Rozcestník >> Kultura, umění a filozofie >> Filozofické otázky >> ETIKA

Informace

Název: ETIKA
Kategorie: Kultura, umění a filozofie / Filozofické otázky
Založil: -
Správci:
Založeno: 17.02.2024 07:47
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 48418x
Příspěvků:
1756

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ETIKA - ETIKA se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti a hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Lidé ale jistě tuší, že každé zkoumání lidské činnosti ve společnosti ovlivňuje naše "já", které nemusí znát pravdu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
22.04.24 11:26:22 | #1925

etika je spíš termín všeobecný, do ktorého sa vmestí veriaci v Boha, príslušník iných náboženstiev a filozofií, i ateista, etiku má i pohan - nie je to termín, ktorý by presne (v pravde) vystihol mravnosť, lebo etiku si riadi každý tak, ako to cíti, čo sa mu hodí v danej spoločnosti, momente, čase, vývojia spoločnosti, dokonca aj ateistická spoločnosť má svoju etiku, a často jej varianty dáva aj do štátneho práva (trestného, občianskeho), a nie je to z morálneho hľadiska OK, ľudia často protestujú proti týmto etickým normám paragrafom - etika je teda v určitom stupni klamlivý termín,
správny termín je morálka, ktorá zahrňuje aktivitu svedomia a srdca, je nariadená Bohom/Kristom v srdci a vo svedomí (a tak je u každého človeka na zemi a v danom čase stejná, a nemení ju ani história/čas)­...etika nie vždy počúva svedomie, ani srdce...| Předmět: RE:
22.04.24 14:35:33 | #1926 (1)

*12694* Ano, ETIKA je tu pro všechny lidi věřící i nevěřící! *12694*

*33792* Ano, ETIKA lidstvo nedělí jako náboženství nebo politika! *33792*


 #1925 

| Předmět: RE: RE:
22.04.24 14:57:27 | #1928 (2)

nikdy neuverím tomu, kto hovorí, že sa správa eticky...


 #1926 

| Předmět: RE: RE: RE:
22.04.24 18:28:38 | #1929 (3)

Potom nevěříte Bohu Otci svému a ani Ježíši, bratru svému! A to je velmi hloupé! *35060*

*4502* NEBO CHCETE LIDEM TVRDIT, ŽE BŮH A SYN ČLOVĚKA (JEŽÍŠ) SE NECHOVAJÍ ETICKY? *6578*


 #1928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
22.04.24 18:47:41 | #1933 (4)

Ježiš sa správal v pozícii Boha i človeka, dokonale, - a nemá zmysel hovoriť o jeho správaní...


 #1929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 05:48:24 | #1937 (5)

Ježíš měl roli proroka a ne Boha! *4502*
(Bůh je nesmrtelný! Boha nelze popravit! A Ježíš popraven byl a to dost krutě!)

Ježíš není TABU - a hovořit o jeho chování není zakázané! Dokonce je dobré mluvit o tom jak tu žil. . . *4502*
(Ježíš je i po svém omilostnění a vzkříšení Boha milujícím člověkem a naším milovaným bratrem a přítelem.)

DOKONALÝ JE POUZE BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ, kterému není roven ani Ježíš! *4502*


 #1933 


| Předmět:
22.04.24 10:20:21 | #1922
?si=KYR6hYDNbCG2al­fY *6687* *27179*


| Předmět: RE:
22.04.24 14:38:04 | #1927 (1)

*27179* Pan JITRNICE své předky nezapře! *27179*

  • *14758* *14758* *14758* *14758* *14758*

 #1922 

| Předmět: ETIKA JE O LIDSKÉ CTNOSTI.
22.04.24 03:55:50 | #1919

*12694* ETIKA JE O LIDSKÉ CTNOSTI. *12694*| Předmět: RE: ETIKA JE O LIDSKÉ CTNOSTI.
22.04.24 03:59:36 | #1920 (1)

*12694* CTNOST je sklon k dobrému a čestnému chování. *12694*


 #1919 

| Předmět: RE: RE: ETIKA JE O LIDSKÉ CTNOSTI.
22.04.24 04:01:41 | #1921 (2)

*14586* Opakem ctnosti je neřest, ale tou se nechci zabývat. Neřest patří do oblasti ZLA! *3456*


 #1920 

| Předmět: Mravnost - morálka - lidstvo!
21.04.24 21:44:19 | #1918

*6904* Mravnost - morálka - lidstvo! *6904*| Předmět: Etika s humorem.
21.04.24 21:29:15 | #1915

*14389* Etika s humorem, tak bych nazval dnešní den! *8734*| Předmět: RE: Etika s humorem.
21.04.24 21:42:38 | #1917 (1)

