Přepis pohlaví snadno a rychle. Posudek už není potřeba, schválili v Německu


Srp a kladivo!

Německý parlament v pátek schválil návrh zákona, který umožní transgender lidem či nebinárním osobám změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení. Ke změně genderové identity nyní bude stačit prosté prohlášení na matričním úřadu, stejným způsobem půjde změnit i křestní jméno.

Nově postačí o přepis jen požádat. Úřední změna počítá s tříměsíční lhůtou. Prohlášením bude možné změnit i křestní jméno, pokud si to bude osoba měnící genderovou identitu přát. Kolikrát si člověk pohlaví přepíše, není omezeno. Mezi každou změnou je ale třeba počkat nejméně rok.

Sami podat prohlášení budou moci i nezletilí od 14 let věku se souhlasem zákonného nástupce. Tento souhlas může nahradit rozhodnutí rodinného soudu. Za mladší osoby musí učinit prohlášení zákonní zástupci. Upravit bude možné i rodné listy, kdy označení matka a otec může žadatel nahradit termínem rodič.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/transsexualita-transgender-nemecko-lgbt-lidska-prava.A240412_153341_domaci_seel?galerie