Rozcestník >> Koníčky a zájmy >> Lidové pranostiky, počasí, agrometeorologie

Informace

Název: Lidové pranostiky, počasí, agrometeorologie
Kategorie: Koníčky a zájmy
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.01.2021 08:57
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 18229x
Příspěvků:
237

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Lidové pranostiky, počasí, agrometeorologie - O tom, jak nás ovlivňují pranostiky. Jakou v ně máme důvěru. O meteorologii obecně a také jejím vlivu na růst kulturních rostlin:)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
26.07.22 14:35:13 | #209

"V noci z 12. na 13. srpna 2022 se můžete podívat na tradiční roj „padajících hvězd“. Bohužel v první polovině noci bude rušit Měsíc, takže zahlédneme jen nejnápadnější meteory. Nebeské kulisy navíc doplní jasné planety – Jupiter, Saturn a Mars. Pranostika říká: Svatý Vavřinec ohnivých slz napláče. Odtud tedy alternativní název pro Perseidy – „Slzy svatého Vavřince“. Italský mučedník, na kterého vzpomínáme 10. srpna, byl jedním z církevních hodnostářů, kteří strážili majetek v Římské říši. Jelikož ale všechno rozdal chudým, byl za trest popraven císařem Valeriánem docela nepříjemným způsobem – upekli ho na roštu nad žhavým uhlím. Od té doby prý v srpnu padají z nebe jeho třpytivé slzy."
zdroj: https://www.hvezdarna.cz/novinky/nebe2022/
| Předmět:
22.10.21 08:41:37 | #207

Kam ukazují rohy měsíce na Kordulu, odtud budou vanout větry.| Předmět: RE:
22.10.21 08:42:18 | #208 (1)

Musím z vlastní zkušenosti říci, že to není tak jednoznačné *8158*


1  

| Předmět:
21.10.21 08:10:09 | #206

Keď na Uršuľu svieti slnko a gazdiná prinesie pod dobytok suhcé stelivo, bude dlhá jeseň *8158*| Předmět: jaký správca?
08.03.21 18:02:16 | #205

nevidím tu správcu, nejak zmisol!| Předmět: Tomáš
08.03.21 11:12:33 | #204

včera sme mali Tomáša:

...Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v mnohé, co vlastníma očima nevidíme, abychom mohli být blahoslaveni. Ježíš je skutečně "Pán můj a Bůh můj!" jak to vyjádřil Tomáš. Ten po seslání Ducha svatého prokázal svou horlivost a vyšel do světa hlásat evangelium ze všech apoštolů nejdál a na nejvíce různých míst. Pro zatvrzelá srdce nakonec zemřel mučednickou smrtí v Indii....

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši
Na svatého Tomáše oraniště jsou jak kaše
Zima, kterou Tomáš nese dlouho námi ještě třese
Na sv. Tomáša sneh mäkne a je z neho kaša.| Předmět:
02.03.21 13:36:14 | #196

Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí:)))))))))­)))))))| Předmět: RE:
02.03.21 13:41:23 | #197 (1)

no jo, veľká svätica českého národa, je milovaná aj na Slovensku, moja žena sa k nej modlí v známom RKC "deviatniku" - ešte si ju podáme:...ženy s kočíkami na Václavskom námestí počas revoluce: svatá Anežko, oroduj za nás!:-)


 #196 

| Předmět: RE:
02.03.21 15:00:11 | #198 (1)

..sv. Anežka Česká, Agnes, abbatissa Pragen, abatyše OSC, 1211-1282.
Patron: Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991)
Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze.... Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od totalitního režimu.
Anežka se narodila asi 20. 1. 1211* v Praze, jako 13. dítě krále Přemysla Otakara I., který byl korunován 24. 8. 1203 a 9. dítě matky Konstancie Uherské. Ta se za Přemysla provdala r. 1199,...O její ruku žádal anglický král i ovdovělý císař Fridrich II.. Anežka však řekla "ne!", protože její srdce bylo připravené říct Bohu "ano!" ke zcela odlišnému životu. Tajně se obrátila o pomoc k samotnému papeži Řehoři IX. a ten její rozhodnutí pro zasvěcený život schválil, pochválil a požádal císaře o pochopení. Anežka se vroucně za své povolání modlila a za pomoci duchovních rádců dozrávala....Anežka vstoupila do řádu 11. 6. 1234, ve 24 letech. Po složení věčných slibů se Na Františku z vůle papeže stala abatyší....Vynikala starostlivostí o pravého františkánského ducha a plna radostí pomáhala chudým. Udržovala písemný styk s pozdější světicí Klárou z Assisi. Ta ji povzbuzovala k vytrvalosti a k dalším ctnostem.
Podle životopisců byla Anežka obdařena "jasnozřivým viděním" a mocí konat zázraky. Např. předem viděla smrt krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli. Zázračně pomáhala trpícím, sužovaných nemocí a hladem.
Pohřbena byla v neděli 15. 3. 1282 v kapli Panny Marie, mezi oratoří a kněžištěm kostela sv. Františka. Její ostatky však byly odtud přeneseny na neznámé místo. Jako důvod je udáváno zrušení kláštera za Josefa II.
Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její svatořečení se však žádalo marně po 700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě dlouhém procesu 3. 12. 1874 papežem Piem IX. a k její kanonizaci 12. 11. 1989 papežem Janem Pavlem II...

