Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2262242x
Příspěvků:
64299

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
11.04.21 17:51:20 | #11896

Za chvilku rozkvete řepka.| Předmět: Ano! Bůh Tě miluje!
11.04.21 16:43:05 | #11889

My všichni lidé,
všech generací člověka od počátku,
jsme naším nebeským Otcem milováni takoví, jací jsme!

Nikdo nemá protekci, nikdo není zatracen!
Ale POZOR!!! Láska Boží je nadčasová!!! V určitém období můžete poznat Otcovu přísnost, kterou lze snadno nazvat krutostí! Ve válečných vřavách lze nalézt zohavená těla všude tam, kde lidé používají zbraně!

Nenechte se obelhat domýšlivými lidmi, kteří Vám budou tvrdit, že Živý Bůh /JHVH/ nepoužívá sílu!
Používá sílu! Dokonce hrubou sílu, když lidem ukazuje, co to je ZLO!!!

A budete-li na to připraveni, potom se nestane, že budete Otce proklínat, když Vám vyvraždí rodinu a když Vás připraví o veškerý majetek!

V tom je CELÁ LÁSKA k nebeskému Otci - přijímat dobré i zlé s vděčností a pokorou!!!

Amen.

(Živé Slovo Boží) *3474*

*15154* *3775* *15154*


| Předmět: Lidé!
11.04.21 14:28:31 | #11880

Lidé! Sestry! Bratři! Přátelé!!!

Připravte se na setkání se svým Bohem!

Jeho jméno: "JHVH" pokřtění lidé z Bible věrolomně odstranili, aby nebylo připomínáno!!!
Většina pokřtěných lidí Živého Boha /JHVH/, Boha jednoho jednojediného, bez skrupulí zradila, zavrhla, opustila a nahradila svými pohansko-křesťanskými modlami.
Jejich vůdci pyšně a zpupně tvrdí, že Bůh je neviditelný, aby Ho nikdo nehledal... *3456*

Ale Vy, sestry a bratři, se podle nich neřiďte!!!
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít!
Ano, mějte zlo v nenávisti a milujte dobro!!!

Sami víte, kolik pokřtěných lidí zahynulo ve válkách se zbraní v ruce! Ti lidé zabíjeli a vraždili každého, koho jim světská a církevní vrchnost označila za nepřítele!!!
Používali dýky, meče, pušky, samopaly, kulomety, děla, tanky, bombardéry a další zbraně!
Vždy se pokřižovali a poté zabíjeli a vraždili - s nikým neměli lítost ani slitování!

Vyhýbejte se těm lidem! I dnes jich slouží v armádách velmi hodně a jejich vrchnost jim v tom nebrání!
Mnohé církve a sekty žehnají vojákům i zbraním hromadného ničení!!!

(Začalo to první křížovou výpravou! Tlupa pokřtěných zabijáků vyrazila dobýt Jeruzalém, ale cestou vraždili židovské obyvatelstvo! Vraždili muže, ženy i děti a jejich osady vypalovali... A když Jeruzalém dobili, nastolili tam hrůzovládu!!! Muslimy i Židy vraždili tak surově, že Vám to raději ani nebudu líčit.) *3456*

*18805* PŘIPRAVTE SE NA SETKÁNÍ SE SVÝM BOHEM.

*15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Lidé!
11.04.21 15:40:39 | #11884 (1)

Ano pane zakladateli ted s vámi souhlasím Jméno JHVH , JE NĚCO UPLNĚ JINÉHO , NEŽLI HOJNĚ VYUŽÍVANÁ A ZNEUŽÍVANÁ PŘEZDÍVKA( b......) a samozřejmě nepopírám , že církve se takto chovaly , to co píšete je pravda , ale nemůžete všechny házet do jednoho pytle i ti věřící a pokřtění i mezi nimi jsou dobří lidé , nemůžete být proti všem.


 #11880 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
11.04.21 16:31:22 | #11887 (2)

Neházím všechny do jednoho pytle, každý člověk má jinou roli.
Výjimky existují, vím to a ctím to!
Jde o to, aby pokřtění lidé věděli, jak jejich církev získala svou moc a svůj majetek!!!
Pořád se jen pyšně chlubí, jak jsou svatí a svou hrůzovládu zamlčují!!!

