Rozcestník >> Archív >> Svědkové Jehovovi vs. Bible

Informace

Název: Svědkové Jehovovi vs. Bible
Kategorie: Archív
Založil: jonatan1
Správci: jonatan1
Založeno: 05.01.2020 13:32
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné zamčené
Zobrazeno: 1409x
Příspěvků:
76

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Svědkové Jehovovi vs. Bible - Zaměřeno na vyjasnění textů Bible.Směrováno především ke Svědkům Jehovovým. Pokud budou dodržena pravidla Chatujme.cz není důvod kohokoliv a jakkoliv omezovat.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
08.02.20 23:19:33 | #166

Z duvodu duplicity zamceno a presunuto do archivu


758
n/a

| Předmět: Modlitby k Ježíši
01.02.20 20:19:01 | #152

Ve Zjevení, 5. Kapitole, je popis, jak starší sedící před trůnem se sklání před Beránkem a mají misky s kadidlem, kde kadidlo znamená modlitby svatých. Viz Zjevení 5:8. Oni doslova padají před Beránkem, tak alespoň podle mě je zjevné, že padnou i s těmi miskami s modlitbami. A to před Beránka. Já v tom vidím modlitby k Ježíši.


31
n/a

| Předmět:
28.01.20 09:29:48 | #80

V Bibli je spoustu veršů o tom že Ježíš je Bůh . Proč SJ změnili texty Bible tak ,aby jeho Božství nebylo patrné? VRO ví o tom že, Ježíš je Bůh a kde se o tom píše, když to dokázali zamaskovat.
Příklad:
NS: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem.
EP: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha , to Slovo bylo Bùh


-106
n/a

| Předmět: RE:
28.01.20 11:00:21 | #84 (1)

No neskutečný důkaz o tom,že je ježíš Bůh - mohl bys to rozvést a vysvětlit "ateistovi" z čeho plyne z těchto vět,že ježíš je bohem.
*2*
Kdybys dal příklad :
Jan 14 :
10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
Jan 14 :
10 Nevěříš, že jsem ve spojení s Otcem a že Otec je ve spojení se mnou? Co vám říkám, nemluvím sám od sebe,* ale Otec, který zůstává ve spojení se mnou, koná své skutky.
*65* tak by se o tom dalo "diskutovat".
*33693* *3440*
Ale bylo to jen jeho tvrzení - které se ani nedá dokázat.
Evangelium není důkazem
*33684*


77
n/a
 #80 

| Předmět: RE: RE:
28.01.20 13:19:11 | #88 (2)

No vidíš ty verše sedí jak prdel do gatí, tak ty by si byl dobrý Jehovistobijec. Ale i tak ti toho moc nepovím znáš víc než já a nejsi ateista. Máš pravdu že Evangelium není důkaz. Mě tedy bohatě stačí že je spoustu důkazů že Ježíš vstal z mrtvých. A kdo umí vstát z mrtvých? jedině Bůh. *9564* *17163*


-106
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE:
28.01.20 16:19:13 | #90 (2)

Evanjelium je autentické slovo Krista v priamej reči, nikto ho nemohol vymyslieť, pretože obsahuje také šokujúce veci, ktoré žiadny ľudský rozum vo svojej prirodzenosti HO nemôže vlastniť, ani ho vvyjadriť,

  • iste, nemusíme Kristovi veriť, ale vzhľadom na to, čo jeho jméno v dejinách znamenalo a znamená rovnako v minulsoti o dnes, pôsobenie jeho slova vo svete, ako hýbal a hýbe dejinami, - i to, že ako jediný v dejinách zmenil letopočet, - sme si istí, že jeho slovo je slovom pravdy, keďže i on sám sa nazval - "som Cesta, Pravda a Život"!..