*34041* Poděkujme člověku s přezdívkou "jitrnice", že nás vtipně baví z nemocnice! *4062*


 #1915 

| Předmět:
21.04.24 20:46:37 | #1912

Ústí není Praha a PRAHA není Mělník *27179*| Předmět: RE:
21.04.24 21:28:14 | #1914 (1)

*12694* Česko má hodně měst. *34694*


 #1912 


| Předmět: Mravní velikost člověka. . .
21.04.24 19:19:20 | #1907

*12216* Mravní velikost člověka není o víře v Boha! Mravní lidská velikost je o čestném a poctivém chování *12216*| Předmět: RE: Mravní velikost člověka. . .
21.04.24 19:20:17 | #1908 (1)

*12694* ETIKA tu je pro lidi věřící i nevěřící! *34027*


 #1907 

| Předmět: RE: RE: Mravní velikost člověka. . .
21.04.24 19:21:21 | #1909 (2)

*12694* Základem ETIKY je pravdomluvnost. *12694*


 #1908 

| Předmět: RE: RE: RE: Mravní velikost člověka. . .
21.04.24 19:22:26 | #1910 (3)

*4502* Kdo lže, nemůže být čestný, poctivý a spravedlivý! *33684*


 #1909 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mravní velikost člověka…
21.04.24 20:45:51 | #1911 (4)
?si=CcIH7Y35eC­tLv8rc *27179* Dva bratři Dobromil a Miulan *27179* Dobře jste si odpověděl *27179* Dva vrchní v jednom *7213* *7213*

 #1910 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mravní velikost…
21.04.24 21:26:32 | #1913 (5)

"MajorZeman" alias "miluji13boha" alias "hrobnik" alias "jitrnice" - jinak: INTERNETOVÝ TROLL. *35093*


 #1911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mravní velikost…
21.04.24 21:38:16 | #1916 (6)

Nikdy bych do tohoto člověka neřekl, že je milovníkem studia Etiky!!! *4568*


 #1913 

| Předmět:
27.03.24 14:32:38 | #1906
?si=ZG5PjD_zd­8jcvuAM *27179* Potřebu si v Mělníku nevykonal *27179* Zato si se tady na to vy...* *27179* Dva bratři v jednom *16058*

1  

| Předmět: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 06:14:42 | #1902

*987* Vnímejme hlas svého svědomí!

*986* Vnímejme hlas svědomí celého lidstva!

*2357* A nebudeme muset zkoumat etiku jako takovou.

  • *4023* *6238* *4023* *6238*

1  

| Předmět: RE: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 06:40:49 | #1903 (1)
*24593* *27253* *5513*


| Předmět: RE: RE: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 22:10:49 | #1905 (2)
*29560*

1  


| Předmět:
25.03.24 22:08:47 | #1900

Etika (z řeckého ethos – mrav) je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Je to disciplína praktické filozofie, která se snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, a usiluje o zdůvodnění morálky. Rozlišujeme několik přístupů v etice:

Deskriptivní etika: Popisuje mravní hodnoty a soudy, které ve společnosti platí. Neříká, co je dobré nebo špatné, pouze konstatuje stav ve společnosti. Spolupracuje s dalšími společenskými vědami.
Metaetika: Zkoumá jazyk, kterým pronášíme etické výroky a morální soudy.
Normativní etika: Zabývá se otázkami povinností (deontologické otázky – co by člověk dělat měl) a otázkami hodnot (axiologické otázky – co utváří dobrý život). Hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli.
Aplikovaná etika: Vyjadřuje se ke konkrétním, praktickým otázkám, které se týkají etických rozhodnutí. Sem patří například bioetika nebo žurnalistická etika.
Etika autonomie: Vychází z autonomie svědomí a svobody jako základních mravních hodnot. Etika autenticity zdůrazňuje, že morální je to, co vychází z čistého upřímného přesvědčení. Sem můžeme zařadit i etiku existencialismu, kde jediným příkazem mravním je jednat svobodně a autenticky.
Etika odpovědnosti: Uvědomujeme si, že k naplnění života nestačí pouze naše autonomie a svoboda. Etika odpovědnosti klade důraz na naši zodpovědnost vůči druhým a světu.
Etika je fascinujícím polem zkoumání, které nám pomáhá lépe porozumět lidskému jednání a hodnotám, které nás formují. 🌟 1: Zdroj
*4470*

cs.wikipedia.org


1  

| Předmět: RE:
25.03.24 22:57:04 | #1901 (1)
*3432* *5087* *34703*


| Předmět: RE: RE:
26.03.24 22:09:31 | #1904 (2)
*2707* *21215* *2707*

1