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
11.04.21 16:59:40 | #11891 (3)

No tady jo, ano tu s vámi souhlasím i když jsem katolík , ale to co píšete je pravda , církve totiž vytváří a řídí i přejinačují lidé , takže berou a většinou učí to ,co se jim hodí do krámu , a zneužívají to vůči druhým ,aby je poslouchali , pravou víru, však nelze brát jen podle toho co různé církve káží , ale podle svého rozumu, duše srdce a hledání té pravé pravdy ....


 #11887 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
11.04.21 19:51:35 | #11907 (4)
*5762*


| Předmět: RE: Lidé!
11.04.21 16:37:20 | #11888 (1)

MAZLÍČKU ...Pokud by jsi momentálně propojil všechny vědomé stavy bytí ,do jednoho celku ,zjistil by jsi současnou náladu -stav ... =vědomí boha ..= bůh je lehce ovíněný ?!..,i nasraný, i empatický ..éééééé..| Předmět: RE: RE: Lidé!
11.04.21 16:44:26 | #11890 (2)

To jste dopadl. *11171*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
11.04.21 17:28:36 | #11895 (3)

Já že jsem bůh ?NO DÍK ,ale to jsi přehnal ..to vy lidi jste ,ze mě udělali ...když tak často používáš stav, kdy lidé zradili boha..Bůh se nedá zradit ,i pokud by jsi chtěl ..| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
11.04.21 19:50:41 | #11906 (4)

Boha zradit lze, ale je to velmi zlé, když se k tomu lidé rozhodnou!

*3456*| Předmět: Všichni jsme milováni!
11.04.21 13:45:52 | #11879

VŠICHNI JSME MILOVÁNI.

Všichni jsme synové a dcery Boží!
Tatínek, náš Stvořitel a Bůh, dal život nám všem!
Ano, my všichni jsme pro Tatínka vlastními dětmi! Dětmi milovanými...

Ale ve své Hře, máme-li role záporné, nás nešetří!!!
Jsme-li postavami zloduchů nebo zločinců, potom to někdy schytáváme ze všech stran!
Historie lidstva dokládá, kolik uvězněných, mučených a umučených nebo popravených lidí tu bylo!
A ve válkách, kam světští a církevní panovníci s oblibou své poddané a otroky posílali a posílají, se to nelidskými útrapami jenom hemží!

  • (Motto: "Neštítíš se zabíjet? Potom z Tebe udělám zmrzačenou osobu nebo mrtvolu!")
    *3775*


| Předmět: Kdekdo se tu předvádí...
11.04.21 13:34:31 | #11878

Kdekdo se tu předvádí,
lstivě lidstvo podvádí...
Človíčka však nesvedou,
kráčí s Otcem s pokorou...

*15154* *6552* *15154*


| Předmět: RE: Kdekdo se tu předvádí...
11.04.21 19:05:46 | #11901 (1)

Vy se tu neustále předvádíte| Předmět: Pochybuješ?
11.04.21 10:10:45 | #11875

Ty pochybuješ?
Ty pochybuješ o svém nebeském Otci?
Který věrolomný křesťan Ti Tvé pochybnosti vsugeroval?
A který démon byl u toho přítomen a přitakával k tomu?

Tvůj nebeský Otec Tě miluje! A to ani papež nezmění!!!

Amen.

*15154* *3474* *15154* *14568* *15154* *3474* *15154*


| Předmět: Slyšíte?
11.04.21 09:38:52 | #11873

*34027* Otec praví:

"Já jsem Živý Bůh, Tvůj Bůh, už od Tvého početí!
Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného ZACHRÁNCE nemáš.
Upadl jsi? Krvácíš? Upadl jsi pro svoji nepravost! A Tvá krev je Tvým žalobcem!

Mé cesty jsou přímé, je výrok Živého Boha, spravedliví budou po nich chodit,
nevěrní, pyšní a samolibí však na nich upadnou a nikdo je nezvedne.

Nyní tedy, je další výrok Živého Boha, navraťte se ke mně celým srdcem, celou duší a celou myslí;
navraťte se v postu, kajícném pláči a nářku! A nešetřete svými silami!

Já jsem Živý Bůh, Váš Bůh a Pán, Váš Stvořitel a Otec! Jiného Boha není...

