Rozcestník >> Náboženství >> Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.

Informace

Název: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou.
Kategorie: Náboženství
Založil: SynBohaOtce
Správci: SynBohaOtce
Založeno: 28.08.2021 14:10
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 15257x
Příspěvků:
1370

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší Láskou. - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš je milujícím vlastním Tatínkem všech věřících i nevěřících lidí všech generací člověka od počátku a současně je i LÁSKOU celého lidstva!
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Víš to?
15.09.21 16:08:38 | #1333

Víš to? *19837*

V celé lásce a úctě k Bohu je láska k lidem už obsažena! Vždyť lidé jsou dětmi Božími. *4542*
| Předmět: Člověče!
15.09.21 16:05:53 | #1331

Člověče! *19975*

Nemohou-li být Tvá slova láskyplná, potom raději mlč, aby nešlo vnímat, kolik zášti v sobě máš! *34091*| Předmět: RE: Člověče!
15.09.21 16:08:25 | #1332 (1)

Pravda je krutá - tu krutost měl jsem tak rád :-).
Ale nevim kdo to řekl.


 #1331 

| Předmět: RE: RE: Člověče!
15.09.21 16:12:48 | #1334 (2)

*6548* PRAVDA JE PRAVDA. *6365*


 #1332 

| Předmět:
15.09.21 09:20:21 | #1284

Fiflena co ?| Předmět: RE:
15.09.21 13:03:19 | #1286 (1)

Matouš 7
1 Nesuďtež, abyste nebyli souzeni.
2 Nebo jakým soudem soudíte, takovýmž budete souzeni, a jakouž měrou měříte, takovouž bude vám zase odměřeno.


 #1284 

| Předmět: RE: RE:
15.09.21 14:28:03 | #1287 (2)

(Bible, Matouš 7:1-2)
*5671*
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří Vám!

(Bible, Matouš 6:14-15)
*5671*
Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i Vám odpustí Váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani Váš Otec Vám neodpustí Vaše přestoupení.

(Bible, Matouš 5:43-44)
*5671*
Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého."
Já však Vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují!

(Živé Slovo Boží)

  • *15154* *3775* *15154*

1  
 #1286 

| Předmět: Koláč.
15.09.21 07:13:55 | #1266

Koláč. ( *27179* Mňam! *27179* )

Čtvrtka koláče není CELÝ koláč! *33684*
Ani půlka koláče není CELÝM koláčem! *33684*
Ani tři čtvrtiny koláče nejsou CELÝM koláčem! *33684*
Pouze celý, nikým nenakousnutý koláč je CELÝM koláčem! *17063*

A jak je to s Vaší údajnou CELOU LÁSKOU k Živému Bohu /k JHVH/, našemu Otci?
Je skutečně CELÁ? Neobelháváte se? Je Vaše láska k Otci CELÁ? Naprosto CELÁ?

*2213* Nemne si ďábel nad Vámi ruce?| Předmět: RE: Koláč.
15.09.21 07:16:28 | #1267 (1)

Celý koláč je že Bůh někoho oslovuje k učinění člověka, a koho ?
Genezis 1
26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.


 #1266 

| Předmět: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:20:16 | #1269 (2)

*33684* Vaše mysl nebyla v tomto okamžiku k Otci CELE láskyplná! *33684*

  • *6195* *3456* *6578* *3456* *6195*

 #1267 

| Předmět: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:21:13 | #1271 (3)

Moje ?
To právě že je :-).


 #1269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:22:45 | #1275 (4)

*3456* Pýcha předchází pád. *6195*


 #1271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:23:47 | #1277 (5)

Tak to si dejte pozor aby jste neupadnul:-).


