Rozcestník >> Politika >> Události ve světě

Informace

Název: Události ve světě
Kategorie: Politika
Založil: Nodis
Správci: Nodis
Založeno: 02.05.2021 09:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1529x
Příspěvků:
37

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Události ve světě - Bez tapet (=opakovaných příspěvků), bez trollů.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
11.06.21 17:06:31 | #38

Moderátora Jana Krause v minulém díle jeho show fascinovalo, jak zaměstnanci firmy Apple v USA odmítli vrátit se do práce. Protože neměli dobrý „pocit“. A Krausovi připadá, že dnes už všechno záleží na pocitech. Když se studenti necítí na hodině dobře, profesor s tím musí něco dělat. „Nejdůležitější je, když máte pocit, že je něco pravda, tak je to pravda. A ten druhej ať drží hubu,“ řekl Kraus ve své show. Má svůj pocit: „Já mám pocit, že se to brzy podělá, že to takhle dál nepůjde.“

*4804*
*34061*| Předmět:
28.05.21 16:10:26 | #37

Sice tyhle pořady běžně nesleduju, ale velice inteligentní dáma Martina Kociánová vystihla problém určité části populace, který tkví v uprednostnovani emocí, citů, pocitů, naciťování se a podobných srágorovin, před vyváženou racionalitou.
Vyjádřila se k tomu i v souvolislosti s rozsáhlou bujici cenzurou, která zasáhla už hodně jejích známých, včetně Chauna, jak známo.| Předmět: Metodika OSN
22.05.21 16:56:08 | #35

Nová metodika OSN vyzývá státy, aby zamezily rodičům v ochraně svých děti před nevhodným digitálním obsahem, a nazývá to vymáháním práv dítěte.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en

Dám sem překlad jednoho odstavce, kterej mluví za všechny a z kterého je dobře patrný účel celé metodiky - pedofilní, sodomitská lobby, totální dohled, odejmutí výchovné role rodičů u svých vlastních dětí, ničení tradiční rodiny.

118. Dětmi vytvořené sexuální materiály, které samy vlastní nebo je dobrovolně sdílejí pouze pro osobní potřebu, nepodléhají trestnímu stíhání. Musíme vytvořit pro děti vhodné kanály, aby v nich mohly bezpečně vyhledávat rady a pomoc týkajících se jejich vlastního otevřeně sexuálního obsahu.

Samozřejmě další dobře patrný záměr tohoto zvráceneho návrhu globalistů je nucená digitální dehumanizace a psychologická příprava už nejmenších na různé implantáty, aby toty věcy přijímaly jako nutnou a bezpečnou normu.

2.2.  Digitální prostředí se neustále vyvíjí, rozšiřuje a zahrnuje informační a komunikační technologie, včetně sítí, digitálního obsahu, služeb a aplikací, připojených zařízení a prostředí, virtuální reality a rozšířené reality, umělé inteligence, robotiky, automatizovaných systémů, algoritmů a dat, biometrie a technologie v oblasti implantátů.

Nedostatečný přístup ke všem uvedeným „blahům“ se podle manuálu již nazývá „diskriminace“ a „nerovnost“, zásahem do „práv dítěte".| Předmět: RE: Metodika OSN
22.05.21 17:03:37 | #36 (1)

A jaké jsou souvislosti s podobným projektem z roku 2018?

V UNESCO vyšel „Mezinárodní technický manuál pro sexuální výchovu“ (vydaný v rámci globálního projektu OSN „Vzdělávání 2030“), v němž jsou mimomanželské poměry, homosexualita, potraty a nekonečná paleta „sociálních pohlaví“ otevřeně vnucovány dětem od věku pěti let.

Jedna z typických propozic manuálu je stimulace dítěte k předčasnému sexuálnímu životu s využitím různých antikoncepčních prostředků. Výslovně se v něm uvádí, že „sexualita“ a sexuální výchova musí zahrnovat příběh o „genderové identitě“ (transgenderismu), sexuální orientaci (homosexualitě) a sebeuspokojování (sex pro vlastní potěšení, s výčtem všech možných způsobů).

