Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1298259x
Příspěvků:
50840

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
10.08.22 22:19:13 | #49168

Jeden Himalájský mudrc říkal:
Ano Bůh dostal miliony jmen, milióny tvarů tváří i dokonce roli.
Odešel jsem, abych Ho mohl skutečně poznat, abych pochopil aby mě vzal sebou a ukázal kdo skutečně je, aniž bych mu dával jakékoli role.
A nyní Vám, ale neodpovím, nebot tu cestu si musí projít každý sám.
Nemyslete si, že si sednete a budete si zde meditovat a budete teda Tišší...
Tišší můžete být i v dialogu či konverzaci či v největším davu.🤍
Povím Vám,jedno : kdo se vydá na cestu, není to cesta pro ustrašence.😉🤍| Předmět: RE:
11.08.22 00:35:39 | #49169 (1)

Bozi lasku a pokoj lze s nim sdilet i v primem ohrozeni naseho zivota.


 #49168 

| Předmět:
10.08.22 22:05:02 | #49166

Varuj se pýchy chlouby a všeho co může ublížit druhým.
Vyhýbej se lidí, co na sebe upozorňují a ukazují jakou mají cestu jak jsou skvělý.
Člověk v hlubokém poznání ať Boha, či vnímání toho druhého, toho moc.nenamluvi, nepotřebuje to, protože jeho soucit se rovná nekonečnému oceánu.
Pláče,.když prší, usmívá se když svítí slunce, oplývá krásou, když v rostou rozmanité květy, ale i přes to,.není ničím dotknutý.
A když do květů broskvoní zafouká vítr rozplyne se s nimi.❤️


1  

| Předmět: RE:
10.08.22 22:12:46 | #49167 (1)

Řeč ticha a šera.🤍
Je krásná řeč, je v ní vše.
I láska k Bohu🤍


 #49166 

| Předmět:
10.08.22 21:55:59 | #49164

Jezte jídlo, které vám život uvaří a naservíruje.
Žvýkejte s upřímností.
Polykejte s vděčností.
Pracujte s poctivostí.
Rozjímejte s oddaností.
Spěte s potěšením.
Vstávejte v oslavě.
Žijte v lásce.
Jděte svou vlastní cestou v míru.
Mooji| Předmět:
10.08.22 21:55:10 | #49162

❤️Zůstaňte jako To, v čem není touha ani hněv, ani chamtivost ani iluze, ani zlá vůle ani pýcha, žádné nečistoty mysli a žádné falešné představy o otroctví a osvobození – a buďte vždy šťastní, bez jakýchkoli stop myšlenek.❤️| Předmět: RE:
10.08.22 21:55:30 | #49163 (1)

Zůstaň jako To, v čem není žádné Písmo svaté ani posvátné knihy, nikdo, kdo myslí, žádná námitka nebo odpověď na to, žádná teorie, kterou by bylo třeba stanovit, žádná teorie, kterou by bylo třeba odmítnout, nic jiného než jedno Já – a buď vždy šťastný, svobodný. od sebemenší stopy myšlenky.


 #49162 

| Předmět: RE: RE:
10.08.22 21:56:20 | #49165 (2)

Krásnou dobrou noc, jen si připomínám RibhuGitu ❤️


 #49163 

| Předmět:
10.08.22 21:18:00 | #49161

„Jestli se každý den několikrát silně zkoncentrujeme na přání štěstí všem bytostem, strach postupně odejde.“

  • Lama Ole Nydahl -


| Předmět:
10.08.22 19:36:24 | #49160

Podle bible neexistuje vesmír.....

1.Genesis 1/6-7 Voda pod nebem, byla oddělena od vody nad nebem.. Job Nebe je pevné, jako lité zrcadlo...

Z toho křesťané věřící v placatou Zemi : Si odvodili, že to lité zrcadlo je kopule, která překrývá kruh Země, aby prý neutekl vzduch....

Ale je to podle biblických představ, jak si jí primitivové představovali....

www.placata-zeme.cz/bible Zde mají i nakreslenou onu kopuli...

