Rozcestník >> Politika >> Události ve světě

Informace

Název: Události ve světě
Kategorie: Politika
Založil: Nodis
Správci: Nodis
Založeno: 02.05.2021 09:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 820x
Příspěvků:
20

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Události ve světě - Bez tapet (=opakovaných příspěvků), bez trollů.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
15.05.21 14:34:25 | #20

K francouzským generálům protestujicim proti západním marxistickym globalistům, kteří systematicky ničí národní státy (i s pomocí neřízené imigrace), s cílem nastolit diktaturu menšin a tím i zničit západní demokracii, se teď připojují i ti američtí:

Otevřený dopis amerických generálů a admirálů ve výslužbě

Náš národ je ve velkém nebezpečí. Bojujeme o své přežití coby konstituční republika jako nikdy jindy od našeho založení v roce 1776. Konflikt je mezi příznivci socialismu a marxismu na jedné straně a stoupenci ústavní svobody na druhé.

Během voleb v roce 2020 v otevřeném dopise vyšších vojenských důstojníků, který podepsalo 317 generálů a admirálů ve výslužbě, se uvádí, že toto hlasování může být nejdůležitější od založení naší země. „S Demokratickou stranou vítající socialisty a marxisty je náš historický způsob života v sázce.“ Bohužel pravda tohoto prohlášení se rychle ukázala, počínaje volebním procesem samotným.

Bez férových a transparentních voleb, které přesně odrážejí vůli lidu, je naše konstituční republika ztracena. Férovost voleb zajistí jedině to, že bude jednomu občanovi započítán právě jeden hlas na základě vládou uznávaného dokladu totožnosti, podpisu apod. To dnes mnozí označují za rasistické ve snaze vyhnout se spravedlivým a čestným volbám. Obvinění z rasismu k potlačení důkazů o způsobilosti voličů je samo o sobě tyranskou taktikou zastrašování.

Kromě toho musí být v našich volebních procesech prosazováno „pravidlo zákona“, aby byla zajištěna integrita. FBI a Nejvyšší soud musí jednat rychle, když se objeví volební nesrovnalosti, a ne je ignorovat, jak tomu bylo v roce 2020. A konečně, HR1 a S.1 (volební zákony, upravující volební právo ve prospěch demokratů - pokud budou schváleny) by zničily spravedlivost voleb a umožnily demokratům navždy zůstat u moci, což by porušilo naši ústavu a znamenalo by to konec naší demokratické republiky.

Současná administrativa zahájila frontální útok na naše ústavní práva diktátorským způsobem, obešla Kongres a rychle podepsala více než 50 vládních dekretů, kterými zvrátila efektivní politiku a regulace předchozí administrativy. Zavedla úkony ke kontrole populace, jako jsou nadměrné lockdowny, zavírání škol a podniků. Nejvíce alarmující je cenzura psaného a mluveného projevu, jež je přímým útokem na naše práva.

Musíme podporovat politiky, kteří vystoupí proti socialismu, marxismu a progresivismu na podporu konstituční republiky, a trvat na fiskálně zodpovědném vládnutí se zaměřením na všechny Američany, zejména na střední třídu, nikoliv na skupiny extremistů, kteří jsou využívání, aby nás rozdělili na znesvářené frakce.

Otevřené hranice ohrožují národní bezpečnost nárůstem obchodování s lidmi, drogovými kartely, vstupem teroristů, zdravotním nebezpečím, covidem a humanitárními krizemi. Ilegální přistěhovalci zaplavují naši zemi přinášejíc vysoké ekonomické náklady, kriminalitu a snižování mezd. Musíme obnovit hraniční kontroly a pokračovat ve stavbě zdi. Suverénní národy musí kontrolovat své hranice.

Čína je pro Ameriku největší vnější hrozbou. Navázání kooperativních vztahů s čínskou komunistickou stranou ji povzbudí v progresu směrem ke světové dominanci – vojenské, ekonomické, politické a technologické. Musíme uvalit více sankcí a omezení, abychom zabránili dosažení jejího cíle ovládnout svět a chránili americké zájmy.

