Rozcestník >> Kultura, umění a filozofie >> Filozofické otázky >> ETIKA

Informace

Název: ETIKA
Kategorie: Kultura, umění a filozofie / Filozofické otázky
Založil: -
Správci:
Založeno: 17.02.2024 07:47
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 49573x
Příspěvků:
1757

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ETIKA - ETIKA se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti a hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Lidé ale jistě tuší, že každé zkoumání lidské činnosti ve společnosti ovlivňuje naše "já", které nemusí znát pravdu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: LÁSKA - DOBRO - PRAVDA
04.03.24 19:42:50 | #1630

LÁSKA - DOBRO - PRAVDA

Jsi-li láskyplný, dobromyslný a pravdomluvný, važ si toho. *33770*| Předmět: RE: LÁSKA - DOBRO - PRAVDA
04.03.24 19:45:24 | #1631 (1)

Jsi-li čestný, poctivý, spravedlivý, mírumilovný, štědrý a hodný, važ si toho. *33770*| Předmět: RE: RE: LÁSKA - DOBRO - PRAVDA
04.03.24 19:47:00 | #1632 (2)

*33770* To vše činí etiku ETIKOU. *6904*| Předmět: F. de la Rochefoucauld
04.03.24 19:26:15 | #1625

*16360* Cituji: "Jeden z důvodů, proč se tak zřídka setkáváme s lidmi, kterým při rozhovoru rozumíme a kteří jsou nám příjemní, je ten, že téměř nikdo nemyslí na to, co chce říci, nýbrž představuje si, jak odpoví na to, co říkáme my. Ti nejuhlazenější a nejchytřejší z nich se spokojují s tím, že předstírají pozornost, zatímco je na jejich očích vidět, jak se jejich duch vzdaluje od toho, co říkáme, a s jakou netrpělivostí se obírá tím, co chtějí říci. Zapomíná se, že k tomu, abychom se líbili jiným a abychom si je získali, nikterak neposlouží to, když se sami horlivě o to snažíme, a že umění dobře naslouchat a vhodně odpovídat je největší ze všech dovedností, jež můžeme v rozhovoru ukázat." *2210*| Předmět: RE: F. de la Rochefoucauld
04.03.24 19:27:47 | #1627 (1)

*15154* Naslouchejme si. . . *34027*| Předmět: RE: RE: F. de la Rochefoucauld
04.03.24 19:32:58 | #1628 (2)

*15154* Vnímejme jeden druhého. . . *6552*| Předmět: RE: RE: RE: F. de la Rochefoucauld
04.03.24 19:38:30 | #1629 (3)

*15154* Opakujme si: "Chci být dobrým, čestným, spravedlivým a láskyplným člověkem!" *8164*
| Předmět: Mravní jevy
04.03.24 18:52:50 | #1621

Mravní jevy existovaly dříve než nauka o nich!

Na to bychom neměli zapomínat. *4372*| Předmět: RE: Mravní jevy
04.03.24 19:03:57 | #1623 (1)

A doprovodným projevem vnímání mravních jevů je CHVÁLA nebo KÁRÁNÍ. *34031*| Předmět:
04.03.24 17:42:06 | #1614
?si=PZJPY10ru-fvLuxx A pak to dopadá takto *27179* *11809*


| Předmět: RE:
04.03.24 18:39:09 | #1619 (1)

Vy máte zvláštní zálibu! *35239*| Předmět: Je otázkou, zda . . .
04.03.24 17:33:03 | #1612

Je otázkou, zda se potkáváme nebo zda se míjíme! *30410*| Předmět: RE: Je otázkou, zda . . .
04.03.24 17:36:20 | #1613 (1)

Kým je člověk pro člověka?

(Musíme vyčerpat všechny možnosti? Nebo nám už konečně bude stačit možnost jediná?) *11104*
| Předmět:
04.03.24 13:44:07 | #1605
*20859* *20859*


| Předmět: RE:
04.03.24 17:26:52 | #1608 (1)
*14710* *14710*


| Předmět: Touha po dobru.
03.03.24 19:57:48 | #1592

*8164* Touha po dobru. *3474* *4740*

*3273* Touha po dobru v mnohých lidech žije. *5614*| Předmět: RE: Touha po dobru.
04.03.24 07:08:11 | #1600 (1)

Kéž by každý lidský sen obsahoval touhu býti dobrým, čestným a poctivým člověkem! Člověkem láskyplným, mírumilovným, spravedlivým a milosrdným... *3474* *4740*| Předmět: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 07:16:00 | #1601 (2)

*15154* Kéž by DOBRO bylo prioritou pro každé dítě!

*15154* Kéž by DOBRO bylo prioritou pro každou ženu!

*15154* Kéž by DOBRO bylo prioritou pro každého muže!

*15154* Ano! Kéž by DOBRO bylo prioritou pro celé lidstvo!

