Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: Syn-Boha
Správci: Syn-Boha
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 101258x
Příspěvků:
9253

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš miluje každého člověka i celé lidstvo! Sdílejme tedy své pocity o životě v Lásce Boží našeho Tatínka a diskutujme o nich. Človíček. (Syn-Boha)
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Předpokládejme, že citované výroky jsou…
08.12.20 13:25:24 | #2358

16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

KOLIK KŘESŤANŮ NĚKOHO UZDRAVILO?

Jan 14, 12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.


Jestli že jsou tato tvrzení pravdivá, křestané je nesplňují. A spaseni, jsou li daná slova pravdivá, mohou být jen ti, kteří tak činí....


Co vy na to, dogmatičtí pánbíčkáři?| Předmět: RE: Předpokládejme, že citované výroky…
08.12.20 13:51:00 | #2361 (1)

bloudící ateisto v budhismu
známý text který ateisté rádi používají
odpověď máš níže, dáváš to tu podruhé, protože si vytočený, asi se pravidly karmy neřídíš v tom si taky amatér. *14503*


 #2358 

| Předmět: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 14:05:04 | #2362 (2)

já se skvěle bavím pánbíčkáři, ty ne?


 #2361 

| Předmět: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 14:08:33 | #2364 (2)

věta buď pravdivá je, nebo není.... To, že většina křestanů obhajuje starozákonní zvěrstva jen ukazuje, co jsou zač.... Křestan Hitler měl také plnou hubu boha. starý zákon je temné a zvrácené učení, které bylo vytvořeno proto, aby odhalilo vaše charaktery.....


 #2361 

| Předmět: RE: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 15:32:08 | #2374 (3)

Křesťan Hitler byl Žid a k tomu spiritista.


 #2364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Předpokládejme, že…
08.12.20 17:08:59 | #2380 (4)

A taky katolík. Spíš, než spiritista byl mág.


 #2374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Předpokládejme, že…
08.12.20 18:11:39 | #2387 (5)

Hlavně psychopat.


 #2380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Předpokládejme,…
08.12.20 18:42:42 | #2392 (6)

to spousta politiků. On byl figurka, financovali ho bankéři......


 #2387 

| Předmět: RE: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 22:47:25 | #2452 (3)

Ha ha ha ananda777 nabušený budhista vyšším vědomím a transcendentními vibracemi, ponořen do duchovního vědomí začína zuřit a vytahuje klasiku Hitlera a používá logické klamy, jako někteří soudci ty nebudeš budhista, ale ateista bez ducha. *12619*


 #2364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Předpokládejme, že…
08.12.20 22:48:53 | #2453 (4)

sluníčkosmíšek


 #2452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Předpokládejme, že…
09.12.20 04:02:38 | #2470 (4)

BRATŘE A PŘÍTELI MŮJ, existují nějací lidé, které milujete? *35092*
*3456* Vaše nenávist a zášť je příkladem toho, jak moc zlý novodobý křest je! *3456*
(Ježíš byl pokřtěn Janem ve jménu Živého Boha /JHVH/, ale už mnoho století se tu křtí ve jménu pohanského trojboha, v jehož jménu byli i původní obyvatelé v Americe a v Austrálii skoro vyvražděni...) *35060*


 #2452 

| Předmět: RE: Předpokládejme, že citované výroky…
08.12.20 19:55:13 | #2410 (1)

....len to, že ten krst je možné prijať len v cirkvi, ako je to s vami? ste krstený? kde? ako? je možné byť krstený a nebyť pánbíčkár? - ako si to predstavujete?


 #2358 

| Předmět: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 21:17:11 | #2425 (2)

RKC je podvod


 #2410 

| Předmět: RE: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
08.12.20 21:41:00 | #2427 (3)

Není


 #2425 

| Předmět: RE: RE: Předpokládejme, že citované…
09.12.20 04:05:40 | #2471 (2)

*3456* Novodobý křest je zlo! *3456*
*15154* Prioritní je CELÁ LÁSKA k Bohu Otci lidstva, a tu většina pokřtěných lidí k Tatínkovi nemá. *3456*


 #2410 

| Předmět: Aramejský otčenáš
08.12.20 12:39:56 | #2340

dole v komentářích je srovnání| Předmět: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 12:54:55 | #2349 (1)

anando proč to sem dáváš? zase nějaká provokace, jako dole to falešné video co se tváři ,že je to učení Ježíše? a přitom je to amatérská kompilace s Budhismu, která má navodit jen zdání učení Ježíše. Je to kapka jedu ve sklenici čisté vody si amatér. *6365*


 #2340 

| Předmět: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 13:00:34 | #2353 (2)

Nemohu za to, že učení Ježíše bylo pozměněno. Jen těch chyb v evangéliích

Posmívali se Ježíšovi oba dva povstalci, kteří byli ukřižováni po jeho levici a pravici (Matouš 27; 44) nebo jen jeden a druhý se ho zastal (Lukáš 23; 39-40)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Roztrhla se chrámová opona předtím, než Ježíš zemřel (Lukáš 23, 44-45), nebo poté, co zemřel (Matouš 27; 50-51, Marek 15; 37-38)? To závisí na tom, které evangelium čtete.

PRAVDA ZÁVISÍ NA EVANGELIU KONKRÉTNÍM

Kdo přišel třetího dne ke hrobu? Marie Magdalská samotná (Jan 20; 1), nebo Marie a další ženy (Matouš 28; 1, Marek 16; 1, Lukáš 24; 10)? A pokud přišly i další ženy, kolik jich bylo a jak se jmenovaly? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Byl kámen, který zakrýval vchod do hrobu odvalen (Marek 16; 4, Lukáš 24; 2, Jan 20; 1), nebo ne (Matouš 28; 2)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Viděly ty ženy mládence (Marek 16; 4), dva muže (Lukáš 24; 4), jednoho anděla (Matouš 28, 2) nebo dva anděly (Jan 20; 12)? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Co měly vzkázat učedníkům? Že mají zůstat v Jeruzalémě (Jan 20; 17), nebo jít do Galileje?(Matouš 28; 10, Marek 16; 7))? To závisí na tom, které evangelium čtete.
Pověděly ty ženy někomu o tom, co viděly (Matouš 28; 8, Lukáš 24; 9), nebo ne (Marek 16; 8)? To závisí na tom, které evangelium čtete.


