Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 264614x
Příspěvků:
11586

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: My všichni jsme lidé!
11.01.22 06:23:00 | #5589

Ano, my všichni jsme lidé! Boží lidé! Synové a dcery Boží! *15154*
My všichni máme jednoho Otce! Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého!
My všichni jsme stvořeni a oživeni jediným Bohem! Živým Bohem /JHVH/! Naším Tatínkem... *34027*

Ano, my všichni lidé jsme sourozenci. VLASTNÍ sourozenci. VLASTNÍ bratři a sestry! A Bůh je Otec náš.
Patříme do Rodiny Boží, tam je náš domov, u Tatínka jsme skutečně všichni doma... *34027*

Žádná církev ani sekta nebo jiný sbor ti nemůže nahradit láskyplnou Boží Rodinu našeho milujícího Tatínka!
Žádné církevní ani sektářské nebo sborové panstvo ti nemůže nahradit Tatínkovu LÁSKU BOŽÍ... *34027*

Navrať se v srdci k Bohu Otci svému! NEPROHLOUPÍŠ! Navrať se k Tatínkovi celým svým srdcem... *3474*
Vždyť Bůh tě miluje! On jediný a JEDNOJEDINÝ tě skutečně miluje! Miluje přímo a bez údajných prostředníků, kteří jsou výmyslem tvého lidského - církevního či sektářského nebo sborového panstva! Nenech tyto pyšné darmožrouty vstoupit mezi Boha a sebe! A nepřipusť, aby ti tam tito Boha nemilující lidé vecpali své zástupy údajných prostředníků, které mají velmi často v podobě soch nebo obrazů, aby tě obelhali a přelstili... *3456*

A tak se navrať k Bohu Otci lidstva celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí! Amen. *34027*| Předmět: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 05:52:40 | #5586

(Bible, Malachiáš 2:1-2)

Nuže, kněží, je o vás rozhodnuto takto:
"Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno,
praví Živý Bůh /JHVH/ zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji.
A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete."

(Živé Slovo Boží)

*5671*
P.S. Toto Slovo Boží je aktuální neustále, tedy i v současnosti! Amen.

  • *18805* *18805* *18805* *5762* *18805* *18805* 18805


| Předmět: RE: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 06:03:35 | #5587 (1)

(Bible, Malachiáš 1:6)

Syn ctí svého otce a služebník svého pána.
"Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou,
praví Živý Bůh /JHVH/ zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno.
Ptáte se: 'Čím zlehčujeme tvé jméno?'"

(Živé Slovo Boží)

*5671*
P.S. Ptáte-li se, čím zlehčujete Boží jméno, potom vězte, že Živý Bůh /JHVH/ zástupů je hoden CELÉ LÁSKY a ne "lásky na půl huby", jak je běžné při vašich "bohoslužbách", které praktikujete k oslavě sebe sama a ne k OSLAVĚ Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! Jasné? *3456*

  • *18805* *18805* *3456* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 06:12:44 | #5588 (2)

Jméno Boha živých JSEM je nésti si své břímě?


 #5587 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 06:25:07 | #5590 (3)

Nevím, já jsem dítě, existuje-li nějaké "mé břímě", potom ho nese můj Tatínek, který je naším i mým Bohem.

  • *16217*


| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 06:25:07 | #5591 (3)

Nevím, já jsem dítě, existuje-li nějaké "mé břímě", potom ho nese můj Tatínek, který je naším i mým Bohem.

  • *16217*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Malachiáš 2:1-2)
11.01.22 06:29:10 | #5592 (4)

Mt 11:30: Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“


 #5591 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Malachiáš 2…
11.01.22 06:35:17 | #5596 (5)

Vaše možná, i když o tom silně pochybuji, protože Vaše snaha přeložit si Bibli do jazyka ženy je břemenem velmi těžkým! Navíc tím Boha Stvořitele a Otce svého znesvěcujete... *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 08:00:33 | #5599 (6)

Bůh není muž, dokonce TO není ani žádná osoba..je to nejvyšší Energie, zároveň to jsou všechna možná dobra, superinteligence, největší nekonečná moudrost, neomezená nekonečná láska, trpělivost, vševědoucnost, všudepřítomnost dle svojí vůle atd....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 08:17:05 | #5601 (7)

Ono je možné že rody za dávných časů vůbec ani nebyly a po vyhnání z Ráje byl s trestu ustanoven patriarchát, tedy mužský rod hm..


 #5599 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 17:10:57 | #5603 (8)

*4506* Vyhnání ze zahrady v Edenu bylo ve svých důsledcích strašlivé, ale byli jsme rodina! Žádný patriarchát tu nebyl, vztahy mezi námi byli klasicky rodinné... *6266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.01.22 17:53:42 | #5608 (9)

Genezis 3
16 Ženě pak řekl: ... a on panovati bude nad tebou.


