Rozcestník >> Kultura, umění a filozofie >> Filozofické otázky >> ETIKA

Informace

Název: ETIKA
Kategorie: Kultura, umění a filozofie / Filozofické otázky
Založil: -
Správci:
Založeno: 17.02.2024 07:47
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 49300x
Příspěvků:
1757

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ETIKA - ETIKA se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti a hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Lidé ale jistě tuší, že každé zkoumání lidské činnosti ve společnosti ovlivňuje naše "já", které nemusí znát pravdu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Důstojnost lidské osoby.
03.03.24 15:51:07 | #1566

DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY - aneb: VÁŽÍM SI TĚ, ČLOVĚČE.
(Etika pro žáky 8.tříd.)

Cituji! V kapitole "Důstojnost lidské osoby" by žáci postupně měli přijímat do povědomí, že každý člověk má svou hodnotu, která má být oceněna, má svá práva, která mu nesmí být odpírána, a má své svobody, ve kterých nemá být omezován. A že lidský život má být za každé okolnosti chráněn.

*17063* Ano, zní to velmi moudře! Je to etické ve všech směrech!
Otázkou je, jak potom těmto dětem vysvětlit neetické hrůzy válek, které se dějí! *6578*| Předmět: RE: Důstojnost lidské osoby.
03.03.24 16:01:01 | #1567 (1)

*15154* Etika vždy znamenala nejen vědět, co je dobré a co špatné, ale také podle toho žít. *15154*

  • *5671* A ani dnes by to nemělo být jiné! A VÁLČENÍ ETICKÉ NENÍ. *33684*


| Předmět: RE: RE: Důstojnost lidské osoby.
03.03.24 16:21:09 | #1569 (2)

*5671* Přemýšlím, co se musí přihodit, aby si člověk vážil člověka...


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Důstojnost lidské osoby.
03.03.24 16:38:09 | #1572 (3)

*11295* Jak hluboko musíme morálně klesnout, abychom pochopili, že tudy cesta ke štěstí nevede?| Předmět: RE: RE: RE: RE: Důstojnost lidské osoby.
03.03.24 16:56:01 | #1573 (4)

*14586* A kolik lidí ještě musí zemřít ve válkách, abychom si uvědomili, jak jsou války neetické?| Předmět: My lidé používáme slova.
03.03.24 15:30:17 | #1564

My lidé používáme slova a tvoříme z nich věty.

Ale není vždy snadné najít vhodná slova a stvořit věty srozumitelné lidem všem... *11171*| Předmět: RE: My lidé používáme slova.
03.03.24 15:33:07 | #1565 (1)

Budeme-li se ale snažit, abychom si všichni rozuměli, bude to mít převeliký smysl. *13842*| Předmět: Právo silnějšího. . .
03.03.24 15:22:34 | #1562

Nepsané PRÁVO SILNĚJŠÍHO je tu od nepaměti. *35060*

(Je to strašlivé právo! Právo využívané a zneužívané! PRÁVO NESPRAVEDLIVÉ.)

Ale současně tu vždy žili a a i dnes žijí lidé, kteří toužili a touží, aby se všichni lidé měli rádi. *8164*| Předmět: RE: Právo silnějšího. . .
03.03.24 15:26:52 | #1563 (1)

*15154* Etika probouzí v člověku myšlenku: "Ne silou ani mocí, ale LÁSKOU." *15154*
| Předmět:
03.03.24 13:55:29 | #1559

Kdo je vegetarián dost lpí na zásadě nejíst maso.Buddha nejedl maso když nemusel a však nelpěl na nejezeni masa. Pouze tehdy když mu bylo nabídnuto maso ze zvířete,o kterém věděl že je nehumalne zabito,pak odmítl.Diky své cestě soucitu ke všem bytostem.| Předmět: RE:
03.03.24 15:10:04 | #1560 (1)

*4372* Jist nebo nejíst maso - to je velká etická otázka!

A já osobně mám pocit, že lidstvo jako takové, na tu otázku, odpověď nehledá...

*5671* Vámi zmiňovaný Buddha prý řekl:
"Mnichové, toto pak je vznešená pravda o utrpení: narození je utrpení, stáří je utrpení, nemoc je utrpení, smrt je utrpení, spojení s tím, co není milé, je utrpení, odloučení od toho, co je milé, je utrpení, nedosáhne-li člověk toho, čeho si přeje, i to je utrpení.
Mnichové, toto pak je vznešená pravda o utrpení: je to žízeň způsobující nová narození, provázená radostí a rozkoší, tu a tam nalézající potěšení, je to žízeň rozkoše, žízeň narození, žízeň rozvoje.
Mnichové, toto pak je vznešená pravda o odstranění utrpení: je to odstranění oné žízně, jestliže ji člověk úplně a beze stopy odstraní, opustí, zbaví se jí, osvobodí se od ní, místa ji nepopřává.