O něco později vyšlo „shodou okolností“ najevo, že hlavní ideolog a autor metodik UNICEF (Dětský fond OSN) a našeho Výboru pro práva dítěte Peter Newell byl pedofil s bohatými zkušenostmi. Britské úřady odsoudily tohoto muže ve věku 77 let k šesti letům a osmi měsícům vězení za opakované sexuální násilí na dvanáctiletém chlapci.


 #35 

| Předmět: ,,manželství" pro polyamory
22.05.21 16:48:01 | #34

Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík v rozhovoru pro časopis Lui navíc řekl, že podporuje polyamorii uzákoněnou ve formě registrovaného partnerství. To znamená, že by do registrovaného „manželství“ mohlo vstoupit několik lidí, ne jenom dva.| Předmět:
22.05.21 16:40:13 | #32

Arabské strany v Izraeli jsou buď islamistické, nebo komunistické. Jejich politikové i občané se těší všem výhodám včetně vysoké životní úrovně, nejlepšího zdravotnictví, a dokonce pozitivní diskriminace, ale ke státu loajální nejsou.

Bez těch muslimů ten globální komunismus nevybudujete, soudruzi. *35246*| Předmět: Pirátská lidská spodina
21.05.21 20:05:17 | #30

Pohled do pirátské duše: Muslimská Evropa je ok, Izrael vymlčíme, pomník obětem války necháme skejťákům

Těšíte se, že na podzim půjde Babiš a spol. od válu? Já taky. Z toho, že by se po něm měli vlády ujmout piráti, mi ale naskakuje husí kůže jako pralinky. A oni se zjevně ze všech sil snaží, aby podobné pocity nezažíval jen pravicový a konzervativní volič, ale i kterýkoliv slušný člověk, vážící si obětí československého odboje proti nacistickému Německu.

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/107183/pohled-do-piratske-duse-muslimska-evropa-je-ok-izrael-vymlcime-pomnik-obetem-valky-nechame-skejtakum.html

Že jsou piráti zvláštní parta, jejíž členové a příznivci nemají dohromady úplně jasno o zásadních tématech, od českého členství v NATO po respekt k soukromému vlastnictví, není nic nového. Oni sami se sice alespoň naoko brání tomu, aby byli označováni za extrémní levičácké progresivity, některé s nimi spojené figury nicméně leckdy trousí moudra, za která by se nemuseli stydět ani Marx s Leninem. Čím víc se ale teď na piráty upírá vzhledem k jejich rostoucím preferencím pozornost, tím víc vyplouvá na povrch, že devastující sociální inženýrství a neomarxismus nemusí být zdaleka to nejhorší, co se od nich dá čekat.| Předmět:
21.05.21 18:31:32 | #29

Neomarxisti se často ptají jejich rozpoznavatelů, co že je to ten neomarxismus. Přestože to průběžně neustále vysvětlujeme. Je to součást jejich revolučního boje, založeného na popírání, lži a převracení.

V tomhle článku je to výstižně popsaný:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/esej-nepodcenujme-neomarxismus.A200714_165951_p_spolecnost_wag

Pod tím postupně vyberu nejdůležitější pasáže.| Předmět: RE:
21.05.21 20:05:56 | #31 (1)

Úloha menšin v neomarxistické politice

Povězme si, v čem spočívá učení neomarxismu – proudu, který bývá též označován jako nová levice. Na rozdíl od Marxe tvrdí neomarxisté, že útlak netkví v ekonomické struktuře společnosti, ale v kultuře. Hlavní Marxovu tezi tedy obrací naruby. Z toho důvodu je jejich cílem zničení západní kultury, neboť ta je svou povahou utlačovatelská. Od marxistů se liší také tím, že nemají žádnou vizi, jak společnost spravovat lépe. Tvrdí, že dnešní realita je tak negativní, že v ní nelze žádnou pozitivní vizi ani formulovat. Soustředí se proto pouze na akt revolučního ničení, které má teprve nastolit situaci příznivou pro nástup něčeho lepšího.