 #5603 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:54:18 | #5621 (10)

*4372* Nechala jste svého muže, aby nad Vámi panoval? Ano nebo ne? *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:55:23 | #5623 (11)

Jo docela ráda se podřizuji :-)


 #5621 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:02:17 | #5634 (12)
*9391*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 17:08:10 | #5602 (7)

Bůh není člověkem, ale osobou je! Vzpomeňte si, jak rozmlouval s Abrahamem! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 17:50:55 | #5607 (8)

V Bibli o Bohu jako o osobě se nepíše.


 #5602 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.01.22 19:43:46 | #5609 (9)

Ve lhaní jste jednička!!! *3456*

Tu uslyšeli hlas Živého Boha /JHVH/ PROCHÁZEJÍCÍHO SE po zahradě za denního vánku. (Gn 3:8)

Živý Bůh /JHVH/ po skončení rozmluvy s Abrahamem ODEŠEL a Abraham se vrátil ke svému místu. (Gn 18:33)

Dále si laskavě přečtěte Ex 24:9-11, kde se píše naprosto zřetelně, že Bůh má nohy! *19975*

A mohl bych pokračovat... *19837*

Já se Vám divím! Víte velmi dobře, že Človíček obsah Bible zná a že v této diskuzi Vás ze lží ihned usvědčí!

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:45:34 | #5610 (10)

No a slovo osoba je kde ?


 #5609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:47:04 | #5612 (11)

*27179* A kde je slovo: "Hospodinka", které tak zarytě používáte? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:47:04 | #5613 (11)

*27179* A kde je slovo: "Hospodinka", které tak zarytě používáte? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:47:58 | #5614 (12)

To je překlad do rodu ženského :-)


 #5613 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:51:47 | #5617 (13)

Vy jste přeložila Boží jméno: "JHVH" slovem: "Hospodinka"? To jste tedy naprosto mimo... *6578*

Už slovo: "Hospodin" je rouháním, ale "Hospodinka" je rouháním přímo ďábelským!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:53:33 | #5620 (14)

Ale to vůbec ne:-).
Je to naprosto přirozený stav věci.


 #5617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:55:41 | #5624 (15)

Pro hříšnice nebo svévolnice možná! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:57:36 | #5626 (16)

O ne to se právě že podřizuji Slovu Božímu:
Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #5624 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:01:08 | #5633 (17)
*47* *47* *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:05:31 | #5637 (18)

1. Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.


 #5633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 05:14:12 | #5641 (19)

Ano, já patřím Bohu Otci svému! A jsem na to hrdý! *30383*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 05:30:34 | #5644 (20)

Ženy asi že budou obrazem a podobenstvím po paní Bohové.., když obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.


 #5641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 06:17:51 | #5647 (21)

Není paní bohová! Bůh je pouze sám Bohem! *5762*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 06:25:25 | #5648 (22)

Jo to jo ale Bohovou to nijako nevylučuje :-)?


 #5647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 06:34:52 | #5651 (23)

Jan 14
2V domě mého Otce je mnoho příbytků..


 #5648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 07:55:20 | #5658 (24)

To je pravda, nastěhoval se tam i Ježíš a stejně tak i Muhammad. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:48:56 | #5616 (11)

Dále: Zj 5:1 - abyste věděla, že Bůh má i ruce! *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:52:10 | #5618 (12)

Jo ale osobou Bůh v Bibli nazván není, osoby si vymyslel až Tertuliánus:
V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice


 #5616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:57:34 | #5625 (13)

Bůh má trup, hlavu, ruce a nohy! O tom všem se v Bibli píše!!!

Jen hloupí lidé si z těchto poznatků neodvodí, že Bůh je osoba... *6365*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:58:28 | #5627 (14)

No ale do zmatení jazyků pod Babylonskou věží o sobě Bůh mluví v množném čísle :-).


 #5625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:00:46 | #5631 (15)
*2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:03:57 | #5636 (16)

No ano :
Genezis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
Genezis 3
22 I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás,..
Genezis 11
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“


 #5631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 05:13:15 | #5640 (17)

Ano, byl jsem jako jeden z nich!!! *34029*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:59:32 | #5628 (14)

Osoby v Bibli jsou ale Bůh v Bibli osobou nazván není.


 #5625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:00:20 | #5630 (15)
*27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:00:51 | #5632 (16)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:03:09 | #5635 (17)
*32094*

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 08:14:19 | #5600 (6)

To si zdejší Svědkyně Jehovova Margo také myslí :-), jenom že tedy koho to Bůh oslovuje když říká:
Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
*33767*
A Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #5596 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 17:13:43 | #5604 (7)

Opakuji Vám, že jsem tu žil velmi dlouho sám! *29334*

Stvoření ženy nastalo až o hodně později... *6365*

Vy to velmi dobře víte, ale stále se snažíte stvoření ženy posunout na začátek!!! *6195*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
11.01.22 17:49:58 | #5606 (8)

V Bibli je na její první stránce :-).