  • *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 07:27:00 | #1602 (3)

*16360* (Montesquieu)

"Kdybychom chtěli být jen šťastní, brzy by se to vyplnilo. Chceme však být vždycky šťastnější než druzí a to je skoro vždycky těžké, protože považujeme druhé za šťastnější než jsou."


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 07:33:51 | #1603 (4)

Bingo! Ano, tak nějak to je. Navíc, být šťastnější jak ti druzí, si většina představuje - mít víc jak oni, mít to dražší, lepší, zkrátka za štěstí považují hmotné statky především a to je cesta do pekel a to doslova.


 #1602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 17:27:56 | #1609 (5)

A co s tím?| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 15:27:52 | #1607 (4)

Vše je koloběh života zrod stáří a smrt, každý neustále něco hledá a vše je pouze iluse.


 #1602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 17:28:58 | #1610 (5)

Nevím.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 18:11:22 | #1615 (6)

I tvé psaní o etice je stav iluzorní


 #1610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po…
04.03.24 18:45:02 | #1620 (7)

Mě psaní o etice má podobu dětsky užaslého pohledu na noční oblohu... *16217*

(Etika je zdánlivě jednoznačná: "Chtěj dobro, vyhýbej se zlu!" Ale nahlédnete-li do knih o etice, objevíte tolik pohledů jednotlivých filozofů, kteří na etiku pohlížejí z tolika různých směrů, že to rozum nebere!) *33794*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Touha…
04.03.24 19:21:23 | #1624 (8)

I to vše je ilusorni,jak poznáte dobro a zlo, když hledáte co je etika.


 #1620 

| Předmět: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 15:25:54 | #1606 (2)

Čuangovi se zdál sen , že je motýl a na louce léta z květů na květ. Když se probudí říká si:Co když jsem snem a právě se zdám motýlovi, když on spí.


 #1600 

| Předmět: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 17:30:25 | #1611 (3)

Kéž by byl život někdy pouhým snem... Stačilo by se probudit.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 18:12:27 | #1616 (4)

Vždy říkám:Jdu do postele si lehnout,abych se probudil ze snu.


 #1611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Touha po dobru.
04.03.24 18:36:58 | #1617 (5)
*34069*


| Předmět: Sokrates.
03.03.24 18:37:57 | #1583

*5671* Sokrates.

Sokrates byl považován za nejmoudřejšího člověka, když pronesl, že se liší od ostatních pouze tím, že si uvědomuje svoji neznalost. (Ten citát znáte: "Vím, že nic nevím.")
To ho však nevedlo k filozofické skepsi, nýbrž k přesvědčení, že člověk může poznat dobro a tím i získat základ pro naučení se ctnosti, která je předpokladem štěstí.

(Toto zamyšlení není opět z mé hlavy, nemám ve zvyku "se chlubit cizím peřím", ale je mi blízké, a tak jsem ho sem opsal. Obdivuji všechny ty myslitele, kteří zasvětili své životy hledání dobra! DOBRO JE JAKO SLUNCE NA OBLOZE, KTERÉ SE TAM OBJEVÍ PO VYDATNÉM A BLAHODÁRNÉM DEŠTI.) *9540*| Předmět: RE: Sokrates.
03.03.24 18:56:31 | #1585 (1)

Etika jako taková je vnímána z nejrůznějších pohledů, ale ve své podstatě je pouze o pochopení propastného rozdílu mezi dobrem a zlem. K tomu jsem jsem jako "člověk-laik" dospěl, jak nakukuji do úvah o etice. *15389*| Předmět: RE: RE: Sokrates.
03.03.24 18:58:52 | #1586 (2)

*5671* Abych to doplnil:
"JE O POCHOPENÍ TOHOTO ROZDÍLU A O NÁSLEDNÉ SNAZE ŽÍT DOBRÝ, ČESTNÝ A POCTIVÝ ŽIVOT."| Předmět: RE: Sokrates.
03.03.24 19:54:02 | #1591 (1)

*5671* Platón

  • Platón chápe ctnost jako život podle nejvyšší ideje dobra. Dobro a spravedlnost je pro Platóna totéž.


| Předmět: RE: Sokrates.
03.03.24 20:24:25 | #1595 (1)

Vím že nic nevím je pokora jedince, že umí zklopit hlavu k zemi,i když nemusí,ale udělá to


 #1583 

| Předmět: RE: RE: Sokrates.
04.03.24 06:50:53 | #1597 (2)

Ono je to tak: "I ten největší génius nezná vše! A nezná-li vše, nezná nic!" *13842*

(Tu myšlenku lze napadnout a vyvracet, ale potom si začnete uvědomovat, kolik neznámých veličin existuje! Uvědomíte se, že lidstvo v mnoha ohledech vnímá pouze "stín pravdy" jako ti lidé připoutaní ke stěně v Platónově jeskyni! A UŽASNETE, ŽE SKUTEČNĚ NEZNÁME VŮBEC NIC. A že to platí i o nejmoudřejších jedincích...) *3775*| Předmět: RE: RE: Sokrates.
04.03.24 06:57:58 | #1598 (2)

A jak Vy říkáte, je to o pokoře! A pokora je eticky správná! POKORA JE DOBRÁ. *11295*| Předmět:
03.03.24 17:25:12 | #1578

Šafrán krom kuchyně se používá mimo jiné i k výrobě kosmetiky Máte v reálném světě nějaké přátelé s kterými jste v kontaktu?| Předmět: RE:
03.03.24 17:54:59 | #1579 (1)

Svět kosmetiky mi je cizí...