- Kristus je preto nespochybniteľne najväčšia autorita dejín, jediný, ktorý zmenil myslenie a morálne správanie sa sveta - on jediný dokázal, že ten/i národy, ktoré sa nesprávajú v intenciách jeho slova, morálky lásky, hynú a nakoniec zahynú,

  • ako sa vyjadrujú mnohí biblisti, teológovia, filozofi, teisti, agnostici, i ateisti dejín: jeho jméno je všade, kde sa pozrieme, kde dovidí naše oko, kde je uvažovanie nezaťaženého a nezaujatého rozumu doktrínami, - spečatené v miliardách krížov a krížiokov na prsiach miliónov až miliárd, i krížov na vežiach chrámov, - o ňom boli napísané milióny kníh, žeby ich stránky pokryli celú zem, jeho jméno je v miliónoch zpráv vo všetkých TV a rádiách, v tlačených médiách, na všetkých internetovských portáloch (i tu 14 diskusných fór), - že zaberajú tisíce terrabitov, - jeho jméno je v srdci každého človeka, každý o ňom hovrí, debatuje, každý sa s ním nejako stretol a stretne, ...atd. atd.
  • a tak s istotou môžeme konštatovať, že Kristovo autentické slovo (evanjelium, ako aj apoštolské listy a Skutky + ZJ) sú SLOVOM PRAVDY, PRETO JEHO SLOVU NAPROSTO VERÍME, a EŠTE VIAC - DÔVERUJEME!...

n/a
n/a
 #84 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.01.20 02:35:31 | #98 (3)

Koleník byl odstraněn z důvodu toho že měl slintajícího smajlíka, který se mě nelíbil.
A dále za urážku víry, věřících lidí. KOLENKU překročil jsi hranici, kde končí tvoje svoboda projevu.
O Ježíši se budeš vyjadřovat slušně, nebo budeš utnut*5045* uprostřed tvého rozjímání.


-106
n/a
 #90 

| Předmět: RE:
29.01.20 12:18:47 | #100 (1)

Já si to představuji tak , že pokud je Ježíš Boží Syn , je tedy korunní princ. ( jistě je to jen lidské přirovnání.)
Náleží mu tedy úcta jako králi a On sám řekl, že je naším přímluvcem . Nechápu proč SJ jej snižují na úroveň
stvoření , (tedy poddaných) , a komunikaci s Ním považují za modlářství.


24
n/a
 #80 

| Předmět: RE: RE:
29.01.20 13:38:20 | #104 (2)

Otec je Stvoriteľ, Syn/Ježiš je Spasitel, Duch Svätý je Prímluvca...v Trojici sú jeden Boh: Otec je Boh, Syn je Boh, Duch Svätý je Boh - ale Otec nie je Syn, Syn nie je Duch Svätý, Otec nie je Syn, ani Duch Svätý (viď obr. v titulku df Ř(KC))...


n/a
n/a
 #100 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.01.20 14:09:49 | #106 (3)
*691*

-106
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.01.20 14:17:34 | #110 (3)

Bůh není jenom tři osoby ale Bůh je mnoho osob pokřtěných do jednoho těla:
Jan 17
17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně;..

Efezským 4
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*15730*


n/a
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.01.20 16:29:52 | #112 (3)

Jo ale to teď není to nastane až se vyřeší poslední soud zatím se čeká v očistci-předpeklí-podsvětí ne teda jak se modlí katolíci že ježíš vstoupil do pekel. Vstoupil do podsvětí.


-106
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.01.20 16:37:54 | #114 (4)

Jenom že :
Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
Tělo Kristovo je mnoho osob (1.Korintským 12/14, 20, 2o sedm)


n/a
n/a
 #112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.01.20 17:38:45 | #116 (3)

telo Kristovi je telo Kristovo, veriaci sú jeho údmi, amen! - tak prestaňte už písať nezmysly....


n/a
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.01.20 17:45:25 | #118 (4)

Což je ale osob v Bohu celkem mnoho.

A nelžete o mně že píšu nesmysli !!!
Je to od vás jenom další hloupá desinformace.


n/a
n/a
 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.01.20 23:15:43 | #122 (3)

To má souvislost s křížem ale plné spojení je až na konci věků


-106
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.01.20 01:44:50 | #124 (4)

Tady je uveden čas přítomný:
1.Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


n/a
n/a
 #122 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.01.20 09:56:49 | #128 (3)
*691*

-106
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.01.20 10:01:23 | #130 (3)

Matouš 25,31–46
31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
33ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘
37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!