 #2349 

| Předmět: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 13:17:39 | #2356 (3)

nezáleží kdy se ta opona roztrhla, ale co to roztržení symbolizuje..a stejně tak i další otázky...


 #2353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 15:21:33 | #2372 (4)

jistě, ale ukazuje to, že informace v bibli jsou nepřesné.... O to jde...... v mém příspěvku. Co to symbolizuje je jasné


 #2356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 15:42:47 | #2375 (5)

Amando, tím můžeš argumentovat biblickým fundamentalistům.


 #2372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 17:12:11 | #2381 (6)

Ano. jen je třeba chápat fundamentalismus. On má totiž mnoho odrůd. I katolíci mohou být fundamentalisté....

Křestané, kteří jsou v pohodě, jsou unitáři.....


 #2375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 18:13:14 | #2388 (7)

Unitáři už jsou za hranicí křesťanství. Dobrý křesťan nemusí být liberál.


 #2381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 18:27:19 | #2391 (8)

Unitáři nejsou fanatici, ostatní v podstatě jsou


 #2388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 18:43:01 | #2393 (9)

No spíš liberálové.


 #2391 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 22:19:57 | #2440 (10)

možná quakeři. Ovšěm otestujete je postojem ke starému zákonu a těm masakrům. Jsou teologové odmítající tyto pasáže


 #2393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 22:24:23 | #2445 (11)

Nesmysl, Starý zákon je důležité svědectví určité doby, svědectví o vývoji lidské společnosti, svědectví kultury. Je to dědictví a to se neodmítá.


 #2440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 23:00:56 | #2456 (12)

Masakry v SZ jsou prý často legendou typu “kéž by.” Izrael byl často malý okupovaný národ, a fantazírující. Tedy jeden vykladačský směr to tak říká. Masakry se prý nestaly. Nebo většina ne.
Za druhé, je třeba rozlišovat literární druh textu. Co je zpráva a co je třeba modlitba z hořkosti.


 #2445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 23:45:31 | #2457 (11)

Biblické vzdělávací okénko pro : ananda777

1S 15:3 Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k nim patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij muže i ženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!“

Amaleci tak, jak se píse v Bibli nemohli být vyhubeni.

Amálek není národ, nýbrž modelový postoj, za kterým stojí zosobněné zlo.
Nositelem klatby byl Amálek.
O Amalekovi se dozvídáme poměrně často vždy se jedná o problém Izraelitů o jejich neposlušnosti Bohu,
tam kde je problém, objevuje se Amalek.
Amalek v překladu znamená "podsvětní příšera" Tedy zlý duch.

Křesťané mají milovat nepřátele, ale nenávidět zlo ,tedy Amaleka a mají jej vyhubit do kořene.
*4099*


 #2440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.12.20 04:07:51 | #2472 (12)

*15154* *4575* *15154* Všichni zesnulí lidé jsou před Bohem živí. *15154* *4575* *15154*


 #2457 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 17:04:09 | #2378 (5)

jistě, ale ukazuje to, že informace v bibli jsou nepřesné.... O to jde...... v mém příspěvku. Co to symbolizuje je jasné

Zdravím,

Neřekl bych, že bych měly být informace v Bibli nepřesné, ale spíše je to tím, že jsou formulovány způsobem, který může být zavádějící, nebo nejasný. když jsem tady mluvil o těch svých ufonech, tak jsem na to také narazil, a vysvětloval jsem to tím, že Bible je napsána před velice dlouhou dobou, s tím že bylo potřeba, aby platila celou tu dobu až do dneška a i dále. tím pádem je hodně věcí formulováno obrazně, symbolicky a alegoricky. To ale neznamená nutně že je to nepřesné tečka, co je nepřesné je formulace těch informací Šárka Díky čemuž potom dochází k takovýmto dohadům.

R.H.


 #2372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 17:16:32 | #2383 (6)

Mimozemštané v bibli jsou, třeba první kapitola ezechiela. Stroj měl kolečka a zatáčel..... http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/773-ezechiel-bible-ufo-archeoastronautika


 #2378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 17:24:30 | #2385 (7)

Mimozemštané v bibli jsou, třeba první kapitola ezechiela. Stroj měl kolečka a zatáčel..... http://www.novakoviny.eu/archiv/zahady/773-ezechiel-bible-ufo-archeoastronautik-----------------

Zdravím,

Pokud budeme chtít vykládat Bibli způsobem, jakým by to udělal například rychlíkem, tak ano. Já sám na tomto místě o těch svých hovořím spíše jako o andělech, nicméně se jedná spíše o zajímavost. Dokonce v různých UFO logických publikacích existuje o tom pojednání, ve kterém se říká že Bible je největší kniha o UFO

R H.


 #2383 

| Předmět: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 13:24:07 | #2357 (3)

konečně vím s kým mám tu čest si amatér ve studiu Bible. Pominu, že je to co tu dáváš irelevantní ve vztahu ke konečné existenci člověka. Existují daleko pádnější argumenty, kritizující křesťanství, Bibli a i samotného Boha ve kterého nevěříš. Ty si snad o Bibli myslíš že tam nemají být chyby? Nebo že je to v Bibli chybně zapsáno?
Nebo snad stvoření světa v 7 dnech je také chybně zapsáno? že by tam mělo být více dní? cha cha cha. A co ten člověk v břiše velryby co to asi je?
Bible je slovo Boží a je jedno, že jsou tam ty takzvané chyby, nebo opravdové chyby.
Jako slovo Boží, má všechno co je tam psáno nějaký význam ,který buď víme , nebo jak v tvém případe vůbec nevíme.
PS: Mám tu pro tebe lepší špeky z Bible:
Vytváří Bůh zlo?
ANO
Izajáš 45:7 Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj
a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
NE
1 Janův 4:8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

Ve starém zákoně byli děti trestané za vinu otců?
NE
Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.
Deuteronomium
ANO
5:9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí.
a mohl bych pokračovat další desítky příkladů *6365*


 #2353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:06:24 | #2363 (4)

ano, s žádnou láskou nemáte nic společného. Jinak by jste věděl, že láska by nenařizovala brutální mučení lidí... Ukazujete své ovoce))))


 #2357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:16:35 | #2367 (4)

Nahum 3, 10I Théby byly přesídleny, odešly do zajetí. Jejich nemluvňata byla drcena na rozích všech ulic; o jejich slavné se losovalo, všichni jejich velmožové byli spoutáni řetězy.