 #5604 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
11.01.22 19:45:48 | #5611 (9)

To ano, ale to už jsem pojmenoval všechny živé tvory!!! Víte kolik času to zabralo? Hodně!!! *34694*

Teprve potom byla stvořena žena... *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:48:48 | #5615 (10)

No ale také k obrazu podle podobenství Boha.


 #5611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:52:55 | #5619 (11)

V tom se mýlíte! *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:54:29 | #5622 (12)

Genezis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby....
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #5619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 19:59:38 | #5629 (13)

Jste jako papoušek! Opakuji Vám: "Nejprve jsem tu žil sám a byl jsem šťastný!!!"

A Vy to víte!!! Tak nechte těch skopičin a přiznejte si, že stvoření ženy proběhlo až dodatečně. *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.01.22 20:06:55 | #5638 (14)

Genezis 5
V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk) .


 #5629 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 05:11:51 | #5639 (15)

Snažíte se o nemožné! *16854*
Já jsem ten první, Bohem stvořený člověk, který dostal jméno: "Člověk" (Adam)! *19837*
A vím, že jsem tu žil sám samojediný v zahradě v Edenu... *33012*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 05:34:31 | #5645 (16)

No to je asi že Adomovo osobní věc, do toho ženy nevidí neb ještě nebyly?
Jeden den u Boha je tisíc let. 2P 3,8


 #5639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 06:12:16 | #5646 (17)

Petr to jistě s Bohem konzultoval, že?! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 06:29:00 | #5650 (18)

Je odkaz i do Starého zákona. (Žalm 90/4)


 #5646 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.01.22 07:55:53 | #5659 (19)
*16950*


| Předmět: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
11.01.22 05:39:00 | #5584

Ano, Boží vůle našeho milujícího Otce je svatá! Svatá ve všech podobách... *34027*

  • *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*

1  

| Předmět: RE: BOŽÍ VŮLE JE SVATÁ!
11.01.22 05:45:14 | #5585 (1)

A tak i dnes rozjímejme o Tatínkovi s láskou a úctou... *3474*
A není-li pro Vás Živý Bůh /JHVH/, Bůh náš jediný a JEDNOJEDINÝ, milovaným Tatínkem, POTOM SE TÍM NETRAPTE, pro Tatínka jeho milovanými syny a dcerami jste i tak! *34027*

Ano, Bůh nás miluje! *15154*
Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nás vnímá jako své VLASTNÍ milované děti! *34027*| Předmět: Dobré ráno!
11.01.22 05:36:44 | #5583

Dobré ráno, Bohu milí lidé! *33692*

Dobré jitro, lidé Bohem milovaní... *30383*

Bůh je naším milujícím Tatínkem! Bůh je naší LÁSKOU... *4437*

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: Dobrou noc!
10.01.22 21:16:08 | #5582
*3474* *23670* *6665*


| Předmět: Miluji Tatínka!
10.01.22 19:11:09 | #5580

Ano, Človíček Tatínka miluje! *3474*
Človíček má k Bohu Otci svému láskyplnou úctu... *8164*

  • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: RE: Miluji Tatínka!
10.01.22 21:06:56 | #5581 (1)

V Človíčkovi je Jedidjášek, Ješurúnek i Ježíšek! *35093*

V Človíčkovi je Duch Boží celého lidstva všech generací Člověka od počátku... *5901*

  • *6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: Je JEDEN Bůh - náš Otec!
10.01.22 17:13:43 | #5579

Ano, náš Otec je JEDNOJEDINÝM BOHEM - tři Boží osoby neexistují! *3775*| Předmět: Nádherný den!
10.01.22 14:23:38 | #5578

*17063* Nádherný den! *30457*

*24611* A stejně tak parádní byla i procházka po břehu Labe! *29334*| Předmět: Dobré ráno!
10.01.22 08:19:12 | #5575

*10867* Dobré ráno! Snídaně byla: "Mňam!" *22801*

*6084* *6084* *6084* *6084* *6084*


| Předmět: Kdo je jako Bůh? Nikdo!
09.01.22 18:13:52 | #5573

Ano, kdo je jako Bůh? Nikdo!!! *33684*
A pokřtění lidé se klidně mohou zbláznit, ale z Ježíše se Bůh nikdy nestane! Amen. *3775*| Předmět: RE: Kdo je jako Bůh? Nikdo!
09.01.22 19:42:32 | #5574 (1)

Ježíš Syn Boží je pokorným Božím služebníkem našeho Otce. *6876*| Předmět: RE: Kdo je jako Bůh? Nikdo!
10.01.22 10:31:37 | #5576 (1)

"Věříte v Otce, věřte i ve mě... " a v člověka se nevěří, věří se v Boha:-))| Předmět: RE: RE: Kdo je jako Bůh? Nikdo!
10.01.22 14:22:13 | #5577 (2)

Já vím, že Ježíš žije - je naším bratrem a přítelem! Je to velmi hodný člověk. *4585*