Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Bůh Izraele ❤️

Informace

Název: ❤️ Bůh Izraele ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 25.08.2023 08:00
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 143102x
Příspěvků:
3323

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Bůh Izraele ❤️ - ❤️ Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli UZŘELI BOHA; i jedli a pili. (Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11) ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
05.09.23 11:57:02 | #2271

Uživat života pořádně se nažrat| Předmět: RE:
05.09.23 13:21:25 | #2274 (1)

Pořádně se napít vody je lepší! *19783* *3408*| Předmět: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH.
05.09.23 09:40:39 | #2261

*33792* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH. *33792*

A to nezmění žádný pokřtěný člověk! To nezmění ani papež! Ani kardinálové! Ani arcibiskupové! Ani biskupové! To nezmění prostě: NIKDO!!! Ano, to nezmění ani vůdci velmocí, kteří s pokřtěnými hodnostáři pletichaří!!! *34694*| Předmět: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH.
05.09.23 09:43:36 | #2263 (1)

*12694* Ano, je to nesmírná milost, kterou mě Tatínek, můj a náš Bůh a Panovník, obdařil. *12694*| Předmět: RE: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH.
05.09.23 09:45:31 | #2265 (2)

*16266* Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH.
05.09.23 11:21:35 | #2268 (1)

A milovati máme Boha svého celým svým... a bližní své tak jako sebe :-).
To mi ženy asi že Boha svou.. a bližní své tak jako sebe :-).


1  
 #2261 

| Předmět: (Bible, První list Korintským 2:14-15)
05.09.23 09:31:17 | #2256

(Bible, První list Korintským 2:14-15)

Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, První list Korintským 2:14…
05.09.23 09:34:36 | #2258 (1)

(Bible, První Korintským 1:25)
"Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé." *34694*| Předmět: Slova o LÁSCE.
05.09.23 09:18:25 | #2247

Slova o LÁSCE. *5614*

Láska je trpělivá.
Láska je laskavá.
Láska nezávidí.
Láska se nevychloubá.
Láska není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně.
Láska nehledá svůj prospěch.
Láska se nedá vydráždit.
Láska nepočítá křivdy.
Láska nemá radost ze špatnosti.
Láska se vždycky raduje z pravdy.

Ano, láska nelže!
Láska se nechová jako podvodník!
Láska není zločinec...

Láska není lakomá!
Láska nehromadí majetek!
Láska neholduje pití alkoholu!
Láska nekouří a nebere drogy!
Láska nehraje sázkové hry!
Láska lidi hnusně nepomlouvá!
Láska lidi ďábelsky nezesměšňuje!
Láska lidem nenadává a nespílá!
Láska není záštiplná ani plná nenávisti.
Láska netouží lidem vládnout!
Láska lidi nevykořisťuje a nešidí!
Láska nevyvolává KRVAVÉ VÁLKY!
Láska lidi neznásilňuje, nezabíjí ani nevraždí!
Láska se nechová jako politik nebo vládce! *6578*

*15154* Láska se chová jako milující dítě... *15154*

Ono by šlo pokračovat, VÍM TO, a bude hezké a Bohu milé, když k tomu další své postřehy přidáte! *33770*| Předmět: RE: Slova o LÁSCE.
05.09.23 09:24:38 | #2254 (1)

*15154* Láska není obřezaná ani pokřtěná! *15154*

  • *34694* *33792* LÁSKA JE BOŽÍ. *33792* *34694*


| Předmět: PRAVDA
05.09.23 08:49:16 | #2245

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární a velmi zlý příspěvek údajného křesťana! Prostě: HNUS!| Předmět: Lidé!
05.09.23 08:23:16 | #2235

Lidé! *3456*

Nemáte-li lásku a úctu k Bohu 24 hodin denně, potom je otázkou, zda ji vůbec máte!!! *3456*

Z Vašich očí má láska a úcta k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva neustále vyzařovat jako SVATÉ LÁSKYPLNÉ SVĚTLO! Měli byste zářit láskyplnou radostí v každém okamžiku svého života! Amen. *33792*| Předmět: RE: Lidé!
05.09.23 08:30:32 | #2240 (1)

Ne reálně neživotny blábol, stačí si přečíst Skutky a další listy NZ a vidět tak reálné životy věřících


 #2235 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
05.09.23 08:55:40 | #2246 (2)

(Bible, List Galatským 5:22-23)