Vyslovují-li dnes kritikové neomarxismu obavy o osud západní civilizace, je to naprosto legitimní reakce. Neomarxisté hovoří o likvidaci západní kultury, resp. západních kultur, slovo civilizace je jen jiné označení pro to, co nová levice identifikuje jako svého hlavního nepřítele.

Neomarxisté se na rozdíl od marxistů nespoléhají na dělnickou třídu. Dělníci podle nich změšťačtěli, zradili levicové ideje, dali přednost vlastním zájmům před zájmy revoluce. Je to trochu komické, uvážíme-li, že podle marxistů měla být revoluce v nejvlastnějším zájmu dělnické třídy. Toto myšlenkové schéma (dělníci dali přednost vlastním zájmům před levicovými idejemi) ovšem usvědčuje neomarxisty z velké míry sebestřednosti a narcismu.

Namísto dělníků tedy nastupuje tzv. náhradní proletariát v podobě menšin – etnických i jiných. Čteme-li slavný esej Herberta Marcuseho Represivní tolerance, setkáme se tam se zajímavým orwellovským doublethinkem. Marcuse na jednu stranu odsoudí politické násilí jako takové, na druhou stranu však vysvětlí, že násilí ze strany utlačených menšin má vždy pokrokový charakter a že menšiny není možno za páchané násilí odsuzovat, ani jim v takovém počínání bránit. V tomto bodě je patrně jeden z nejdůležitějších klíčů k neomarxistickému myšlení. Násilí etnických menšin je vždy progresivní a pokrokové, násilí příslušníků bílé většiny nebo násilí policejních složek je vždy špatné a de facto fašistické, protože hájící status quo kapitalistického státu. Ovšem kapitalistický stát v rétorice radikální levice splývá se státem fašistickým.

Jestliže se mnozí pozastavují nad tím, proč liberální levice hájí islám, který je svou povahou tak velmi neliberální, pak mu ideologie poskytne dostačující vysvětlení. Liberálně-neomarxistická levice se zastává primárně menšin, které páchají násilí proti státu a proti většinové společnosti, protože toto násilí je samo o sobě pokrokové. Liberálům nejde primárně o diverzitu a multikulturalismus, umírněné menšinové kultury je nezajímají – nezastávají se Bretonců, Laponců, severoamerických indiánů, Asiatů. Zastávají se menšin, které jsou zmiňovány v souvislosti s násilnými incidenty, protože doufají, že tyto menšiny rozloží západní společnost.

Obratem k menšinám vyřešili teoretikové neomarxismu důležitý problém, jak legitimizovat revoluční program v politickém režimu, který má masovou podporu i mezi dělnictvem. Zároveň našli ospravedlnění pro „revoluční“ násilí. Násilí mezi etnickými skupinami na jedné straně a většinovou společností nebo pořádkovými složkami na straně druhé se stalo nástrojem jejich politické akce. Když spáchá násilí policista nebo příslušník většiny na příslušníku menšiny, pak je obviněna celá většinová společnost z rasismu. Když spáchá násilí příslušník menšiny na příslušníku většiny, i tehdy je obviněna z rasismu většinová společnost. (Tedy ať se stane cokoliv, vždy to dokazuje bílý rasismus a útlak.) Ve druhém případě to má jen trochu sofistikovanější formu: Buď se prohlásí za rasistické o takovém násilí mluvit, nebo se tvrdí, že za násilí příslušníků menšin je zodpovědno špatné chování západních lidí vůči nim (urážky islámu, ne dosti láskyplné přijetí většinovou společností, oprávněná frustrace).

Neomarxistům se tak podařilo (patrně bez vědomého záměru) spojit marxismus s reálným rasismem. Na rozdíl od marxismu nechápe totiž jako politický subjekt společenské třídy, ale převádí společenský konflikt na konflikt ras a etnik. Jedna rasa je viníkem a druhá obětí. Odhlédneme-li od antifašistické rétoriky, zjistíme, že obecnější ideologický model – chápání biologicky definované skupiny jako specifického politického subjektu a požadavek na odlišné zacházení – sdílí nová levice s nacismem. Jestliže si tedy nová levice libuje v orwellovských pojmech typu „represivní tolerance“, mohla by klidně označit svůj postoj za „antirastistický rasismus“ a být na toto označení dokonce hrdá. Ve skutečnosti jde prostě jen o novou formu rasismu.

