Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Bůh Izraele ❤️

Informace

Název: ❤️ Bůh Izraele ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 25.08.2023 08:00
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 142744x
Příspěvků:
3323

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Bůh Izraele ❤️ - ❤️ Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát z izraelských starších vystoupili vzhůru. UVIDĚLI BOHA IZRAELE. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevztáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoli UZŘELI BOHA; i jedli a pili. (Bible, Druhá Mojžíšova 24:9-11) ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Vím, tuto diskuzi jsem opustil, ale. . .
02.06.24 18:49:30 | #4755

*14586* Vím, tuto diskuzi jsem opustil, ale našeho Otce, Boha Izraele, oslavuji neustále! *33792*| Předmět: BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM PANOVNÍKEM.
22.04.24 03:54:32 | #4742

*12694* BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM PANOVNÍKEM. *12694*| Předmět: RE: BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM PANOVNÍKEM.
24.05.24 12:54:48 | #4751 (1)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* Bůh Izraele je naším milujícím Tatínkem. *34027*


 #4742 

| Předmět: RE: RE: BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM…
26.05.24 17:44:41 | #4752 (2)

Je i maminkou :-).
Izaiáš 66
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.
*2543* *30767* *14521* *4768*


 #4751 

| Předmět: RE: RE: RE: BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM…
26.05.24 18:14:52 | #4753 (3)

To proroctví se asi že vztahuje k tomu že Bůh je v nás a skrze matky se projevuje mateřsky.


 #4752 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: BŮH IZRAELE JE I NAŠÍM…
27.05.24 08:36:57 | #4754 (4)

*12216* Takto? *4394*

  • *2351*

 #4753 


| Předmět: Všichni!
20.04.24 06:45:30 | #4740

*6904* Všichni jsme Synové a Dcery Boží! *6904*

  • *12694* *15154* *22063* *15154* *12694*


| Předmět: RE: Všichni!
21.04.24 19:24:36 | #4741 (1)

*34027* Ale Živým Bohem je pouze Bůh Izraele, náš Otec! *34027*


 #4740 

| Předmět: RE: RE: Všichni!
23.04.24 04:46:58 | #4745 (2)

To je taky dost sporná informace neb Eva je také obraz a podoba Boha.


1  
 #4741 

| Předmět: RE: RE: RE: Všichni!
23.04.24 06:06:01 | #4748 (3)

Máte ten obraz doma na stěně? *27179*


 #4745 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni!
23.04.24 06:21:25 | #4750 (4)

Nemám doma na stěnách obrazy.


 #4748 

| Předmět:
28.03.24 10:57:45 | #4737
&t=3s *34708*


| Předmět: RE:
20.04.24 06:43:46 | #4739 (1)

*3474* *4740* LÁSKA K BOHU JE NADE VŠE. *4740* *3474*


 #4737 

| Předmět:
20.03.24 17:39:58 | #4736

Bůh Izraele je imrvére nasranej krvelačnej rasista kterej nabádá své vyvolence ke genocidě všech kteří se mu neklanějí! *2384* *2384* Stačí si přečíst Starý zákon......a komu by to nestačilo tak případně něco z Talmudu kde je to ještě 10x horší! *3652* *6552*


1  

| Předmět: RE:
20.04.24 06:41:20 | #4738 (1)

Mýlíte se! Bůh Izraele je milujícím Bohem všech lidí a má nás skutečně moc a moc rád. . . *15154*

A hlavně: "BŮH NENÍ ČLOVĚKEM, ABY SE NĚKOMU MSTIL." *3775*


 #4736 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 01:02:38 | #4743 (2)

Neplácej nesmysly,...... tak proč naváděl židy aby vyvraždili všechny v zemi zaslíbené?? V Jerichu nenechali kromě Rahab naživu ani psy a kočky!


 #4738 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 06:01:34 | #4746 (3)

Bůh Stvořitel a Otec náš má absolutní právo rozhodovat o tom, kdo bude žít nebo ne! *4502*

Jestli chcete Bohu Otci svému poroučet, co dělat smí a co ne, potom vězte, že je to BLÁZNOVSTVÍ. *4502*


 #4743 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 04:34:52 | #4744 (2)

Deuteronomium 5:9 Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,


 #4738 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 06:05:04 | #4747 (3)

*4502* Slovo: "Hospodin" v žádném originálním textu "Bible" není!!! Proč ho tedy používáte, když jindy tak lpíte na každém slovíčku! Jste velmi divná osoba!!! *4502*


 #4744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 06:20:45 | #4749 (4)

Slovo Hospodin je v mnoha českých překladech ale občas použivám https://www.obohu.cz/bible/index.php?&k=Z&kap=116&styl=CSP&jhwh=ano jen se od tut blbě kopíruje neb je to jméno יהוה psané z leva do prava a promíchává to text.


 #4747