A o svém soukromí se tu rozpovídat nechci. *14695*
| Předmět: SPRAVEDLNOST A NESPRAVEDLNOST
03.03.24 16:04:15 | #1568

SPRAVEDLNOST A NESPRAVEDLNOST

  • *18805* (To je podnět k napsání příspěvku pro Vás všechny!) *3775*


| Předmět: RE: SPRAVEDLNOST A NESPRAVEDLNOST
03.03.24 16:27:24 | #1570 (1)

Na konci věků nemůžeš diskutovat o spravedlnosti a nespravedlnosti *27179* Synu nezbedný *27179* Šafránu je též málo *6266*


 #1568 

| Předmět: RE: RE: SPRAVEDLNOST A NESPRAVEDLNOST
03.03.24 16:36:07 | #1571 (2)

Ovšem na začátku NOVÉHO VĚKU je ta diskuze velmi vhodná, vážený pane z Karpat. *9397*| Předmět: RE: RE: SPRAVEDLNOST A NESPRAVEDLNOST
03.03.24 16:57:51 | #1574 (2)

A šafrán? Ten já vůbec nepoužívám! Vy ano? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: SPRAVEDLNOST A…
03.03.24 17:05:44 | #1575 (3)

*10525* Nepoužívám na královské koření se těžce vydělává *27179* Půl kila stojí přes 100 tisíc korun Raději koupím u řezníka půl kila jitrnic *14389*


 #1574 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: SPRAVEDLNOST A…
03.03.24 17:21:24 | #1576 (4)

Půl kilogramu? Kdo to kupuje a na co? Asi restaurace pro boháče. *34017*| Předmět: RE: RE: RE: RE: SPRAVEDLNOST A…
03.03.24 18:24:20 | #1581 (4)

Bez šafránu se v kuchyni lze obejít a kor za ty prachy! Beztak to je jen něco pro snoby a ač jsem se šafránem nikdy nic neochutnal, jsem si jist, že jsem o nic nepřišel. Příbuzná ochutnala před lety kdesi na dovolený cosi s lanýži a po prvním soustu to vzdala, nedalo se to jíst. Přišlo ji to jako jíst ...mno...nebudu kazit lidem chuť v době večeří *27179*


 #1575 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: SPRAVEDLNOST A…
03.03.24 18:50:15 | #1584 (5)

Jak jsem se zmínil, já pouze vím, že takové koření existuje a že je mu připisována léčivá schopnost. Vím také, že k získání jednoho gramu tohoto koření je potřeba asi stovky květů, z nichž se vyjmou a usuší čnělky, které to koření tvoří. Asi proto je tak vzácný! Netuším ale, je-li snadné ho ve velkém pěstovat někde na poli. *33902*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: SPRAVEDLNOST A…
03.03.24 19:00:21 | #1587 (6)

Já se o něj nikdy nezajímal, tak netuším. Ale asi to nejde, jinak by se na něm bohatlo zkraje víc jak na drogách a protože nejde o zakázanou komoditu, brzy by se trh přesytil a šafrán by stál cca tolik, kolik pepř či kmín *27179*
A hlavně by se přestal používat, protože než o prospěšnost v kuchyni, jde o jeho vzácnost. Běžný koření je určitě v kuchyni potřebnější než nějakej šafrán.


1  
 #1584 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.24 19:09:40 | #1588 (7)

Ono asi tak: Lidé jsou tak zblblí v dnešní době a rozcabení, že se chytnou kdejaký pitominy a jsou ochotní za ní platit neskutečný sumy.
Nasušit např. kozí bobky, poté je naložit do směsi portského a whisky, opět usušit a rozemlít a používat to jako vzácné koření, budeš coby kuchař v balíku a slavnější jak Gordon Ramsay *27179* Stačilo by se domluvit s pár lidmi, udělat kolem toho šou coby reklamu na onu vzácnost a šafrán už nebude tolik táhnout jako ty tvoje kozí bobky - pardón...jako ono vzácné koření *27179*


1  
 #1587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.24 19:22:19 | #1589 (8)
*27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.03.24 19:25:33 | #1590 (8)

*27179* Jdu do toho seženu ty bobky *27179* Človíček to bude prodávat s profi obchodní etikou *27179*


 #1588 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.03.24 07:39:45 | #1604 (9)

OK, u sousedů vám do začátku nasbírám nějakých 50 kilo, pošlu vám je na dobírku po 1 000,-/kg, což se vám mnohonásobně zúročí.


1  
 #1590