JAK SE DRTÍ DĚTI A ZA CO? ZA VINU OTCŮ????


 #2357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:24:16 | #2369 (4)

1.samuel 15/2-3 trestání dětí za vinu otců. Povražděte všechny, včetně kojenců......


 #2357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 16:34:41 | #2376 (5)

Zeptal bych se nějakýho rabína. My jako křesťané jsme právě přidali ten Nový zákon, kde je ten Bůh jiný (má jiné jméno, tedy charakter). Ty mluvíš o Jahvem, ale my máme Otce - Tatínka.


 #2369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 17:13:44 | #2382 (6)

problém je v tom, že někteří spojují starý a nový zákon, nikoli gnostikové. a pak logicky musí obhajovat masakry.....


 #2376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 22:21:20 | #2441 (6)

človíček ty masakry ve starém zákoně schvaluje


 #2376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
09.12.20 04:12:28 | #2474 (7)

*3456* Opakuji Vám, lhát se nemá. Neexistuje jediný příspěvek, kde bych se chlubil, že miluji zlo! ZLO já rád nemám, i když vím, že se děje vůle Boží. *3456*
*3456* V tomto světle je naprosto jasné, proč sem chodíte! *3456*


 #2441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
09.12.20 04:09:31 | #2473 (4)

*9397* Ovšem Vy jste "amatér" v poznání Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva. *11104*


 #2357 

| Předmět: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 13:07:29 | #2354 (2)

v JEDNÉ ČECHOVOVĚ HŘE se psalo o telegramu:

popravit nelze dat milost stop.

popravit, nelze dát milost nebo popravit nelze, dát milost.

Čárka otáčí smysl věty......


Podle biblického Jeshuova učení bude spasen jen ten kdo splňuje toto:

16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“


Kolik lidí jste uzdravil??? Pokud ne, neuvěřil jste....


 #2349 

| Předmět: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 13:44:20 | #2360 (3)

zase známka toho že jsi neporozuměl Biblickým textům. Každý pravý křesťan uzdravuje.
A toto je také třeba chápat také jako hyperbolu - nadsázku, kterou se vyjadřují mimořádné nároky na lidskou víru v Boha. Mimochodem v Bibli jsou zastoupeny všechny literární žánry včetně pohádek. *17790*


 #2354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:10:51 | #2365 (4)

ano, fajn.... a kolik mrtvých jste vzkřísil? Kolik lazarů? ležících v hrobce?


 #2360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:14:18 | #2366 (5)

Ve starém zákoně byli děti trestané za vinu otců?
NE
Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.
Deuteronomium

ano byli

1.samuel 15/2-3 Povražděte všechny včetně kojenců..... Kojenci za nic nemohli


 #2365 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 19:30:37 | #2397 (4)

*11171* Každý pravý křesťan uzdravuje? Koho? Kdy? Kde? Už současná pandemie viru COVID-19 dokazuje, jak se obelháváte! *3456*
*15154* UZDRAVIT NÁS MŮŽE POUZE BŮH OTEC NÁŠ. *15154*


 #2360 

| Předmět: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 16:37:15 | #2377 (3)

Pomodlil jsem se nahlas za moji dceru a odehnal zlého ducha ve jménu Ježíše Krista, když byla náměsíčná, a od té chvíle to odešlo.


 #2354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 17:18:37 | #2384 (4)

ano, to funguje. Stejně tak, kdyby jste se modlil ke Kršnovi atd...


 #2377 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 18:19:45 | #2389 (5)

Když budeme moc tolerantní, tak Krišna je obdoba Krista.


 #2384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Aramejský…
08.12.20 19:54:09 | #2409 (6)

Ano, jistě. Ostatně Kršna říká: 6. Ačkoli jsem nezrozený a neměnný, ačkoli jsem pánem tvorstva a ovládám Svou nekonečnou podstatu, přesto vstupuji do tohoto světa oděn v roucho klamu.

http://osviceni.unas.cz/texty/bhagavadgita.html

7. Když ctnost upadá, když spravedlnost je šlapána v prach, tu vždy se rodím, zplodiv sám sebe, abych znovu obnovil svůj řád.

8. Rodím se v každém věku, abych chránil dobré, ničil zlé a dával průchod spravedlnosti.

10. zpěv 20. Jsem věčné Já, dlouhovlasý Ardžuno, a sídlím v srdci všech tvorů. Jsem zrození, žití a úmrtí všech věcí a bytostí.

A Jeshoa? Dřív než Abrhám, JǍ JSEM


 #2389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 19:55:35 | #2411 (4)

*11104* Chlubíte se? Nadýmáte se pýchou nad svým údajným skutkem? Proč? *3456*


 #2377 

| Předmět: RE: RE: Aramejský otčenáš
08.12.20 14:35:23 | #2370 (2)

Jinak děkuji, že jsi ukázal, jaký jsi fanatik. A tvá nesnášenlivá reakce svědčí o víře v nesnášenlivého boha.........


 #2349 

| Předmět: RE: RE: RE: Aramejský otčenáš
09.12.20 04:15:41 | #2475 (3)

On není fanatik, on pouze nemiluje a pomlouvá lidi, kteří ho prokouknou. *33792*


 #2370 

| Předmět: Všechny názory
08.12.20 09:50:13 | #2262

Jsou především objekty konceptualizující mysli. Kdo zastaví mysl, , nemá nic. V podstatě vše, co existuje, je pouze a jen projekce mysli.| Předmět: RE: Všechny názory
08.12.20 09:55:51 | #2269 (1)

nejsi ty sugar beet, jinak jan sladky kozina? ten taky psaval podobne pitomosti| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:06:59 | #2279 (2)

můžete racionálně argumentovat, nebo na to nemáte? Podle mě na to nemáte.


