5524 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.02.21 15:42:17 | #5531 (3)

A ne, nepřišpendlila.


 #5526 

| Předmět:
27.02.21 13:07:24 | #5517

Tak, poobědval jsem švestkové knedlíky.....ty měl rád i Jakeš, viděl jsem o něm jeden dokument a když otevřel mrazák, tak tam měl jeden foch, samé švestkové knedlíky *15172*| Předmět: RE:
27.02.21 13:08:57 | #5518 (1)

Také je mám ráda. S mákem.


 #5517 

| Předmět: RE: RE:
27.02.21 13:10:45 | #5519 (2)

JJJ s mákem *14503*


 #5518 

| Předmět: RE:
27.02.21 13:13:50 | #5521 (1)

nejím je, ale musím je udělat do mrazáku.... *30407*


 #5517 

| Předmět: RE: RE:
27.02.21 13:14:35 | #5522 (2)

A pro koho je děláš...


 #5521 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.02.21 13:32:56 | #5525 (3)

pro páníčka přece, ne ????? ten by mohl mít švestky snad denně, dělám knedliky, vařím povidla.. *6195*


 #5522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 13:43:32 | #5527 (4)

Aha, já švestky také rád, občas si zmrzlé vyndám a zobu během dne, mám je v mrazáku v malých krabičkách na tento účel *15172*


 #5525 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 13:51:12 | #5528 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 13:55:16 | #5529 (5)

A co ty, že si kuchtíš sám, takových ženských všude...


 #5528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 15:57:23 | #5532 (5)

no jasně, jinak to nedelám.....kromě toho zavařuji výhradně v myčce


1  
 #5528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 16:03:40 | #5533 (6)

Já zase výhradně v troubě.


 #5532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 16:17:18 | #5534 (7)

Každý má vyzkoušenou nějakou tu jednoduchou metodu...U nás se desítky let nic pořádně nezavařovalo, naposledy snad okurky a na to máme starou pračku, která má vyvářku, tak do té se narovnaly 2 vrstvy sklenic....Loni zavařovala pár malých skleniček rybízové marmelády, to ani nevim v čem, možná jen na sporáku v hrnci....My všechno co se dá, tak mrazíme a okurky kupujeme v těch větších sklenicích, má to asi v litry, za 50 korun...


 #5533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 16:28:18 | #5535 (8)

Také dávám ovoce do mrazáku. Třešně, višně, rybíz a jablka, která si vždy nakrájím na kousky a pak z nich dělám štrůdl.


 #5534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.02.21 17:19:51 | #5537 (9)

každý , jak je zvyklý a jak mu vyhovuje, já třeba do mrazáku vůbec ovoce nedávám, ani houby


 #5535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.02.21 08:45:51 | #5580 (9)

Taky do mrazáku a taky krájím,příp.ko­řenovou zeleninu strouhám. *33018*


 #5535 

| Předmět: Prokorupční vláda A.Babiše
27.02.21 11:54:52 | #5497