Rozcestník >> Ostatní >> Vtipy, fóry, černý humor, kameňáky, polit. a gend. nekorektní vtipy.

Informace

Název: Vtipy, fóry, černý humor, kameňáky, polit. a gend. nekorektní vtipy.
Kategorie: Ostatní
Založil: Paia
Správci: Paia
Založeno: 31.03.2020 17:37
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1298x
Příspěvků:
95

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Vtipy, fóry, černý humor, kameňáky, polit. a gend. nekorektní vtipy. - Humor všeho druhu, jen ne cizojazyčný.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
19.05.20 08:55:00 | #83

Jde zajíc po lese a má hlad. Potká lišku a říká: "Liško, kde se tu můžu najíst?"
"Jdi rovně a pak doprava, je tam hodně ovoce, ale dej si bacha na galantního jelena!"
"A proč símtě?"
"No...prostě si na něj dej bacha."
Zajíc se nají a dostane žízeň. Jde a potká medvěda: "Medvěde, kde se tu můžu napít?"
"Jdi rovně a doleva, tam je tůňka, ale dej si bacha na galantního jelena!"
"Ale proč?"
"No...dej si na něho bacha a budeš v pohodě."
Zajíc se napije a padne na něho únava. Potká vlka: "Vlku, kde se tu můžu vyspat?"
"Támhle na mýtině, ale dej si bacha na galantního jelena!"
"Sakra co s tím máte, s tím jelenem?!!"
"Hele, dej si na něj bacha. Radši si dej do řiti špunt jo?"
Zajíc zakroutí hlavou ale nakonec si tam ten špunt dá. Lehne na mýtince a usne. Najednou se ozve:
PLOP!!!
A galantní jelen povídá:
"Tak tedy přeji dobrý večer..."


63
n/a

| Předmět: Svět se mění
18.05.20 15:22:17 | #81

Jak nám bylo kdysi dobře... dřív chlap majzl ženskou po kebuli a dotáhl si ji dom... dneska ho majzne ona, ale po peněžence *34069*


96
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:36:35 | #80

Chlapeček ze druhé třídy byl p. ředitelem přistižen, kterak mluví sprostě. Vytažen z davu dostal veřejné kázání o nevhodnosti některých slov ve slušné společnosti, zakončené otázkou: "Kdepak jsi slyšel, takové výrazy?!"
"Ve třídě, od paní učitelky," zněla odpověď.


63
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:36:07 | #79

Potká chřipka covid a říká: "heč, já jsem smrtnější a nebezpečnější" a covid odpovídá: "no a co, já mám lepší marketing".


63
n/a

| Předmět: RE:
18.05.20 15:22:49 | #82 (1)
*2* *2* *2*

96
n/a
 #79 

| Předmět:
16.05.20 17:35:42 | #78

Jdou dva malomocní chlapečkové do školy a jeden povídá:
„To jsem zvědav, co nám dneska odpadne.“


63
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:35:06 | #77

Strojvůdce Vaněk leží v nemocnici zraněný po srážce rychlíku s nákladním vlakem. Jenom díky jeho chladnokrevnosti a zkušenosti nedošlo k nedozírným škodám a ztrátám lidských životů. Ministr dopravy se svým doprovodem jej osobně navštíví a pustí se spolu do srdečného rozhovoru:
„Tak jak se vám vede, pane Vaňku?“
„Už je to lepší, pane ministře.“
„Jak dlouho už jezdíte?“
„Dvacet osm let.“
„A kolik je vám roků?“
„Jedenapadesát, pane ministře.“
„Jste ženatý?“
„Ano.“
„Hmm... tak mi řekněte, jak vlastně k tomu neštěstí došlo?“
„Totiž, pane ministře, jak se to tak stává. Nedával jsem pozor a pak už jsme se holt museli vzít.“


63
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:34:33 | #76

Prosba České psychiatrické společnosti:
Přátelé. To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám začnou odpovídat.
Děkujeme. Vaši přetížení psychiatři.