 #2269 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:10:41 | #2284 (3)

podle me na to taky nemame, pises jako kozina, ale kdyz se podivam na tvuj nick, stacilo by doprostred vsunout dve pismena a byl by z tebe jeden sprostak ze svobodne diskuze...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:12:21 | #2285 (4)

Ananda znamená blaženost. To je sanskrt.


 #2284 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:13:24 | #2286 (5)

no vidis a jak malo by stacilo, aby z tebe bylo neco sprosteho| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:24:03 | #2296 (6)

Vy odjet do Indie, budou vás mít za posvátnou


 #2286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny …
08.12.20 10:58:28 | #2309 (7)

vole to je dobrý, jak říci ženě, že je kráva a neurazit ji *691* to neznám , Marika je moje kámoška a je trošku bojovnější, ona nechce v civilním životě někoho trefit pěstí ,tak se tu uvolňuje. *17790*


 #2296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny…
08.12.20 10:59:57 | #2311 (8)

Taky se mi ta rada moc líbí, ale doporučila bych ji spíše snílkům hlásajícím věčnou lásku než praktické ženské, otřískané životem.


 #2309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny…
08.12.20 11:05:39 | #2313 (8)

Je bezdůvodně agresivní. Nic jsem jí neudělal. Chápu, že si ventiluje své problémy a různé frustrace zde..... Když jí to pomůže. *13735*


 #2309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 12:05:01 | #2327 (9)

jo je agresivní a má nestabilní chování, kdybych byl jejím manželem házela by po mě hrnkama. ale asi tvůj příspěvek vyhodnotila jako provokativní blábolení, což asi je, ale zároveň je to zajímavé téma *4291*


 #2313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.12.20 12:23:43 | #2335 (10)

je to chudák.


 #2327 

| Předmět: RE: Všechny názory
08.12.20 10:02:59 | #2276 (1)

*35235* Všichni žijeme v Lásce Boží našeho Tatínka. Tím máme vše!!! *5878*
*6084* *6084* *6084* *6084*


 #2262 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:08:34 | #2281 (2)

zastavte mysl a kde je nějaký tatínek? Tatínek je jen objekt vašeho myšlení.


 #2276 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:34:34 | #2299 (3)

*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*
Přijde den, a ten den se už blíží, kdy to budete moci říci Tatínkovi do očí. (Človíček)


 #2281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:47:47 | #2304 (4)

Cokoli vnímáte, je objekt mysli. I lidé.... A jiné to nikdy nebude......


 #2299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:50:19 | #2306 (5)
*9397* *4511* *9397*

 #2304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 10:53:37 | #2307 (4)

myslí si snad někdo že se ten den oddaluje?


 #2299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
09.12.20 04:18:19 | #2476 (5)

Ten den je pevně stanovený naším Otcem! *4575*
A nezná ho nikdo z lidí ani nikdo z andělů! Nezná ho ani Mojžíš, Ježíš nebo Muhammad! *30457*


 #2307 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:42:00 | #2342 (2)

všichni nežijí v lásce..


 #2276 

| Předmět: RE: Všechny názory
08.12.20 10:46:25 | #2303 (1)

to ti v praktickém životě moc nepomůže, tedy záleží jak to promítáš do činů.


 #2262 

| Předmět: RE: Všechny názory
08.12.20 11:15:21 | #2314 (1)

Mysl nelze zastavit a dokonce veškeré myšlenky nikdy nezaniknou a dají se vyvolat čí rekonstruovat stejně jako celý vesmír. Myšlenky fungují na základě kvantové mechaniky, na neomezeně dlouhou vzdálenost bez časové prodlevy. Již jsou v provozu kvantové počítače které jsou schopny v budoucnu fungovat jako umělá inteligence, další zdroj myšlenek kromě člověka. *20719*
https://www.zive.cz/bleskovky/google-letos-dokaze-ze-kvantovy-pocitac-neni-nesmysl-pomuze-mu-49-qubitu/sc-4-a-187821/default.aspx
*9564*
https://www.osel.cz/8018-einsteinovo-strasidelne-pusobeni-ve-kvantovych-sitich.html


 #2262 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 11:22:49 | #2315 (2)

zastavení mysli je paradox. ve skutečnosti se tím (asi) myslí dovolit myšlenkám čistě plynout.. Ale to je teorie, v praxi pokaždé vkládáme do myšlenek něco svého přirozeně... dobarvujeme je sebou. Tak jako ve fyzice, nelze poměřit najednou moment hybnosti a polohu. Tedy pokaždé to vztáhneme na sebe, pozorovatel barví myšleny a tím ohýbá realitu (pravdu).


 #2314 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 11:45:36 | #2316 (3)

Mysl je možno nechat volně plynout, nebo koncentrovat na jeden bod... Při koncentraci do jednoho bodu, není možné přemýšlet, neexistuje žádné jméno,ani tvar..... Jen koncentrovaná mysl....


 #2315 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 11:48:40 | #2317 (2)

Koncentrujte se na jeden bod... Nebo na jednu myšlenku.... Pak se vše zastaví. Kvantový počítač je především objekt mysli. Někdo musí být a vnímat.


 #2314 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 11:57:39 | #2321 (3)

Pokud člověk vaří, nebo zdolává vrcholy či třídí známky, tak se koncentruje právě na to co dělá :-) Koncentrace znamená být přítomen.


 #2317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:02:42 | #2325 (4)

vy se můžete koncentrovat na jeden bod.... Například.....


 #2321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:03:33 | #2326 (4)

Myšlení totiž není možné v přítomnosti... Vždy se týká minulosti, nebo budoucnosti


 #2321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:15:10 | #2331 (5)

každopádně když něco řeším a myslím na to od rána do večera, tak na to příjdu. Většinou tak. že mě to napadne z ničehož nic. jelikož jak mozek nutíte několik dni přemýšlet nad jednou věci, on se potom na to soustředi sám od sebe, aniž tušíte že to řeší. sostředění na jeden bod, tomu nerozumím, jaké to jde, co u toho prožíváte a na co je to dobré.


