Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2640908x
Příspěvků:
64346

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ Abakuk 2:20 Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země.🤍🕊️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
17.01.23 23:11:42 | #56206

rofesor Jan Rak, fyzik. Když mu přijde dopis z finančního úřadu, tak to nechá na nějaký další den, sedne si, zamedituje si, otevře dopis a od té doby, co to dělá má soustavně přeplatky. Proto si myslím, že pokud měl někdo těžké dětství, tak ho tp poznamenalo...Bude li si ale představovat, že měl nádherné dětství, mohlo by mu to vyléčit traumata. Dostal i spoustu děkovných dopisů od lidí, kteří to zkouší. S těmi dopisy z finančního úřadu.| Předmět: RE:
18.01.23 01:01:16 | #56210 (1)

jde meditovat a doletět k Bohu vteřinově, okamžitě? to asi dle dosažené úrovně a podle míry fantazie..?☺☺a samozřejmě dle čistoty, naladění duše, čili sjednocení, synchronicity, totožných frekvencí...?


 #56206 

| Předmět:
17.01.23 19:51:28 | #56202

Při svém studijním pobytu na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě v roce 2021 jsem našel starý latinský text uložený v oddělení Africa 1650–1800 A. D., Servus Oram. Přeložil jsem jej doslovně, aby nezaniklo nic z výpovědní hodnoty, kterou měl autor na mysli.

Já, Johanes, z Boží vůle kněz Kristův, následovník svatého učitele Dominika, byl jsem svědkem události hrůzné, ba pekelné, kterou nyní čtenáři vzácnému popravdě vyložím. Děs se bratře milý cestovati do země, kde samo peklo olizuje lid svým horkým plamenným jazykem, kde Satan – ten mazaný lhář a sodomista, ta rohatá ludra – vskutku po lidech prská zlo, kde kněží falešní v blátě hříchu topí člověka zatraceného. Já, Johanes, viděl jsem, jak zemřel černý král. Dne pátého po smrti krále sešlo se procesí nesmírné a ihned počal masakr nelidský. Na dvě stě nahých otroků bylo podříznuto na hrdle svém, před tělem krále na loži dřevěném položeném. Jejich mrtvoly, mnohé stále cukajíce se, ponechány byly kolem těla vznešeného, těla královského. Přiváděny poté byly páry manželské z každé vesnice království toho a společně vražděny byly, vpichem nože špičatého do srdcí chudáků vedeného. A některým z nebohých obětí ten hrozný kat hlavu setnul a poté z ní oko vydloubl a mlaskavě si na něm pochutnával a řval hrozným řevem: krása, krása! Já, Johanes, z Boží vůle vírou obdarován, padl jsem na zem a vroucně se modlil za zastavení oné orgie pekelné. Můj bratr, Francesco, z Boží vůle rovněž následník Dominikův, nevydržel tu trýzeň a proti popravčímu vystoupil. Tu jej chytili pomahači katovi, za ruce a nohy jej vzali a na nejbližší strom velkými hřeby jako Krista přibili. I nechali jej vykrvácet svlečeného na slunci ohnivém a já nebyl s to mu život zachrániti. Posledními slovy vzýval Krista a žádal jej o odpuštění pro své vrahy, neboť byl si jist, že v omylu svém hříchem zaslepeni nevěděli, co činili. A s ukrutným smíchem po mém umírajícím bratru lidé kameny házeli a všemožně se mu vysmívali. I přísahám na víru svou, že byl jsem přesvědčen o smrti své, mému bratru podobné. Ale z Boží vůle nestalo se tak. Kat pokračoval ve vraždění párů manželských, až došlo na děti z vesnice každé. A viděl jsem na oči vlastní, že kat onen si vraždění těch neviňátek tuze vychutnával, že jeho duše dávno peklu propadlá se radovala z každé další smrti, že byl nakonec zcela krví pokrytý, a že se olizoval jako čert a lízal si krev oněch neviňátek z rukou svých a mlaskal jako ďábel, a že prahnul nořit nůž svůj obětní do dalších tvorů Božích, a že pět mužů muselo jej nakonec klacky umlátit, jinak by kat ten zběsilý – Bůh je mi svědkem – zabil všechny přítomné. I tak zemřelo podle počtů mých na pět set devadesát pět lidí černých a ukřižován byl jeden člověk bílý, bratr můj. Tato strašlivá událost, jenž oslavou zvána byla, tato lázeň krvavá, jenž do ruda zbarvila prostor celý kolem zesnulého krále, vryla do mé duše hluboké šrámy a mé sny za nocí následujících proměnila v děs a hrůzu, která nikdy neskončí, než mé srdce spočine v Bohu, počátku i cíli našem. Naše cesta misijně úspěšná nebyla, neboť lidé tam dávno peklu propadli a obrátit se k Bohu nikterak nechtěli. Dokonce ani obléci se je nepodařilo, neboť ženy tam necudně nahé chodí, muži často v nemravnosti té je následují. Vrátil jsem se sám, ve zdraví těžce podlomeném, s duší těžce raněnou, s touhou setrvati po zbytek života v civilizaci křesťanské, kde se lidé stejné víry vzájemně nevraždí. Tak píši, abych poutníky varoval, před cestou do končiny pekelné. Bratr Johanes, léta páně 1753.| Předmět: RE:
17.01.23 19:58:52 | #56203 (1)