Pranostiky
Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem snadno vlčí neduh chytí,
Svatá Anežka zimu nezmešká,
Svatá Anežka kape ze stříšky,
Je-li na svatou Anežku obleva, bude v létě hodně bouřek,
Kape-li svatá Anežka se střípky, přijdou vhod i zhryzky (= zbytky píce, neboť prý zima toho roku bude ještě velmi dlouhá),
O svaté Anežce od kamen se nechce,
Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva...


 #196 

| Předmět: RE: RE:
02.03.21 19:45:29 | #199 (2)

Koukal jsem i do Jurčoviče:)
Abych řekl pravdu, myslím, že bývalá doba mohla doznat určitých změn ,ale nemuselo se smést všechno, aby se po x letech zjistilo, že to zase nebylo třeba tak špatné a pak se některé věci začaly znovu zavádět, ale pod jinými názvy a s novou reklamou a nábojem.
Asi nejhorší pro mě byl 1.1.1993... nikdy bych nevěřil, že k tomu dojde a stále to považuji jako nezákonný akt.| Předmět: RE: RE: RE:
03.03.21 14:01:15 | #200 (3)

jo, jo, ale hovorte to dnešným mladším ľuďom, ktoré v minulej dobe vidia všetko zlé, lebo to nezažili...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.03.21 15:30:58 | #202 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE:
03.03.21 14:04:03 | #201 (3)

Jurčovič má len jednu pranostiku o sv. Anežke...čerpal som z info českých stránok internetu...


 #199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.03.21 15:32:15 | #203 (4)

Myslel jsem ten úvod o ní... popis a tak.| Předmět:
24.02.21 16:46:03 | #193

Jj, koukal jsem dnes do těch Jurčovičových:))
Prakticky jsou totožné... líbila se mi ta o Svatém Matějovi, který šel lámat ledy a skončil v hostinci a stejně tak svatý Josef a nakonec tam pro ně došla sv. Marie:)))| Předmět: RE:
24.02.21 16:57:14 | #194 (1)

áno, sú to blízke kalendárové termíny, a ľudia v minulosti pozorovali, ako tieto termíny spolu súvisia, ako nadväzujú udalosti v nich navzájom...je milé pozorovať, ako v čase všetko so všetkým súvisí (alebo si protirečí)...ľudia pracovali hlavne na poliach, v lesoch, riekach, a všetko si všímali a pozorovali, dnešní o tom nemajú ani potuchy...


 #193 

| Předmět: RE: RE:
24.02.21 17:32:17 | #195 (2)

Hm, to je pravda. Dnes je doba uspěchaná a všude jen počítače a mobilní telefony a hotové výrobky nebo polotovary. Některé děti ani neví, jak vypadá skutečný zajíc nebo třeba bažant.| Předmět: sv. Matěj
24.02.21 15:53:23 | #191