 #2326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:51:41 | #2347 (6)

to je hypotéza. Existuje mnoho výkladů. Myšlenky chytáme tak, jako rádio vlny...


 #2331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny …
08.12.20 12:56:08 | #2350 (7)

možné to je


 #2347 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:43:24 | #2343 (2)

mysl samozřejmě zastavit lze, ale musíte mít duši navázanou na ducha, který mysl překonává, na mnohem vyšší Zdroj všeho, ze kterého vše a i ta mysl vychází..


 #2314 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
09.12.20 04:19:25 | #2477 (3)

Zastavit lze i celý vesmír, ale umí to pouze Bůh. *9397*


 #2343 

| Předmět: RE: Všechny názory
08.12.20 12:37:14 | #2338 (1)

no a to je právě největší matrix, největší iluze, neboť za tím nic je Vše, neboli to čemu se říká Bůh..jenom vůl si může myslet že mysl je vše a bez ní není nic a vše se tedy stvořilo z ničeho a beze smyslu a že bez mysli má z úkol se rozpustit a ztratit v ničem....lituji takovéto nedomysle..nep­řemysle..


 #2262 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:45:21 | #2344 (2)

ananda je tak trochu indoktrinován Budhismem, tedy ateistickým podáním bytí, kde převládá sebezáchrana, Boží milost tu nemá místo. *12619*


 #2338 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:53:17 | #2348 (3)

boží milost je metafora, pro rozpouštění karmy..... Primitivním lidem se řeklo, že jde o boží milost... Protože by to jinak nezapadalo do jejich pojmů.


 #2344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:59:34 | #2352 (4)

Nesnaž se tu spojit křesťanství s Budhismem diametrálně se to liší. Nevím co je to rozpouštění karmy?
představuji si to tak jako bych rozpouštěl asfalt na silnici *27179*


 #2348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 13:09:05 | #2355 (5)

ne, neliší... liší se pokřivené biblické učení...... A buďte rád..... Jinak prakticky podle bible žádný křesťan neuvěřil......


 #2352 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:50:07 | #2346 (2)

Není li mysl, není vnímání... Mysl obsahuje všechny vesmíry, má různé stupně. Vědomí, aby došlo k sebeuvědomění, potřebuje vymezení. Proto při nejvyšším samádhi si ničeho nejste vědom.


 #2338 

| Předmět: RE: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 13:27:29 | #2359 (3)

Když stav končí, přicházíte k sobě a zážitek se zapíše do mysli...... Tím si ho uvědomíte....


 #2346 

| Předmět: RE: RE: Všechny názory
08.12.20 12:57:57 | #2351 (2)

Cokoli si uvědomujete, je právě díky mysli..... Není nic, co by jste vnímal, mimo mysl. všechny vesmíry jsou podmnožinou mysli.....


 #2338 

| Předmět: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 09:38:03 | #2251

*15154* Ano, Bůh Otec náš Tě miluje! *15154*
*9388* A já? Já Vám přeji překrásný den. *2351*

*15154* (Človíček) *15154*| Předmět: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 09:41:41 | #2253 (1)

jak se lišíte od programu, který by to sem psal, nebo od cvičené opice?


 #2251 

| Předmět: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:04:27 | #2277 (2)

*33572* *23266* *33572*
Nějaký maličký rozdíl by se našel. *30045*
*33572*


 #2253 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:09:33 | #2282 (3)

Ani bych neřekl. Snad jen ten, že program to sem může dávat ještě častěji.


 #2277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:16:25 | #2291 (4)

ty mas nekde lobovat za to, aby vsechny bytosti byly stastne a ne se navazet do boziho clovicka

ananda777 (před 11 hodinami)
Šťastny ať jsou všechny bytosti| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji…
08.12.20 10:41:56 | #2301 (5)

*15154* *6364* *15154* To si moc přeji i já. Toužím, aby Tatínek uzdravil celé lidstvo! Aby nás uzdravil morálně, psychicky i fyzicky, aby všichni šťastně zářili láskou! Bůh Otec náš to učiní, slíbil nám to, ale já jsem asi netrpělivý - podle mne "už včera bylo pozdě"! Ovšem Tatínkova Boží vůle je mnohem mnohem lepší než vůle má a naše, vím to, a proto se i nyní Tatínečkovi omlouvám, že jsem tak netrpělivý. *15154* *3456* *15154*


 #2291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 12:37:23 | #2339 (5)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji…
08.12.20 12:22:37 | #2334 (5)

človíček je matěj. úplně mimo


 #2291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 12:40:17 | #2341 (6)

t jsi mimono co je mimo...řekni mi kde se vzala ta mysl za kterou podletebe není nic..vznikla sama od sebe a bez důvodu a z čeho a proč? Bůh není výmysl, kdo má v srdci lásku , ten může cítit Jeho přítomnost, pokud je ovšem, stále v dualitě a v doddělenosti od Něj...


 #2334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 20:43:13 | #2421 (7)

mysl byla vždy..... NENÍ NIC, NEŽ MYSL... VŠE CO JE, JE JEJÍ PODMNOŽINOU

CHUANG-PO:Všichni Buddhové a všechny vnímavé bytosti nejsou ničím jiným než Jedinou Myslí a mimo ni nic neexistuje. Tato Mysl je bez počátku, nezrozená a nezničitelná. Není ani barevná nebo bez barvy, nemá tvaru ani vzhledu. Nepatří do žádné kategorie existujících nebo neexistujících věcí, nelze ji brát jako novou nebo starou. Není ani dlouhá ani krátká, ani velká ani malá, protože překonává všechny míry, jména, rozměry a přirovnání. Je prostě tím, co vidíte před sebou - a počnete-li o tom přemýšlet, padáte do omylu. Je jako nekonečná prázdnota, kterou nelze změřit ani nijak obsáhnout. Ta mysl sama o sobě je Buddhou a není rozdílu mezi Buddhou a vnímavými bytostmi, ale vnímavé bytosti jsou připoutány k formám a hledají Buddhovství vůkol. A tím hledáním jej ztrácí, protože používají Buddhy k tomu, aby našli Buddhu a používají mysli, aby dosáhli Mysli. A i když se budou vrcholně usilovat po celé věky, nebudou moci tohoto dosáhnout. Oni neví, že když zarazí koncepční myšlenku a zapomenou na úzkostnou touhu, pak se jim Buddha zjeví, protože tato Mysl je Buddhou a Buddhou jsou všechny živé bytosti. Projevení se v běžných bytostech není o nic menší a projevení se v Buddhovi není o nic velkolepější.