..Ondřej Havelka


 #56202 

| Předmět: RE:
17.01.23 21:03:56 | #56204 (1)

1.samuel 15/2-3 Povražděte všechny, včetně kojenců.......


 #56202 

| Předmět: RE: RE:
17.01.23 22:28:03 | #56205 (2)

zápalné lidské oběti krvežíznivému bohu v bibli http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006120003


 #56204 

| Předmět:
17.01.23 15:09:35 | #56191

CML
9 z 10 evropských jinochů jsou mamánci, to by bylo sebevražd, kdyby museli narukovat a snášet nepohodlí… A ten zbytek ať si jenom zkusí. Anebo jinak. Pro začátek vemte si kluci. pár konzerv celtu spacák a běžte tábořit v lednu do lesa, polní lopatkou si vykopte ďolík a tam zkuste týden bivakovat. Bez mobilu, povolen ostrý nůž a zapalovač…

13OdpovězLed 17, 2023 13:55| Předmět: RE:
17.01.23 18:10:09 | #56198 (1)

Pro nás kluky od lesa a od vody, tohle nebyl problém.
Souhlasím, že dnešní mládež funguje jinak.
Stačila nám rybička v kapse a chlubili jsme se KPZ- kou.
Žádná celta nebo spacák. Chvůj, vysoký mech a deka a později jedna malá jeskyně.
Chytání ryb a někdy i zajíců a bažantů, sběr borůvek, hub, vajec a místo zapalovače tření dřev a přidávání troudu, aby to chytlo. Předháněli jsme se, kdo to dokáže rychleji.
Náčelník kuchal a pak všichni pekli a jedli.
Komunikace s domovem vedla přes obchod, kam starostlivé bledé tváře chodili pro radu, co s námi dělat a kdy se asi vrátíme domů.
>cink<| Předmět:
17.01.23 10:51:35 | #56181

Šílený hujer, psychopat, slouha amerických zájmů, nový český Hitler Petr Pavel nás opravdu chce nahnat všechny na smrt na Ukrajinu, není to výmysl, před časem to opravdu nepokrytě a natvrdo napsal, Ukrajinci jim už došlo, vyšlou tam umírat další opět jen Slovany, je to útok satana, Pavel je satan /satan byl krásný padlý archanděl, kdo ho volí podle vizáže a bez přemýšlení, ten si tento osud zaslouží.. : https://pbs.twimg.com/media/Fmn6qcvWAAAmX4N.jpg| Předmět:
17.01.23 10:47:36 | #56180

Hele, ty teda říkáš, že doporučuješ už neriskovat brát ani vitamíny? že ten smrtící Grafen už serou i tam...? Grafen sráží krev, zabíjí trombózama, ucpáním cév, že jo?| Předmět: RE:
17.01.23 15:20:11 | #56192 (1)

to jsem neřekl. Ale já osobně budu brát potravinové doplňky a vitamíny tam, kde je čistě český výrobce.... A také to nejde přes lékárny......