V USA v šedesátých letech mělo téma útlaku černošské menšiny bezpochyby své opodstatnění. Docházelo teprve ke zrušení segregace a nedělo se tak bez konfliktů a bez odporu části bílé populace. V Evropě však potřebovali příznivci extrémní levice utlačované menšiny teprve vytvořit. Odtud pramení podpora masové imigrace mezi levicí. Dodejme, že zrovnoprávnění černošské menšiny v USA bylo bezpochyby potřebné a důležité. Zrovnoprávnění však není totéž jako udělat z menšinové politiky promyšlený nástroj k destrukci politického režimu.


 #29 

| Předmět:
21.05.21 18:28:42 | #28

Zrada politických elit – o těch takzvaně intelektuálních ani nemluvě – z nás opakovaně učinila stát bez suverenity. Vládci, vědci a umělci se ve své většině patolízalsky lísali k mocnému cizáckému protektorovi (viz „Přísahu 3. Říši“ typicky na Václavském náměstí), zatímco zdánlivě „mlčící většina“ občanů trpěla důsledky jejich kolaborantství a organizovala „odspodu“ odboj – často za nejvyšších obětí. Totéž zažíváme právě dnes.| Předmět: Západní neomarxismus v plném proudu
21.05.21 18:14:17 | #26

Studentka práv na Abertay University ve skotském Dundee čelí disciplinárnímu řízení a hrozí jí vyhazov. Dovolila si totiž říct, že ženy mají vagíny a že mezi oběma pohlavími existuje rozdíl ve fyzické síle.| Předmět: RE: Západní neomarxismus v plném proudu
21.05.21 18:15:12 | #27 (1)

Co na to říct, zmizela na Západě svoboda projevu?

Ta zmizela už dávno. Protežování a pozitivní diskriminace menšin na úkor většiny je součástí nového neomarxistického třídního boje a rozdmýchávání svárů. Povoleno je říkat pouze Black Lives Matter a poklekávat před černými. Za to vás poplácají, vychválí do nebes a dostanete diplom, teda nějaké ocenění. Ale zkuste nepokleknout, dovolit si říct, že nevěříte barevné z královské rodiny nebo napište all lives matter nebo nedej bože white lives matter. Pak vás vyloučí z veřejného prostoru, budou ostrakizovat, a nakonec vyhodí z práce tak, jak se to děje. V naší pseudodemokracii máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten jejich jediný správný.

(Tomáš Vyoral)


 #26 

| Předmět:
21.05.21 18:12:39 | #25

O současné EU
Analytik Jan Campbell

EU dokázala, že neumí předvídat, plánovat a řídit extrémní situace. Za druhé, EU dokázala, že pokrytectví patří k jejím neodmyslitelným hodnotám a že nemá vůbec žádnou moc ovlivnit obrovské korupční tažení v EU a jednotlivých státech EU spojené s vakcínami, rouškami a zdravotními prostředky. Za třetí EU osvětlila svým konáním roli slouhy kognitivního kapitalismu podle scénáře Velkého resetu a Rady inkluzivního kapitalismu. V něm obyčejný člověk hraje druhé nebo třetí housle.

Tím se EU sama zbavuje možnosti být u jednacího stolu, za kterým se rozhoduje o budoucnosti. EU se blíží k diktátorskému systému, který je rozhodnut diskriminovat i sama sebou definovaná lidská práva a hodnoty. EU neslouží plnění pravidel jednotného vědění, neslouží celku a nechápe planetu jako kosmickou loď letící ve vesmíru. Tu nemůže postavit, řídit a udržovat polovzdělanec, překvalifikovaný specialista nebo politik bez vize. Proto EU v současné podobě a formě zmizí z planety rychleji, než zmizel dinosaurus, šavlozubec (Saber-toothed tiger) nebo ramapiték (Ramapithecus), dnes neplatné taxonomické označení pro několik druhů vyhynulých hominoidů a další species.