Mnichové, toto je pak vznešená pravda vedoucí k odstranění utrpení: je to tato vznešená osmidílná cesta: pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha.

Hlásám, aby se nekonaly zlé skutky, aby se nemluvila zlá slova, aby nebylo zlých myšlenek.

*4506*
  • P.S. Zní to hezky, to se musí uznat, zní to skutečně velmi hezky.


| Předmět: RE: RE:
03.03.24 15:15:04 | #1561 (2)

V noci, když je úplněk a nepřekrývají ho mraky, není cesta lesem tak temná. *17063*| Předmět: RE: RE:
03.03.24 18:01:48 | #1580 (2)

No vidíš jak ti to jde v tomto vidíš hloubku etiky, morálky a lásky s pokorou žít v souladu v tomto bytí,nic víc nemusíš hledat jen v tichu pouze být. *29716*


 #1560 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.03.24 18:26:55 | #1582 (3)

Víte, já přemýšlím o mnoha skutečnostech, ale to ticho ve mně zatím nenastalo. Není to pro mne utrpením, mám ke způsobu svého současného života kladný vztah, ale člověk by měl poznat vše! *34862*

Umím si říci: "Dost! Tudy cesta nevede!", ale to je málo. Vím to. Ale pokouším se...

Rozhodně jsem už poznal, že svět DOBRA je úžasný, i když ho vnímám pouze ve svém podvědomí. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.03.24 20:22:52 | #1594 (4)

To je dobrý začátek vnímat podvědomě dobro a k tomu zkusit i meditace a to podvědomí bude ty myšlenky lépe čistit a to ticho vnitřní postupně závoj odkryje a vše bude jasné,jako Saddhu nad oblaky.


 #1582 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.03.24 07:05:00 | #1599 (5)

Já vím, i nevidomý člověk často "vidí" (vnímá) víc než bystrozraký člověk! *17063*| Předmět: ZÁKLADY ETIKY
03.03.24 10:24:11 | #1556

ZÁKLADY ETIKY

*3596* Každý čin posuzujeme individuálně, se všemi okolnostmi.

*3596* Pravidla etického jednání a chování se mění s časem, místem a společenskou situací.

*3596* Posuzujeme jinak činy dobrovolné a nedobrovolné, jinak posuzujeme čin dospělého a dítěte.

*3596* Každý člen společnosti předpokládá u druhých znalost míry etiky a mravnosti.

*3596* Etika a morálka nejsou dány objektivně, jsou zvykem, mění se.

*3596* Morálka a etika se týká jen - člověka - nevztahuje se na přírodní jevy, zvířata.

(P.S. To jsem opět opsal, tak moudrý já nejsem, ale snad Vám to nevadí.) *3596*


1 1  

| Předmět: RE: ZÁKLADY ETIKY
03.03.24 10:42:01 | #1557 (1)

Morálka. *6904*

V běžné řeči i ve filozofii se morálkou obvykle rozumí principy a zásady správného jednání, jimiž se člověk řídí z vnitřního přesvědčení, ne ze strachu nebo donucení.

(To je hezká definice! A doplním ji ještě jedním citátem.)

"Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je jemu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti." (Mahábhárata. Anušasána parva, 113,8)

  • *6904*

1  

| Předmět: RE: ZÁKLADY ETIKY
03.03.24 10:52:03 | #1558 (1)

Mrav. *34031*

Mrav lze vyjádřit zásadou: "Dělej to, co se u nás dělá, a vyhýbej se tomu, co se nedělá."

*4502* Ale pozor, ne vždy by to bylo etické! Vnímáte-li něco jako zlo, potom je moudré se něčemu vzepřít!
(Mezi kanibaly přece nebudete jíst lidské maso, i když Vám předloží ten nejlepší kousek masa z člověka!)


1  

| Předmět: Žijme!
03.03.24 10:10:23 | #1555

*12694* Žijme!

Žijme čestně a poctivě!
Žijme beze strachu a vesele!
Žijme radostně a v lásce k lidem všem!

Milujme přírodu! Stromy, keře, trávu i květiny, co tak krásně voní!
Milujme život! Mír! Lidstvo! Flóru a faunu! Milujme i jehličí a seno! A také zvony, které právě zvoní.