Svoboda informací je zásadní pro bezpečnost naší republiky, jak dokládá svoboda projevu a tisku v 1. dodatku naší ústavy. Cenzura projevu a šíření dezinformací vládními úředníky, soukromými subjekty a médii je metoda k potlačení volného toku informací. Je to tyranská technika používaná v uzavřených společnostech. Musíme tomuto nebezpečí čelit na všech frontách.

Opětovné schválení jaderné dohody s Íránem by vedlo k tomu, že by Írán získal jaderné zbraně spolu s prostředky k jejich dodání, což by narušilo mírové iniciativy na Středním východě a pomohlo terorismu, jehož slogany a cíle zahrnují „smrt Americe“ a „smrt Izraeli“. Musíme se postavit nové dohodě mezi Čínou a Íránem a nepodporovat íránskou jadernou dohodu. Dále musíme pokračovat v mírových iniciativách na Středním východě, v „Abrahamových dohodách“, a v podpoře Izraele

Zastavení ropovodu Keystone omezuje naší nedávno získanou energetickou nezávislost a způsobuje energetickou závislost na zemích, které jsou nám nepřátelské, a zároveň likviduje cenná pracovní místa v USA. Musíme znovu získat naši energetickou nezávislost pro národní bezpečnost a z ekonomických důvodů.

Zneužití americké armády pro politické cíle, při rozmístění tisíců vojáků po budově Kapitolu, hlídání plotů chránících politiky před neexistující hrozbou, spolu s prosazováním politiky politické korektnosti, jako je rozporuplná praxe zvýhodňující menšiny, do armády na úkor bojové připravenosti vážně zhoršuje připravenost bojovat a vyhrávat války pro naši zemi, což vytváří zásadní problém národní bezpečnosti. Musíme podporovat naše vojáky a zaměřit se na bojovou připravenost. Je třeba omezit destruktivní vliv takzvané politické korektnosti na naši armádu, který poškozuje morálku a bojovou soudržnost.

Právní stát je zásadní pro naši republiku a bezpečnost. Anarchie, jak ji vidíme v některých městech, nemůže být tolerována. Musíme podporovat bezpečnostní složky ve vymáhání práva a trvat na tom, aby justiční orgány prosazovaly zákony pro všechny stejně spravedlivě a důsledně.

Duševní ani fyzický stav vrchního velitele nelze ignorovat. Musí být schopný rychle činit přesná národně bezpečnostní rozhodnutí týkající se národní bezpečnosti. A to ve dne i v noci. Je to pro nás otázka života a smrti. Nedávné dotazy kongresového vedení Demokratů ohledně prezidentova jaderného kódu posílají nebezpečný signál jaderným protivníkům, a současně vyvolávají otázku, kdo vlastně je v tomto směru odpovědný ve vedení naší země.

Demokraty ovládaný Kongres a současná administrativa ohrožují Spojené státy a zavádějí tvrdý levicový socialismus a marxistickou formu tyranské vlády, které je nyní třeba čelit výběrem kandidátů do Kongresu a na prezidenta, kteří budou bránit principy naší republiky. V sázce je přežití našeho národa, jeho svobody a historických hodnot.

Vyzýváme všechny občany, aby se nyní zapojili na místní, státní nebo národní úrovni, aby si zvolili politické zástupce, kteří budou bojovat za záchranu Ameriky. Aby se za svých činů zodpovídali ti politici, kteří jsou dnes u moci.

Vůle lidu musí být vyslyšena!


1  

| Předmět:
14.05.21 16:47:17 | #19

Pirátský sen, legalizace drog, kádrování podle LGBTIQ. Aneb pohlaví si zvolíme!