-106
n/a
 #104 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
30.01.20 14:53:40 | #136 (4)

40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘


n/a
n/a
 #130 

| Předmět: RE:
29.01.20 20:13:45 | #120 (1)

Jé nové Versus! *6084*


29
n/a
 #80 

| Předmět: RE: RE:
30.01.20 14:46:22 | #132 (2)

Selene, neužeň si škytavku! *27179* *27179* *27179*


31
n/a
 #120 

| Předmět: RE:
30.01.20 01:46:34 | #126 (1)

Ale taky je psáno:
Jan 14
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


n/a
n/a
 #80 

| Předmět: RE: RE:
30.01.20 14:48:09 | #134 (2)

A je někde psáno, že se podstata lidská změní na podstatu Boží, aby tedy Bůh byl vícero a ne pouhá Trojice?


31
n/a
 #126 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.01.20 14:58:10 | #138 (3)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Matouš 28
19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

1.Korintským 12
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.


n/a
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE:
30.01.20 15:01:24 | #140 (3)

nezmění člověk zůstane člověkem i když bude třeba v pekle


-106
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.01.20 15:29:28 | #142 (3)

Koloským 2
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


n/a
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.20 07:48:12 | #144 (3)

to mluví k těm kterým se to podařilo


-106
n/a
 #134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.20 10:18:48 | #148 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
01.02.20 14:11:09 | #150 (3)

ten odkaz je na bibli co s tím?


-106
n/a
 #134 

| Předmět: JEDNOTA V CÍRKVI
26.01.20 19:28:05 | #64

Jednota v církvi se udržuje trochu jinak, než si představují SJ. Zabývá se tím apoštol Pavel ve svém prvním listu do Korintu. Viz kázání ze dne 26.1.2020 na http://www.ecmjihlava.cz/o-nas/nas-sbor/archiv-nahravek/


31
n/a

| Předmět: RE: JEDNOTA V CÍRKVI
27.01.20 09:17:37 | #76 (1)
  • jednota Cirkvi je len tam, kde je jedna viera v Krista a jedny mravy, jeden eucharisticý stôl (ako povedal pápež JP II),
  • bohužiaľ tá "jednota" je (snad) dnes len medzi jednotlivými tisícimi cirkvami, ale nie naprieč celeou Cirkvou, ako si to prial Ježiš - "aby ste v jedno boli, ako som ja v Otcovi a Otec vo mne",
  • to je v budúcnosti (ako tvrdia biblisti a teológovia) úloha dejín v Duchu Svätom, ale bude to nesmierne ťažké, diabol proti tomu efektívne pracuje...

n/a
n/a
 #64 

| Předmět: SJ
25.01.20 21:45:55 | #50

Ruslana Uživatel je online | Předmět: RE: Svědkové Jehovovi vs. Biblepřed 2 hodinami | #48
Tak kamrádi a kamarádky především z končících Diskutníků co povíte na spásu SJ (Svědkové Jehovovi)
prostřednictvím VRO (Věrný a rozvážný otrok -Jejich vedení-zhruba 8 mužů v Americe?)
5Tak praví Hospodin:
„Zlořečený, kdo spoléhá na člověka,
kdo se o smrtelníka opírá
a v srdci se odvrací od Hospodina.
6Je jako křoví někde na poušti –
necítí, když dobro přichází.
Žije ve vyprahlých koutech pustiny,

v solném kraji, kde se nebydlí

SJ mohou být spaseni. Lidská organizace v Americe nic nezmůže proti Bohu. Ten si určitě najde cestu k jejich srdcím. Nejsou to ateisté v Boha věří. Všechny sekty časem zanikly a se SJ to bude obdobné.Jejich učení nemá šanci, protože je v tom spousta nepravdy, která je zahubí. Oni nejsou svobodní jelikož nemají pravdu která osvobozuje. Oni se boji VRO víc než Boha VRO je pro ně modla.