Jsme lidé. Ten zázrak se udál.
(Jak a proč se udál, je lhostejné!)
Jsme lidé a to je láskyplný dar!
Žijeme! A žít je přece velmi příjemné...

  • *34027*

1  


| Předmět: Člověče!
03.03.24 09:53:27 | #1554

Člověče!

Pohlédni lidem zpříma do očí
a hlava se Ti asi láskou zatočí...

Pohlédni lidem také do tváře,
uvidíš květiny, odložíš herbáře!

Lidé kvetou, září a voní po celý rok!
Stačí na ně jen pohledět a zastavit krok.

  • *5519*| Předmět: POEZIE - převzato
03.03.24 09:46:01 | #1553

OBLAKA - Jiří Wolker

Oblaka bílá nebem jdou
jako dvě děti za sebou
v svátečních šatech.
Nestály tady
a přece se někde zastaví,
protože jistě někoho mají rády.

Potom si myslím na svoje ruce,
že mi pořád utíkají,
že by chtěly celý svět
za jeden den obletět
jak slunce a měsíc, největší nebeští ptáci.
Na pouť se dali
poutníci malí
obejmout svět.

A přec
někdy je smutno,
že není tu taková malá, zázračná věc,
vonící jako květ, jako klín bílá,
která by přece jen zastavila,
nad níž by moji poutníci
jak nad knížkou modlicí
klekli a modlili se.

  • *29742* *9540* *29742*| Předmět:
03.03.24 09:10:23 | #1548
*7213* *7213*


| Předmět: RE:
03.03.24 09:31:03 | #1550 (1)
*29334* *29334*


| Předmět:
02.03.24 20:32:22 | #1547

Smrt

Když zemřeš, neboj se o své tělo... Vaši příbuzní udělají vše, co je třeba:

  • Sundají ti šaty;
  • Umyjí tě;
  • Oblečou tě;
  • Vyvedou vás z domu a dovezou vás na novou adresu.

Mnozí přijdou na tvůj pohřeb, aby tě uctili.

Někteří dokonce změní své plány a požádají o pracovní volno, kvůli účasti na pohřbu. Váš oděv, který jste nosili, bude buď rozdán, prodán, darován nebo spálen. Vaše klíče, vaše věci, vaše knihy, vaše hry, vaše sbírky, vaše všechno bude patřit ostatním lidem...

A buďte si jistí, že svět se bez vás nezastaví a nebude pro vás plakat. Ekonomika bude fungovat. V práci tě nahradí. Někdo s takovými nebo ještě lepšími schopnostmi zaujme vaše místo. Váš majetek přechází na vaše dědice. Nepochybujte o tom, že vy a vaše skutky ve vašem životě budou diskutovány, souzeny a také kritizovány. Lidé, kteří tě znali jen z obličeje, řeknou: "Chudák"!

Tvoji dobří přátelé budou plakat hodiny nebo dny, ale potom se zase budou smát. Vaši mazlíčci si na svého nového majitele zvyknou. Vaše fotky budou chvíli viset na zdi a poté se dají na nábytek a potom v nějakém šuplíku. Někdo jiný bude sedět na tvém gauči a koukat na televizi, někdo jiný bude sedět u vašeho stolu a jíst u něj.

Hluboká bolest ve vašem domě potrvá týden, dva, měsíc, dva, rok, dva.. Potom se připojíte ke vzpomínkám a váš příběh skončí. Skončí mezi lidmi, skončí tady, skončí na tomto světě, ale váš příběh začíná v nové realitě... ve vašem životě po smrti.

Tvůj život je pozemský, kde jsi mohl hýbat tělem, kde jsi dal svůj smysl věcem, které jsi tu doposud měl, teď ztratí důležitost a smysl.

Z vašeho života zmizí:

krása vašeho těla;

vaše jméno;

příjmení

nemovitosti

peníze

pracovní pozice

vaše postavení

bankovní účet

auto

domov

akademické tituly

trofeje

přátelé

manželka / manžel

děti

Rodina...

V novém životě budeš potřebovat jen svou DUŠI. Jediný majetek, který budete mít, je vaše DUŠE. Proto se snažte žít život naplno a být šťastní, dokud jste zde, protože jak řekl František z Assisi:

"To, co máš, si odsud nemůžeš vzít. Berete jen to, co dáváte"!| Předmět: RE:
03.03.24 09:30:48 | #1549 (1)

Otázka zní: "Proč každý den "umírat"? Přišli bychom o překvapení! *34027*