 #2341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
08.12.20 21:42:36 | #2428 (8)

Měla (měl) by sis vybrat kam patříš, skáčeš z jednoho do druhého. Je vidět že ještě nejsi praktikující, to bys měl (měla) vybráno.


 #2421 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 20:44:45 | #2422 (7)

To, co cítíš, není bůh, ale duchovní pole... bůh je jen slovo........ můžeš saamozřejmě MYSL nazývat bohem, to ale na podstatě nic nemění


 #2341 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
09.12.20 04:21:36 | #2478 (6)

Ano, jsem mimo Vaši domácnost s démony - patřím Bohu Otci svému. *4575*


 #2334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji…
08.12.20 12:46:06 | #2345 (5)

to není boží človíček, ale satanův človíček *6117* , je to rasista *34107*co odsuzuje katolíky a tvrdí že faráři nosí kulomety aby mohli neposlušné členy katolické církve zastřelit :
https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi-filosofie/buh-te-miluje-t441?paginator-page=3#p1998


 #2291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 19:38:08 | #2398 (6)

*3456* Proč sem nedáte své nenávistné příspěvky? (Ode mne to byla humorná nadsázka, ale od Vás je to vždy zášť a nenávist.) Sám velmi dobře víte, že členská základna drogových kartelů a dalších zločineckých syndikátů se katolíky jen hemží a že Vaše církev patří mezi největší "pračku" špinavých peněz. *3456*


 #2345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 19:50:06 | #2406 (7)

Takové pomluvy na svatou církev. To není sranda.


 #2398 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
08.12.20 20:27:20 | #2416 (8)

Zavraždili i vlastního papeže....... https://www.lidovky.cz/svet/papeze-jana-pavla-i-zavrazdili-tvrdi-kniha.A051219_083145_ln_zahranici_blh v RKC jsou rozumné řády, papežství je ale jednoznačný podvod


 #2406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
08.12.20 20:39:18 | #2419 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
08.12.20 20:40:06 | #2420 (8)

Prakticky každý italský mafián je katolík.


 #2406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
09.12.20 04:24:08 | #2479 (8)

To nejsou pomluvy, kdejaký mafián chodí do kostela, tam se pomodlí k církevním pohanským modlám, pokřižuje se ve jménu ďábla a vyrazí do ulic páchat zlo obludných rozměrů! *3456*


 #2406 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 22:21:48 | #2443 (6)

Obsah příspěvku byl smazán


 #2418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 20:38:12 | #2418 (6)

Kněží ve Rwandě V následujících měsících bylo zavražděno 800 000 až 1 000 000 Tutsiů a politicky umírněných Hutuů. Nezřídka docházelo k pobití uprchlíků shromážděných v budovách považovaných za bezpečné – školách či kostelech, někdy i za přímé účasti římskokatolických kněží.[2][3] Dva kněží, obviňovaní z podílu na masakrech, se podle zpráv britského listu The Times s vědomím katolické hierarchie v Itálii opětovně zapojili do chodu a řízení církevních institucí. Jeden z nich byl později pro účast na vraždách odsouzen.[4][5] https://cs.wikipedia.org/wiki/Rwandsk%C3%A1_genocida Krysí stezka Významnou postavou krysích stezek byl rakouský katolický biskup Alois Hudal, který pracoval v Římě. Ke konci druhé světové války a po ní pomáhal k útěku nacistickým zločincům, většinou do Argentiny. Celkově pomohl uprchnout minimálně několika tisícům lidí.[1] Novou identitu a řadu let na svobodě díky němu získal např. německý válečný zločinec Adolf Eichmann nebo velitel vyhlazovacích táborů v Sobiboru a Treblince Franz Stangl.https://cs.wikipedia.org/wiki/Krys%C3%AD_stezky Byla tyo katolická Itálie kde vznikl fašismus, Vatikán a jeho vznik umožnil Mussolini Hitler, Goebbels a další, všechno katolíci. Goebbels byl exkomunikován, jelikož se oženil s protestantkou


 #2345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 22:21:48 | #2442 (7)

jo? a to onanují? a děcka si nechají dělat ze zkumavky?


 #2418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:37:09 | #2300 (4)

Jak jste se to chlubil? Pravil jste: "Blaženost"? *23266*
(Tak Vám nevím, jste skutečně blažený?) *11104*


 #2282 

| Předmět: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 09:44:51 | #2256 (1)

ahoj clovicku, nam sef, tebou zvany taticek, nadelil krasny slunecny den| Předmět: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:06:04 | #2278 (2)

*6364* Zdravím! *34027*
Ano, v Česku je překrásně! Mohu Tatínkovi pouze láskyplně děkovat... *33794*


 #2256 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:14:56 | #2288 (3)

A když bude ošklivo?