 #56180 

| Předmět:
17.01.23 10:45:06 | #56179

Arnoldu Schwarzeneggerovi koluje v žilách česká krev
16.01.2023 10:00 | Autor článku: Martin Skočdopole
Mnohonásobný mistr světa v kulturistice a hollywoodská hvězda Arnold Schwarzenegger má české předky. Jeho praděda se narodil na Tachovsku a jmenoval se Václav Mach.

Arnold Schwarzenegger
Foto: Profimedia

Hvězda akčních filmů 80. a 90. let Arnold Schwarzenegger je z části Čech. Vypátrala to slovenská badatelka Alica Jančoková, která zjistila, že Arnoldův praděda pocházel z malé vesnice Kočov u Tachova v Plzeňském kraji. Narodil se zde roku 1841 a jmenoval se Wenzel (Václav) Mach.

Z rodné vesnice odešel Václav do Štýrska v Rakousku, kde v hornickém městě Neuberg an der Mürz pracoval jako kovář. Ve věku třiceti let (v roce 1871) se seznámil s místní dívkou Kunigunde Schwarzenegger a o rok později se jim narodil nemanželský syn Carl Mach. Tedy dědeček slavného Arnolda.

Krátce po jeho narození se Václav a Kunigunde rozešli. Carl dále vyrůstal se svou matkou, která se ještě dvakrát vdala, ale žádné další potomky již neměla. Ve věku 39 let zemřela a zanechala po sobě jediného sedmnáctiletého syna Carla, který následně přijal příjmení své matky, tedy Schwarzenegger. Nechybělo tak mnoho a onen slavný hrdina akčních filmů o pár generací později se mohl jmenoval Arnold Mach. https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/arnoldu-schwarzeneggerovi-koluje-v-zilach-ceska-krev_1652.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box| Předmět: RE:
17.01.23 15:30:11 | #56193 (1)

České předky měl i Ray Croc zakladatel MC Donald, měl české předky.....

Dokonce i Bush, prezident usa měl české předky, někdy v 17. století, pokud vím...


 #56179 

| Předmět: RE:
17.01.23 18:18:11 | #56200 (1)

Terminátor by se divil.
>cink<
*35242*| Předmět:
16.01.23 22:20:00 | #56175
Al Bano & Romina Power - Liberta


| Předmět: RE:
16.01.23 22:24:57 | #56176 (1)
How I Love You - Engelbert Humperdinck


| Předmět: RE: RE:
16.01.23 22:27:24 | #56177 (2)
YOUR LOVE - Ennio Morricone, from "Once Upon A Time In the West" (Cover Benedetta Caretta)


| Předmět: RE: RE: RE:
17.01.23 18:14:40 | #56199 (3)

Láska Vás svádí.
Zanedlouho tady máme jaro, proto je to pochopitelné.
Jen všeho s mírou.
Je rozdíl mezi láskou a láskou - v množství a kvalitě prožitku.
>cink<
*35242*| Předmět:
16.01.23 17:53:00 | #56163

pro dobrotu na žebrotu:-)Taxikář ujel 120 km, aby vrátil Manuelovi Neuerovi ztracenou peněženku s 800€ a 2 kartami. Neuer mu na oplátku nabídl své podepsané brankářské tričko jako znamení vděku.
Taxikář zůstal zklamaný a naštvaný: „Tato cena je výsměch. Mám čtyři děti. S tím dresem nemůžu nic dělat. "
Podle taxikáře utratil pouze 400 eur za jízdu za vrácení peněženky a podle německého práva má nárok na 5% z hodnoty získaného majetku. *27179*| Předmět: RE:
16.01.23 18:06:01 | #56168 (1)

Kdyby se to stalo mě, nikdo by se to nedozvěděl a měl bych radost z trička.
Asi to špatně chápu, nemám 4 děti.
Karty byly tarotové.
>cink<
*35242*| Předmět: RE:
16.01.23 19:24:23 | #56169 (1)

pánbůh mu to oplatitl na dětech..že se nenaučil používat prim.eros..za blbost se platí..pátej harant na cestě...je to poctivec od kosti...pět procent by ho nevytrhlo..vždycky byl poctivec, ale nikdy mu moc nešla matematika..po­myslel si ištván erkény...


 #56163 

| Předmět: RE: RE:
16.01.23 19:30:25 | #56170 (2)

Ramses II (1303a.c.-1213a.c.) byl poslední velký faraon Egypta, dožil se 90 let, měl 152 potomků, byl zrzavý a za života měřil 190cm -)


 #56169 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.01.23 12:55:02 | #56182 (3)

takž typickej zrzek = panic co si neškrtnul?