*27179*


| Předmět:
10.08.22 19:18:41 | #49159

Dotaz pro ty, kteří věří, že bible je bezchybná

Křesťanský kánon

Křesťané přidali do své Bible několik dalších mladších textů. Původní předkřesťanskou část Bible označují jako Starý zákon (Old Testament). Novější křesťanské texty nesou souhrnné označení Nový zákon (New Testament). Starý zákon zpravidla odpovídá Hebrejské bibli, knihy jsou ale jinak rozděleny a počítány (39 knih). Ani u křesťanů však nepanuje v otázce biblického kánonu shoda:
Protestanti zahrnuli do svého kánonu 39 knih starozákonních a dále 27 křesťanských knih Nového zákona.

Římskokatolíci se řídí starozákonním kánonem alexandrijským. Ten zahrnuje navíc knihy deuterokanonické (7 knih a dodatky ke starozákonním knihám Daniel a Ester), tedy celkem 46 knih. U knih Nového zákona panuje shoda s protestanty (27 knih).

Pravoslavní považují za kanonické několik dalších textů označovaných ostatními jako apokryfy (1. Ezdráš, 3. a 4. Makabejských atd.).

Etiopští pravoslavní uznávají navíc další knihy a ze všech zde uvedených církví jich mají ve svém kánonu nejvíce (81 knih).

Syrští křesťané uznávají v novozákonním kánonu pouze knihy obsažené v Pešitě (22 knih, chybí zde 2J, 3J, 2P, Žd, Zj).[13]

http://myty.cz/view.php?nazevclanku=biblicky-kanon-a-apokryfy&cisloclanku=2005040004| Předmět:
10.08.22 18:55:39 | #49157

Již v 17. století badatelé dospěli k závěru, že se knihy Hebrejské Bible nedochovaly ve své původní formě, stejně jako mnoho jiných starověkých děl. Biblické texty jsou výsledkem dlouhého složitého vývoje. Byly sestavovány z mnoha různých zdrojů a popisy stejných událostí na různých místech Bible si mnohdy protiřečí. Texty byly mnohdy doplňovány o nové pasáže, měněny i slučovány a při přepisech docházelo k chybám. Více viz. Chyby v Bibli.

Badatelé začali číst biblické knihy mezi řádky a zaměřovat se na rozpory v textech, jejich dublování, tématické a stylistické varianty. Podle svých zjištění pak začali usuzovat na to, kolik autorů a kdy knihu psalo či z jakých pramenů čerpali. Tyto metody označujeme jako kritické zkoumání biblických textů.

http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2002090004| Předmět: RE:
10.08.22 18:57:06 | #49158 (1)

A pak přijde fanatik a tvrdí, že bibli, která tvrdí, že Země stojí na sloupech, aby se nehýbala, lze brát vážně....


 #49157 

| Předmět:
10.08.22 07:32:20 | #49152

Kdo přišel třetího dne ke hrobu? Marie Magdalská samotná (Jan 20; 1), nebo Marie a další ženy (Matouš 28; 1, Marek 16; 1, Lukáš 24; 10)? A pokud přišly i další ženy, kolik jich bylo a jak se jmenovaly? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Byl kámen, který zakrýval vchod do hrobu odvalen (Marek 16; 4, Lukáš 24; 2, Jan 20; 1), nebo ne (Matouš 28; 2)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Viděly ty ženy mládence (Marek 16; 4), dva muže (Lukáš 24; 4), jednoho anděla (Matouš 28, 2) nebo dva anděly (Jan 20; 12)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Co měly vzkázat učedníkům? Že mají zůstat v Jeruzalémě (Jan 20; 17), nebo jít do Galileje?(Matouš 28; 10, Marek 16; 7))? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Pověděly ty ženy někomu o tom, co viděly (Matouš 28; 8, Lukáš 24; 9), nebo ne (Marek 16; 8)? To závisí na tom, které evangelium čtete.


"Pravda závislá na evangéliu"| Předmět: RE:
10.08.22 07:34:52 | #49153 (1)

Farářovi někdo ukradl kolo. Domluví se s přítelem, že bude u bohoslužby přeříkávat desatero, a až řekne nepokradeš, tak budou sledovat, jestli se někdo nebude divně dívat. Farář tedy čte, ale nepokradeš vynechá. Jeho přítel se ho potom ptá proč. "No, když jsem byl u nesesmilníš, tak jsem si vzpomněl, kde jsem to kolo vlastně nechal."


 #49141