 #2278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji Tě!"
08.12.20 10:46:12 | #2302 (4)

*30773* Nepamatuji se, že by tak v Česku - v době od mého příchodu z Nebeského království - bylo. *30773*
(Ovšem na mnohých místech ve světě občas ošklivě je, i když vím, že nadčasově má i ta "ošklivost" láskyplný rozměr.) *2730* *30457* *2730*


 #2288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji…
08.12.20 11:49:24 | #2318 (5)

Vaše nepamatování se je irelevantní


 #2302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
08.12.20 19:39:17 | #2399 (6)
*3456*

 #2318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: "Miluji…
08.12.20 21:05:18 | #2423 (5)

pánbíček už vás měl plný zuby, tak vás poslal sem, aby si odpočinul.... vaše rakev se stále nenašla


 #2302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh praví: …
09.12.20 04:26:35 | #2480 (6)

*6942* Vše má svůj čas. *6942*
*33974* *23266* *5588* *23266* *33976*


 #2423 

| Předmět: Učení Ježíše Nazaretského které v Bibli…
08.12.20 09:14:09 | #2247


| Předmět: RE: Učení Ježíše Nazaretského které v…
08.12.20 09:41:58 | #2254 (1)

Tato slova, která Vás asi inspirují, povyšují člověka a ponižují Boha Otce lidstva! *35060*


 #2247 

| Předmět: RE: RE: Učení Ježíše Nazaretského které…
08.12.20 10:15:36 | #2290 (2)

ponižuje se jen pýcha.....


 #2254 

| Předmět: RE: RE: RE: Učení Ježíše Nazaretského…
08.12.20 10:47:56 | #2305 (3)

*34037* Kdo Vám to nakukal? Pýcha se vynáší až do nebe! *11171*


 #2290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Učení Ježíše…
08.12.20 10:56:31 | #2308 (4)

a pak následuje ponížení pýchy. Pokorného nelze nelze ponížit.


 #2305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Učení Ježíše…
08.12.20 19:41:00 | #2400 (5)

*3456* Pýcha se za pokoru často vydává! To nevíte? *3456*


 #2308 

| Předmět: Chan-Shan a jeho skvělá poezie
08.12.20 08:52:40 | #2238

Původně vysoký úředník, který se všeho vzdal a odešel do hor.

Mé básně

Někteří lidé se vysmívají mým básním
Nemrzím se, že těch, kdo pochopí, je málo
Jen když pár vnímavých čtenářů budu mít
Kdybych odsud byl vyhnán, daleko musel odejít
Kdybych byl nemocen a nedokázal je dokončit
Jednou se náhle setkají s někým, kdo vnímavé má oči
Pak samy se rozšíří, po celé zemi budou znít

Básně své píši na stěny skal,
kdo dokázal by shromáždit mé básně,
jak matka by mě znovu život dal.

https://sites.google.com/site/novamisantropovacitarna/chan-san-a-s--te---vypisky-z-dila| Předmět: RE: Chan-Shan a jeho skvělá poezie
08.12.20 09:04:13 | #2242 (1)

na to, ze z vlastniho rozhodnuti odesel od lidi do nitra prirody a mel by byt stastny pise dost depresivni basne| Předmět: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá poezie
08.12.20 09:06:17 | #2244 (2)

Jak pro koho. Pro mě depresivní nejsou. A pro většinu lidí též ne. Depresivní mohou být pro ty, kdo lpí na pomijivých věcech....i


 #2242 

| Předmět: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá…
08.12.20 09:14:11 | #2248 (3)

🤣 pro jakou vetsinu lidi? ty znas vsechny lidi, kteri ty jeho smutne basne cetli? nefandi si| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá…
08.12.20 09:55:17 | #2268 (4)

Je to typické. Pro povrchní a konzumní lidi, kteří žijí v iluzích, ti jeho básně neocení.....


 #2248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho…
08.12.20 09:59:05 | #2272 (5)

promin, filosofe, ale mne se nechce kazdy den probirat sve smutky a skrabat je do lisejniku| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a…
08.12.20 10:58:52 | #2310 (6)

To nejsou jeho smutky, ale postřehy.


 #2272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho…
08.12.20 10:02:33 | #2275 (5)

jasnej kozina, ucitel na zakladni skole, ale obcas si myslel, ze je psycholog... klinicky psycholog... ze jsi to ty?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a…
08.12.20 12:26:22 | #2336 (6)

Jsem matematik, nejsem psycholog. I když lidi velmi dobře odhadnu


 #2275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a…
09.12.20 04:28:18 | #2481 (7)

A já jsem člověk - časem si to uvědomíte! *11104*


 #2336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá…
08.12.20 11:00:04 | #2312 (4)

Smutné je můžete vidět Vy, jelikož jste zřejmě povrchní.


 #2248 

| Předmět: RE: Chan-Shan a jeho skvělá poezie
08.12.20 09:45:45 | #2257 (1)

Ten člověk povyšuje sebe a svou chmurnou poezii až do nebeských výšin, kde se vnímá jako bůh a spasitel lidstva... (A je lhostejné, zda skutečně někdy žil.) *11171*


 #2238 

| Předmět: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá poezie
08.12.20 09:48:56 | #2260 (2)

jsi chytry, clovicku| Předmět: RE: RE: RE: Chan-Shan a jeho skvělá…
08.12.20 10:07:32 | #2280 (3)

*11104* To ani ne, ale jsem citlivý, díky Bohu Otci svému... *11104*


 #2260 

| Předmět: Bůh je Láskou lásek lidstva.
07.12.20 21:36:57 | #2175

*15154* *6364* *15154* Ano, Bůh je LÁSKOU LÁSEK celého lidstva. *15154* *6364* *15154*| Předmět: RE: Bůh je Láskou lásek lidstva.
07.12.20 22:23:03 | #2183 (1)

cvičená opice, nebo bot by vás nahradila


 #2175 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Láskou lásek lidstva.
08.12.20 03:51:20 | #2211 (2)

Nekdy je to takto asi i lepsi. "...Pokud si někdo z vás myslí, že je moudrý v tomto systému, ať se stane hlupákem, a pak bude opravdu moudrý..."

Uprimna laska k Bohu i dalsim lidem muze byt v konecnem dusledku pro neho vecsim pozehanim i omluvou, ze je v nevedomosti o nekterych vecech, nez kdyby svou "vedomosti" a vynasenim soudu mel v konecnem dusledku takto i sam sobe uskodit. "...Ne každý z vás by měl být učitelem, moji bratři, protože víte, že budeme souzeni přísněji. Všichni totiž často chybujeme. Pokud někdo nechybuje ve svých slovech, je to dokonalý člověk, který dokáže držet na uzdě i celé tělo. ..."

