Rozcestník >> Kultura, umění a filozofie >> Filozofické otázky >> ETIKA

Informace

Název: ETIKA
Kategorie: Kultura, umění a filozofie / Filozofické otázky
Založil: -
Správci:
Založeno: 17.02.2024 07:47
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 41034x
Příspěvků:
1724

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ETIKA - ETIKA se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti a hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Lidé ale jistě tuší, že každé zkoumání lidské činnosti ve společnosti ovlivňuje naše "já", které nemusí znát pravdu.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
27.03.24 14:32:38 | #1906
?si=ZG5PjD_zd­8jcvuAM *27179* Potřebu si v Mělníku nevykonal *27179* Zato si se tady na to vy...* *27179* Dva bratři v jednom *16058*

1  

| Předmět: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 06:14:42 | #1902

*987* Vnímejme hlas svého svědomí!

*986* Vnímejme hlas svědomí celého lidstva!

*2357* A nebudeme muset zkoumat etiku jako takovou.

  • *4023* *6238* *4023* *6238*

1  

| Předmět: RE: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 06:40:49 | #1903 (1)
*24593* *27253* *5513*

 #1902 

| Předmět: RE: RE: Vnímejme hlas svého svědomí!
26.03.24 22:10:49 | #1905 (2)
*29560*

1  


| Předmět:
25.03.24 22:08:47 | #1900

Etika (z řeckého ethos – mrav) je filozofická disciplína, která se zabývá zkoumáním mravní dimenze skutečnosti. Etika zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Je to disciplína praktické filozofie, která se snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, a usiluje o zdůvodnění morálky. Rozlišujeme několik přístupů v etice:

Deskriptivní etika: Popisuje mravní hodnoty a soudy, které ve společnosti platí. Neříká, co je dobré nebo špatné, pouze konstatuje stav ve společnosti. Spolupracuje s dalšími společenskými vědami.
Metaetika: Zkoumá jazyk, kterým pronášíme etické výroky a morální soudy.
Normativní etika: Zabývá se otázkami povinností (deontologické otázky – co by člověk dělat měl) a otázkami hodnot (axiologické otázky – co utváří dobrý život). Hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli.
Aplikovaná etika: Vyjadřuje se ke konkrétním, praktickým otázkám, které se týkají etických rozhodnutí. Sem patří například bioetika nebo žurnalistická etika.
Etika autonomie: Vychází z autonomie svědomí a svobody jako základních mravních hodnot. Etika autenticity zdůrazňuje, že morální je to, co vychází z čistého upřímného přesvědčení. Sem můžeme zařadit i etiku existencialismu, kde jediným příkazem mravním je jednat svobodně a autenticky.
Etika odpovědnosti: Uvědomujeme si, že k naplnění života nestačí pouze naše autonomie a svoboda. Etika odpovědnosti klade důraz na naši zodpovědnost vůči druhým a světu.
Etika je fascinujícím polem zkoumání, které nám pomáhá lépe porozumět lidskému jednání a hodnotám, které nás formují. 🌟 1: Zdroj
*4470*

cs.wikipedia.org


1  

| Předmět: RE:
25.03.24 22:57:04 | #1901 (1)
*3432* *5087* *34703*

 #1900 

| Předmět: RE: RE:
26.03.24 22:09:31 | #1904 (2)
*2707* *21215* *2707*

1