-106
n/a

| Předmět: RE: SJ
26.01.20 11:16:19 | #52 (1)
SJ mohou být spaseni. Lidská organizace v Americe nic nezmůže proti Bohu. Ten si určitě najde cestu k jejich srdcím. Nejsou to ateisté v Boha věří.

Víra v Boha nestačí, musejí se obracet na Pana Ježíše. Což SJ nikdy ne udelaji, protože jsou naučené že záchrana je v Jehovovi.


0
n/a
 #50 

| Předmět: RE: RE: SJ
26.01.20 11:30:57 | #54 (2)

Já bych nechala soud na Hospodinu. Člověk se dívá jenom na to co má před očima ale Hospodin hledí k srdci. Jsou to lidé, kteří Boha hledají celým svým srdcem, tak, jak jej mohou poznat. Pokud bloudí, pak vina nepadá na ně ale na jejich vůdce.


n/a
n/a
 #52 

| Předmět: RE: RE: RE: SJ
26.01.20 16:53:18 | #58 (3)
Já bych nechala soud na Hospodinu. Člověk se dívá jenom na to co má před očima ale Hospodin hledí k srdci.

Ano, ano, Židé také hledaly Boha ale Krista nepřijali
1To je ten1To je ten
‚kámen vámi staviteli zavržený,
jenž se stal kamenem úhelným.‘

12V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“


0
n/a
 #54 

| Předmět: RE: RE: RE: SJ
26.01.20 18:41:38 | #60 (3)

nemôže byť spasený ten, kto VEDOM/doktrinárne (falošná náuka) odmieta vieru v božstvo Krista...iste, je to v kompetencii Boha...


n/a
n/a
 #54 

| Předmět: RE: RE: SJ
26.01.20 11:45:46 | #56 (2)

Každý člověk dostane šanci být spasen. Co se týče organizace VRO pokud se nereformuje a zůstane jen lidským dílem,nemá šanci přežít bylo množství sekt a všechny skončili VRO je jednou z nich.


-106
n/a
 #52 

| Předmět: RE: RE: RE: SJ
28.01.20 09:51:08 | #82 (3)

je to pavda, ale niektoré sekty majú tak silnú direktívu, sú tak založené na ich autoritách a strachu, ale i na "medových motúzoch", ktoré sa im stále preťahujú popod nos,, kedy sa im non stop drukuje, že práve dané náboženské spoločenstvo vyrieši ich osobné, rodinné, a dokonca i spoločenské problémy, a tak tieto spoločenstvá prežívajú desaťročia, i pár storočí....ale je isté, že raz skončia....


n/a
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: SJ
28.01.20 11:03:23 | #86 (3)

A v RKC je to inak??
*701*


77
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
28.01.20 19:56:03 | #92 (3)

RKC má 2000 rokov, a v pohode žije dál...a ani brány pekelné ju nepremôžu, ako čítame v Písme...


n/a
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
01.02.20 22:10:10 | #154 (3)

v RKC to principiálne nie je tak, RKC nikto nikoho do viery nenúti, v RKC je sloboda...- kto prijme vierouku RKC, tak ju prijme, kto nechce, v pohode ju nemusí prijať - v RKC je sloboda viery, vôbec nemusí Cirkev rešpektovať, i keď bol krstený - ale je pravda, že ten, kto prijme vieru RKC, je už viere zaviazaný (predpokladá sa u neho disciplína vo viere a v mravoch pre prijímanie sviatostí podľa CIC), - RKC nie je záujmový spolek ani parlamentná demokracia, ale vieroučný, mravoučný a organizačný systém....


n/a
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
02.02.20 00:36:06 | #156 (3)

vieroučný, mravoučný a organizačný systém jsou i SJ tak v čem je rozdíl?


-106
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
02.02.20 10:06:26 | #158 (3)

...rozdiel je v tom, že je to úzke spoločenstvo/spo­ločnosť mimo cirkvi, a čo je v kresťanstve mimo cirkvi, je sekta, kde už nie je spojenie Kristus-Cirlev-kresťan, ale VRO-Jehova-SJ...


n/a
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
02.02.20 13:24:24 | #160 (3)

a Pravoslavná církev to je také sekta?