 #56170 

| Předmět: RE: RE: RE:
17.01.23 13:06:31 | #56183 (3)

jo chtěl jsem se tě zeptat cos byl velkýho v některým minulým životě, otázka zůstala jenom v duchu, takže tímto jsi mi teď odpověděl? ten ramses byl tuším největší z faraonů, některej z nich je prý totožnej s někým židovským z bible, ale nevím jestli jde o tohoto..není ten ramses totožen se šalamounem..?


 #56170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
17.01.23 17:19:19 | #56194 (4)

jsem jen obyčejny člověk:-)


 #56183 

| Předmět: RE:
16.01.23 21:11:01 | #56171 (1)

to tričko by měl nabídnout k prodeji......

Na ebay.

Ten brankář musí vydělávat ohromné peníze, asi si to ani neuvědomil


 #56163 

| Předmět:
16.01.23 08:36:36 | #56151

Ať se váš život stane životem růže:-)v tichu hovořící jazykem vůně,:-)| Předmět: RE:
16.01.23 17:12:54 | #56162 (1)

Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“ pokračoval. „Není možné pro vás umřít … ona jediná je důležitější než vy všechny, protože právě ji jsem zaléval… Protože právě ji jsem poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela. Protože je to má růže (Exupéry, Malý princ)
>cink<| Předmět: RE: RE:
16.01.23 17:55:18 | #56164 (2)

maly princ byl nevyzraly a lpěl jen na sve ruži:-)to ma z toho že byl maly a nebyl ješte maly velky muž:-)


 #56162 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.01.23 18:00:08 | #56165 (3)

Nebyl Čejenem a to byla chyba. Uměl by pracovat s růží.
Kdo nelpí, není z toho světa.
>cink<
*35242*| Předmět: RE:
17.01.23 13:09:34 | #56184 (1)

životem růže? v tichu vonící? tak to sedí na vinnetoua, piere briceho, karel gott s ním měl nějakou šňůru společnou a stěžoval si, že tenhlecten francouz miloval uleželý francouzský sýry smradlavý tam moc, až se z toho omdlívá a vozil si je v kufru s sebou, voňavej a elegantní kája z toho byl pak na mrtvici že kam se hnuli, tak se vinul ten smrad na mezinárodním turné po hotelích☺☺


 #56151 


| Předmět:
16.01.23 07:31:17 | #56149

Generál Petr Pavel v říjnu 2015 při odpovědi na příčiny slabé obrany Pobaltí, argumentoval, že v Pobaltí jsou nepříznivé geografické podmínky pro včasné soustředění dostatečných sil, a pokračoval, že: Možná nastal čas, znovu začlenit jaderné plány do plánování obrany. ( Fr.originál: Le moment est peut-être venu, ajoute-t-il, de réintégrer les plans nucléaires dans la planification de défense. Dokument se stáhne v doc.) Vzhledem k tomu, že jaderné plánování bylo od vzniku NATO jeho nepřetržitou součástí, ovšem od skončení studené války, pouze jako reakce na protivníkův první jaderný úder, nelze chápat požadavek generála Petra Pavla jinak, než jako volání po znovuzavedení prvního jaderného úderu do plánovací strategie NATO a volání po opětovném rozšíření nestrategických jaderných zbrání na území Evropy! Podle nejužšího výkladu generálových slov, by ruský konvenční úder na Pobaltí, znamenal podle jím navrhované doktríny jadernou odvetu z NATO. Tím by ovšem generál Petr Pavel rozpoutal jadernou válku! A zničil minimálně Evropu!

V Rusku musela slova generála Petra Pavla o prvním jaderném úderu vyvolat značné znepokojení, protože v říjnu, kdy je vyslovil, byl už ve funkci v nejvyšším velení NATO! Nelze se proto divit, že Putin nepřipustí rozšíření NATO o Ukrajinu, jak vyhlásil před útokem. https://www.michalapetr.com/| Předmět: RE:
17.01.23 18:31:29 | #56201 (1)

Proto byla krásná výzva na facebooku, aby se lidé co nejvíce soustředili na myšlenku Mír


 #56149