Rozcestník >> Ostatní >> Excalibur

Informace

Název: Excalibur
Kategorie: Ostatní
Založil: Mnichal
Správci: Mnichal
Založeno: 06.12.2020 23:12
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 45783x
Příspěvků:
623

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Excalibur - Vítám vás v Excaliburu v diskuzi ,kde se baví o všem u kulatého stolu ,jako pravý rytíři. Diskuze vytvořená pro ti co vchází v dobrém úmyslu bez negace.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
01.02.24 09:56:50 | #614
*35387*


| Předmět:
30.01.24 14:06:59 | #613

Bohužel se nestává zřídka, že se v životech setkáváme se situacemi, nad jejichž záští a nenávistí nám zůstává rozum stát. Nemusíme být ani svědky brutální vraždy, abychom se museli divit, kde se v lidech bere tolik zla a nepochopení pro druhé či cizí. Stačí se podívat na polarizaci současné společnosti a hned vidíme tolik zbytečného hněvu.

Častokrát za to může jediná věc, jediný pocit – frustrace. Jedná se o pocit nedostatku něčeho, o jakési strádání z důvodu neúspěchu či nenaplňování některé z fyzických či duševních potřeb. V případě, že tento pocit přetrvává po delší dobu, řádově měsíce až roky, může přejít až do deprivací či vážných psychických poruch.

„Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, který člověk dostává, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to zkrátka není možné, anebo v tom brání něco, s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru.“| Předmět:
30.01.24 09:52:38 | #611

Michale můžu chodit k tobě

Máš tady klid ,pohodu
*6769*| Předmět: RE:
30.01.24 11:31:43 | #612 (1)

Ano můžeš tu píšu mám to tu jako svou mysl.


 #611 

| Předmět:
30.01.24 09:23:15 | #610

*30644* Život
V přeneseném slova smyslu může být slovem život označováno cokoliv, co žije, co je živé. Z ekologického pohledu se jedná o živou přírodu, ve společenském slova smyslu pak o jakoukoliv strukturu, která vyvíjí nějakou činnost („společenský život“). *16217*
| Předmět:
30.01.24 09:21:09 | #609

Definovat život je výzvou pro mnoho filosofů biologie.[1][2][3][4­][5] Částečně proto, že život je obecně přijímaný spíše jako proces, nežli látka nebo konkrétní objekt — buňky i atomy v těle se stále vyměňují a život se neustále adaptuje a mění své prostředí.[6][7][8] Cílem jednotlivých definicí je sjednotit představu o životě obecně, včetně života mimo Zemi.[9][10][11] Často otázka ale souvisí i s pojmem vědomí a výjimečně se využívá i v bioetických otázkách potratu nebo životu v kómatu.| Předmět:
30.01.24 09:19:21 | #608

Ahoj Michale ,já ho nemám měla jsem mobil v opravě.
*4511*
| Předmět:
30.01.24 09:17:56 | #607

*34708* Přeji hezké ráno a celý den . *34708* *5503*| Předmět:
30.01.24 00:01:56 | #606

„Když vstoupíš do ohně sebeodhalení, tak tento oheň nespálí tebe, spálí jen to, co nejsi. To, co křičí a kvílí v tomto ohni není to, co doopravdy jsi. Je to jen to, co sis představoval, že jsi. To hoří... “ - Mooji / Krásné dnešní 70. narozeniny 🎂✨🎈🎉
| Předmět:
28.01.24 22:53:51 | #605

Smrt
Když zemřeš, neboj se o své tělo... Vaši příbuzní udělají vše, co je třeba:

  • Sundají ti šaty;
  • Umyjí tě;
  • Oblečou tě;
  • Vyvedou vás z domu a dovezou vás na novou adresu.

Mnozí přijdou na tvůj pohřeb, aby tě uctili.
Někteří dokonce změní své plány a požádají o pracovní volno, kvůli účasti na pohřbu. Váš oděv, který jste nosili, bude buď rozdán, prodán, darován nebo spálen. Vaše klíče, vaše věci, vaše knihy, vaše hry, vaše sbírky, vaše všechno bude patřit ostatním lidem...
A buďte si jistí, že svět se bez vás nezastaví a nebude pro vás plakat. Ekonomika bude fungovat. V práci tě nahradí. Někdo s takovými nebo ještě lepšími schopnostmi zaujme vaše místo. Váš majetek přechází na vaše dědice. Nepochybujte o tom, že vy a vaše skutky ve vašem životě budou diskutovány, souzeny a také kritizovány. Lidé, kteří tě znali jen z obličeje, řeknou: "Chudák"!
Tvoji dobří přátelé budou plakat hodiny nebo dny, ale potom se zase budou smát. Vaši mazlíčci si na svého nového majitele zvyknou. Vaše fotky budou chvíli viset na zdi a poté se dají na nábytek a potom v nějakém šuplíku. Někdo jiný bude sedět na tvém gauči a koukat na televizi, někdo jiný bude sedět u vašeho stolu a jíst u něj.
Hluboká bolest ve vašem domě potrvá týden, dva, měsíc, dva, rok, dva.. Potom se připojíte ke vzpomínkám a váš příběh skončí. Skončí mezi lidmi, skončí tady, skončí na tomto světě, ale váš příběh začíná v nové realitě... ve vašem životě po smrti.
Tvůj život je pozemský, kde jsi mohl hýbat tělem, kde jsi dal svůj smysl věcem, které jsi tu doposud měl, teď ztratí důležitost a smysl.
Z vašeho života zmizí:
krása vašeho těla;
vaše jméno;
příjmení
nemovitosti
peníze
pracovní pozice
vaše postavení
bankovní účet
auto
domov
akademické tituly
trofeje
přátelé
manželka / manžel
děti
Rodina...
V novém životě budeš potřebovat jen svou DUŠI. Jediný majetek, který budete mít, je vaše DUŠE. Proto se snažte žít život naplno a být šťastní, dokud jste zde, protože jak řekl František z Assisi:
"To, co máš, si odsud nemůžeš vzít. Berete jen to, co dáváte"!
| Předmět:
28.01.24 10:27:18 | #603

Tvůj tel jsem vymyzala.
Kdyz nebavka. *6899*| Předmět: RE:
28.01.24 16:54:06 | #604 (1)

Mám nové číslo dával jsem ti ho


 #603