63
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:33:58 | #75

Čekám ve frontě na kasu, přede mnou stojí mladá maminka s dvěma malýma holčičkami.
„Mamiko?“ ozvala se ta mladší, asi tříletá beruška.
„Copak, zlato.“
„Mamiko, kulva se nežíká viď?“
Maminka zalapala po dechu:
„Kdes tohle slyšela, samozřejmě neříká, to je moc ošklivý slovo, takhle nesmíš mluvit.“
„A mamiko?“ ozvalo se znova.
Pán před nimi se začal maličko otřásat v základech. Maminka se snažila dělat, že neslyší, ale bylo jí to houby platný.
„Mamiko a čulák se taky nežíká, viď?“
Než nebohá paní stačila zareagovat, ozvala se starší, přibližně pětiletá dceruška:
„Neříká, říká se pinďour. A říkala teta, jestli budeme mluvit sprostě, vypadaj nám za to všechny vlasy a budeme plešatý jako strejda Karel. On musel bejt asi strašnej sprosťák, viď mami?“
Maminka nemluvila, zoufale se rozhlížela po nouzovém východu, ale uvězněná v dlouhý řadě košíků neměla absolutně žádnou šanci.
Pán před nimi, zlomený v pase, se už nepokrytě smál, já si utírala uplakaný oči a byla šťastná, že tyhle situace už mám dávno za sebou.
A přišlo to znovu:
„Mamiko?“
„Alžbětko, proboha, mlč. Řekneme si všechno v autě.“
„Ale mamiko, ještě mušíme do lékálny, koupit tatínkovi tu maštičku na pinďoula, má ho pšeci nemocnýho.“
Maminka strčila hlavu do kabelky, zřejmě hledala něco jako roubík, a protože měla kabelku velkou, vešla se jí tam ta hlava celá i s částí ramen.
„Alžbětko,“ promluvila zadumaně ta starší, „já myslim, že na mastičku je pozdě. Mamka včera večer říkala tetě, že už je úplně mrtvej.“
A umřela jsem i já, pán před nimi a maminka si do tý kabelky vlezla skoro úplně celá.
Myslím, že do tý lékárny už opravdu nepojedou.


63
n/a

| Předmět:
16.05.20 17:32:47 | #74

V železářství:
„Chtěla bych drát.“
„Je mi líto, ale peří nevedeme.“


63
n/a

| Předmět:
09.05.20 10:05:40 | #72

Následující otázka byla prý položena v zimním zkouškovém období při zkoušce z chemie na jedné univerzitě:
„Je peklo exotermické (vydává teplo), nebo endotermické (pohlcuje teplo)? Svou odpověď podložte důkazem.“
Většina studentů sestavila důkaz svých domněnek s pomocí Boylova zákona nebo nějaké jeho obměny (při rozpínání se plyn ochlazuje, při stlačování se zahřívá).
Jeden student však uvedl následující důkaz:
Za prvé, potřebujeme vědět, jak se hmota pekla mění v průběhu času. Proto potřebujeme znát rychlost, kterou do pekla duše vstupují, a rychlost, kterou z pekla duše vystupují.
Myslím, že můžeme s jistotou předpokládat, že jakmile se duše dostane do pekla, už z něj neodchází. Z toho vyplývá, že nevystupují žádné duše.
Pokud se týká počtu duší, které vstupují do pekla, musíme se podívat na různá náboženství, která na světě dnes existují. Některá z těchto náboženství tvrdí, že pokud nejste členem jejich církve, přijdete do pekla. Protože je více než jedno takové náboženství a protože lidé nevyznávají více než jedno náboženství, můžeme odvodit, že všichni lidé a všechny duše přijdou do pekla.
Při současné porodnosti a úmrtnosti můžeme očekávat, že počet duší přicházejících do pekla vzrůstá podle exponenciální křivky.
Nyní se podívejme na rychlost změny objemu pekla, protože Boylův zákon stanoví, že pokud mají teplota a tlak v pekle zůstat konstantní, objem pekla musí při přírůstku duší vzrůstat.
To dává dvě možnosti:
Jestliže se peklo rozpíná rychlostí menší, než je rychlost, kterou sem vstupují duše, potom bude teplota a tlak v pekle vzrůstat přes všechny meze.
Samozřejmě, jestliže se peklo rozpíná rychlostí větší, než je rychlost přírůstku duší, potom bude teplota a tlak v pekle klesat, dokud peklo nezmrzne.
Takže která možnost je pravdivá?
Jestliže přijmeme postulát, který mi během mého prvního ročníku na univerzitě sdělila slečna Teresa Banyanová: „S tebou se vyspím, až bude v pekle chladná noc“; a vezmeme v úvahu fakt, že se mi s ní stále nepodařilo navázat sexuální poměr, potom možnost (2) nemůže být pravdivá, a tudíž jsem si jist, že peklo je exotermické.
Jediný tento student dostal ze zkoušky jedničku.

P.S. Alternativní závěr:
Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili „Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím“, a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela „Ach, můj Bože!“


63
n/a

| Předmět: RE:
09.05.20 10:13:29 | #73 (1)
*2* *2* *2*

96
n/a
 #72