"Ovoce Božího Ducha však je LÁSKA, radost, pokoj, trpělivost, LASKAVOST, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Znáte ta slova?
Ta slova měla "předehru"!
(Bible, Galatským 5:19-21)
"Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, BEZUZDNOST, MODLÁŘSTVÍ, čarodějství, ROZBROJE, HÁDKY, žárlivost, vášeň, PODLOST, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím."
*3456*
Já osobně toužím, aby Tatínek omilostnil všechny lidi, ale nemohu mu to přikázat! A nemůže mu to přikázat ani Mojžíš, Ježíš nebo Muhammad. Jasné? BŮH JE PÁNEM ABSOLUTNÍM. *11104*
*34031*| Předmět:
04.09.23 23:01:53 | #2218

Človičku jsme jako malé děti| Předmět: RE:
05.09.23 07:43:39 | #2222 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: chyba| Předmět: RE:
05.09.23 08:00:29 | #2230 (1)

Měl jsem tam odpornou hrubou chybu! Brrr... *6578*

A nyní jsem zmatený! Ona tam vlastně hrubá chyba v textu nebyla, ale to už je jedno! *35066*

Ten původní text trochu poupravím, abych uklidnil své "puritánské" svědomí! *13842*

*15154* Kéž by všichni lidé malými dětmi před Bohem byli a Tatínka radostně milovali... Malé děti láskou září! Nestyďme se mít tu láskyplnou dětskou zář ve svých očích! BOHU TO BUDE JISTĚ MILÉ. *34694*| Předmět: RE: RE:
05.09.23 11:26:58 | #2269 (2)

A proč ty Bohamil porád používáš taková ošklivá slova jako odporné hnusné dábelské satanské atd., to by si měl mít asi že nějak jiný slovník, nějaký milostivější?


 #2230 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.09.23 13:19:30 | #2272 (3)

Jde o to, že ta slova jsou trefná! *3456*
| Předmět: Svárliví lidé sem nepatří!
04.09.23 22:44:49 | #2212

Svárliví lidé sem nepatří! *33684*

A o provokatéry tu také nestojím - to tu budu raději sám a budu zvěstovat LÁSKU BOŽÍ našeho Otce "náhodným" návštěvníkům, které sem Bůh přivede! *34694*| Předmět: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
04.09.23 22:46:32 | #2215 (1)

Ano, Živý Bůh, náš milující Otec, sem vždycky někoho přivede! *9504*| Předmět: RE: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
04.09.23 22:48:58 | #2217 (2)

*9177* Ale pro dnešek toho už bylo dost! *34027*

*15154* Dobrou noc! *15154*

  • *6665* *3461* *6665*


| Předmět: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
05.09.23 06:14:19 | #2220 (1)

takže vůbec nikomu-)))) - což je realita (žumpochatů) a když, výjimečně, někomu, tak mizivému až nicotnému počtu jedinců, kteří jsou stejně jen trollové a prudiči-))). A tomu říkám, SMYSLUPLNÁ služba Bohu-))))


 #2212 

| Předmět: RE: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
05.09.23 07:41:55 | #2221 (2)

DOBRÉ RÁNO! *4633*

Dobře, Váš názor vnímám. *4585*

A nyní mi prozraďte, prosím, kde se v tom Vašem "podnětném" příspěvku nachází LÁSKA nebo alespoň ÚCTA k Bohu? Nechce se mi věřit, že by tam vůbec nebyla, když ten svůj příspěvek asi pokládáte za SMYSLUPLNOU službu Bohu! A to i Vám kdysi prorok Ježíš, náš milovaný bratr a přítel, zanechal odkaz tohoto znění: "Milujte Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" Neříkal: "Milujte Živého Boha, Boha svého, jen když na to máte náladu!" VÍTE O TOM? *20811*

A vzhled k tomu, že prorok Ježíš řekl také: "Milujte bližního svého jako sebe samého!", odpusťte mi, že se Vás dokonce zeptám, kde je tam skryta láska k bližním? TO JE NĚJAKÁ PŘESMYČKA? *2524*| Předmět: RE: RE: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
05.09.23 07:46:18 | #2224 (3)

Ty poslouchej, umíš myslet? A kde je povinnost, aby v každém příspěvku byla obsažena láska k Bohu? To nekde výslovně požaduje Tatínek a kde? Nebo je tvůj infantilo tupo požadavek?