...sv. Matěj, Matthias, Apostolus, 14. května, svátek, apoštol
Patron: stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů, krejčích, mládeže zejména v souvislosti začátku školního roku; vzýván je proti manželské neplodnosti, při černém kašli a neštovicích.
Palestinský rodák, který je představen jako skromný proselyta, jenž byl po nanebevstoupení Páně vyvolen losem do apoštolského sboru na místo zrádného Jidáše. Evangelium hlásal až v Africe. Zemřel asi v 63 roce mučednickou smrtí.
Pocházel ze zbožné bohaté rodiny v Betlémě a toužil po příchodu Mesiáše. Dostal se mezi jeho 72 učedníků a chodil za ním od křtu u Jordánu.
Po nanebevstoupení Pána Ježíše se učedníci sešli s jeho Matkou i dalšími ženami ke společné modlitbě. Bylo pohromadě asi 120 lidí a Petr se ujal slova a připomenul, že se muselo splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidáši, a zopakoval, co se s ním stalo. Pak uvedl z Písma důvod, proč k nim mluví: "Jeho pověření ať převezme jiný."(Ž 109, 8) Protože v posvátné dvanáctce apoštolů, která se symbolicky vázala i k 12 kmenům Izraele, byla mezera po Jidášově zrádném odchodu, navrhl Petr volbu náhradníka z těch, kteří s Ježíšem chodili od jeho křtu až po nanebevstoupení. Vybrali dva, Josefa zv. Barsabás a Matěje. Pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.(Sk 1, 24-26) ...
Podle tradice Matěj zemřel mučednickou smrtí, k níž bylo použito sekery. Někde se také mluví o předchozím kamenování.
Biskup Agricius na počátku 4. století přinesl jeho ostatky do Trevíru jako dar císařovny Heleny. Na začátku druhého tisíciletí byly vyzvednuty. Lebka se dostala do relikviáře podoby busty do chrámu S. Maria Maggiore v Římě. Další relikviář je snad z té doby v Padově, kde je pohřben i sv. Lukáš a původní zdobená schránka zůstala s ostatními ostatky v kostele sv. Matěje v Trevíru.| Předmět: RE: sv. Matěj
24.02.21 16:09:04 | #192 (1)

Pranostiky:
Svatý Matěj přivádí pozimek,
Na svatého Matěje pije skřivan z koleje,
Svatý Máci zimu ztrácí,
Na svatého Matěje slunce pozře závěje a skřivan si vesele zapěje,
Matěja - k vesnu náděja,
Na svatého Matěje postačí jen košile na těle,
Je-li na sv. Matěje mráz, tož jich je ještě čtyřicet, není-li, tož je jich bezpočtu,
Svatý Matěj chválí pluh,
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje
Svatej Matěj, hodnej svatej - kožichy dolů!

Ak matej nájde ľad, seká ho hneď, ak ho nenájde, narobí ho hneď,
Ak nebude na Mateja snehu, bude málo sena,
Ak na Mateja prší, urodia sa zemiaky,
Ak na sv. Mateja prší, bude sa skoro siať,
Keď Matej ľady robí, Gregor ich láme,
Matej, k jari nádej, Matej zimu tratí,
Na sv. Mateja, škovránok veselo zaspieva, príde jar!
Sv. Matej otvára zem,,
Sv. Matej zimu obohatí, pokiaľ ju nestratí,
a x-ďalších...


 #191 

| Předmět:
23.02.21 11:52:28 | #186

Na Matěje rampouchy - léto hojné na mouchy .| Předmět: RE:
23.02.21 12:27:20 | #187 (1)

:)))| Předmět: RE:
23.02.21 12:28:46 | #188 (1)

To je hezké pořekadlo. Vypadá to, že bude málo much:)| Předmět: RE:
23.02.21 12:37:48 | #189 (1)

Mateja je až zajtra, Matej je veľmi plodný v pranostikách, bolo to v minulosti veľmi populárne meno (pochádza z Bible) hlavne ne dedinách...budem sa mu venovať:-)


 #186 

| Předmět: RE: RE:
23.02.21 12:45:44 | #190 (2)

Jj:)))| Předmět:
22.02.21 13:12:59 | #175

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE:
22.02.21 13:16:00 | #176 (1)

Trochu si to odporuje, nevadí. Připomíná to pranostiku Medardova kápě 40 dní kape (8.6.) .)))| Předmět: RE:
22.02.21 13:38:52 | #177 (1)

Stolec sv. Petra, Festum Cáthedr, 22. února, svátek
Dnešní svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus.
Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty církve, založené na apoštolech.
Znovu si připomínáme, že Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry....


 #175 

| Předmět: RE: RE:
22.02.21 13:40:14 | #178 (2)

Četl jsem k tomu v těch pranostikách, jsou skvělé... mám je na každý den:)| Předmět: RE: RE: RE:
22.02.21 13:55:10 | #179 (3)

máte už tú slovenskú knihu?


 #178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 13:57:59 | #180 (4)

Mám:)| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 13:58:40 | #181 (4)

Píši to někde dole:)
Je fajn a je docela podrobná:)
Vzpomněl jsem si s některými výrazy na babičku:)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 14:09:30 | #182 (5)

to je fajn, aj ja do nej občas nakuknem, keď ide o známe mená/i cirkevné sviatky...


 #181 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 14:18:15 | #183 (6)

Je vidět, že si s tím ten Jurčovič dal práci a kniha je moc hezky udělaná... jen jedna věc mi tam chybí... šňůrka, jako záložka:)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 14:21:51 | #184 (7)

možno je, ale vyriešite to záložkovým papierovým papudeklom:-)


 #183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
22.02.21 14:22:27 | #185 (8)

:))))