Piráti jsou jasná 'politická' sekta.| Předmět:
14.05.21 16:46:29 | #18

Nová mladá generace euroskeptiků:

Budoucnost bez Bruselu. Utrpení paní Ursuly v Turecku. Podvody v Dozorčí komisi České televize.| Předmět:
14.05.21 16:43:17 | #17

100 dní v úřadu Bidena:

  • Ototčil Ameriku prudce doleva
  • Připojil ji k Pařížské klimatické dohodě
  • Prohloubil migrační krizi
  • Začal bezprecedentně zvyšovat státní výdaje
  • Povolil vojenskou službu transgender osobám

Místo výčtu reálných hospodářských, bezpečnostních nebo zdravotnických úspěchů, se z tiskové zprávy Bíleho domu dozvíme, že Amerika ma v administrativě prvního černošského ministra obrany, první ženu ministrini financí, první ministriní indiánku, prvního gaye a prvního transsexuála.

ČT je z prvních výsledků amerického prezidenta nadšená.
Píšou: ,,Už 100 dní je Biden americkým prezidentem a jsou za něm vidět výsledky." *40*| Předmět: Soumrak nad levicovymi globalisty ve…
12.05.21 19:00:58 | #15

Dopis vládě a prezidentovi aktivní vojáci na obranu svých generálů, které se Macronova vláda pokusila v uplynulých týdnech zdiskreditovat:

Naši starší přátelé jsou vojáci, kteří si zaslouží respekt. Jsou to generálové a vlastenci, jejichž čest jste pošlapali v posledních týdnech. Jsou to tisíce služebníků Francie, kteří podepsali otevřený dopis se zdravým úsudkem, vojáci, kteří věnovali své nejlepší roky, ochraňovali naši svobodu, když se podřizovali vašim rozkazům. A Vy jste se k nim zachovali jako ke vzbouřencům, přestože jejich jediná vina spočívá v tom, že milují svoji zemi a rmoutí se nad jejím očividným pádem. Je tedy na nás, kteří jsme v aktivní službě, abychom se do věci vložili.

Staří generálové mají pravdu. Vidíme násilí v našich městech a vesnicích a rozdělení země ve veřejném prostoru. Jsme každodenně svědky toho, že nenávist k Francii a její historii se stává normou. S tím se nikdy nesmíříme. Pokud vypukne občanská válka, armáda na našem vlastním území zajistí pořádek, protože o to bude národem požádána. Do tak hrozné situace se nikdo nechce dostat - ani my, ani naši předchůdci - ale je třeba říci, že ve Francii je skutečně zaděláno na občanskou válku - a vy to velmi dobře víte.

Jsme tím, čemu média říkala „generace ohně“. Muži a ženy, aktivní vojáci, všech druhů vojsk a policisté ve službě a milujeme naši zemi. To je naše jediná motivace. A pokud se ze zákona nemůžeme vyjádřit s odkrytou tváří, je stejně nemožné mlčet.V Afghánistánu, Mali, Středoafrické republice a v dalších zemích zažila řada z nás palbu nepřátel. Někteří z nás tam nechali své kamarády. Šli jsme s kůží na trh, abychom zničili islamismus, kterému vy v naší zemi ustupujete. To musí skončit.

Téměř každý z nás absolvoval operaci Sentinel (uskutečnila se v roce 2015 jako odpověď na teroristické útoky, které na začátku toho roku otřásly Francií a zúčastnilo se jí 10 tisíc vojáků a téměř 5 tisíc policistů poz. red.). Na vlastní oči jsme viděli vydrancovaná a opuštěná předměstí odkud lidé utekli a která jsou dnes obývaná pouze kriminálníky a migrantskými gangy. Sledovali jsme marné pokusy začlenit islamisty do naší společnosti, pro které Francie nic neznamená a kteří mají pro naše hodnoty pouze slova výsměchu, opovržení a nenávisti.

Jsme si vědomi toho, že být v ulicích v uniformě, je čím dál nebezpečnější a že jsme potenciální terče a oběti teroristů, přesto jsme povinni bránit naše spoluobčany, dokud jsme takové obrany schopni. Možná si myslíte, že by armáda neměla do těchto věcí zasahovat, ale opak je pravdou. Protože jsme při hodnocení situace apolitičtí, poskytujeme objektivní pohled na současný stav. Podobnou situaci vidíme i v mnoha dalších evropských zemích, které jsou tak jako naše země v krizi a těsně před zhroucením. Po vašich vládách všude panuje jen chaos a násilí.