 #2221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Svárliví lidé sem…
05.09.23 07:48:02 | #2226 (4)

Popište mi víru v Boha bez lásky a úcty k Bohu? TO SI RÁD PŘEČTU! *30410*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví lidé sem…
05.09.23 07:50:11 | #2227 (5)

??????co to meleš? Kde píšu, že víra má být bez lásky a ucty? Okamžitě mi ukaž, kde to píšu, tupý demagogu


 #2226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví lidé…
05.09.23 08:16:13 | #2234 (6)

Cituji Vaše slova: "A kde je povinnost, aby v každém příspěvku byla obsažena láska k Bohu? To někde Tatínek požaduje a kde?" (Ty další slova citovat nebudu - jsou typicky hnusná! Nejste Vy katolík?) *11171*

Povinnost? Láska a úcta k Bohu by měla být smyslem CELÉHO VAŠEHO LIDSKÉHO ŽIVOTA! Láska a úcta k Bohu není povinná v pravém slova smyslu, ale Bohu Otci lidstva je velmi milá! Tatínek touží, aby ho lidé v srdci, i v duši a i v mysli a i skrze své skutky, dodávám, neustále milovali a aby k němu měli úctu! A jestli to skutečně nechápete, tak jste naprosto bezcitný!!! Všichni ti lidé, které tu velmi často napadáte, haníte, pomlouváte a zesměšňujete, jsou milovanými syny nebo milovanými dcerami Božími! VÍTE O TOM? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví…
05.09.23 08:26:02 | #2238 (7)

*3456* *3456* *3456* Ano, ta další slova jsem raději neodcitoval. KDE SE VE VÁS STÁLE BEROU? Kdo Vám tolik moc ublížil, že jste tak často záštiplný a nenávistný? *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví…
05.09.23 08:38:34 | #2241 (7)

Já sice vím, že náš bratr a přítel Ježíš, který tu měl kdysi roli Božího proroka, označil lásku k Živému Bohu, našemu Bohu, jako první Boží přikázání, ale LÁSKA K BOHU by měla být lidem vlastní! Nemáme se Boha Otce svého neustále bát, ale měli bychom Tatínka neustále milovat... *33792*

Naše láska a úcta k Bohu by měla vyzařovat z našich slov i skutků a nejenom při modlení! *3456*

CELÁ LÁSKA A SVATÁ ÚCTA K ŽIVÉMU BOHU, KTERÝ JE NAŠÍM JEDINÝM BOHEM, BY MĚLA BÝT SMYSLEM ŽIVOTA VŠECH VĚŘÍCÍCH LIDÍ. *33792*

P.S. Získávání moci nad lidmi a hromadění majetku nelze láskou a úctou k Bohu nazvat! Škoda, že si to pokřtění hodnostáři neuvědomují! Láskou a úctou k Bohu není ani hanobení, pomlouvání a zesměšňování lidí, jak je i mezi pokřtěnými lidmi běžné!!! ROZUMÍTE TOMU? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví…
05.09.23 08:45:50 | #2243 (7)

Co to zase účelově meleš? Proč si neustále vybíráš jen část z celého vyjádření? Takhle to děláš i s Písmem, že? Psal jsem V KAŽDÉM PŘÍSPĚVKU. To vůbec nevylučuje, že by měl člověk milovat Boha, ale poukazuje to na infantilní uměle projevovanou neživotnou lasečku v každém písmenu. Víš, ono i mlčením lze projevit lásku k Bohu


 #2234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.23 09:21:04 | #2249 (8)

*3456* Lituji Vás! *3456*

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Svárliví…
05.09.23 08:47:17 | #2244 (7)

Zase omyl a lež, lidi tu napadáš ty a to tím nejhanebnejsim způsobem, kdy je lživě bez důkazů osocujes z posedlosti


 #2234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.23 09:22:24 | #2251 (8)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM a současně se Vám omlouvám... *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.09.23 11:28:47 | #2270 (8)

To je pravda to i jeho by měl Bůh uzdravit :-)


 #2244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Svárliví lidé sem…
05.09.23 07:53:04 | #2228 (4)

Prorok Ježíš řekl i toto: "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích." Neřekl: "Občas blikněte světlem lásky a úcty k Bohu!" VÍTE O TOM? *4585*

Vím, DOBA TEMNA mnohým pokřtěným lidem vyhovovala, ale dnes se píše rok 2023! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Svárliví lidé sem nepatří!
05.09.23 07:46:54 | #2225 (3)

A vzhledem k tomu... (Jistě jste mi prominul, že jsem tam ta dvě písmenka nenapsal...) *6904*| Předmět: Násilí?
04.09.23 22:24:49 | #2208

Násilí? *14899*

Násilí nikomu nepomůže! *33684* *33684*| Předmět: RE: Násilí?
04.09.23 22:26:39 | #2211 (1)

A doufám, že si to příště údajný hrobník včas uvědomí! *6904*| Předmět:
04.09.23 21:07:45 | #2205

Clovicku jen info bloknes mi přístup na jednom profilu obevym se tu na dvou.👻👻👻👻| Předmět: RE:
04.09.23 22:22:33 | #2207 (1)

Zablokování profilu je rychlejší než jeho založení! *4585*

Chovejte se tu slušně a zablokování Vám nehrozí! *4585*