*15154* *29334* *15154*


| Předmět: RE: Slyšíte?
11.04.21 10:37:45 | #11876 (1)

Nu hezkou neděli , pane zakladateli , píšete to dost tvrdě , takový Otec není , musím se Ho tu před vámi zastat , i ti pyšní , nevěrní a samolibí , jsou Jeho dětmi , které má rád . Ano sice upadnou ,odřou si kolena, ruce lokty , ale On jim opět pomůže vstát , budou li ovšem o to stát !!! A POTOM JEŠTĚ S VAŠÍM DOVOLENÍM, OPRAVÍM POSLEDNÍ VĚTU JU .....Já jsem živý Otec, Milující Váš Otec ,Váš stvořitel , jiného dalšího Otce není !!! Bohůůů a bůžat je mnoho a mnoho a to jsou právě ti démonové, co vás neustále po staletí mé děti matou !!!


 #11873 

| Předmět: RE: RE: Slyšíte?
11.04.21 13:30:33 | #11877 (2)

Neznám bohy a bohyně, které jste si svými domněnkami stvořil. *4511*

O tom, že Otec miluje každého člověka, vím, často tu tu lidem opakuji, ale nemylte se, mnozí, co padli, na cestě poté zesnuli. Bůh Otec náš je skutečně vlastním milujícím Tatínkem nás všech, ale je to právě On, kdo mi přikazuje, abych věrolomníky a pyšně záštiplné svévolníky varoval, že On, jediný Živý Bůh, tu není proto, aby jim sloužil, jak si myslíte i Vy!!! Bůh není náš sluha!!! A už vůbec není otrokem zločinců!!! Jasné?

Pá, pá, pá...

*15154* *3775* *15154*

P.S. Nejste první, koho sem démoni přivedli, aby na mne vyrukoval s polopravdami. *30045*| Předmět: RE: RE: RE: Slyšíte?
11.04.21 14:40:23 | #11881 (3)

No nazdar vi to tedy motáte *40* já nikde nenapsal ,že Otec je náš sluha,, Otec je naším milujícím Otcem , no sluhu jste si vymyslel vy. To je velký rozdíl, že Otec nám chce zůstat otcem a nechce nám tvrdě vládnout, jak si myslíte vy. On chce jen, abychom Ho měli opravdu upřímně rádi a nečastovali jej hanlivými přezdívkami. Inu když se Ho chcete bát tak se Ho bojte, On si ale toto od nás nepřeje. Ani vy jako pozemský otec , byl li jste otcem , dobře víte, že děti strachem , zákazy a příkazy, nikdy dobře nevychováte a nikdy u nich nebudete mít tu autoritu , kterou byste jako otec měl u svých dětí mít .Je rozdíl , za vše jen trestat , zakazovat , přikazovat , či hrozit , nebo v lásce a pochopení otce k dětem , jim ty chyby vysvětlit a poradit jim jak dál, aby se jich už nedopouštěly .A toto právě dělá láska a Nebeský Otec , který tou láskou je. Milý pane, já dřív také věřil těmto nesmyslům ,co zde namnoze předkládáte , nebo co nám podsouvají církve , dokud jsem nezažil vlastní zkušenost s Nebeským Otcem , který mi otevřel oči a řekl mi skutečnou pravdu o Sobě.. Takže pište si tu co koli chcete ,mě tu pravdu o Nebeském Otci nevyvrátíte , protože pochází přímo od Něho z Jeho úst a chce se to jen nad tím vším pozastavit a popřemýšlet a né sem jen posílat statě z Bible , kterou přepisovalo x lidí , a která z Otce dělá to, co On NENÍ !!!Tedy žádný trestající , nahněvaný , ,krutý , tvrdou rukou vládnoucí ......tuto přezdívku si doplnte vy , já už ji nikdy nepoužiji , je to přezdívka zla a co se v jejím stínu taky zla napáchalo , inkvizice , atentáty , války , terorismus atd. Těch ........už bylo a stále je , jen milující a lásky plný Otec , Nebeský Otec a Tatínek je jen jeden a toto jsou milý pane jediná 3 oslovení , která si on od nás přeje. Nic víc od nás nežádá , jen to co si zaslouží , abychom Ho mi děti , synové a dcery , měly opravdu a ze srdce rádi , jako On nás, ju tak pane uvažujte o tom !!! Hezké odpoledne ....