 #1275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:44:25 | #1280 (6)
*22640*

 #1277 

| Předmět: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:22:10 | #1273 (2)

*6195* Opakuji Vám! *3456*

*2213* Nemne si ďábel nad Vámi spokojeně ruce? *3456* *6578* *3456*


 #1267 

| Předmět: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:23:13 | #1276 (3)

Zřejmě to bude vaše "zbožné" přání :-)


 #1273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Koláč.
15.09.21 07:45:33 | #1281 (4)

*33684* Oproti Vám NIKOMU NIC ZLÉHO nepřeji. *33684*

  • *6195* *3456* *33684* *3456* *6195*

 #1276 

| Předmět: Den se probouzí...
15.09.21 06:10:43 | #1252

*4506* Den se probouzí... *12216*

*34089* Dobré ráno! Bratři a sestry! *34694*

  • *15154* *34089* *15154*


| Předmět:
14.09.21 23:56:05 | #1244

Ale je hezké že druhý den rozebirate mé od srdce jak vidím Boha. Připomněli jste mi něco:Jdou dva buddhističtí mniši a v řece volá žena o pomoc Tito mniši ač mají v učení že nepohlednou, nepomyslí a ani se nedotknou ženy,se jeden rozhodne přenést ženu na druhý břeh.Jak si tak mniši jdou , druhému to nedá a říká tomu prvnímu mnichovi co přenesl ženu: Víš jak jsi mohl tu ženu přenést, máme zákaz se dotýkat,koukat a myslet na ženu jako na chtíč.Prvni mnich v klidu povídá druhému:No já už asi před hodinou tu ženu přenesl,ale ty jí stále neseš ve své mysli.| Předmět: RE:
14.09.21 23:57:26 | #1245 (1)

při tom si to dřevo připodobnil k vánku a k teplu že:-)


 #1244 

| Předmět: RE: RE:
15.09.21 00:00:02 | #1246 (2)

Jo to jo ale vše mělo význam že vše je z Boha i my jsme tedy Bůh i vítr i to dřevo i Matka Gaia vše je Bůh.


1  
 #1245 

| Předmět: RE: RE: RE:
15.09.21 00:03:59 | #1247 (3)

1Jan 4 /4 Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.


 #1246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 07:48:07 | #1282 (4)

Tak "synáčku", chcete-li nad lidmi vítězit, zkuste to v pekle!

  • *6578* *3456* *6692* *32621* *6692* *3456* *6578*

 #1247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 07:50:51 | #1283 (5)

Nikomu nic zlého nepřejete ?
Jo, Aha :-)


 #1282 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 14:33:19 | #1288 (6)

*3474* Ano, nepřeji! *4511*

*30410* Vy se opájíte představou vítězství! *32621* *32621*

*3474* Človíček touží, aby Tatínek všechny lidi omilostnil. *34027*


 #1283 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 14:43:18 | #1291 (7)

Co je psáno to je dáno, ten verš v 1.Jan 4 /4 je o tom že zlí na ně nemají moci neb Bůh v nich je ochrańuje.


 #1288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 15:06:24 | #1304 (8)

Kdo je zlý? A kdo je dobrý? VŠICHNI JSME BOŽÍ. *4542*

Nebo Vás snad Bůh ustanovil jako soudkyni lidstva? To by byla hrůza!!! *6578*


 #1291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 15:08:32 | #1305 (9)

To ne ale poslal mne do internetových diskuzí diskutovat, Vám se to nelíbí ?


 #1304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
15.09.21 15:24:35 | #1316 (10)

Mně jste dnes relativně lhostejná! *4506* *30410*

Až Vás Bůh morálně uzdraví, potom uvidím! *19975* *3775*

Zatím jste pro mne pouze hříšnicí, co si hraje na svatou! *3840* *7266* *3820*


 #1305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:26:40 | #1317 (11)

Jakým soudem soudí takovým se odsuzují :-).


 #1316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:29:45 | #1319 (12)

Ovšem Vy jste jediná spravedlivá, že?! *9391* *35057* *9391*

Váš výklad pokání je plný násilí a ženské pýchy! *3456* *6578* *3456*


 #1317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:37:23 | #1323 (13)

To už přeháníte, že :-).