-106
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SJ
02.02.20 13:51:39 | #162 (3)

PC je apoštolská cirkev, takmer (okrem kauzy Filioque a pápežstva) rovnaká vo viere s KC, - tak nemôže byť sekta, že...


n/a
n/a
 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.02.20 15:54:58 | #164 (3)

Ale Ježíš řekl že zbuduje církev a dal klíče Petrovi. Neřekl že zbuduje dvě církve a dá dva klíče!


-106
n/a
 #56 

| Předmět: V jakém smyslu jsou Ježíš a jeho Otec…
25.01.20 00:48:44 | #38

V jakém smyslu jsou Ježíš a jeho Otec jedno?

„Já a Otec jsme jedno,“ řekl Ježíš. (Jan 10:30) Někteří citují tento verš, aby dokázali, že Ježíš a jeho Otec jsou dvě části trojjediného Boha. Vyjádřil tím Ježíš tuto myšlenku?


n/a
n/a

| Předmět: RE: V jakém smyslu jsou Ježíš a jeho…
25.01.20 13:19:10 | #42 (1)

abuko myslím že máš nesprávné informace co je trojjediný Bůh.
Neexistuje nikdo ,kdo by tvrdil, že jak píšeš: "... Ježíš a jeho Otec jsou dvě části trojjediného Boha."
V Bibli je dost důkazú že Ježíš je podstatou Bůh. Otec je podstatou Bůh a Duch svatý není nějaká tepelná či jaderná či jiná energie, ale je to osoba podstatou Bůh. Ta podstata je jedna.


-106
n/a
 #38 

| Předmět: RE: RE: V jakém smyslu jsou Ježíš a…
25.01.20 17:25:36 | #44 (2)

Pověsil jsem příspěvek na špatné fórum.
Nemám v úmyslu tady diskutovat.


n/a
n/a
 #42 

| Předmět: RE: RE: RE: V jakém smyslu jsou Ježíš a…
25.01.20 18:05:23 | #46 (3)

Ok tak aspoň víš že máš nesprávné informace


-106
n/a
 #44 

| Předmět: RE: RE: V jakém smyslu jsou Ježíš a…
26.01.20 18:59:58 | #62 (2)
\-Bůh a Duch svatý není nějaká tepelná či jaderná či jiná energie, ale je to osoba podstatou Bůh. Ta podstata je jedna

Jan 4:**24Bůh je Duch** a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“

26Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce**, totiž Duch pravdy**, **který vychází z Otce**, ten o mně bude vydávat svědectví. 27A vy také vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou.

0
n/a
 #42 

| Předmět:
24.01.20 17:36:12 | #32

Tady to spí *29566* A proč vlastně máme na kritizování SJ dvě fóra?


31
n/a

| Předmět: RE:
24.01.20 18:11:32 | #34 (1)
*3440* *33693* *33648* *2* *33772*

77
n/a
 #32 

| Předmět: RE: RE:
24.01.20 23:43:53 | #36 (2)

To je historická záležitost, ale SJ bibli nemají, ani se ten jejich text nejmenuje Bible .Cituji ze zfalšovaného textu ,který navíc byl přeložen z angličtiny, tedy ne z originálu ,tak zoufale ,že se to nedá kolikrát ani číst.


-106
n/a
 #34 

| Předmět: RE: RE: RE:
01.02.20 10:13:23 | #146 (3)

