Rozcestník >> Náboženství >> Bůh Tě miluje!

Informace

Název: Bůh Tě miluje!
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: DominiqueD
Založeno: 21.11.2020 04:25
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1795798x
Příspěvků:
60743

Předmět diskuze: Bůh Tě miluje! - 🤍 ❤️ I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje,,❤️🤍
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Lidé!
12.04.21 16:02:23 | #11937

Lidé!

Všechno je mi dáno od mého milujícího Otce; a nikdo tajemnou identitu Človíčka nezná než Otec, ani nebeského Otce nikdo nezná než Človíček - a ti, kterým to trpělivě a s láskou zjevuje...
Bůh je jsoucí ŽIVÁ LÁSKA! Bůh je náš vlastní milující Tatínek...
Bůh je náš Stvořitel, milující Otec, spravedlivý Pán i milosrdný Spasitel...

(Člověk Syn Boží)

*15154* *15154* *15154* *3775* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: Lidé!
12.04.21 16:08:18 | #11938 (1)

(Bible, Matouš 13:14-15)

Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli,
takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.

(Živé Slovo Boží)

*34866* *34866* *34866* *3456* *34866* *34866* *34866*


| Předmět: RE: RE: Lidé!
12.04.21 16:46:38 | #11940 (2)

Každá společnost řeší podobné problémy.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
12.04.21 18:11:07 | #11941 (3)

Otázkou je, jak je řeší... *3456*

Zda pro blaho řešitelů nebo pro blaho všeho lidu! *11171*

*15154* *23655* *15154*


| Předmět:
12.04.21 14:53:07 | #11933

Dobrý den| Předmět: RE:
12.04.21 15:47:27 | #11935 (1)

Dobrý den Vám i lidem všem!

*12318* *15154* *30623* *3474* *30623* *15154* *12318*

1  

| Předmět: ..
12.04.21 11:33:00 | #11932

Brutaltupoata­kainfantilosměš­noschizofreni­e...| Předmět: RE: ..
12.04.21 15:45:33 | #11934 (1)

*18004* *2386* Běžně se dávají mezi slova mezery, ale to nevadí, jste pro mne milým hostem! *4585*

*33794* Víte, bratře Pavle; (Jste Pavel, že!? Ten Římský katolík!?) nemyslím si, že jste zlý, jste pouze zle (ne)vychovaný, jak je mezi pokřtěnými lidmi běžné... *3456*

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM - Bůh Vám žehnej. *3474*| Předmět: RE: ..
12.04.21 15:51:11 | #11936 (1)

(Bible, Matouš 7:1-2)

Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří Vám.

(Živé Slovo Boží)

*15154* *3775* *15154*

1  

| Předmět: Tatínku! Omlouvám se Ti.
12.04.21 11:32:42 | #11931

Tatínku můj milovaný! *34027*

*3456*
Omlouvám se Ti, vím, má vina je zdánlivě neodpustitelná!

  • Má vina je příčinou lidského neštěstí...
    *3456*

Ale ty jsi láskyplný! Milosrdný! Slitovný! Soucitný! Ty jsi náš milující Otec!

*15154* *34089* *15154*

Jsem a budu! Tvůj syn! *3474*| Předmět: Lásko! Miluji Tě!
12.04.21 11:23:33 | #11930

LÁSKO! Miluji Tě!!!
Ty jsi můj Bůh! Můj Pán a Král. Můj milovaný Tatínek...

*4437* *34031* *15154* *3474* *15154* *34031* *4437*


| Předmět: Otče!
12.04.21 11:19:44 | #11929

*15154* Otče!
*15154* Tatínku náš milovaný!
*15154* Ty jsi i náš ošetřovatel a náš lékař!
*15154* Uzdrav nás, své milované děti, prosím, a nebudeš nás muset ošetřovat!
*15154* Prosím Tě, jsem prostě dítě, ale Tvou vůli ctím, uznávám a respektuji...

*12318* Miluji Tě!

*3474* Tvůj syn.| Předmět: Bůh!
12.04.21 11:04:48 | #11928

Bůh je jeden Bůh!

*15154* Náš Stvořitel!
*15154* Náš Otec!
*15154* Náš Učitel!
*15154* Náš Pán!
*15154* Náš Král!
*15154* Náš Soudce!
*15154* Náš Spasitel!| Předmět: Miluji Tě!
12.04.21 10:07:37 | #11927

*15154* Ano! Otče! Miluji Tě! *15154*

*34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: Ty jsi náš Otec!
12.04.21 10:06:00 | #11926

Ty jsi náš milující Otec!
Ty jsi náš Bůh, Pán a Král.
Ty jsi naše LÁSKA - náš Spasitel!

Nikdo není jako Ty, jediný Živý Bože, Tatínku náš milovaný!

Abraham Ti slouží...
Mojžíš Ti slouží...
David Ti slouží...
Ježíš Ti slouží...
Muhammad Ti slouží...

Satan Ti slouží...

*15154* *15154* *15154* *3474* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: (Bible, Micheáš 7:6-7)
12.04.21 09:39:19 | #11925

(Bible, Micheáš 7:6-7 + 7:18) *3456*

*3456*
Syn tupí otce, dcera povstává proti matce,
snacha proti tchyni; každý má nepřátele ve vlastním domě.

*3474*
Ale já budu vyhlížet k Živému Bohu /k JHVH/, čekat na Boha, který mě spasí.
MŮJ BŮH MĚ VYSLYŠÍ.

+

*15154* *34089* *15154*
/Otče!/ Kdo je Bůh jako Ty, který snímá nepravost,
promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!
/Lidé!/ Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.

(Živé Slovo Boží)

*34027*