 #11877 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slyšíte?
11.04.21 16:25:09 | #11886 (4)

Vůbec Otce neznáte!
Vaše vlastní zkušenost je se Satanem a ne s naším nebeským Tatínkem!
Satan Syn Boží Vás obelstil a Vy nyní lidem lžete!!!

Náš nebeský Otec je občas velmi rázný!!!

Vyhnání z Ráje! Zmatení jazyků! Potopa světa! Sodoma a Gomora! Pompeje! Trest pro krále Nebúkadnesara!
(Mám pokračovat?)

Mohu Vás jen litovat...

*3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět:
11.04.21 09:35:21 | #11872

Michale v létě .
Dáme vědět co a jak bude .
*21253*| Předmět: RE:
11.04.21 16:08:55 | #11885 (1)

jasný máme na sebe kontakt *5762*


 #11872 

| Předmět: Láska je věčná!
11.04.21 09:10:18 | #11869

Láska žije v každém z nás!
Stačí rozbít kamenný krunýř pokrytý ledem, který máte okolo srdce, a budete překvapeni, jak se rozzáříte!

*15154* *34694* *15154* *33792* *15154* *34694* *15154*


| Předmět: RE: Láska je věčná!
11.04.21 09:12:47 | #11870 (1)

vy jste toho zařnym přikladem pane Bruno u studny kyvajici se.-)vam by to mohl veřit uplny hlupak ale pokračujte v te sve falešne schizo pohadce.-)lidem rozumnym už davno došla jak na tom jste.-)| Předmět: RE: RE: Láska je věčná!
11.04.21 09:28:54 | #11871 (2)

Mohu Vás pouze litovat... *3456*

A Otce prosit, aby Vás morálně uzdravil... *3122*


1  

| Předmět:
11.04.21 08:39:35 | #11860
pane Mělnickys vami by bylo asi na považenou soužit,ale možna by mohl podle vas byt napsan dalši dil studny.-)


| Předmět: RE:
11.04.21 09:06:46 | #11867 (1)

*3456* Máte vražedné sklony? *3456*

*3456* *3456* Potom je to hrůza!!! *3456* *3456*


1  

| Předmět: RE:
11.04.21 17:03:18 | #11892 (1)

jo, to na něj sedí| Předmět: RE:
11.04.21 17:03:24 | #11893 (1)

jo, to na něj sedí| Předmět: RE: RE:
11.04.21 17:05:40 | #11894 (2)

je pomatený, až to hezké není.....| Předmět: RE: RE: RE:
11.04.21 17:53:42 | #11898 (3)

Ať je jaký je, je to jeho přirozenost a proto si nezaslouží urážení.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 19:06:31 | #11902 (4)

Uráží se jen pýcha. Co jíného může být uraženo, než pýcha?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 19:54:15 | #11908 (5)

Důležitý je úmysl. Pak pýcha nemusí pramenit, tam kde ostatní hledají pramen. Oni sami mohou být pramenem. Citlivý člověk hledá jsoucno, aby mohl pochopit a poznat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 20:30:00 | #11911 (6)

Moudrého se nemůže nikdo dotknout.... Pokud máte pocit, že Vás někdo uráží,l je to problém vlastní mysli....

Takovému člověku máte poděkovat, že odhalil Vaše vlastní nedostatky.... Tím, že Vám rozbouřil nitro| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.04.21 22:46:02 | #11916 (7)

rozbouřil nitro a našel chybu, kterou bez něj by jsme nenašli


1  
 #11911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.04.21 16:44:16 | #11939 (7)

Nehledám rozdíly v dokonalosti, co do chování a reakcí. Kdyby byl každý dokonalý, nebylo by třeba pokušitele. Neznám boží záměr:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
12.04.21 18:12:56 | #11942 (8)

Bůh své záměry sděluje, ale my máme hlavu plnou "jiných starostí" a Otce nevnímáme. *3456*| Předmět: RE: RE:
11.04.21 22:37:55 | #11912 (2)

Ano, Vaše blahorodí, to na Vás sedí. *3456*

(V duchu hesla: "Podle sebe soudím tebe!") *11171*

Mohu Vás pouze litovat. Díky démonům se z Vás pomalu stává lidský ďábel. *3456*

*12730* *12730* *12730* *12730*