o tom preklade (PNS) máme vedomosti všetci - skrátka: je účelový, preložený tak, aby vyhovoval a podporoval špecifické doktríny WT...- a je im jedno, ako to vidí a prekladá odborná/vedecká biblistika (a majú všetky preklady sveta), ktorá má všetko podložené pôvodnými textami, a ktoré prekladali odborníci na všetky biblické jazyky (RKC tieto pôvodné texty vlastní, resp. ich dala ako dary-, alebo požičala natrvalo niektorým múzeám) - a je jedno, čí sú katolícke, pravoslávne, anglikánske, protestantské, a i. - PNS je proste špecifický preklad nie z pôvodných biblických jazykov, ale z angličtiny, s použitím niektorých historických protestantských prekladov (od 15. st.) + vlastné slovné a vetné konštrukcie, vlastnú dikciu textov, - a je pravda, že v niektorých pasážach sa tieto texty PNS nedajú ani číst (ani po revízii PNS oznámenom pred niekoľkými mesiacmi), sú tam také slovné a vetné konštrukcie + dikcie, že človek až žasne, že si to niekto dovolil takto preložiť (v konfrontácii s klasickými i historickými prekladmi) ..ale vieme, prečo to WT tak urobila - len pre forsírovanie a vypichovanie svojich doktrín, ktoré sú povinní prijať všetci SJ - inak nemala dôvod...


n/a
n/a
 #36 

| Předmět:
06.01.20 10:03:53 | #4

nebudu se ptat, protoze vasi lide maji propracovanou strategii, jak z tech ostatnich udelat jen voly....nastesti to uz ted preslo, aby tu "svou viru" vnucovali u kazdych dveri.....nastesti u me uz by nikdy nezazvonili


13
n/a

| Předmět: RE:
07.01.20 16:33:37 | #10 (1)

Seš si jistá na kterém fóru si , tady jde především o to říci Jehovistům co je obsahem Bible respektive Nového Zákona. SJ sem chodit asi moc nebudou Mohli by být na fóru SJ kdyby to vedli.


-106
n/a
 #4 

| Předmět: RE: RE:
29.01.20 14:12:45 | #108 (2)

Odstraněny dva příspěvky margo nelíbí se mě, ty její čertí jazyky.


-106
n/a
 #10 

| Předmět: Svědkové Jehovovi vs. Bible
05.01.20 13:33:50 | #1

Tak kamrádi a kamarádky především z končících Diskutníků co povíte na spásu SJ (Svědkové Jehovovi)
prostřednictvím VRO (Věrný a rozvážný otrok -Jejich vedení-zhruba 8 mužů v Americe?)


-106
n/a

| Předmět: RE: Svědkové Jehovovi vs. Bible
05.01.20 16:10:35 | #2 (1)

vůbec nic asi nikdo neřekne......pou­štět se s vámi do diskuse je velice ošidné


13
n/a
 #1 

| Předmět: RE: RE: Svědkové Jehovovi vs. Bible
05.01.20 20:00:02 | #3 (2)

tak se na něco zeptej třeba proč mají Svědkové předělanou Bibli k obrazu svému? Nebo proč nejsou křesťané?


-106
n/a
 #2 

| Předmět: RE: RE: RE: Svědkové Jehovovi vs. Bible
06.01.20 10:36:34 | #5 (3)

Protože jsou zaslepeni.
Bůh,jak ho prezentují SJ,nebo církev,podle mě neexistuje.
Četl jsi vůbec Bibli??
Je to směs historie,bájí,ho­roru,pohádek,por­na a je protkaná krví a ne-logikou.
Bůh "Láska" - by takový nemohl být - nebo aspoň normální lidé by se k němu "neobraceli"


77
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Svědkové Jehovovi vs.…
06.01.20 11:23:25 | #7 (3)

Pokud se nebudeme zaobírat Starým zákonem my křesťané se máme držet Nového zákona. a ten prozentuje církev katolická,pra­voslavná a mnohé protestantské. Starý zákon fungoval na principu:"oko za oko zub za zub" a nový zákon toto zavrhl a dokonce mluví v jistých případech že máme být trpěliví když na nás někdo třeba slovně útočí je to to slavné o nastavení tváře. Je třeba vnímat věci detailněji a ne paušalizovat to se potom nic nedovíš a jdeš po povrchu.


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Svědkové Jehovovi…
12.01.20 19:44:51 | #12 (3)

Takže Desatero není třeba dodržovat, protože je ve Starém zákoně, Zato "milujte i své nepřátele", je nutné dodržovat, protože to je v NZ, bez ohledu na to, že tahle debilita, zvoní umíráčkem civilizované Evropě. Dobro došli.