Pokud napadáte dopis našich generálů, místo abyste uznali pravdivost jejich sdělení, jste zbabělci, kteří se snaží pouze umlčet francouzské občany a znovu je oklamat. Pokud chcete sankcionovat každého, kdo s vaším jednáním vyjádří v armádě nesouhlas, musíte být zcela zvrácení. Zbabělost a podvod není naší cestou. Naopak, armáda je místem, kde k sobě mluvíme pravdivě, protože bezprostředně riskujeme své životy.

Apel našich starších generálů, bude mít dostatečnou odezvu ,o tom nepochybujte. Oni udělali z naší země to, čím je, střežili její území, bránili její kulturu, vydávali nebo přijímali rozkazy na její obranu. Bojovali i za vás, aby se nakonec Francie stala státem, který selhal? Který nahrazuje vládu lidu brutální tyranií proti nejlepším synům Francie, kteří ji chtějí varovat?

Konejte, dámy a pánové. Tohle není doba na předpřipravené formulace či mediální pokrytí.

Jde o přežití naší země, vaší země.“

https://www.valeursactuelles.com/societe/exclusif-signez-la-nouvelle-tribune-des-militaires/| Předmět: RE: Soumrak nad levicovymi globalisty…
12.05.21 19:14:20 | #16 (1)

,,Statistiky jim dávají za pravdu. Jen v prvním čtvrtletí roku 2021 policie napočítala 727 policistů zraněných či zabitých při policejních operacích. Podle policejních záznamů bylo v loňském roce ve službě zraněno 8719 policistů a četníků."


 #15 

| Předmět: Směšný kult osobnosti
08.05.21 18:14:47 | #14

Část rozhovoru s vědcem Guttmannem:

Ideologie EU by byla zcela jistě blízká prvnímu českému prezidentu Václavu Havlovi, stále ještě ikoně mnohých Čechů. Vy jste v roce jeho nedožitých osmdesátin, v roce 2016, napsal pro server Neviditelný pes obsáhlý článek, v němž jste na faktech dokladoval, jak to bylo ve skutečnosti s jeho opěvovanou morálkou. Pamatuji se, že jste od jeho fanatických obdivovatelů sklidil hodně nemilosrdnou kritiku. S jakým záměrem jste článek psal? Copak jste mohl čekat, že jeho zbožňovatele můžete čímkoli přesvědčit, že Václav Havel nebyl totožný s mediálním obrazem, který se o něm vytvořil?

Sám jsem si Havla v době komunistické normalizace velice vážil, i když jsem tenkrát nechápal, proč mluví v Chartě 77 o dialogu s komunisty. Po pádu komunismu jsem narazil na několik knih, jež obsahovaly střípky informací, které dohromady dávaly odlišný obraz než ten oficiální. Šel jsem do hloubky, a i v knihách jeho životopisců jsem objevil Havla jako člověka bez morálky. Pochopil jsem, že ne náhodou Havel umožnil komunistům beztrestné ukončení jejich diktatury, a to jsem chtěl v článku sdělit. Chtěl jsem se vyhnout obvinění z pomluv, a tak jsem ve svém pojednání o jeho rodině a životě téměř za každým tvrzením odkazoval na zdroj včetně čísla stránky.

Přes dokonalou dokumentaci svého článku jsem se nevyhnul odsouzení a pod tlakem různých lidí včetně bývalých komunistů byl článek stažen za několik hodin. Přesto se Parlamentní listy tenkrát nebály můj text citovat. Nikdy bych nechtěl uškodit, ať již významnému politiku nebo bezvýznamnému člověku, pomluvou nebo neověřeným drbem, ale věřil jsem každému slovu svého textu. Cenzoři však neradi diskutují. Mým záměrem nebylo urazit nebo udělat senzaci. Chtěl jsem ukázat, že Havel uškodil a že nekritický obdiv k němu není na místě.

Původní text o Havlovi:
https://www.hegaion.cz/2016/09/moralka-vaclava-havla-jeho-rodiny.html?m=1

Démoni v obsedlých si opět zaskřípou a naježej? ;-)


1