"...ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, víra, mírnost a sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon..." *30773* *7228* *2756*


 #2183 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Láskou lásek lidstva.
08.12.20 08:06:56 | #2225 (3)

Pokud dotyčný nemá co říci, je lépe, aby mlčel.


 #2211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Láskou lásek…
08.12.20 09:49:03 | #2261 (4)

*11171* Ano, PÝCHA praví: "Mlč! Mluvit budu já!" *35060*


 #2225 

| Předmět: RE: RE: Bůh je Láskou lásek lidstva.
08.12.20 09:47:22 | #2259 (2)

Ano, za mne by mohla mluvit i ta oslice, o které se píše v Bibli. *4575*
(Pýcha mi je cizí.) *2351*


 #2183 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Láskou lásek lidstva.
08.12.20 09:52:09 | #2264 (3)

nejaky hajzl ji tam bil| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Láskou lásek…
08.12.20 10:10:19 | #2283 (4)

Nebyl sám, co se choval jako slepec, přestože jeho oči jsou zdravé. *35060*


 #2264 

| Předmět: Ano! Bůh Tě miluje!
07.12.20 21:25:38 | #2166

*6364* Ano, Bůh Tě miluje! Tatínek Tě vnímá jako své vlastní milované dítě! *34027*
(Človíček) *2351*| Předmět: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 05:56:20 | #2212 (1)

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská. (William Shakespeare)| Předmět: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 06:25:24 | #2213 (2)

Z takove teorie moc velky uzitek neni a skutecna laska v praxi nema s dablem nic spolecne.


 #2212 

| Předmět: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 07:16:55 | #2214 (2)

Velice moudré. Proto je důležité se podívat jak člověk žije nikoliv co nakecá.


 #2212 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 07:21:30 | #2215 (3)

ahoj ratko, přesně tak...spousta lidí ráda mluví o tom jak "miluje všechny lidičky", ale když dojde na skutky, tak zahrabe hlavu do písku jako pštros| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 07:28:20 | #2216 (4)

Taky nevíme v čem konkrétně se ta láska projevuje. Sednout si na piedestál a hlásat umí každý. Praxe pak ukáže jak je odpovědný, jak reaguje v zátěži, jak se umí dělit a jak moc je pilný. Protože bez práce nejsou koláče. Každý musi přispět alespoň trochou do chodu celku. Jinak jen bere a bere... Mám takový případ v rodině. Kdo se nenaučí být užitečný v mládí, a jen bere tak ve vyšším věku to dosáhne obludných rozměrů. A je v podstatě jedno co povídá.


 #2215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 07:39:15 | #2217 (5)

Zažila jsi někdy lásku tzv. opičí? Já jednou hodně zblízka. Nevlastní babičky a vnučky. To bylo pořád Chceš zmrzlinku? Tak dej babičce pusinku...Ta devítiletá holčička babce automaticky nepokrytě lichotila, kdykoliv něco chtěla. Babička ti koupí auto, až budeš velká, ale musíš na babičku být hodná....Něco za něco. Ale přeci se nepůjdeš koupat s tetou, počkej přece na babičku. Teda ti koupila bagetu? Nech jí tady, pojď babička ti koupí jinou, lepší....A tak to šlo každý den. Nevím, jak ten vztah dopadl, ale vím, že pár let předtím podobně vychovávala ta babička i svou nevlastní dceru - maminku dítěte, která ji pak upřímně nenáviděla.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě…
08.12.20 07:42:04 | #2218 (6)

jj. dovedu si to představit. Mladý člověk často dítě se musí naučit udržet si odstup a nepodlehnout. Na druhé straně má babičku rád a nechce se proti ní postavit. Je to láskoodpor. dát babičce dost pozornosti, a naučit se ji zpacifikovat v jejích manipulacích.


 #2217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě…
08.12.20 07:43:23 | #2219 (7)

ona ta babička nikdy nemohla mít děti, tak si tu vzájemnou lásku představovala trochu jinak| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano!…
08.12.20 07:45:01 | #2220 (8)

to věřím.


 #2219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě…
08.12.20 09:59:42 | #2273 (6)

*15154* V tomto je náš Otec úžasný! Nepožaduje dárky, i když sám nás dary svými zahrnuje. *30457*
*34027* Tatínkovi stačí láska a úcta s důvěrou. Je skromný. JE ŽIVOU LÁSKOU. *2351*


 #2217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 09:56:46 | #2270 (5)

*11171* Co mohu dát Bohu Otci svému? O co se s ním mohu rozdělit? Má vše! Vše mu patří! Mohu Tatínka "pouze" milovat, protože mě tak stvořil, a za Boží dary děkovat. *15154*

*15154* (Človíček) *2351*


 #2216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 09:53:57 | #2267 (4)

*15154* Já miluji Boha Otce svého. Miluji Tatínka moc a moc! Já nejsem pštros! *15154* *2351* *15154*


 #2215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 12:29:19 | #2337 (4)

To je příklad človíčka... samé sladké fráze... chová se jak malé dítě.


 #2215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 19:42:57 | #2401 (5)

Človíček Tatínečka miluje. *7129*


 #2337 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 09:52:30 | #2266 (3)

*6364* Ano, podívejte se mezi lidi. Internet je skoro samá přetvářka. *30045*


 #2214 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 09:57:41 | #2271 (4)

jistěěě, ja ted treba vubec nemyslim na taticka, ale na konzum| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 10:01:00 | #2274 (5)
*34029* *4575* *6942*

 #2271 

| Předmět: RE: RE: Ano! Bůh Tě miluje!
08.12.20 09:51:13 | #2263 (2)

*9388* Potom teorii opusťte a vstupte do svého srdce, kde žije láska a úcta k Bohu. *2351*


 #2212 

| Předmět: Bůh je i Tvým Otcem!
07.12.20 21:18:03 | #2164

*15154* Ano, Bůh je i Tvým Tatínkem! *15154*
*6084* *6084* *6084*| Předmět: Tribunová sutra 6.patriarchy
07.12.20 20:52:53 | #2155