0
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svědkové…
13.01.20 16:37:39 | #17 (3)

Ano desatero pro křesťana nemusí být jelikož je obsaženo v Novém Zákoně v učení Ježíše on to desatero naplnil. Je to láska i ke svým nepřátelům.


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svědkové…
13.01.20 19:04:19 | #19 (3)

píšete nezmysly, Desatoro platí univerzálne - pre všetkých a pre všetky časy...je to univerzálny mravný zákon, nikto z neho (ani ateisti) nemajú výmluvu...


n/a
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 10:16:48 | #22 (3)

Žvaníš blbosti ,zde je tvoje ponaučení-Zákon je tedy pro tebe a pro vrahy:
1Tm 1:9 a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy,

Žd 7:19 zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti – avšak na jeho místo přichází lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu.
Jk 2:8 Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte.


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 13:52:20 | #23 (3)

Jonatane , ty jsi "spravedlivý"?
Pochop , že desatero bylo tehdy dáno těm, kteří žili 400 let v otroctví v Egyptě , pod vládou faraona a o lásce k bližnímu neměli ani ponětí. Proto jim to muselo být vysvětleno polopatě.
Ježíš ale nic z toho nezrušil , spíš plnil -naplnil . Vysvětlil, že zabít můžeš i slovem, nevěrný manželce už tím,
že hledíš na jinou a už si představuješ co bys s ní dělal ...atd. Milovat bližního jako sebe a Boha nadevšecko je vlastně obsahem desatera.


24
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 14:12:41 | #26 (3)

Jsem hříšník četla si téma? tu jde o desatero, ne o to ,kdo je z diskutujících spravedlivý.
Ty píšeš o rušení desatera, nikdo jiný slovo rušení nenapsal jen ty,čteš pozorně? Opakuješ se po mě se slovem naplnil.
Napiš něco k tématu co se neopakuje! *17790*
Představuješ si že se dívám na ženu a co bych s ní všechno dělal? Byla si někdy nevěrná manželovi?


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 17:11:45 | #27 (3)

Reagovala jsem na verše, které jsi tu zkopíroval pro vizitora .


24
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.01.20 20:39:17 | #28 (3)

a jaké ponaučení si s toho mám vzít?


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 13:51:27 | #29 (3)

Že Boží zákon platí i pro křesťana, tedy i pro tebe ,ať už je obsažen v desateru , nebo v NZ v Ježíšově výroku. Protože je to totéž.


24
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.01.20 16:49:42 | #30 (3)

totéž to není, to by nemusel Ježíš narodit a nemusel kázat po synagogách


-106
n/a
 #3 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svědkové…
26.01.20 21:12:58 | #68 (3)
Takže Desatero není třeba dodržovat, protože je ve Starém zákoně, Zato "milujte i své nepřátele", je nutné dodržovat, protože to je v NZ, bez ohledu na to, že tahle debilita, zvoní umíráčkem civilizované Evropě. Dobro došli.

My dnes máme dodržovat přikázání :
"Miluj bližního jako sám sebe" :
protože kdo miluje ten: nekrade, nelže, ne podvádí, ne vraždí.......
I tak dává najevo Bohu že Ho miluje

20Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.


0
n/a
 #3 

| Předmět: RE: Svědkové Jehovovi vs. Bible
25.01.20 19:19:51 | #48 (1)
Tak kamrádi a kamarádky především z končících Diskutníků co povíte na spásu SJ (Svědkové Jehovovi)
prostřednictvím VRO (Věrný a rozvážný otrok -Jejich vedení-zhruba 8 mužů v Americe?)

5Tak praví Hospodin:
„Zlořečený, kdo spoléhá na člověka,
kdo se o smrtelníka opírá
a v srdci se odvrací od Hospodina.
6Je jako křoví někde na poušti –
necítí, když dobro přichází.
Žije ve vyprahlých koutech pustiny,
v solném kraji, kde se nebydlí


0
n/a
 #1 

Tato diskuze je zamknutá a nelze do ní přispívat žádné příspěvky