 #1319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:56:58 | #1324 (14)

*6578* Občas si přečtěte, co zde zkopírujete! *3438*

  • *27179* *27179* *2756* *27179* *27179*

 #1323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 16:05:20 | #1330 (15)

Slovo Boží z Bible :-).


 #1324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:02:54 | #1357 (16)

V Bibli jsou i lidské domněnky! A není jich tam málo! *6195*

Je smutné, že právě ty lidské domněnky Vás tak fascinují! *19975*


 #1330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:06:06 | #1359 (17)
*19831* *4585*

 #1357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:31:55 | #1366 (18)
*2615*

 #1359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:09:15 | #1361 (17)

Ale houbelec :-)


 #1357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:32:57 | #1367 (18)
*3820*

 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:32:06 | #1320 (12)

Vzhledem k tomu, že Človíček neskrývá, že patří mezi nejhorší z nejhorších, jste pouze trapná! *6195*


 #1317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:34:44 | #1321 (13)

Ja to taky neskrývám :-)
I znám se k tomu že občas někomu vynadám, do vzkazníku, zde na Chatujme.cz. i jinde.


 #1320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 15:58:33 | #1325 (14)

Vynadáte? *19382*

A děláte to láskyplně? *5671*


 #1321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.09.21 16:04:44 | #1329 (15)

Upřímně :-).


 #1325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:04:39 | #1358 (16)

*12216* Otázka zněla: "Děláte to láskyplně?" *12216* ANO nebo NE? *12216*


 #1329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:08:43 | #1360 (17)

Je mi to fuk :-)
A vy ?


 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:22:00 | #1364 (17)

Ef 4:26 ‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.

Tak že chvíli zlobit se můžeme že:-), jen nemá zapadnout nad naší hněvem slunce?


 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:31:15 | #1365 (18)

Ano, usínat máme až tehdy, když jsme všem lidem vše odpustili a popřáli jim láskyplný život. *34027*


 #1364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 18:34:44 | #1368 (17)

Pokud kakání tak lásky plně.


 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.09.21 19:04:30 | #1378 (18)
*15154* *7171* *15154* *6670* *15154* *7171* *15154*

 #1368 

| Předmět:
14.09.21 19:26:45 | #1194

Děkuji bohem milovaný clovicku .
Však já tady skoro vůbec nechodím .
Ani nevím co bych měla napsat nejen zde
A jsem přece pořád ve vaší bůh tě miluje .(dizkusi založený ).

Upřímně kdyz nemůžu spát čtu Vás tajně.
Vždyť víš a netrap se clovicku .
Tak pak dobrou noc .| Předmět: RE:
14.09.21 19:49:54 | #1205 (1)

Jste citlivé a velmi hodné děvče, Bohem milovaná Ivetko!

*34027* Děkuji Vám za Vaše slova! *34027*

  • *15154* *23670* *15154*

 #1194 

| Předmět: Každý máme svou životní roli.
14.09.21 19:21:22 | #1190

*4506* Ano, každý člověk má od Otce svou životní roli... *34089*

*12216* Smiřme se s tím, že ty role nejsou stejné! *32830* *33042* *32830*| Předmět: RE: Každý máme svou životní roli.
14.09.21 19:26:23 | #1193 (1)

Ale přestože máme různé životní role, jsme si rovni v LÁSCE našeho nebeského Otce!

  • *15154* *18805* *15154* *34031* *15154* *3775* *15154*

 #1190 

| Předmět: Přeji Vám dobrý večer!
14.09.21 19:14:43 | #1187
*31684* *23655* *31684*
*6084* *6084*
  • *6084* *3775*


| Předmět:
14.09.21 19:12:59 | #1186

Hezký večer clovicku .| Předmět: RE:
14.09.21 19:15:49 | #1188 (1)

Děkuji! *3474*

Hezký a pohodový večer i Vám, Bohem milovaná Ivetko! *15154* *34027* *15154*


 #1186